Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 

Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
No 1 (29) Vasario 10, 2001

Eli Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott Medisense, "Berlin Chemie / Menarini pharma GmbH" atstovybė, "Roche Diagnostics" atstovybė UAB "Eksmos MTC", Novo Nordisk, Pfizer H.C.P. corporation.


Einu ir šypsausi

     Mano gyvenimas pakito, kai buvau septynerių metų. Nesupratau, kas man nutiko. Labai sunkiai persirgta virusinė liga komplikavosi į cukrinį diabetą. Nerimą mamai sukėlė, kai po anginos mane ėmė kankinti troškulys, nuolatinis nuovargis, krito svoris, ėmiau labai dažnai šlapintis. Gerai atsimenu dieną, kai endokrinologė, jau išrašiusi siuntimą į Kauno klinikas, paskutinį sykį leido suvalgyti ledų. Ligoninėje man buvo paskirtas insulinas ir greitai grįžau namo. Iš pradžių nebuvo sunku, nes nesuvokiau ligos esmės. Nesupratau, kodėl mama taip dažnai verkia. Pradžia jai turbūt buvo sunkesnė. Namuose atsirado svarstyklės. Insuliną leidomės ir valgėme minučių tikslumu. Maistą labai normuodavome, viską sverdavome. Sėdėdavau virtuvėje ant palangės ir laukdavau, kol mama pagamins valgį. Dėl mažų porcijų nuolatos jaučiau alkį. Tokia buvo pradžia.
     Vėliau pamažu prie visko pripratau. Didesnių sunkumų neturėjau. Mokiausi pati iš savo klaidų, švirkščiausi insuliną. Vieną rytą nusprendžiau praleisti keletą injekcijų. Tačiau vakare jau atsipeikėjau ligoninėje su prijungtomis lašelinėmis. Įsitikinau, kad preparatas man būtinas.
     Skaičiau, kad dabar susirgusiems teikiama psichologo pagalba. Kai aš sunegalavau, to nebuvo, užteko mamos rūpinimosi. Tik dabar suprantu, kaip jai trūko žinių ir moralinės paramos. Dabar žinau, kad galėčiau padėti kitam tokio pat likimo žmogui.
     Man jau septyniolika metų. Esu gimnazistė, mokymosi krūvis didelis. Tačiau nebijau darbo – dalyvavau filologų konkurse, stengiuosi negalvoti apie savo ligą. Gyvenu taip, kaip visi. Bendraklasiai man labai draugiški, esu optimistė, mėgstu pajuokauti. Manau, kad ir bičiuliai užmiršta mano negalią. Einu ir šypsausi. Jei retsykiais ir užtemdo saulę šešėlis, jo niekas nemato.

     Kristina Undzėnaitė
     Radviliškio Lizdeikos gimnazijos moksleivė

Lietuvos diabeto asociacija – Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:
LDA, Didlaukio g. 45 – 108, 2057 Vilnius, tel. (8-22) 768884.
Internetas: www.is.lt/diabetas
Elektroninis paštas: diabetas@is.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis 9-17 val.

LANKYTOJAI PRIIMAMI:
Pirmadieniais 13-17 val.
Antradieniais 13-17 val.
Trečiadieniais 13-17 val.
Ketvirtadieniais 9-12 val.
Pietų pertrauka 12-13 val.
Teikiama nemokama gydytojo endokrinologo konsultacija
Kabinetas įkurtas Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos patalpose, Didlaukio g. 45, 111 kabinete. Gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu kol kas 3 kartus per savaitę.
Antradieniais 14-18 val.
Ketvirtadieniais 14-18 val.
Šeštadieniais 10-13 val.

Smulkesnė informacija telefonais:
(8-22) 300865
8-800-23332 nemokama linija
768 884 (Lietuvos diabeto asociacija)

Nepamirškime užsiprenumeruoti "Diabeto" laikraštį 2001 metams

     Prenumerata priimama visuose Lietuvos pašto skyriuose iki kiekvieno metų ketvirčio pirmo mėnesio 20 dienos. Laikraščio indeksas 0016. Laikraštis išeina vasario, gegužės, rugpjūčio ir lapkričio mėn. iki 10 d.

     Lietuvos diabeto asociacija


Puslapis 3

Sveikatos apsaugos ministrui V. Janušoniui                                                                   2000 01 11     1 - 07
Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkui K. Kuzmickui
Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui A. Melianui
Seimo švietimo, mokslo ir kultūros reikalų komiteto pirmininkui R. Povilioniui
Socialinės apsaugos ir darbo ministrei V. Blinkevičiūtei
Valstybinės ligonių kasos direktoriui S. Janoniui
Invalidų reikalų tarybos prie LR Vyriausybės sekretoriato vadovei G. Paliušienei
Nacionalinio St. Vincento deklaracijos komiteto pirmininkui prof. A. Norkui

Pasiūlymai dėl sergančiųjų cukriniu diabetu ilgalaikio sveikatos ir gyvenimo gerinimo strategijos

     Lietuvos diabeto asociacija, vienijanti apie 5 tūkstančius narių (sergančiųjų bei medikų), gina cukriniu diabetu sergančiųjų teises ir siekia, kad gerėtų šių žmonių gyvenimo kokybė bei racionaliau būtų naudojamos valstybės lėšos šios ligos kontrolei. Jau ne kartą kreipėmės į įvairias valdžios institucijas, siūlydami organizuoti bendrą susitikimą strateginiams klausimams aptarti. Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkas (2000 m. birželio mėn. raštu SAM) siūlė šį pasitarimą organizuoti liepos mėnesį Sveikatos apsaugos ministerijoje. Džiaugėmės, kad buvome išgirsti, ir nuoširdžiai tam ruošėmės. Tačiau dėl SAM darbuotojų neatsakingo požiūrio į planuotą renginį, data buvo keičiama ir planas iki Seimo rinkimų liko neįgyvendintas.
     Tikėdamiesi supratimo, taip pat norėdami padėti Jums geriau suprasti sergančių cukriniu diabetu žmonių sveikatai kylančias problemas bei dėl jų didėjančias valstybės išlaidas, perduodame savo pasiūlymus.

     Su pagarba

     Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
     Vida Augustinienė

Lietuvos diabeto asociacijos pasiūlymai
Dėl sergančiųjų cukriniu diabetu ilgalaikio sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo strategijos

     Įgyvendinant Europos sveikatos politiką "Sveikata visiems XXI amžiuje", St. Vincento deklaraciją (Lietuvos pasirašytą 1989 m.) bei Nacionalinėje sveikatos koncepcijoje išdėstytą ir Sveikatos sistemos įstatyme įteisintą aktyvios sveikatos politikos strategiją, keliamus Lietuvos sveikatos programos tikslus, cukriniu diabetu sergančiųjų ilgalaikiam sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimui bei efektyvesniam šiai ligai skiriamų lėšų naudojimui, Lietuvos diabeto asociacija siūlo aptarti kartu su visomis institucijomis, besirūpinančiomis sveikatos priežiūra, vykdomą socialinę ir sveikatos politiką ir priimti sprendimus šiais klausimais:
     1. Dėl epidemiškai visame pasaulyje plintančio cukrinio diabeto Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje šios ligos bei jos komplikacijų prevenciją laikyti prioritetu.
     2. Peržiūrėti ir papildyti Nacionalinio St. Vincento deklaracijos komiteto prie SAM sudėtį pagal EURO DIABCARE darbo grupės rekomendacijas (į jį deleguojant visų suinteresuotų vyriausybinių ir kitų struktūrų bei Lietuvos diabeto asociacijos atstovus), suteikiant komitetui įgaliojimus koordinuoti diabeto politikos klausimus.
     3. Nacionaliniame diabeto registre fiksuoti diabeto komplikacijas – aklumą, amputacijas, inkstų dializes – diabeto priežiūros situacijos įvertinimui (pagal St. Vincento deklaracijos rekomenduojamą pagrindinę anketą).
     4. Įteisinti ir išleisti bendrą cukriniu diabetu sergančiojo ligos kontrolės dokumentų (pasų) pagal St. Vincento deklaracijos rekomendacijas.
     5. Patvirtinti įkainius slaugytojos diabetologės ir slaugytojos kojų priežiūros specialistės pareigybėms.
     6. Garantuoti jau įsteigtų ambulatorinių diabeto centrų, diabetinės pėdos priežiūros ir diabeto mokymo kabinetų darbą, įvedant kvalifikuotų slaugytojų diabetologių bei kojų priežiūros specialisčių etatus.
     7. Siekiant geros diabeto savikontrolės ambulatorinėmis sąlygomis, spręsti glikuoto hemoglobino (ne mažiau kaip 2-4 kartus per metus) ir mikroalbuminurijos pagal indikacijas (1 kartą per metus) tyrimų kompensavimą; kompensuojamų diagnostinių juostelių kiekio didinimą diabetu sergantiems vaikams ir nėščioms moterims pagal poreikį; ne mažiau kaip 300 juostelių besigydantiems insulinu suaugusiesiems; ne mažiau kaip 50 juostelių metams II tipo diabetu sergantiems žmonėms, besigydantiems tabletėmis ar dieta. Savikontrolės priemones išrašyti, sergančiajam pateikus dienyną, kuriame žymimi matavimo rezultatai. Vaikams turėtų būti kompensuojamas gliukagonas ne mažiau kaip 2 flakonai per metus.
     8. Gydymo įstaigos turėtų būti suinteresuotos kokybiškai diabeto kontrolei įsigyti naujos technologijos laboratorinių prietaisų.
     9. Sprźsti siuntimo reabilitaciniam bei sveikatos grąžinamajam gydymui iš ambulatorinių gydymo įstaigų klausimą (pvz., esant glikuotam hemoglobinui daugiau kaip 8%).
     10. Spręsti vaikų, sergančių cukriniu diabetu nuo vaikystės, aprūpinimą jiems taikomomis lengvatomis, nevadinant vaikų "invalidais nuo vaikystės". Gera ligos kontrole siekiama, kad vaikas netaptų invalidu.
     11. Diabetu sergantiesiems turi būti prieinama kvalifikuota gydytojų endokrinologų pagalba visų rajonų centruose:
    gydomus insulinu turėtų dispanserizuoti endokrinologas;
    gydomiems tik dieta ir peroraliniais vaistais būtina endokrinologo konsultacija ne rečiau kaip du kartus metuose.
     12. Visuomenės sveikatos mokymo centrai, Nacionalinis radijas ir TV, spaudos leidiniai turėtų aktyviau skleisti informaciją apie cukrinį diabetą bei jo komplikacijų prevenciją.
     13. Lietuvos diabeto asociacijai, ginančiai sergančiųjų teises, turi būti sudaryta galimybė dalyvauti visose institucijose, kur svarstomi klausimai, susiję su šios ligos kontrole.
     Lietuvos diabeto asociacija siekia, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančiųjų gyvenimo kokybė, remdamasi Tarptautinės diabeto federacijos bei Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Savo pasiūlymus jau ne kartą teikėme Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei ligonių kasai, LR Seimui, prieš tai daug kartų aptarę savo organizacijos tarybos, valdybos posėdžiuose bei suvažiavime. Tačiau kol kas mūsų keliamos problemos lieka tos pačios. Tikimės, kad priimant sprendimus, bus atsižvelgiama ir į sergantiesiems diabetu atstovaujančios organizacijos siūlymus.

     Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
     Vida Augustinienė


Puslapis 5
Atsigręžus į 2000 metus

Paklausykime, kaip tyli žemė.
Paklausykime, kaip žemė audžia sapną...
Paklausykime, kaip melsvos žvaigždės plazda.
Paklausykime, kaip teka juodas laikas...
Ir nubriskime per jį – lyg per rasotą pievą.
Ir palikime jame nors trumpą brydę...
                                    (P. Panavas)

     Lietuvos diabeto asociacija, siekdama gerinti cukriniu diabetu sergančiųjų gyvenimą, pirmiausia aiškinosi žmones slegiančius rūpesčius. Tuo tikslu susitikta su diabeto klubų nariais, nemaža lankytojų priimta savo būstinėje. Įvyko renginių, kuriuose klubų vadovai dalijosi darbo patirtimi, aptarė veiklos tobulinimo galimybes. Svarbiausi klausimai gvildenti LDA tarybos bei valdybos posėdžiuose. Siekiant, kad būtų racionaliau sprendžiami strateginiai diabeto priežiūros klausimai, diskutuota bendruose pasitarimuose, pateikti pasiūlymai LR Seimo sveikatos ir socialinių reikalų ir darbo komitetui, Valstybinei ligonių kasai, Sveikatos apsaugos ministerijai, kitiems atsakingiems Vyriausybės darbuotojams, medikams. Pavyko išsikovoti, kad, ir pakeitus vaistų bazinių kainų nustatymo metodiką, vieninteliai vaistai – biosintetiniai žmogaus insulinai liko kompensuojami 100 proc. Toliau teikiama kompensacija gydomajai mitybai, nors keliskart kėsintasi ją atimti. Asociacijos nariai tebegali lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės aparatų. Nemažai padirbėta mokant sergančiuosius vasaros stovyklose, seminaruose bei Lietuvos diabeto asociacijoje. Daug informacijos apie ligą suteikta visuomenei, valdžios institucijoms Pasaulinės diabeto dienos renginiuose. Aktyviai talkino spauda, radijas, televizija, gydymo įstaigos, rėmėjai. Vien LDA pastangomis profilaktiškai patikrinta kraujo gliukozė apie 4 tūkst. žmonių. Išleista nemaža informacinės literatūros apie diabetą sergantiesiems ir plačiajai visuomenei. Ginti savo interesus mokėmės iš Tarptautinės diabeto federacijos, Pasaulinės sveikatos organizacijos tarptautiniuose renginiuose. Ir Lietuvos diabeto asociacijos veiklą deramai įvertino pasaulio organizacijos. Apie tai daug rašyta tarptautinėje spaudoje.
     Tokie pasiekimai ne tiek džiugina, kiek dar labiau įpareigoja. Taigi dar teks nemažai pakovoti valstybinėse ir gydymo institucijose. Neretai pažeidžiamos sergančiųjų teisės į tinkamą sveikatos priežiūrą bei darbą. Stokojama dėmesio ir priemonių diabeto kontrolei, tobulintini hospitalizavimo bei sanatorinio aprūpinimo reikalai. Apmaudu, kad dažnai nenori įvertinti realios situacijos strateginius sprendimus priimantys medikai.
     2000 m. į LDA įstojo viena diabeto draugija bei du nuolatiniai rėmėjai. Tačiau anksčiau veikiančių klubų narių skaičius menkai didėja. Kai kurių rajonų diabeto organizacijos pasyvios. Kaip rodo tarptautinė patirtis, sergantieji diabetu kur kas daugiau pasiekia savo sveikatos priežiūrai gerinti, tose šalyse, kur bemaž visi susivienija nacionalinėse asociacijose.
     Kviečiu visus diabetu sergančius žmones tapti Lietuvos diabeto asociacijos nariais, o klubų, bendrijų, draugijų vadovai - aktyviau aiškinkite visuomenei ne tik cukraligės ypatumus, bet ir vienijimosi organizacijoje svarbą.
     Dėkoju visiems už malonų bendradarbiavimą gerinant žmonių sveikatą. Juk kova už sveikatą yra kova ir už idealus, už teisę gyventi, dirbti ir kurti. Linkiu visiems stiprybės, ištvermės ir visokeriopos sėkmės naujajame tūkstantmetyje.

     Vida Augustinienė
     Lietuvos diabeto asociacijos prezidentėPuslapis 6
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

  2000 m. lapkričio 2-4 d. Meksikoje, Cuernavaca mieste vykusioje Tarptautinio diabeto žurnalų komiteto (TDŽK) konferencijoje, taip pat lapkričio 5-10 d. Meksiko mieste vykusiame Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) kongrese bei tarybos posėdyje dalyvavo LDA prezidentė Vida Augustinienė. Ji išrinkta 3 metams atstovauti Europai Tarptautinio diabeto žurnalų komiteto dienotvarkės nustatymo komisijoje (steering committee).
  Lapkričio 9 d. LDA atsakingoji sekretorė Danguolė Kvedaravičienė dalyvavo Ukmergėje "Vilkmergės" klubo surengtame Pasaulinės diabeto dienos minėjime, o lapkričio 11 d. Marijampolės klubo "Diabetikas ABC" dešimtmečio jubiliejuje.
  Lapkričio 14 d. daugelyje Lietuvos rajonų paminėta Pasaulinė diabeto diena. Vilniaus "Beta" ir "Dia" klubų renginiuose dalyvavo LDA atstovės Vida Augustinienė ir Danguolė Kvedaravičienė.
  Lapkričio 17 d. LSDMD konferencijoje, skirtoje organizacijos dešimtmečiui paminėti, dalyvavo svečių iš visų respublikos diabeto klubų, medicinos darbuotojų. Diabeto mokytoja Doris Hemmann iš Vokietijos pasakojo apie savo darbą. Pristatytos LSDMD pirmininkės Juzefos Uleckienės parengtos knygos.
  Lapkričio 22 d. Druskininkuose Dainavos sanatorijoje su jos direktoriumi susitiko "Atgajos" klubo pirmininkė Jelena Šimonienė ir LDA prezidentė Vida Augustinienė. Aptartos galimybės čia įsteigti diabeto mokymo stovyklą vaikams.
  Lapkričio 24-25 d. Birštone įvyko endokrinologų konferencija "Aktualūs diabetologijos klausimai". Apie sergančiųjų cukriniu diabetu rūpesčius kalbėjo LDA prazidentė Vida Augustinienė.
  Lapkričio 27 d. Zarasuose klubo surengtame Pasaulinės diabeto dienos minėjime dalyvavo LDA atstovės Vida Augustinienė ir Danguolė Kvedaravičienė.
  Lapkričio 28 d. Valstybinėje ligonių kasoje Sveikatos apsaugos ministro sudaryta darbo grupė svarstė sergantiesiems diabetu skiriamos 20% MGL kompensacijos mitybai mokėjimo tikslingumą. Sergantiesiems diabetu atstovavo Vida Augustinienė. SAM atstovai (ir vyriausiasis endokrinologas prof. A. Norkus) siūlė kompensacijos mitybai nemokėti, šiuos pinigus skiriant komplikacijų gydymo vaistų kompensavimui. LDA prezidentė pakvietė visus diabeto klubų vadovus aptarti šį klausimą rajonuose ir priimtą nuomonę pateikti į LDA. Nuomonė vieninga – kompensacija būtina.
  Lapkričio 29 d. LDA prezidentė Vida Augustinienė su Lentvario diabeto klubo nariais aptarė jiems rūpimus klausimus.
  Lapkričio 30 d. LDA prezidentė Vida Augustinienė dalyvavo Lietuvos artrito asociacijos konferencijoje. Vėliau su Panevėžio diabeto draugijos atstovais aiškinosi organizacijos neveiklumo priežastis.
  Gruodžio 1 d. LR Seime vyko konferencija "Jungtinių Tautų Organizacijos patvirtintų lygių galimybių neįgaliesiems bendrųjų taisyklių įgyvendinimas Lietuvoje: teisės, realijos, galimybės". Lietuvos diabeto asociacijai čia atstovavo Vida Augustinienė, Genovaitė Naidzinavičienė, Jelena Šimonienė ir Laimutė Vitkauskienė.
  Gruodžio 9 d. LDA atsovės Vida Augustinienė ir Danguolė Kvedaravičienė Biržuose "Kranto" klube aptarė veiklos aktualijas.
  Gruodžio 13 d. Panevėžyje įvyko "Vilties" draugijos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Dalyvavusios LDA atstovės kvietė aktyvinti draugijos veiklą. Pirmininke išrinkta Danutė Kavaliauskienė.
  Gruodžio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijos pasitarime cukrinio diabeto klausimais nebuvo sudaryta galimybė dalyvauti LDA prezidentei Vidai Augustinienei.
  2001 m. sausio 18 d. LDA tarybos posėdyje aptarta 2000 m. veikla, patvirtintas 2001 m.
  Sausio 20 d. Šiaulių diabeto klubas "Lemtis" paminėjo savo veiklos dešimtmetį.


Puslapis 7
LDA narių labui

     Neseniai Jungtinėse Amerikos Valstijose baigta diabeto kontrolės ir komplikacijų tyrimų studija (DCCT), taip pat Jungtinės Karalystės perspektyviniai diabeto tyrimai. Šiais darbais nustatyta, kad tiek I, tiek II tipo diabetu sergantiesiems reguliariai atliekama kraujo gliukozės bei kraujo spaudimo kontrolė lemia sveikatos būklę. Gera kraujo gliukozės, kraujo spaudimo bei lipidų kontrolė padeda sumažinti komplikacijų nuo 30 iki 70% (TDF leidinys "Diabetes Health Economics: Facts, Figures and Forecasts", 1999).
     Valstybinė ligonių kasa visiems sergantiesiems, kurie gydosi insulinu, per metus 100% kompensuoja tik 150 diagnostinių juostelių kraujo gliukozei tirti (jų pakanka tik 1,5 mėn.), nėščioms moterims - 300 juostelių per nėštumo laikotarpį. Kompensuojamos visų Lietuvoje registruotų aparatėlių diagnostinės juostelės.
     Lietuvos diabeto asociaciją remia Roche Diagnostics atstovybė Lietuvoje "Eksmos MTC" ir Abbott Medisense atstovybė Lietuvoje. Visi Asociacijos (diabeto klubų) nariai turi galimybę palankesnėmis sąlygomis įsigyti šių kompanijų aparatėlius Glucotrend 2 ir Precission. Šia lengvata Jūs galėsite naudotis tuo atveju, jei kreipsitės į Lietuvos diabeto asociaciją tiesiogiai ar per savo rajono diabeto klubo atstovą (pirmininką ar kt.).
     Jei dar neturite aparatėlio, kviečiame Jums pigiausiu būdu jį įsigyti.

     LDA informacija

Puslapis 8
Diabetas ir gyvensena naujajame tūkstantmetyje

     Šia tema Pasaulinės diabeto dienos proga informacija skleista visose šalyse. Lietuvos diabeto asociacijos kolektyviniai nariai – klubai, draugijos, bendrijos – visą lapkričio mėnesį rengė susitikimus su visuomene, konferencijas, seminarus sergantiesiems, jų šeimos nariams. Apie pavojingos ligos grėsmę skelbti straipsniai spaudoje, kalbėta per radiją, televiziją. Įvairūs meno kolektyvai, dainininkai, šokėjai, aktoriai džiugino renginių dalyvius nuotaikingais koncertais. Eksponuotos vaikų dailės darbų parodos.
     Dėkojame rėmėjams, gydytojams, įvairių organizacijų vadovams, komunikacijos darbuotojams, padėjusiems šviesti visuomenę.

LSDM draugijos dešimtmečio minėjime
     Daugelyje renginių dalyvavo gyventojų rūpesčiams neabejingi miestų merai, socialinės globos ir rūpybos skyrių atstovai.
     Išplatinta įvairių leidinių apie diabetą ir jo gydymą. Iš 26 organizacijų gautais duomenimis, daugiau kaip 4 tūkst. žmonių tirta kraujo gliukozė. 10,3% iš jų įtarta cukraligė. 80% jų yra vyresni nei 40 m., 70% - per daug sveria, 16,5% turi diabetu sergančių giminių. Visiems šiems patikrintiesiems patarta nedelsiant kreiptis į medikus ir gydytis. Per 48%patikrintų diabetu sergančiųjų gliukozė nekontroliuojama.
     Lietuvos seserų – diabeto mokytojų draugija, vadovaujama Juzefos Uleckienės, pažymėjo savo 10 metų jubiliejų. Viena iš renginio svečių – med. sesuo diabeto mokytoja Doris Hemmann iš Vokietijos dalijosi darbo patirtimi. Pristatytos neseniai išleistos iš vokiečių kalbos išverstos knygos "Kaip aš gydausi cukraligę", "Mano knyga apie cukrinį diabetą" bei "Insulinas man padeda jaustis geriau" (parengtos Juzefos Uleckienės).
     Aktualūs diabetologijos klausimai gvildenti gydytojų endokrinologų konferencijoje. Vaikams džiaugsmo suteikė net devyniuose rajonuose organizuotas piešinių konkursas "Diabetu sergančio žmogaus gyvensena". Trys piešiniai išsiųsti į Tarptautinę diabeto federaciją. Konkurso nugalėtojai: D. Dumbliauskaitė (14 m.) iš Druskininkų, K. Stepšys (10 m.) iš Vilniaus ir A. Vismantaitė (16 m.) iš Šilalės. Juos sveikina Lietuvos diabeto asociacija ir skiria prizus. Paskatinamaisiais prizais apdovanoti J. Guntulytė (13 m.), A. Dainytė (15m.) iš Zarasų, V. Oriukas (19 m.) iš Druskininkų bei G. Valiukaitė iš Šeduvos.

Naujųjų metų šventė Kelmėje
     Daug padėkos žodžių nusipelnė aktyviausi diabeto klubų vadovai, kurie nuolatos dirba, kad žmonės mokėtų racionalaus režimo, dietinės mitybos, gautų patarimų, pagalbos ir neliūdėtų. Tai Larisa Rarovskaja (Kelmė), Jelena Šimonienė (Druskininkai), Genovaitė Naidzinavičiėnė (Marijampolė), Vaclovas Šimkus (Šilalė), Steponas Malinauskas (Anykščiai), Laimutė Laukaitienė (Plungė), Petras Kontrimas (Varėna), Benata Jucienė (Klaipėda), Juozas Janušaitis (Vilkaviškis), Jadzė Čiučkienė (Mažeikiai), Stanislava Osteikienė (Tauragė), Aldona Vytienė (Šilutė), Jeronimas Dambrauskis (Radviliškis), Laimutė Vitkauskienė (Kaunas), Alma Jusytė (Vilnius), Aldona Goštautienė (Joniškis), Zina Černovienė (Zarasai), Vida Galvanauskienė (Pakruojis) ir daugelis kitų.

     LDA informacija


Puslapiai 9-10
Pasaulinės diabeto dienos renginiai

     Kaunas
     "Aronijos" bendrija Kauno savivaldybės salėje minėjo Pasaulinę diabeto dieną. Pirmiausia perskaityti Tarptautinės diabeto federacijos prezidentės Marios L de Alvos laiškas ir LDA prezidentės Vidos Augustinienės sveikinimas. Teigta, jog žmogaus sveikata yra jo paties rankose.

Gyventojų sveikata tikrina "Likimo" bendrijos narės Olesė Žarkova ir Joana Majerytė
     Pirmininko pavaduotoja G. Vrotnikienė, remdamasi statistikos duomenimis, pasakojo, kaip netinkama gyvensena kelia grėsmę plisti cukraligei. Kaune diabetu serga daugiau kaip 8000 žmonių. Kasmet apie 700 ligonių suteikiamas invalidumas. Prognozuojamas ligos plitimas.
     Gera medicininė priežiūra, medikamentai, savikontrolės priemonės – tema, kurią gvildeno gydytojas A. Jarašiūnas, Danijos kompanijos Novo Nordisk atstovas. Pranešėjas informavo apie diabeto komplikacijas – inkstų veiklos sutrikimus, akių, periferinių nervų, širdies, kraujagyslių ligas, pėdų opas.
     Kalniečių poliklinikos endokrinologė A. Kuodienė, pasveikinusi su švente, visus išjudino, liepdama atsistoti ir atlikti keletą fizinių pratimų.
     Firmų atstovai J. Margelytė (UAB "Eksma"), R. Fričienė ("Aventis"), L. Kaulakienė (Abbott Medisense) pristatė naujausius vaistus, savikontrolės aparatus, juosteles. Norintiesiems patikrinta kraujo gliukozė, kraujospūdis. Šventinę programą atliko "Sielių" choras. Surengta viktorina "Pasaulinė diabeto diena 2000" ir dietinių valgių parodėlė. Aktyviausi dalyviai apdovanoti prizais.
     Nuoširdžiai dėkojame renginio rėmėjams Danijos kompanijos Novo Nordisk gydytojui A. Jarašiūnui už gliukomatį, juosteles, UAB "Liucerna" direktorei A. Mikšienei vaistus, vitaminus, AB "Kauno duona" kepyklos direktoriui E. Laskiui – už konditerijos gaminius, Kauno rajono savivaldybės administracijai – už puikią salę. Ačiū moterims, paruošusioms diabetinių valgių parodėlę. Prizininkėms padovanota po knygelę. Visus, norinčius įstoti į mūsų bendriją, kviečiame trečiadieniais 13-16 val. atsilankyti Kaune, Vytauto g. 79-415. Parodysime sukauptą literatūrą apie diabetą ir dietinę mitybą. Gydytoja A. Kuodienė nustatytu laiku bendrijos narius konsultuos rūpimais klausimais.

     Vytautas Januškevičius
     "Aronijos" bendrijos pirmininkas
* * *
     Pasaulinės diabeto dienos proga "Likmo" bendrija suorganizavo visuomenės sveikatos kontrolės akciją. Parduotuvėse "Media", "Iki", "Šilainiai" ir Kauno m. savivaldybėje atlikome lankytojų kraujo gliukozės tyrimus. Finansavo Kauno kultūros skyrius, rėmė UAB prekybos namai "Hermis". Labdarai gautą mineralinį vandenį dalijome tikrintiems žmonėms. Šventės metu bendrijos nariams koncertavo Moksleivių laisvalaikio rūmų dainų ir šokių kolektyvai. Džiaugėsi susirinkę vaikai, taip pat tėvai, turėjo apie ką pasikalbėti.
     Dėkojame Lietuvos diabeto asociacijai už paramą. Linkime laimingų 2001 metų, stiprybės nelengvame ir mums taip reikalingame darbe.

     L. Vitkauskienė
     Kauno "Likimo" bendrijos pirmininkė

     Druskininkai
     "Atgajos" klubas, vadovaujamas Jelenos Šimonienės, 2000 m. lapkričio 13 d. paminėjo dvejų savo veiklos metų jubiliejų. Šis kolektyvas, garsėjantis savo aktyvumu, skleidžia diabetologines žinias ne tik Pasaulinės diabeto dienos proga.

Pasaulinę diabeto dieną Druskininkuose. Tyrimus atlieka klubo pirmininkė Jelena Šimonienė
     Dar spalio mėnesį, talkinamas Kauno endokrinologijos klinikos gydytojos L. Jašinskienės, "Saulės" pradinėje mokykloje vaikučiams parodė videofilmą apie cukraligę. Aptarti ligos požymiai bei pagalba, kurią reikėtų teikti priepuolio ištiktam ligoniui. Renginio metu 111 vaikų profilaktiškai patikrinta kraujo gliukozė. Buvo surengtas vaikų piešinių konkursas. Dar surinkta suaukotų žaislų, kurie padovanoti Kauno endokrinologijos ligoninės vaikų skyriui.
     "Ryto" mokykloje įvyko "Atgajos" klubo susitikimas su visais miesto švietimo darbuotojais bei mokiniais. Gydytojai R. Bėrontienė ir Rytų medicinos specialistas kaunietis J. Kažemėkaitis papasakojo apie diabetą ir jo gydymą. Kraujo gliukozė patikrinta 81 žmogui. Daugelis renginio dalyvių įstojo į "Atgajos" klubą.
     Lapkričio mėnesį pabendrauta su sutrikusio intelekto žmonių "Vilties" bendrijos nariais. "Atgają" ir "Viltį" sieja graži draugystė. Diabetu sergantieji naudojasi "Vilties" bendrijos patalpomis, kopijavimo technika. Remiant UAB "Labomedai", net 125 žmonėms tikrinta kraujo gliukozė "Raigardo" vaistinėje.
     Druskininkuose "Atgajos" klubas į savo renginius pritraukia minias žmonių. Pirmininkė Jelena Šimonienė, pati auginanti diabetu sergantį sūnų, nuoširdžiai padeda visiems siekti geresnės sveikatos, dalijasi žiniomis ir savo patirtimi. Kviečiama pati lanko įvairius kolektyvus. Lapkričio mėnesį ji viešėjo "Senamiesčio" vidurinėje mokykloje. Čia mokosi ir klubo narių. Kraujo gliukozė patikrinta 27 vaikams. Iš viso klubo iniciatyva 2000 metais profilaktiškai ištirta 356 žmonių sveikata. Dėl blogų rodiklių daugeliui patarta kreiptis į gydytoją. "Atgajos" klubas talkino Lietuvos diabeto asociacijai rengti Vilniuje Tarptautinę "Litmedien" parodą.
     Lapkričio 13 d. Druskininkuose įvyko atgajiečių ir miestelėnų šventė. Koncertavo Rūtos Dvorkinienės šokių studija, Dalios Urniežienės dainuojamosios poezijos kolektyvas ir klubo narės Danutės Romančiukienės vadovaujamas ansamblis. Globos ir rūpybos skyriaus vedėja I. Grigorienė, PSPC direktorė Kasitienė dėkojo "Atgajos" pirmininkei už didžiulę paramą sergantiems miesto žmonėms, taigi ir medikams.
     Su klubo gimtadieniu ir Pasauline diabeto diena atgajiečius sveikino Druskininkų "Lemties", "Vilties" bendrijos, UAB "Eksmos MTC" atstovė Jūratė Margelytė, taip pat Lietuvos diabeto asociacija. "Atgaja" dėkojo "Vilniaus" sanatorijos direktoriui už patogias patalpas, taip pat nuolatiniams rėmėjams "Iki" parduotuvei, Romos Pankevičienės konditerijos ir Irenos Degutienės "Kertupio" įmonėms, miesto savivaldybei.
     Lietuvos diabeto asociacija sveikina "Atgajos" klubo narius su nors ir mažu, bet dideliais darbais paženklintu jubiliejumi, linki ir toliau pirmauti veikloje visuomenės sveikatos labui.

     Jonava

Zarasų diabeto klube darbo planus aptarė pirmininkė Zina Černovienė ir PSPC vyriausioji gydytoja Violeta Barisevičienė
     Pasaulinę diabeto dieną mes, "Ramunės" klubo nariai, minėjome "Svetainės" kavinėje. Renginyje dalyvavo Kauno medicinos universiteto endokrinologijos klinikos diabetologijos skyriaus vadovas, Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis endokrinologas prof. Antanas Norkus, šios klinikos vadovas Lietuvos diabeto asociacijos ir medikų sąjungos viceprezidentas prof. Juozas Danilevičius, Jonavos konsultacinės poliklinikos endokrinologas Jonas Remėza, med. sesuo diabeto mokytoja Irena Usevičienė.
     Svečiai kalbėjo apie cukrinio diabeto poveikį organizmui. Nekontroliuojama liga trumpina gyvenimą, tačiau ji gali būti tinkamai valdoma. Padeda subalansuota dieta, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Svarbu žmogui pačiam ieškoti naudingos informacijos. Profesoriai teigė, kad per dešimtmetį ligai gydyti rasta naujų priemonių.
     Svečiai atsakė į renginio dalyvių klausimus. Klubo pirmininkė Rūta Kažemėkaitienė išdalijo sergantiesiems cukraligės kontrolės priemones. Pateikta nemaža literatūros diabetologijos klausimais.
     Uždegta klubo židinio ugnis simbolizavo visų stiprybę bei vienybę.

     Nijolė Grybauskaitė
     "Ramunės" klubo narė


Puslapis 11
Vaikų Kalėdos


Vilniaus m. "Dia-bitės" klube
     2001-ųjų išvakarėse – gruodžio 26 d. – vaikų, sergančių cukralige, klubą "Dia-bitė" Antakalnio poliklinikoje su šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais sveikino "Teatriukas". Energingų aktorių trejetukas – dažytojas, burtininkas ir lėlė – didelius bei mažus įsuko į šventinį pokštų, žaidimų, stebuklų sūkurį. Spektaklio pabaigoje atkeliavęs Kalėdų senelis padėjo vaikams meškere susižvejoti dovanas. Veltui jų negavo nė vienas. Mažesnieji neraginami šoko, dainavo, deklamavo, vyresnieji spėjo mįsles. Dėkojame geriesiems Kalėdų seneliams: Laimai Kaulakienei, "Medisense" konsultantei, ir Šiaulių A. Gricevičiaus lietuvių saldainių fabrikui "Rūta".

     Rūta Račiūnaitė


Puslapiai 12-13
Tarptautinės diabeto federacijos XVII kongresas

     2000 m. lapkričio 5-10d. per 10 tūkstančių dalyvių iš 127 pasaulio šalių susirinko Tarptautinės diabeto federacijos prezidentės Marijos L de Alvos gimtojoje šalyje Meksikoje Meksiko mieste. Delegatų tikslas - ne tik paminėti šios organizacijos 50 metų jubiliejų, bet ir aptarti pasaulyje sparčiai plintančio cukrinio diabeto grėsmę, pasidalyti darbo patirtimi, kaip švelninti epidemiją. Meksiko miesto Nacionalinėje auditorijoje bei keliuose viešbučiuose vyko iškilmingi renginiai.
     Kongreso atidarymo ceremonijoje TDF prezidentė Marija L de Alva širdingai sveikino kiekvienos šalies diabeto organizacijų atstovus, rėmusius jos veiklą visos kadencijos metu. Ji, pati serganti diabetu nuo vaikystės, išmoko valdyti savo ligą ir tai jai netrukdo turiningai gyventi. Maria prisiminė visus, kas jai padėjo to siekti, ir kvietė medikus, sergančiuosius, politikus dirbti kartu. Tik bendros pastangos padeda įveikti ligą.
     Beveik 5% pasaulio suaugusių gyventojų serga diabetu. Dauguma jų - darbingo amžiaus. Daugiau nei pusė sergančiųjų yra 20-59 metų. Šią ligą skatina fizinio aktyvumo stoka, nesveiki mitybos įpročiai, stresas. Miestuose yra 3 kartus daugiau sergančiųjų nei kaimo vietovėse. Diabetas yra ketvirtoje ar penktoje mirties priežasčių vietoje daugelyje išsivysčiusių šalių. Bendros diabeto komplikacijos – širdies arterijų ir periferinių kraujagyslių ligos, šokas, diabetinės neuropatijos, retinopatijos, inkstų nepakankamumas, amputacijos. Tai didina invalidumą, siaurina gyvenimo ateities perspektyvas, visose šalyse kelia sveikatos priežiūros kainas. Duomenys pateikiami "Diabetes Atlas 2000", kuris pristatytas lapkričio 6 d. kongrese. Čia skelbiama informacija iš 130 pasaulio šalių (tarp jų ir Lietuvos).

     TDF spaudos konferencija
     Anot ekspertų, kalbėjusių lapkričio 6 d. TDF spaudos konferencijoje, diabetas bus vienas iš didžiausių visuomenės nesveikatos iššūkių XXI amžiuje. "Tai lėtinė nepagydoma liga, kuri privalo nuolatinio gydymo ir paties sergančiojo aktyvumo. Šia liga serga per 150 mln pasaulio žmonių ir pranašaujama, kad šis skaičius išaugs iki 300 mln 2025 m.", įspėjo Maria L de Alva.
     "Besivystančiose neturtingose šalyse, kur ne visi turi insulino ir tinkamą sveikatos priežiūrą, situacija ypatingai grėsminga", pažymėjo TDF elect-prezidentas prof. Sir George Alberti. "TDF turi atkreipti dėmesį į besivystantį pasaulį ir būti patarėja sergančiam žmogui kiekviename pasaulio kampelyje. Didžiausia bėda, kad 50% žmonių, sergančių II tipo diabetu, nėra diagnozuota liga."
     TDF Vakarų Ramiojo vandenyno regiono pirmininkas prof. Clive Cocram nerimavo dėl jaunų žmonių II tipo diabeto plitimo. Tai sąlygoja nutukimas, nesveikas riebus maistas, fizinio aktyvumo stoka, stresinės situacijos.
     Pagal prof. Eberhard Standl iš Miuncheno diabeto tyrimo instituto, "Širdies ligos, kurias sukelia II tipo diabetas, dažnėja kaip epidemija. Tai itin būdinga naujos industrijos šalyse: dėl to daugėja kenčiančių žmonių, invalidų bei mirčių. Beveik 20% II tipo diabeto ligonių serga angina ar patiria širdies priepuolius, panašiai kaip nesergantys diabetu žmonės, bet jau po vieno priepuolio."
     Norint pristabdyti II tipo diabeto ir jo komplikacijų augimą, reikia rūpintis prevencija ir mokymu. Tai pripažino visi kalbėjusieji. Tas mintis tarsi sustiprino dietologė Maria de Pilar Carreno, paaiškinusi sveikos gyvensenos naudą. 1999 m. Mis Amerika Nicole Johnson ragino spaudos atstovus aktyviau skleisti žinias apie diabetą. Tai padėtų žmonėms saugoti sveikatą.
     Spaudos konferencijoje pristatytas TDF jubiliejaus proga išleistas pašto ženklas.Gauta daug svarbios informacijos, leidinių diabeto tema.

     TDF tarybos posėdis
     Lapkričio 8 d. visų TDF narių asociacijų delegatai (LDA atstovavo V. Augustinienė) rinkosi į tarybos posėdį, kuriame aptarė 1997-2000 m. savo organizacijos nuveiktus darbus, numatė ateities gaires.
     Šiuo metu Tarptautinė diabeto federacija vienija 172 nares asociacijas iš 132 pasaulio šalių ir yra pasaulinio lygio patarėja sergantiesiems bei medicinos darbuotojams. TDF misija yra dirbti su narėmis asociacijomis, atliekant mokslinius tyrimus, skleidžiant geriausią praktiką, ruošiant ligos valdymo vadovėlius, tobulinant sveikatos priežiūros tiekimą, sergančiųjų bei medikų mokymą.
     Įsitikinta, kad diabetu sergančiųjų interesai, bet kurioje šalyje geriausiai ginami, susivienijus į stiprias nacionalines asociacijas. Kuo daugiau žmonių jose, tuo didesni sergančiųjų pasiekimai.
     Per trejus metus stiprėjo ryšiai tarp asociacijų, susivienijusių 7 pasaulio regionuose, bei TDF. Įvairūs komitetai svarstė aprūpinimo insulinu, asociacijų plėtojimo, diabeto kontrolės ekonomikos klausimus. Dirbo vaikų ir paauglių diabeto mokymo patarėjų komitetai. Gvildenti sergantiesiems bei medikams aktualūs klausimai. Mokymo fondas rėmė diabeto mokymo ir tyrimo programas. Tarptautinis diabeto žurnalų komitetas rūpinosi šios tematikos leidiniais. "Diabetes Vice" žurnalas teikė informaciją visam pasauliui. Išleista nemažai neserijinių leidinių diabeto ekonomikos klausimais. Pasaulinė diabeto diena tapo kasmetine žinių skleidimo visuomenei kampanija. Interneto puslapyje pateikiama pagrindinė informacija apie TDF ir jos veiklą. Kongresai – pati geriausia proga susirinkti pasaulio visuomenei ir aptarti svarbiausius diabeto klausimus.
     Naujuoju Tarptautinės diabeto federacijos prezidentu 3 metams tapo prof. Sir George Alberti iš Jungtinės Karalystės. Prof. Pierre Lefebvre iš Belgijos buvo išrinktas TDF elect-prezidentu. Taip pat išrinkta 12 TDF viceprezidentų. Kitas TDF kongresas vyks 2003 m. Paryžiuje.
     Kongreso stendiniuose pranešimuose ir mokslinėse sesijose pristatytos diabeto tyrimų bei gydymo naujovės, numatyta diabeto mokymo, ekonomikos, sveikatos priežiūros, gydymo tobulinimo, naujų technologijų taikymo, ląstelių transplantacijos, vaikų diabeto, II tipo diabeto bei jo komplikacijų prevencijos, diabeto epidemiologijos, mitybos, diabetu sergančiųjų įgaliojimų, kompiuterių taikymo diabeto mokyme, profesionalų mokymo bei daugybe kitų priemonių.
     Iki kongreso bei po jo vyko daugybė satelitinių simpoziumų, kuriuos organizavo Aventis Pharma, Eli Lilly , Novo Nordisk, Pfizer, Roche Diagnostics, Servier ir kitos farmacinės kompanijos. Kongreso metu veikė parodos. Juose informuota apie naujausius vaistus, kontrolės priemones, tyrimų rezultatus.
     Po įtemptų darbo valandų buvo surengta turininga kultūrinė programa. Kongreso atidarymo metu skambėjo įžymaus Meksikos folklorinio ansamblio muzika, dainos, džiugino puikūs šokiai bei apranga. Šis dramatiškas muzikinis pasirodymas supažindino su spalvinga daugiau nei 500 metų Meksikos istorija. Prisiminta Astekų Imperijos, vėliau Ispanų užkariautojų laikai, Nepriklausomybė - iki šios dienos.
     Kongreso dalyviai turėjo progos pasigrožėti ir vienu žymiausių Meksikos kultūros Nacionaliniu folkloriniu baletu. Jis reprezentuoja šalį užsienyje, daug apdovanojimų. Pasiklausėme liaudies melodijų Chapultepec parke, paragavom nacionalinių meksikiečių valgių.
     Neišdildomų įspūdžių paliko ir Meksikos antropologijos muziejus, Piramidės, Meksiko senamiestis su Katedra, daugybė muziejų, paminklų, fontanų.

     Tarptautinio diabeto žurnalų komiteto V pasaulinė konferencija
     Tarptautinis diabeto žurnalų komitetui priklauso 134 diabeto žurnalų redaktoriai ir rašytojai, atstovaujantys 109 diabeto periodiniams leidiniams iš 79 šalių. Komiteto nariai dirba partnerystės pagrindu. Padeda kurti ir tobulinti diabeto žurnalų leidybą.
     Komiteto V konferencija, vyko lapkričio 2-4 d. Meksikoje Cuernavaca mieste. Dalyvavo per 50 redaktorių. Plenarinėse sesijose ir darbo grupėse buvo mokomasi tobulinti šią leidybą. Temos: kaip gerinti tematiką, maketą, didinti tiražą, kaip naudoti žurnalą sergančiųjų mokymui, visuomenės diabetiniam švietimui, kaip bendrauti su skaitytojais, su rėmėjais, reklamos tiekėjais, kitomis žiniasklaidos priemonėmis. Šio komiteto redaktorių leidžiami žurnalai eksponuoti TDF stende kongrese. Komiteto nariai Kongrese dalyvavo kaip tarptautinės spaudos atstovai su teise dalyvauti visose spaudos konferencijose.
     Išrinktas naujas organizacinis komitetas iš 9 narių, atstovaujančių 7 TDF regionams ir 2 vadovai iki 2003 m. Paryžiuje vyksiančios VI Tarptautinio diabeto žurnalų komiteto pasaulinės konferencijos. Teko didelė atsakomybė man atstovauti šiame komitete Europai.
     Nuoširdus dėkui Tarptautinei diabeto federacijai, Eli Lilly ir Novo Nordisk kompanijų atstovybėms Lietuvoje už finansinę paramą ir sudarytą galimybę pasisemti žinių labai svarbiuose tarptautiniuose renginiuose. Tai pravers gerinant LDA darbą bei "Diabetas" laikraščio leidybą.

     Vida Augustinienė
     LDA prezidentė


Puslapiai 15-17
Diabeto ir mitybos tyrimo grupės patarimai
Čia pateikiami naujausi cukralige sergantiems žmonėms mitybos patarimai. Ankstesnius 1988 metais paskelbė Diabeto ir mitybos tyrimų grupė prie Europos diabeto tyrimų asociacijos. Per pastaruosius metus gauta naujų duomenų. Paaiškėjo, kad kai kuriuos teiginius reikia peržiūrėti, patikslinti.
Daugelis pagrindinių principų nepakito.

     Žinotina, kad dietinės mitybos patarimai diabetu sergantiems žmonėms yra labai panašūs į siūlymus kitiems, siekiantiems sveikos gyvensenos. Diabetu sergančiųjų maistas neturėtų labai skirtis nuo visos šeimos valgių. Valstybių organizacijoms reikėtų parengti maisto ir jo grupių rekomendacijas atskirai kiekvienai šaliai. Dietologai ir gydytojai turėtų bendrus principus pritaikyti individualiai kiekvienam ligoniui. Detalesnės žinios, aiškinančios čia pateiktą informaciją, bus paskelbtos atskirai.

     Mitybos siūlymų tikslai ir įdiegimas
     Mitybos režimas nustatomas individualiai, atsižvelgiant į žmogaus gyvenimo būdą. Medikai privalo palaikyti pusiausvyrą tarp paciento medžiagų apykaitos, kontrolės reikalavimų, rizikos veiksnių, gerovės ir saugumo. Visos mitybos programos turėtų būti individualiai pritaikytos pagal žmogaus asmeninius poreikius ir ilgainiui prireikus keičiamos.

     Dietos teikiama energija ir kūno svoris
     Detalūs šios srities siūlymai netaikomi tiems diabetu sergantiems suaugusiems žmonėms, kurių kūno svorio indeksas nėra didesnis už nustatytą ribą. Tačiau per daug sveriantiesiems reikėtų mažinti įsisavinamos energijos ir didinti jos eikvojimą, kad kūno svoris artėtų prie normalaus. Riboti kalorijas reikėtų ir norintiesiems vengti svorio prieaugio. Atsisakymas riebaus maisto, nepaisant energetinių apribojimų, net viršsvorį turintiesiems paprastai padeda suliesėti. Jei šie apribojimai negelbsti, reikia tikslesnės dietinės programos, sumažinant per dieną 500 kcal. Skaičiuojant energijos poreikį, reikėtų atsižvelgti ir į fizinį žmogaus aktyvumą.
     Augimo, nėštumo ir laktacijos laikotarpiu energijos poreikiai svoriui palaikyti atitinka psichologinę apetito kontrolę. Pacientui, kuris nėra nutukęs ar pastoviai nepriauga svorio, patarimų dėl energijos nereikia. Daugelis medžiagų apykaitos sutrikimo atvejų, siejamų su nutukimu, sureguliuojami kiek sumažinant kūno svorį. Nedidelio riebumo dietos (riebalų skiriama mažiau kaip 30% bendros energijos) ir sugriežtinta alkoholio kontrolė gali padėti mesti svorį. Ypatingai mažai riebalų turinti dieta taikoma tik patyrimą turinčiuose medicinos centruose. Reikėtų nepamiršti fizinio aktyvumo naudos: gerėja gliukozės tolerancija, lipidų profilis, lengvėja svorio kontrolė ir tvirtėja raumenys.

     Dietinės energijos dalys
     Sočiosios riebalinės rūgštys (jų gausu gyvuliniuose riebaluose - taukuose, lašiniuose, svieste) turėtų sudaryti 10% visos gaunamos energijos. Pagausėjus cholesterolio, derėtų jų mažinti. Polinesočiųjų riebalinių rūgščių (Polinesočiosios ir mononesočiosios riebalinės rūgštys paprastai yra augaliniuose aliejuose. Polinesočiosios riebalinės rūgštys nepakeičiamos, jei organizmas nesugeba sintezuoti) gautina ne daugiau kaip 10% bendros energijos. Baltymai turėtų įvairuoti tarp 10-20% visos įsisavinamos energijos. Visa tai privalu derinti su angliavandeniais ir mononesočiosiomis (Polinesočiosios ir mononesočiosios riebalinės rūgštys paprastai yra augaliniuose aliejuose. Polinesočiosios riebalinės rūgštys nepakeičiamos, jei organizmas nesugeba sintezuoti) rūgštimis. Itin naudingi skaidulingi ar nedidelio glikemijos indekso angliavandeniai.
     Cukralige sergantiesiems, vengiant koronarinių širdies sutrikimų, reikėtų mažinti sočiųjų riebalų. Daugelyje Europos šalių jų vartojama gerokai per daug. Transnesočiųjų rūgščių, gaunamų perdirbant nesočiąsias rūgštis, yra pramoniniu būdu pagamintuose konditeriniuose gaminiuose (sausainiuose, tortuose, šokolade) ir kai kuriuose margarinuose. Jie kenkia lipoproteinams, didina koronarinių širdies ligų riziką, todėl jų geriausia atsisakyti. Maisto lentelėse apie jų sudėtį informacija nepateikiama. Nepatariama vartoti polinesočiųjų rūgščių daugiau nei 10% reikiamos energijos, kad nedidėtų lipidų oksidacija ir nemažėtų didelio tankio proteinų. Dietinio cholesterolio mažėja, kai sugriežtinama maisto, turinčio sočiųjų rūgščių, kontrolė. Tad geriausia jų nevartoti. Jei gausėja cholesterolio, dieta jo turėtų leisti iki 300 mg per dieną. Sveika daugiau valgyti žuvies, nes tai mažina sočiųjų riebalų. Tyrimų duomenimis, žuvies produktai padeda mažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Žuvų taukai ar panašūs produktai nerekomenduojami. Angliavandenių ar mononesočiųjų riebalinių rūgščių vartojimas gali kisti priklausomai nuo individualaus pasirinkimo. Bet nevalia piktnaudžiauti gausiais šių medžiagų kiekiais. Vaisiai, daržovės, ankštiniai augalai ar iš grūdų pagamintas maistas yra "privilegijuoti" angliavandenių šaltiniai. Mat juose gausu skaidulų, mineralų ir vitaminų, reikalingų sergantiesiems diabetu. Nedidelio glikemijos indekso maisto produktai (ankštiniai, avižos, makaronai, apvirti ryžiai, nesaldūs žali vaisiai) gali padėti sureguliuoti glikemiją ir lipidų lygį.
     Cukraus vengimas (mažiau kaip 10% visos energijos) yra naudingas abiems diabeto tipams. Cukrus (netgi fruktozė) gali nepalankiai veikti trigliceridus. Jis turėtų būti vartojamas ne grynas, o tik maisto sudėtyje. Saldūs gėrimai vartojami tik hipoglikemijos gydymui.
     Insulinu besigydantiems pacientams svarbu, kad vaistų leidimo laikas ir dozė būtų suderintos su angliavandeningo maisto įsisavinimu, vengiant hipoglikemijų ir hiperglikemijų. Atitinkamą kiekį maisto, kuriame yra angliavadenių ir skaidulų, reikėtų suvalgyti prieš miegą, saugantis naktinės hipoglikemijos. Savikontrolės priemonės būtinos abiejų diabeto tipų pacientams nustatyti tinkamam valgymo laikui ir optimaliam maisto pasirinkimui.

     Baltymai bei inkstų ligos
     Kaip buvo minėta, baltymų reikėtų vartoti nuo 10 iki 20% visos energijos. Žmonėms, kuriems nustatyta pirminė mikroalbuminurija ar nefropatija, baltymų dienos norma mažintina iki minimumo (nuo 0,7 iki 0,9 g/ kūno masės kg).
     Rekomenduojamas baltymų suvartojimo kiekis dienai suaugusiam žmogui yra 0,8 g/ kūno masės kilogramui, t.y. apie 10% visos dietos energijos. Daugelyje Europos šalių baltymų vartojama gerokai gausiau. Tyrimų duomenimis, baltymų nereikėtų mažinti, išskyrus tuos žmones, kuriems trinka inkstų veikla. Kitiems pakaktų per dieną gauti ne mažiau kaip 6 g normalios kūno masės kilogramui.

     Vitaminai ir antioksidantinės maisto medžiagos
     Naudingas yra maistas, kuriame gausu dietinių antioksidantų (tokoferolų, karotenoidų, vitamino C ir flavonoidų).
     Pastebėta, kad žmonėms, sergantiems diabetu, stipresnė oksidacija didina riziką sirgti širdies bei kraujagyslių ligomis. Įrodyta, kad E vitamino dozės vartojimas turi įtakos kai kuriems medžiagų apykaitos sutrikimams. Taigi jau nepatariama kasdien vartoti E vitamino ir kitų mikroelementų.

     Mineralai
     Natris: tiek ir visiems, tiek ir diabetu sergantiems žmonėms druskos mažintina iki 6 g per dieną. Dar saikingiau jos reikėtų tiems, kuriems yra padidėjęs kraujo spaudimas.
     Daugelio mineralų vartojimui nėra apribojimų. Kai kuriems nuo insulino priklausantiems sergantiesiems, kai sutrikusi medžiagų apykaita, ar nėštumo atveju, gali stigti magnio. Pusiausvyra atstatoma valgant šio mineralo turinčių maisto produktų.

     Alkoholis
     Atsargiau vartoti alkoholį privalo kiekvienas žmogus. Vartojantiesiems alkoholį tinka ne daugiau kaip 1-2 taurės vyno per dieną. Pacientams, besigydantiems insulinu ar sulfonyluriu, alkoholis turi būti vartojamas kartu su angliavandeningu maistu, saugantis hipoglikemijos. Sergantiems diabetu žmonėms alkoholio poveikis esti dvejopas – teigiamas ir neigiamas. Alkoholis gali būti svarbus energijos šaltinis nutukusiems žmonėms. Jis taip pat gali didinti kraujo spaudimą, gausinti trigliceridų, kelti hipoglikemijos riziką, padėti kaupti kūno riebalus. Antra vertus, maži alkoholio kiekiai (apytikriai 1 ar 2 taurės vyno per dieną) gerina tankiųjų lipidų lygį, mažina jų oksidaciją, taip pat koaguliaciją. Neturėtų būti pamiršta individualios pacientų būdo savybės bei socialiniai, ekonominiai padariniai.

     Vadinamieji "specialūs dietiniai maisto produktai"
     Diabetu sergantys žmonės gali vartoti nealkoholinius sintetiniais saldikliais paskanintus gėrimus. Kai dėl kito reklamuojamo maisto, nėra pagrindo skatinti vartoti "dietiniais" pavadintus produktus. Fruktozė ir kiti maistingi saldikliai neturi realių privalumų lyginant su cukrumi, nebent apsaugo nuo karieso. Daugelis maisto produktų dažnai pažymėti "tinkantys cukralige sergantiems" yra per riebūs ir kaloringi. Be to, daug brangesni už įprastus produktus. Pagal Produktų vartojimo tyrimo grupės rekomendacijas, šių produktų rėmimas gali mažėti.

     Patarimai tinka visai šeimai
     Pagrindiniai dietos patarimai yra naudingi visai sergančiojo šeimai. Tikimybė genetiškai paveldėti I tipo diabetą yra tokia pati didelė, kaip ir vaikams šeimų, kuriose sergama II tipo cukralige. Todėl visiems reikėtų reguliuoti savo svorį, mankštintis ir laikytis sveikos dietos.
     Tyrimų grupės nariai mano, kad, remiantis sveikos mitybos patarimais, sergantiesiems diabetu galėtų būti sudarytas toks valgymo pavyzdys, kuris būtų malonus, socialiai priimtinas ir pritaikytas konkrečios Europos šalies kultūrai.

     G. Slama, M. Lean, J. Mann, M. Toeller, R. Heine ir kt.
     Europos diabeto tyrimo asociacijos
     Diabeto ir mitybos tyrimo grupė, 1995 m.

     Pagal užsienio spaudą straipsnį parengė
     Dainara Kartheiser

     Recenzavo gyd. Eglė Rudzinskienė


Puslapis 18
Diabeto kontrolės rodikliai

     Diabeto gydymo tikslas – gerinti ligonio savijautą, mažinti gliukozės kiekį jo kraujyje, vengti lėtinių komplikacijų. Gydymo rezultatai labai priklauso nuo paties ligonio, t.y. kaip jis apmokytas, ką žino apie ligą, kaip nusiteikęs gerinti sveikatą. Svarbu rūpintis savimi, mokėti kontroliuoti ligą, kūrybingai gyventi. Nieko nėra, ko sergantysis negalėtų padaryti – tik turi žinoti kaip. Jis gali būti ir prezidentas, ir profesionalus sportininkas, ar laimėti gražuolių konkursą.
     Diabetas klastingas savo komplikacijomis – retinopatija, nefropatija, polineuropatija, ateroskleroze. Visa tai sunkina žmogaus gyvenimą ir sąlygoja didelį mirtingumą. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad gera metabolinė diabeto kontrolė padeda tolinti komplikacijas, lėtina jų progresavimą. Tai įrodžius, sugriežtinta ir diabeto kontrolė.
     Sektini glikemijos kontrolės rodikliai:
     Nevalgius iki 6,0 mmol/l;
     2 val po valgio iki 7,5 mmol/l;
     HbA1c iki 7,0 %.
     Tokie pasiekimai laiduoja ne tik gerą savijautą, bet ir saugo nuo komplikacijų.
     Gauti tokius rodiklius ne lengva. Prireikia moralinių ir materialinių žmogaus pastangų, tačiau mažiau, negu diabeto komplikacijoms gydyti. Pvz., Šveicarijoje 9 amputacijų kaina atitinka 5 med. seserų, 3 padėjėjų slaugai, 1 dietologo, 3 gydytojų, 1 sekretorės metinius atlyginimus.
     Susirgus II tipo cukriniu diabetu, pasiekti normalių glikemijos kontrolės rodiklių pavyksta dieta ar naudojant glikemiją mažinančias tabletes. Kai kada iškart tenka pradėti gydymą insulinu. Išsekus kasos pajėgumui gaminti insuliną, tablečių imama daugiau, bet tikslo pasiekti nepavyksta. Tada pasitelktinas gydymas insulinas.
     Dažnai ligonis sau nenori padėti. Gal nesupranta situacijos grėsmingumo, gal pritrūksta valios. Ligonį vargina troškulys, silpnumas, krenta svoris, moterims atsiranda niežulys lytinių organų srityje, progresuoja lėtinės komplikacijos ir, net nustačius blogos kontrolės rodiklius, norima keisti vienas tabletes kitomis, bet atsisakoma insulino. Gydymas insulinu niekada nebus pradėtas per anksti, bet dažnai pavėluojamas, kada ima varginti lėtinės komplikacijos. Tokioje situacijoje ir insulinas nepadaro stebuklų – nepagerina ligonio savijautos. Tik laiku pradėta insulino terapija leidžia kontroliuoti ligą. Šiuolaikinės insulino leidimo priemonės paprastos naudoti darbe, mokykloje, restorane ar iškyloje. Su injektoriais leidžiamas biosintetinis žmogaus insulinas, tiksliai nustatoma dozė. Gydymas yra derinamas prie ligonio poreikių, o ne atvirkščiai. Insulinas dažnai ryškiai pagerina žmogaus savijautą.
     Glikemiją reikia matuoti nevalgius ir 2 val. po valgio. Kelis kartus metuose įvertintna diabeto kontrolė HbA1c rodikliu. Jei nepavyksta pasiekti anksčiau minėtų rodiklių, būtina į gydytojo konsultacija. Tik gera sveikatos kontrolė laiduoja gerą savijautą, apsaugo nuo lėtinių komplikacijų, ilgina gyvenimą.

     Gyd. Alminas Jarašūnas


Puslapis 19
Identifikavimo apyrankė


     Sergantis žmogus, ištiktas hipoglikemijos, gali būti panašus į išgėrusį alkoholio. Jis svirduliuoja, griūva, praranda sąmonę. Dreba rankos, pilta šaltas prakaitas. Tokiu atveju dažniausiai vietoj skubios medicinos pagalbos iškviečiama policija. O juk kiekvieną uždelstą minutę gresia mirtis.
     Dėl žinių stokos apie cukrinį diabetą sunku atskirti sergantįjį nuo neblaivaus. Dėl to visame pasaulyje diabetu sergantys žmonės nešioja skiriamąjį ženklą - dažniausiai apyrankę. LDA jau nuo 1992 m. pradėjo propaguoti diabetu sergančiojo ženklelį, ragino savo klubus informuoti žmones apie jo svarbą. Toks ženklelis pavaizduotas ir ant LDA nario pažymėjimo. Raidės "dia" reiškia - cukrinis diabetas.
     Šių metų spalio 10 d. LDA tarybos posėdyje įteisintas ženklelis - apyrankė. Ji suteikia informaciją apie ligonį. Joje išgraviruojama: vardas, pavardė, telefonas, kuriuo reikėtų pranešti apie žmogaus būklę; nurodomi ir vaistai: insulinas ar tabletės.
     Ženklelio reikšmę turi suprasti ne tik pats diabetu sergantis žmogus, bet ir medicinos, policijos darbuotojai bei kiekvienas visuomenės narys. Nežinia, kur žmogų gali ištikti priepuolis. Kviečiami visi diabeto klubai informuoti savo rajono sergančiuosius apie jau esamą galimybę įsigyti apyrankę. Jų galima užsisakyti UAB "Alpera". Jūsų pageidavimu, esti sidabrinių, auksinių, paauksuotų ar pasidabruotų (atitinkamai skirsis kainos).

     Daugiau informacijos prašoma teirautis UAB "Alpera", tel. (8-22) 31-16-67
     arba Lietuvos diabeto asociacijoje, tel. (8-22) 76-88-84.


Puslapiai 20-21
Lispro terapija

     Neseniai pradėtas naudoti insulino analogas Lispro jaunuolių terapijai. Dr. Jürgen Herwig ir Gabriele Scholl-Schilling iš Frankfurto prie Maino vaikų klinikos tyrimams pasitelkė 49 jaunus žmones, surengė studijas. Lygino grupes: vieniems taikyta intensyvi Lispro, kitiems – žmogaus insulino terapijos. Apie rezultatus – skaitykite.
     I tipo diabetu sergantiems jaunuoliams dažnai yra sunku sureguliuoti dienos glikemiją. Ypač brendimo metu pakinta medžiagų apykaita, HbA1c padidėja nuo 2 iki 3%. 1996 m. balandžio 30 d. ES sutikimu jaunuolių terapiją gerinti pradėtas vartoti insulino analogas Lispro. Jis turėtų padėti geriau funkcionuoti medžiagų apykaitai, normuoti HbA1c rodiklius, mažinti hipoglikemiją. Tai palengvintų jaunų žmonių gyvenimą, pakeistų jų požiūrį į gydymą.
     Iš pradžių Lispro terapija buvo taikoma jaunuoliams iki 12 m. Tokie tyrimai jau buvo išbandyti 1994 m. Vokietijoje. Taigi Lispro terapijos tyrimai buvo atliekami apie 4,5 metų. Dabar amžiaus ribojimas panaikintas.

     Ilgalaikiai Lispro tyrimai
     Viltis, kad vartojamas Lispro insulinas pagerins jaunų žmonių požiūrį į gydymą, skatino tirti I tipo diabetu sergančius jaunuolius. Anksčiau atlikti panašūs bandymai su suaugusiaisiais davė gerų rezultatų, todėl tikėtasi, kad jaunimas palankiai priims šį gydymą.
     Suburti 49 gerai apmokyti 12-24 m. amžiaus sergantieji į intensyvios Lispro terapijos grupę. Jie buvo lyginami su kita kontroline grupe, vartojusią žmogaus (human) insuliną. Suvartojamo Lispro ir žmogaus insulino santykis buvo 1:1. griežtai dozuotas pailginto veikimo insulinas, nes, kaip žinoma, gerai nustatyta bazinio insulino dalis yra pagrindas. Tik pastovaus veikimo bazinio insulino kiekis leidžia sumažinti popietinį (postpradialinį) kraujo cukraus didėjimą (pvz.., vėlai vakare). Reikiamas bazinio insulino kiekis apskaičiuotas:
     0,35 ins. veik. vnt./kūno svorio kg/dienai jaunuoliams
     0,28 ins. veik. vnt./kūno svorio kg/dienai jauniems žmonėms
     Apie 45% bazinio insulino kiekio švirkščiama ryte ir 50% vėlai vakare prieš miegą.

     Papildoma bazinio insulino injekcija pietų metu
     Patarta visiems pacientams, vartojantiems Lispro, susileisti papildomus 4 (nuo 3 iki 6) vienetus bazinio pailginto veikimo insulino. Tai leidžia išvengti preparato stygiaus 21-24 val., t.y. cukraus padidėjimo, iki pradės veikti nakčiai sušvirkštas insulinas.
     Žmogaus ir Lispro insuliną tiriamieji leidosi tokia schema:
     Rytais: nuo 2,0 iki 3,5 (-4,0) ins. veik. vnt./duonos vienetui
     Pietų metu: nuo 1,0 iki 2,5 (-3,5 ins. veik. vnt./duonos vienetui
     Vakare: nuo 2,0 iki 2,5 (-4,0) ins. veik. vnt./duonos vienetui
     Tikros dozės buvo paskaičiuotos individualiai kiekvienam pacientui pagal jo amžių, svorį ir kitas savybes. Žinoma, didžiausios insulino dozės buvo skirtos paaugliams, dėl jiems būdingos pakitusios medžiagų apykaitos.
     Patarta vartojantiesiems žmogaus insuliną švirkštis 30 min. prieš valgį, o Lispro grupei – prieš pat valgį.

2 m. ir 2 mėn. trukusių tyrimų rezultatai pateikiami šioje lentelėje:
 
Lispro insulinas
Žmogaus insulinas
Pacientų skaičius
49
28
Lytis (vyr./mot.)
28
21
12
16
Amžius (m.)
17,1+-3,8
16,7+-4,0
Tyrimų trukmė (mėn.)
29,3+-9,9
28,6+-11,3
 
Tyr. pr.
Tyr. pab.
Tyr. pr.
Tyr. pab.
BMI (kg/m2)
23,41+-3,35
24,53+-3,30
22,85+-2,85
24,31+-4,04
Bendras insulino kiekis
(ins. veik. vnt./kūn. mas. kg/dienai)
0,94+-0,28
1,00+-0,31
0,95+-0,22
0,96+-0,21
Trumpo veik. insulinas
(ins. veik. vnt./kūn. mas. kg/dienai)
0,57+-0,20
0,64+-0,24
0,52+-0,19
0,57+-0,20
Pailginto veikimo insulinas
(ins. veik. vnt./kūn. mas. kg/dienai)
0,37+-0,10
0,37+-0,10
0,422+-0,12
0,39+-0,10
Lengvi hipoglikemijos atv. (sk./sav.)
1,96
1,76+-1,3
1,68
1,65+-1,27
Sunkūs hipoglikemijos atv. (sk./pac. – per metus)
nėra
0,06+-0,3
nėra
0,08-0,32
Hba1c (%)
7,51+-1,26
7,61+-1,34
7,46+-0,92
7,75+-1,14

     Besigydančiųjų kūno svoris
     Lispro tyrimų pradžioje pastebėtas nedidelis besigydančiųjų kūno svorio indekso (BMI kg/m²) augimas. Manoma, kad tai sąlygojo pakitimai, vykstantys paauglio organizme. Per 12 mėn. Padidėjo Lispro insulinu besigydančiųjų kūno svoris. Taip atsitiko dėl išbandytų visokių galimybių, valgant greitai įsisavinamą maistą: picą, saldumynus, šokoladą ir kt. nepatiriant didelių kraujo gliukozės pokyčių. Vėliau kūno svoris išsilygino.
     Tiriamų suaugusių, vėliau ir jaunuolių, vartojusių Lispro, HbA1c šiek tiek padidėjo. Bet, lyginant su human insuliną vartojusia kontroline grupe, rezultatai buvo geresni. Tai esti dėl paauglystėje kintančios medžiagų apykaitos, kurią sąlygoja hormonai, psichologiniai, emociniai pokyčiai. Tačiau intensyvi Lispro terapija nepablogino medžiagų apykaitos.

     Retėjo hipoglikemijų, nebuvo pašalinių poveikių
     Lispro insulino terapija retino hipoglikemijas. Sunkių atvejų šioje grupėje buvo mažiau, nei kontrolinėje. Lengvų atvejų taip pat sumažėjo, kai kontrolinėje grupėje skaičius liko nepakitęs. Daugumas lengvų hipoglikemiijų buvo išprovokuota bazinio (pailginto veikimo) insulino arba nesumažinus fizinio aktyvumo. Kita priežastis buvo angliavandenių stoka: pacientai vartojo per dideles insulino dozes. Lispro vartojusieji patyrė mažiau hipoglikemiijų po pietų arba vakare negu kontrolinės grupės žmonės, vartojusieji human insuliną.
     Kaip ir ankstesniuose ligoninėje atliktuose tyrimuose taip ir šį kartą, nustatyta, kad vartojantys Lispro insuliną HbA1c, lyginant su kontroline grupe, išlieka beveik nepakitęs po valgio (postpradialinis) kraujo gliukozės kiekis, mažiau hipoglikemijų. Hipoglikemijos simptomai, vartojant Lispro, jaučiami tie patys.
     Studijų metu neužfiksuota jokių pašalinių poveikių. Aptikta tik Lypohipertrofijos zonos dūrimo vietose. Ypatingai tirtas pacientų augimas. Mat Lispro yra į insuliną panašaus augimo faktoriaus –1 (IGF-1) analogas. Terapijos metu jaunuolių augimas buvo normalus.

     Lispro pasiteisino
     Visi pacientai buvo patenkinti šia terapija. Niekas nenorėjo grįžti prie ankstesnio gydymo human insulinu. Priešingai – įspėjus, kad nesilaikantiems gydytojo nurodymų Lispro insulinas daugiau nebus skiriamas, jaunuoliai noriai pildė reikalavimus. Nurodyti gydymo privalumai ir trūkumai.
     Privalumai:
     1. Nereikia paisyti laiko tarp injekcijos ir valgymo (jaunimas šios taisyklės paprastai nesilaiko, nors dėl to ir jaučiasi kalti).
     2. Galima insuliną švirkštis iškart po valgio, priklausomai nuo angliavandenių kiekio.
     3. Galima valgyti daugiau nei 6 duonos vnt.
     4. Didesnė maisto pasirinkimo galimybė.
     Trūkumai:
     1. Reikia daugiau (5-6) injekcijų per dieną.
     2. Negalima užkandžiauti be insulino (pvz..: jei norėtųsi užkąsti mokykloje per pertrauką, reikėtų švirkštis human (žmogaus) insulino.

     Gydytojų išvados
     Intensyvi Lispro terapija yra veiksminga ir saugi. Jaunuoliai ją noriai naudoja. Pagerinti medžiagų apykaitą brendimo metu gali kitais metais išbandyta Lispro kaip radialinis insulinas, kombinuotas su ilgo veikimo HOE 901.
     Lispro insulino terapija siūloma:
     gerai besitvarkantiems, savarankiškiems 12-24 m. jaunuoliams;
     norintiesiems ir reguliariai kontroliuojantiems kraujo gliukozę (mažiausiai 4 kartus per dieną);
     sutinkantiems dažniau (mažiausiai 4-6 kartus per dieną) švirkštis vaistus.
     Terapija Lispro insulinu:
     sąlygoja geresnę ligos eigą;
     patogi norintiesiems nepaisyti laiko tarp injekcijų ir valgymo, taip pat valgyti didesnes porcijas;
     norintiesiems laisvai jaustis neplanuotu metu (pvz.: valgyti restorane, svečiuose);
     padeda greitai reguliuoti kraujo cukraus kiekį.
     Terapijos Lispro insulinu reikėtų vengti:
     jei norima valgyti mažiausiai 5 kartus per dieną;
     jei vengiama matuoti kraujo cukraus kiekį ir švirkštis vaistus;
     vaikams, jaunesniems nei 12 metų (išimtis – jei tėvai pasirūpina intensyvios terapijos eiga).

     Pagal "Diabetesprofi 4/2000" parengė
     Dainara Kartheiser


Puslapis 23
Sveikiname nugalėtojus!

     "Diabeto" laikraščio redakcinė kolegija kiekviename 2000 m. laikraštyje spausdino klausimus konkursui "Ką žinome apie diabetą". Skelbiame konkurso nugalėtojus, kuriais tapo geriausiai į juos visus atsakiusieji. Štai jie: Vytautas Baltrušaitis (Marijampolė), Liucija Černeckienė (Kretinga), Mečislovas Jokimčius (Šiauliai), Nijolė Norvaišienė (Elektrėnai), Dalia Sotkevičienė (Marijampolė). Visi nugalėtojai apdovanojami savikontrolės aparatais. Šiuos prizus skyrė firma "Bio-Rad", UAB "Eksmos MTC' ir "Labomeda".
     Paskatinamaisiais prizais – knygomis apie diabetą – apdovanojami: Adelė Daukšienė (Akmenė), Raisa Dzviliova (Vilnius), Kristina Čarnauskaitė (Gargždai, Klaipėdos raj.), Kazimieras Stonys (Akmenės raj.), Zita Vaitkutė (Raseiniai).
     Nuoširdžiai dėkojame "Diabeto" redakcinės kolegijos ir LDA tarybos bei valdybos narei gydytojai endokrinologei Egidijai Baltrušaitienei už didžiausią konkurso darbą – pateiktus klausimus ir atsakymus. Skiriame Eli Lilly kompanijos įsteigtą prizą.
     Dėl prizų kreiptis į Lietuvos diabeto asociaciją tel. 8 22 768884.

     Pasitikrinkite!
     Atsakymai į konkurso "Ką žinome apie diabetą" klausimus,
     pateiktus "Diabeto" (Nr. 4/28) laikraštyje:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
b c c a,c a,b,c b a,c a,c a,b, d,e a,b, d,e, f,g b,c, d,e c b,c,e


Puslapiai 24-25
Sveikas maistas
2000 m. Lietuvos diabeto ascociacija išleido Dainaros Kartheiser parengtą knygelę "Vaikas serga cukralige".
Šiame straipsnyje panaudota ir papildyta tame leidinyje pateikta mitybos informacija.


     Vaikui diagnozavus diabetą, pirmas tėvų klausimas – ką jis gali valgyti. Gera žinia, kad valgytina tai, kas sveika to amžiaus vaikams.
     Serga diabetu ar ne, visiems vaikams reikia pakankamai kalorijų, baltymų, vitaminų ir mineralų normaliam augimui ir vystymuisi. Tai gaunama iš penkių maisto grupių – angliavandenių (duona, kruopos ir bulvės), baltymų (mėsa, žuvis ir kt.), vaisių, daržovių, pieno ir pieno produktų, riebalų ir cukraus.
     Duonos, kruopų ir bulvių valgykite kiekvieno valgymo ar užkandžiavimo metu. Krakmolingų angliavandenių maisto grupę sudaro – duona, bulvės, ryžiai, makaronai, javainiai. Jie turėtų būti pagrindiniai energijos tiekėjai, be to, vitaminų, mineralų ir skaidulų šaltinis. Tai maisto ir užkandžių pagrindas kraujo gliukozės stabilizavimui. Įsitikinkite, ar vaikas jų suvalgė pakankamai užkandžiaudamas tarp pagrindinių maitinimų ir prieš miegą.
     Mažiems vaikams nesmulkintų grūdų ir skaidulingo maisto reikia duoti laipsniškai ir tik dalį porcijos. Skaidulingas maistas padeda išvengti vidurių užkietėjimo, bet per didelis jų kiekis trukdo įsisavinti geležį ir kitus mineralus. Mažųjų skrandžiui šis maistas yra sotus, dėl to jie atsisako valgyti kitų produktų.
     Vaikams dažniausiai viduriai kietėja dėl skysčių trūkumo, o ne dėl prastai subalansuotos dietos ar skaidulų stygiaus. Įsitikinkite, ar jie vartoja pakankamai skysčių, ypač karštymečiu.
     Valgykite daug vaisių ir daržovių. Vaisiai ir daržovės yra puikus deserto pakaitalas. Gausiai juos valgydami vaikai gauna vitaminų, mineralų, taip pat skaidulų. Tinka penkios porcijos vaisių ir daržovių per dieną – šviežių, šaldytų, konservuotų, džiovintų ar sulčių.

     Viena porcija yra:
    vienas obuolys, ½ banano ar apelsinas;
    vienas gabalėlis (riekė) didelio vaisiaus, pvz., meliono, ananaso;
    du maži vaisiai, pvz., slyvos, kivi, mandarinai;
    vienas pilnas puodukas aviečių, braškių ar vynuogių;
    2-3 valg. šaukštai šviežių vaisių salotų ar konservų;
    ½ - 1 valg. šaukštas džiovintų vaisių;
    ½ stiklinės (100 ml) vaisių sulčių;
    2 valg. šaukštai žalių, virtų, šaldytų ar konservuotų daržovių;
    vienas desertinis dubenėlis salotų.
     Mėsa, žuvis, pupelės, kiaušiniai ir riešutai aprūpina organizmą baltymais, mineralais, geležimi, cinku, kurie reikalingi augimui. Paskatinkite vaiką valgyti šių produktų pasirinktinai dviejų pagrindinių maitinimų metu. Vaikas neturėtų valgyti didžiulių porcijų. Sudaryti dietos pagrindą turėtų krakmolingi angliavandeniai bei vaisiai ir daržovės.
     Vegetarizmas. Vis daugiau žmonių atsisako ar mažiau valgo mėsos, todėl nenuostabu, kad ir paaugliai tampa vegetarais. Tai nekenks, jei jie laikysis gerai subalansuotos dietos. Neužtenka mėsą pakeisti sūriu ar kitais produktais. Maistas turi būti įvairus. Pupelės ir lęšiai gali aprūpinti baltymais ir geležimi, ką paprastai teikia mėsa ir žuvis.

     Neriebūs pieno produktai yra puikus energijos, baltymų, vitaminų ir mineralų, pvz., kalcio, šaltinis. Nenugriebti pieno produktai tinka vaikams iki dvejų metų amžiaus. Pusiau nugriebtas pienas gali būti vartojamas, jei vaikas gauna pakankamai kalorijų ir maistinių medžiagų iš kitų maisto produktų. Vyresnio amžiaus vaikams ir suaugusiems sveikiau valgyti neriebius pieno produktus, nes juose mažiau prisotintųjų riebalų.
     Mažesni vaikai neturėtų gerti daug pieno vietoj kitų maisto produktų, nes pienas yra menkas geležies šaltinis ir gali sąlygoti mažakraujystę. Antra vertus, paauglių organizmui reikia kalcio dėl greito kaulų augimo. Jiems tiktų gerti apie 0,5 litro pieno per dieną ar suvalgyti kitų produktų šiam poreikiui patenkinti. Stiklinę pieno atitinka indelis jogurto ar 30 g varškės sūrio. Neriebiuose pieno produktuose yra panašus kalcio kiekis kaip ir nenugriebtame piene.
     Sergantiems diabetu žmonėms nėra būtina valgyti specialų maistą. "Diabetinis" maistas, kaip šokoladas ar kiti saldumynai, nėra naudingesnis už kitus maisto produktus ir nebūtinas. Šie produktai yra saldinami saldikliais (pvz.: fruktoze, sorbitoliu), kurie vis tiek gausina kraujyje cukraus ir neretai laisvina vidurius. Juose yra panašus riebalų ir kalorijų kiekis.

     Riebus ir saldus maistas derintinas su kitais produktais. Vaikams nebūdinga laikytis neriebaus maisto dietos – jiems reikalinga energija. Nuo 5 metų jie gali pradėti valgyti liesesnį maistą, kaip ir visi šeimos nariai. Prisotintųjų riebalų (gyvulinės kilmės) vartojimas sukelia širdies ligas. Kraujagyslės kartais pažeidžiamos ir jaunesniems žmonėms, todėl naudingesni augaliniai riebalai – margarinas, saulėgrąžų, sojos, rapsų ar alyvų aliejus.
     Diabetu sergantiesiems saldumynų patariama ragauti saikingai, nepažeidžiant kraujo cukraus kontrolės. Saldumynų pasmaližiaujama pagrindinių valgymų metu arba prieš aktyvias pratybas.
     Išvados. Dėl maitinimo konsultuokitės su dietologu. Galbūt tik šiek tiek teks pakoreguoti valgymo dienotvarkę. Bet gerai pagal vaiko amžių subalansuota dieta yra pagrindinis dalykas. Valgio poreikiai keičiasi su amžiumi ir skoniu. Vadinasi, reguliari dietos priežiūra su specialistu yra svarbi diabeto valdymo sąlyga.

     Pagal užsienio spaudą parengė
     Dainara Kartheiser


Puslapiai 26-27
Modernus diabetinės pėdos gydymas

     Kaip žinoma, diabetinė mikroangiopatija bei sumažėjęs atsparumas infekcijoms daro sąlygas vystytis specifiniam pažeidimų kompleksui, vadinamam diabeto pėda. Tai pagrindinė kojų amputacijų dėl cukrinio diabeto priežastis. Diabeto pažeistą pėdą siūlome gydyti labai populiariu pasaulyje raumenų stimuliavimo metodu.

     Raumenų stimuliavimas, arba modernusis viršodinis griaučių raumenų elektrinis stimuliavimas – nauja sritis medicinos praktikoje. Ji žinoma nuo 1950 m. o pradininkas – prancūzų gydytojas Bernardas. Lietuvoje šį metodą nuo XX a. septintojo dešimtmečio taiko akademikas J. Brėdikis ir kai kurie kiti medikai.
     Atlikus instrumentinius tyrimus, nustatyta, kad po šios procedūros normalėja periferinė kraujo apytaka, ypač gerėja sutrikusi smulkiųjų kraujagyslių inervacija. Kartu su kitomis gydymo priemonėmis kompleksiškai naudojant raumenų stimuliavimą, 92 proc. Atvejų pastebėtas geras poveikis. Sumažėdavo arba visai pranykdavo kojų skausmai, šalimas, tirpimas. Ligonių teigimu, jie galėjo nueiti daug toliau, gijo opos, didėjo raumenų apimtis. Šis gydymo efektas išlieka 3-6 mėnesius. Kauno universitetinių klinikų Diabetologijos bei Endokrinologijos skyriuose taip gydomi pacientai stebimi jau 14 metų. Deja, šis veiksmingas ir nesudėtingas gydymo būdas kitose ligoninėse dar mažai pažįstamas. Straipsnio tikslas – supažindinti Lietuvos medicininę visuomenę su raumenų stimuliavimo poveikiu diabeto pažeistai pėdai gydyti.
     Pasaulyje diabetas diagnozuotas 135 mln. žmonių. Daugelyje šalių mirtingumas dėl šios ligos yra ketvirtoje vietoje. Nuo 1985 m. diabetu sergančiųjų pasaulyje pagausėjo 3 kartus. Lietuvoje cukralige serga 35-40 tūkst. žmonių.
     Kaip žinoma, diabetinė mikroangiopatija bei sumažėjęs atsparumas infekcijoms daro sąlygas vystytis specifiniam pažeidimų kompleksui, vadinamam diabeto pėda. Tai pagrindinė kojų amputacijų dėl cukrinio diabeto priežastis. Diabeto pažeistą pėdą siūlome gydyti labai populiariu pasaulyje raumenų stimuliavimo metodu.
     Tai, palyginti, nauja perspektyvi ir intensyviai plėtojama medicinos sritis. Jos pradininkas prancūzų gydytojas Bernardas išpopuliarino elektrinę stimuliaciją. Kosminių skrydžių eros pradžioje tai buvo labai svarbus veiksnys gerinti ilgalaikiam astronautų darbingumui nesvarumo būsenoje. Šiandien šis metodas taikomas medicinoje, karyboje, sporte, mažinant gamybinį žmogaus nuovargį. Moderniojo elektrinio raumenų stimuliavimo (FES) paskirtis – gerinti raumenų audinio veiklą. Kita šio stimuliavimo kryptis – nuskausminamoji. Tai nervų elektrinis stimuliavimas per odą (transkutaninis elektrinis nervų stimuliavimas – TENS). Pirmą kartą TENS buvo panaudotas 1970 m. JAV ligoninėse ir nuo tada paplito visame pasaulyje. Lietuvoje šį metodą akademikas J. Brėdikis, prof. E. Jaržemskas ir kiti medikai pradėjo naudoti beveik tuo pat metu kaip ir FES. Puiku malšinti skausmą be vaistų, dažnai turinčių nepageidaujamų šalutinių poveikių. Deja, Lietuvoje nuskausminamoji elektros stimuliacija dar mažai taikoma. Nors Kauno universitetinėse klinikose ji pasitelkiama skausmui (ir diabetinės kilmės) malšinti. FES ir TENS procedūros per 14 metų Kauno universitetinių klinikų Diabetologijos ir Endokrinologijos skyriuose atliktos daugybei ligonių, kurie skundžiasi diabetinės kilmės kojų skausmais, šalimais, silpnumu, opomis. Pavyzdžiui, 1998 m. 532 ligoniams atliktos 3625 procedūros.
     Diabeto pažeistą pėdą gydant FES ir TENS metodu, 92 proc. Ligonių būklė pagerėdavo. Sumažėdavo arba visai pranykdavo kojų skausmai, jų šalimas; raumuo sustiprėdavo, ligoniai lengviau judėdavo, gydavo opos, neprogresuodavo raumenų atrofija. Neretai didėdavo stimuliuojamieji raumenys, jų tonusas, gerėdavo bendra savijauta. Gydymo efektas išlikdavo apie 3-6 mėnesius, kartais ilgiau. Šį teigiamą procedūrų poveikį pripažįsta Kauno universitetinių klinikų Diabetologinio ir Endokrinologinio skyrių gydytojai, habilituoti daktarai, profesoriai Jurgis Danys, Antanas Norkus, Juozas Danilevičius. Apie metodo naudą rašyta Lietuvos ir užsienio spaudoje.

     Kauno klinikose raumenų stimuliavimo (FES ir TENS metodikos) procedūros atliekamos moderniais portatyviniais, daugiakanaliais prietaisai tiesiog palatose. Stacionare gydymo kursui dažniausiai skiriama nuo 10 iki 20 procedūrų kasdien, kartu stimuliuojant blauzdų, pėdų raumenis. Jei ligonis turi įsigijęs prietaisą, pasitaręs su gydytoju procedūrą gali pats atlikti namuose. Patarimus teikia gydantysis gydytojas ar elektrinio stimuliavimo specialistas. Gydymasis elektriniu stimuliavimu – ilgalaikis procesas, kuris dažniausiai trunka tiek laiko, kiek ir liga.
     Būtų klaidinga manyti, kad raumenų stimuliavimas vienintelis veiksmingas gydymo būdas. Užsienio literatūroje tokia galimybė aprašoma, tačiau pas mus šis metodas taikomas kartu su tradicinėmis priemonėmis.
     Moderniojo funkcinio ir nuskausminamojo elektrinio stimuliavimo gydomąjį poveikį realiai mažina ir ligonių sveikatai pavojų kelia pastaruoju metu prekybos tinklą užtvindę įvairiausi raumenų stimuliatoriai, neaprobuoti Lietuvoje. Žinotina, kad pasirinktas aparatas turi būti Lietuvos sveikatos ministerijos aprobuotas. Kita su FES ir TENS susijusi sąlyga – privačiose gydymo įstaigose turi dirbti kvalifikuotas medicinos personalas.
     Taigi raumenų elektrinis stimuliavimas yra veiksminga cukrinio diabeto komplikacijų kojose (ir ne vien jų) gydymo priemonė, gerinanti periferinę kraujo apytaką, kraujo dujų sudėtį, didinanti raumenų jėgą, jų masę, mažinanti skausmus ir audinių nejautrumą. Deja, šis gydymo būdas pas mus per mažai naudojamas. Yra objektyvių priežasčių – Baltijos šalyse modernių prietaisų ir metodikų stygius. Raumenų stimuliavimas yra įdomus ir teoriniu (mechanizmų poveikio) požiūriu. Literatūra šiais aspektais negausi.
     Stimuliacijos režimai dirbant:
    Stimuliavimo dažnis – 70-120 HZ;
    Santykis tarp pauzės ir susitraukimo 3-1;
    Susitraukimo trukmė – 2-3 sek.;
    Stimuliacinė srovė 20-25 mA;
    procedūros trukmė iki 10 min.;
    kursui – 10-15 procedūrų su dviejų dienų pertraukomis.

     R. Kibiša
     Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinikos docentas, mokslų daktaras,
     Kauno universitetinių klinikų Elektrinės stimuliacijos vadovas,
     Lietuvos reabilitacijos asociacijos audinių ir organų elektrinio stimuliavimo sekcijos vadovas


Puslapis 27
Apie LDA užsienio spaudoje

     1. Bulletin of the International Diabetes Federation Diabetes Vice, March 2000 – "Empowerment Feels Good", Vida Augustiniene
     2. Word Health Organization, Ten Years with the St Vincent Declaration: The Targets, the Progress, the Vision, 2000 – "Role of St Vincent in strengthening diabetes associations in Lithuania", Vida Augustiniene; Recomendations of the St Vincent Declaration Workshop on Empowerment of People with Diabetes (Workshop on the rights and responsibilities of people with diabetes)
     3. Iranian Diabetes Society PAYAM-E-DIABET, Summer&Autum 2000 – "Empowerment Feels Good", Vida Augustinienė


Puslapis 28
Silpnaregių ir aklų diabetu sergančių žmonių dėmesiui

     Jei jūs mokate anglų kalbą, galite gauti nemokamai Nacionalinės aklųjų federacijos laikraštį "Voice of the diabetic" arba jo įrašą audiokasetėse. Šiuo reikalu prašome kreiptis adresu:
     VOICE OF THE DIABETIC
     811 CHERRY St., SUITE 309
     COLUMBIA, MO 65201
     Telefonas (573) 875-8911, Faksas: (573) 875-8902


Puslapis 28
Naujos knygos

     Į pagalba žmonėms, sergantiems cukralige, yra išleistos trys knygelės.
     Autoriai Viktor Jorgens, Monika Grusser, Peter Kronsbein savo leidinius skyrė sergantiems II tipo diabetu "Kaip aš gydausi cukraligę" (besigydantiems tabletėmis) ir "Insulinas man padeda jaustis geriau".
     Sergantiems I tipo cukralige veikalėjį "Mano knyga apie cukrinį diabetą" parašė Viktor Jorgens, Monika Grusser, ir Michael Berger. Visus šiuos leidinėlius iš vokiečių kalbos išvertė Laima Mališauskienė, spaudai parengė LSDMD pirmininkė Juzefa Uleckienė. Knygelėse pateikiama daug vertingų žinių apie dietinę mitybą, kojų priežiūrą, fizinį aktyvumą, insulino terapiją, kitus gydymo būdus, priemones komplikacijoms išvengti.

     Knygelių galima ieškoti knygynuose, taip pat Lietuvos diabeto asociacijoje:
     Didlaukio 45-108, Vilnius,
     tel. (8-22) 76 88 84

      

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, O.R. Jurkauskienė, D.Kartheiser, L. Kaulakienė, D. Kvedaravičienė, A. Norkus, E. Rudinskienė, M.Šaltytė, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė, S.Žukauskaitė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Didlaukio g. 45-108, 2057 Vilnius, tel. 76 88 84, faks. 76 92 91.