Į pradžią
Istorija Tikslai Nariai Remejai Laikrastis Nuorodos English
Ankstesnių laikraščio numerių archyvas

Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis.
No 1 (25) Vasario 10, 2000

Eli Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott Medisense, "Berlin Chemie / Menarini pharma GmbH" atstovybė, DIAGNOSTA, UAB "Eksmos MTC", bendrovė Ferrosan A/S, firma "KORYS", Novo Nordisk, UAB "Olga & Olga", Pfizer H.C.P. corporation.


Puslapis 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBEI PREZIDENTUI

1999 m. gruodžio 30 d.

KREIPIMASIS
Dėl taupymo sunkiomis ligomis sergantiesiems kompensuojamų vaistų sąskaita


     Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinimui naują kompensuojamų vaistų bazinių kainų nustatymo metodikos projektą, kuris panaikina iki šiol galiojačią 100% kompensaciją už vaistus. Patvirtinus šį projektą, Lietuvoje nebūtų nė vieno 100% kompensuojamo vaisto.
     Mes, atstovaudami sergantiems įvairiomis sunkiomis ligomis žmonėms, kuriems būtinas ilgalaikis, dažniausiai ir visą gyvenimą trukantis gydymas, esame priversti kreiptis į Jus. Pareiškiame, kad toks mechaniškas taupymas kompensuojamų vaistų sąskaita yra visiškai nepriimtinas ir neracionalus.
     Daugelis lėtinėmis ligomis sergančiųjų gauna minimalias pajamas ir nepajėgia nusipirkti reikiamų vaistų. Šiuo metu esamomis sunkiomis socialinėmis sąlygomis, papildomos priemokos už gyvybiškai būtinus vaistus ribos prieinamumą pacientams, blogins gydymo kokybę, skatins gydymo ligoninėse augimą, gausins sunkių invalidumo atvejų, mirčių skaičių, dar labiau didins valstybės išlaidas. Jau seniai įrodyta, kad gydymas ligoninėse kainuoja kur kas brangiau už gydymą ambulatorinėmis sąlygomis ir kad gydymas kokybiškais moderniais vaistais ambulatoriškai padeda išvengti stacionarinio gydymo bei mažina valstybės išlaidas.
     Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1997 m. burželio 23 d. nutarimu Nr. 643 patvirtino dabar galiojančią kompensuojamų vaistų nustatymo metodiką, kuri patenkina Lietuvos ligonių interesus.
     Kreipiamės į Jus, kviesdami ieškoti racionalesnių taupymo būdų ne kompensuojamų gyvybiškai būtinų vaistų sąskaita.

Lietuvos artrito asociacija
Lietuvos diabeto asociacija
Lietuvos kovos su vėžio liga draugija
Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija “Gyvastis”
Lietuvos Respublikos astmos asociacija
Lietuvos sergančiųjų epilepsija ir jų globėjų draugija
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
Vilniaus miesto vaikų klubas “Daigas”


     Šis kreipimasis 2000 m. sausio 5 d. buvo išsiųstas ne tik nurodytais adresais, bet ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui bei Sveikatos reikalų komitetui, Nacionalinei sveikatos tarnybai prie LR Seimo.
     Nesulaukus atsakymo, pasitelkėme žurnalistus, surengėme spaudos konferenciją. Prieš jai prasidedant, į LDA paskambinę Farmacijos departamento prie SAM direktorius G.Viskaitis ir SAM spaudos atstovas L.Bučelis patikino, jog beveik visi insulinai liks kompensuojami 100 proc. Nieko nepasakė apie kitus vaistus. Į spaudos konferenciją atvykę Farmacijos departamento ir Valstybinės ligonių kasos atstovai mūsų pateiktą informaciją žiniasklaidai stengėsi paneigti. Raštų atsakymo į kreipimąsi iki šiol nesulaukėme, tik Valstybinė ligonių kasa LDA atstovus pakvietė susitikti vasario 8 d., o Vyriausybė patvirtino pateiktą projektą.


Puslapis 2
Pasiūlymas

     Lietuvos diabeto asociacija siūlo Nacionalinei sveikatos tarybai prie LR Seimo organizuoti susitikimą (apvalų stalą) pakviečiant visų suinteresuotų institucijų (Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo bei kitų ministerijų, Prezidentūros, Valstybinės ligonių kasos, Medicininės socialinės ekspertizės komisijos, St. Vincento deklaracijos komiteto, Medikų diabeto sąjungos, Lietuvos diabeto asociacijos, farmacininkų, vaistų ir medicinos pagalbos bei diabeto kontrolės priemonių tiekėjų ir kt.) atstovus aptarti diabeto gydymo bei priežiūros strategijos Lietuvoje.
     Manome, kad šiuo metu skiriamas sveikatos biudžeto lėšas cukrinio diabeto priežiūrai, būtų galima kur kas racionaliau panaudoti, jei tam būtų sudarytas strateginis planas.
     Diabetui gali prireikti 5-10 proc. sveikatos biudžeto lėšų (TDF).
     Šiuo metu daugiausia lėšų skiriama komplikacijų gydymui (apie 60 proc.).

     Lietuvos diabeto asociacija


Puslapiai 3-4
Lietuvos diabeto asociacijai 10 metų

     1999 m. gruodžio 4 d., nebodami bemaž visoje Lietuvoje įsisiautėjusios audros, į Vilnių atvyko garbingų svečių ne tik iš įvairių respublikos miestų, bet ir iš Latvijos, Vokietijos. Paminėti Lietuvos diabeto asociacijos veiklos dešimtmečio įvairių organizacijų atstovai, gydytojai, med. seserys, sukaktuvininkų bendraminčiai, bičiuliai rinkosi į šventei papuoštą Lietuvos nacionalinį dramos teatrą.
Rūta Kažemėkaitienė (Jonava) ir gydytojas Bronius Jonušas sveikina Vidą Augustinienę      “Sveiki, mielieji, bendro likimo sesės ir broliai! Pasak Viktoro Hugo, visi žmonės eina tais pačiais gyvenimo keliais, tik ne visi vienodai įmina pėdas. Didieji išbandymai parodo, ko verti tie, kurie juos patiria.” Šiais žodžiais, gražiai vertindamas jubiliatų darbą, minėjimą atidarė Juozas Šalkauskas ir kalbėti pakvietė pirmąjį Asociacijos prezidentą, jos garbės narį gyd. Bronių Jonušą.
     Pirmasis prezidentas nuoširdžiai pasidžiaugė tuo, ką nuveikė Lietuvos diabeto asociacija per tokį palyginti trumpą laikotarpį, linkėjo ir toliau tvirtai siekti užsibrėžto tikslo - gerinti Lietuvos diabetu sergančių žmonių sveikatos priežiūrą, įgyvendinti St. Vincento deklaracijoje keliamas idėjas, būti stipriems ir laimingiems.
     Lietuvos diabeto asociacijos prezidentės Vidos Augustinienės pasakojimas buvo tarsi kruopštaus, vaisingo darbo istorija. Juk daug nužydėjo pavasarių, siekiant naujovių visų sveikatos labui. Daug praskrieta ir žiemos pūgų, įveikiant ar neįveikiant kliūtis. Taigi, nemažai sėta, nemažai ir pjauta.
     Prezidentės kalbą iliustravo šiai sukakčiai sukurtas videofilmas apie 1989-1999 m. veiklą. Po vieną šio filmo kopiją dovanų gavo visų rajonų diabeto klubai - Asociacijos kolektyviniai nariai.
Lietuvos diabeto asociaciją sveikina Plungės diabeto klubo veteranas Povilas Grigola      Baigdama prezidentė pasakė, jog labai malonu džiaugtis pasiekimais, tačiau negalima užmiršti problemų: per mažai dėmesio bei lėšų skiriama cukrinio diabeto bei jo komplikacijų profilaktikai bei nepavėluotai kontrolei. Kasmet įregistruojama per 700 invalidumo atvejų dėl komplikacijų. Kompensuojamų 150 vnt. metams diagnostinių juostelių kraujo cukraus kiekiui nustatyti insuliną vartojantiems sergantiesiems pakanka tik 1,5 mėnesio. Tabletėmis besigydantiems savikontrolės priemonės nekompensuojamos. Nekompensuojami glikuoto hemoglobino bei mikroalbuminurijos tyrimai, kurie būtini diabeto komplikacijų prevencijai. Nors Lietuvoje įsteigta per 20 ambulatorinių diabeto mokymo bei kojų priežiūros kabinetų (su Novo Nordisk ir Eli Lilly kompanijų parama), ne visi gydymo įstaigų vadovai supranta jų svarbą, todėl kabinetai naudojami ne pagal paskirtį. Sergančiųjų mokymas nevyksta daugelyje mokymo įstaigų, nors jau įteisintos slaugytojos diabetologės bei kojų priežiūros specialisčių pareigybės. Pasitaiko atvejų, kai sergantieji diabetu neteisingai informuojami apie jiems valstybės teikiamas lengvatas. Daug sergančiųjų diabetu be reikalo guldomi į stacionarus. Pavyzdžiui, poūmiu ligos metu reabilitacijos bei sveikatos grąžinamojo gydymo siuntimo išrašymui į sanatorijas. Sergantieji vargsta eilėse prie endokrinologų kabinetų, kur dėl laiko stokos bei daugybės dokumentų pildymo, gydytojai nespėja suteikti konsultacijos, paprastai išrašomas tik vaistams gauti receptas. Dėl nežinojimo ir visuomenės abejingumo neteisėtai atleidžiami iš darbo susirgę diabetu žmonės, o jaunimui sunku įsidarbinti. Mažai informuoja apie cukrinio diabeto pavojų visuomenei nacionalinė televizija, radijas bei spauda. Daug pastangų nuolatos tenka dėti LDA atstovams, kad išsikovotų teisę dalyvauti, svarstant jiems aktualius klausimus Sveikatos apsaugos ministerijoje ir Lietuvos endokrinologų konferencijose.
Gydytojas Arnoldas Doviltis      Prezidentė baigė kalbą, dėkodama visiems, kurie negaili jėgų sergantiesiems. Ji siūlė aptarti diabeto gydymo bei priežiūros strategiją Lietuvoje Nacionalinei sveikatos tarybai prie LR Seimo su Vyriausybės, Prezidentūros, Valstybinės ligonių kasos, Medicininės socialinės ekspertizės, Medikų diabeto sąjungos, LDA atstovais ir farmacininkais. Sveikatos biudžeto lėšas galima būtų racionaliau naudoti pagal strateginį planą, jei jis būtų parengtas.
     Latvijos sveikinimus perdavė Latvijos diabeto federacijos atstovai - Inara Pužulė, Ilze Svitinia ir Sigurdas Baltsas.
     Nacionalinio St. Vincento deklaracijos komiteto vardu visus pasveikino komiteto pirmininkas prof. Antanas Norkus.
     Vaisingu bendradarbiavimu su Lietuvos diabeto asociacija pasidžiaugė AB “Ortopedijos technika” direktorius Romualdas Rimdeika.
Gyd. Daiva Balčiūnaitė moko naudotis diabeto kontrolės priemonėmis      Jubiliejaus proga Lietuvos med. seserų - diabeto mokytojų draugijos pirmininkė Juzefa Uleckienė kaip dovaną vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems II tipo diabetu, pristatė ir patarė įsigyti knygą “Kaip aš gydausi cukraligę”, kurią pati išvertė iš vokiečių kalbos.
     Rūta Kažemėkaitienė Jonavos “Ramunės” klubo vardu sveikinimus tarsi sutvirtino, apjuosdama šilko juosta Asociacijos prezidentę.
     Vokietijos komiteto Lietuvos vaikams, sergantiems diabetu, remti pirmininkė Lilly Karn įdomiai papasakojo, kas ją paskatino įkurti šį komitetą (pati augino diabetu sergančią anūkę). Ji pasidžiaugė sėkminga komiteto veikla, bendradarbiavimu su Lietuvos diabeto asociacija, palinkėjo ir toliau nenuilstamai rūpintis visų sergančiųjų, ypač vaikučių, gerove.
     Daug šiltų, padrąsinančių ir motiniškai nuoširdžių linkėjimų pasakė Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos direktorė Irena Grakauskienė, po mokyklos stogu glaudžianti Lietuvos diabeto asociaciją.
     Drąsos ir ištvermės, įveikiant daugybę sunkumų, linkėjo Eli Lilly atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Doviltis.
Daugelis žmonių domėjosi J.Uleckienės parengta knyga      Ne viena širdis suvirpėjo, klausant jaudinančių padėkos kupinų plungiškio Povilo Grigolos ir vilnietės Gailės Lisauskaitės žodžių. Scena jau buvo pilna gražiausių puokščių, įvairiaspalvių žiedų, lyg būtų grįžęs gegužis. Kalbų laikas išnaudotas. Tačiau ant pakylos ėjo ir ėjo gerumo linkėti sveiki ir sergantys žmonės su ilgiausiais savos kūrybos posmais, išradingai pagamintais suvenyrais, gėlių kompozicijomis, šypsenomis. Pagaliau renginio vedėjas skaitė sveikinimo telegramas, kurių dalį ar jų ištraukas straipsnio gale pateikiama.
     Baigiantis paskutiniams šio amžiaus metams, tarsi įvertiname savo laiką, mintis, troškimus. Tegu jie būna šviesūs, kilnūs. Malonu kartu pasidžiaugti tuo, kas pasiekta bendromis jėgomis. Deja, išsakytų nuomonių negirdėjo kai kurių institucijų vadovai, kurių sprendimai gali lemti diabetu sergančių žmonių likimus. Vis dėlto širdimi jauskime artėjančių gražiausių žiemos švenčių dvasią ir išsaugokime ją visus 2000 metus. To linkėta visiems. Dėkota renginio rėmėjams.
     Po valandėlę trukusios kavos pertraukėlės šventės dalyviai žiūrėjo V. Šekspyro dramą “Ričardas III”.

     Kristina Kudirkienė

Puslapis 5
Telegramos

  Siunčiu Jums ir visiems LDA nariams nuoširdžiausius sveikinimus jubiliejaus proga. Aš labai gerai žinau, kokį nepaprastai svarbų darbą Jūs nuveikėte ir toliau atliekate. Linkiu geros sveikatos ir sėkmės.
     Maria L.de Alva
     Tarptautinės diabeto federacijos prezidentė

  Sveikiname su Lietuvos diabeto asociacijos dešimtmečiu, linkime toliau ištvermingai ir sėkmingai atlikti savo kilnią misiją padėti žmonėms.
     Pasaulio sveikatos organizacija gerai vertina ir pripažįsta Jūsų didelį indėlį vykdant St. Vincento deklaracijoje iškeltus uždavinius.
     Linkime Jums, Jūsų klubams ir rėmėjams kuo geriausios tolesnės sėkmės, energijos ir svarbiausia - sveikatos. Dėkojame už sėkmingą bendradarbiavimą.
     Pagarbiai PSO koordinacinė taryba Lietuvoje
     R. Petkevičius
     R. Sadauskienė

  Nuoširdžiai sveikiname Lietuvos diabeto asociaciją dešimtmečio proga. Jūsų veikla parodė, kiek daug gali padaryti visuomeninė organizacija Lietuvos žmonių sveikatos labui. Džiugina ir aktyvi tarptautinė LDA veikla. Komiteto nuomone, Jūsų asociacija gali būti pavyzdžiu daugeliui nevyriausybinių organizacijų.
     LR Seimo sveikatos reikalų komiteto
     pirmininkas Antanas Matulas

  Sveikinu Jūsų asociaciją garbingo jubiliejaus proga, linkiu daug džiaugsmo, geros sveikatos, didelės ištvermės nelengvame, tačiau Lietuvos žmonėms labai reikalingame darbe.
     Irena Degutienė
     LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė

  Nuoširdžiausiai sveikinu Jūsų valdybą ir visus Lietuvos diabeto asociacijos narius jubiliejaus proga. Jūsų Asociacija yra viena labiausiai išsivysčiusių Europoje. Susipažinusi su Jūsų veikla, aš labai džiaugiuosi tais pasiekimais, kuriuos lėmė ir asmeninis Vidos Augustinienės indėlis. Sukurtas geras Lietuvos diabeto asociacijos įvaizdis visoje Europoje.
     Leena Etu Seppala
     Tarptautinės diabeto federacijos viceprezidentė

  Man labai malonu pasveikinti Jus su Asociacijos 10 metų jubiliejumi.
     Jūs gebėjote sėkmingai atlikti daug reikšmingų darbų. Savo intensyvia veikla per 10 metų ypatingai pagerinote Lietuvos sergančių žmonių gyvenimą.
     Nuoširdžiai
     Kristi Vikki
     Novo Nordisk generalinė direktorė

  Tarptautinės diabeto federacijos Europos regionas sveikina Jus pirmojo darbo dešimtmečio proga ir linki sėkmės ateityje. Mes tikimės malonaus bendradarbiavimo visais galimais būdais su Lietuvos diabeto asociacija.
     Tarptautinės diabeto federacijos
     Europos regiono viceprezidentas
     Anders Eriksson

  Sveikinu su dešimtuoju Lietuvos diabeto asociacijos jubiliejumi. Ši Asociacija, jungianti daugelį sergančių žmonių, padeda išgyventi, moko valdyti ligą ir jaustis pilnaverčiu žmogumi. Aš labai dėkingas ir Jonavos rajono “Ramunės” diabeto klubo pirmininkei Rūtai Kažemėkaitienei, kuri nė vieno savo nario neužmiršta, paguodžia, suteikia jėgų. Dėkoju už suteiktą galimybę vasarą 10 dienų pasigydyti Palangoje.
     Su pagarba Vytenis Blažys
     Jonava

  Linkime linksmo jubiliejaus, sėkmingų ateinančių metų ir dėkojame už Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą.
     Jorma Huttunen, Tuula Lehto, Leena Etu-Seppala
     Suomijos diabeto asociacija

  Sveikina Latvijos diabeto asociacija.
     Viceprezidentas gydytojas Ingvars Rasa


Puslapis 6
Sveikinome rygiečius

     1999 m. gruodžio 10 d.Rygoje Latvijos vaikų ir jaunimo diabeto asociacija pažymėjo savo veiklos dešimt metų. Į jubiliejų buvo pakviesti ir Lietuvos diabeto asociacijos atstovai. Su kaimynais latviais mūsų organizaciją sieja artima draugystė, nes jau kelinti metai bendradarbiaujame, keičiamės diabetu sergančiais vaikais, organizuodamos jaunimo vasaros mokymo stovyklas. Todėl buvo labai malonu pasveikinti bendraminčius, bičiulius, palinkėti jiems kantrybės, atkaklumo ir sėkmės, atliekant darbus, kurie beje, labai panašūs į mūsų.
     Dėkojame Novo Nordisk kompanijai, padėjusiai mums greitai ir patogiai nukeliauti į Rygą ir dalyvauti šventėje.

     Danguolė Kvedaravičienė

Mažųjų Kalėdos

Nors žiema, prie Kalėdų senelio - šilta      1999 m., baigiantis gruodžiui, “Dia-bitės” klubo vaikučiai su savo tėveliais Profsąjungų kultūros rūmuose “Ąžuolo” teatro studijoje šventė Kalėdas. Aktorių Storpiščių vadovaujama “Elementoriaus” teatro trupė ir “Liepsnelės” šokėjai svečiams surengė gražią šventinę programą. Erdvioje salėje aplink eglutę mažuosius šokdino “Kodravo” folkloro ansambliečiai. Nykštukų lydymas atskubėjo ir Kalėdų senelis. Papokštavę, pašmaikštavę ir padeklamavę eilėraščių, visi švenčiantieji gavo dovanėlių. Nepamiršo vaikučių ir Lietuvos diabeto asociacijos moterys, ir iš Vokietijos atvykusi geradarė p. L. Karn.
     Gražios akimirkos trumpos, bet neužmirštamos. Už paramą “Dia-bitės” klubo taryba dėkinga firmoms Eli Lilly, Novo Nordisk A/S, UAB “Eksmos MTC”, Abbott Medisense, “Interfarma” ir visiems, talkinusiems, kad būtų linksma.

     Dainara Žulonienė - Kartheiser
     “Dia-bitės” klubo pirmininko pavaduotoja

2000-aisiais būkime laimingi

     Plungiečių vardu Lietuvos diabeto asociacijai dėkoju už nuoširdų darbą sergančiųjų labui, už puikų, įspūdingą veiklos dešimtmečio minėjimą. Į jį vykdami tikri žemaičiai plungiečiai nepabūgo audros nė kitokių kliūčių. Keliaujant su gerais ketinimais, globojo pats Dievas. Žliaugiant lietui, siaučiant uraganui, braškėjo autobusas. Tačiau pasiekėme Vilnių, buvome maloniai priimti: gėrėjomės iškilmėmis, gražiai pabendravome. Ačiū aktoriams už išradingai suvaidintą V. Šekspyro “Ričardą III”.
     Ta proga visiems “Diabeto” laikraščio skaitytojams linkiu, kad 2000-aisiais neliktų skriaudų, liūdesio, o visi būtume kuo sveikesni ir laimingi.

     Povilas Grigola
     Plungė


Puslapis 8
Vaikų cukrinis diabetas

     Cukrinis diabetas - tai dažniausia endokrininė medžiagų apykaitos sutrikimo vaikų ir paauglių liga. Vaikai paprastai serga I tipo, nuo insulino priklausomu diabetu. Organizmas labai stokoja insulino, kurį gamina kasos endokrininės dalies ląstelės. Diabeto simptomai: alkis, troškulys, gausus šlapinimasis, svorio kritimas, nuovargis, kraujo gliukozės gausumas, gliukozės ir ketonų buvimas šlapime, makšties kandidozinė infekcija (pienligė) mergaitėms. Norint išvengti ketoacidozės ir išsaugoti gyvybę, tokiems vaikams yra būtinos insulino injekcijos.
     Šia liga dažniausiai sergama Suomijoje - per metus iš 100 000 vaikų suserga 30, Švedijoje - 23, Jungtinėse Amerikos Valstijose - 12-15. Rečiausiai sergama Japonijoje - 0,8 atvejo iš 100 000 vaikų per metus. Berniukai ir mergaitės serga vienodai dažnai. Sergamumas nepriklauso nuo šeimos socialinės padėties. Dažniausiai suserga 5-7 metų vaikai ir paaugliai. Lietuvoje nuo 1983 m. vykdomas iki 14 metų vaikų sergamumo I tipo cukriniu diabetu registras. Per metus respublikoje suserga apie 9-10 vaikų iš 100 000 (apie 75 per metus). Rūpestį kelia tai, jog pas mus ši liga, kaip ir visame pasaulyje, nuolat dažnėja. Suserga ir labai maži vaikai: šiuo metu užregistruota apie 370 Lietuvos vaikų, jaunesnių nei 15 metų.
     Vaiko susirgimą diabetu daugiausia lemia genetiniai veiksniai. Tikimybė susirgti vaikui didesnė, jei serga tėtis ar jo giminaičiai, lyginant su rizika, jei sergama motinos pusėje. Tačiau svarbūs ir aplinkos veiksniai. Tai įrodo faktai, jog identiški dvyniai palyginti nedažnai abu suserga I tipo diabetu. Kai kuriose šalyse pastebėtas didesnis sergamumas ne tik vietinių gyventojų, bet ir imigrantų, lyginant su jų rizika susirgti gimtosiose šalyse. Pastebėta, jog dažniau sergama I tipo cukriniu diabetu, esant įgimtai raudonukei, taip pat kiaulytės, raudonukės, Koksaki virusų sukeltų epidemijų metu. Todėl intensyviai bandoma aiškintis virusų, taip pat įvairių cheminių medžiagų, kaip galimų ligos sukėlėjų, poveikį organizmui, kai prasideda kasos insulininio aparato autoimuninis irimas.
     Ar I tipo diabetui neturi įtakos ankstyva vaikų imunizacija, pavyzdžiui, vakcina prieš Haemophillus influenzae, nėra iki galo įrodyta, ir keliama daug mokslinių diskusijų. Hipotezė, jog ankstyvas maitinimas karvės pienu ar trumpas maitinimas motinos pienu skatina cukrinio diabeto išsivystymą, lieka ginčytina, o šią problemą tiriančių studijų rezultatai prieštaringi, dažniau ši hipotezė nepasitvirtina.
     Tačiau, matyt, tam tikri aplinkos veiksniai gali ir apsaugoti nuo diabeto. Juos aptikti ir panaudoti diabeto profilaktikai - svarbus mokslo uždavinys.
     Šiuo metu daugėja galimybių gauti žinių apie endokrinologijos mokslo naujienas iš viso pasaulio. Pavyzdžiui, ligonių, sergančių I tipo cukriniu diabetu, kraujyje randama įvairių autoantikūnų prieš kasos salelių ląsteles. Įdomu tai, jog kai kurie jų dažnai cirkuliuoja žmogaus kraujyje jau kelis mėnesius ar net metus iki susirgimo diabetu. Mūsų respublikos sąlygomis nustatyti šių autoantikūnų buvimą žmogaus kraujyje dar nėra galimybių.
     Kad galėtų sužinoti apie naujausius pasaulyje atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, vaikai ir jų tėveliai gali naudotis internetu. Juo galima pasidalyti savo išgyvenimais su likimo draugais užsienyje, tobulinti savo diabeto kontrolės įgūdžius ar netgi įsitraukti į užsienio mokslininkų atliekamas studijas. Juk liga nežino sienų, o bendravimas suteikia kur kas daugiau galimybių.
     Internetas dabar gali būti prieinamas visiems. Pavyzdžiui, įvairių miestų viešosiose bibliotekose yra galimybė juo naudotis nemokamai kiekvienam po keletą valandų į mėnesį. Rekomenduočiau skaityti interneto puslapį www.childrenwithdiabetes.com. Čia galima dalyvauti pokalbiuose, aplankyti vaikų, sergančių diabetu, asmeninius internetinius puslapius, skaityti specialistų iš viso pasaulio atsakymus į ligoniams ir jų tėveliams rūpimus sveikatos klausimus, galima net patiems juos pateikti ir gauti atsakymus.
     Iš šio puslapio galima sužinoti, pavyzdžiui, tokias naujienas, kaip naujo neinvazyvaus kraujo gliukozės matuoklio GlucoWatch® (rankinio laikrodžio pavidalo) išradimą. Šis prietaisas, tik uždėtas ant riešo, gali automatiškai registruoti glikemiją kas 15 minučių ir duoti aliarmo signalą, jei rodikliai neatitinka normos. Šis prietaisas (šiuo metu planuojamas įteisinti Amerikoje), jei būtų visiems prieinamas, padarytų tikrą diabeto kontrolės perversmą. Ypač būtų patogus mažiems vaikučiams. Internetu galima net patiems balsuoti dėl įvairių tarptautinių fondų pinigų naudojimo medicinos tyrimams.
     Pasaulyje nuolat ieškoma būdų išgydyti diabetui, ir apie tai internete pateikiama labai daug žinių. Pavyzdžiui, šiuo metu Niujorke Kolumbijos universiteto mokslininkai studijuoja naują imunosupresinį vaistą, kuris gali saugoti nuo kasos insuliną gaminančių ląstelių irimo, ar net išgydyti ją. Gyvūnų, sergančių I tipo diabetu, gydymo šiuo vaistu studijos buvo sėkmingos. Rezultatai, gydžius juo žmones, taip pat teikia vilčių. Šiuo metu internetu kviečiami savanoriai, I tipo diabetu neseniai susirgę 13-35 metų žmonės, dalyvauti šio imunosupresanto klinikinėje studijoje. Bandomas ir kitų naujų vaistų, kaip simlino (pramlintido acetatas), veikimas ligoniams, sergantiems I tipo diabetu. Jį vartojant tabletėmis kartu su insulino terapija, gerėja kontrolės rodikliai, galima mažinti insulino.
     Iš interneto galima sužinoti apie insulininių pompų naudojimo privalumus ir trūkumus paauglių cukrinio diabeto gydymui. Čia pateikiama informacija apie pasaulyje atliekamų kasos, jos dalies ar kasos ląstelių persodinimų rezultatus ligoniams ir daug kitų įdomių dalykų.

     Gyd. endokrinologė Sonata Žukauskaitė,
     KMU Endokrinologijos institutas


Puslapiai 9-11
Nutukimas - sveikatos priešas

     Cukrinis diabetas (CD) - pasaulinė problema. Prognozuojama, kad 2000 m. šia liga sirgs 160 mln. žmonių. Sparčiai plinta diabetas Pietų Amerikoje, Indijoje ir Indonezijoje, gausėja sergančių Australijos aborigenų. Kalbama apie “naujojo pasaulio” sindromą, kurį sudaro II tipo diabetas, nutukimas, dislipidemija, hiperinsulinemija ir hipertenzija. Diabeto (ypač II tipo) epidemijos laukiama ir Lietuvoje. Kovoti su šia liga - vadinasi, kovoti su nutukimu, kuris taip pat būdingas vis gausesnei žmonių daliai.
     Nuo 1980 m. iki 1995 m., UK Jungtinės karalystės duomenimis, nutukusių žmonių beveik padvigubėjo - nuo 8 iki 15 proc. Europos šalyse daugiau kaip pusė 35-36 metų gyventojų per daug sveria ar yra nutukę. Jungtinėse Amerikos Valstijose šiai kategorijai vyresnių kaip 20 m. žmonių priklauso trečdalis gyventojų. Anglijoje ir Amerikoje nutukusiųjų gausėja. PSO Monica studijos (1983-1986 m.) duomenimis, Lietuvoje iki 45 proc. moterų per daug svėrė, buvo nutukusios ir šia prasme pirmauja tarp Europos šalių. Nutukimas kelia pavojų sirgti diabetu, širdies išemine ir kitomis ligomis, netgi mirti. Įvairių autorių duomenimis, iki 70-75 proc. nutukusių žmonių suserga II tipo diabetu. Žinant, kad ši liga gali būti nediagnozuota, yra tartum slaptos eigos, būtina kuo anksčiau nustatyti, atliekant GTM. Sunkiomis komplikacijomis II tipo diabetas mažai tesiskiria nuo I tipo.
     Nutukimo priežastys įvairios. Pavyzdžiui, persivalgymas, paveldėjimas, sumažęjės fizinis aktyvumas, centrinės nervų sistemos - pogumburio-hipofizės sistemos pažeidimas, hormoninis riebalų ir angliavandenių apykaitos sutrikimas.
     Pasaulinės statistikos duomenimis, persivalgymas 60-90 proc. yra dažniausia nutukimo priežastis. Nemažą reikšmę turi permaitinimas vaikystėje, vėliau - gausus cukraus, riebalų, taip pat alkoholio, alaus vartojimas. Paveldėjimas irgi nekelia abejonių: paveldima medžiagų apykaitos ir reguliacijos tipas, taip pat - valgymo, vaišių papročiai, šeimos tradicijos. Riebalų kaupimūsi skatina sumažęjės žmogaus fizinis aktyvumas dėl darbe ir buityje plintančios technikos. Daro įtaką ir žmogaus fiziologijos pusiausvyros amžina kaita. Vyresniems kaip 25 metø žmonėms pagrindinė medžiagų apykaita kas 10 metų sulėtėja 7-9 proc. Pogumburyje yra “sotumo” ir “alkio” centrai. Todėl galvos smegenų žievės, požievio, kamieno, periferinių nervų ir pogumburio - hipofizės sistemos negalavimai dėl traumų, auglių, neuroinfekcijų, toksinų, nuodų poveikio sukelia hormoninės reguliacijos ir medžiagų apykaitos sutrikimus. Apetitas keičiasi ir dėl kitų priežasčių - emocijų, įspūdžių, įvairių maisto produktų dirginimo.

Nutukimo simptomų visuma:
  Pagrindiniai požymiai  
  Susidarę simptomai  
Svorio priaugimas, dusulys, skausmai širdies plote, padidėjęs prakaitavimas, apatija, išglebimas, mieguistumas, greitas nuovargis, galvos svaigimas ar skausmai, didesnis apetitas, sąnarių skausmai, polinkis į bradikardiją ir hipertenziją;

gali būti: egzema, piodermija, gastritas, hepatitas, cholecistitas, ūmus ar chroninis pankreatitas, hiperglikemija ar cukraligė, taip pat įvairūspabrinkimai, susilpnėjusi atmintis, mialgija, neuralgija, varikozė, neužgyjančios kojų opos, menstruacijų ciklo sutrikimas, nevaisingumas, vidurių užkietėjimas, tulžies pūslės akmenligė, išeminė širdies liga ir kiti negalavimai.
Edeminis (pabrinkimai), kardialinis, kraujagyslinis, polidipsinis-poliūrinis, hipertenzinis, hiperglikeminis, kaulinis-artralginis, gentilinis-genetinis, cerebralinis (smegenų), nefrotinis, hepatitinis (kepenų), febrilinis, oftalminis, pulmoninis (plaučių).

     Šiuo metu vartojamas kūno masės indeksas (KMI) yra lygus kūno masei (kg), padalytai iš ūgio (cm). Moterims ši norma - 19-24 kg/m², vyrams - 20-25 kg/m². Svorio deficitas < 20 kg/m². Viršsvoris 25,1-30 kg/m². Nutukimas 30,1-40 kg/m². Morbidinis nutukimas > 40 kg/m².
     Nutukimo klasifikacijų yra daug. Pateikiama vienas variantas:
     I. Pirminis nutukimas:
         1.Alimentinis-konstitucinis.
         2.Neuroendokrininis.
     II. Antrinis nutukimas:
         1.Cerebrinė forma.
         2.Endokrinin? forma (hipotireozės, hipoovarijos (dėl sumažėjusios vidinės kiaušidžių sekrecijos), antikstinė, klimakterinė). Skiriamos dvi nutukimo stadijos - progresuojanti ir stabili - keturi nutukimo laipsniai:
     I° - kūno svoris, pagal Broko formulę, lyginant su idealiu, padidėjęs 29%,
     II° - 30-49%,
     III° - 50-99%,
     IV° - 100% ir daugiau.

     Nutukusiems žmonėms gali būti skiriamas dietinis, medikamentinis, chirurginis gydymas, taikomi ir fiziniai metodai. Pagrindas - dieta. Jos principai:
     1. Patariama valgyti mažomis porcijomis 5-6 kartus per dieną.
     2. Paros maisto kaloringumas nuo pagrindinės medžiagų apykaitos (1500kkal) mažinamas 10-15 proc.
     3. Mažinama angliavandenių, ypač lengvai įsisavinamų, pvz., cukraus, iki 200-150 g per parą.
     4. 50 proc. gyvulinčs kilmčs riebalų keičiama augaliniais; mažinamas bendras riebalų kiekis iki 80-70-60 g per parą, o esant hepatitui, komai, inkstų nepakankamumui - iki 40 g.
     5. Baltymų vartojama 100-120 g per dieną.
     6. Gausinama mažai kaloringų, bet daug ląstelienos turinčių produktų: žalių daržovių, nesaldžių vaisių.
     7. Saikingai geriama (iki 1-1,5 litro per dieną).
     8. Mažinama valgomosios druskos - ne daugiau kaip 3-5 g.
     9. Atsisakoma prieskonių, ekstakcinių medžiagų.
     10. Taikomos kontrastinės ir iškrovos dienos.
     11. Gydoma ne mažiau kaip 1,2-2 mėn., po to toliau reguliuojamas svoris, mažinama angliavandenių.
     Pateikiama įvairių dietinės iškrovos dienų pavyzdžių, kurias, atsižvelgiant į savo sveikatą, galima naudoti.
     Baltymų (mėsos) dieta. Dieną 5 kartus suvalgoma 360-400 g liesos virtos jautienos ar veršienos su 250 g šviežių kopūstų arba 120 g žalių žirnelių. Mėsa gali būti kepta. Dienos kaloringumas - 680-850 kkal.
     Varškės dieta. Suvalgoma 500-600 g liesos varškės, išgeriama du puodeliai arbatos (geriausiai žaliosios) ar kavos be cukraus. Varškę galima pakeisti ir varškėčiais, pagamintais iš tokio pat kiekio varškės, pridėjus truputį sviesto, 50 g miltų, 50 g grietinės, 1/2 kiaušinio. Taip paruošus 10 varškėčių suvalgoma per 5 kartus, geriant 2 stiklines juodos nestiprios kavos ir 1-2 stiklines erškėtuogių nuoviro.
     Agurkų dieta. Valgoma per 5 kartus 1800-2000 g. šviežių agurkų, kuriuos truputėlį galima pasūdyti. Geriama erkėtuogių nuoviro (2 stiklinės) ir nestiprios baltos kavos be cukraus (2 stiklinės). Kaloringumas 140-150 kkal. Gali būti analogiška obuolių dieta.
     Kefyro dieta. Atsisakoma druskos, cukraus. 8 val. ryto - arbata ar kava, 10 val. - vienas kietai išvirtas kiaušinis, 12 val. 100-150 g liesos varškės, 14 val. - 150-200 virtos liesos mėsos su šviežiais kopūstais arba agurku, pomidoru, 17 val. - 200 g. apelsinų arba obuolių, 21 val. - 200 g kefyro.
     Obuolių sulčių dieta (pagal V. Krebsą). Per dieną išgeriama 1-1,5 litro obuolių sulčių. Dalį jų galima pakeisti vyšnių, serbentų, citrinų, žemuogių sultimis. Kaloringumas 300-400 kkal. Sultyse gausu kalio ir beveik nėra natrio. Naudojant tokią dietą, tikslinga mažinti fizinį darbą.
     Kai kurios dietos taikomos konkrečioms ligoms gydyti. Čia pateikiama jų pavyzdžių.
     Cukraus dieta. Rekomenduojama kepenų, tulžies pūslės pažeidimo atveju, sergantiesiems nefritu, lėtiniu enterokolitu. Kas 3 val. 5 kartus per dieną duodama karštos arbatos su 30-40 g cukraus.
     Dietos kaloringumas - 585-780 kkal; angliavandenių - 143-191g.
     Pieno dieta. Patariama sergantiesiems širdies ir kraujagyslių ligomis subkompensacijos arba dekompensacijos stadijos metu 6 kartus per dieną geriama po pusę stiklinės pieno, o nakčiai 200 ml. vaisių sulčių su 20 g gliukozės arba cukraus. Galima papildomai skirti džiovintos nesūdytos kvietinės duonos - du kartus po 25 g.
     Dietos kaloringumas (be duonos) - 425 kkal; baltymų - 16,8 g, riebalų - 21 g, angliavandenių - 46 g.
     Obuolių dieta. Skiriama žmonėms, sergantiems ateroskleroze, lėtiniu poliartritu, lėtiniu nefritu.
     5 kartus per dieną duodama po 300 g šviežių obuolių (iš viso 1,5 kg). Dietos kaloringumas - 630 kkal; baltymų - 3 g, angliavandenių - 151 g.
     Bulvių dieta tinka esant nefritui bei kardiovaskuliniam nepakankamumui. Skiriama nuo 1 iki 2 kg bulvių, keptų arba virtų su lupenomis be druskos.
     1 kg bulvių (30% atliekų) yra 12 g baltymų, 140 g angliavandenių, 147 mg natrio ir 3974 mg kalio.
     Dietos kaloringumas - 1240 kkal.
     Kombinuota dieta dažniausiai taikoma nutukusiems žmonėms. Maitinamasi 3 kartus per dieną: pusryčiams - 100 g sūrio ir stiklinė juodos saldytos kavos, pietums - 2 skystai virti kiaušiniai, viena stiklinė kavos ir vėl su gabaliuku cukraus, vakarienei - 200 g varškės.
     Kaloringumas - 110 kkal; baltymų - 74 g, riebalų - 77 g, angliavandenių - 30 g.
     Arbūzų dieta patariama žmonėms, sergantiems hipertonija, šlapimo rūgšties diateze, inkstų, kepenų veiklos sutrikimo atveju.
     5 kartus per dieną duodama po 300 g arbūzo (be žievės). Dietos kaloringumas - 570 kkal; baltymų - 6 g, angliavandenių - 132 g.

     Žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, ateroskleroze ir hipertonija tinka produktai, kuriuose daug magnio, kalio, kitų elementų ir vitaminų, tačiau mažai angliavandenių. Taigi jiems naudinga: valgyti žuvis drebučiuose ar su varške, jautiena, žalieji žirneliai, pupelės, burokėliai, morkos, kopūstai, raudonieji pipirai, obuoliai, nesaldžios braškės, čerešnės, slyvos, abrikosai, persikai, apelsinai, kriaušių kompotas su ksilitu ar sorbitu (1,2%), vyšnių sultys, mineralinis vanduo “Narzanas”.
     Diabetu sergantiems žmonėms geresnei sveikatai palaikyti tinkamesni maisto produktai, kuriuose mažai riebalų ir angliavandenių. Tai liesas pienas, liesa var?kė (100-te gramų 0,5 g riebalų), jautiena (2,6 g riebalų), liesa vištiena (4,5 g riebalų), triušiena (5,3 g riebalų), širdies raumuo (2,5 g riebalų), bulvės (n?ra riebalų). Tinka valgyti - liesą kepeninę dešrą, liesą šaltieną, liesą avieną. Žinoma, visada su saiku.

     Prof. Juozas Steponas Danilevičius


Puslapis 12
Sultingi ir egzotiški citrusiniai vaisiai

     Vasarą galima mėgautis savo daržų ir sodų gėrybėmis, miško uogomis ir vaisiais. Žiemą iš jų lieka tik obuoliai, todėl vis dažniau žvelgiama į parduotuvių prekystalius, ieškoma natūralių vitaminų šaltinių. Domina ir citrusiniai vaisiai - jų kilmė ir nauda žmogaus organizmui.
     Citrusinių vaisių labai daug užauginama Viduržemio jūros šalyse - Ispanijoje, Italijoje ir Izraelyje. Daugiausia jų eksportuoja Kalifornija ir Florida. Šių vaisių tėvynė yra pietinio žemės pusrutulio šalys - Brazilija, Pietų Afrika, Argentina. O kilę jie tikriausiai iš Kinijos - jau prieš 4000 metų jie ten buvo auginami. Dabar citrusiniai auga visuose tropinio ir subtropinio klimato žemės regionuose.
     Botaniškai visi šie vaisiai priklauso vienai šeimai. Sukryžminant yra išvedamos vis naujos jų rūšys. Visi citrusiniai pasižymi sandaros bendrumu - jų valgomas minkštimas plonyte odele atskirtose skiltelėse yra sultingas. Vaisių odelės spalvą lemia karotinoidų kiekis. Odelėje yra liaukos, išskiriančios specifinius eterinius aliejus. Apsaugojimui nuo pelėsių, citrusiniai apdorojami labai plonu specialaus vaško sluoksniu. Todėl vaisių odelė maistui nevartotina.
     Maistingumas. Citrusiniai vaisiai yra angliavandenių ir balastinių medžiagų šaltinis. Angliavandeniai yra fruktozės pavidalo ir sudaro paprastai 10 proc. Todėl valgant reikia pasiskaičiuoti jų kiekį. Vaisiuose esančios rūgštys ir balastinės medžiagos palankiai veikia virškinimą. Citrusiniuose yra gausu kalio, kuris yra labai svarbus organizmo skysčių apykaitai. Be to, juose daug vitamino C, kuris: stiprina imunitetą, reikalingas žmogaus odai ir gleivinėms, pasižymi antioksidaciniu poveikiu, gerina geležies įsisavinimą.
     Kaip ir visi vaisiai, citrusiniai turi įvairių medžiagų, suteikiančių jiems būdingą spalvą ir skonį. Žmogaus organizmui visos tos medžiagos yra naudingos, nes gerina virškinimą, stiprina imunitetą, pasižymi priešuždegiminiu veikimu.
     Apelsinai yra gana skirtingi, priklausomai nuo rūšies ir augimo vietos. Pasaulyje labiausiai paplitusi Valensios rūšis. Labiausiai mėgstami yra Jafa apelsinai iš Izraelio. Jie labai lengvai nusilupa, yra itin aromatingi.
     Kiek vėliau prinoksta apelsinai, kurių minkštimas ryškiai raudonos spalvos. Jie taip pat sultingi, daugiausia naudojami sultims.
     1 duonos vienetą angliavandenių ir apie 60 kalorijų gaunama, suvalgius 130 g apelsinų (be odelės), arba išgėrus 110 g jų sulčių.
     Didžiausi citrininiai vaisiai yra pampelmusai, galintys užaugti net iki 6 kg svorio. Lietuvoje geriau žinomi yra greipfrutai, tikriausiai atsiradę sukryžminus pampelmusą su apelsinu. Greipfrutų vaisiai kabo kaip vynuogės ant kekės. Iš čia, tikriausiai, kilo ir jų pavadinimas (angliškai grape reiškia vynuogę). Greipfrutai yra mažesni, jų skonis - kartokas. Vaisiai, kurių minkštimas rausvas, yra švelnesnio skonio, negu su geltonu minkštimu. 140 g greipfrutų sulčių turi 1 DV angliavandenių. 1 duonos vienetas angliavandenių yra 130 g pampelmuso arba greipfruto.
     Citrinų galima nusipirkti bet kuriuo metų laiku. Sultingiausi vaisiai yra tie, kurių lygi odelė. Citrinų sultimis neretai paskaninamos salotos, šlakstoma prieš kepama žuvis. Vaisių salotoms supjaustyti obuoliai, kriaušės, bananai nepajuoduoja, jeigu apšlakstomi citrinos sultimis. Arbata su citrina geriama persišaldžius arba saugojantis nuo gripo. 150 g citrinų turi 1 duonos vienetą angliavandenių.
     Mandarinai kilę iš Indijos. Vaismedžiai užauga iki 3-6 m. Vaisiai sultingi, odelė lengvai lupasi, skonis saldžiarūgštis. Mandarinuose yra 25-55 mg % vitamino C.
     130 g nuluptų arba 180 g neluptų mandarinų turi 1 DV angliavandenių ir apie 60 kalorijų.
     Mažiausi citrusiniai, vadinami kumkuat, kilę iš Kinijos ir Vietnamo. Dydžio sulig slyva, sveria apie 10 gramų. Odelė yra šviesiai oranžinės spalvos. Vaisiai šiek tiek kartoki, valgomi su visa odele ir sėklomis. Vartojami papuošimui. 1 DV turi 70 g vaisių.
     Limetės - tai maži apvalūs vaisiai plona odele. Kuo labiau prinokę, tuo jų odelė šviesiau žalia.

     Pateikiamas receptas žuvies, paskanintos citrusinių sultimis:

     Jūros lydeka (ar menkė) apelsinų sultyse

     5 porcijoms reikia:1 kg žuvies, 50 g juodos duonos džiūvėsėlių, 2 šaukštų aliejaus kepimui, 200 g apelsinų sulčių (arba 4-5 apelsinų sultys, galima kartu sudėti ir minkštimą), truputis druskos, pipirų, česnako, citrinos sulčių.
     Žuvis nuvaloma, nusausinama, apšlakstoma citrinos sultimis, apibarstoma pipirais, smulkintu česnaku, druska ir pamarinuojama apie 4-5 val. Tada pavoliojama džiūvėsėliuose, apkepinama įkaitintame aliejuje, sudedama į troškintuvą, užpilama apelsinų sultimis ir patroškinama 10-15 min. Skaniausia valgyti su karšta bulvių tyre.
     Visas patiekalas turi: 122 g baltymų, 50g riebalų, 70 g angliavandenių; 1258 Kkal. Vienoje porcijoje yra 24 g baltymų, 10 g riebalų, 14 g angliavandenių, 251 Kkal.

     Pagal užsienio spaudą (“Diabetes Journal”, 1999 m. Nr. 11) straipsnį parengė
     Laima Kaulakienė


Puslapis 13
Klausėte - atsakome

     “Diabeto” laikraštyje daug rašote, kur vyko suvažiavimai, stovyklos, kur viskas linksmai ir gerai praėjo. Bet tik dalis sergančiųjų gali tuo pasinaudoti. Kurie dirba, kaime ar mieste, neturi laiko nė pas gydytoją nueiti - bijo prarasti darbą. Ką tam daryti? Reikia daugiau rašyti tam paprastam žmogui - kokį maistą sveikiau naudoti, kokiais kiekiais, kad nereikėtų gramais svarstyti. Juk dieta - tai ir šios ligos vaistai.
     J. Norkus


     Dėkojame J. Norkui iš Plungės už pasiūlymus mūsų laikraščio redakcijai. Gerai, kad domitės savo ligos priežiūra, suprantame Jūsų rūpesčius. Nuoširdžiai Jums norėtume patarti atrasti laiko ir pas gydytoją apsilankyti. Tikriausiai žinote, jog ligą privalome valdyti, vengti komplikacijų, gyventi pilnavertį gyvenimą. Todėl stengiamės laikraštyje spausdinti informaciją įvairiais klausimais. Pateikiame ir mitybos patarimų. Tačiau norint sergančiajam gerai kontroliuoti kraujo cukraus kiekį, labai svarbu derinti mitybą ir gydytojo skiriamus vaistus (tabletes ar insuliną). Kiekvieno sergančiojo mitybos planas yra skirtingas ir sudaromas pagal individualius jo poreikius, atliekamą darbą, vaistus, galimybes pasirinkti produktų ir kt. Maisto plane nurodomas produktų (angliavandenių, riebalų, baltymų) kiekis kiekvieno valgymo metu, kurio turėtumėte laikytis kasdien. Tai ir padeda palaikyti gerą kraujo cukraus kiekio kontrolę. Mitybos planą Jums padės sudaryti Jūsų gydytojas ar med. sesuo diabeto mokytoja. Daug informacijos gausite Plungės diabeto klube, kur dirba med. sesuo Aldona Danylienė. Todėl siūlome (jei dar nesate) tapti šio klubo nariu. Klubo pirmininkė Laimutė Laukaitienė. Tel. 56697.

     Pateikiame keletą bendrų sveikos mitybos patarimų:

     Tam, kad suderintumėte mitybą su gydymu vaistais:
     1. Valgykite kasdien maždaug tuo pačiu metu,
     2. Nepraleiskite valgymų ir užkandžiavimų,
     3. Matuokite arba sverkite produktus, kad porcijos atitiktų rekomenduojamą dydį.
     Vartokite saikingiau riebalų, ypač gyvulinės kilmės. Jie turėtų sudaryti mažiau kaip 30 proc. jūsų maisto kaloringumo.
     * Valgykite liesos mėsos produktus: vištieną, veršieną, žuvį.
     * Gamindami mėsos ir žuvies patiekalus, nepridėkite riebalų, miltų, nenaudokite padažų.
     * Pašalinkite nuo mėsos visus matomus riebalus, nulupkite paukštienos odelę.
     * Kepimui naudokite aliejus.
     * Sviestą keiskite margarinu, pagamintu iš saulėgrąžų ar sojos aliejaus.
     * Gerkite neriebų pieną ir valgykite liesus pieno produktus.
     * Mažiau valgykite labai riebių produktų, tokių kaip: dešra, kumpis, kepti riebaluose produktai, sviestas, margarinas, grietinė, kiaušiniai, lašiniai, riebūs sūriai, padažai.
     Venkite daug gryno cukraus turinčių produktų:
     * Cukraus, medaus, fruktozės, sirupo, uogienių, džemų, saldainių, pyragaičių, kompotų, desertų, saldžių gėrimų (pvz., “Fanta”, “Coca cola” ir kt.).
     * Galite vartoti kalorijų neturinčius saldiklius: sachariną, aspartamą.
     * Valgykite šviežius vaisius, gerkite nesaldžius kompotus ar sultis.
     Valgykite daugiau maistinių skaidulų turinčių produktų:
     * Šviežių daržovių ir vaisių, rupios duonos, kruopų, pupelių, žirnių.
     Alkoholio gerkite tik ypatingomis progomis ir po nedaug
     * Visuose alkoholiniuose gėrimuose yra gausu kalorijų. Be to, alkoholis gali daryti poveikį ir jūsų kraujo cukraus kiekiui. Aptarkite tai su savo gydytoju ar med. seserimi.

     Lietuvos diabeto asociacija


Puslapis 14
Ar kokybiškas įsigytas gliukomatis?

     Daugelis sergančiųjų diabetu, pamatę gana didelį skirtumą tarp laboratorijos ir savo gliukomačiu parodytų kraujo cukraus tyrimo rezultatų, suabejoja, ar aparatas yra tikslus. Norint atsakyti į šį klausimą, pirmiausia reikia apibrėžti, kas yra tikslumas. Šiuo metu laikoma, kad rezultatai, gauti, matuojant kraujo gliukozės kiekį asmeniniu gliukomačiu, yra kliniškai tikslūs, jeigu skiriasi apie 20%* nuo laboratorijos tyrimo duomenų.
     Suprantama, kad ir laboratoriniai prietaisai turi būti tikslūs. Tik tinkamai nustatyti poliklinikoje ar ligoninėje, jie gali būti standartu.
     Lyginant rezultatus, būtina žinoti, kaip pritaikyti (kalibruoti) du tikrinami prietaisai. Yra prietaisų, kuriais nustatoma glikemija tik plazmoje, t.y. pašalinus iš kraujo mėginio raudonuosius kraujo kūnelius. Tokie prietaisai yra pritaikyti plazmai. Kitais prietaisais glikemija nustatoma kraujyje. Dėl šio skirtumo rezultatas, gautas matuojant kraujo glikemiją, apytikriai yra 12% mažesnis nei tiriant plazmą.
     Šiuo metu LifeScan gaminami gliukomačiai ir juostelės yra kalibruoti plazmai. Mat tokie yra Vakarų šalių laboratorijų įrengimai. Tai yra tiksliau, nes pašalinami veiksniai, turintys įtakos rezultato tikslumui. Todėl, nepaisant to, kad gryno kraujo lašas dedamas ant matavimo juostelės, rezultatas gaunamas toks, koks būtų tiriant plazmos lašą. Lietuvoje dar yra nemažai laboratorijų, kuriose glikemijos rodiklis nustatomas kraujyje ir automatiškai neperskaičiuojama rezutatų. Tokiose laboratorijose gauti rezultatai, kaip jau minėta, gali būti 12% mažesni, nei išmatavus prietaisais, pritaikytais plazmai.
     Tačiau nreikia manyti, kad kuris nors rezultatas yra klaidingas. Jie abu yra teisingi. Tai tas pat, kas lyginti glikemijos rodiklius mmol/l ir mg/dl arba atstumą km ir myliomis. Žinoma, mažesni glikemijos rezultatai yra psichologiškai malonesni. Šiai informacijai patikslinti pateikiamas pavyzdys.
     Išmatavus laboratorijoje glikemiją kraujyje metrologiškai patikrintu aparatu, gautas rodiklis 16 mmol/l. Individualiu gliukomačiu, kalibruotu plazmai, gauta 19 mmol/l. Norint žinoti, ar aparatu gauti rodikliai yra tikslūs, reikia atlikti paprastus aritmetinius veiksmus.
     Laboratorinis prietaisas yra pritaikytas kraujui, o individualus - plazmai. Todėl reikia prie laboratorijoje gauto rodiklio pridėti 12%.
     16 mmol/l + 12% = 17,92 mmol/l
     Leidžiama paklaida individualiems aparatams yra apie 20%
     17,92 mmol/l × 20% = 3,58 mmol/l (skirtumas)
     17,92 mmol/l - 3,58 mmol/l = 14,34 mmol/l (aptinė riba)
     17,92 mmol/l + 3,58 mmol/l = 21,5 mmol/l (viršutinė riba)

     Taigi, jei nuosavas aparatas parodė tarp 14,34 ir 21,5 mmol/l (šiame pavyzdyje laboratorijos rodiklis buvo 16 mmol/l), galima teigti, kad jis veikia gerai. Jei laboratoriniu aparatu būtų išmatuotas gliukozės kiekis plazmoje, 12% nereikia pridėt, o iš karto atlikti aritmetinius nurodytus veiksmus. Iš pavyzdžio matyti, kad kuo aukštesni glikemijos rodikliai, tuo didesnė paklaida. Tadėl, geriau kontroliuojant hipoglikemiją, ne tik mažinamas lėtinių cukrinio diabeto komplikacijų pavojus, bet esti ir tikslesni nuosavo gliukomačio parodymai.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu 8 - 800 21 222.

     A. Teiberis
     Novo Nordisk A/S atstovas Lietuvoje
     *Clarke WL et al “Evaluating clinical accuracy of Systems for self - monitoring of blood glucose” Diabetes care, Vol. 10, No. 5 (1987), 622-628.


Puslapis 17
Pasaulinė diabeto diena - visoje Lietuvoje

Druskininkų 'Atgajos' klubo pirmininkė Jelena Šimonienė (viduryje) priima lankytojus      Lapkričio 14-oji - Pasaulinė diabeto diena. Jos 1999 m. tema - “Diabeto kaina”. Apie cukrinį diabetą, jo požymius ir žalą sveikatai savo renginiuose, taip pat masinės komunikacijos priemonėmis skelbė LDA nariai - sergančiųjų diabetu klubai. Talkino gydytojai, sveikatos mokymo centrų medikai, rajonų žurnalistai. Vieningai siekta atkreipti vyriausybės, sveikatos apsaugos vadovų dėmesį į nemažą diabeto kainą, lėšų ligos priežiūrai svarbą. Malonu, kad daugelio rajonų valdžia suprato mūsų darbo reikšmę, dalyvavo renginiuose. Gvildenti diabeto, jo komplikacijų prevencijos klausimai. Pasitikrinti kraujo gliukozės buvo kviečiami visi žmonės, ypač tie, kurie turi cukralige sergančių giminių, per daug sveria, yra vyresni kaip 40 m. Mat jiems didesnis pavojus susirgti.
     Daugiausia tyrimų atlikta Vilniuje, Šiauliuose, Ukmergėje, Marijampolėje, Vilkaviškyje, Mažeikiuose, Palangoje, Druskininkuose. Kontrolės rezultatai gauti iš 28 diabeto klubų. Patikrinta apie 2500 žmonių. Iš jų 9,3% gliukozės buvo gerokai daugiau už normą. Jiems pasiūlyta detaliai išsitirti sveikatą. Gauti duomenys pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai bei Tarptautinei diabeto federacijai.
     Iš tikrintų žmonių, kurių itin dideli kraujo gliukozės rodikliai, 71% yra vyresnio amžiaus, 70% per daug sveria ir 20% turi sergančių giminių.
     Kontrolės duomenimis, seniai sergantieji blogai valdo savo ligą. Daugiau kaip 41% patikrintųjų kraujo gliukozės rasta per 10 mmol/l.
Palangos diabeto klubo pirmininkė Irena Zamalienė atlieka kraujo gliukozės tyrimus      Šiais metais profilaktinius tyrimus atliko nuolatinis LDA rėmėjas firma “Korys” vaistinėse, kur lankėsi daugiausia vyresnio amžiaus žmonių.
     Patikrinta per 2300 žmonių. 13,8% iš jų įtarta cukraligė. Vyresni sudarė 86%, per daug svėrė 43% ir sergančių giminių turėjo turėjo - 14%.
     Apibendrinant kontrolės duomenis, galima teigti, kad Lietuvoje yra labai daug žmonių, nežinančių, jog serga. Daugumai jau vystosi sunkios komplikacijos. Dėl šios padėties turėtų daugiau priemonių imtis Lietuvos sveikatos priežiūros institucijos. Profilaktiniai tyrimai poliklinikose turėtų būti atliekami ir besikreipiantiems dėl kitų negalavimų žmonėms. Anksčiau diagnozavus ligą, mažės ne tik žmogaus kančių, bet ir brangių komplikacijų gydymui skiriamų valstybės lėšų.
     Nuoširdžiai dėkojame visiems, talkinusiems pažymėti Pasaulinę diabeto dieną. Ačiū UAB “Eksmos MTC”, Abbott Laboratories, “Diagnosta”, Novo Nordisk ir kitoms firmoms, pateikusioms priemonių tyrimams atlikti, taip pat aktyviems diabeto klubų pirmininkams.
     Esame dėkingi Rokiškio, Druskininkų, Tauragės, Šilalės, Plungės, Klaipėdos rajonų žurnalistams, spaudoje plačiai nušvietusiems diabeto aktualijas. Visada mums noriai talkina “Bičiulystės” laikraštis. Deja, mažiau vietos svarbiai diabeto kainos temai skyrė respublikiniai laikraščiai, nors ir turintys “Sveikatos” skyrelius, “Lietuvos sveikata”, taip pat radijo, televizijos sveikatos laidos.
     Tik sutelktomis visų - pačių sergančiųjų, medikų, žurnalistų, rėmėjų - pastangomis užkirsime kelią plintančiai epidemijai. Už konsultacijas, palaikymą esame dėkingi Tarptautinei diabeto federacijai. Ji visuomenei svarbią sveikatos informaciją skleidžia visame pasaulyje.

     Vida Augustinienė
     LDA prezidentė


Puslapis 18
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

  1999 m. lapkričio 8-25 d. visoje Lietuvoje vyko renginiai Pasaulinei diabeto dienai pažymėti. Skaitykite 17 p.
  Lapkričio 19-20 d. Palangoje surengta Lietuvos gydytojų endokrinologų konferencija “Aktualūs diabetologijos klausimai”. Pranešimą skaitė ir LDA prezidentė Vida Augustinienė.
  Lapkričio 24 d. LDA susitikime su UAB “Naujoji rūta” technologe Stanislava Pranskietyte aptartos karamelinių saldainių diabetu sergantiesiems gamybos galimybės.
  Gruodžio 4 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre pažymėtas Lietuvos diabeto asociacijos dešimtmečio jubiliejus. Šiai datai išleista J. Uleckienės parengta knyga “Kaip aš gydausi cukraligę” II tipo diabetu sergantiesiems, besigydantiems tabletėmis.
  Gruodžio 10 d. LDA prezidentė V. Augustinienė, atsakingoji sekretorė D. Kvedaravičienė, med. sesuo-diabeto mokytoja A. Danylienė dalyvavo Latvijos vaikų ir paauglių diabeto asociacijos dešimtmečio minėjime.
  Gruodžio 14 d. LDA susitikime su UKĮ “Olga ir Olga” vadovais aptartos bendradarbiavimo galimybės.
  Gruodžio 15 d. LR Seime Sveikatos reikalų komiteto organizuotame išplėstiniame posėdyje vaistų kompensavimo klausimais dalyvavo ir LDA prezidentė Vida Augustinienė.
  Gruodžio 30 d. LDA su kitomis sergantiesiems diabetu atstovaujančiomis organizacijomis pasirašė kreipimąsi į LR Vyriausybę ir Prezidentą “Dėl taupymo sunkiomis ligomis sergantiesiems kompensuojamų vaistų sąskaita”. Skaitykite 1 p.
  Sausio 13 d. Lietuvos invalidų reikalų taryboje prie LR Vyriausybės įvyko pasitarimas dėl medicinos reabilitacijos proceso vystymo strategijos, esamos padėties ir perspektyvų Lietuvoje. Dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė.
  Sausio 14 d. Respublikinės darbo biržos, Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie LR Vyriausybės ir Valstybinės socialinės medicininės reabilitacijos komisijos organizuotame seminare “Aktualūs invalidų užimtumo plėtros klausimai”, vykusiame Respublikinėje darbo biržoje, dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė.
  Sausio 17 d. Vilniaus aukštesniojoje medicinos mokykloje vyko spaudos konferencija “Dėl taupymo sunkiomis ligomis sergantiesiems kompensuojamų vaistų sąskaita” surengta atitinkanų organizacijų.
  2000 m. sausio pabaigoje Taline įvyko Baltijos šalių diabeto asociacijų vadovų susitikimas.
  Vasario 15d. Vilniuje LDA tarybos posėdyje bus apžvelgiama 1999 m. veikla, tvirtinamas 2000 m. darbo planas bei aptariami kiti diabetu sergantiesiems rūpimi klausimai.
  Rugsėjo 14-15 d. Jeruzalėje (Izraelyje) vyks V kasmetinis Europos med. seserų-diabeto mokytojų kogresas.
  Rugsėjo 17-21 d. Jeruzalėje (Izraelyje) rengiama Europos diabeto studijų asociacijos 36-oji kasmetinė konferencija.
  Lapkričio 5-10 d. Meksiko mieste (Meksikoje) organizuojamas 17-asis Tarptautinės diabeto federacijos kongresas. Daugiau informacijos apie šiuos ir kitus tarptautinius renginius galite gauti Lietuvos diabeto asociacijoje.


Puslapis 19
Tikrinkimės inkstus

     Diabetinė nefropatija - neretai diabeto sukeliamas distrofinio pobūdžio inkstų veiklos sutrikimas. Pasireiškia kamuolėlių kapiliarų mikroangiopatija, inkstų stambiųjų kraujagyslių makroangiopatija su joms būdingais požymiais. Tai yra viena iš grėsmingiausių komplikacijų: 50 proc. ligonių vidutiniškai 25 m. trumpėja gyvenimas.
     Lietuvoje 10 rpoc. I tipo ir 30 proc. II tipo diabetu sergančiųjų per 15-39 m. miršta nuo diabetinės nefropatijos. Todėl labai svarbu anksti nustatyti ligą ir veiksmingai gydyti inkstus, nes pradinėse stadijose dar galima pagalba. Laiku diagnozuoti diabetinę nefropatiją padeda mikroalbumino tyrimas šlapime.
     Mikroalbuminurija - tai ankstyvas diabetinės nefropatijos požymis, rodantis, kad albumino sekrecijos yra daugiau už normą. Žinotina, kad 30 mg/parą - norma; 30-300 mg/parą - mikroalbuminurija; daugiau kaip 300 mg/parą - proteinurija.
     Nuolatinė mikroalbuminurija rodo, jog inkstai yra pažeisti, ir per 5-7 m. galima susirgti diabetine nefropatija.

     Veiksniai, galintys sąlygoti mikroalbuminuriją:
     · anksti pasireiškęs diabetas;
     · ilga diabeto trukmė;
     · dažna arterinė hipertenzija;
     · paveldėta hipertenzija;
     · retinopatija;
     · hiperglikemija;
     · vyriška lytis;
     · rūkymas;
     · padidėjęs mažo ir didelio tankio lipidų santykis.

     Mikroalbuminurija diagnozuojama:
     · ekspresdiagnostikos tyrimu (juostelėmis);
     · nustačius mikroalbuminuriją ir po 6 bei 12 savaičių pakartojus šlapimo tyrimą. Jei dviejų iš trijų tyrimų atsakymas teigiamas, diagnozuojama prasidedanti diabetinė nefropatija;
     · I tipo CD atveju tikrinant, ar nėra mikroalbuminurijos, po 5 metų nuo susirgimo pradžios (ne rečiau kaip kartą per metus);
     · nustačius diabetą vaikams iki 12 m., šis tyrimas turi būti atliekamas nuo susirgimo CD pradžios;
     · II tipo ligonius tikrinant, ar nėra mikroalbuminurijos nuo susirgimo pradžios;
     · sergantiesiems arterine hipertenzija;
     · esant nėštumui (mikroalbuminurija šiuo metu - rodo padidėjusią riziką);
     · naudojant toksiškas medžiagas, medikamentus;
     · visų ligų atvejais nustačius mikroalbuminuriją, žinoma, kad inkstai yra pažeisti.

     Vertinant mikroalbuminurijos tyrimą, reikia neužmiršti, jog albumino ekskrecijai įtakos turi:
     · intensyvus fizinis krūvis;
     · šlapimo takų infekcija;
     · kardiovaskulinė dekompensacija;
     · išgertas didelis kiekis skysčių;
     · hematurija (kraujo išsiskyrimas su šlapimu);
     · menstruacijos.

     Laiku aptikus mikroalbuminuriją, galima:
     · diabetinę nefropatiją atitolinti 24 metais;
     · transplantacijos arba dializės poreikį sumažinti 63 proc. ligonių;
     · vidutinę gyvenimo trukmę pailginti 14 metų.

     Dėl mikroalbuminurijos tyrimo patariama kreiptis į gydytojus - endokrinologus, kurie spręs, ar jo reikia. Šie tyrimai atliekami poliklinikose aparatu “CLINITEX”, naudojant mikroalbuminurijos testus.

     DIAGNOSTA oficialusis atstovas Lietuvoje
     Neries kr. 18; LT - 3026 Kaunas
     Tel.: (8 27) 360017
     Faksas: (8 27) 360108
     El.paštas: diagnosta@diagnosta.lt


Puslapis 21
Jonažolės tinktūra

     Jonažolės preparatai šiuo metu pasaulyje tampa vis populiaresni. Vien Vokietijoje užregistruota 50 pavadinimų vaistų, pagamintų iš šio augalo. Jonažolė auga beveik visoje Europoje, todėl dažnai vartojama liaudies medicinoje bronchų ir urogenitalinių, tulžies, šlapimo pūslės ligų gydymui. Jonažolė skiriama esant šlapimo nelaikymui, cukriniam diabetui, virškinimo sutrikimams, stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos erozijoms bei opaligei, hemorojui, neuralginiams galvos skausmams, įbrėžimams bei žaizdoms.
     Jonažolės sudėtyje yra keliolika veikliųjų medžiagų. Svarbiausios iš jų - lemia depresiją mažinančias, raminančias, mikrobų bei virusų veiklą slopinančias, opas ir erozijas gydančias šio vaistinio augalo savybes. Iš jonažolės gaminamos tinktūros, aliejai, tepalai ir pan. Smulkinta jonažolė naudojama nuovirams, ji įeina į įvairių augalų preparatų bei receptūrų sudėtis.
     Platus gydomasis šio vaistinio augalo spektras skatina mokslinius tyrimus. Jais įrodyta jonažolės nauda gydant lengvo ir vidutinio laipsnio depresijas, bakterines bei virusines infekcijas, opas ir žaizdas. Klinikinėse studijose, kuriose lygintas sauso jonažolės ekstrakto ir sintetinių vaistų nuo depresijos poveikis, įrodyta, kad jonažolės ekstraktas yra net veiksmingesnis nei amitriptilinas. Tuo tarpu sąveika su kitais vaistais bei šalutiniai poveikiai (išskyrus retais atvejais pasitaikančią fotosensibilizaciją šviesią odą turintiems žmonėms) nepastebėti. Prieš 10 metų Rusijos spaudoje publikuoti teiginiai, kad ilgą laiką vartojami jonažolės preparatai gali sukelti vyrams impotenciją, o moterims skatinti plaukų augimą ant veido ir kūno, pasirodė esą nepagrįsti. Priešingai, yra duomenų apie teigiamus rezultatus, gautus jonažole gydant impotenciją. Jonažolė stimuliuoja vidaus sekrecijos liaukų veiklą, todėl organizme padidėja lytinių hormonų gamyba.
     Mokslas apie natūralius gydomuosius veiksnius šimtmečiais jonažolę siūlo vartoti, jei yra bloga nuotaika, kankina nerimas. Nūdienos gyvenime prireikia nemaža nervinių jėgų, susitelkimo, neretai stokojama ramybės. Jonažolė yra laiko išbandytas natūralus gydomasis preparatas, nesukeliantis nei priklausomumo, nei potraukio.
     Nepatariama šią tinktūra vartoti, kai daug saulės - vasaros dienomis.

     Parengė gyd. Rima Bėrontienė


Puslapiai 22-23
Žinokime - laimėkime

     “Diabeto” laikraščio redakcinė kolegija skelbia konkursą “Ką žinome apie diabetą”. Kiekviename 2000 metų laikraštyje bus spausdinami šiai ligai akltualūs klausimai, o kitame numeryje - atsakymai. Į vieną klausimą gali būti keli teisingi atsakymai. Iš skaitytojų siunčiamų atsakymų redakcija lauks ne ilgiau kaip 3 savaites po laikraščio išleidimo dienos. Pavyzdžiui, jei laikraštis išleistas vasario 10 d., atsakymai turi būti išsiųsti paštu ne vėliau kaip kovo 2 d. Sulaukę atsakymų, išrinksime 5 žmones, kurių atsakymai teisingiausi. Nugalėtojais taps tik geriausiai atsakiusieji į klausimus, spausdintus visuose laikraščio numeriuose. Jie bus apdovanoti Lietuvos diabeto asociacijos ir jos rėmėjų įsteigtais prizais: savikontrolės priemonėmis, knygomis ir kt. Nugalėtojai ir jiems skirti prizai bus paskelbti 2001 m. “Diabeto” laikraščio 1(29) numeryje.
     Tikimės, kad mūsų pateikti klausimai padės sergantiesiems suvokti savo žinių spragas. Diabeto mokytojos iš to galės spręsti, ką reikėtų detaliau išaiškinti savo klausytojams diabeto mokyklose ar kitose konsultacijose.
     Linkime kuo geresnio žinojimo, taigi ir tobulesnės sveikatos kontrolės, visokeriopos sėkmės!

Klausimai:

1. Kurie iš šių teiginių apie cukraligę yra teisingi:
a) cukraligė yra nutukusių žmonių liga;
b) sergant cukralige, ląstelės negali panaudoti gliukozės energijos gamybai ir ji kaupiasi kraujyje;
c) sergančiojo kasa neišskiria pakankamai insulino arba sumažėja organizmo ląstelių jautrumas šiam hormonui.

2. Insulinas priverčia gliukozei kraujyje:
a) sumažėti, nes jos perteklius greičiau pašalinamas su šlapimu;
b) sumažėti, nes padeda jai patekti į ląsteles;
c) sumažėti, nes ji susijungia su kraujo gliukoze ir ją suardo.

3. Kurie iš šių požymių būdingi II tipo cukraligei?
a) nutukimas;
b) žmogaus amžius:dažniausiai susergama per 40 metų;
c) kasos ląstelės nepajėgia gaminti insulino.

4. Prieš eilinį valgymą idealus gliukozės kiekis kraujyje yra:
a) nuo 4 iki 7 mmol/l;
b) nuo 6 iki 8 mmol/l;
c) nuo 8 iki 10 mmol/l.

5. Jeigu blogai kontroliuojate cukraligę, po valgio gliukozės kraujyje bus:
a) tiek pat, kaip ir prieš valgį;
b) labai daug;
c) apie 8 mmol/l.

6. Įvertinkite cukraligės kontrolę, jeigu ryte gliukozės kraujyje yra 6,6 mmol/l, o glikuotas HbA1C - 8,2%:
a) gera;
b) patenkinama;
c) bloga.

7. Kaip dažnai cukralige sergantis žmogus turėtų tikrintis gliukozę kraujyje arba šlapime?
a) kartą per savaitę;
b) 1-2 kartus kasdien;
c) kas 2-3 dienas;
d) 3 ir daugiau kartų per dieną, kai suserga dar kita liga.

8. Ar turi būti truputis gliukozės sergančiojo cukralige šlapime?
a) taip;
b) taip, praėjus 2 val. po valgio;
c) ne.

9. Reikia tirti šlapimą (dėl acetono), kai:
a) jaučiate alkį ir prakaituojate;
b) šlapime gliukozės aptikta 2%;
c) vemiate (pykina) arba skauda pilvą;
d) aptikta kraujyje labai daug gliukozės;
e) esate nusilpęs ir ligotas.

10. Jeigu šlapimo testas rodo 2% (++++) cukraus, ligonio glikemija yra:
a) šiek tiek padidėjusi;
b) labai didelė;
c) normali.

11. Labai didelės glikemijos simptomai yra:
a) silpnumas;
b) vėmimas;
c) mieguistumas;
d) padidėjęs troškulys, padažnėjęs šlapinimasis;
e) galvos skausmai ir irzlumas.

12. Didelės glikemijos priežastis gali būti:
a) užmirštas susišvirkšti insulinas;
b) emocinis stresas;
c) vartojami vaistai nėštumui išvengti;
d) per gausus valgymas.

13. Mažos glikemijos priežastis gali būti:
a) išgertas alkoholis;
b) padidėjęs gliukozės išsiskyrimas su šlapimu;
c) susišvirkštas per didelis insulino kiekis;
d) vėlavimas pavalgyti;
e) sunkus fizinis darbas.

14. Hipoglikemija išsivysto tik esant tam tikram kraujo gliukozės kiekiui:
a) apie 4 mmol/l;
b) apie 3 mmol/l;
c) šis teiginys neteisingas;
d) mažiau kaip 7 mmol/l.

15. Hipoglikemijos požymiai:
a) bloga savijauta, pykinimas;
b) alkio jausmas;
c) migla akyse;
d) Drebulys;
e) nerišli kalba;
f) prakaitavimas.

16. Cukralige sergantis žmogus turėtų nedelsdamas konsultuotis su gydytoju, jeigu:
a) susileido per mažai insulino;
b) jaučiasi mieguistas;
c) vemia;
d) šlapime aptikta acetono ir daug gliukozės;
e) sutriko regėjimas - mato lyg per miglą.

17. Blogai kontroliuojamai II tipo cukraligei gydyti paskyrus insuliną:
a) organizmas prie jo įpranta, ir nebepadeda hipoglikemizuojančios tabletės;
b) kasa nustoja gaminti insuliną;
c) diabeto kontrolė pagerėja.

     Tęsinys - 2(26) laikraščio numeryje.

Puslapis 24
Naujos knygos

     Į pagalba žmonėms, sergantiems cukralige, yra išleistos trys knygelės.
     Autoriai Viktor Jorgens, Monika Grusser, Peter Kronsbein savo leidinius skyrė sergantiems II tipo diabetu "Kaip aš gydausi cukraligę" (besigydantiems tabletėmis) ir "Insulinas man padeda jaustis geriau".
     Sergantiems I tipo cukralige veikalėjį "Mano knyga apie cukrinį diabetą" parašė Viktor Jorgens, Monika Grusser, ir Michael Berger. Visus šiuos leidinėlius iš vokiečių kalbos išvertė Laima Mališauskienė, spaudai parengė LSDMD pirmininkė Juzefa Uleckienė. Knygelėse pateikiama daug vertingų žinių apie dietinę mitybą, kojų priežiūrą, fizinį aktyvumą, insulino terapiją, kitus gydymo būdus, priemones komplikacijoms išvengti.
     Knygelių galima ieškoti knygynuose, taip pat Lietuvos diabeto asociacijoje:
     Didlaukio 45-108, Vilnius,
     tel. (8-22) 76 88 84

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, O.R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, K.Kudirkienė, D. Kvedaravičienė, A. Norkus, M.Šaltytė, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė, L.Zimanienė, S.Žukauskaitė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Didlaukio g. 45-108, 2057 Vilnius, tel. 76 88 84, faks. 76 92 91.
© SENOJA