Į pradžią
Istorija Tikslai Nariai Remejai Laikrastis Nuorodos English
Ankstesnių laikraščio numerių archyvas

Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis.
No 3 (23) Rugpjūčio 10, 1999

Eli Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: AB Abbott Medisense, AB Berlin Chemie - Menarini group, UAB "Eksmos MTC", bendrovė Ferrosan A/S, UAB "Inmeda", firma "Korys", UAB "Diagnosta", UAB "Salmeda".

Sveikiname!

     Lietuvos diabeto asociacijos Garbės narius Ireną Grakauskienę, Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos direktorę, ir Antaną Vytautą Stepaną, gydytoją, pagalbos ir paramos Lietuvos diabeto asociacijai organizatorių (Australija), apdovanotus Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.
     Mindaugo karūnavimo – Lietuvos valstybės dienos proga už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant jai integruotis į pasaulio valstybių bendriją.
     (LR Prezidento dekretas 1999 liepos 1d. Nr. 508, Vilnius)


Puslapis 2
Lauktas susitikimas įvyko!

     Mūsų rėmėja ponia Lilly Karn iš Vokietijos birželio 17 d vėl lankėsi Vilniuje. Užauginusi anūkę, kuriai devynmetei nustatytas diabetas, ji supranta, kokia klastinga ta liga, ir nėra abejinga nė vienam sergančiajam. Susitikimuose su vaikais ji visada tvirtina, kad svarbu išmokti kontroliuoti savo ligą, išvengti baisių komplikacijų. Ją labiausiai žeidžia, kad Lietuvoje vaikai, sergantys diabetu, vadinami invalidais nuo vaikystės. Ji siūlo kreiptis į šalies valdžią ir reikalauti, kuo skubiau spręsti šią problemą. Kiekvienas diabetu sergantysis, turėdamas žinių ir savikontrolės priemonių, gali ir privalo gyventi pilnavertį gyvenimą. "Tad kodėl, tik susirgęs cukriniu diabetu, vaikas pavadinamas invalidu?" – apgailestavo ponia Lilly.
     Į susitikimą su p. Lilly Karn Lietuvos diabeto asociacija pakvietė sergančius diabetu vaikus iš visos Lietuvos. 52 vaikai atvyko iš 14 rajonų. Jie turėjo galimybę bendrauti su mieląja viešnia. Jau nuo 1994 m. ji Lietuvos vaikams siunčia dovanų – savikontrolės priemonių, becukrių saldumynų bei teikia kitokią labdarą. Ir šį kartą neliko nepasmaližiavusių gardžiu šokoladu. Aštuoniems vaikams padovanoti aparatai Glucotrend. Šio apsilankymo metu iš viso savikontrolės priemonių pirkimui diabetu sergantiems vaikams p. Lilly Karn su ja kartu apsilankiusiu p. Dieter Boulton Lietuvos diabeto asociacijai skyrė 6 tūkstančius litų. Šių priemonių gaus apie 70 vaikų. Saldumynų paragaus ne tik į susitikimą atvykusieji, bet ir visi LDA šią vasarą organizuojamų mokymo stovyklų Palangoje ir Plateliuose dalyviai (per 70 žmonių).
     Svečiai džiaugėsi gausiu būriu susitikimo dalyvių, išreiškusių padėką eilėmis bei kitomis dovanėlėmis mieliesiems savo rėmėjams.
     Susitikimo metu poniai Lilly Karn įteiktas LDA garbės nario pažymėjimas. Šis vardas mūsų geradarei suteiktas Asociacijos ketvirtajame suvažiavime, įvykusiame 1999 m. balandžio 24 d. 1998 m. vasario mėnesį p. Lilly Karn Lietuvos Prezidentas apdovanojo Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu.
     Dar kartą nuoširdus dėkui mūsų rėmėjams.

     Danguolė Kvedaravičienė
     Lietuvos diabeto asociacijos
     atsakingoji sekretorė


Viešnagės Vilniuje

     Birželio mėnesį įvyko dvi Plungės diabeto klubo narių ekskursijos į Vilnių. 11 d. tikslas buvo pasigrožėti nuostabiuoju Jano Mateikos "Žalgirio mūšio" paveikslu. Kelionė prasidėjo labai ankstų rytą, bet nevargino, nes važiavo nuoširdūs, draugiški žmonės. Pakeliui užsukome į Rumšiškes. Apžiūrėjome aukštaičių, žemaičių, dzūkų, suvalkiečių sodybas. Viskas dvelkė senove, kėlė norą grįžti į tuos laikus, bent trumpai pagyventi tose mažose, jaukiose pirkelėse. Vilniuje pirmiausiai apsilankėme pas LDA prezidentę Vidą Augustinienę. Ji mus maloniai priėmė, nuoširdžiai pasikalbėjome, aptarėme rūpimus klausimus.
     Birželio 17 d. Plungės diabeto klubo vaikai ir jų tėveliai vyko į Vilnių susitikti su savo rėmėja ponia Lilly Karn iš Vokietijos. Ponia Lilly labai įdomiai papasakojo apie diabetu sergančios savo anūkės gyvenimą, kovą su liga, apie jos sūnelį. Viešnia išsklaidė mūsų būgštavimus, kad mergaitės, sergančios diabetu, negali turėti sveikų vaikų. Geradarė susitikimo dalyvius vaišino becukriais saldumynais, dovanojo savikontrolės aparatų, juostelių. Trys vaikai iš Plungės rajono gavo aparatus "Glucotrend". Prieš išvykdami namo, padarėme mažytę ekskursiją po Vilnių. Gėrėjomės Lietuvos sostine iš Gedimino pilies.
     Nuoširdžiai dėkojame savo vadovui Vytautui Lūžai už įdomias ir naudingas keliones. Džiaugiamės, kad esame šio veiklaus klubo nariai.

     Lina Jokubauskaitė, PlungėPuslapis 3
Per mažai rūpinamės sveikata

     Aš Mažeikiuose endokrinologe dirbu nuo 1966 metų. Gerai žinau, kad nors diabetas yra ta pati liga, bet kiekvienas ligonis skirtingas. Daugumas jų (ypač II tipo) savo sveikata per mažai rūpinasi, o ši liga yra klastinga. Ligoniui, nors ir gerai besijaučiančiam, vystosi komplikacijos, kurios pirmiausia paliečia akis, inkstus, kojas, širdį.
     I tipo liga išaiškinama tik susirgus, o II tipo dažnai nustatoma iš komplikacijų, kai negalavimo stažas esti 10-15 metų. Todėl diabetą labai svarbu greit išaiškinti ir laiku gydyti. II tipo diabetas dažniausiai pradedamas gydyti tabletėmis (ypač jei ligonis per daug sveria), tačiau nesureguliavus kraujo gliukozės, reikia kuo skubiausiai taikyti insuliną (nors vieną pailginto veikimo injekciją kartą dienoje). Ligoniai bijo insulino (bent jis dabar yra labai geros kokybės) ir dažniausiai "prisišaukia" komplikacijų, kurios jau būna nepataisomos. Ir vėliau naudotinas insulinas užkirsti kelią kitoms komplikacijoms. Pasitaiko, kad pacientai, netikėdami savo endokrinologu, ieško patarimų pas privačius gydytojus. Gerai, jei šie pritaria endokrinologo nuomonei, tada su ligoniu esti lengviau susitarti.
     Turėdama didelį darbo stažą, žinau labai liūdnų atvejų, kai pacientas, blogai besijausdamas dėl diabeto, konsultavosi su kitais specialistais, o endokrinologo vengė, bijodamas, kad negautų insulino.
     Dėl komplikacijų trys mano pažįstamos ligonės neteko abiejų kojų.
     Pacientui L. G. buvo nustatytas II tipo diabetas ir pradėtas gydymas tabletėmis. Tačiau greit paaiškėjo, kad reikia insulino. Ligonis jo griežtai atsisakė. Jam buvo pasiūlyta vykti konsultuotis, tačiau to nedarė. Taip 4 metus buvo gliukozės kraujyje per daug, o šlapime – acetono, jam padidėjo kepenys. Jis gausiai gėrė. Vieną dieną labai sunkios būklės buvo greitosios pagalbos atvežtas į endokrinologinį kabinetą. Jis duso, kentė skausmus dešiniame šone, buvo padidėjusios jo kepenys. Ligoninėje nedelsiant jam buvo paskirtas insulinas ir kita skubi terapija. Tada pacientas suprato, kad tikrai privalėjo leistis insuliną, nustojo daug gerti, pasijautė tvirčiau, tačiau uždelsto gydymo pasekmių liko daug.
     Tie ligoniai, kurie laiku pradeda leistis insuliną, o jų yra nemažai, jaučiasi kur kas geriau ir yra pristabdomos komplikacijos.
     Pacientas J. L. labai skundėsi širdies negalavimais. Pradėjus leistis insuliną, atsisakius tablečių, sveikata pagerėjo. Diabetu sergantis žmogus yra toks, kuriam sloga gali būti sunkus atvejis. Mažiausia žaizdelė pėdose jam gresia kojos amputacija. Todėl pėdos žaizdelė jam traktuotina kaip sunki liga. Nors nėra temperatūros, reikia didelių dozių antibiotikų.
     Mažeikių poliklinikoje veikia diabetinės pėdos kabinetas, kuriame labai kruopščiai dirbama. Daug pacientų išgelbstima nuo galūnių amputacijos, tik reikia laiku kreiptis.
     Labai gaila žmonių, kurie per savo kaltę tapo invalidais. Ir labai malonu, kad laiku pradėjęs naudoti insuliną, žmogus esti sveikesnis.
     Kviečiu tuos, kurie, pradėję leistis insuliną, pataisė sveikatą apie tai parašyti, pasidalyti patirtimi "Diabeto" laikraštyje. Sergančio žmogaus sprendimas yra lemtingesnis negu gydytojo žodis.

     Gyd. endokrinologė Z. VaitiekūnienėPuslapiai 4-6
Vaikai vėl stovyklose

     Kaip žinoma, Lietuvos diabeto asociacija padeda įgyvendinti Nacionalinę diabeto programą pagal St. Vincento deklaracijos rekomendacijas. Vienas iš jos uždavinių – mokyti sergančiuosius valdyti savo ligą. Itin svarbus vaikų mokymas vasaros stovyklose. Jas LDA organizuoja nuo 1990 m., o nuo 1997 m. iš anketinės apklausos įvertina kiekvienos stovyklos naudą sergantiesiems. Stovyklose dirba gydytojų endokrinologų, medicinos seserų. Kiekvieną dieną po kelis kartus vaikai gali tikrintis kraujo gliukozę.
     Nors daugelis vaikų anketose nurodo, kad jau buvo kelis kartus apmokyti ligoninėje, poliklinikoje ar stovykloje, tačiau žinių vis vien stokoja. Deja, dar nemaža dalis sergančiųjų nekreipia reikiamo dėmesio savikontrolės rezultatų rašymui į dienyną bei jų analizei, neturi su savimi diabetu sergančiojo pažymėjimo, gliukozės. Tačiau lyginant su ankstesniais metais vykusių stovyklų dalyvių diabeto kontrolės rezultatais, jie žymiai geresni (išsamesnę informaciją apie anketinės apklausos rezultatus pateiksime kitame "Diabeto" numeryje). Todėl galima patvirtinti nuostatą, kad sergančiųjų diabetu mokymas turi būti nuolatinis, žinias reikia atnaujinti, papildyti. Į tai norėtume atkreipti ir Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitų sveikatos priežiūros instancijų dėmesį, koks svarbus yra ligonių mokymas ir kodėl yra būtinos savikontrolės priemonės.
     Šiais metais Lietuvos diabeto asociacijos stovyklas remia Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerija, Šiaulių, Skuodo, Druskininkų, Marijampolės, Plungės, Mažeikių savivaldybių socialinės globos ir rūpybos skyriai, Abbott Medisense, UAB "Eksmos MTC", "Salmeda", "Deva", Palangos sanatorija "Jūratė", Mažeikių poilsio namai "Šaltinėlis" ir daugelis kitų pagalbininkų. Pirmoji stovykla, vadovaujama Palangos diabeto klubo pirmininkės Irenos Zamalienės, jau prasidėjo birželio 25 d. Antra pamaina – nuo liepos 5d., o trečioji - rugpjūčio pabaigoje "Jūratės" sanatorijoje Palangoje. Kita stovykla, vadovaujama Plungės diabeto klubo med. sesers-diabeto mokytojos Aldonos Danylienės, Plateliuose atvėrė duris liepos 1 d. "Šaltinėlio" poilsio namuose. Lietuvos diabeto asociacijai talkina gydytojos endokrinologės Zelma Krova, Rima Bėrontienė, Gražina Katilienė, Sonata Žukauskaitė, Galina Apanel. Stovyklos trukmė – 10 dienų. Šiais metais mūsų stovyklose pailsės per 70 vaikų ir jaunuolių. Pirmiausia į jas siunčiami neseniai susirgę ir dar nė karto nepoilsiavę mokymo stovyklose bei socialiai remtinų šeimų Asociacijos nariai (pagal iš anksto rajonų diabeto klubų atsiųstus pageidaujančiųjų sąrašus). Šiais metais juose įrašyta per 160 žmonių. Dėl lėšų stokos siūloma patiems ieškoti galimybių mokėti už kelialapį. Tuo šiemet pasirūpino Druskininkų, Vilniaus "Dia-Bitė", Skuodo, Marijampolės, Plungės diabeto klubai. Jau antri metai iš eilės keičiamės stovyklautojais su Latvijos diabeto federacija. 1999 m. atvyko pas mus ir vyko į Latviją po du sergančiuosius. Darbo patirtimi dalijosi po vieną med. seserį-diabeto mokytoją. Norintieji romantiškai praleisti laiką galėjo plaukti plaustu "Bliūškis" (kapitonas Vladas Kasperavičius) bei baidarėmis (organizuoja Vilniaus klubas "Keturi žirgai"). Džiugu pažymėti, kad plausto "Bliūškis" stovėjimo vietose pirmą kartą šiemet atliekami profilaktiniai gliukozės kiekio kraujyje patikrinimai gyventojams. Net 11% pasitikrinusiųjų gliukozės kiekis kraujyje rastas daugiau normos. Jiems pasiūlyta susirūpinti savo sveikata.
     Dalyvaudami stovyklose, panašiose į namų sąlygas aplinkoje, vaikai ne tik pailsi, bet ir išmoksta kontroliuoti savo savijautą, įgunda savarankiškai keisti insulino dozę, atsižvelgdami į savikontrolės rodiklius. Tai padeda išvengti baisių komplikacijų (aklumo, inkstų, širdies ligų, kojų amputacijų). Stovyklautojai tampa savarankiški, ima pasitikėti savo jėgomis, stiprina sveikatą, susiranda draugų. Žinios labai svarbios sergančiam žmogui, kad jis galėtų integruotis į gyvenimą, netaptų šeimos, visuomenės našta.
     Beveik visi vaikai, dalyvavę LDA stovyklose, nori jose mokytis reguliariai, nes jaučiasi atsigavę, laimingi. Apie tai skaitome daugybėje laiškelių, kurių LDA pašto dėžėje randame kasmet. Mažųjų dėkingumas, gražūs žodžiai, fotonuotraukos ir kūryba – eilėraščiai, piešiniai – džiugina tarsi prinokę ir mūsų darbo vaisiai. Jau šiemet skaitome "Šaltinėlio" stovykloje poilsiavusio Artiomo Gutovskij žodžius: "Mano gyvenime tai yra pirma taip gerai organizuota stovykla. Kur tik būdavau, mane po 3-4 dienų traukdavo namo, o čia norėčiau būti nors ir metus". Rasa Kasperavičiūtė, poilsiavusi Palangoje, taip pat džiaugiasi, kad ji ne tik pailsėjo, bet ir daugiau sužinojo apie ligą, prisiminė jau pamirštus dalykus. Ričardas Martišius iš Plungės laiške dėkoja už suteiktą galimybę pailsėti cukriniu diabetu sergančių vaikų ir jaunimo stovykloje "Šaltinėlis" Plateliuose. Jis pasakoja: "Nors sergu beveik jau dešimt metų, stovykloje kasdien vykusiose pamokėlėse vis išgirsdavau kažką nauja. Šių žinių ir medikų pagalbos dėka susireguliavo cukraus kiekis kraujyje, spaudimas. Kai atvykau, man skaudėjo akis, tvinkčiojo. Neilgai trukus skausmas dingo. Nepaprastai džiaugiuosi, jausdamas tokius pokyčius. Esu nepaprastai jums dėkingas už tokią nuostabią galimybę labiau pažinti ligą ir ją valdyti".
     Justinas Priedytis rašo: "Ši stovykla man paliko puikų įspūdį. Kad ji "nenumirtų!" "Esu labai dėkinga už suteiktas žinias, už labai skanų maistą ir nuostabias akimirkas. Gera pajusti, kad nesi vienas toks likimo nuskriaustas" – teigia Jūratė. Daugelis stovyklautojų pasirašė tik vardus. Visi patenkinti, jog, ilsėdamiesi "Šaltinėlyje", dar paekskursavo, apžiūrėjo Mosėdyje akmenų muziejų, pabuvojo žemaičių Kalvarijos atlaiduose, jachta plaukiojo po Platelių ežerą, gėrėjosi Žemaitijos nacionaliniu parku. Dėkojame už gražius laiškelius ir Rimgaudui Butkevičiui, Linutei Jokūbauskaitei, Broniui Kazlauskui, Giedriui Jurkui, Aušrai Šimkutei – visiems, visiems.
     Linkime naudingų žinių, džiaugsmo, neužmirštamų įspūdžių, o svarbiausia – geresnės sveikatos. Dėkojame visiems stovyklų organizavimo partneriams ir remėjams.

     Vida Augustinienė
     LDA prezidentė


Puslapis 7
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

     · 1999 m. gegužės 14 d. vykusiame pirmajame po LDA suvažiavimo valdybos posėdyje pasiskirstyta pareigomis, aptarti artimiausi darbo planai.
     · Gegužės 20 d. Vilniaus cukriniu diabetu sergančiųjų vaikų klube "Dia-Bitė" įvyko susirinkimas, kuriame numatyti vasaros veiklos planai. Dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė.
     · Gegužės 26 d. Kauno aklųjų diabetu sergančiųjų klubo nariams daug informacijos apie diabetą suteikė gydytojai Vytautas Dargis, Rita Šulcaitė, Daiva Balčiūnaitė, LDA prezidentė Vida Augustinienė, Zita Kornikienė.
     · Birželio 9 d. LDA prezidentė V. Augustinienė dalyvavo LR Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdyje. Svarstytas Sveikatos draudimo įstatymo 9 str. pakeitimo ir papildymo projektas. Pateikti pasiūlymai.
     Birželio 17 d . Asociacijoje įvyko vaikų, sergančių diabetu, susitikimas su p. Lilly Karn ir dr. Dieter Boulten iš Vokietijos Viesbaden miesto. Plačiau skaitykite … p.
     · Birželio 25 – liepos 14 d. Palangoje "Jūratės" sanatorijoje 30 vaikų, sergančių diabetu, dalyvavo mokymo stovykloje. Vadovė – Palangos diabeto klubo pirmininkė Irena Zamalienė.
     · Birželio 25 d. su Klaipėdos klubo "CD" nariais susitiko LDA prezidentė.
     · Liepos 1-8 d. "Bliūškio" plaustu iš Kernavės į Kauną plaukė, romantiškai poilsiavo keturi diabetu sergantys žmonės. Visose plausto stotelėse rajonų gyventojams LDA atstovas atliko profilaktinius kraujo gliukozės tyrimus.
     · Liepos 1-10 d. Plateliuose, "Šaltinėlio" poilsio namuose surengtoje Tarptautinėje stovykloje mokėsi sveikos gyvensenos 27 diabetu sergantieji. Stovyklos vadovė Plungės diabeto klubo med. sesuo-diabeto mokytoja Aldona Danylienė.
     · Liepos 18 d. Lietuvos diabeto asociacijoje įvyko susitikimas su p. Lilly Karn ir "Liūto" klubo atstovais iš Vokietijos.
     · Liepos 19-31 d. trys LDA atstovai – du sergantieji ir viena med. sesuo dalyvavo Latvijos diabeto federacijos organizuotoje diabeto mokymo stovykloje Jūrmaloje.
     · Dėmesio! Apie Lietuvos diabeto asociaciją informacijos jau galite rasti ir internete adresu: www.omnitel.net/lda. Asociacijos elektroninis paštas: lda@lpki.lt. Už finansinė paramą Interneto tinklalapio paruošimui dėkojame Atviros Lietuvos Fondui.Puslapis 8
Mankštos nauda ne iškart pastebima

     Pirmieji pokyčiai, kurie vyksta žmogaus organizme mankštinantis, nėra greitai pastebimi. Dažniausiai tik po kelių mankštinimosi mėnesių pajuntama, jog mažėja kūno apimtis, lėtėja širdies ritmas ar padidėja ištvermingumas. Stebėdami save veidrodyje ar kelis kartus per dieną tikrindami nekintantį svorį, neretai nusiviliame.
     Pakartotiniai kraujospūdžio ir cholesterolio kiekio kraujyje tyrimai greičiau parodo gerus poslinkius. Tačiau nedaugelis sergančiųjų tai gali atlikti kasdien. Vis dėlto, mankštinant savo skaudančius sąnarius ir raumenis, žadinama daugybė naudingų kūno pokyčių. Daugelis besimankštinančiųjų teigia, kad mankšta gerai veikia organizmą. Ir galima tikėtis, kad pateikti naujausių atradimų pavyzdžiai skatins daugiau žmonių šiuo būdu gerinti savo sveikatą.

     Slopina stresą, mažina ligų
     Mankšta ar fizinis aktyvumas siejasi su mažesniu mirtingumu, nes sąlygoja retesnį širdies infarktą ar paralyžių. Akivaizdu, kad fizinis aktyvumas padeda mažinti onkologinių ligų (žarnyno, prostatos ar krūties). Mankšta padeda saugotis lėtinių ligų, pristabdo senėjimo procesą.
     Noras gyventi ilgiau gali skatinti pradėti mankštintis. Daugeliui žmonių yra svarbesnė "gyvenimo kiekybė", o ne "kokybė". Fizinis pasirengimas glaudžiai siejasi ir su darbo sėkme: jis saugo nuo streso, gerina nakties miegą, stiprina gebėjimą atsipalaiduoti.
     Daugelis fizinės veiklos būdų sveikatos labui gali tiesiogiai veikti kūno svorį. Apie 33 proc. amerikiečių yra nutukę. O tai kelia grėsmę sirgti ateroskleroze, hipertenzija ir jau minėtomis onkologinėmis ligomis. Tiesa, reguliarus fizinis krūvis neryškiai keičia kūno svorį. Tačiau kartu laikantis sveikatingumo dietos, mankšta iš esmės ilgam laikui padeda reguliuoti (mažinti) kūno svorį.

     Insulino atsparumas
     Atstatyti dėl nutukimo sutrikusią medžiagų apykaitą geriausia atsikratant riebalų. Šis sutrikimas būdingas sergantiesiems II tipo diabetu (Amerikoje 90% diabetu sergančiųjų yra II tipo). Nors nutukimas ne visada lemia insulino atsparumą, bet šie dalykai siejasi.
     Taip yra todėl, kad per gausus riebalinių ląstelių kiekis dėl nežinomo mechanizmo visas kūno ląsteles daro atsparias insulinui. Nors kasa stimuliuojama gaminti daugiau insulino normaliam kraujo gliukozės kiekiui palaikyti, tas pajėgumas neišvengiamai mažėja, sąlygodamas tiek hiperglikemiją, tiek ir hipoglikemiją.
     Organizmui neįsisavinant insulino, kraujyje gausėja cukraus, dažnai didėja kraujo spaudimas, daugėja trigliceridų. Tai ne tik greičiau sukelia koronarines arterijų ligas, bet ir didina akių, inkstų ir nervų ligų (komplikacijų) pavojų.
     O kokios geros naujienos? Laimė, laikantis tinkamai sureguliuotos dietos, vartojant vaistus (tabletes) ir mažinant kūno riebalų (svorį), insulino atsparumas yra kontroliuojamas. Mankšta yra viena iš svarbiausių priemonių insulino jautrumui gerinti ir medžiagų apykaitos sutrikimamas šalinti. Didinant insulino jautrumą, lengviau kontroliuoti kraujo cukrų, taigi ir diabeto eigą, reikia mažiau medikamentų, mažėja kraujospūdis. Mankšta padeda normalizuoti cholesterolio ir trigleceridų kiekį: "gerojo" (HDd) cholesterolio gausėja, o bendrojo cholesterolio ir trigliceridų mažėja.

     Mankšta – dovana širdžiai
     Mankšta stiprina žmogaus raumenų jėgą, ištvermę, pusiausvyrą ir koordinaciją. Ji padeda saugotis kaulų retėjimo, osteoporozės (kaulų trapumo). Tai gerina osteoartrito pažeistų sąnarių būklę. Ir kūno raumenims naudingas nuolatinis fizinis aktyvumas. Tai itin svarbu pagyvenusiems žmonėms, nes dėl silpnesnės sveikatos, jiems nugriuvus, dažniau lūžta kaulai.
     Čia paminėta tik esmė. Apie mankštos privalumus žmogaus organizmui galima būtų dar daug kalbėti. Bet tai eikvotų treniruotėms skirtą laiką. Todėl valandai užverskite šį laikraštį. Padarykite keletą pratimų: padovanokite savo širdžiai tai, ko jai labiausiai reikia.

     Iš anglų kalbos Joel B. Braunstein straipsnį išvertė ir parengė
     Dainara ŽulonienėPuslapis 9
Glikuotas hemoglobinas

     Hemoglobinas yra raudonųjų kraujo kūnelių (eritrocito) baltymas, nešantis deguonį iš plaučių visoms organizmo ląstelėms.
     Kaip ir kiti baltymai, jis jungiasi su kraujo angliavandeniais. Prisijungęs gliukozę, hemoglobinas tampa "apsunkęs", pablogėja jo gebėjimas pernešti deguonį, taigi, sunkėja audinių kvėpavimas. Tokios nepageidaujamos "naštos" nusikratyti hemoglobinas nebegali, ir šis junginys, vadinamas glikuotu hemoglobinu, stabiliai išlieka tol, kol gyvuoja eritrocitas.
     Kuo kraujyje gausiau gliukozės, tuo daugiau susidaro glikuoto hemoglobino. Laboratorijoje gali būti tiriamos įvairios jo rūšys (Hb A1C, HbA1), rezultatai išreiškiami procentais. Rezultatams įtakos neturi nei prieš tyrimą valgytas maistas, nei tyrimo metu buvęs gliukozės kiekis kraujyje. Kiekvienos laboratorijos glikuoto hemoglobino vertinimo kriterijai gali būti skirtingi (tai priklauso nuo tirtos frakcijos ir tyrimo metodo).
     Pagal glikuoto hemoglobino kiekį galima įvertinti diabeto kontrolės kokybę per 3 mėnesius, stebėti ligos eigą (kartojant tyrimą kas 3-4 mėnesiai). Kai kurie nepakankamai informuoti ligoniai mano, kad glikuoto hemoglobino procentai atitinka trijų mėnesių kraujo gliukozės vidurkį. Tai klaidinga nuomonė. Steno diabeto centras Danijoje nurodo tokius šių rodiklių santykius:

  Hb A1C (%)  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  
Kraujo gliukozės vidurkis per 3 mėn. (mmol/l)
4.5
6
8
10
12
14
17
19

     Diabeto kontrolė gera, jei HbA1C yra mažesnis už 7%, patenkinama – kai HbA1C yra 7-8%, bloga – jei rezultatas didesnis už 8%.
     Ilgai palaikant normalaus lygio glikuotą hemoglobiną, galima sumažinti mirties nuo diabeto, širdies-kraujagyslių ligų tikimybę, diabeto komplikacijų dažnį (40-60%).

     Gydytoja E. Baltrušaitienė


Puslapis 15
Kai ligonis nesveiksta

     Daugelis žmonių, patyrę psichinį stresą, anksčiau ar vėliau kreipiasi į gydytojus dėl įvairių organizmo sistemų sutrikimo. Somatinė (kūno) negalia gali būti nežodinė vidinių problemų išraiška. Kai apviliami lūkesčiai, žlunga viltys, užuot suvokę esantys nuliūdę, sunerimę, neretai persivalgome, persigeriame ar pykstame. Savo protestu dažnai kenkiame sau anksčiau, negu spėjame susivokti. Somatiniai negalavimai tarsi atspindi organizmo bei dvasinės būsenos nedarną. Jei gydytojai moka įvertini pacientų skundus, atpažįsta jų priežastis, tuomet išvengiama diagnozavimo klaidų, paskiriamas tinkamas gydymas. Tokių ligonių pasitaiko neurologiniuose, endokrinologiniuose, infekciniuose, netgi chirurginiuose skyriuose. Dažnai pagal skundus diagnozuojamas somatinis susirgimas, kurį sukėlė nuoskaudos, vienatvė. Tokie ligoniai lėčiau sveiksta, kartais nusivilia gydymu, užsisklendžia. Gydytojai turėtų gebėti įvertinti situaciją ir savo pagalbos galimybes. Kaip atpažinti pacientus, kurių ligos priežastys neaiškios? Tokie ligoniai iš pradžių noriai bendrauja su gydytoju, smulkiai, detaliai nusako savo negalavimus, tačiau simptomai neatitinka įtariamos somatinės ligos, o tyrimų rezultatai nerodo patologijos.
     Skiriant simptominį gydymą, pacientų savijauta negerėja, priešingai - atsiranda naujų negalavimų. Atidžiau įsigilinus pastebima pacientų depresinė būsena. Kartais tai sunku pastebėti, nes ją užgožia ligonio baimė dėl nesveikatos. Tokiais atvejais svarbu atkreipti dėmesį į pacientų miego sutrikimus, svorio kitimą, įvairias vegetacines reakcijas. Dažnai po streso pasireiškia ir nerimas, imituojantis somatinių ligų pradžią. Tremoras, ryški žarnyno peristaltika, rijimo sutrikimai, raumenų įtampa bei nuovargis – tai nerimo išraiška. Kartais nerimas gali sukelti priepuolį, kartais auga pamažu ir tampa nuolatinis. Daugelis pacientų nesugeba apibūdinti savo emocijų, pojūčių. Jie skundžiasi širdies, galvos, pilvo skausmais. Nuolatinė įtampa, baimė dėl blogos savijautos, širdies ar kitų organų veiklos gali sukelti neryškią tachikardiją, kūno temperatūros, kraujospūdžio pokyčius. Kartais pastebima ligonio jaudulys, nerimastinga kalba.
     Iš ambulatorinių kortelių matyti, kad panašūs požymiai medikų pastebėti jau anksčiau. Taigi galima išsiaiškinti, kokios priežastys lėmė žmogaus savijautą, kiek laiko vargina sutrikimai, ar jie susiję su stresu ar kitomis situacijomis. Būtina atkreipti dėmesį, ar savijautos pokyčius nulėmė sezoninė metų laikų kaita, ar jie neprogresavo. Jei nusiskundimai atrodo keisti, nesuprantami, galima įtarti psichinį susirgimą. Tokiais atvejais naudinga psichiatro konsultacija.

     Gyd. psichiatrė Jūratė Deksnienė
     Vilniaus m. klinikinės ligoninės suaugusiųjų poliklinika, tel.: 34-94-86.


Puslapis 17
Naktinė hipoglikemija

     Per mažo kraujo gliukozės kiekio reakcijos baugina bet kuriuo dienos metu, bet ypatingai naktį. Išsiaiškinkite, ar jums tai gresia ir kaip turėtumėte saugotis.
     Jūs ilgai vaikščiojote tamsiomis ir drėgnomis nepažįstamo miesto gatvėmis. Sustojate prie kampo, norėdami pasukti, ir išgirstate artėjančius žingsnius. Pasukate į kairę ir girdite, kad žingsniai suka į kairę. Puolate į dešinę – jie iš paskos. Liepiate savo kojoms bėgti greičiau, bet jos kaip švininės. Pasilenkiate į priekį ruošdamiesi bėgimui, bet kažkokia jėga stumia jus atgal. Žingsniai artėja. Jūsų širdis smarkiai plaka, prakaituojate. Stengiatės rėkti, bet negirdėti jokio garso, tik inkštimas. Jūs atsigręžiate į besiartinantį ir pamatote… savo žmoną, palinkusią virš jūsų stipriai pliaukšinčią juns per žandną, kitoje rankoje laikančią indelį saldaus kremo: "Mielasis, pabusk, tuojau pat pabusk!". Nesiorientuodamas lengvai nuryjate saldumyną. Siekdami gliukomačio, pajuntate, kad jūsų plaukai, pižama ir patalynė drėgni. Pagaliau aparatas parodo atsakymą – 2,3 mmol/l (42 mg/dl). Iš naktinio stalelio stalčiaus išsiimate tris gliukozės tabletes.
     Jūs ką tik "išėjote" iš naktinės hipoglikemijos "zonos". Kitais žodžiais tariant – miegodamas patyrėte didelio cukraus stygiaus kraujyje naktinę reakciją.

Kaip žinoti, kada kraujyje per mažai cukraus
     Hipoglikemijos priepuoliams būdingi košmariški sapnai.
     Didžiausią naktinės hipoglikemijos riziką turi žmonės sergantysI tipo diabetu. Tai gali ištikti ir II tipo sergančiuosius jei jie gydosi insulinu (Sulfonylureas taip pat gali sukelti glikemiją, bet daug rečiau, nei insulinas).
Kas sukelia naktinę hipoglikemiją ir kaip jos išvengti?
Per daug insulino
     Per didelė insulino dozė labai sumažina kraujo cukrų. Tai akivaizdu. Neaišku, kuri insulino rūšis kelia didžiausią problemą.

NPH arba Lente
     Didžiausias insulino NPH arba Lente poveikis kyla, praėjus 4 ar 12 val. po injekcijos (nuo 8 iki 14 val. gyvulinės kilmės NPH arba Lente). Jei vieną iš šių insulinų susileidžia prieš vakarienę (pvz., 18 val.), tai stipriausias jo poveikis bus nuo 22 val. vakaro iki 4 val. nakties. Insulinas,susileistas apie 22 val., atitinkamai veiks nuo 2 val. nakties iki 10 val. ryto. Taigi, jei naktinio insulino dozė per didelė, gali pasireikšti hipoglikemija. Patariama: kaip visada, konsultuotis su gydytoju ar diabeto specialistu.
     1 būdas. Sumažinti naktinio ar pailginto veikimo NPH arba Lente insulino dozę prieš vakarienę ar miegą.
     2 būdas. Jei gydomasi NPH ar Lente prieš vakarienę, stengtis leistis vėliau (prieš einant miegoti).
     3 būdas. Kiekvieną naktį valgyti sotesnius naktipiečius.

Reguliar (R) insulinas
     Reguliar (trumpo veikimo) insulinas leidžiamas sušvelninti cukraus kiekio pokyčiams valgant ir pavalgius. Žmogaus R insulinas veikia 3-6 val. – aktyviausias 2-3 val. po injekcijos. Manoma, kad jis organizme išsilaiko iki 10 val. gyvulinės kilmės R insulinas veikia 4-6 val. – aktyviausias 3-4val. po injekcijos. Ilgiausiai išsilaiko 8 val. jei vakarienės metu sušvirkštas insulinas R smarkiai sumažina kraujo gliukozę prieš miegą, kalta yra insulino rūšis. Nors jis ir nėra veiksmingiausias, tačiau tebėra organizme. Tuo tarpu pradėjusio veikti pailginto veikimo insulino ir dar esančio R insulino sąveika smarkiai nažina kraujo gliukozę.

Patarimai
     Mažinkite trumpo veikimo insulino dozę vakarienės metu. Jei norite įsitikinti, ar mažesnės insulino dozės užteks maistui įsisavinti, pasimatuokite kraujo cukraus kiekį 1-2 val. po vakarienės. Neturėtų būti jo daugiau kaip 10 mmol/l. (Atminkite: insulinas R švirkščiamas 30 min. prieš valgį.)

Kitas būdas:
     Pasitarkite su savo gydytoju dėl lispro (Humalogo rūšis) vartojimo vietoj R vakarienės metu. Susileidžiate prieš pat valgį, o pasišalina po 4 (daugiausia 6) val.

Trumpo veikimo insulinas nakčiai
     Reguliar ar lispro insulinas, suleistas naktį, pvz., 22 val. stipriausiai veiks po 1-3 val., t.y. nuo 23 val. iki 1 val. nakties.

Patarimai
     Nereikėtų švirkštis šios rūšies insulino prieš naktį. Yra atvejų, kai jūs galite tai daryti, bet tik vadovaujant gydytojui ar kitam specialistui. Kaip sužinoti, kuris insulinas yra jūsų kraujo cukraus stygiaus priežastis? Patariama matuotis cukrų prieš einant miegoti, vidurnaktį, 3 val. nakties ir 6 ar 7 val. rytą. Turėdami šiuos rodiklius, išsiaiškinsite, kuris kelia pavojų. Pirmiausia pakeiskite vieno iš jų dozę ir tikrinkite rezultatus dar kartą. Jei pasikeitimai situacijos nekeičia, mėginkite kito insulino poveikį. Gal per mažai valgote?

Maisto stoka
     Kartais jūsų cukraus kraujyje prieš miegant yra per daug ir jūs susiviliojate nevalgyti naktipiečių. Nedarykite to. Gausų cukrų galėjo sukelti pietų ilgesnis poveikis, neaišku ar per mažas suleisto trumpo veikimo insulino kiekis. Ir šis gausus cukrus tikriausiai mažėja. Tidėl jums būtinai reikia suvalgyti, kad naktį veikiantis insulinas nesukeltų hipoglikemijos.
     Taigi, jei jūs paprastai valgote prieš nakties miegą, patariama užvalgyti, nepaisant gausaus kraujo cukraus tuo metu.
     Ką reikėtų valgyti naktipiečiams? Svarbiausia suvartoti pakankamai angliavandenių. Jei cukraus kraujyje nedaug, reigalinga suvalgyti jų daugiau nei įprastai. Taigi, jei vieno angliavandenių pakeitimo ar duonos vieneto (15 g angliavandenių) neužtenka, išlaikyti ne per mažam kraujo cukraus kiekiui nakties metu, pridėkite dar vieną. Galima pridėti baltymų ir riebalų. Bus sočiau, ir organizmas lėčiau įsisavins angliavandenius. Nepriklausomai nuo šių maistinių medžiagų kombinacijos, jos suvirškinamos per 4-6 val. Ką manote apie naujus lėtai įsisavinamus javainių batonėlius? Jie pagaminti iš neapdorotų grūdų, yra 100-110 kalorijų vertės, turi 15-22 g angliavandenių, 3-5 g baltymų ir 2-4 g riebalų. Kainuoja apie 1 dolerį. Ar jie iš tikrųjų virškinami ilgiau nei 6 val., kaip yra reklamuojami? Abejotina! Neapdoroti grūdai yra ilgiau virškinami, bet vargu ar organizme išbūna ilgiau nei 6 val.
     Yra užkandžių variantų, kurie yra skanūs ir turi panašią maistinę vertę kaip minėti javainiai, tik pigesni: 1 javainių batonėlis = sumuštiniui su riešutiniu sviestu = 150 g lengvo jogurto = 1 didelis bananas = pusė indelio ledų = 3 sausainiai.
     Atminkite, kad ir kokia būtų maisto sudėtis, ilgiausiai produktai yra virškinami ir įsisavinami per 6 val. Jei batonėliai padeda išvengti naktinės hipoglikemijos, jums patinka, nepaisant kainos, puiku! Bet kitų užkandžių poveikis toks pat.
     Geriausias įrodymas – cukraus kiekio kraujyje rezultatai. Truputį daugiau suvalgykite maisto ir, matuodami cukrų stebėkite, kaip tai veikia naktinę hipoglikemiją. Jei suvalgysite per daug, turėsite kitą problemą – per gausų cukrų ir daugiau kalorijų, nei jums reikia. Bandymai ir klaidų taisymas yra geriausi mokymosi metodai.

Daugiau mankštinkitės
     Fiziniai pratimai gali sumažinti cukraus kraujyje per 24 val., žiūrint kaip ilgai ir intensyviai sportuojate.

Patarimai
     Jei jūs esate judresnis nei įprastai, turėtumėte sumažinti insulino prieš šią veiklą ar po jos arba daugiau suvalgyti maisto. Galima daryti ir viena, ir kita tuo pačiu metu. Glaudžiai bendradarbiaukite su gydytoju ar kitu specialistu. Sudarykite planą dienoms, kada esate aktyvesnis.

Autonominė neuropatija
     Tai yra jūsų kūno "automatinės" sistemos, pavyzdžiui, virškinimo organų, širdies ir kraujagyslių bei nervų sistemos, pažeidimai. Jeigu jūsų virškinimas yra sutrikęs, galbūt maistas juda skrandžiu ir žarnynu per lėtai arba per greitai. tai gali būti cukraus pokyčių kraujyje priežastis (nei iš šio, nei iš to daug ar mažai kraujo cukraus).

Patarimai
     1. Valgyti šešis kartus nedaug, o ne tris kartus gausiai;
     2. Valgyti mažiau riebalų, daugiau skaidulų turintį maistą. Tai palengvina virškinimą;
     3. Mėginti susileisti insuliną pavalgius, o ne prieš valgį;
     4. Išmėginti specialų gydymą šiai problemai spręsti;
     5. Pagalvoti apie insulino pompą, kuria galima susileisti tikslias insulino dozes bet kuriuo laiku.

Netikėtos hipoglikemijos
     Jei jūs nejaučiate pirmųjų hipoglikemijos signalų (prakaitavimas, drebulys, sistiprėjęs širdies plakimas, svaigulys, silpnumas), galite nepajusti staigiai mažėjančio kraujo cukraus.

Patarimai
     Jūs galėtumėte sugrąžinti šiuos pojūčius, laikinai pagausinę cukraus kraujyje. Jei norma yra 4,4 - 6,6 mmol/l (80 -120 mg/dl), reikėtų ją padidinti nuo 6,6 iki 8,8 mmol/l (120 - 160 mg/dl).

Alkoholis
     Jūsų kepenys yra gliukozės atsargų saugykla. Tai organas, kur prireikus baltymai paverčiami gliukoze. Jei jūsų kraujo cukraus yra per mažai, kepenys gali jo pagausinti. Kepenys taip pat išskaido ir pašalina alkoholį. Jos apdoroja apie 30 g alkoholio per valandą.
Jūsų kepenys negali dirbti dviejų darbų tuo pačiu metu. Kai perdirbamas alkoholis, gliukozės kaupti neįmanoma. Taigi alkoholis gali sukelti hipoglikemiją dvylikai valandų. Jei vaišėse piktnaudžiaujate alkoholiu neužvalgydami, kyla naktinės hipoglikemijos pavojus.

Patarimai
     1. Riboti alkoholio vartojimą vienu ar dviem gėrimais (naudinga kiekvienam !).
     2. Visada užvalgyti prieš išgeriant ar išgėrus alkoholio.
     3. Niekada nemažinti ir neatsisakyti įprastų užkandžių, kai pasitaiko išgerti (yra nuomonių, kad alkoholis kaloringas, todėl atsisakoma užkandžių. Nedarykite to !).
     4. Nesišvirkškite papildomai insulino, jei geriate alkoholio. Jūs nusibraižėte naktinių cukraus pokyčių diagramą, suderinate savo aktyvumo ir maitinimosi normas, pasikonsultavote su gydytoju. Kruopščiai nustatėte insulino režimą. Ir dabar ilsitės saloje, balto smėlio paplūdimyje, švelnus vandenyno vėjelis maloniai dvelkia tropiniais augalais... Saldžių sapnų.

Jei jūsų vaikas serga diabetu
     1. Tikrinkite vaiko kraujo cukraus kiekį mažiausiai 4 kartus per dieną ir visuomet prieš miegą.
     2. Pasitarkite su gydytoju, kiek kraujo cukraus turėtų būti prieš miegą ir nakties metu. Šis rodiklis turėtų būti didesnis nei rekomenduojama suaugusiems - apytiksliai 6,6 - 8,2 mmol/l (120 - 150 mg/dl).
     3. Stebėkite savo vaiką miegant: ar jis ramus, nesiblaško. Tai gali būti cukraus stygiaus požymis.

Ar jūs žinote, kad patyrėte naktinę hipoglikemiją?
     Galbūt naktį įvyko hipoglikemijos priepuolis, bet jūs to nepajutote. Yra kai kurių požymių, padedančių tai atpažinti.

     Naktį:
     1. Košmariški sapnai;
     2. Staigus pabudimas;
     3. Prakaituoti drabužiai ir patalynė;
     4. Padažnėjęs širdies ritmas nubudus;
     5. Nuovargis ir nesugebėjimas vėl užmigti.

     Rytą:
     1. Galvos skausmas nubudus;
     2. Sunki galva;
     3. Neįprastai gausus kraujo cukrus po pusryčių arba priešpiečių metu (reakcija po cukraus stygiaus);
     4. Mažas acetono kiekis, bet be gliukozės rytiniame šlapime (trūkstant kraujo cukraus, naktį organizmas gaminasi gliukozę, degindamas riebalus, ir acetonas išsiskiria kaip atliekamas produktas);
     5. Trumposios atminties praradimas.

     Galbūt jūs atpažįstate vieną ar kelis paminėtus požymius. Kelias dienas iš eilės matuokitės kraujo cukrų vidurnaktį, 3 val. nakties ir 6-7 val. rytą. Jei rezultatas mažesnis nei 5,5 mmol/l (100 mg/dl), turėtumėte peržiūrėti savo ligos kontrolės režimą.

     Iš anglų spaudos Suzanne Friesten straipsnį išvertė ir parengė Dainara Žulonienė

***

Daug žmonių kreipiasi į Lietuvos diabeto asociaciją ir teiraujasi apie insulino veikimo trukmę. Todėl spausdiname insulino veikimo grafikus.

Insulino veikimo grafikai

Puslapis 21
Alkoholis ir diabetas

     Alkoholis visada buvo "lazda su dviem galais". Jį vartojame per šventes (net religines), iškilmes, šeimos susibūrimus. Lengvai pasidavę jo vilionėms, galime pakliūti į baisius spąstus.
     JAV sveikatos specialistai nepataria gerti vyrams daugiau kaip dvi taures, o moterims - vieną per dieną; tai tinka ir diabetu sergantiems žmonėms. Be to, pastariesiems reikėtų saugotis alkoholio dėl staigiai mažėjančio kraujo gliukozės kiekio.
     Amerikos diabeto asociacija pažymi, kad kompensuoto diabeto atveju saikingai pavartojus alkoholio ir užvalgius, didelių sveikatos pakitimų nepastebėta. Blogai gali būti, jei geriama be užkandos arba per daug. Tai gali sukelti hipoglikemiją. Reikėtų žinoti, kad:

     1. Alkoholis nėra maistas. Jis neaprūpina organizmo reikiamomis medžiagomis.
     2. Alkoholis stabdo gliukozės kaupimą kepenyse. Daugelį valandų alkoholis lieka organizme, todėl tuo laiku gliukozė iš kepenų į kraują nepatenka. Ji gaunama tik su maistu.
     3. Cukraus mažėjimo procesas gali trukti nuo 8 iki 12 val.
     4. Žmonėms, besigydantiems insulinu ir tabletėmis, vartojant alkoholį nevalgius, hipoglikemija gali reikštis kaip labai lengvas apsvaigimas.
     5. Hipoglikemijos požymiai gali būti laikomi girtumo požymiais. Vadinasi, pasireiškus hipoglikemijai, žmogus gali laiku negauti reikiamos pagalbos, iki greitosios pagalbos mašina nugabenamas į ligoninę.
     6. Žmogus gali neatskirti alkoholio poveikio nuo hipoglikemijos požymių.
     7. Per didelis alkoholio kiekis gali silpninti gebėjimus pasirūpinti savimi. Sergantysis gali pamiršti pasitikrinti kraujo gliukozę ar pan.

     Reikėtų:
     · Vengti diabeto ir alkoholio keliamų pavojų. Atsisakyti alkoholio arba jo vartojimą ir saugos priemones numatyti iš anksto.
     · Negerti, jei skrandis tuščias. Prieš einant į pobūvį, suplanuoti ir mitybą. Valgyti gausiai angliavandenių, bet nedaug saldaus maisto. Alkoholis nėra toks pavojingas, jeigu kartu užvalgoma.
     · Gerti ne daugiau kaip vienos ar dviejų rūšių gėrimus iš lėto per keletą valandų.
     · Pasirinkti mažesnės alkoholio koncentracijos gėrimus. Tam tikslui paskaityti etiketę ant butelio arba pasigaminti gėrimą patiems.

     Pavyzdžiui, daugumos rūšių alus turi 4-6% alkoholio, lengvesnis – 4,2%, stipresnis – apie 10, net 17%.
     Lengvi vynai turi mažiau alkoholio nei normalūs stalo vynai, o sausuose mažiau cukraus.
     Likeriai ir saldūs gėrimai yra pakankamai stiprūs, ir juose daug cukraus.


     Itin pavojingi maišyti gėrimai (kokteiliai). Pavyzdžiui, viskis yra labai stiprus alkoholis, o jo prieduose gausu cukraus. Todėl geriau pačiam pasigaminti gėrimą. Tuomet žinoma jo sudėtis. Naudinga vartoti sodos gėrimai, vanduo su dietiniais produktais. Vengtina saldžių sulčių, limonadų. Taigi:
     · Skaitykite etiketes ir sekite, kokio stiprumo jūsų vartojamas alkoholis.
     · Būkite pasiruošę per mažam kraujo gliukozės kiekiui. Turėkite su savimi greitai įsisavinamų angliavandenių.
     · Konsultuokitės su savo gydytoju apie alkoholio poveikį vartojamiems priešdiabetiniams vaistams. Alkoholis gali keisti medikamentų veiksmingumą.
     · Pasidomėkite ir apie kitų medikamentų, kuriuos vartojate (antihistaminai, vaistai nuo peršalimo arba sirupas nuo kosulio), ir alkoholio poveikį. Tai gali turėti įtakos diabeto kontrolei.
     · Turėkite ženklelį ar dokumentą, rodantį, kad sergate diabetu.
     · Jei vartodami alkoholį esate aktyvus (šokate, žaidžiate kamuoliu paplūdimyje ir pan.), tikrinkitės kraujo gliukozę kas keletą valandų.
     · Po pobūvio jokiu būdu nevairuokite automobilio. Tai svarbu visiems, bet rizika padaryti avariją itin padidėja sergantiesiems diabetu. Kraujo gliukozės per mažas kiekis gali veikti ligonio koordinaciją, jutimus ir refleksus.
     · Jei pobūvio metu nevalgoma, reikėtų tai padaryti prieš miegą, netgi jei kraujo cukraus per daug. Nebloga užvalgyti, net jei kartkartėmis "užkrimsdavote" (kepenys valys organizmą nuo alkoholio ir nekaups cukraus. Kol alkoholio yra organizme, bet kada gali užklupti hipoglikemija).
     · Naudinga nusistatyti vidurnakčiui žadintuvą. Pabudus, pasimatuokite cukrų. Jei jo per mažai - užvalgykite angliavandeningo maisto.

Išskirtinės atmintinės
Svarbiausia:
     · Būkite pobūvyje kartu su draugu, kuris žino apie jūsų ligą ir geba atpažinti hipoglikemiją.
Šis žmogus turi suprasti, kad, pasireiškus lengvo apsvaigimo požymiams, jums reikia angliavandenių, o sunegalavus ar pradėjus vemti - profesionalios mediko pagalbos.
     · Jei jūs įtariate ar esate nėščia, pasikonsultuokite su gydytoju, prieš vartodama bet kurios rūšies alkoholinius gėrimus.
     · Jei jums reikia angliavandenių: suvalgykite vieną duonos vienetą turinčio maisto, 15 g angliavandenių: 3 gliukozės tabletės, 1 vaisius, riekė duon>· Jei jūs įtariate ar esate nėščia, pasikonsultuokite su gydytoju, prieš vartodama bet kurios rūšies alkoholinius gėrimus.
     · Jei jums reikia angliavandenių: suvalgykite vieną duonos vienetą turinčio maisto, 15 g angliavandenių: 3 gliukozės tabletės, 1 vaisius, riekė duonos, 100 ml sulčių ar 5 sausainiukai (krekeriukai).

Alkoholinių gėrimų kaloringumas:

Alkoholinis gėrimas
Kiekis (ml/g)
Kalorijos
Pakeitimai
Alus
~350
151
1 krakmolo, 1 riebalų
Silpnas alus
~350
90
2 riebalų
Vynas (stalo)
~120
80
2 riebalų
Distiliuotas spiritas (džinas, romas, degtinė, viskis, skočas ir t.t)
~50
107
2 riebalų
originalo lentelėje kiekis pateiktas uncijomis (1 unc. = 28,35g)

     Iš anglų kalbos Judi Zielke straipsnį išvertė ir parengė
     Dainara Žulonienė
Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, R. Filipavičiūtė, O.R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, D. Kvedaravičienė, A. Norkus, M.Šaltytė, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė, L.Zimanienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Didlaukio g. 45-108, 2057 Vilnius, tel. 76 88 84, faks. 76 92 91.
© SENOJA