Į pradžią
Istorija Tikslai Nariai Remejai Laikrastis Nuorodos English
Ankstesnių laikraščio numerių archyvas

Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis.
No 4 (24) Lapkričio 10, 1999

Eli Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: AB Abbott Medisense, AB Berlin Chemie - Menarini group, UAB "Eksmos MTC", bendrovė Ferrosan A/S, UAB "Inmeda", firma "Korys", UAB "Diagnosta", UAB "Salmeda".

Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena

     Ne vienas esame patyrę, ištikus nesėkmei, lengviau pasijuntame, galėdami pasikalbėti su kitu žmogumi. Ypač jeigu tas kitas mus supranta, užjaučia, yra bendramintis ar net panašaus likimo. Prieš dešimtmetį mes susibūrėme į Lietuvos diabeto asociaciją, kad galėtume dalytis ne tik savo rūpesčiais, bet ir džaugtis, paremti vieni kitus, padrąsinti.
     Mums, sergantiems diabetu, svarbiausia mokėti valdyti ligą ir gyventi visavertį gyvenimą. Lietuvos diabeto asociacijos tikslas ir kasdieninis darbas – sergančiųjų švietimas. Seminaruose, konferencijose, vasaros stovyklose mes mokomės pažinti ligą ir save. Tai mums duoda labai daug: galime gerai dirbti, siekti savo tikslų auginti vaikus. O tai ir yra didžiausia žmogaus laimė.
     Niekada nenuleiskime rankų, stebėkime, kiek aplinkui yra grožio, gerumo, meilės. Šildykimės prie šių versmių ir būkime laimingi! Būkime drauge!

     Vida Augustinienė
     Lietuvos diabeto asociacijos
     prezidente


Puslapis 2
St. Vincento deklaracijai – 10 metų

     Lapkričio 14-oji - Pasaulinė diabeto diena. Ji svarbi, minėtina. Juk žinoma, kaip grėsmingai gausėja diabetu sergančių žmonių, o visiškai išgydančių vaistų nuo šios ligos dar nėra. Vieni mokslininkai ieško kovos su cukriniu diabetu priemonių, tirdami genus, imuninę sistemą, kurdami vakcinas, kiti - tobulina ligos kontrolės metodus, priemones, siekdami išvengti ar bent atitolinti komplikacijas.
     Cukraligę valdyti pradėta tik XX a. pradžioje, sukūrus vaistinę insulino formą, ir viduryje - atsiradus peroralinių vaistų.
     1936 m. Danijos firmos "Nordisk" specialistas H. Hagedornas Kaune įkūrė insulino gamyklą. 1946 m. akad. V. Lašas parašė pirmą šios srities monografiją "Endokrinologinės liaukos". Diabetologijoje nemažai pasidarbavo žinomi Lietuvos medikai - mokslininkai ir praktikai: profesoriai J. Danys, V. Astrauskas, J. Danilevičius, doc. J. Kiauleikis, dr. Š. Sideraitė, gyd. A. Erelienė ir kiti specialistai.
     Platesni ir gilesni cukrinio diabeto tyrimai Lietuvoje pradėti 1978 m. Tada prof. J. Danio iniciatyva Lietuvos vyriausybė Kaune įkūrė TSRS MMA Eksperimentinės endokrinologijos ir hormonų chemijos instituto filialą. Viena pirmųjų čia įsteigta cukrinio diabeto laboratorija. Nuo 1991 m. ši laboratorija veikia Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos institute. Dar 1978 m. Lietuvoje nebuvo duomenų apie diabeto plitimą, stigo bendros diabeto klasifikacijos, ligos ir komplikacijų diagnostikos kriterijų, profilaktikos. Pirmiausia ir teko spręsti šiuos klausimus. Laboratorijos darbuotojai ėmėsi aktyviai tirti diabeto paplitimą Lietuvos populiacijoje ir organizuotuose kolektyvuose, aiškindami šios ligos rizikos veiksnius, daromą žalą kraujagyslėms. 1981 m. PSO iniciatyva Lietuvoje pradėta integruota lėtinių neinfekcinių ligų, taigi ir cukrinio diabeto, profilaktikos programa.
     1982 m. pirmą kartą Lietuvoje Cukrinio diabeto laboratorija pradėjo suaugusiųjų cukrinio diabeto registrą Kaune, o 1983 m. - šia liga sergančių vaikų registrą visoje respublikoje. 1990 m. Lietuva įsijungė į pasaulinį vaikų diabeto registrą kaip viena iš 89 tarptautinės "DIAMOND" programos dalyvių.
     Sėkmingai kovai su cukriniu diabetu bei jo komplikacijomis būtina tiksli sergančiųjų apskaita. Vykdant, 1991 m. pradėtą, suaugusiųjų sergančių I tipo cukriniu diabetu, registrą, Lietuvoje įdiegta vardinė gydomų insulinų apskaita. 1994 m. šis registras įtrauktas į Europos registrų sistemą.
     Nuo 1993 m. sergančiųjų II tipo cukriniu diabetu apskaita patikslinta. Tuo tarpu epidemiologiniai, gliukozės tolerancijos sutrikimų, cukrinio diabeto ir jo komplikacijų tyrimai Europoje pradėti 1960 m. Nuo 1970 m. Europoje ligoniai mokomi savikontrolės, kovoti su sunkiom komplikacijom (apakimu, kojų gangrena, inkstų nepakankamumu). Tam tikslui suvienyta įvairių sričių specialistų (medikų, medicinos priemonių gamintojų, farmacininkų, socialinių darbuotojų ir kt.) veikla. Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos regiono ir Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono renginiuose raginta sutelkti vyriausybines, visuomenines organizacijas, medikus, farmacinės pramonės atstovus cukrinio diabeto problemoms spręsti. Dėl to 1989 m. spalio 10-12 d. Italijoje St. Vincento mieste įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo ir tuometinis Lietuvos Sveikatos apsaugos ministras A. Vinkus.
     Pagrindiniai tada pasirašytos Deklaracijos tikslai buvo siekti ilgalaikio ligonių savijautos gerėjimo, normalios gyvenimo kokybės, tobulinti cukrinio diabeto ir jo komplikacijų profilaktiką bei gydymą, didinant mokslininkų pastangas.
     St. Vincento deklaracijos iniciatoriai visų šalių suinteresuotus šia problema žmones bei organizacijas kviesdavo į pasitarimus įvairios Europos šalyse. 1992 m. Budapešte gvildenta cukrinio diabeto ir žmogaus teisių ryšys, 1993 m. Koso saloje kalbėta apie cukriniu diabetu sergančius vaikus ir paauglius. 1995 m. Akropolyje priimtas kreipimasis, raginantis plėsti tiek sergančiųjų, tiek ir medikų (ir pirminės sveikatos priežiūros specialistų) mokymą. 1997 m. Lisabonoje siūlyta vieną dešimtąją nacionalinės sveikatos priežiūros lėšų skirti cukriniam diabetui. Šiais metais spalio 9-12 d. Stambule vykusiame jubiliejiniame susitikime buvo konstatuota, kad St. Vincento deklaracija visas organizacijas skatina gerinti sergančiųjų gyvenimą. Numatyti strateginiai uždaviniai pirmajam XXI a. dešimtmečiui. Bus tobulinama pirminė sveikatos priežiūros sistema, kaupiami duomenys apie sergančiuosius, gerinamas vyriausybinų organizacijų bendradarbiavimas.
     Įgyvendinti Deklaracijos tikslus sunkina kartu vykdoma sveikatos apsaugos reforma. Tačiau pamažu iškovota galimybė sergančiuosius gydyti kokybišku insulinu, peroraliniais vaistais, kompensuoti bent nedidelę dalį savikontrolės priemonių, plėsti reabilitacinio gydymo tinklą. Talkino užsienio farmacinės kompanijos. Imta steigti diabeto mokymo , diabetinės pėdos priežiūros kabinetus miestuose ir rajonuose. Įteisintos ir diabetinės pėdos priežiūros specialisčių ir slaugytojų pareigybės.
     Dėl to kasmet mažiau stacionarizuojama ligonių dėl diabetinės ketoacidozės. Įsteigus nėščiųjų, sergančiųjų cukriniu diabetu, centrą Kaune, sumažėjo perinatalinis mirtingumas. Tačiau esama ir rūpesčių. Reikia tobulinti sergančiųjų priežiūrą įvairiose sveikatos priežiūros sistemos grandyse, plėtoti tiek pacientų, tiek ir medikų mokymą, gerinti savikontrolę. Keliami uždaviniai bus įgyvendinti bendromis visuomenės, medikų, pacientų ir jų organizacijų pastangomis.

     Prof. A. Norkus,
     St. Vincento deklaracijos nacionalinio komiteto pirmininkas


Puslapis 3
Du jubiliejai - ne darbų pabaiga

    1999 m. spalio 12 d. - 10 metų St. Vincento deklaracijai
    1999 m. gruodžio 9 d. - 10 metų Lietuvos diabeto asociacijai

     Praėjus 10 metų po St. Vincento deklaracijos pasirašymo (1989 spalio 10-12), š. m. spalio 9-12 d. Stambule (Turkijoje) įvyko V konferencija. Joje buvo aptarti pasiekimai, įgyvendinant šiame dokumente keltus uždavinius, taip pat darbai, atliktini tobulinant diabeto priežiūrą. Šis susitikimas buvo orientuotas į darbą grupėse. Apžvelgta sėkmės ir kliūtys. Grupių tarpusavio bendradarbiavimui ir veiklos koordinavimui lengvinti susitelkta į tokias temas: mokymas ir įgaliojimai; kokybės gerinimas; vaikai ir paaugliai; diabeto komandų plėtimas; bendradarbiavimas; tobulinimas. Nors St. Vincento deklaracija buvo įgyvendinama įvairiuose lygiuose (individualaus sveikatos priežiūros tiekėjo, klinikos, rajoninės ar nacionalinės sveikatos valdžios), labai svarbu "pamatuoti" bendrą šalies progresą. Tuo tikslu SVD sekretoriatas rinko anketinius duomenis iš šaliai atstovaujančiųjų žmonių (Lietuvai atstovauja prof. A. Norkus). Stendai, atspindintys bazinę informaciją, eksponuoti dešimtmečio minėjimo konferencijoje Stambule. Priimtas Stambulo pareiškimas (spausdinsime kitame "Diabeto" numeryje).
     Tais pačiais metais, kai buvo pasirašyta St. Vincento deklaracija, gruodžio 9 d. įsteigta ir Lietuvos diabeto asociacija. Minint Deklaracijos dešimtmetį, puikiai įvertintas Lietuvos diabeto asociacijos darbas. Subplenariniame posėdyje savo pranešimais ("St. Vincento vaidmuo stiprinant Asociaciją" bei stendiniu - "Asociacijos veiklos tobulinimas sergančiųjų diabetu labui") nušviečiau diabeto priežiūros Lietuvoje pasiekimus. Aktyviai dalyvavau St. Vincento deklaracijos komiteto "Cukriniu diabetu sergančiųjų įgaliojimai", Tarptautinio diabeto žurnalų komiteto bei Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono tarybos bei kituose darbo grupių bei plenariniuose posėdžiuose. Trumpa pranešimų Stambule apžvalga:
     Lietuvos diabeto asociacija, remdamasi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, padeda įgyvendinti Nacionalinę diabeto programą. Ji dirba, kad gerėtų diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Pagal galimybes teikia jiems pagalbą; organizuoja mokymą; padeda būti nepriklausomiems, lygiaverčiams ir savarankiškiems visiems diabetu sergantiems žmonėms; skleidžia žinias visuomenei, sveikatos priežiūros tiekėjams apie diabeto ir komplikacijų prevenciją; talkina sergantiesiems diabetu visiškai integruotis visuomenėje.
     Kas padaryta Lietuvoje 1989-1999 m. sergančiųjų diabetu labui?
     Organizaciniai darbai: 1989 m. gruodžio 9 d. įsteigta LDA; 1991 m. Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė diabeto programa; 1993 m. įsteigtas Nacionalinis St. Vincento deklaracijos komitetas; nuo 1994 m. LDA turi savo patalpas, kurias kaip labdarą duoda Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla; čia pastoviai teikiama informacija (ir telefonu), galima pasitikrinti kraujo gliukozę, cholesterolį bei kraujo spaudimą; užmegzti glaudūs kontaktai su LR Seimu, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijomis, Sodra, Valstybine ligonių kasa bei kitomis valstybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, Lietuvos radiju, televizija, spauda; Asociacija vienija 46 cukriniu diabetu sergančiųjų klubus, bendrijas, Lietuvos seserų-diabeto mokytojų draugiją, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių, sergančių diabetu, draugiją (per 4 tūkstančius narių).
     Tarptautinis bendradarbiavimas. 1992 m. pradėta Lietuvos ir Danijos diabeto asociacijų "dvynių programa"; 1994 m. LDA priimta į Tarptautinę diabeto federaciją; LDA atstovai dalyvauja Europos diabeto studijų asociacijos, St. Vincento deklaracijos, Tarptautinės diabeto federacijos konferencijose, bendradarbiaujama su Pasauline sveikatos organizacija, Tarptautine diabeto federacija; 1998 m. LDA organizavo pirmąją Baltijos šalių diabeto asociacijų konferenciją Vilniuje.
     Visuomenės švietimas. Kasmet pažymima Pasaulinė diabeto diena; daromi stendiniai pranešimai ir rengiami seminarai parodose "BaltMedica", "Sveikata ir grožis" (1998, 1999 m.); teikiama aktuali informacija žurnale "Sveikata", savaitraštyje "Zabavnoje čtivo", per Lietuvos radiją, televiziją.
     Mokymas ir sergančiųjų įgaliojimai. Nuo 1990 m. vaikams ir jaunimui organizuojamos vasaros mokymo stovyklos (anketomis įvertinamos žinios); su Danijos diabeto asociacijos, Novo Nordisk ir Eli Lilly parama įsteigti ambulatoriniai diabeto centrai, "diabetinės pėdos" ir mokymo kabinetai; nuo 1994 m. organizuojami seminarai sergantiesiems diabetu, med. seserims- diabeto mokytojoms, gydytojams; nuo 1994 m. leidžiamas laikraštis "Diabetas"; sergantiesiems speciali literatūra lietuvių kalba, ruošiama mokymo informacija videokasetėse, akliesiems - garsinė informacija.
     Socialinės sąlygos ir sergančiųjų diabetu teisės. Išrūpinta 20 proc. minimalaus gyvenimo lygio kompensacija gydomajam maitinimui; išleistas bukletas "Sergančiojo teisės ir pareigos" pagal St. Vincento deklaraciją; įteisintas vairuotojo pažymėjimas nuosavam automobiliui (1992); gaunama 50 vnt. diagnostinių juostelių kraujo gliukozei nustatyti I tipo diabetu sergantiesiems (1994), 150 vnt. - visiems besigydatiesiems insulinu (nėsčiosioms - 300 vnt.) nuo 1997 m.; išplėstas specialybių sąrašas sergantiesiems diabetu mokytis aukštosiose mokyklose; visi Asociacijos nariai gauna savikontrolės aparatų lengvatinėmis sąlygomis; visų rūšių insulinai, vienkartiniai švirkštai ir priešdiabetinės tabletės kompensuojamos 100 proc.
     Išvados. St. Vincento deklaracija nurodė pagrindines gaires, kaip tobulinti Lietuvoje diabeto priežiūrą. Per 10 metų LDA, informuodama Vyriausybę apie diabetu sergančiųjų gyvenimą, jų problemas, galimus sprendimo būdus, pasiekė pripažinimą, kaip lygiavertis diabeto priežiūros gerinimo partneris. LDA darbo sėkmę sergančiųjų diabetu labui lėmė pastovus bendradarbiavimas su St. Vincento deklaracijos sekretoriatu, Pasauline sveikatos oranizacija, Tarptautine diabeto federacija, Danijos diabeto asociacija ir kitomis užsienio šalių bei Lietuvos organizacijomis. Mes esame labai dėkingi prof. Isuf Kalo (PSO/Europa), kuris suteikė paramą, lankydamasis Pasaulinės diabeto dienos minėjimuose, konferencijose, vaikų mokymo stovyklose ir kituose LDA organizuojamuose renginiuose. Nuoširdžiai dėkojame Tarptautinės diabeto federacijos viceprezidentei Leenai Etu-Seppala, TDF/Europa atstovui Anders Ericsson - visiems žmonėms, kurie lengvino mūsų sergančių žmonių gyvenimą savo dėmesiu, darbais, parama ir meile.
     Dėkui Pasaulinei sveikatos organizacijai ir Roche Diagnostics atstovybei Lietuvoje "Eksmos MTC" už sudarytą galimybę dalyvauti labai svarbioje Stambulo konferencijoje. Gavau svarbios informacijos ir žinau, kad mūsų jubiliejai - toli gražu ne darbų pabaiga.

     Vida Augustinienė
     Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė


Puslapis 4
Lietuvos diabeto asociacijos informacija

    Diabeto epidemija, komplikacijos
     Cukrinis diabetas – lėtinė liga, plintanti kaip epidemija. 1985 m. pasaulyje buvo apie 30 mln. žmonių, sergančių šia liga. 1995 m. jų padaugėjo iki 135 mln. Pranašaujama, kad 2025 m. šis pavojus gresia 300 mln. žmonių.
     Apie 10 proc. visų sergančiųjų sudaro I tipo diabetas, kurio augimo priežastys nėra žinomos. II tipo diabetu sergančiųjų (90 proc.) daugėja dėl senyvo amžiaus, mažo fizinio aktyvumo bei nesveikos mitybos įpročių. Deja, daugumoje šalių daugiau nei pusei tų žmonių, kurie serga II tipo diabetu, liga nediagnozuota. Vadinasi, kad apie 50 proc. žmonių jau yra išsivysčiusi bent viena komplikacija, iki ligos nustatymo.
     Apie 10 proc. sergančiųjų diabetu 15 metų vystosi įvairūs regėjimo sutrikimai (beveik 2 proc. iš jų apanka, apie 10 proc. tampa invalidais.
     Apytikriai 1/3 sergančiųjų diabetas sukelia nefropatiją. Apie 40 proc. penkiasdešimtmečių sergančių diabetu nuo jaunystės (tiek I, tiek II tipo), vargina įvairios inkstų ligos, kurioms gali prireikti šio organo persodinimo ar dializės.
     Diabetinės neuropatijos paveikia didžiąją dalį (apie 70 proc.) sergančiųjų šia liga. Tai yra pagrindinė vyrų impotencijos priežastis. Dėl neuropatijos dažnai atsiranda kojų žaizdos ir prireikia amputacijų. Apie 50 proc. visų netrauminių apatinių galūnių amputacijų atliekama dėl diabeto.
     Širdies ligos yra pagrindinė sergančiųjų diabetu mirties priežastis. Šių ligų tikimybė diabeto kamuojamiems žmonėms yra trigubai didesnė nei kitiems.
     Pagal Nacionalinį registrą Lietuvoje I tipo cukriniu diabetu serga apie 400 vaikų ir per 3 000 suaugusių; II tipo diabetu – apie 30 000 žmonių, iš jų apie 4 300 kaip ir I tipo atveju, gydomi insulinu. Kaip nurodoma Lietuvos sveikatos programoje, bendras sergančiųjų skaičius yra beveik dvigubai didesnis. Epidemiologinių tyrimų duomenimis, Lietuvoje cukriniu diabetu serga 2,31 proc. miesto ir 1,98 proc. kaimo gyventojų, o gliukozės toleravimo sutrikimai nustatyti atitinkamai 5,64 proc. ir 4,66 proc. tirtųjų. Įvedus pagal naują klasifikaciją siūlomus diabeto diagnostikos rodiklius, galima tikėtis dar blogesnių rodiklių.
     Medicininės socialinės ekspertizės komisijos duomenimis, Lietuvoje kasmet nustatoma apie 700 naujų invalidumo atvejų dėl diabeto.
     Cukrinis diabetas skiriasi nuo kitų ligų vienu išskirtiniu požiūriu: siekiant gydymo rezultatų, pagrindinis vaidmuo tenka pačiam sergančiajam. Tačiau to dažniausiai yra nepaisoma. Diabeto valdymas yra viso žmogaus gyvenimo procesas. Todėl sergantiesiems šia liga, turėtų būti sudaryta galimybė save prisižiūrėti kuo geriau. Diabetas itin brangiai kainuoja ne tik pačiam ligoniui, bet ir sveikatos tarnyboms, visuomenei. Tarptautinė diabeto federacija yra paskaičiavusi, kad daugelyje šalių diabetui gali prireikti 5 – 10 proc. sveikatos biudžeto lėšų. Daugiau kaip 60 proc. diabeto priežiūros išlaidų skiriama komplikacijų gydymui.

    Diabeto ir jo komplikacijų prevencija
     Pirminė prevencija saugo žmones nuo II tipo diabeto progresavimo. Pvz., žmonės turintys rizikos faktorių (šeimoje turi sergančių giminių, yra nutukę, vyresni kaip 45 – 60 metų) privalėtų reguliariai tikrintis. Tai turi įtakos mažinant diabeto priežiūros bei komplikacijų gydymo reikmes.
     Laiku nustatyti ir gydyti diabeto komplikacijas reikia ne tik paties žmogaus gyvenimo gerinimui, bet ir šalies ekonomikai, ypač jei išvengiama stacionaro (antrinė prevencija). Kruopšti kojų priežiūra padeda išvengti ligoninės ar trumpina joje gydymosi laiką bei 50 proc. sumažina amputacijų. Taigi kojų priežiūros mokymas, reguliari jų kontrolė, tinkama avalynė padeda laiku aptikti ir gydyti kojų ligas.
     Skriningu ir nepavėluotu retinopatijų gydymu taupomos lėšos, kurių reikia jau apakusiam žmogui. Ankstyvu mikroalbuminurijos nustatymu išvengiama inkstų nepakankamumo, nepavėluojamas gydymas. Koronarinių kraujagyslių ligų galima išvengti kraujo gliukozės ir spaudimo kontrole.
     Taigi įsidėmėtina - gera kraujo gliukozės, spaudimo bei lipidų kontrolė sudaro sąlygas mažinti komplikacijas, lėtinti jų progresavimą visų diabeto tipų ligoniams. Tai ne tik paties žmogaus, bet ir ekonomikos neabejojama nauda.


Puslapis 5
Į pagalbą sau ir kitiems

Prie stendo mugėje      1999 m. rugsėjo 25 d. Vilniuje, Rotušės aikštėje vyko antroji Nevyriausybinių organizacijų mugė. Čia buvo galima susipažinti su įvairių nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, besirūpinančių istorija, aplinkos apsauga, jaunimu, vaikais, laisvalaikio organizavimu, kultūra, švietimu ir mokymu, veikla. Visą dieną buvo atliekama koncertinė NVO programa. Pagrindinis rėmėjas - Baltijos-Amerikos partnerystės programa.
     Mugėje dalyvavo ir Lietuvos diabeto asociacija bei Vilniaus miesto cukriniu diabetu sergančiųjų klubas "DIA". Lankytojai buvo supažindinti su organizacijų teikiama informacija. Visi norintieji galėjo profilaktiškai išsitirti kraujo gliukozę. Žmonėms, kuriems įtartas diabetas, patarta pasitikrinti sveikatą poliklinikoje.
     Dėkojame UAB "Eksmos MTC" ir Abbott Laboratories už savikontrolės priemones bei renginio rengėjams, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centrui už sudarytą galimybę informuoti visuomenę apie cukrinį diabetą ir Asociacijos veiklą.

     Danguolė Kvedaravičienė


Puslapis 6
Jaudinantis sugrįžimas

Antanas Stepanas      Baigiantis vasarai, mus dar kartą aplankė Australijoje gyvenantis tautietis mūsų mokytojas, rėmėjas, bičiulis gydytojas Antanas Stepanas. Nenorime tikėti, kad tai buvo atsisveikinimo vizitas, kaip teigė ligos varginamas mūsų svečias. Jo žodžiais "Jeigu pasiseks dar kartą sulaikyti vėžį, vėl sugrįšiu", - tikime ir lauksime.
     Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus Antanui Stepanui įteikė Didžiojo Lietuvos kunigaiščio Gedimino 1-ojo laipsnio medalį. Tai šiais metais gydytojo pelnytas antras apdovanojimas. Pirmąjį už nuopelnus endokrinologijai jam įteikė Australijos valdžia. Itin graži šio mediko pagalba teikta Lietuvos žmonėms. Ją Antanas Stepanas apibūdino taip: "Vykdamas į Lietuvą, stengiausi nieko nekritikuoti ir atvira širdimi priimti tai, kas čia yra. Siekiau perduoti tai, ką žinau ir esu patyręs. Nesistengiau sugriauti to, kas čia pastatyta, tik ant tų pamatų uždėti kažką nauja". Iš tikrųjų, kaip jau skelbėme "Diabeto" Nr. 2(22) straipsnyje "Tauri asmenybė", mūsų mokytojas lankė Lietuvą dažnai ir vis palikdavo labai vertingą savo patirties dalį, rėmė endokrinologijos specialistų kvalifikacijos tobulinimą sergančiųjų labui. Tai neįvertinama parama. Džiaugiasi garbingasis medikas savo Tėvynėje pastebima diabeto kontrolės bei gydymo pažanga.
     Optimizmo neprarandantis žmogus turi daug bičiulių, keliauja po įvairias šalis, skaito knygas, domisi Lietuvos menu, užsiima filatelistine veikla, degustuoja vyną ir nesiliauja daryti gera.
     Nuoširdžiai dėkodami tauriai asmenybei mes linkime stiprybės dar kartą sugrįžti.

     Lietuvos diabeto asociacija


Puslapis 7
Konferencijoje Danijoje

     Rugpjūčio 12-15 d. Danijoje įvyko Skandinavijos šalių diabeto asociacijų konferencija. Be Skandinavijos šalių, joje dalyvavo Estijos, Rusijos ir Lietuvos diabeto asociacijų vadovai.
     Konferencijoje buvo pasakojama, kaip šios asociacijos padeda gerinti diabeto priežiūrą, kad mažėtų komplikacijų. Buvo dalijamasi patyrimu, kaip organizuojamas darbas įvairiuose padaliniuose. Daug kalbėtojų gvildeno diabeto prevencijos programas. Buvo tariamasi, kaip gausinti asociacijose narių, kaip stiprinti partnerystės ryšius tarp sergančiųjų ir profesionalų bei farmacinių kompanijų.
     Darbo grupėse buvo diskutuojama apie gyvenimo stiliaus bei papročių įtaką diabeto plitimui. Kalbėta apie sergančiųjų įgaliojimus gerinti diabeto valdymą, taip pat mokymo svarbą, diabeto centrų veiklą. Farmacinių kompanijų atstovai suteikė naujausią informaciją apie savikontrolės priemones. Skandinavijos šalių Akių ligų simpoziume pranešimus skaitė Olaf Brinkmann-Hansen ir Henrik Lund Anderssen.
     Konferencijos metu buvo aptarti Danijos ir Lietuvos diabeto asociacijų ateities bendradarbiavimo planai. Gerai įvertinta Danijos ir Lietuvos bei kitų šalių "dvynių" programų įtaka diabeto politikai, sergančiųjų labui. Daug palankių atsiliepimų buvo išsakyta apie LDA veiklą. Pasikeista partneriams naudinga informacija.
     Nuoširdžiai dėkoju Danijos "Bayer" kompanijai bei jos atstovybei Lietuvoje firmai "Diagnosta" už sudarytą galimybę dalyvauti įdomioje konferencijoje.

     Vida Augustinienė
     LDA prezidentė

Dalyvavome BaltMedica parodoje

Lietuvos diabeto asociacijos stendas parodoje BaltMedica
     Šių metų rugsėjo 21-24 dienomis Lietuvos diabeto asociacija dalyvavo 7-oje tarptautinėje BaltMedica parodoje, kuri vyko Lietuvos parodų centre LITEXPO. Ir šį kartą Parodų centras buvo pagrindinis LDA stendo rėmėjas, nes suteikė galimybę dalyvauti parodoje nemokamai. Už tai esame labai dėkingi parodos organizatoriams.
     Lietuvos diabeto asociacija turėjo puikią progą informuoti parodos lankytojus apie organizacijos veiklą. Čia buvo galima įsigyti LDA leidžiamą laikraštį "Diabetas" bei įvairių bukletų, teikiančių žinių apie cukrinį diabetą.
     Parodos lankytojai galėjo susipažinti ne tik su didele siūlomų savikontrolės priemonių ekspozicija, bet ir pasitikrinti savo kraujo gliukozę aparatais Glucotrend bei Accutrend. Diagnostinėmis juostelėmis aprūpino UAB "Eksmos MTC". Ši firma yra viena ištikimiausių mūsų rėmėjų. Parodoje kraujo gliukozę tyrėsi per 100 žmonių. Tik keletui iš jų buvo rekomenduota nuodugniau savo sveikatą pasitikrinti poliklinikoje.
     Parodos metu turėjome galimybę ne tik reklamuoti LDA veiklą, bet ir užmegzti naudingų organizacijai kontaktų.
     Nuoširdus ačiū parodos metu talkinusioms marijampolietėms diabeto mokytojai Birutei Marčiukaitienei bei klubo pirmininkei Genovaitei Naidzinavičienei, taip pat Vilniaus "Beta" klubo vadovei Almai Jusytei.

     Danguolė Kvedaravičienė


Puslapis 8
Neužmirštamas vasaros žygis

Žygio pradžia      Varasą žaluma viliojanti gamta, mėlynos vandens vilnys bei saulės glamonės vėl subūrė draugus. Jau šeštąjį kartą rugpjūčio mėnesį keturi žirgai - "Maistas", "Judėjimas", "Insulinas" ir "Žinojimas" - šuoliavo ne sausuma, bet Aukštaitijos ežerais ir upėmis. Diabetu sergančius jaunuolius iš įvairių Lietuvos miestų pakvietė keliauti juos vienijantis klubas "Keturi žirgai". Per devynias dienas trukusį baidarių žygį irklais "išmatuoti" aštuoni ežerai ir dvi upės: Labanoro regioninio parko karlienė - Lakaja nuo pat ištakų iki intako į Žeimeną, taip pat atkarpėlė Žeimenos.
     Netoli Inturkės tyvuliuojantis Galuonių ežeras tapo pirmuoju išbandymu penkiems žygio dalyviams. Juos vertingais patarimais drąsino bei visiems gero oro, sėkmės linkėjo baidarių šeimininkai Danutė ir Vincas Grigai. Oras iš tiesų buvo labai geras. Po ranka sudėti lietpalčiai ir apsauginiai maišai greitai rado vietą krepšių dugne ir ramiai ilsėjosi visą žygį. Kaitri saulė bučiavo baltaveidžius miestiečius.
Žeimenos vilnimis      Kas dieną plaukėme po tris-šešias valandas, sustodami pailsėti ir užkąsti. Vieni kitus pažinome ne tik sausumoje, bet ir vandenyje. Kiekvienas baidarės narys irklavo, valdė vairą, tyrė upių dugną, saugodamas save ir draugus nuo kliūčių: nuvirtusių medžių, styrančių šakų, aštriabriaunių akmenų ar seklumų. Penkių baidarių ekipažų keliautojai reguliariai keisdavosi vietomis, kad pajėgos būtų vienodos ir karavanas darniai slystų vandens paviršiumi. Taigi reikėjo pasitikėti kolegomis ir patiems būti naudingais tiek fiziškai, tiek prireikus medicininės pagalbos.
Kliūtys Lakajos upėje      Darniai sutarėme ne tik vandenyje, bet ir vakarodami. Merginos pasikeisdamos tvarkė virtuvę: virė valgyti ir plovė indus, vaikinai rūpinosi muzika bei laužu. Keliautojų Giriniu pramintas Darius malkas "užuosdavo" net ir švariausiame miške. Taigi greitai pakrantėje pasklisdavo gardus košės kvapas, kviesdamas puotai po atviru dangumi.
     Žygyje stiprinome ir tyrėme savo sveikatą. Ramunė atliko med. sesers pareigas. Kraujo gliukozė, insulino dozės kaskart buvo fiksuojamos, kad suprastume vaistų, maisto ir fizinio krūvio santykį, diabeto dėsningumus bei suvoktume glikemijos pokyčių priežastis. Kiekvienas žygio dalyvis stengėsi kuo daugiau draugams patarti, pasidalyti ligos patirtimi, įgyti pasitikėjimo.
Kraustomės iš Kertuojo ežero į Juoduosius Lakajus      Kokios atostogos be linksmybių! Kiekvieną vakarą kaitri laužo liepsna traukė susiburti draugėn. Po žvaigždėtu dangumi būdavo pokštaujama, žaidžiama, maudomasi. Pamėgęs žvejoti Viktoras vieną vakarą skania žuviene pavaišino visą komandą. Įsimintiniausias visiems buvo pantomimos teatras.
     Buvo ir sunkumų: nuovargio, pūslėtų rankų ar besilupančios nuo saulės odos. Buvo... Tačiau rugsėjo mėnesį visi draugiškai į Antakalnio klinikas sugužėję klubo nariai entuziastingai dalijosi neblėstančiais įspūdžiais, džiaugėsi nuotraukomis ir drauge ėmė kurti kitų metų planus. Pirmajam antro tūkstantmečio vandens žygiui.
     Siūlome visiems pasidžiaugti nuostabiomis žygio akimirkomis, įamžintomis nuotraukose, panagrinėti maršrutą ir pasvajoti apie kitą vasarą, galbūt su mumis!
     Dėkojame Novo Nordisk A/S atstovybei Lietuvoje bei farmacijos firmai Lilly už finansinę paramą bei medikamentus. Šios firmos remia "Keturis žirgus" nuo pat pirmojo turistinio žygio. Dėkojame AB "Dipvera" ir firmai "Natur Produkt" bei A. Gečo "Devai" už maisto priedus. Ačiū ir Kultūros ministerijai, kuri finansavo klubą pagal projektą, o UAB "Eksmos MTC" ir Abbott Medisense - už savikontrolės priemones.

Kaip viena šeima        Prieš atsisveikinantPuslapis 9
Plungiškiams nenuobodu

LDA svečiai - plungiškiai      Saulėtą auksinį rudenį Plungės diabeto klubo nariai išsiruošė ekskursijon į Kryžių kalną. Nupirko gražų kryžių, kurį pašventino Aldonos Danylienės iš bažnyčios pakviestas vienuolis. Apie trisdešimt kelionės dalyvių džiaugėsi, Kryžių kalne pastatę ir savo kryžių. Prisiminimui nusifotografavo, pavaikščiojo po įspūdingą kalną. Šiauliuose visi užsuko pasižiūrėti Dviračių muziejaus eksponatų. Grįždami namo, gražioje Virvytės upelio pakrantėje papietavo, surengė klubo susirinkimą. Atsistatydinus pirmininkui Vytautui Lūžai, jam padėkota už darbą ir toms pareigoms išrinkta Laimutė Laukaitienė. Toliau plungiškiai keliavo į Rainius, susikaupė Kančios koplyčioje ir tik vakare, šildomi patirtų įspūdžių, pasiekė namus.
     Jau antri metai Plungės kultūros namuose, baigiantis vasarai, rengiama šventė "Mes mokam, mes galim". Visi rajono pagyvenusių, neįgaliųjų žmonių kolektyvai tą dieną parodo savo menines programėles. Čia savo kūrybos eiles skaitė Irena Batienė, Povilas Grigola, dainavo Ingulė Jokubauskaitė, pianinu skambino Jūratė Domarkienė. Šventės dalyviai vaišinosi savos gamybos patiekalais. Visus sveikino miesto meras A. Lukas, savivaldybės darbuotoja G. Vosylienė. Dalyviai apdovanoti proginiais medaliais, gėlėmis.
     Vasarą klubo nariai viešėjo Vilniuje, apžiūrėjo Jano Mateikos paveikslą "Žalgirio mūšis", pabuvojo Rumšiškių lietuvių liaudies buities muziejuje. Gyva tradicija švęsti Jonines. Ypatingai įspūdinga ši šventė buvo Žemaitijos pavyzdinėje diabetu sergančio Jono ir Anicetos Gricių sodyboje. Margi gėlynai, spindintys tvenkiniai, įdomi augalija, sodyboje vaikštantys puošnūs povai, jaukioje aikštelėje liepsnojantis laužas, jo dūmais kvepiantys skanūs šašlykai ir kitos vaišės, malonus bendravimas, skambios dainos - tai viskas, ko reikia gerai nuotaikai.

     Janina Budrienė,
     Gražina Krasauskienė,
     Laimutė Laukaitienė


Puslapis 10
Patys tobulindamiesi, mokome kitus

     Šie metai mums prasmingi, kad Lietuvoje įteisintos naujos slaugytojos diabetologės ir kojų priežiūros specialistės pareigybės. Galės dirbti med. seserys, įgijusios atitinkamą kvalifikaciją. Todėl rengiama 160 val. mokymo programa pirminei specializacijai. Kaip kitose šalyse, Lietuvoje reikia modernizuoti mokymo procesą, tobulinti kvalifikaciją. Dėl to Europos diabeto seserų federacija FEND kasmet organizuoja konferencijas. Šiemet vyksta kursai Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Švedijoje. Iš Lietuvos mokosi trys slaugytojos diabetologės FEND narės: Aldona Danylienė (Plungė), Irena Ulpaitytė (Kaunas) ir aš (Vilnius). Iš kitų Europos šalių tobulinasi apie 60 diabeto med. seserų. Kiekvienai reikia parengti individualų projektą ir išsiųsti nustatytą datą, o atvykus į sesiją - jį apginti.
     Rugsėjo mėnesį vykusioje FEND konferencijoje Briuselyje dalyvavo iš 26 Europos šalių apie 230 dalyvių. Teigta, kad puikiausių rezultatų pasiekiama sergančiuosius mokant centruose ir poilsio stovyklose. Informacija turi būti tiksli, pozityvi ir stiprinanti pacientą dvasiškai. Kai mokymas planingas, kvalifikuotas, pacientas išmokomas savikontrolės, orientuotis įvairiose situacijose.
     Lietuvoje kasmet organizuojamos diabeto mokymo vaikų stovyklos pajūryje. Marijampolės klubo pirmininkė G. Naidzinavičienė ir diabeto mokytoja B. Marčiukaitienė organizavo dviejų dienų mokymo stovyklą prie Jurgežerio. Rengia stovyklas ir Latvijos diabeto asociacijos prezidentė Inara Pužule. Ličupėje buvau pakviesta dalytis patyrimu. Ten buvo 25 sergantys cukralige ir tiek pat sveikų vaikų. Laisvalaikį išradingai organizavo Rygos sporto instituto studentai ir jų vadovas. Sergantieji nesiskyrė nuo sveikųjų savo išradingumu, fiziniu aktyvumu, tik tuo, kad lėčiau (kartais daugiau) valgydavo, turėdavo maisto atsargų, saugodamiesi hipoglikemijos.
     Kad sergantys žmonės geriau išmoktų kontroliuoti diabetą, netrukus bus išleistos jiems trys knygos, verstos iš vokiečių kalbos. Autoriai - prof. Bergerio vadovaujami medžiagų apykaitos specialistai.
     Dėkoju šios knygos rėmėjams, taip pat kompanijoms NovoNordisk, Lilly, Berlin Chemie, Menarini Group "Eksma", kurių dėka galėjau dalyvauti konferencijose. Esu nuoširdžiai dėkinga ir ponų Kristinos bei Kazimiero Žorumskų, taip pat Francine ir Rene Verbeke-Bacten šeimoms, kurių dėka buvau globojama, supažindinta su gražiais Belgijos miestais. Privalau tobulintis, kad išradingiau mokyčiau kitus.

     Juzefa Uleckienė
     LSDMD pirmininkė

Tarptautinėje jaunimo stovykloje

     Nedidelis diabetu sergančių jaunuolių būrelis iš visos Lietuvos ir kaimyninės Latvijos ilsėjomės Platelių stovykloje. Kaip gražus sapnas prabėgo tos kelios dienos, kurių prisiminimai padės ir šaltą žiemą, ir žvarbų rudenį...
     Mus rūpestingai prižiūrėjo gydytoja Galina Apanel, med. seserys Aldona Danylienė ir Aldona Goštautienė. Jos mokė valdyti diabetą, todėl jų globoje geriau jautėmės ir pamiršome savo negandas.
     O kiek įspūdžių patyrėme įdomiose ekskursijose! Apžiūrėjome Mosėdžio akmenų ir augalų muziejų, garsiąją Orvidų sodybą. Supratome, kiek daug gali padaryti vienas entuziastas, įkvėptas meilės gamtai, tėviškei. Lankėmės Militarizmo muziejuje, pabuvome Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Pasižvalgėme po Žemaitijos nacionalinį parką, grožėjomės Platelių apylinkėmis. Daug fotografavomės, filmavome... Maudėmės ežere, džiaugėmės šiltais saulutės spinduliais.
     Sustiprėjome fiziškai, praturtėjome dvasiškai, pasisėmėme žinių. Prabėgus vos mėnesiui po stovyklos, mes ir vėl susitikome pasižiūrėti videofilmo apie nuostabiai praleistas dienas.
     Už galimybę taip turiningai pailsėti esame dėkingi LDA prezidentei Vidai Augustinienei, kuri tuo pasirūpino ir parėmė materialiai. Eikite šiuo keliu ir toliau - gyvenkite kitiems, būkite laiminga.

     "Šaltinėlio" stovyklautojai


Puslapis 11
Prie "Bliūškio" stovėjo palapinė

Kernavėje, Raudonėje ir Jurbarke tikrinta žmonių sveikata      Rugpjūčio 20 dieną Rusnėje penktą kelionių vasarą baigė daugkartinio naudojimo ekologinis plaustas "Bliūškis". Tris mėnesius krašto upėmis Nerimi ir Nemunu turistiniu vargu bei malonumais gyveno per 150 keleivių. O jų būta tikrai įvairių. Lentvario specialiosios internatinės mokyklos mokinius Kernavėje pakeitė Širvintų Vaikų dienos centro jaunimas. Nuo pirmosios Lietuvos sostinės iki Kauno keliavo diabetu sergantys jaunuoliai. Jų buvimas plauste neatsitiktinis. Lietuvos diabeto asociacijos ir viešosios įstaigos "Bliūškis" bendradarbiavimas prasidėjo netikėtai. 1997 metais, rengiant plaukimui trečiąjį plaustą kelionėn Nemunu nuo Švendubrės iki Birštono, į pagalbą pasikviečiau prityrusį turistą Edziuką. Jis paprašė į įgulą priimti ir dukrelę Julytę bei sūnų Tomą. Tegul džiaugiasi kelionės įspūdžiais - neprieštaravau. Dviejų savaičių džiaugsmą užtemdė prasta žinia - Tomui buvo diagnozuotas cukrinis diabetas. Taip jau nutiko, išgyvenau ir aš šią žinią, manydamas, kad gal žygis pakenkė. Tačiau turistinis gyvenimas čia buvo niekuo dėtas.
     Taip netikėtai sužinojau apie diabetą. Rengiantis pernykščiai kelionei, su konkrečiu pasiūlymu kreipiausi į Lietuvos diabeto asociacijos prezidentę Vidą Augustinienę ir pasiūliau konkretų "Bliūškio" vasaros maršrutą - nuo Jurbarko iki Rusnės - skirti diabetu sergantiems jaunuoliams. Tiesa, nedaug jų teatvažiavo į Jurbarką, bet žemaičiai nuo Plungės ir Palangos vieną sunkiausių Nemuno atkarpų plaukė ryžtingai.
     Po šios kelionės man kilo viena mintis - keliones reikia labiau įprasminti. Plausto stotelėse ar nakvynės vietose numatyta statyti palapinę ir tikrinti panerių ir panemunės gyventojų kraują. Šiai idėjai Lietuvos diabeto asociacija pritarė. Parūpinta speciali įranga medicininiams tyrimams, nupirkta speciali palapinė. Rastas žmogus, gebantis tai atlikti. Tai buvo Kazimieras Kuneika iš Rietavo. Jis jau pernykštėje komandoje pats sutiko užsikrauti šią kilnią naštą.
     Šįmet tokia "Bliūškio" palapinė stovėjo Kernavėje, Raudonėje ir Jurbarke. Per 150 žmonių pasitikrino kraują, buvo išaiškinta net ir sunkių ligonių. Tiek pačiam Kazimierui, tiek jo talkininkei Aušrai ir plausto kapitonui labai tiko šis darbas. Pagal žmonių reakciją visa plausto komanda padarė svarbiausią išvadą - jeigu Lietuvos diabeto asociacija neprieštaraus, kitą vasarą į kelionę vėl kviesimės diabetu sergančių jaunuolių ir, žinoma, vėl statysime palapinę.

     Vladas Kasperavičius,
     "Bliūškio" kapitonas


Puslapis 12
Ar taikoma intensyvi insulino terapija ?

     Amerikoje, Danijoje bei Anglijoje ilgamečiais diabeto kontrolės ir komplikacijų tyrimais (DCCT, UKPDS) nustatyta, kad gera diabeto kontrolė (kai glikuotas hemoglobinas HbA1C palaikomas mažesnis nei 7,3 proc.) lėtina komplikacijų vystymąsi ir progresavimą. Amerikiečių duomenimis, intensyvus gydymas akių komplikacijas sumažino 63%, neuropatijos - 60%, inkstų veiklos sutrikimų - 54%, širdies ir stambiųjų kraujagyslių ligų - 41%.
     Lietuva, kaip ir visos kitos Europos šalys, 1989 m. pasirašė St. Vincento deklaraciją, kurioje įsipareigojo imtis veiksmingų priemonių prieš brangiai kainuojančias cukraligės komplikacijas. Ar šalyje jau taikoma intensyvi insulino terapija? Deja, ne. Intensyvi terapija - tai ne tik 4 ar 5 insulino injekcijos per dieną. Pirmiausia, tai kraujo gliukozės kontroliavimas 4 kartus per dieną, palaikant jį prieš valgį 3,9-6,7 mmol/l ir mažesnį nei 10 mmol/l po valgio. Gydžiau vieną jauną ligonę, kuri insuliną švirkšdavo pagal pažangią metodiką, tačiau nekontroliuodavo kraujo gliukozės (jo dažnai būdavo per daug). Ji mirė po 5 metų nuo ligos diagnozavimo.
     Kodėl gliukozę reikia tirti būtent 4 kartus per dieną? Amerikoje DCCT studijos metu buvo atliktas bandymas su dviem sergančiųjų grupėmis. Pirmos grupės ligoniams buvo patarta gliukozę tirti 4 kartus, antros grupės - 2 kartus per dieną. Po 3 mėnesių, ištyrus hemoglobiną HbA1c, jo vidurkis buvo: I grupės - 8%, II grupės - 10%. Po to I grupės ligoniams buvo patarta kontroliuoti kraujo gliukozę 2 kartus, II grupės - 4 kartus per dieną. Pakartoti po 3 mėnesių glikuoto hemoglobino rezultatai įrodė, kad, norint pasiekti gerų gydymo rezultatų, gliukozę kontroliuoti 2 kartus per dieną nepakanka: dabar I grupės ligonių HbA1c vidurkis buvo 10%, II - 8%. Apie tai aš išgirdau rugsėjo mėnesį vykusiame tarptautiniame seminare diabeto gydymo klausimais.
     O dabar jau galime atsakyti į straipsnio pradžioje iškeltą klausimą. Padalykime 150 diagnostinių juostelių iš 365 dienų. Liūdna! Mes nesugebame užtikrinti savo ligoniams ne tik 4 kartų, bet ir 2 tyrimo kartų per dieną, todėl intensyvus gydymas mums nepasiekiamas.
     Žinoma, kai kuriais Lietuvos pasiekimais, gydant II tipo diabetu sergančiuosius, galime pasidžiaugti. Minėtame tarptautiniame seminare teko susitikti su kolegomis iš Rusijos ir Baltarusijos. Lietuvoje ligoniai gauna patį geriausią pasaulyje insuliną, naudojasi automatiniais injektoriais, gali nebrangiai ar net nemokamai įsigyti prietaisus gliukozei matuoti. Rusijoje ir Baltarusijoje to nėra, insulino kokybė blogesnė, prietaisų kainos labai didelės, diagnostines juosteles gauna tik vaikai ir nėščios moterys. Maskvoje gydomų ligonių glikuoto hemoglobino vidurkis 12%!
     Malonu, kad tobulinama diabeto kontrolė Lietuvoje. Atrodo, taip neseniai virinome daugkartinio naudojimo švirkštus, gydėme prastos kokybės insulinais, negalėjome patikrinti kraujo gliukozės net endokrinologo kabinete. Tuos laikus prisiminusi, tikiu, kad netrukus galėsime taikyti ir intensyvią insulino terapiją.

     Gyd. E. Baltrušaitienė


Puslapis 15
Intensyvi II tipo diabeto terapija saugo nuo komplikacijų

     Atlikus tyrimus, tapo aišku: jei jūs sergate II tipo diabetu ir norite išvengti komplikacijų, nedelsdami susirūpinkite kraujo gliukozės ir spaudimo kontrole. Didžiosios Britanijos Perspektyvinė diabeto studija iki šių dienų yra didžiausia šios srities studija. Ji ištyrė 5102 žmones, susirgusius II tipo diabetu. Tyrimams ligoniai buvo renkami nuo 1977 iki 1991 metų. Per 10 metų Britanijoje įkurti dar 23 tyrimų centrai. 1993 m. studija įrodė, kad I tipo diabetu sergantiesiems griežta diabeto kontrolė gali padėti išvengti ar atitolinti akių, inkstų, nervų ligų komplikacijas. Tyrėjai numatė išsiaiškinti, ar intensyvi terapija, griežta kraujo cukraus kontrolė sumažintų mikrovaskuliarines ir makrovaskuliarines (kaip širdies ligos) komplikacijas. Taip pat aiškinosi kraujo spaudimo mažinimo privalumus.

     Griežta kraujo gliukozės kontrolė
     Dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes - "intensyvios terapijos" ir "įprastos terapijos". Abiejų grupių ligoniai išbandė įvairias cukrų mažinančių terapijų kombinacijas: insuliną, insuliną ir sulfonilurea, metforminą ar metforminą su sulfonilurea. Metforminas lėtina kepenyse sukaupto cukraus išlaisvinimą. Sulfonilurea padeda kasai gaminti daugiau insulino. Grupės skyrėsi gydymo tikslais. "Intensyvios terapijos" grupė siekė, kad kraujo gliukozės nebūtų daugiau kaip 108 mg/dl (5,4 mmol/l), o "įprastos terapijos" grupė - 270 mg/dl (13,5 mmol/l). Kai dalyviai pradėjo tyrimus, HbA1c vidurkis (kraujo gliukozės tyrimai kas 2-3 mėn.) buvo 9,1%. Per 10 metų intensyviosios terapijos grupė rezultato vidurkį pagerino iki 7% HbA1c; įprastos terapijos grupės vidurkis buvo 7,9%. Mikrovaskuliarinių komplikacijų intensyviosios terapijos grupėje sumažėjo 25% palyginti su kita grupe. Kiekvienas mažėjantis HbA1c procentas (pvz., nuo 9% iki 8%) sumažino komplikacijų 35%. Taip pat kiekvienas mažėjantis HbA1c procentas sumažino 18% širdies infarktų ir 25% diabeto sukeltų mirties atvejų.

     Griežta kraujo spaudimo kontrolė
     Abiejose terapijų grupėse buvo dalyvių, kurių didelis kraujo spaudimas. Jie suskirstyti į dvi grupes. Viena jų laikėsi griežtos kraujo spaudimo kontrolės (vidurkis 144/82 mmHg). Kita laikėsi mažesnės kontrolės ir kraujo spaudimo vidurkis buvo apie 154/87 mmHg. Griežtos kontrolės grupėje smarkiai sumažėjo beveik visų kardiovaskuliarinių ir mikrovaskuliarinių komplikacijų. Tai atitinkamai mažino infarktų, diabeto sąlygotų mirčių ir širdies ligų skaičių: studija įrodė, kad II tipo diabetu sergantys žmonės, kurie kontroliuoja kraujo spaudimą, gali sumažinti infarktų riziką 44% o širdies ligų - 56%. Griežtos kraujo spaudimo kontrolės pranašumai pastebėti abiejose - intensyvios ir įprastos - terapijos grupėse.

     Tabletės ar insulinas
     Buvo nerimaujama, ar sulfonilureas didina kardiovaskuliarinių ligų riziką. 1970 m. Universiteto Diabeto programos grupė išspausdino tyrimų duomenis, kurie rodė, kad sulfonilureas kartais kelia kardiovaskuliarines problemas. Nepaisant to, Perspektyvios diabeto studijos duomenimis, tarp sergančiųjų, besigydančių šiuo preparatu, nebuvo užfiksuota daugiau infarktų ar diabeto sąlygotų mirčių. Remiantis kai kurių praeityje atliktų tyrimų duomenimis, buvo teigiama, kad insulino kiekis kraujyje turi įtakos kardiovaskuliarinių ligų rizikai. Kaip ir su sulfonilureas, minėtoji studija neužfiksavo padidėjusio širdies ligų skaičiaus tarp intensyvios insulino terapijos dalyvių, net jei jų insulino kraujyje daugiau, nei įprastos terapijos grupės dalyvių.

     Lygintos įvairios terapijos
     Perspektyvios diabeto studijos dalyviai griežtą cukraus kontrolę atliko nevienodu režimu, todėl įdomu juos palyginti. Deja, čia pateikti duomenys nėra aiškūs. Kai dalyviai buvo tik pradėti tirti, jie gydyti tik dieta ir stebimi tris mėnesius. Po stebėjimų keli dalyviai liko gydytis tik dieta ir buvo priskirti įprastos terapijos grupei. Kitiems, neturintiems viršsvorio (intensyvios terapijos grupė), buvo apytikriai nustatytos insulino injekcijos ar sulfonilurea. Nutukusiems buvo paskirtas insulinas, sulfonilurea ar metforminas. Dalyviams buvo taikoma tik vienos rūšies terapija (monoterapija). Tyrinėtojai tikėjosi palyginti panašius monoterapijų rezultatus, taip pat intensyvų ir įprastą gydymą.

     Kliūtys
     Moksle, kaip ir gyvenime, kartais darbas nevyksta, kaip buvo planuojamas. Nė vienas analizių monoterapijų (sulfonilureas ar metforminas) būdų nepadėjo "intensyvios terapijos" dalyvių kraujo lygį palaikyti 108 mg/dl (5,4 mmol/l). Dėl to jie turėjo kombinuotą oralinę ir insulino terapiją. Kiekvienam dalyviui reikėjo skirtingo laiko kombinuotam gydymui taikyti. Be to, 80% ligonių, kurie gydėsi tik dieta, reikėjo papildomai taikyti kurią vieną terapiją numatytam cukraus kiekiui 270 mg/dl (13 mmol/l) palaikyti. Po tiek pakeitimų pasidarė sunku nustatyti, koks medikamentas kaip paveikė. Perspektyvinė diabeto studija dar vis tebelygina skirtingos terapijos rūšis. Tačiau, daugumai dalyvių reikia taikyti kelias terapijos rūšis, todėl sunku palyginti kiekvieną jų atskirai. Atsakymas yra vadinamoji "ketinimo gydyti analizė". Ji reiškia, jog dalyvis, kuris įtraukiamas į atskirą grupę, privalo joje būti iki tyrimų pabaigos. Ši prielaida daroma, nepaisant, ar dalyviai nutraukia ar pradeda kitus gydymus. Pavyzdžiui, ligoniai, kuriems pradžioje buvo paskirtas gydymas insulinu, priskirti šios monoterapijos grupei ir gydėsi iki tyrimų pabaigos. Čia nėra įskaičiuojami papildomi gydymai, kuriuos jie naudojo. "Ketinimo gydyti analizė" yra tinkamas būdas klinikinių tyrimų rezultatų analizei. Bet dėl daugelio nukrypimų, gydymo poveikio rezultatai nėra galutiniai. O tai turėtų skubiau analizuoti medikai.

     Išvados
     Perspektyvinė diabeto studija pateikia gydymų insulinu, sulfonilurea ir metforminu išvadas. Taip pat yra lyginami Ace inhibitors ir beta bockers vaistai kraujo spaudimui reguliuoti. Tyrimų duomenimis, nėra ypatingų skirtumų tarp intensyvios insulino ir intensyvios sulfonilureas terapijos. Abi vienodai padeda išvengti diabeto komplikacijų. Klaidžiau yra su metforminu. Apkūnūs dalyviai, paskirti į intensyvią gydymo metforminu grupę, 33% sumažino širdies infarktų, diabeto ir ne diabeto sąlygotų mirčių riziką, kitaip nei gydant insulinu ar sulfonilurea. Antra vertus, intensyvioji terapija insulinu, sulfonilurea ir metforminu neturėjo teigiamos įtakos apkūnių pacientų mikrovaskuliarinėms komplikacijoms. Tai buvo nenumatytas visų atliktų tyrimų atradimas. Ši anomalija leido Amerikos diabeto asociacijai padaryti išvadą, kad metformino nauda nutukusiesiems yra abejotina (neapibrėžta). Dar labiau trikdo pastebėjimai, kad sulfonilureas monoterapijos gydymo grupėje 537 dalyviai buvo gydomi maksimalia šių vaistų doze ir vėliau, padalijus grupę, buvo papildomai duodama metformino. Taigi, pastaroji grupė turėjo didesnę mirties dėl diabeto riziką. Asociacija tiki, kad šioje grupėje atlikti tyrimai netikslūs ir negatyvūs metformino-sulfonilureas kombinacijos efektai yra neįrodyti. Kraujo spaudimą reguliuojančių vaistų poveikio tyrimai buvo paprastesni. Tyrimai lygino ACE inhibitor captopril ir beta blocker atenolol. Šie abu medikamentai efektyviai reguliuoja kraujo spaudimą. Antrasis jų turėjo šiek tiek geresnį poveikį. Nei vienas, nei kitas nebuvo veiksmingesnis, vengiant diabeto sąlygotų mirčių, širdies infarktų ir mikrovaskuliarinių komplikacijų. Nepastebėtas skirtumas mikroalbuminurijos ir proteinurijos atvejais.

     Normalesni rodikliai - geriau
     Kaip anksčiau minėta, "intensyvios terapijos" grupės dalyvių HbA1c vidurkis per 10 metų buvo 7%. Tyrimai patvirtino, kad apie 50% ligonių, kuriems diagnozuojamas diabetas, jau yra patyrę kai kurias ankstyvas komplikacijas. Skubi griežta kontrolė gali padėti išvengti šių komplikacijų progresavimo. Kiti paklaustų, ar palaikyti HbA1c 7% II tipo sergantiesiems nėra per sunkus uždavinys. Tyrimai įrodo, kad palaikyti tokį lygį yra labai sudėtinga. Bet kai mažiau komplikacijų, mažiau ir retinopatijų, nefropatijų, širdies ligų, mažiau skausmo. Kai kalbama apie kraujo gliukozę ir kraujo spaudimą, normalesni rodikliai yra geresni.

     Žurnale "Diabetes Forecast skelbtą Terri D'Arrigo straipsnį parengė Dainara Žulonienė


Puslapis 16
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

Palangiškiai viešėjo Švedijoje. Iš dešinės Alfreda Gliožerytė, Irena Zamalienė, Ovidijus Narkus ir Violeta Gulbinskienė      · Rugpjūčio 8-12 d. Kopenhagoje (Danijoje) vyko Skandinavijos šalių diabeto asociacijų konferencija. Skaitykite 6 p.
     · Rugpjūčio 20-29 d. Palangoje, "Jūratės" sanatorijoje, stovyklavo diabeto kontrolės mokomi vaikai. Vadovės Irena Zamalienė ir gyd. Gražina Katilienė.
     · Rugpjūčio 20 d. Kuršėnuose diabeto klubo "Venta" susirinkime LDA prezidentė Vida Augustinienė susitiko su Akmenės diabeto klubo "Sadutė" atstovais.
     · Rugpjūčio 25 d. su BIO-RAD atstovybės Lietuvoje vadove Virginija Končiuviene aptartos bendradarbiavimo galimybės.
     · Rugpjūčio 27 d. Švenčionių diabeto klube LDA prezidentė Vida Augustinienė domėjosi šio rajono sergančiųjų reikalais.
     · Rugpjūčio 31 d. LR prezidentas Valdas Adamkus įteikė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medalį Lietuvos diabeto asociacijos garbės nariui gydytojui Antanui Vytautui Stepanui.
     · Rugsėjo 15 d. Asociacijoje lankėsi Anykščių diabeto klubo "Ateitis" delegacija. Į atvykusiųjų klausimus apie savikontrolės svarbą bei būtinus tyrimus atsakė gyd. Gintaras Zaleckis, odos priežiūros būdus atskleidė gyd. G. Sargautienė, mokymo klausimais daug informacijos suteikė LDA valdybos narė med. sesuo-diabeto mokytoja Juzefa Uleckienė. Savo patirtimi apie vaikų ir jaunimo diabetą pasidalijo Laima Kaulakienė. LDA veiklą nušvietė prezidentė Vida Augustinienė; parodytas ir videofilmas "LDA - 10 metų". Klubo nariai lengvatinėmis sąlygomis įsigijo savikontrolės priemonių, įvairios literatūros, ekskursavo po Vilnių. Malonu pažymėti, kad klubui daug padeda gyd. endokrinologė Regina Arlauskienė ir med. sesuo-diabeto mokytoja Valė Katinienė. Džiaugiamės, kad klubo nariai, organizuodami kultūrines išvykas į Vilnių, nepamiršta pasirūpinti savo sveikata, papildyti žinias apie savo ligą, užsukdami į jų interesus ginančią organizaciją (LDA).
Atliekami tyrimai      · Rugsėjo 16 d. Kaune susitikime su Nacionalinio St. Vincento deklaracijos komiteto pimininku prof. Antanu Norkumi LDA prezidentė Vida Augustinienė ir valdybos narys Artūras Brazauskas aptarė Asociacijai rūpimus reikalus.
     · Rugsėjo 16 d. Lietuvos diabeto asociacijoje lankėsi Pasvalio "Sveikatos" klubo delegacija, vadovaujama pirmininkės Vidos Vegienės. Svečiai plačiau susipažino su mūsų veikla, išsakė savo rūpesčius.
     · Rugsėjo 21-24 d. LDA įrengė savo stendą Tarptautinėje parodoje "LitMedicin" Litexpo parodų centre Vilniuje. Buvo atliekami profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai. Skaitykite 7 p.
     · Rugsėjo 25 d. LDA ir Vilniaus "Dia" klubas dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų mugėje Rotušės aikštėje Vilniuje. Skaitykite 5 p.
     · Rugsėjo gale Europos med. seserų-diabeto mokytojų konferencijoje, vykusioje Briuselyje (Belgijoje), dalyvavo LSDMD pirmininkė Juzefa Uleckienė.
Atovykla Latvijoje      · Spalio 4 d. savaitraštyje "Zabavnoje čtivo" pradėta spausdinti Lietuvos diabeto asociacijos informacija rusų kalba. Laikraštis išeina pirmadieniais. Galima įsigyti Lietuvos spaudos kioskuose.
     · Spalio 9-12 d. Stambule (Turkijoje) vyko St. Vincento V konferencija dešimtmečio veiklos rezultatams aptarti. Pranešimą skaitė LDA prezidentė Vida Augustinienė. Skaitykite 3 p.
     · Spalio 26 d. LDA tarybos posėdyje aptarti Asociacijos dešimtmečio minėjimo, taip pat pasiruošimo Pasaulinei diabeto dienai darbai. Informaciją iš St. Vincento deklaracijos konferencijos Stambule pateikė Nacionalinio St. Vincento deklaracijos komiteto pirmininkas prof. Antanas Norkus. Dalyvavo LDA rėmėjai.
     · Lapkričio 14-oji - Pasaulinė diabeto diena. Renginius organizuoja visi diabeto klubai.
     · Gruodžio 4 d. - LDA dešimtmečio minėjimas Valstybiniame dramos teatre Vilniuje.

     Mūsų informacija rusų kalba
     Laikraštyje "Zabavnoje čtivo" (rusų kalba leidžiamame kiekvieną pirmadienį, kaina 0,70 Lt) reguliariai pateikiama Lietuvos diabeto asciacijos informacija bei maisto receptai diabetu sergantiesiems.
     Be to, laikraštyje spausdinami kryžiažodžiai, detektyvai, įdomūs straipsniai. Laikraštį galima nusipirkti Lietuvos spaudos kioskuose arba užsiprenumeruoti pašte.

     Nauji vaistai
     · Rugpjūčio 17 d. Novo Nordisk A/S pranešė, kad Europos komisija (European Comission) patvirtino naujos rūšies tabletes NovoNorm® (repaglinide – Prandin™) antro tipo diabetui gydyti.
     · Rugsėjo 9 d. Novo Nordisk informavo Lietuvos diabeto asociacija, kad Europos vaistų įvertinimo agentūra (European Medicines Evaluation Agency) diabetui gydyti patvirtino kompanijos naują greito veikimo insulino analogą NovoRapid™ (Insulin aspart).

     Dėmesio!
     Laikraščio "Diabetas" prenumerata 2000 metams jau priimama visuose Lietuvos pašto skyriuose. Laikraščio indeksas mieste 0016, kaime – 0209. Prenumeratos kaina metams 5,08 Lt mieste, kaime - 5,84 Lt. Laikraštis išleidžiamas kartą per ketvirtį (vasario, gegužės, rugpjūčio ir lapkričio mėn.). Nelikime be pagrindinio informacijos šaltinio diabetu sergantiesiems bei jais besirūpinantiesiems. Taip pat su nekantrumu laukiame Jūsų laiškų, pasiūlymų, klausimų.

     Kviečiame tapti Lietuvos diabeto asociacijos nariu
     Lietuvos diabeto asociacija yra Tarptautinės diabeto federacijos narė. Ji siekia, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. LDA nariai turi didesnę galimybę:
     · gauti naujausią informaciją apie cukrinio diabeto aktualijas;
     · padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
     · lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.
     Kuo glaudžiau susibursime sergančiųjų interesus ginančioje organizacijoje, tuo turėsime didesnes galimybes, įtakojant Vyriausybę, gerinti diabeto priežiūrą.
     LDA vienijasi 46 diabetu sergančiųjų klubai, įsikūrę beveik visuose didesniuose rajonų miestuose. Jums tereikia įstoti į savo rajone esantį diabeto klubą ar draugija ir tapsite Asociacijos nariu.
     Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:
     LDA, Didlaukio g. 45 – 108, 2057 Vilnius.
     Telefonas: 8 22 768884.
     Internetas: http://www.omnitel.net/lda
     Elektroninis paštas: lda@lpki.lt
     Dirbame: 9 – 17 val. Lankytojus priimame: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais - 14-17 val., ketvirtadieniais - 9-13 val.
     Jei pageidaujate atvykti kitu Jums patogesniu laiku, prašome susitarti telefonu.Puslapis 18
Pirmą kartą

Seminaras 'Diabetas ir jo kontrolė' Marijampolėje      Klubas "Diabetikas ABC" pirmą kartą suorganizavo Marijampolės apskrities sergantiesiems seminarą Jurgežeriuose "Diabetas ir jo kontrolė". Jame dalyvavo ir Šakių klubo "Linelis" nariai. Susirinkusieji ne tik tobulino savo žinias, mokėsi pažinti diabetą, bet ir mokėsi savarankiškai koreguoti insulino dozę pagal savikontrolės rodiklius, sužinojo apie insulinų rūšis ir jų veikimą. Apie tai kalbėjo Kauno klinikų gydytoja L. Fedaravičienė.
     Diabeto mokytojos J. Uleckienė (Vilniaus diagnostikos centras), B. Marčiukaitienė rodė kaip apskaičiuoti paros angliavandenių kiekį ir tinkamai maitintis.
     Be paskaitų ir pratybų seminaro dalyviams buvo tikrinta kraujo gliukozė, glikolizuotas hemoglobinas, apžiūrėtos kojos.
     Gerai organizuotas laisvalaikis. Buvo progos dalyvauti varžytuvėse "O mes mokame pakovoti". Teko sugalvoti komandos pavadinimą, šūkį, šokti, dainuoti bei atsakyti į vedančiosios A. Jonuškienės klausimus. Varžėsi komandos, kapitonai bei sirgaliai, o laimėjo gera nuotaika.
     Dalyvių širdyse ilgam laikui pasiliks vakaronės prie laužo akimirkos, skambios dainos, Onučių sveikinimai, prizų kermošius, maudynės Jurgežeryje. Pasibaigus seminarui, buvo gaila išvažiuoti.
     Už naudą ir malonumą esame dėkingi Šakių rajono klubo pirmininkui R. Gabartui, gydytojams Br. Šileikienei, L. Fedaravičienei, med. seseriai J. Uleckienei ir seminaro remėjams - Lietuvos diabetos asciacijai, firmai "Eksmos MTC".

     Genovaitė Naidzinavičienė


Puslapis 19
Vaikas susirgo cukriniu diabetu

Gyd. R.Bėrontienė rūpinasi Palangos stovyklautojais      "Negali būti! Juk tokie mažyliai neserga šia liga!" - kalbėjo skausmo palaužta mama neseniai vaikų endokrinologijos skyriuje sūpavusi savo 5 mėnesių kūdikėlį. Prieš keletą dienų jam buvo diagnozuotas cukrinis diabetas.
     Taip, ir vaikai serga šia liga. Epidemiškai dažnėjantis cukrinis diabetas neaplenkia nė vaikystės. Lietuvoje šiuo metu tokių vaikučių apie 400. Liga jaunėja - pernai jauniausiajam pacientui buvo vos 3 mėnesiai. Daugelis tėvų niekada iki tol nebuvo girdėję apie šią ligą, tačiau kai kurių giminės jau yra sirgę.
     Vaikų diabeto pradžia visuomet ūmi: liga išsivysto per keliolika dienų. Nors mažiausi kasos veiklos pakitimai atsiranda gerokai anksčiau prieš ligos pasireiškimą, bet jie nustatomi mūsų įprastais tyrimais. Nieko nereiškia anksčiau atlikti ar buvę normalūs kraujo gliukozės bei kiti tyrimai. Priežastis gali būti didesnis stresas (tėvų skyrybos, kito vaiko gimimas šeimoje, nesėkmės mokykloje), o ypač persirgtos virusinės infekcijos. Ryškėja ir progresuoja diabeto požymiai: vaikas ima daug gerti ir dažnai šlapintis. Neretai tėvai randa kuo pagrįsti šiuos požymius: vaikas neseniai karščiavo, dabar karšta vasara, sausas oras gerai šildomame bute ir t.t. Bet vaikas darosi vangesnis, nenoriai valgo, krinta svoris. Ilgainiui iš burnos tampa juntamas acetono kvapas, šlapimas įgauna specifinį kvapą. Vaikas gali pradėti šlapintis naktimis į lovą, mergaitėms neretai niežti ir parausta tarpvietė (saldus šlapimas dirgina gleivinę ir sukelia uždegimą).
     Jeigu šiuo metu liga nediagnozuojama, gali vystytis diabetinė koma: vaikas tampa mieguistas, sunkėja kvėpavimas, iš tolo užuodžiamas acetono kvapas, sausėja oda, džiūsta burna, skeldėja lūpos. Dažnai ir gausiai geriamais skysčiais organizmas jau nebepajėgia "išplauti" cukraus per inkstus. Pamažu blėsta sąmonė, koma gilėja.
     Straipsniai spaudoje, visuomenės švietimas per radiją, televiziją, dažnesni pačių sergančiųjų cukralige pokalbiai apie šią ligą davė rezultatus - cukrinis diabetas diagnozuojamas vis anksčiau. Rečiau pasitaiko komų, reanimacijoje gydomų vaikų. Neretai ligą diagnozuoja ir kreipiasi pagalbos patys tėvai.
     Daug rašyta apie ūmias ir lėtines ligos komplikacijas, apie būtinybę racionaliai formuoti mitybos įgūdžius, dozuoti insuliną ir keisti režimą. Šiandien kalbėsiu apie tas gausias psichologines problemas, kurias patiria diabetu susirgęs vaikas ir jo šeima.
     Žinia apie vaiko ligą - didelis psichologinis stresas šeimai.Tai stipriai veikia visų jos narių būseną ir elgesį. Šeima išgyvena penkias psichologinio streso stadijas.
     1. Tikrovės neigimo ("negali būti, kad tai tikrai cukraligė"). Nieko nenorima žinoti apie ligą;
     2. Pykčio ("kodėl susirgo būtent mano vaikas?"). Ieškoma kaltų, kam suversti atsakomybę dėl vaiko ligos;
     3. Derybų ("Gerai, aš leisiuosi insuliną, bet tik vieną kartą dienoje!"). Netiksliai interpretuojama gauta informacija, ji pritaikoma tik palankiais aspektais;
     4. Viltingos depresijos ("Vaikas serga, jam reikia gydytis, reikia kovoti su šia liga"). Imama domėtis liga, šios srities mokslo pasiekimais;
     5. Susitaikymas. Imama domėtis gydymu, tyrimų rezultatais, atidžiai klausoma gydytojo patarimų, vykdomi nurodymai.
     Be abejonės, kiekviena šeima šias psichologines stadijas išgyvena skirtingai. Labai svarbu per ilgai "neįstrigti" vienoje. Pavyzdžiui, ilgalaikis ligos neigimas daro tėvus nekritiškus, per daug atlaidžius, o tai trukdo gydymui. Sunkiausia tokioje situacijoje būna vaikui: tėvai kalba viena, gydytojai kita.
     Pirmiausia tėvus paraližiuoja įvairios baimės. Jei vaiko būklė sunki, išgyvenama dėl vaiko gyvybės, vėliau dėl galimų komplikacijų. Tačiau daugiausia nuogąstaujama dėl vaiko ateities. Dažnai liga užgožia sėkmingos ateities galimybę: bijomasi sunkumų, vaikui įsigyjant profesiją, kuriant šeimą.
     Stiprią griaunančią jėgą turi kaltės ir pykčio jausmas. Ne paslaptis, kad, susirgus vaikui, ieškoma kaltų: tai atsitiko, nes šeimą paliko tėvas, gydytojas blogai gydė gerklės uždegimą ar ligą sukėlė močiutės saldainiai ir t.t. Neretai vaiku imama pernelyg rūpintis, jam pataikauti.
     Pasitaiko tėvų, kurie gėdijasi vaiko ligos: ši negalia tarsi žemina jų padėtį visuomenėje, mažina karjeros galimybes.
     Lėtinio ir kasdieninės priežiūros privalomo susirgimo diagnozė vaikui - didelis egzaminas šeimai. Silpna šeima neretai jo neišlaiko - galutinai suyra, o tvirtą šeimą liga dar labiau užgrūdina, sustiprina, padaro visus dar vieningesnius. Pasikeitęs vaiko gyvenimo režimas, dieta keičia įprastą šeimos gyvenimo ritmą. Gydymo įstaigoje suteikiama pakankamai žinių, formuojamas požiūris į vaiko sveikatą ir diabeto kontrolę. Tačiau sėkmę lemia santykiai šeimoje, požiūris į vaiko auklėjimą, mokėjimas kovoti su sunkumais, mobilizuotis kritinėse situacijose. Pastebėta, kad sunkiau cukrinis diabetas kontroliuojamas išsiskyrusiose šeimose.
     Ligos eigą veikia įvairūs stresai. Tai labai atspindi kraujo gliukozės tyrimai. Sunku visapusiškai vaiką apsaugoti nuo stresų, bet tėvų pareiga mažinti įtampą. Jei namuose visi atidūs vieni kitiems, atmosfera nuoširdi ir draugiška, vaikas nurims, pagerės.
     Blogai vaiką veikia ir per didelis dėmesys jo sveikatai, "šiltnamio" sąlygų kūrimas. Tuomet vaikas auga glebus, nepasitiki savimi, bijo atsakomybės, palieka tėvams savo ligos kontrolę, naudoja ją kaip priedangą įvairioms nesėkmėms spręsti.
     Cukrinis diabetas - ne mažesnis stresas ir pačiam vaikui. Jį traumuoja ligoninės aplinka, dažni tyrimai, injekcijos, dieta. Didesnius vaikus slegia žinia, kad jis tapo "kitoks", netikrumas, kaip jį priims draugai. Mažesni vaikai lengviau prisitaiko prie pakitusio mitybos režimo ir jo laikosi. Maištauti prieš savo ligą paprastai pradeda paaugliai. Jie ir sunkiausiai išgyvena žinią apie ligą. Ir sveikiems vaikams paauglystė yra sunkus laikotarpis, tačiau jis nepalyginamai sunkesnis sergančiajam. Tai junta tiek patys paaugliai, tiek jo šeima, mokytojai, gydytojai. Paauglystėje stiprėja maištautojo dvasia: kritiškai viskas vertinama, ignoruojami reikalavimai, neretai neigiama pati liga, ekspermentuojama trikdant insulino leidimą, pažeidinėjant dietą. Neretai paauglys stengiasi atkreipti į save dėmesį, būti globojamas. Tačiau kartais ypač skausmingai reaguoja į per didelę globą, nenori paklusti tėvams, laikytis režimo.
     Vis dėlto tyrimai rodo, kad vaikai ir paaugliai, kurie rūpinasi diabeto kontrole, nepasiekia geresnės diabeto kompensacijos už tuos, kuriems padeda tėvai.
     Taigi tėvams svarbu rasti pusiausvyrą santykiuose su cukriniu diabetu susirgusiu vaiku: nebūti nei per daug rūpestingiems, nei nusišalinti nuo problemų. Svarbiausias šeimos tikslas turėtų tapti ne tik vaiko kraujo gliukozės normalizavimas, bet jo palankaus požiūrio į gyvenimą ir ligą skatinimas. Neretai tai uždavinys, kurio nepajėgia išspręsti pati šeima. Tokiu atveju tikslingas šeimos gydymas padedant psichologui ar psichoterapeutui. Profesionali pagalba visuomet lengvina situaciją, padeda rasti išeitį.
     Nė vienoje vaistinėje nenusipirksime vaistų diabeto profilaktikai, nė vienoje poliklinikoje nepasiskiepysime nuo šios ligos. Lieka domėtis šiuo susirgimu, kad prireikus anksti jį pažintume ir kuo greičiau koreguotume.

     Gyd. Rima Bėrontienė


Puslapis 20
Jei vartosite žmogaus insuliną

     Šis straipsnis yra apie tai, kuo reikėtų pasirūpinti,
     pradėjus vartoti žmogaus insuliną.


     Insulino terapija labai pasikeitė ir pagerėjo nuo pirmojo jo panaudojimo diabetui gydyti 1922 m. Tada insulinas būdavo gaunamas iš gyvulių kasų ir ne visai grynas (nešvarus). Ilgainiui mokslininkai išrado būdus valyti gyvulinės kilmės insulinui.
     Anksčiau buvo vartojamas tik jaučių ir kiaulių insulinas. 1980 m. pateiktas žmogaus insulinas, kuris yra gaminamas laboratorijoje, naudojant genetiškai perdirbtą mielių bakteriją.
     Svarbiausia, kad ši medžiaga yra tikras insulinas. Tai proteinas (baltymas), pagamintas iš amino rūgščių. Gyvulių insulino amino rūgščių struktūra šiek tiek skiriasi nuo žmogaus. Kiaulių insulinas yra panašesnis į žmogaus. Jis skiriasi tik viena amino rūgštimi. Žmogaus insulinas, pagamintas iš mielių bakterijos, yra tokios pačios amino rūgščių struktūros, kaip natūralus žmogaus insulinas.
     Šiandieną daugelis ligonių vartoja žmogaus insuliną. Nors kai kurie dar neatsisakė jaučių, kiaulių insulinų.
     Jei jūs alergiškas ir jautrus (atsiranda sukietėjimai injekcijų vietose), problemas išspręsite pereidami prie žmogaus insulino.
     Nepaisant privalumų, šiuo atveju jums reikės kruopščiai pakeisti režimą. Apie tai čia pateikiama informacija.

     Žmogaus insulinas greičiau veikia
     Žmogaus insulinas įsisavinamas daug greičiau nei gyvulinės kilmės, todėl sparčiai pradeda veikti po injekcijos.
     Tai itin būdinga pailginto veikimo insulinams.Žmogaus Regular insulinas absorbuosis daug greičiau nei jaučių-kiaulių ar kiaulių Regular insulinas, ir pastebimas dar didesnis skirtumas (laiko atžvilgiu) tarp žmogaus NPH ir gyvulinio NPH preparatų.

     Spartesnis maksimalus poveikis
     Taip pat spartesnis maksimalus insulino poveikis (pikas). Pavyzdžiui, Iletin I NPH ir Iletin I Lente maksimaliai veiks tarp 8 ir 14 val. Žmogaus NPH ir Lente veiks tarp 4-12 val.
     Jei insulinas Iletin I NPH ar Lente leidžiamas vakarienės metu, tai žmogaus NPH geriau leistis prieš miegą. Mes dažnai patariame savo pacientams pradėtą vartoti žmogaus NPH ir Lente insuliną susileisti nakčiai (vakarienei tektų susileisti trumpo veikimo insuliną).

     Gal rinktis lispro?
     Jei vartojamas gyvulinis R insulinas prieš valgymą, vietoj perėjimo prie žmogaus R galima vartoti naują insulino analogą lispro (Humalogą). Lispro yra greitesnio poveikio nei Regular. Jį įmanoma įsigyti tik su receptais ir gavus gydytojo nurodymus, kaip vartoti.

     Gali pakakti mažiau insulino
     Pakankamai ilgai vartojant gyvulinės kilmės insuliną, organizme gaminasi antikūniai preparatui priešintis. Imunininė sistema gyvulinės kilmės insuliną priima kaip svetimą.
     Žmogaus insulinas nepriimamas kaip svetimas, todėl antikūniai nustoja gamintis. Taigi, pradėjus naudoti žmogaus insuliną, jo gali reikėti mažiau. Kai kuriais atvejais bendrą insulino dozę reikėtų sumažinti 5 ar 10% arba kiekvienos vartojamo insulino rūšies kiekį - 5%.

     Dažniau tikrintina kraujo gliukozė
     Pradėjus vartoti žmogaus insuliną, reikės dažniau tikrinti kraujo cukraus kiekį. Dažniausiai patariama tai atlikti prieš valgymus ir nakties miegą. Norint sužinoti, ar insulino kiekio užtenka suvalgytam maistui, reikėtų pamatuoti kraujo cukrų vieną ar dvi valandos po valgio.

     Atsargiai maišytini insulinai
     Nemaišykite skirtingos rūšies insulinų, nebent tai nurodė gydytojas. Vaistininkai neturėtų jų keisti, nebent taip paskyrė gydytojas.
     Išsiaiškinkite, kaip reikia maišyti skirtingus insulinus ir kas su kuo tinka. Pavyzdžiui, maišydami lispro su NPH, Lente su Ultralente insulinus, turite susileisti juos per 15 min.

     Svarbu užsirašyti, kas vartojama
     Jei jūs esate guldomas į ligoninę ar gabenamas į greitosios pagalbos skyrių, informuokite ligoninės personalą, kokią insulino rūšį vartojate. Nešiokitės užrašytą informaciją piniginėje ar dokumentuose. Jei jūs negalite informuoti (kalbėti) dėl sveikatos būklės, paprastai būsite gydomas žmogaus insulinu.

     Verta konsultuotis
     Labai reti alergijos atvejai žmogaus insulinui. Vis dėlto pajutus neįprastus požymius ar kraujo gliukozės pakitimus, praneškite apie tai savo gydytojui.

     Daugiau hipoglikemijos atvejų? Ne
     Iki 1980 m. buvo manoma, kad, gydantis žmogaus insulinu, yra didesnė hipoglikemijų tikimybė dėl nesugebėjimo pajusti jos požymių. Nors ir šiandieną apie tai daug diskutuojama, lyginant jį su gyvulių insulinu, moksliniais tyrimais to neįrodyta.

     Insulino veikimas
  Insulino rūšis  
  Veikimo pradžia (val.)  
  Maksimalus poveikis (val.)  
  Didelio poveikio trukmė (val.)  
  Maksimalaus poveikio trukmė (val.)  
  Lispro
<0.25
0.5-1.5
2-4
4-6
  Regular
Gyvulinis
0.5-2
3-4
4-6
6-8
Žmogaus
0.5-1
2-3
3-6
4-6
  NPH
Gyvulinis
4-6
8-14
16-20
20-24
Žmogaus
2-4
4-10
10-16
14-18
  Lente
Gyvulinis
4-6
8-14
16-20
20-24
Žmogaus
3-4
4-12
12-18
16-20

     Žurnale "Diabetes Forecast" skelbtą Ruth F. Hirsch ir Irl B. Hirsch straipsnį
     parengė Dainara Žulonienė


Puslapis 21
Kodėl vaikams diagnozuojamos vidutinio amžiaus žmonių ligos?

     II tipo diabetas
     Pasaulyje daugėja vidutinio amžiaus ir pagyvenusių žmonių, sergančių II tipo cukriniu diabetu. Bet jaunimui ši liga buvo retenybė. Tik 1979 m. pirmą kartą II tipo diabetas buvo diagnozuotas Amerikos indėnų paaugliams. Dabar ši liga labai sparčiai plinta tarp ispanų, afrikiečių, amerikiečių jaunimo.

     Kas vyksta?
     Kodėl "vidutinio amžiaus" ligomis suserga jaunimas?
     Viena priežastis gali būti didelė insulino koncentracija kraujyje. Tai nustatoma naujai susirgusiems vaikams. Šią situaciją galbūt lemia padidėjęs apetitas, persivalgymas, tada - viršsvoris ir nutukimas. Nutukimas (120% daugiau už normalų kūno svorį) yra pagrindinis II tipo diabeto rizikos veiksnys.

     Nutukimo pavojus
     Tai yra ne tik pagrindinis diabeto rizikos veiksnys. Nutukimas slopina vaikų fizinį aktyvumą, o sėslus gyvenimo būdas taip pat sąlygoja II tipo diabetą.
     Mesti svorį (sulieknėti) yra sunku, o nutukus mažėja savigarbos jausmas, neretai nesirūpinama savo sveikata. Dauguma paauglių dažnai priešinasi dietos "spaudimui". Jie nori valgyti tai, ką ir jų draugai.

     Sunku tvardytis
     Visi II tipo diabetu sergantys žmonės pasižymi panašiomis savybėmis. Jie nenori suvokti, kad sunkiai serga. Todėl neretai žmonės per menkai vertina savo būklę ir nesilaiko medikų nurodymų. Jie leidžia sau sėslų gyvenimo būdą, valgyti riebų maistą ir gerti saldžius gėrimus.
     I tipo sergančių jaunuolių situacija yra kitokia. Insulinas jiems yra gyvybiškai būtinas, ir jie privalo laikytis režimo. Diabetas jiems nėra liga, kurią galima nuslėpti: diabeto valdymas yra jų kasdienis gyvenimas, nes nuo to priklauso gyvybė.

     Netikėta diagnozė
     Svarbus dalykas tiksliai nustatyti II tipo diabetą. Deja, net medicininiai aparatai ne visada parodo diagnozuoto diabeto tipą. Reikia atlikti daugybę tyrimų, norint pripažinti vaikui II tipo diabetą.
     Dar sudėtingiau, nes daugelis simptomų - per didelis alkis, troškulys, dažnas šlapinimasis, sąmonės praradimas ir kintanti glikemija - yra būdingi abiems diabeto tipams. Medikai, tirdami vaikus, dėl šių požymių gali diagnozuoti vaikams būdingą I tipo diabetą.
     Bet šiandieną reikėtų numatyti, ar sergantysis priklauso rizikos grupei. Svarbu, ar motina sirgo diabetu nėštumo metu; ar kiti šeimos nariai sirgo II tipo diabetu; ar vaikai yra nutukę; ar turi mažą ir tamsią aksominę odos žymę ant kaklo nugaros pusėje arba pažastyje. Tai būdinga žmonėms, kurių susilpnėjusi gliukozės tolerancija.
     Neatidžiai diagnozavus I tipo diabetą vietoj II, daroma klaida, nes taikomas skirtingas gydymas.

     Grėsmė
     II tipo diabeto plitimas tarp vaikų kelia rūpestį. Jau yra akivaizdu, kad II tipo diabetas gali būti daug agresyvesnis, susirgus juo jaunam žmogui.
     Kaip laikysis šie vaikai suaugę, jei nuo pirmųjų dienų nevaldys ligos. Daugumą sergančių dvidešimtmečių jau kankina komplikacijos - akių ir inkstų ligos.
     Ši grėsminga situacija jaudina daugelį tyrinėtojų, medikų ir tėvų.

     Teikia vilties
     Egzistuoja būdai sulaukti šviesesnės ateities. Mankšta ir dieta gali padėti kontroliuoti II tipo diabetu sergančiųjų kraujo gliukozę.
     Kol medikai tiria tikslesnės diagnozės galimybes, vaikai turėtų rūpintis savo sveikata: mankštintis ir laikytis dietos. Patys vaikai teigia norį būti sveiki, tapti daktarais patys sau ir rūpintis kitų šia liga sergančiųjų sveikata.

     Marcia Levine Mazur, Jennie Joe ir Robert Young straipsnį iš žurnalo "Diabetes Forecast"
     paruošė Dainara Žulonienė


Puslapis 22
Venkime inkstų ligų jau dabar

     Janicė serga diabetu nuo aštuonerių metų ir vartoja insuliną 24 metus. Praėjusią savaitę endokrinologė po patikrinimo aptiko nedidelį baltymų kiekį ligonės šlapime (albuminurija).
     Frankas susirgo diabetu prieš ketverius metus, jam pašalinus tulžies pūslę. Prieš aštuonerius metus jam buvo diagnozuotas padidėjęs kraujo spaudimas. Jis dažnai pamiršta išgerti priešhipertenzinių vaistų todėl, kad niekada nesijaučia blogai.
     Janice ir Frankas rizikuoja susirgti inkstų ligomis.
     Ar jūs nesate panašiose situacijose? Nesijaudinkite! Galima daug ką padaryti, norint išvengti inkstų ligų arba sulėtinti jau prasidėjusius sutrikimus.

     Technikos stebuklas
     Jūs turite du inkstus. Jie - pupelių formos, apie 13 cm ilgio ir 6 cm pločio - yra už nugaros raumenų ties šonkaulių kraštu.
     Inkstai veikia įvairiai: prisideda prie kraujo gamybos, sintetina vitaminą D ir kontroliuoja kraujo spaudimą. Bet jų pagrindinis uždavinys yra valyti kraują. Tai atlieka kompleksinė sistema.
     Kiekvienas inkstas turi apie 1 mln. nefronų (mažų vamzdelių). Nefronas yra sudarytas iš kapiliarų kamuolėlio (glomerulės) ir kanalėlio. Pirmiausia kraujas filtruojamas kamuolėlyje; šis "pirminis" skystis toliau perdirbamas kanalėlyje. Šlapalas, kreatinas, druskos, nuodingosios medžiagos ir kitos atliekos pašalinamos su šlapimu.
     Kiekvieną minutę pro inkstus prateka apie 1,3 litro kraujo. Kasdien pagaminama apie 180 litrų "pirminio" skysčio, bet tik apie 1,5 litro šlapimo yra išskiriama. Tokia sistema iš tiesų yra technikos stebuklas.

     Baltymai šlapime
     Sistema nėra nenugalima. Gali kenkti diabetas. Jungtinėse Amerikos Valstijose jis yra pagrindinė inkstų ligų priežastis (36% visų diagnozuotų inkstų ligų atvejų).
     Sergant diabetine nefropatija, per mikroskopą matyti pakitimai inkstuose. Pirmiausia yra pažeistos glomerulės - pradinė kraujo filtracijos struktūra. Pirmas šio pažeidimo požymis yra baltymai (proteinai) šlapime. Jų iš pradžių aptinkama mažai (mikroalbuminurija). Jei inkstai dar labiau pažeidžiami, proteinų gausėja (proteinurija). Vėliau kamuolėlių gebėjimas filtruoti ir valyti kraują mažėja ir nereikalingos medžiagos pradeda kauptis kraujyje. Tai yra inkstų veiklos baigtis.
     Trečdaliui diabetu sergančiųjų išsivysto inkstų ligos (nefropatija). I tipo diabetu sergantiesiems tai atsitinka po 10 ar daugiau ligos metų. Jei inkstų ligos neprasideda per 25-30 metų, maža tikimybė, kad jos pasireikš.
     Inkstų ligos būdingesnės II tipo diabetui nei I tipo. Kai kuriems žmonėms aptikus mikroalbuminuriją, diagnozuojamas II tipo diabetas. Vadinasi, dažnai sergama II tipo diabetu, nediagnozavus jo daugelį metų.
     Afrikos ir vietiniams amerikiečiams dažniau diagnozuojamas diabetas, diabetinė nefropatija ir inkstų pažeidimai nei kaukaziečiams.
     Genai taip pat turi įtakos. Jei yra diabetu ar inkstų ligomis sergančių jūsų giminių, didesnė tikimybė ir jums susirgti.

     Nepastebimi sutrikimai
     Jūs galite prarasti 2/3 ar daugiau inkstų veiklos, iki pastebėsite ligos simptomus. Inkstų veiklos sutrikimai yra panašūs į didelį kraujospūdį, nes tai atsitinka nepastebimai, nejaučiant jų žalos.
     Atitinkami testai (tyrimai) gali aptikti besivystančias ligas. Amerikos diabeto asociacija rekomenduoja kasmet pasidaryti šlapimo tyrimus dėl proteinų ar mikroalbuminų. II tipo sergantieji turi pasitikrinti, kai tik diagnozuojamas diabetas, ir kartoti tyrimą kasmet. I tipo diabetu sergantys žmonės, kurių ligos stažas didesnis nei 5 metai, turi tikrintis kasmet po brendimo laikotarpio.
     Jei tyrimų rezultatai rodo, kad inkstų veikla sutriko, priklausomai nuo pažeidimo, reikia gydytis.

     6 veiksmai, kuriuos reikia atlikti:
     Kaip galima saugotis nuo inkstų ligų ar sulėtinti procesą, jei tyrimais nustatyta mikroalbuminurija proteinurija?

     1. Koreguokite kraujo gliukozę
     Diabeto kontrolės ir komplikacijų taryba (I tipo diabetas) ir Didžiosios Britanijos perspektyvinė diabeto studija (II tipo diabetas) parodė, kad kuo normalesnė kraujo gliukozė, tuo didesnės galimybės išvengti inkstų ligų.
     Griežta glikemijos kontrolė taip pat labai naudinga žmonėms, kuriems diagnozuota pirminė ar ankstyvoji inkstų ligos stadija (mikroalbuminurija ar ankstyvoji proteinurija). Tai neleidžia ligai progresuoti.

     2. Kontroliuokite kraujo spaudimą
     Žmonės, sergantys diabetu ir turintys didelį kraujo spaudimą, labai rizikuoja susirgti inkstų ligomis. Gyvenimo būdo pakeitimas (griežtesnė dieta, pratimai ir svorio metimas) gali padėti kontroliuoti kraujo spaudimą. Jei to nepakanka, reikia hipertenziją mažinančių vaistų.

     3. Vartokite kraujagysles veikiančių fermentų slopintoją
     Tam tikri spaudimą mažinantys vaistai (kraujagysles keičiančių fermentų enzimų slopintojas) saugo inkstus. Šios medžiagos mažina baltymų šlapime ir lėtina inkstų veiklos sutrikimus. Jei diagnozuojama mikroalbuminurija, šie vaistai galėtų būti paskirti, net jei kraujo spaudimas yra normalus.

     4. Kontroliuokite cholesterolio kiekį
     Tyrimai parodė, kad gausus cholesterolis yra proteinurijos veiksnys.

     5. Meskite rūkyti
     Rūkoriai rizikuoja susirgti proteinurija.

     6. Reguliuokite savo dietą
     Yra nuomonių, kad, sumažinus baltymų maiste, lėčiau vystosi inkstų ligos. Jūs turėtumėte apsilankyti pas dietologą ir koreguoti dietos baltymų sudėtį. Be to, sudaryti dietą taip, kad lengviau būtų kontroliuoti kraujo gliukozę, kraujo spaudimą ir cholesterolio kiekį.

     Žurnalo "Diabetes Forecast" W. J. Peter Still straipsnį parengė Dainara Žulonienė

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, R. Filipavičiūtė, O.R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, D. Kvedaravičienė, A. Norkus, M.Šaltytė, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė, L.Zimanienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Didlaukio g. 45-108, 2057 Vilnius, tel. 76 88 84, faks. 76 92 91.
© SENOJA