Į pradžią
Istorija Tikslai Nariai Remejai Laikrastis Nuorodos English
Ankstesnių laikraščio numerių archyvas

Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis.
No 2 (22) Gegužės 10, 1999

Eli Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: AB Abbott Medisense, AB Berlin Chemie - Menarini group, UAB "Eksmos MTC", bendrovė Ferrosan A/S, UAB "Inmeda", firma "Korys".

Lietuvos diabeto asociacija –
Tarptautinės diabeto federacijos narė

     Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
     Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.
     Naudinga būti LDA nariu, LDA narys turi didesnę galimybę:
     · gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
     · padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
     · lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.
     Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
     Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu. Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:
     LDA, Didlaukio g. 45 - 108
     2057 Vilnius
     tel. (8-22) 768884.


Puslapis 2
Lietuvos diabeto asociacijos IV suvažiavimas

     Atramos taškas - individuali patirtis
     1999 metų balandžio 24 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos diabeto asociacijos IV suvažiavimas. Jame dalyvavo 127 delegatai ir 111 svečių. Suvažiavimas tylos minute pagerbė mirusius asociacijos narius.
     Suvažiavimo pasveikinti atvyko Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono viceprezidentas Anders Ericsson, Latvijos diabeto federacijos atstovė Imara Pužule, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Ona Abraitytė. Sveikinimo telegramas atsiuntė PSO atstovas Isuf Kalo, prof. Juozas Danilevičius, p. Lilly Karn (Vokietija), Mary Frances McKenna (Airijos DF).
     Kiekvienoje šalyje mes susiduriame su panašiomis sergančiųjų diabetu problemomis, tik jos, priklausomai nuo galimybių, skirtingai sprendžiamos. Tačiau mūsų tikslas - vienas, - kalbėjo svečias ponas Anders Ericsson. - Kad sėkmingai galėtume gerinti sergančiųjų diabetu padėtį, turime atsižvelgti į kiekvieno sergančiojo ir gydytojo individualią patirtį. Tai naujas požiūris į šią ligą ir sergančiuosius. Tai atramos taškas arba bazė. Mokymas, švietimas, kaip ir anksčiau lieka viena pagrindinių sričių, tačiau individuali patirtis ir jos vertinimas ypač svarbus, kad galėtume siekti pažangos bendromis pastangomis, bandyti stabdyti šią pasaulyje greitai plintančią ligą.

     Gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda
     Šiais poeto V. Mačernio žodžiais ataskaitą suvažiavimui pradėjo Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančiųjų gyvenimas, - kalbėjo Vida Augustinienė, - buvo ir yra pagrindinis Asociacijos tikslas. Per visą laiką, kasdien, buvo stengiamasi suburti draugėn kuo daugiau sergančiųjų ir jų šeimos narių, steigiami nauji rajonų diabeto klubai, organizuojamas mokymas, teikiama metodinė, socialinė ir psichologinė parama, šalinamos kliūtys, trukdančios sergantiesiems integruotis į visuomenę. Nuolat buvo skleidžiama informacija visuomenei ir valstybinėms institucijomsapie diabeto grėsmę. Lietuvos diabeto asociacija rėmė ir skatino ambulatorinių diabeto centrų steigimą. Taip pat buvo ieškoma talkininkų ir rėmėjų - medikų, valstybės tarnautojų, žiniasklaidos, tarptautinių organizacijų tarpe. Apie Lietuvos diabeto asociacijos darbą ir patirtį buvo rašoma didžiausiuose pasaulio diabeto leidiniuose. Daug praktinės pagalbos ir informacijos sergantiesiems teikia laikraštis "Diabetas". Diabetu sergantiesiems akliems ir silpnaregiams pagrindinė laikraščio informacija įgarsinama.
     Lietuvos diabeto asociacija, būdama Tarptautinės diabeto federacijos narė, dalyvavo Pasaulinės sveikatos organizacijos cukrinio diabeto tyrimo ir diagnozavimo programose. Savo šalyje skleidė St. Vincento deklaracijos idėjas, padėjo įgyvendinti Nacionalinź diabeto programą.

     Sergančiųjų sveikata - visų rūpestis
     Kuo daugiau subursime draugėn sergančiųjų diabetu ir rėmėjų, tuo didesnės taps Lietuvos diabeto asociacijos galimybės gerinti diabeto priežiūrą Lietuvoje, - ataskaitiniame pranešime kalbėjo asociacijos prezidentė Vida Augustinienė.
     Rajonuose aktyviai dirbantys diabeto klubai turi daugiau narių ir galimybių jiems padėti. Ypač atsakingai dirba šie klubai: Marijampolės (Genovaitė Naidzinavičienė), Kelmės (Larisa Rarovskaja), Plungės (Vytautas Lūža), Kauno "Likimas" (Laima Vitkauskienė), Vilniaus "Dia - Bitė" (Rolandas Lisauskas), Palangos ( Irena Zamalienė), Skuodo (Vincas Dauginis), Ukmergės ( Saulius Narkūnas), Vilkaviškio (Juozas janušaitis), Anykščių (Steponas Malinauskas), Elektrėnų ( Violeta Butkienė), Jonavos ( Rūta Kažemėkaitienė), Joniškio ( Aldona Goštautienė), Klaipėdos "CD" (Benona Jucienė), Klaipėdos aklųjų (Larisa Kušnerova), Kupiškio ( Vytautas Juozapaitis), Naujosios Akmenės (Ona Guginytė), Pakruojo ( Vida Galvanauskienė), Pasvalio (Vida Vegienė), Rokiškio (Regina Minkevičienė), Šakių (Romualdas Gabartas), Šilalės (Birutė Ramockevičienė), Varėnos (Petras Kontrimas), Zarasų (Zina Černovienė) ir kiti. Tačiau dar labai pasistengti turi Kaišiadorių, Radviliškio, Šalčininkų, Vilniaus "DIA" klubai, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių draugija.
     Lietuvos diabeto asociacijoje yra apie 4 tūkstančius narių - tai tik 10 proc. visų įregistruotų sergančiųjų. Kaip gyvena ir kokių problemų turi likusieji? Svarbu labai pasistengti, kad nė vieno neliktų be dėmesio, moralinės ir socialinės paramos.
     Šiuo metu LDA vienija 46 cukriniu diabetu sergančiųjų klubus, Lietuvos seserų - diabeto mokytojų draugiją, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių draugiją. Iš viso - 48 kolektyvinius narius ir 6 nuolatinius rėmėjus. Per trejus metus prie LDA prisijungė šie nuolatiniai rėmėjai - Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla, firma "Korys", UAB "Eksmos MTC", bendrovė "Ferrosan". Į Asociaciją įstojo Druskininkų klubas "Atgaja", Kuršėnų ir Šiaulių rajono klubas "Venta".
     Nuoširdžiai dėkoju visiems gydytojams, medicinos seserims, rėmėjams už pagalbą diabeto klubams, organizuojant LDA veiklą rajonuose, - ataskaitiniame pranešime kalbėjo Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė.

     Problemos arba atsakomybės stoka
     Pasaulyje diabetas plinta labai sparčiai. Tarptautinė diabeto federacija bei Pasaulinė sveikatos organizacija ragina nacionalines diabeto asociacijas aktyviai dalyvauti sprendžiant Šią problemą, siekti, kad cukraligė būtų įtraukta į prioritetinių ligų sąrašą šalies sveikatos sistemoje. Lietuvos diabeto asociacija atstovauja savo šalies sergančiųjų diabetu interesams, tačiau Lietuvoje apie tą grėsmę beveik nekalbama.
     Suvažiavimui LDA prezidentė Vida Augustinienė išvardijo pagrindines problemas, kurias galima pavadinti atsakomybės stoka, netgi sąmoningais Nacionalinės diabeto programos įgyvendinimo stabdžiais:
     · Sveikatos apsaugos ministerija nekreipia dėmesio į LDA laiškus (dėl lietuviškos gamybos insulino kokybės, pasiūlymo organizuoti visų suinteresuotų institucijų susitikimą aptarti diabeto gydymo bei priežiūros strategiją Lietuvoje ir kitų svarbių klausimų).
     · St. Vincento deklaracijos komiteto pirmininkas Antanas Norkus, koordinavęs perėjimo prie gydymo tik 100 TV koncentracijos insulinu, nesutiko, kad LDA skleistų informaciją sergantiesiems videofilmu. Jis net nesusidomėjo informacija.
     · Svarstant cukrinio diabeto klausimus Sveikatos apsaugos ministerijoje, gydytojų endokrinologų konferencijose, St. Vincento deklaracijos komitete ( kuriame yra ir LDA atstovas), "pamirštama" pakviesti LDA atstovą.
     · Organizacija, atstovaujanti sergančiuosius diabetu, dažnai medikų organizacijų ar farmacinių kompanijų vertinama kaip konkurentė.
     · Dėl medikų abejingumo ar žinių stokos, sergantytsis negauna laiku konsultacijos ar gydymo, ne visada ligonis gerai išklausomas. Dėl to kaltė suverčiama sveikatos apsaugos reformos nesklandumams.
     · Dėl visuomenės abejingumo ir žinių stokos, iš darbo atleidžiami diabetu susirgę žmonės, o jaunimui sunku įsidarbinti.
     · Valstybinės ligonių kasos kompensuojamų diagnostinių juostelių insuliną vartojantiems sergantiesiems normaliai diabeto kontrolei užtenka tik 1,5-2 mėnesiams.
     · Neįteisinta med. sesers - diabeto mokytojos bei kojų priežiūros specialistės pareigybės.
     · Ne visose gydymo įstaigose sergantieji yra mokomi privalomo režimo, tinkamos gyvensenos. Todėl kasmet įregistruojama 700 naujų invalidumo atvejų.
     · Diagnostinės juostelės visiškai nekompensuojamos II tipo sergantiesiems, kurie gydosi tabletėmis ar tik dieta.
     · Per mažai dėmesio ir lėšų skiriama cukrinio diabeto profilaktikai ir išankstinei ligos kontrolei.
     · Nekompensuojami glikuoto hemoglobino, mikroalbuminurijos tyrimai, ambulatorinis diabetinės pėdos opų gydymas antibiotikais.
     · Nebūtinai daug sergančiųjų guldoma į stacionarą ( pvz., parašyti siuntimą sveikatos reabilitacijai ar grąžinamajam gydymui.
     · Dauguma rajonų diabeto klubų neturi patalpų.
     · Žmonės, įsigiję individualius gliukomačius, suklaidinami gydytojų, kurie lygina kai kurių gydymo įstaigų pasenusių technologijų aparatų parodymus.
     · Pasitaiko atvejų, kai gydytojai klaidingai informuoja sergančiuosius diabetu apie jiems valstybės kompensuojamus vaistus, savikontrolės priemones bei teikiamas medicinos paslaugas, ne visada palankiai žiūrima į nusimanančius apie savo ligą žmones.
     · Visada reikia ginti savo šalies piliečių teisę į tinkamą sveikatos priežiūrą, o ne atstovauti atskirų asmenų ar kompanijų interesams.
     · Dauguma sergančiųjų nežino apie rajone veikiantį klubą, Asociaciją, laikraštį "Diabetas".
     Kiekvienas sergantysis diabetu, - kalbėjo Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė,- sugebės valdyti savo ligą, jei žinos apie ją daugiau. žmogus turi teisź gauti tikslią informaciją bei žinių, kaip gyventi ir elgtis, kad išvengtų komplikacijų.

     Lietuvos diabeto asociacijos darbo kryptys ir rezultatai
     Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė suvažiavimui atsiskaitė apie visą veiklą 1996-1999m. Apie pagrindines darbo kryptis ir pasiektus rezultatus sergančiųjų diabetu labui pateikiame glaustai:
     · Nuo 1997 m. besigydantiemsiems insulinu Valstybinė ligonių kasa kompensuoja 150 diagnostinių juostelių (nėščiosioms - 300) per metus.
     · 1997 m. nebuvo panaikinta kompensacija už gydomąjį maitinimą (20 proc. MGL).
     · 1998 m. kovo 16 d. panaikinti apribojimai, skiriant gydymą biosintetiniu žmogaus insulinu (100 proc. kompensuoja VLK).
     · 1998 m. pereita prie gydymo tik 100 TV koncentracijos insulinu.
     · Kreiptasi į Sveikatos apsaugos ministeriją šiais klausimais ir pasiūlymais:
          · Dėl lietuviško insulino kokybės (1997, 1998 m.).
          · Dietinės mitybos klausimais (1997, 1998 m.)
          · Dėl siuntimo į sanatorijas iš poliklinikos.
          · Dėl vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir paslaugų kompensavimo (1996, 1997, 1998 m.).
          · Dėl med. sesers - diabeto mokytojos ir kojų priežiūros specialistės pareigybės įteisinimo (1996, 1997, 1998 m.).
          · Dėl įvairių institucijų susitikimo aptarti strateginėms kryptims diabeto priežiūrai tobulinti (1997, 1998 m.).

     Sergančiųjų mokymas klubuose
     · Vilniaus "DIA", Marijampolės, Kelmės, Vilniaus "Beta" klubuose informacija teikiama ne tik juose apsilankius, bet ir telefonu.
     · Daugumoje klubų organizuojamos įvairių specialistų paskaitos.
     · Vilniaus "DIA" klubas organizuoja konferencijas.
     · Marijampolės, Kelmės, Panevėžio, Kupiškio, Vilkaviškio, Tauragės ir kiti klubai organizuoja susitikimus.
     · Anykščių, Varėnos, Plungės, Rokiškio ir kitų klubų delegacijos lankėsi Asociacijoje.

     LDA seminarai, konferencijos, parodos
     · Seminaras CD klubų pirmininkams (Marijampolė, 1996 m.).Talkino gydytoja psichoterapeutė Natalija Masalkova.
     · Seminarai Vilniaus, Panevėžio, Marijampolės, Utenos, Šakių, Jonavos, Palangos CD klubuose (1996 m.). Talkino gydytojas endokrinologas Antanas V. Steponas (Australija).
     · Konferencija "Kartu mes esame stipresni" (1997 m. Vilnius). Organizatorė - Lietuvos med. seserų - DSMD pirmininkė Juzefa Uleckienė.
     · 1997 m. LDA renginiuose dalyvavo Tarptautinės diabeto federacijos atstovė Leena Etu - Seppala ir Orla Fox.
     · Seminaras "LDA veikla ir CD komplikacijų profilaktika" Tarptautinėje "Litmedicin" parodoje (1998 m., Vilnius). Talkino gydytojai Ona Jurkauskienė, Rima Bėrontienė, Gintaras Zaleckis, med. sesuo Juzefa Uleckienė.
     · Seminaras dirbantiesiems su aklais diabetu sergančiais žmonėmis ( 1998 m. Vilnius). Organizatorės - Irena Matulienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių draugija.
     · Diabeto klubų pirmininkų seminaras (1999 m., Vilnius). Lėšos gautos iš Phare pilietinės visuomenės plėtros programos.
     · Seminaras "Laiku užkirskim klastingai ligai kelią" (1999 m. Vilnius, paroda "Sveikata ir grožis"). Talkino prof. Leonardas Lukoševičius, gydytojai Saulius Grigonis, Gintaras Zaleckis.
     Lietuvos diabeto asociacija dalyvavo parodose "LitMedicin", "BaltMedica" (1998m.) ir "Sveikata ir grožis" (1999m.). Parodose buvo įrengti stendai, profilaktiškai ir nemokamai buvo tikrinamas gliukozės kiekis kraujyje, organizuoti seminarai.
     Apie cukrinį diabetą LDA atstovai ne kartą pasisakė per visas žiniasklaidos priemones, organizavo susitikimus su visuomene. Į renginius buvo kviečiami ir valdžios institucijų atstovai.
     Pagrindinis Lietuvos diabeto asociacijos informacijos šaltinis ir sergančiųjų mokymo priemonė - laikraštis "Diabetas". Laikraštis prenumeruojamas Lietuvos paštuose. Nuo 1996 m. jo pagrindinis rėmėjas - Eli Lilly, rėmėjai - Abbott Medisense, Berlin - Chemie Menarini Group, "Eksmos MTC", Ferrossan, "Inmeda", "Korys".

     Socialinė parama ir psichologinė pagalba
     · Visi LDA nariai lengvatinėmis sąlygomis gauna savikontrolės aparatus "Glucotrend Kit" (UAB "Eksmos MTC").
     · Kompanijos Eli Lilly ir Novo Nordisk nemokamai aprūpina automatiniais insulino injektoriais ir adatomis.
     · Parama vaikams iš Vokietijos (ponia Lilly Karn).
     · Nuo 1996 m telefonu teikiama gydytojo psichoterapeuto konsultacija.
     · Susitikimai klubuose ir sunkiai sergančiųjų lankymas namuose.
     · Informacija telefonu ir individualiai apsilankius - Lietuvos diabeto asociacijoje.

     LDA mokymo priemonės, informaciniai leidiniai
     · Laikraštis "Diabetas", bukletai: "Lietuvos diabeto asociacija", "Cukriniu diabetu sergančiųjų teisės ir pareigos", "Atmintinė besigydantiesiems insulinu, pereinant pie gydymo tik 100 TV koncentracijos insulinu", Pasaulinė diabeto diena", "CD, rizikos faktoriai".
     · 1997 m. pagamintas videoklipas "Nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 1999 m. sausio 1 d. pereinama prie gydymo tik 100 TV koncentracijos insulinu" (rėmėjas - Eli Lilly).
     · 1999 m. sukurtas videofilmas "LDA veikla" ir išleistas mokymo priemonių rinkinys "Dieta".

     Stovyklos, turistinės kelionės, žygiai vaikams ir jaunimui
     Stovyklos Šventojoje "Ramunės" poilsio namuose (1996, 1997 m.), Palangos sanaorijoje "Jūratė" (1998 m.). Organizatorė - Palangos diabeto klubo pirmininkė Irena Zamalienė. Talkino - vaikų gydytojos - endokrinologės Rima Bėrontienė, Zelma Krova, med. seserys - diabeto mokytojos - Jūratė Morkūnienė, Vilija Kavkova, Jolanta Pranevičienė,Rasa Mikalauskaitė, Aldona Danylienė. 1997 m. lankėsi profesorius Isuf Kalo (Pasaulinė sveikatos organizacija).
     Stovyklos "Saulės vaikai" Palangos "Baltijos" poilsio namuose (1996, 1997, 1998 m.). Organizatorė - Juzefa Uleckienė, LSDMD pirmininkė. Talkino gydytojai - Aldona Erelienė, Gražina Katilienė, Antanas Stepanas (Australija), med. seserys - diabeto mokytojos Jūratė Morkūnienė, Aldona Danylienė, Margarita Nenartonytė.
     Stovykla Liepojoje (1998 m.). Organizatorė - Latvijos vaikų ir paauglių diabeto asociacijos prezidentė Inara Pužule.
     Žygiai baidarėmis Lietuvos upėmis ir ežerais (1996, 1997, 1998 m.). Organizatoriai - doc. Edita Janulionytė, Vilniaus klubas "Keturi žirgai".
     Vilniaus "Dia - bitė" klubo savaitgalio išvykos , poilsis prie Baltijos jūros (1996, 1997, 1998 m.). Organizatoriai - Vilniaus "Dia - Bitė" klubo vadovai Dainara Žulonienė ir Rolandas Lisauskas. Talkino - gyd. Rasa Kiseliūnienė, med. sesuo - diabeto mokytoja Audronė Umbražiūnienė.
     Kelionė plaustu "Bliūškis" (1998 m.). Organizatorius - plausto kapitonas Vladas Kasperavičius.
     Sergančiųju diabetu stovyklose įvertinamos poilsiautojų teorinės žinios ir praktiniai ligos kontrolės gebėjimai pagal PSO rekomendacijas Lietuvos diabeto asociacijos paruoštas apklausos anketas, atsižvelgiant į rezultatus, mokymo programa koreguojama.

     Lietuvos diabeto asociacija dalyvavo, svarstė, kalbėjo, siūlė
     · Baltijos šalių pediatrų ir endokrinologų konferencijoje Kaune (1996 m.).
     · Lilly kompanijos įsteigtų ambulatorinių diabeto centrų konsultacinės tarybos susitikime (Vilniuje - 1996 m., Birštone - 1997 m.).
     · Seimo sveikatos reikalų komiteto pasitarime dėl kompensuojamų vaistų (1997 m.).
     · Respublikinės darbo biržos pasitarime dėl invalidų įdarbinimo (1997 m.).
     · Ūkio ministerijoje dėl dietinių maisto produktų ( 1997 m.).
     · Valstybinėje ligonių kasoje dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo (1998 m.).
     · Seimo sveikatos reikalų komiteto pasitarime dėl Nacionalinės sveikatos tarybos prie Seimo įsteigimo (1998 m.).
     · Lilly konferencijoje "Šiuolaikinis diabeto gydymas - nauja gyvenimo kokybė (Vilniuje - 1998 m.).
     · Nacionalinio St. Vincento deklaracijos komiteto posėdžiuose (1996, 1997, 1998 m.).

     Lietuvos diabeto asociacijos tarptautinis bendradarbiavimas
     Tarptautinis med. seserų - diabeto mokytojų seminaras "Žinojimas, suvokimas, prisitaikymas" ir kursai Palangoje (1966 m.). Organizatorė - LSDMD pirmininkė Juzefa Uleckienė. Talkino - gydytojas endokrinologas Antanas V. Stepanas (Australija), med. sesuo - diabeto mokytoja Kertin Sparre (Švedija), prof. Juozas Danilevičius, docentai - Antanas Norkus, Vaidotas Urbanavičius, gydytojai - Nijolė Jurgevičienė, Rita Šulcaitė, Arūnas Teiberis.
     Tarptautinis diabeto žurnalų komiteto simpoziumas ( Prancūzija - 1996 m.). Vida Augustinienė skaitė pranešimą "Laikraštis "Diabetas" ir asociacijų ryšiai bei pastangos skatinti leidinių leidybą".
     Europos diabeto studijų asociacijos konferencija Vienoje (1996 m.).
     St. Vincento deklaracijos įgyvendinimo aptarimas. IV susitikimas Lisabonoje (1997 m.). Vida Augustinienė skaitė pranešimą "Lietuvos diabeto asociacijos požiūris ir patirtis" ir parengė stendą "Lietuvos diabeto asociacijos darbo gerinimas".
     Tarptautinis diabeto federacijos kongresas Helsinkyje (1997 m.). Vida Augustinienė parengė stendą "Tarptautinė diabeto federacija ir Lietuvos diabeto asociacija".
     Tarptautinis diabeto federacijos simpoziumas "Kartu mes esame stipresni" ( Suomija - 1997 m.). Vida Augustinienė stende pristatė Lietuvos diabeto asociacijos veiklą ir laikraštį "Diabetas".
     Baltijos šalių asociacijų konferencija "Kartu mes esame stipresni" (Vilnius - 1998 m.). Organizavo Vida Augustinienė. Dalyvavo prof. Isuf Kalo (PSO), Anders Ericsson ( TDF Europos viceprezidentas, Švedijos DA prezidentas), Jorgen Pedersen (Danijos DA), Tuula Lehto (Suomijos DA), Latvijos DF bei Latvijos DA delegacijos.
     Europos med. seserų - diabeto mokytojų federacijos konferencija. Juzefa Uleckienė stende informavo apie sergančiųjų mokymą Lietuvoje.
     Europos med. seserų - diabeto mokytojų federacijos konferencija. Juzefa Uleckienė stende pristatė mokymo veiksmingumo analizę "Saulės vaikų" stovyklose ir Raudonojo kryžiaus ligoninėje.
     Europos diabeto studijų konferencija. Vida Augustinienė stende nušvietė Lietuvos diabeto asociacijos veiklą.
     Latvijos diabeto federacijos konferencija Jūrmaloje. Vida Augustinienė skaitė pranešimą apie Lietuvos diabeto asociacijos veiklą.
     Amerikos diabeto asociacijos konferencija Čikagoje ( 1998 m.). Darbo patirtimi dalijosi Vida Augustinienė.
     Europos diabeto studijų konferencija Barselonoje (1998 m.). Dalyvavo Vida Augustinienė.
     TDF konferencija "Diabeto ekonominiai aspektai". Pranešimą skaitė Vida Augustinienė.
     St. Vincento deklaracijos darbo grupės "Sergančiųjų diabetu įgaliojimai" susitikimas. Dalyvavo Vida Augustinienė.
     Europos med. seserų - diabeto mokytojų konferencija. Juzefa Uleckienė stende parodė sergančiųjų mokymo veiksmingumo analizę Lietuvoje.
     Tarptautinės diabeto federacijos konferencija "Kartu mes esame stipresni" Italijoje (1998 m.). Pranešimą skaitė Vida Augustinienė.

     Apie Lietuvos diabeto asociacijos veiklą skelbta tarptautinėje spaudoje:
     "SVD Newsletter" Issue, 1997 m.; "World Diabetes Day" IDF, 1997 m.; "Congress Daily News" IDF, 1997 m.; "Diabetes Voice" IDF, 1997 m.; "World Diabetes Day" IDF, 1998 m.; "Diabetes Voice", IDF, 1998 m.; "SVD Newsletter", Issue, 1998 m.; "Diabetes Voice" IDF, 1999 m.
     Baigdama ataskaitinį pranešimą, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė pažymėjo, jog ji dirbo skatinama tik geriausių norų, mylėdama ir gerbdama sergančiuosius, visiems palinkėjo kuo geriausios sveikatos ir sėkmės.
     Garbės raštai įteikti aktyviausiems LDA talkininkams.
     Suvažiavimui atsiskaitė revizijos komisijos pirmininkė Zita Liašenko. Suvažiavimas ataskaitą patvirtino.
     Po pertraukos kalbėjo suvažiavimo svečiai ir delegatai.

     Ne tik vaistai gydo...
     St. Vincento deklaracijos nacionalinio komiteto pirmininkas prof. Antanas Norkus pažymėjo, kad per 10 metų, kai pasirašyta St. Vincento deklaracija, labai pasikeitė diabeto gydymas. Jau užregistruoti vaistai, pailginantys tablečių veikimą, atrasta naujų priemonių akims gydyti, atliekami tyrimai, kurie iš esmės pakeis insulino naudojimą - galbūt jis bus purkščiamas ir įkvepiamas per nosį. Svečias žadėjo, kad bus įteisinta diabetinės kojų priežiūros specialisto, med. sesers - diabeto mokytojos pareigybė. Tačiau sergančiųjų mokymas ir švietimas vis tiek lieka viena svarbiausių grandžių. Mat tik pats žmogus gali valdyti ligą ir kuo daugiau pats sau padėti. Plausto "Bliūškis" kapitonas V. Kasperavičius pakvietė ir šią vasarą plaukti plaustu. Jis pažadėjo, kad plaukiant nuo Kauno iki Rusnės, pakeliui gyvenvietėse profilaktiškai bus tiriamas cukraus kiekis kraujyje. Vilkaviškio diabeto klubo pirmininkas J.Janušaitis dalijosi darbo patirtimi. Jo manymu, sergančiajam svarbu neprarasti optimizmo, reikia domėtis kultūriniu gyvenimu, keliauti.Pasak J. Janušaičio, kaimo vietovėse trūksta endokrinologų, med. seserų - diabeto mokytojų, kojų priežiūros specialistų.
     Kelmės diabeto klubo pirmininkė Larisa Rarovskaja džiaugėsi, kad jų klubui pavyko suburti daugiau narių, todėl geriau ir greičiau sprendžiamos kylančios problemos. "Novo Nordisk"kompanijos atstovas Arūnas Teiberis palinkėjo ištvermės ir Lietuvos diabeto asociacijai padovanojo 100 gliukomačių. LMSDMD pirmininkė Juzefa Uleckienė teigė, kad jaunimas, dalyvaudamas diabetu sergančiųjų renginiuose, geriau išmoktų prižiūrėti savo sveikatą, o ypač vaikai kenkia sau nesilaikydami režimo. Todėl klubų darbe turėtų dalyvauti sergančiųjų tėvai. J. Uleckienė priminė, kad kiekvienas sergantysis privalo turėti tvarkingą, oficialų su nuotrauka dokumentą. Leidykos "Senoja" vadovė Marytė Šaltytė siūlė visiems klubams ir diabetiniais vaistais prekiaujančioms, farmacinių kompanijų atstovybėms imtis iniciatyvos ir padėti platinti laikraštį "Diabetas". Ji, per pusantrų metų, kai leidžia šį laikraštį ir kasdieniniame darbe bedraudama su daugybe firmų, kolektyvų, pastebėjo, kad visur yra sergančiųjų artimųjų, draugų, pažįstamų, kurie nežino, kaip susirgus šia liga gyventi. O tokių žmonių vis gausėja. Be to, daug sergančiųjų skambina į Asociaciją ir klausia to, kas išsamiai buvo paaiškinta laikraštyje.
     Visi suvažiavime kalbėjusieji dėkojo Lietuvos diabeto asociacijos prezidentei už kruopštų darbą, nuoširdumą.
     Suvažiavimas priėmė rezoliuciją. Įrevizijos komisiją išrinko Zitą Liašenko, Vandą Tumėnienę, gydytoją Rasą Kiseliūnienę. Į valdybos narius išrinkta - Daivą Laužikienė, Danguolė Kvedaravičienė, gydytoja Egidija Baltrušaitienė, med. sesuo Juzefa Uleckienė, Rolandas Lisauskas, Artūras Brazauskas, Genovaitė Naidzinavičienė, Vida Augustinienė. Garbės nariais išrinkta - gydytojai Irena Grakauskienė, Ona Aldona Erelienė, Arnoldas Doviltis, p. Lilly Karn.
     Suvažiavimo svečiams ir delegatams koncertavo vokalinis moterų ansamblis "Eglė".
     Tada įvyko linksma vakaronė. Gražiai pabendravę ir padainavę, šiltą šeštadienio visi vakarę išsiskirstė į namus su viltimi nugalėti visas kliūtis.

     Lietuvos diabeto asociacija nuoširdžiai dėkoja suvažiavimo rėmėjams:
     AB Abbott Medisense, UAB "Baltora", Berlin - Chemie Menarini Group, "Diagnosta", UAB "Eksmos MTC", Eli Lilly, bendrovė "Ferrossan", firma "Korys", Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės, Novo Nordisk, A. Gricevičiaus lietuvių saldainių fabrikas "Rūta", Servier International, UAB "SPAR prekyba", Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla.

Puslapis 6
Lietuvos diabeto asociacijos IV suvažiavimo,
įvykusio Vilniuje 1999 m. balandžio 24 d.,

REZOLIUCIJA
Dėl cukrinio diabeto priežiūros ir profilaktikos strategijos

     Lietuvos diabeto asociacijos suvažiavimas išklausė prezidentės Vidos Augustinienės 1996-1998 m. darbo ataskaitą ir delegatų bei kitų suvažiavimo dalyvių kalbas apie Asociacijos veiklą. Atsižvelgus į Asociacijos narių - sergančiųjų diabetu, jų šeimos narių, medikų bei rėmėjų - išsakytas pastabas ir pasiūlymus, priimta ši rezoliucija:
     1. Siūlyti LR Vyriausybei vykdyti visuomenės sveikatos principais pagrįstą cukrinio diabeto priežiūros politiką, kuri aktyviai ir pozityviai veiktų sergančių žmonių labui ir garantuotų:
     1.1. Įstatymų numatytą teisę į kvalifikuotą ir prieinamą cukriniu diabetu sergančiųjų sveikatos priežiūrą bei pacientų teises ir apsaugą;
     1.2. Šalies piliečių cukrinio diabeto profilaktiką;
     1.3. Sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, švietimo, teisingumo ir kitų sektorių veiksmingą bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą cukrinio diabeto srityje;
     1.4. Lietuvos diabeto asociacijos ir kitų visuomeninių organizacijų aktyvų dalyvavimą, priimant sprendimus ir šių organizacijų teikiamų paslaugų integravimą į bendrą cukrinio diabeto priežiūros sistemą;
     1.5. Cukriniu diabetu sergančiųjų sveikatos priežiūros sistemos veiklos objektyvumą bei viešumą.
     2. Kviesti visų lygių vykdomosios valdžios institucijas aktyviai bendradarbiauti su sergantiesiems diabetu atstovaujančiomis organizacijomis. Jų veikla ir paslaugos yra pripažįstamos, kaip reikalingos, vykdant valstybės sveikatos ir socialinę politiką. Šios organizacijos turėtų tapti lygiavertėmis partnerėmis, ne tik priimant sprendimus cukrinio diabeto sveikatos politikos srityje, bet ir, teikiant sveikatos paslaugas sergantiesiems.
     3. Siūlyti Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijoms, kooperuojant lėšas, remti svarbius cukrinio diabeto prevencijos moksliškai grindžiamus inovacinius projektus, garantuojant jų veiklos tęstinumą ir plėtojant šias paslaugas visoje Lietuvoje.
     4. Siūlyti apskričių administracijoms ir savivaldybėms bei rajonų diabetu sergančiųjų klubams aktyviau imtis atsakomybės už cukrinio diabeto priežiūros strategiją regionuose.
     5. Rekomenduoti Visuomenės sveikatos ugdymo centrui aktyviau skleisti informaciją apie cukrinį diabetą visuomenei.
     6. Siūlyti Nacionalinei radijo ir TV tarybai skirti laiko cukrinio diabeto prevencijos priemonėms propaguoti.
     7. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai įteisinti med. sesers-diabeto mokytojos ir kojų priežiūros specialistės pareigybes.
     8. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų politikos departamentui į kompensuojamų vaistų, ligų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą ambulatoriniam gydymui įtraukti gliukagoną, plataus spektro antibiotikus diabetinės pėdos žaizdų gydymui; glikolizuoto hemoglobino, mikroalbuminurijos tyrimus; diagnostinių juostelių gliukozei kraujyje nustatyti II tipo diabetu sergantiesiems, didinti jų kiekį besigydantiesiems insulinu (ypač vaikams).
     9. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai, apskritims bei savivaldybėms priklausančių gydymo įstaigų vadovams garantuoti jau įsteigtų ambulatorinių diabeto centrų, diabetinės pėdos priežiūros ir diabeto mokymo kabinetų (farmacinių kompanijų Eli Lilly ir Novo Nordisk dovana Lietuvos diabetu sergantiesiems) darbą.
     10. Siūlyti Nacionalinei sveikatos tarybai prie LR Seimo aptarti sveikatos politikos strategiją cukrinio diabeto gydymo, tyrimo bei prevencijos srityse, pasikviečiant visas suinteresuotas institucijas bei sveikatos ir socialinio mokslo atstovus.
     11. Atsižvelgiant į Pasaulinės sveikatos organizacijos, Tarptautinės diabeto federacijos bei St. Vincento deklaracijos rekomendacijas, siūlyti cukriniam diabetui suteikti prioritetinį statusą šalies sveikatos politikos srityje.
     12. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytam Nacionaliniam St. Vincento deklaracijos komitetui, laikantis šios deklaracijos rekomendacijų, ryžtingiau siekti svarbiausių tikslų: sergančiųjų diabetu ilgalaikio sveikatos bei gyvenimo kokybės gerinimo, komplikacijų mažinimo.
     13. Rekomenduoti diabeto klubams aktyviau organizuoti veiklą rajonuose: skleisti informaciją apie ligą, platinti "Diabeto" laikraštį, telkti organizacijoje kuo daugiau narių.Puslapis 6
1999 metų "Mis Amerika" Nicole Johnson

     Nicole Johnson diabetu susirgo būdama 19 metų. Dabar ji yra Virdžinijos koledžo studentė. Tik atšventusi savo 24-ąjį gimtadienį, buvo karūnuota šalies gražuole. Jos veikla skiriasi nuo kitų buvusių ir esamų "karalienių". Nicole Johnson aktyviai talkina Amerikos diabeto asociacijai: rūpinasi sergančiaisiais šia klastinga liga.
     Jaunos gražuolės tikslas kuo plačiau skleisti žinias apie diabeto keliamas negandas, propaguoti sveiką gyvenseną, organizuoti kampanijas ir talkinti joms rinkti lėšas diabeto tyrimo programoms įgyvendinti.Puslapis 16
Kai paauglį apima liūdesys

     Turbūt visi paaugliai yra patyrę didziules nuotaikų permainas. Valandėlę jaučiasi tarsi danguje, bet greit vėl apima melancholija, noras verkti ar net kaukte kaukti.
     Kartais stačiai viskas nesiseka. Tėvai kontroliuoja, kur ir su kuo išeini. Draugams įdomu, kodėl puošniai ar paprastai vilki, dėl ko leidi laiką su vienu ar kitu žmogum. Mokytojai tikrina, ar atlikti namų darbai, taip pat kodėl negerėja mokymosi pažangumas.
     Jei tu sergi diabetu, vargina ir kraujo gliukozės pokyčiai. Paaugliui tai itin sunku reguliuoti. Mainosi organizmo veikla, kurią keicia hormonai. Sergantiesiems diabetu dar sunkiau, nes neišmokta ligą kontroliuoti. Dvidešimtmečiams jau lengviau - jie geriau geba prisižiūrėti. Juk reikia švirkštis insuliną, tinkamai ir laiku pavalgyti, pasitikrinti kraujo gliukozę, lankytis pas gydytoją ar diabeto mokytoją ir įsitikinti, kad liga yra kontroliuojama. Todėl diabetas kelia papildomų rūpesčių.
     Neretai reikia tartis, padiskutuoti su tėvais ar draugais, kyla rūpesčių dėl savo išores, dėl tinkamų drabužių (gal esate pakviesti į šokių vakarą ar klubo renginį). Neramu ir dėl ateities. Ar prisipažinti naujiems draugams, kad sergi diabetu?
     Yra daugybė priežasčių, dėl kurių paaugliai, ypač sergantys diabetu, kartais yra labai nusiminę.

     Praverstų pagalba
     Čia kalbama ne apie tą melancholija, kuri apima dėl nepatinkančio kvietimo šokiui ar pamanius turint per ilgą nosį. Tai pasitaiko išgyventi bemaž visiems žmonėms...
     Liudesys ir rūpesčiai, apie kuriuos čia rašoma, nebūdingi kiekvienam. Slogi nuotaika, trunkanti savaitę ar ilgiau, kartais sukelia nenorą gyventi. Gydytojai tokius ilgalaikius nuotaikos nuopuolius kartais vadina "kliniškais".
     Esant "kliniškai" prislėgtam, net pražūtingai gali veikti emocijos, kurių sunku atsikratyti. Šiam sutrikimui būdingi simptomai:
     · ryškus svorio kritimas ar augimas be jokių pastangų;
     · padidėjęs ar sumažėjęs apetitas;
     · didesnis mieguistumas ar nemiga;
     · pernelyg lėti judesiai ar itin didelis judrumas;
     · pastoviai jaučiamas ypatingas nuovargis;
     · nepilnavertiškumo, nevilties ar kaltumo pojūtis;
     · negebėjimas susitelkti, susikaupti, mokytis;
     · įkyrios mintys apie mirtį.
     Jeigu bent 4 čia pamineti atvejai (ypač pastarasis) jums būdingi - nedelsiant turite pasikalbėti su rimtais suaugusiais žmonėmis. Jie gali nuoširdziai išklausyti ir padėti rasti išeitį. Tokie žmonės gali būti tėvai, mokytojas, treneris, gydytojas, diabeto specialistas, dvasininkas, ministras ar kaimynas - tas, kuo jūs pasitikite.
     Neignoruokite aprašytų simptomų ir negalvokite, kad jie išnyks.

     Veikite savisaugai!
     Depresija gali apimti ir dėl insulino bei kraujo gliukozės pokyčių. Gal jūs nesilaikote tinkamos dietos. Dabar jums pats laikas koreguoti dienos režimą.
     Jei aplinkiniai žmonės pastebi jūsų savijautą ir apie tai pasako, žinokite - jie jus myli ir nori padėti. Jie trokšta jums gerovės ir laimės. Visiems, o labiausiai pačiam, svarbu kontroliuoti diabetą.
     Dažnai atrodo, jog kiti žmonės geriau gyvena, turi daugiau draugų ir mažiau rūpesčių. Iš tikrujų, tiki tuo, ar ne, daugelis jų mano, kad tavo gyvenimas yra nuostabesnis.
     Jei tu esi nusiminęs ir manai nieko nenorįs, būtinai privalai su kuo nors pasikalbėti. Tai yra svarbu tavo labui. Galima ir medikamentinė pagalba. Yra daug gerų depresijos gydymo būdų. Reikia, kad kitas žmogus išklausytų ir nuspręstų, kokių priemonių imtis. Gydytojai gali išrašyti vaistų. Jų yra daug ir vis atrandama naujų.

     Savigloba
     Savo jausmų ignoravimas neveda prie gero. Yra daug gelbėjimosi, saviglobos būdų. Pateikiama keletas idėjų:
     · turėk sąsiuvinį, kuriame aprašyk savo mintis, svajones ir jausmus;
     · praktikuok jogos pratimus;
     · išmok medituoti. Meditacija gali būti visai paprasta. Pvz., keletas gilių įkvėpimu gali padėti atsipalaiduoti ir gerai jaustis;
     · kritiškais atvejais ką nors veik. Daryk pratimus, rašyk į sąsiuvinį, kaip jautiesi arba keletą kartų giliai įkvėpk;
     · paskambink draugui (ar tėvams, daktarui, diabeto mokytojai ar kitam gera linkinčiam žmogui) ir papasakok apie savo savijautą;
     · stenkis džiaugtis gyvenimu, imkis malonaus užsiėmimo. Gali piešti, žaisti ar rašyti kita ranka negu esi įprates (pvz., jei rašai dešine, pabandyk kaire). Pasistenk įdomiau leisti laiką, žiūrek filmą ir pan.
     Kad ir ką darytum, būk aktyvus. Nesėdėk, nuleidęs rankas, nelaimingas. Galvok apie tai, kas daro tavo gyvenimą šviesesnį.

     Diabetas - tai ne tu
     Prisimink, diabetas - tai ne tu. Tiesa, tu jo neišvengei, bet milijonai žmonių kasdien sprendžia šią problemą.
     Tu esi toks pat ir gali tvarkytis, kaip ir jie. Jeigu tu gerai kontroliuoji savo ligą, ji nežlugdys tavo svajonių. Galėsi tapti žmogumi, kokiu svajoji. Užrašyk tai savo sąsiuvinyje ar pasikalbėk apie tai su bičiuliais.
     Diabetas netemdys tavo laimės. Išaugsi garbingas žmogus, kuris ne tik rūpinsis savimi, bet ir gebės padėti kitiems.
     Kad ir kaip blogai jaustumeisi, niekada nevartok kito žmogaus vaistų. Tu nežinai, kaip jie veiks tave, kaip reaguos su kitais tavo naudojamais medikamentais, kokį poveikį darys diabetui. Tik gydytojas gali patarti - ką ir kiek laiko tau vartoti.

Med. sesers Julie Burlingame straipsnį iš "Diabetes Forecast" žurnalo parengė
Vida Augustinienė

Puslapis 17
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

     · 1999 m. vasario 17-20 d. Vilniuje vyko seminaras "Diabeto klubų pirmininkų apmokymas". Plačiau apie jį skaitykite 17 p.
     · Kovo 3 d. LDA valdybos posėdyje aptarti ruošimosi IV suvažiavimui reikalai.
     · Kovo 4 d. LDA susitikime su Novo Nordisk kompanijos vadove Lietuvoje Kirsti Vikki svarstyti bendradarbiavimo planai.
     · Kovo 22 d. susitikime su plausto "Bliūškis" kapitonu Vladu Kasperavičiumi parengti sergančiųjų diabetu kelionių plaustu planai.
     · Kovo 23 d. Asociacijoje viešėjo Rokiškio klubo delegacija. Jos nariai Diagnostikos centre pasitikrino glikolizuotą hemoglobiną.
     · Kovo 24-27 d. Vilniuje, "Baltijos mugių" parodoje "Sveikata ir grožis" LDA parengė stendą ir seminarą apie cukrinį diabetą. Pageidavusiems dalyviams atlikti profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai.
     · Kovo 27 d. Marijampolės diabeto klubo ataskaitiniame susirinkime dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė.
     · Balandžio pradžioje Lietuvoje viešėjo LDA garbės narė gydytoja endokrinologė Feigė Narevičienė, šiuo metu gyvenanti Izraelyje. Ji lankėsi klube "Dia", susitiko su LDA vadovais.
     · Balandžio 8 d. LDA susitiko su firmos "Diagnosta" atstovėmis Daiva Balčiūnaite ir Regina Drūkteniene ir aptarė bendradarbiavimo planus.
     · Balandžio 9 d. LDA prezidentė pakviesta dalyvavo Šilutės naujo klubo atidaryme.
     · Balandžio 10 d. Vilniuje vyko "Dia" klubo konferencija, kurioje pranešimus apie inkstų ligas skaitė gydytojos E. Gruodytė, D. Slapšytė apie depresiją - E. Deksnienė, apie sanatorinį gydymą informavo V. Augustinienė.
     · Balandžio 12 d.aptarti LDA bendradarbiavimo planai su Berlin Chemie Menarini Group atstovu Mindaugu Papieviu.
     · Balandžio 13 d. radijo laidoje LDA paskelbė pranešimą apie cukrinį diabetą.
     · Balandžio 24 d. įvyko LDA IV suvažiavimas. Skaitykite 2 p.
     · Birželio 17 d. planuojamas LDA narių vaikų susitikimas su p. Lilly Karn iš Vokietijos.
     · Rugsėjo 28 - spalio 2 d. Briuselyje (Belgijoje) rengiama Europos diabeto studijų asociacijos konferencija.
     · Spalio 9-12 d. Stambule (Turkijoje) vyks St. Vincento deklaracijos dešimtmečio minėjimas.
     · Lapkričio 14-oji - Pasaulinė diabeto diena.
     · Gruodžio 9 d. - LDA pažymės savo veiklos dešimtmetį.


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, R. Filipavičiūtė, O.R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, D. Kvedaravičienė, A. Norkus, M.Šaltytė, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė, L.Zimanienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Didlaukio g. 45-108, 2057 Vilnius, tel. 76 88 84, faks. 76 92 91.
© SENOJA