Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 

Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
No 3 (31) Rugpjūčio 10, 2001

Eli Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott Medisense, Berlin Chemie / Menarini pharma GmbH atstovybė, Roche Diagnostics atstovybė UAB "Eksmos MTC", Novo Nordisk, Pfizer H.C.P. corporation


Mieli skaitytojai, pasikeitė mūsų interneto adresas, naujas yra: http://www.is.lt/diabetas
Taip pat pradėjo veikti Diabeto forumas. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Tarptautinė LDA kolektyvinių narių vadovų konferencija


Danutė Kavaliauskienė (Panevėžys), Vytautas Zienius (Priėnai)
      Lietuvos diabeto asociacija, siekdama gerinti cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimą, moko juos valdyti ligą. Šiuo metu LDA vienija 51 kolektyvinį narį. Tai diabeto klubai, bendrijos, draugijos. Jų vadovai yra žmonės, kurie patys ar jų vaikai serga I ar II tipo diabetu, taip pat slaugytojos. Daugeliui jų trūksta žinių apie šią klastingą endokrinologinę ligą. Todėl LDA ir Druskininkų ,,Atgajos" klubas surengė tarptautinę konferenciją ,,LDA kolektyvinių narių vadovų mokymas cukrinio diabeto klausimais".
      Renginys vyko gegužės 10 – 11d. Druskininkuose, valstybės ir savivaldybių ,,Dainavos" mokymo centre. Pranešimus skaitė LDA veikloje dalyvaujantys medikai. Prof. Juozas Danilevičius aptarė svarbiausius cukrinio diabeto aspektus, kuriuos privalu žinoti sergančiajam. Šiuolaikinį požiūrį į ligos kontrolę išdėstė gyd. Bronius Jonušas. Tyrimus, būtinus diabeto kontrolei ir ligos komplikacijų prevencijai, išaiškino gyd. Gintaras Zaleskis. Gyd. Vytautas Dargis supažindino su diabetinės pėdos priežiūra, informavo apie ortopedinių gaminių svarbą ir įsigyjimo galimybes. Invalidumo nustatymo reformos koncepcijos įgyvendinimo aspektus nušvietė MSEK atstovas gyd. Romualdas Klimavičius. Apie pneumokokinės infekcijos sukeliamas ligas diabetu sergantiesiems bei profilaktiką (Pneumo 23 vakciną) kalbėjo gyd. Saulė Žvirinskienė. Paties žmogaus vaidmens svarbą diabetui valdyti konferencijos dalyviams įrodinėjo gyd. Almanas Jarašūnas. Vaikų cukrinio diabeto ypatumus apžvelgė gyd. Raselė Kiseliūnienė. Gyd. Ona Jurkauskienė iškėlė ambulatorinio gydymo privalumus, pasidalijo gydymo Humalogu patirtimi. Apie mitybos planavimo būtinybę diabetui valdyti kalbėjo ir patarimus teikė gyd. Egidija Baltrušaitienė. Slaugytojos diabetologės Juzefa Uleckienė, Birutė Marčiukaitienė ir Genovaitė Milošienė dalijosi diabeto mokymo patirtimi Lietuvoje ir užsienio šalyse.

"Atgajos" klubo pirminikė Jelena Šimonienė
      Latvijos diabeto federacijos tarybos narė, Latvijos vaikų ir paauglių diabeto asociacijos prezidentė Inara Pužule konferencijos dalyviams papasakojo apie diabeto priežiūros situaciją Latvijoje ir savo organizacijos darbą. Konferencijoje diabeto klubų, bendrijų, draugijų vadovai ne tik daug sužinojo apie ligą, bet ir pasidalijo savo rajono darbo patirtimi, išmoko teikti paraiškas paramai gauti. Sertifikatus gavo 55 konferencijos dalyviai iš 36 Lietuvos rajonų.
      Visiems nuotaiką skaidrino druskininkiečiai – Rūtos Dvorkinienės šokio studijos ir Dalios Urniežienės dainuojamosios poezijos ansamblio kolektyvai. Šventinį koncertą surengė ir Kelmės diabeto klubo saviveiklos kolektyvas ,,Mes drauge". Po įtemptos darbo dienos konferencijos dalyviai aplankė Grūto parką. Dėkojame renginio pagrindiniam rėmėjui – Invalidų reikalų tarybai prie LR Vyriausybės, rėmėjams – Aventis Pasteur, Eksmos MTC, Eli Lilly, Novo Nordisk kolektyvams.
      Čia vykusiame ir LDA tarybos posėdyje aptarti šiuo metu mums visiems aktualūs klausimai. Prisiminta, kad Sveikatos apsaugos ministerija ir toliau lieka abejinga LDA siūlymui organizuoti pasitarimą strateginiams klausimams aptarti su visų šios ligos priežiūra besirūpinančių institucijų atstovais.
      Svarstytas 2001 m. vasario 19 d. priimtas Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nutarimas Nr. 1/ 10 ,,Dėl konpensuojamų vaistų sąrašų keitimo tvarkos", kuriame rašoma:

      ,,Vadovaudamasi Sveikatos draudimo įstatymo 28 stripsnio 2 dalies 4 punktu ir siekdama racionaliau panaudoti Privalomojo sveikatos darudimo fondo biudžeto lėšas, Privalomojo sveikatos darudimo taryba nutaria pavesti Valstybinei ligoniu kasai:
      1. Nagrinėti siūlymus keisti vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ar jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, sąrašus (toliau sąrašai).
      2. Atlikti vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, siūlomų įrašyti į sąrašus ar iš jų išbraukti, farmakoekonominį vertinimą, teikti išvadas ir siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybai.
      3. Vesti derybas su farmacijos pramonės įmonėmis, farmacijos įmonių atstovybėmis ar jų įgaliotais asmenimis dėl gamintojų kompensuojamųjų vaistų kainų ir Privalomojo daudimo fodo biudžeto išlaidų vaistams kompensuoti.
      Pirmininkas V.Janušonis."


      Nerimą kelia tai, kad rūpinantis vien ekonomika, nukenčia gydymo kokybė. Šiuo metu, vykstant sveikatos reformai, stokojama dėmesio diabeto bei jo komplikacijų profilaktikai, sergančiųjų mokymui. Ambulatorinė šių žmonių priežiūra priskirta bendros praktikos gydytojams, kurie dar nėra tinkamai pasiruošę. Neįteisinti slaugytojos diabetologės, slaugytojos kojų priežiūros specialistės paslaugų įkainiai. Uždaromi anksčiau įsteigti diabeto mokymo, kojų priežiūros kabinetai. Ribojami gliukozės ir kiti tyrimai gydymo įstaigose. Dėl to blogėja ligonių sveikata.
      Nutarta visais klausimais dar kartą kreiptis į Sveikatos apsuagos ministeriją, Valstybinės ligonių kasos direktorių bei Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininką ir pakartotinai siūlyti aptarti strateginius cukrinio diabeto klausimus. Gal būsime išgirsti?

      Žmonės pageidauja naujausios informacijos apie šiuo metu vykdomą sveikatos (diabeto priežiūros) reformą. Kuo ji naudinga sergančiajam? Kodėl nenorima aptarti strateginių šios ligos klausimų, susėdus prie bendro stalo sergančiųjų bei jų sveikatą prižiūrinčių institucijų atstovams?
      Visas pasaulis sunerimęs dėl diabeto epidemiško plitimo bei išlaidų jo priežiūrai augimo; Lietuvoje – tarytum šios problemos nėra. Tuo tarpu sparčiai daugėja diabeto komplikacijų (širdies ligų ir kt.), invalidumo atvejų. Sveikintinas didelis dėmesys, skiriamas narkomanijai ir AIDS. Turėtų būti daugiau rūpinamasi ir kitomis, ne mažiau pavojingomis ligomis.

      Vida Augustinienė
      LDA prezidentė


Puslapis 2

Lietuvos diabeto asociacija – Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:
LDA, Didlaukio g. 45 – 108, 2057 Vilnius, tel. (8-22) 768884.
Internetas: www.is.lt/diabetas
Elektroninis paštas: diabetas@is.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis 9-17 val.

LANKYTOJAI PRIIMAMI:
Pirmadieniais 13-17 val.
Antradieniais 13-17 val.
Trečiadieniais 13-17 val.
Ketvirtadieniais 9-12 val.
Pietų pertrauka 12-13 val.
Teikiama nemokama gydytojo endokrinologo konsultacija
Kabinetas įkurtas Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos patalpose, Didlaukio g. 45, 111 kabinete. Gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu kol kas 3 kartus per savaitę.
Antradieniais 14-18 val.
Ketvirtadieniais 14-18 val.
Šeštadieniais 10-13 val.

Smulkesnė informacija telefonais:
(8-22) 300865
8-800-23332 nemokama linija
768 884 (Lietuvos diabeto asociacija)

Nepamirškime užsiprenumeruoti "Diabeto" laikraštį 2001 m. paskutiniam ketvirčiui

      Prenumerata priimama visuose Lietuvos pašto skyriuose iki kiekvieno metų ketvirčio pirmo mėnesio 20 dienos. Laikraščio indeksas 0016. Laikraštis išeina vasario, gegužės, rugpjūčio ir lapkričio mėn. iki 10 d.
      Jums reikia iškirpti čia pateiktą prenumeratos kvitą, įrašyti duomenis, kam ir kokiu adresu užsakote laikraštį, ir nunešus į pašto skyrių sumokėti už 1 numerį. Vieno numerio kaina – 1 Lt ir pašto pristatymo išlaidos – 0,36 Lt. Taigi jums reikia sumokėti tik 1,36 Lt. Kaip mus informavo Lietuvos paštas, jei kvitą prašote užpildyti pašto darbuotojo, papildomai reikės mokėti 1 Lt. Todėl siūlome jį užsipildyti patiems.

      Lietuvos diabeto asociacija


Lietuvos respublikos prezidentui p. Valdui Adamkui,
Lietuvos respublikos Seimo pirmininkui p. Artūrui Paulauskui,
Lietuvos respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui p. Kęstučiui Kuzmickui,
l.e.p. Ministrui Pirmininkui p. Eugenijui Gentvilui,
Sveikatos apsaugos ministrui p. Konstantinui Romualdui Dobrovolskiui,
Valstybinės ligonių kasos direktoriui p. Sauliui Janoniui

2001 m. liepos 2 d.
KREIPIMASIS

      Valstybinės ligonių kasos siūlomame Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekte ,,Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti A ir B sąrašai” numatomi radikalūs, antisocialiniai pakeitimai. Daugumas iki šiol 100 proc. kompensuojamų vaistų projekte numatomi kompensuoti tik 80 ar net 50 proc.
      Mes, atstovaudami sergantiems įvairiomis sunkiomis ligomis žmonėms, kuriems gyvybiškai būtinas ilgalaikis, dažniausiai ir visą gyvenimą trunkantis gydymas, esame priversti kreiptis į Jus. Pareiškiame, kad toks mechaniškas taupymas kompensuojamų vaistų sąskaita yra visiškai nepriimtinas ir prieštarauja 1998 m. LR Seimo patvirtintos Lietuvos sveikatos programos iškeltiems tikslams.
      Daugelis sunkiomis lėtinėmis ligomis sergančiųjų gauna minimalias pajamas ir yra visiškai nepajėgūs nusipirkti reikiamų vaistų. Šiuo metu esamomis sunkiomis socialinėmis sąlygomis, papildomos priemokos už nuo mirties gelbstinčius vaistus ribos jų prieinamumą pacientams, atims kokybiško gydymosi galimybę, skatins hospitalizavimo augimą, gausins sunkių invalidumo atvejų, mirčių, dar labiau didins valstybės išlaidas. Jau seniai įrodyta, kad gydymas ligoninėse kainuoja kur kas brangiau už konsultacijas ambulatorinėmis sąlygomis ir kad kokybiški modernūs vaistai padeda išvengti stacionarinio gydymo bei mažina valstybės išlaidas.

      Kreipiamės į Jus, reikalaudami:
      1. Nepatvirtinti Valstybinės ligonių kasos siūlomo projekto.
      2. Ieškoti būdų didinti biudžetą kompensuojamiems vaistams, nes Lietuvoje šis biudžetas yra įšaldytas ir nekeičiamas jau treji metai iš eilės.

      Kauno apskrities moterų sveikatos draugija ,,Alma”
      Lietuvos artrito asociacija
      Lietuvos diabeto asociacija
      Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija ,,Gyvastis”
      Lietuvos Respublikos astmos asociacija
      Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
      Lietuvos vaikų, sergančių onkohematologinėmis ligomis, tėvų ir globėjų draugija ,,Paguoda”
      Vilniaus miesto vaikų klubas ,,Daigas”


Puslapis 5
LDA narių dėmesiui

      Roche Diagnostics atstovybei Lietuvoje Eksmos MTC ir Abbott Medisense remiant, Lietuvos diabeto asociacijos nariai gali palankesnėmis sąlygomis įsigyti aparatėlius Glucotrend 2 ir Precision Q.I.D. kraujo gliukozei nustatyti. Šiuo reikalu prašoma kreiptis į LDA adresu: Didlaukio g. 45 – 108, telefonu (8 22) 768884 arba į rajono diabeto klubą.
      Žmonėms, besigydantiems insulinu, Valstybinė ligonių kasa pagal gydytojo receptą kalendoriniams metams kompensuoja 150 diagnostinių juostelių, tinkamų įvairiems gliukomačiams, įregistruotiems Lietuvoje. Jei dar neįsigijote aparato, gydytojas privalo išrašyti receptą juostelėms, nustatančioms glikemiją pagal spalvų skalę (pvz., BM Test 144).
      Siūlome naudotis proga ir įsigyti aparatą šiuo metu jums sudarytomis palankesnėmis sąlygomis. Jei jums gydytojas dėl kokių nors priežasčių neišrašo recepto diagnostinėms juostelėms įsigyti, informuokite apie tai mus.

      Lietuvos diabeto asociacija


Puslapiai 6-7
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

  Balandžio 26 d. LDA prezidentė Vida Augustinienė Kauno bendrijos ,,Aronija” nariams pasakojo apie organizacijos veiklą, taip pat Valstybės bei Asociacijos teikiamas lengvatas sergantiesiems. Susirinkime buvo išrinkta nauja taryba. Jos pirmininku tapo Gediminas Tarasovas.
  Gegužės 2 d. 11 kanalo televizijos laidoje ,,Diabetas. Ką reikia žinoti” informaciją visuomenei teikė gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė ir Vida Augustinienė.
  Gegužės 9 d. LDA susitikime su Eli Lilly kompanijos vadovais numatytos bendradarbiavimo gairės.
  Gegužės 10 – 11 d. Druskininkuose vyko Tarptautinė konferencija ,,Lietuvos diabeto asociacijos kolektyvinių narių vadovų mokymas cukrinio diabeto klausimais”.
  Gegužės 11 d. LDA tarybos posėdyje kolektyviniu nariu priimtas Telšių diabeto klubas ,,Dia Telšiai”. Svarstyti strateginiai diabeto klausimai. Jiems aptarti nuspręsta dar kartą kreiptis į LR Vyriausybės institucijas dėl bendro susitikimo Sveikatos apsaugos ministerijoje.
  Gegužės 11 d. ,,Baltijos” televizijos laidoje ,,Kaip jaučiatės” aktualiausiais diabeto klausimais kalbėjo Vida Augustinienė ir gydytoja Eglė Rudinskienė.
  Gegužės 30 d. Kupiškyje surengtame seminare atlikti ir HbA1c tyrimai rajono diabeto klubo ,,Kupa” nariams. Renginyje dalyvavo Juzefa Uleckienė (Lietuvos seserų diabeto mokytojų draugija), Jūratė Margelytė (Eksmos MTC), Liuba Čepulienė (VĮ Šeškinės poliklinika, Vilnius), Vida Augustinienė, Danguolė Kvedaravičienė (LDA). Rėmėjai: Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės ir Eksmos MTC.
  Gegužės 31 d. LDA pakvietė į seminarą Anykščių ,,Ateities” klubo narius. Kalbėjo akių gydytojas Saulius Galgauskas, gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė, slaugytoja diabetologė Juzefa Uleckienė, firmos ,,Plasitus” atstovė Goda Balčiūnaitė. Klubo nariams atlikti HbA1c tyrimai. Seminaro rėmėjas – Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės.
  Birželio 5 d. Kaune, ,,Perkūno namų” viešbutyje prie ,,apvalaus stalo” vyko diskusijos tema ,,Antro tipo cukrinio diabeto priežiūra”. Renginyje dalyvavo Nacionalinio St. Vincento deklaracijos komiteto, Lietuvos endokrinologų draugijos, Medikų diabeto sąjungos, Diabeto asociacijos (Vida Augustinienė, Genovaitė Naidzinavičienė), Seserų diabeto mokytojų draugijos (Juzefa Uleckienė), spaudos atstovai. Renginio rėmėjas – Novo Nordisk.

Telšių klubo pirmininkas Vytautas Stulpinas, gyd. Birutė Vaidakavičienė, Irena Onaitienė
  Birželio 16 d. Telšių diabeto klubo ,,Dia Telšiai” narių susitikime Vida Augustinienė informavo apie LDA veiklą, cukrinio diabeto naujoves, atsakė į sergantiesiems rūpimus klausimus.

Palangos stovyklos dalyviai Orvidų sodyboje
  Birželio 24 – liepos 3 d. Palangoje, ,,Pušyno” poilsio namuose vaikų diabeto mokymo stovykloje ilsėjosi 26 sergantieji iš 14 rajonų diabeto organizacijų. Stovyklos vadovė Palangos ,,Diabeto” klubo pirmininkė Irena Zamalienė. Jai talkino gydytoja endokrinologė Jūratė Varanavičienė (Palanga), gydytoja Vita Žėkaitė (Vilnius), Druskininkų diabeto klubo ,,Atgaja” pirmininkė Jelena Šimonienė, Andrius Zamalis (Palangos ,,Diabeto” klubas). Pagrindinis rėmėjas – Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės.
  Birželio 30 d. Vilkaviškyje ,,Insula” bendija minėjo savo veiklos 10 metų jubiliejų. Renginio dalyvius sveikino ir džiaugėsi šios organizacijos aktyvumu LDA prezidentė, Marijampolės ir Šakių diabeto klubų vadovai, rajono savivaldybės, gydymo įstaigų, spaudos atstovai. Koncertavo rajono neįgaliųjų saviveiklininkai. Bendrijos pirmininkas Juozas Janušaitis apžvelgė dešimtmečio organizacijos darbą. Šia proga išleistas bendrijos metraštis, bukletas, pagamintas suvenyras su bendrijos simbolika. Bendrija vienija 45 procentus rajono sergančiųjų. Vilkaviškio bendrija ,,Insula"”yra viena iš geriausiai dirbančių LDA kolektyvinių narių.
  Liepos 1 – 12 d. Latvijos vaikų ir paauglių diabeto asociacijos (prezidentė Inara Pužule) stovykloje Latvijoje dalyvavo Diana Jacevič (Lentvaris) ir Jolanta Pyragytė (Pasvalys).
  Liepos 2 d. išsiųstas 8 pacientus atstovaujančių organizacijų (krūties vėžio, artrito, diabeto, nefrologinių ligonių, astmos, sutrikusios psichikos, vaikų onkohematologinių ligų, žemaūgių) kreipimasis LR Prezidentui, Seimo pirmininkui ir Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui, Ministrui Pirmininkui, Sveikatos apsaugos ministrui, Valstybinės ligonių kasos direktoriui, reikalaujant nepatvirtinti VLK siūlomo projekto dėl ,,Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti A ir B sąrašų” radikalių pakeitimų sergančiųjų nenaudai.
  Liepos 3 d. Vilniuje, BNS agentūroje surengtoje spaudos konferencijoje išreikštas pacientų organizacijų susirūpinimas VLK siūlomo projekto ,,Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti A ir B sąrašų” radikaliais ir antisocialiniais pakeitimais. Lietuvos diabeto asociacijai atstovavo prezidentė Vida Augustinienė.
  Liepos 9 – 11 d. Vilniuje vyko trečiasis projekto ,,II tipo diabetu sergančiųjų mokykla LDA” dalyvių susitikimas. Mokymui vadovavo gydytojai Eglė Rudinskienė ir Gintaras Zaleskis. Rėmėjas – Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės.

Gelgaudiškyje. Atliekami HbA1c tyrimai Marijampolės apskrities sergantiesiems

Seminare Gelgaudiškyje
  Liepos 18 d. Šakių rajone, Gelgaudiškyje, vyko seminaras, taip pat atlikti gliukozės, HbA1c ir cholesterolio tyrimai Marijampolės apskrities (Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio) diabeto organizacijų nariams. Konsultavo gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė, slaugytoja diabetologė Birutė Marčiukaitienė. Pagrindinis rėmėjas – Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės.
  Liepos 21 – 30 d. Plungės rajone, Plateliuose, ,,Šaltinėlio” poilsio namuose veikusioje jaunimo diabeto mokymo stovykloje ilsėjosi 28 sergantieji iš 17 rajonų diabeto organizacijų. Stovyklos vadovė – Lietuvos seserų diabeto mokytojų draugijos, Plungės diabeto klubo narė slaugytoja diabetologė Aldona Danylienė. Jai talkino gydytoja endokrinologė Galina Apanel (Vilnius), slaugytojos Aldona Goštautienė (Joniškis), Kristina Stroputė (Klaipėda). Pagrindinis rėmėjas – Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės.
  Liepos 28 – rugpjūčio 5 d. Vilniaus ,,Keturių žirgų” jaunimo diabeto klubas organizavo žygį baidarėmis Aukštaitijos ežerais. Kelionę rėmė ir Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės.
  Rugpjūčio 5 – 14 d. Druskininkuose, Valstybės ir savivaldybių ,,Dainavos” mokymo centre vyksta Tarptautinė vaikų ir jaunimo diabeto mokymo stovykla. Dalyvauja 26 sergantieji iš 13 rajonų, taip pat Latvijos vaikų ir paauglių diabeto asociacijos. Stovyklos vadovė – Druskininkų diabeto klubo ,,Atgaja” vadovė Jelena Šimonienė. Jai talkina gydytoja endokrinologė Edita Jašinskienė (Kaunas), socialinis darbuotojas Vestina Kuliešiūtė (Kaunas), Rima Smirnova (Druskininkai). Pagrindinis rėmėjas – Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės.
  Rugsėjo 9 – 13 d. Glazgove, Škotijoje vyks kasmetinė Europos diabeto studijų asociacijos konferencija.
  Lapkričio 14 – Pasaulinė diabeto diena. 2001 metų tema: ,,Diabetas ir širdies ligos”.


Puslapis 8
"Insulai" - 10 metų

      Tekstas greit bus.


Puslapis 9
Sveikiname!
Nijolei Voveraitienei - 70 metų

      Tekstas greit bus.


Puslapis 11
Kovokim už gyvybę

      Labai įskaudino žinia apie rengiamą vaistų kompensavimo keitimą. Netgi gyvybę palaikantys vaistai, taigi ir insulinas, nebus kompensuojami 100%.
      Diabetas – nepagydoma liga. Insulino injekcijos būtinos kasdien, visą gyvenimą. Atsisakius insulino nors porai dienų, ištinka koma. Taigi stokojančio pinigų žmogaus gyvybė pakimba ant plauko.
      Diabetu sergantis žmogus turi vartoti ir kitokių vaistų, kurių nė vienas jam nekompensuojamas. Nėra ką apie tai kalbėti – ne visi juos išgali nusipirkti. Bet iš kur sveikatos tarnybai tiek įžūlumo nekompensuoti gyvybę palaikančio insulino?
      Labai stebina Vaistų gamintojų asociacijos pirmininko Algimanto Blažio mintys ,,Lietuvos sveikatoje”. Pareigūnas piktinasi, kad yra grupės ligonių, kuriuos sunku priversti mokėti už vaistus. Prie jų priskiria ir Diabeto asociaciją, kuri užtaria ligonius. Ponas A. Blažys mano, kad Lietuvos diabeto asociacija esanti ,,šventa karvė”, kurios niekas nedrįs kliudyti.
      Diabeto asociacija – tai mes, visi paprasti, neretai sunkiai iš menkų pensijų ar atlygių besiverčiantys, viso gyvenimo santaupų neatgaunantys, sergantys žmonės. Netylėkim, neleiskim tyčiotis! Esam ne karvės, o žmonės, su teise gyventi!

      N. Zibalaitė
GlucoWatch jau įregistruotas

      Praeitų metų antrajame ,,Diabeto” numeryje spausdinome informaciją apie JAV kompanijos Cygnus sukurtą naują gliukomatį GlucoWatch.
      Neseniai Maisto ir vaistų administracija (FDA) įregistravo šį prietaisą, kaip tinkamą produktą vyresniems nei 18 metų amžiaus žmonėms, sergantiems diabetu. Šiuo metu kompanija rengia mokymo programas gydytojams ir diabeto mokytojams, siekdama padėti jiems suprasti efektyviausias šio prietaiso galimybes individualioms gydymo programoms.
      GlucoWatch yra neinvazinis, automatiškai kas 20 minučių įvertinantis kraujo gliukozę, signalizuojantis apie per didelę ar per mažą ją, turintis 4000 matavimų atmintį prietaisas. Tačiau šis prietaisas kol kas negali visiškai pakeisti įprasto gliukomačio. Jis naudojamas lygiagrečiai su kasdienės savikontrolės prietaisu suteiks daugiau informacijos apie gliukozės pokyčius sergančiojo diabetu organizme. Tai padės geriau koreguoti gydymą. GlucoWatch susideda iš dviejų dalių: prietaiso ir Autosensoriaus. Autosensorius keičiamas kas 12 val. Jį pakeitus, prietaisas kalibruojamas pagal kraujo gliukozės parodymą įprastu gliukomačiu. Po 3 val. kas 20 min. GlucoWatch teikia parodymus.
      Daugiau informacijos apie šį prietaisą galite rasti internete: www.glucowatch.com.


Puslapis 12
Padėka

      2001 m. birželio 27 d. Vilniaus universitetinėje ligoninėje įvyko slaugos bakalauro darbų gynimas. Ginti šie keturi darbai:
      1. Cukralige sergančiųjų pėdų priežiūros būklės Lietuvoje tyrimas (autorė Vilma Montrimaitė).
      2. Lietuvos diabeto asociacijos cukraligės klubų veikla jų vadovų ir narių požiūriu (autorė Natalija Gagarina).
      3. Cukralige sergančiųjų žinios apie cukrinį diabetą (autorė Teresa Jemeljan).
      4. Cukralige sergančių vaikų ir tėvų žinios apie cukrinį diabetą (autorė Aurika Savickaitė).
      Šių darbų vadovė – VU MF propedeutikos ir slaugos studijų centro doc. Edita Janulionytė.
      Darbų autorės ir doc. E. Janulionytė už paramą ruošiant ir ginant darbus nuoširdžiai dėkoja LDA prezidentei Vidai Augustinienei; Lietuvos seserų - diabeto mokytojų draugijos pirmininkei Juzefai Uleckienei; CD klubų pirmininkams: Steponui Malinauskui, Jelenai Šimonienei, Rimantai Tamošiūnienei, Aldonai Goštautienei, Laimai Vitkauskienei, Larisai Rarovskajai, Rimgaudui Rimošaičiui, Benonai Jucienei, Vytautui Juozapaičiui, Klemensui Žadeikiui, Loretai Zajankauskienei, Jadvygai Jacevič, Genovaitei Naidzinavičienei, Onai Guginytei, Vidai Galvanauskienei, Irenai Zamalienei, Vidai Vegienei, Laimutei Laukaitienei, Jeronimui Dambrauskiui, Janinai Tautkienei, Reginai Minkevičienei, Almantui Šlivinskui, Vaclovui Šimkui, Aldonai Vytienei, Stanislavai Osteikienei, Sauliui Narkūnui, Daivai Trumpaitei, Petrui Kontrimui, Juozui Janušaičiui, Almai Jusytei, Eglei Labanauskaitei, Zinai Černovienei, Vytautui Januškevičiui, p. Bartkevičienei, gyd. Silvijai Vyšniauskienei; CD klubų nariams: Druskininkų ,,Atgajos”, Elektrėnų, Kėdainių ,,Diabeto”, Kuršėnų ,,Ventos”, Rokiškio ,,Rokiškio”, Šiaulių ,,Lemties”, Vilniaus ,,Beta” ir ,,Keturių žirgų”, Zarasų ,,Vilties”; Antakalnio ir Šeškinės poliklinikų Diabetinės pėdos priežiūros kabinetų slaugytojoms.


Naudinga viešnagė

      Išvykos į Lietuvos diabeto asociaciją Anykščių rajono ,,Ateities” klubo nariams jau tapo tradicija. Taigi ir šių metų gegužės mėnesį Asociacijoje buvome maloniai priimti.
      Prezidentė Vida Augustinienė išsamiai nušvietė Asociacijos veiklą, sprendžiamus uždavinius, klausimus, susijusius su Vyriausybės institucijų veiksmais, apie priemones, siekiant užkirsti kelią epidemiškai plintančios ligos sukeliamoms komplikacijoms.
      Šeškinės poliklinikoje 29 ekskursijos dalyviams buvo nemokamai atlikti glikuoto hemoglobino tyrimai. LDA pakviesti aukštos kvalifikacijos Vilniaus gydytojai pasakojo apie kojų, inkstų, širdies, kraujagyslių, akių (dveji metai, kaip anykštėnai neturi okulisto) ligas, sukeliamas diabeto. Gavome atsakymus į visus sveikatai svarbius klausimus.
      Galiausiai aplankėme sostinės istorines–kultūrines vietoves. Grįždami į namus, vakarieniavome gražiame gamtos prieglobstyje. Džiaugėmės LDA vadovės pasiaukojimu ir pastangomis per vieną dieną gavę tiek svarbių žinių.
      Visų išvykos dalyvių vardu dėkojame LDA prezidentei Vidai Augustinienei, gydytojams Eglei Rudinskienei, Sauliui Galgauskui ir slaugytojai diabetologei Juzefai Uleckienei. Asmeninės Jums laimės, sveikatos, didelės ištvermės budėti mūsų sveikatos sargyboje.

      Steponas Malinauskas,
      ,,Ateities” klubo pirmininkas
Maloni stovykla

      Birželio 29 dieną Radviliškyje, Reabilitaciniame profesinio rengimo centre, vyko Šiaurės Lietuvos invalidų socialinės integracijos stovykla.
      Dalyvavo delegacijos iš Joniškio, Šiaulių, Tauragės, Utenos. Mūsų rajonui atstovavo Radviliškio rajono invalidų draugija bei mūsų rajono ,,Likimo” klubo sportininkai.
      Stadione varžėsi trikovės, kamuolio metimo, rankų lenkimo, baudų metimo į krepšį, rutulio stūmimo, strėlyčių mėtymo, šaškių bei šachmatų sportininkai.
      Geriausiu šachmatininku pripažintas ,,Likimo” klubo narys S. Puodžiukas. Šaškių varžybose bendrakomandinėje šio klubo užimta ketvirta vieta.
      ,,Likimo” klubo narys K.Kniška kamuoliuko metimo varžybose pelnė trečiąją prizinę vietą.
      Kitose sporto šakose pasirodyta kiek kukliau, bet ateityje tikimės daugiau sėkmės.
      Renginio metu medicinos pagalbą teikė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus rajono savanoriai.
      Po varžybų apdovanoti nugalėtojai. Koncertavo Radviliškio pensininkų bendrijos ,,Bočių” saviveiklininkai, Reabilitacinio centro moksleiviai, kiti kūrybiniai kolektyvai. Pietums kareiviai išvirė kareiviškos košės. Renginio dalyviams surengta linksma vakaronė.

      ,,Likimo” klubo pirmininkas
      Jeronimas Dambrauskis


Puslapis 13
Atkuto panevėžiečiai

      Dar prieš Naujuosius metus ,,Vilties” klubas, išsirinkęs naują pirmininkę D. Kavaliauskienę, sekretorę G. Sereikienę, ėmė gaivinti savo veiklą.
      Panevėžio mieste ir rajone diabetas diagnozuotas apie 1520 žmonių. Kiekvienam svarbu kuo anksčiau pradėti gydytis. Kviečiame sergančiuosius į savo bendriją. Čia gaunama literatūra, paskaitomis, kitais renginiais plečiamos žinios apie ligą, mokoma dietinės mitybos, sveikos gyvensenos, lengvatinėmis sąlygomis įsigyjama savikontrolės priemonių. Dalijamasi ne tik žiniomis, bet ir rūpesčiais, džiaugsmais.
      Panevėžio internatinėje mokykloje kartu šventėme Atvelykį. Linksmino susikūręs mūsų ansamblis ,,Vitaminas”. Dalyvavo gydytojai endokrinologai: A. Palinauskas, N. Vezbergienė. Už galimybę pasilinksminti, taip pat labdarą dėkojame V. Matkevičienei, AB ,,Panevėžio pienas”, ,,Malsena” vadovams.
      Pagerbėme motinas, pažymėdami jų dieną. Neseniai klausemės endokrinologų paskaitos ,,Sveikas maistas”, kur parduotuvės vedėja reklamavo šias prekes. Už 6 žmonių sveikatingumo kelionę į Vilnių dėkojame Panevėžio savivaldybei ir LDA prezidentei V. Augustinienei. Aktyvios mūsų klubo narės: pirmininkė, sekretorė, taip pat R. Rajunčienė, B. Vanagienė labai norėtų įgyvendinti mūsų svajonę – atgaivinti diabeto mokyklėlę. Netrukus žadame pasidžiaugti žydinčia gamta – aplankyti Panemunės pilį.

      A. Žaldokienė
      Panevėžys
Mažųjų marijampoliečių šventė

      Birželio 20 d. ,,Diabetiko ABC” klubas surengė savo vaikams sveikatingumo šventę. Čia buvo žaidžiama, vyko sportinės varžybos, matuotas kraujo gliukozės kiekis diabetu sergantiems vaikučiams. Už aktyvų dalyvavimą šventėje jiems įteiktos dovanėlės.
      Už nuotaikingą renginį dėkojame klubo pirmininkei G. Naidzinavičienei ir tarybos narei A. Jonuškienei.

      E. Vaitkevičienė


Puslapis 14
Naktinė hipoglikemija,
rytinė hiperglikemija

      Cukriniu diabetu sergantys žmonės tiek dieną, tiek naktį bauginasi per mažo gliukozės kiekio reakcijos.
      Nejauku vakare atsigulti, jei kraujo gliukozės mažai, o atsikelti – jei per daug.
      Naktį protas, sąmonė miega, ilsisi, o organizmas nemiega – visą laiką jame vyksta natūralūs ciklai, kurių metu gali sumažeti gliukozės (hipoglikemija), o vėliau, kaip atsakas, gresia hiperglikemija.

      Kas keičia organizme gliukozės kiekį?
      Daugelį organizme vykstančių procesų lemia paros laikas, arba kalendorinis ciklas.
      Miegojimas naktį ir aktyvumas dieną skiriasi, todėl ir hormonų lygis keičiasi. Sergančiojo diabetu organizmui naktį, apie 3 val., reikia tik minimalaus kiekio insulino palaikyti reikiamam gliukozės kiekiui.
      Vakare suleistas ilgo veikimo insulinas ( Humulin N, Protophan, Illetini NPH, Mixtard 30/ 70) naktį gali sukelti mažą gliukozės kiekį.
      Tarp 3 val. nakties ir 6 val. ryto – organizmas bunda, ir tuo laiku galėtų prasidėti nauja darbo diena. Tuo metu organizme gausėja kitų hormonų, kurie turi įtakos didėti gliukozės kiekiui (insulinas yra vienintelis hormonas, kuris mažina gliukozės). Kai ryte žmogus keliasi ir jo kraujyje gausu gliukozės, reiškinys vadinamas Somodžio fenomenu, arba posthipoglikemine hiperglike- mija. Po nedidelio gliukozės kiekio, kaip atsakas, jos pagausėja. Pirmą kartą tai buvo aprašyta 1959 m.

      Kaip šio reiškinio išvengti? Reikėtų:
      stengtis (pagal galimybes) pasimatuoti kraujo gliukozę einant miegoti;
      apie tai pasikalbėti su gydytoju: jis gali patarti matuotis gliukozę prieš einant miegoti arba net naktį 1 – 3 val.

      Galimi variantai gerinti gliukozės rodiklį ryte:
      1. Sumažinti vakare leidžiamo pailginto veikimo insulino;
      2. Keisti insulino leidimo laiką, kad didžiausias jo veikimas nesutaptų su 1 – 3 val.;
      3. Keisti leidžiamo insulino rūšį;
      4. Daugiau užkąsti prieš einant miegoti: 1 – 2 AV = 12 – 24 g angliavandenių (sunkiai įsisavinamų);
      5. Atsikelti naktį 1 – 2 kartus apie 3 val. ir pasimatuoti kraujo gliukozę. Jeigu gliukomatis rodo 70 mg/ dl (3.8 mmol/ l) – būtina užkąsti pusę riekelės duonos sumuštinį;
      6. Keisti insulininės pompos programą, kuri mažintų insulino pokyčius.
      Jeigu dažnai ryte atsikeliama, esant gausiai kraujo gliukozei, reikėtų padėtį keisti, gausinant ilgo veikimo insulino vakare arba mažinant naktipie- čių (t.y. ~ 1 – 1.5 AV). Tai galėtų turėti įtakos hipoglikemijai.

      Buvusios nakties hipoglikemijos požymiai:
      Naktį:
      1. Košmariški sapnai;
      2. Staigus pabudimas;
      3. Prakaitavimas;
      4. Rytinė tachikardija;
      5. Sutrikęs miegas.

      Ryte:
      1. Galvos skausmas;
      2. Jausmas, lyg naktį vargino nemiga;
      3. Trumpokas atminties praradimas;
      4. Kraujo gliukozės gausumas po pusryčių ar prieš pusryčius (po hipoglikemijos);
      5. Nedidelis acetono kiekis šlapime (rodo gliukozės trūkumą).

      Kas gali sukelti naktinę hipoglikemiją? Tai:
      1. Intensyvi insulino terapija (insulino gausumas vakare);
      2. Silpni naktipiečiai (apie1.5 val. po ilgo veikimo insulino injekcijos);
      3. Vakare išgertas alkoholis;
      4. Mažesnis negu 100 mg/ dl (~ 5,5 mmol/ l) gliukozės kiekis einant miegoti;
      5. Daug aktyvesnė dienos veikla už kitas.

      Kaip to išvengti? Reikėtų:
      1. Padidinti rytinę insulino dozę;
      2. Pakeisti insulino pompos programą (mažinant insulino tiekimą nak- tį).
      Visais atvejais, jeigu ilgą laiką vargina rytinė hiperglikemija, ši būklė aptartina su gydytoju.

      Pagal ,,Diabetes Forecast” June, 2001
      parengė gyd. Eglė Rudinskienė


Puslapiai 15-16
Ankštiniai

      Ankštiniai - pagrindinis augalinių baltymų šaltinis – vis rečiau vartojami maistui, nes, daugelio žmonių nuomone, yra sunkiai virškinami. Gerėjant gyvenimui, Europos šalyse vis daugiau suvalgoma mėsos, kuri tampa pagrindiniu maisto baltymų šaltiniu.
      Tinkamai pasirinkus ankštines daržoves ir prieskonius joms pagardinti, galima pasigaminti įvairių skanių patiekalų. Dažniausiai jos ruošiamos su žalumynais, svogūnais, pomidorais ir paprika. Ir sergantiesiems diabetu žirneliai, lęšiai, pupelės yra tinkamas maistas. Šiose daržovėse daug balastinių medžiagų, jų angliavandeniai lėtai patenka į kraują, todėl nesukelia staigaus cukraus gausėjimo.
      Ankštinių tėvynė yra Vidurio ir Pietų Amerika, Artimieji Rytai ir Šiaurės Afrikos šalys. Ankštinių šeimai botanikai priskiria netgi žemės riešutus.
      Ankštiniai yra vienintelė kultūra, kurioje itin gausu baltymų. žemės riešutuose baltymų nuo 15 proc., sojos pupelėse – iki 40 proc. O derinant su miltiniais produktais, kiaušiniu arba pienu, baltymų dar gausėja. Be to, ankštiniuose gausu lėtai skaidomų angliavandenių, balastinių medžiagų (nuo 10 iki 18 proc.). Balastinės medžiagos gali padėti mažinti cholesterolio.
      Tačiau kai kuriuos žmones, pavalgiusius ankštinių patiekalų, gali varginti vidurių pūtimas ar žarnyno spazmai.
      Žarnyno flora turi adaptuotis prie tokio maisto pamažu. Iš pradžių reikėtų valgyti ankštinių po truputį, porą kartų per savaitę. Įpratus organizmui, blogumų nekyla.
      Priešingai negu gyvulinės kilmės baltymų šaltiniuose, ankštiniuose nėra riebalų. Tiktai sojos pupelės ir žemės riešutai šie tiek riebalų turi. Ankštiniuose gausu B grupės vitaminų, magnio, kalcio, fosforo, kalio ir geležies.

      Pupelės
      Didžiosios pupos buvo žinomos jau prieš tūkstančius metų. Dar senovės romėnų varguomenei pupų valgiai buvo labiau mėgstamas patiekalas. Azijoje džiovintos pupelės ir šiandien yra vienas iš pagrindinių maisto produktų.
      Džiovintų pupelių yra daug rūšių. Baltosios yra švelnaus skonio. Raudonosios, kiek didesnės pupelės, yra aštresnio skonio, jas labai mėgsta JAV gyventojai. Ypač tinka sočioms salotoms ruošti. Juodosios pupelės yra aštraus skonio, todėl dažniausiai iš jų gaminami troškiniai.

      Soja
      Sojos pupelių kilmės šalis – Kinija, tačiau šiandien jos auginamos Amerikoje, subtropinio klimato šalyse ir net Europoje. Iš jų gaminami baltyminiai produktai: sojos ,,mėsa”, padažai, augalinės pastos, aliejai, taip pat pašarai gyvuliams. Sojos pupelės turi ne tik daug baltymų, riebalų, bet ir B1 ir B2 vitaminų, mineralinių medžiagų. Sojos pupelių “mėsa” vegetarai keičia tikrą mėsą. Žalios sojos pupelės – tai žalios sėklos, kurios pas mus parduodamos daigintos.

      Žirneliai
      Tai geriausiai žinoma ankštinė kultūra, kilusi iš Azijos, Europoje auginta jau viduramžiais. Džiovinti žirneliai siūlomi žali ir geltoni, labiausiai tinka sriuboms, troškiniams, mišrainėms. Juose gausu ne tik baltymų, bet ir geležies, B vitaminų, mikroelementų.

      Lęšiai
      Tai labai sena kultūra, minima dar Senajame Testamente. Lęšių yra labai daug rūšių. Daugiausia auginami Čilėje, Amerikoje, Argentinoje, Indijoje ir Pakistane. Raudonieji lęšiai parduodami valyti ir verdami labai trumpai. Pas mus galima nusipirkti plokščių rudųjų lęšių. Jie tinka sriuboms, daržovių troškiniams ir salotoms. Lęšiuose daug baltymų, taip pat balastinių medžiagų. Dėl didelio celiuliozės kiekio jie – tikrai sunkiai virškinamas maistas.

      Ruošimas maistui
      Įvairių rūšių ankštinių nesunku rasti parduotuvėse, ypač didžiuosiuose prekybos centruose. Ankštinių atsargų galiojimo laikas praktiškai neribotas. Geriausia juos laikyti stikliniuose, keramikiniuose, metaliniuose induose. Prieš ruošiant maistui, reikia nuplauti ir perrinkti. Kuo senesni, tuo ilgiau reikia mirkyti, geriausia pamerkti nakčiai. Turint greitpuodį, galima išvirti greičiau, virimo laikas priklauso ir nuo vandens kietumo – minkštesniame vandenyje trumpesnis. Rūgštūs priedai virimo laiką ilgina.
      Dėl įvairių kenksmingų medžiagų nepatariama valgyti ankštinių žalių. Juose yra lektino ir ciano vandenilio rūgšties. Lektinas gali jungtis prie raudonųjų kraujo kūnelių. Pastarieji nebegali pernešti deguonies organizme. Ciano vandenilio rūgštis išlaisvinama mirkant ankštinius vandenyje. Netgi daigintus patariama perlieti verdančiu vandeniu.

      Bulgariškos lęšių salotos
      4 porcijoms:
      200 g džiovintų lęšių,
      1 l vandens,
      1-2 lauro lapai,
      0,5 arbat. šaukštelio maltų gvazdikėlių,
      1 arbat. šaukštelis kmynų,
      1 arbat. šaukštelis smulkinto dašio,
      1 svogūnas,
      1 raudona paprika,
      1 geltona paprika,
      4 arbat. šaukšteliai (20 g) alyvų aliejaus,
      2 arbat. šaukšteliai (10 g) garstyčių,
      4 arbat. šaukšteliai (10-30 g) balto vyno acto,
      1 mažas (100 g) obuolys,
      1 pundelis svogūnų laiškų,
      80 g ožkos sūrio,
      4 kiaušiniai,
      4 valg. šaukštai miltų,
      pagal skonį druskos, pipirų, paprikos miltelių.

      Lęšiai per naktį mirkomi šaltame vandenyje. Verdami apie 30-40 min. kartu su lauro lapais, gvazdikėliais, kmynais ir dašiu. Vanduo nupilamas ir lęšiai ataušinami. Svogūnai ir paprika (pašalinus sėklas) smulkiai supjaustomi. Iš aliejaus, garstyčių, acto paruošiamas marinatas. Paskaninama druska, pipirais, paprikos milteliais. Obuolys, sutarkuotas neluptas, dedamas į marinatą. Svogūnų laiškai smulkiai supjaustomi. Visi produktai sumaišyti paliekami valandai marinuoti. Kubeliais supjaustytas sūris, dedamas prieš patiekiant.
      Vietoj ožkos sūrio galima imti fetos ar pan.

      Energetinė 1 porcijos vertė:
      20 g baltymų, 10 g riebalų, 30 g angliavandenių, 2,5 duonos vieneto, 3 angliavandenių vienetai, 5 g balastinių medžiagų, 30 mg cholesterolio, 300 kcal, 1260 kJ.

      Pupelių-pomidorų troškinys
      4 porcijoms:
      2 svogūnai,
      3-4 valg. šaukštai saulėgrąžų aliejaus,
      1 valg. šaukštas paprikos miltelių,
      česnako skiltelė,
      pundelis žalumynų (krapų, petražolių),
      4-5 pomidorai,
      2 valg. šaukštai pomidorų padažo,
      300 g. baltų džiovintų pupelių,
      po pundelį svogūnų ir petražolių,
      pagal skonį druskos, pipirų.

      Pupelės pamerkiamos iš vakaro, kitą dieną išverdamos. Svogūnai, česnakas, žalumynai smulkiai sukapojami, apie 5 min. aliejuje pakepinami. Apibarstomi paprika ir gerai išmaišomi. Perpilti verdančiu vandeniu pomidorai nulupami, supjaustomi, sudedami į keptuvę su 1,5 stiklinės vandens ir pomidorų padažo. Pagardinama druska, paprika ir pipirais. Lėtai dar pakaitinama apie 5 min. Tada sudedamos nusunktos išvirtos pupelės ir paliekama karštai 3 min. Prieš patiekiamas troškinys apibarstomas sukapotais svogūnų laiškais ir petražolėmis.

      1 porcijos energetinė vertė:
      15 g baltymų, 10 g riebalų, 45 g angliavandenių, 3,5 duonos vienetai, 4 angliavandenių vienetai, 15 g balastinių medžiagų, 0 mg cholesterolio, 360 kcal, 1500 kJ.

      Pagal Diabetes Journal Nr. 11/2000 parengė
      Laima Kaulakienė


Puslapis 17
Sriubos

      Prie kiekvieno recepto yra pateikta angliavandenių (A), baltymų (B), riebalų (R) kiekis. Jeigu nenurodytas porcijų skaičius, vadinasi aprašomas patiekalas skirtas vienam žmogui.

      Bulvienė su morkomis ir porais
      2 porcijoms:
      0,5 l liesos mėsos nuoviro,
      480 g skustų bulvių,
      100 g morkų,
      100 g porų,
      20 g augalinių riebalų,
      30 g grietinės (10% riebumo) arba balto jogurto,
      2 valg. šaukštai smulkintų petražolių,
      didelis svogūnas, pagal skonį druskos.

      Supjaustytos bulvės išverdamos dalyje nuoviro, tada sugrūdamos į tyrę. Pridedama 15 min. sūriame vandenyje pavirtas, kubeliais supjaustytas morkas bei porus. Supilamas likęs pašildytas nuoviras, įmaišoma grietinė arba jogurtas. Suberiamas kapotas svogūnas, pakeptas riebaluose iki gelsvumo. Patiekiama sriuba apibarstoma petražolėmis.
      Porcijoje yra: 49 g A; 12 g B; 14 g R; 372 kcal.

      Daržovių sriuba su mėsos kukuliais
      2 porcijoms:
      60 g daržovių,
      2,5 stiklinės mėsos nuoviro,
      40 g veršienos,
      ½ kiaušinio,
      2 nubraukti šaukšteliai džiūvėsių,
      pagal skonį svogūnų laiškų, druskos, pipirų.

      Daržovės smulkiai supjaustomos, užpilamos nuoviru ir išverdamos. Žalia mėsa sumalama, pasūdoma, papipirinama. Sudedamas kiaušinis ir džiūvėsiai. Masė gerai išminkoma, ir formuojami nedideli kukuliukai, kurie išverdami sriuboje. Patiekiant suberiami smulkinti svogūnų laiškai.
      Vienoje porcijoje yra: 8 g A; 7 g B; 2 g R; 78 kcal.

      Vištienos sriuba su daržovėmis
      200 g vištienos krūtinėlės,
      2,5 stiklinės vandens,
      vidutinio dydžio svogūnas,
      400 g daržovių,
      ½ česnako skiltelės,
      1,5 valg. šaukšto augalinio aliejaus,
      pagal skonį pipirų, druskos,
      1 arbat. šaukštelis natūralios pomidorų tyrės,
      1 valg. šaukštas susmulkintų svogūnų laiškų, petražolių.

      Vištienos krūtinėlė (be odos) išverdama su puse svogūno, paskiau supjaustoma kubeliais. Daržovės smulkiai supjaustomos su kita svogūno pusele, česnaku, apkepama įkaitintame aliejuje. Įpilama pusė nuoviro ir troškinama 15 min. Tada supilamas likęs nuoviras, supilama pomidorų tyrė ir suberiama supjaustyta vištiena. Dar apie 10 min. paverdama, įberiama pipirų, pasūdoma ir patiekiama, apibarsčius žolelių mišiniu.
      Porcijoje yra: 14 g A; 29 g B; 13 g R; 289 kcal.

      Receptus iš Čekų kalbos išvertė ir parengė
      Virginija Čepaitė


Puslapis 18
Aštuonios diabeto valdymo taisyklės

      Palaikyti patenkinamą diabeto kontrolę, susirgus dar kita liga, bus lengviau, laikantis čia pateikiamų 8 taisyklių.

      1. Turėkite diabeto valdymo planą kitos ligos atvejui
      Tikriausiai su savo gydytoju esate aptarę diabeto valdymo ypatumus sunegalavus. Jei ne, laikas tai padaryti. Plane turėtų būti numatyta, kada iškviesti gydytoją, kaip dažnai tirti kraujo gliukozę ir acetoną šlapime, kaip koreguoti mitybą bei gydymą medikamentais. Turėkite diabeto priežiūros specialistų telefonus, kuriais galėtumėte paskambinti naktį ar poilsio dienomis.

      2. Nemažinkite kraujo gliukozę reguliuojančių vaistų
      Dažnai žmonės mano, kad sunegalavus dingsta apetitas ir, saikingiau valgant, reikia riboti kraujo gliukozę mažinančių vaistų. Iš tikrųjų priešingai - organizmas reikalauja daugiau insulino. Kraujo gliukozės labai pagausėja, net jei valgoma nedaug. Todėl gydytojas gali patarti švirkštis daugiau insulino, o vartojantiesiems tabletes gali būti paskirtos insulino injekcijos reguliuoti kraujo gliukozės pokyčius.
      Bet kuriuo atveju svarbu konsultuotis su gydytoju, vykdyti jo patarimus, o patiems neeksperimentuoti.

      3. Daug gerkite
      Vemiant, viduriuojant ar karščiuojant prarandama daug skysčių. Tuomet labai svarbu reikiamu jų kiekiu aprūpinti organizmą, nes tai padeda kontroliuoti kraujo gliukozę. Gerti vandenį yra geriausia. Valgytinas ir sultinys. Vengtina kofeino turinčių gėrimų, nes jie šalina iš organizmo skysčius.

      4. Laikykitės reguliarios mitybos plano
      Kuo griežčiau laikomasi mitybos plano laiko atžvilgiu, tuo lengviau kontroliuoti kraujo gliukozę.
      Kitas svarbus dalykas yra suvartoti reikiamą kalorijų kiekį, valgant lengvai virškinamą maistą. Angliavandenių keitimo sąrašą galima papildyti bulvių tyre, ryžiais, skrebučiais be sviesto, javainiais. Baltymų šaltinis - neriebus pienas, varškė, naminis sūris, plakta kiaušinienė, natūralus jogurtas. Vaisiai gali būti keičiami konservuotais vaisiais savo sultyse bei sultimis.
      Atsisakykite tokių maisto produktų, kaip pudingas, saldūs gaivinantys gėrimai, konservuotos sriubos, tirpaus sultinio kubeliai, sūrūs traškučiai, bulvių tyrė bei kiti pusfabrikačiai.

      5. Tikrinkite kraujo gliukozę
      Sunegalavus reikia dažniau tikrinti kraujo gliukozę. Sergant ji kinta ir būna didesnė nei įprastai. Todėl kraujo tyrimą reikia atlikti kas 3 – 4 valandos ar dažniau, jei nurodys gydytojas.

      6. Tirkite acetoną šlapime
      Susirgus per didelis kraujo gliukozės kiekis mažina insulino gebėjimą aprūpinti ląsteles energija. Tuomet ląstelės ją gauna skaidant organizme sukauptas riebalų atsargas. Šio proceso metu organizme atsiranda jį nuodijantys ketonai. Išsivysto sveikatai pavojinga diabetinė ketoacidozė.
      Jei kraujo gliukozės yra daugiau kaip 13 mmol/l, jei pykina arba vemiama, tirtinas acetonas šlapime. Sergantiesiems I tipo diabetu gydytojas gali patarti tai daryti kas 4 val. Jei acetono diagnostinė juostelė rodo vidutinį ar didelį acetono kiekį ir gausu kraujo gliukozės būtina gydytojo konsultacija. Reikia imtis skubių priemonių stabdyti acetono kaupimuisi organizme. Tiktų papildomai švirkštis insulino ir gerti daug vandens.

      7. Fiksuokite tyrimų rezultatus
      Dienyne registruotini visi rezultatai ir naudotos priemonės. Tai padeda sekti ligos būklę, kraujo gliukozės, ketonų kiekio kitimą, nes dėl blogos savijautos prastėja atmintis. Šis informacijos šaltinis padeda gydytojui koreguoti diabeto valdymą.
      Dienyne nurodykite:
      ligos požymius;
      skirtus vaistus, jų dozes;
      kitus medikamentus, pvz., insuliną ir jo dozes;
      kraujo gliukozės tyrimų rezultatus;
      acetono šlapime tyrimų duomenis;
      kūno temperatūrą;
      mitybos planą;
      gydytojo konsultacijas ir patarimus.
      Nepamirškite pažymėti dienos ir valandos.

      8. Jei sveikata negerėja, skambinkite gydytojui
      Savo diabeto dienyne pažymėkite, kad reikia konsultuotis su gydytoju, jeigu:
      sunegalavote ir savijauta negerėja po dviejų dienų;
      viduriuojate, vemiate ilgiau nei 6 val.;
      aptikta vidutinis ar didelis acetono šlapime kiekis;
      kraujo gliukozė nemažėja kaip 13 mmol/l, net papildomai švirkščiantis insulino (kaip liepė gydytojas) arba vartojantiesiems tabletes prieš valgį kraujo gliukozės ilgiau kaip 24 val. buvo per 13 mmol/l;
      ryškūs ketoacidozės požymiai: mieguistumas, krūtinės ar pilvo skausmas, apsunkęs kvėpavimas, „įkritę“ akys, sutrūkinėję lūpos ar liežuvis, iš burnos sklinda acetono kvapas;
      nesugebate pasirūpinti savimi, nežinote, kaip elgtis.

      Pagal užsienio spaudą
      parengė Dainara Kartheiser


Puslapis 19
Identifikavimo apyrankė

      Pranešame, kad diabetu sergantys žmonės gali įsigyti identifikavimo apyrankę. Nelaimės atveju, pvz., ištikus hipoglikemijai, ji padės šalia esantiesiems, taip pat medikams greičiau nustatyti, kad žmogus serga cukriniu diabetu. Apyrankėje išgraviruota ženklelis ,,dia", taip pat sergančiojo vardas, pavardė, telefonas, kuriuo reikėtų pranešti apie žmogaus būklę; nurodomi jo vaistai - insulinas ar tabletės.
      Apyrankių (pasidabruotų, paauksuotų, sidabrinių ar auksinių pagal pageidavimą ir finansines galimybes) galima užsisakyti ar teirautis smulkesnės informacijos adresu:

      UAB ,,Alpera"
      Titnago g. 10, Vilnius 2053
      Tel.: 8 22 311667
      Tel./faksas: 8 22 455012
      Mob. tel. 8 287 16182

      Diabeto klubų, bendrijų, draugijų vadovai kviečiami apie šią galimybę informuoti savo miesto ir rajono sergančiuosius, taip pat padėti gauti apyrankes pageidaujantiesiems. Apie apyrankės reikšmę reikėtų informuoti greitosios pagalbos, policijos darbuotojus bei visą bendruomenę.

      Lietuvos diabeto asociacija

II tipo diabetą lengvina magnis

      Brazilijos mokslininkai nustatė, kad, išgeriant 100 mg magnio per dieną, pagerėja sergančiųjų II tipo cukriniu diabetu metabolizmas. Tai itin svarbu, jei pacientą vargina neuropatija ar širdies vainikinių arterijų patologija.
      Mokslininkai ištyrė 128 pacientus, sergančius II tipo diabetu. Tiriamųjų, besilaikančių dietos ar vartojančių hipoglikeminius medikamentus, metaboliniai rodikliai buvo blogi (HbA1c > 8%).
      30 tyrimo dienų 35 pacientai vartojo per dieną po 50 mg magnio oksido, 39 pacientai – 100 mg, o 54 – placebo.
      Nustatyta, kad pacientams, sergantiems periferine polineuropatija ir išemine liga, intraląstelinis magnio kiekis yra mažesmis. Gaunant per dieną 100 mg magnio dozę, gausėja jo plazmoje, ląstelėse ir šlapime, mažėja fruktozamino (pagerėja metabolizmo rodikliai). Jokių teigiamų pokyčių nesukelia placebo ir 50 mg per dieną magnio dozė.
      Nuo 25 iki 38% sergančiųjų cukriniu diabetu mažėja magnio, ypač jei blogai kontroliuojama medžiagų apykaita. Tyrimai rodo, kad ilgalaikis magnio vartojimas gali padėti reguliuoti kraujo gliukozę ir tolinti lėtines diabeto komplikacijas, tačiau dozės dydis, gydymo trukmė, gliukozės reguliavimas vis dar yra neaiškūs ir būtini tikslesni atsakymai.

      Pagal ,,Modern Medicine”, July, 1998
      ir ,,Diabetes Care”, May, 1998
      parengė gyd. Eglė Rudinskienė


Puslapis 20
Kaip prižiūrime sūnelį

      Mūsų vaikas diabetu susirgo, kai jam buvo 1 metai ir 8 mėnesiai. Mums tai buvo didelis sukrėtimas: sveikas vaikas tapo neįgalus. Šiandien mes jau nurimę; dabar mums sūnelis toks pat, kaip ir visi, tik turi šiokių tokių sveikatos sutrikimų. O kas jų neturi?
      Algeliui susirgus, ligoninėse praleidome apie pusantro mėnesio. Čia mes sužinojome, kas tai per liga ir kaip ją kontroliuoti. Vis dėlto, grįžus namo, patyrėme nemažai sunkumų. Ligoninėje nustatytą gydymo formulę reikėjo koreguoti. Namuose keičiasi gyvenimo ritmas, tempas, psichologinis klimatas. Be to, pastebėjome, kad skaičiuoti angliavandenius duonos vienetais sūneliui visiškai netinka. Reikia skaičiuoti gramais, nes vaiko maisto kiekis nėra didelis ir net menka angliavandenių paklaida yra reikšminga. Mes skaičiuojame angliavandenius gramais, vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. Angliavandenių kiekį kiekvieną maitinimą koreguojame pagal esamą kraujo gliukozės kiekį (mums nekyla abejonių - prieš kiekvieną maitinimą ir miegą ją matuojant). Pirmiausia sekame tendencijas pagal žurnalą ir skaičiuojame pagal tokią formulę.
      Iš vakarykštės dienos pietų gliukozės parodymų atimame šios dienos prieš vakarienę gliukozės parodymus. Pridedame vakar dienos (tarp tų pačių matavimų) suvartotų angliavandenių kiekį, atimame šios dienos (prieš pietus) gliukozės parodymus ir pridedame gliukozės duomenis, kurių norėtume prieš sekantį maitinimą. Rezultatas bus - kokį kiekį angliavandenių reikės vaikui duoti. Pvz., vakar prieš pietus Algelio gliukozė buvo 4.1, leidome 5 vnt., suvartota iš viso angliavandenių (kartu su užkandėle) 75 g; vakare gliukozė buvo 5.7. Šiandien prieš pietus gliukozė 9.2, norėtume, kad prieš vakarienę būtų 5.
      Skaičiuojame: 4.1- 5.7+ 75- 9.2+ 5= 69.2
      Vadinasi, šiandien reikės duoti 69.2 g angliavandenių. Šios formulės rezultatas koreguojamas ,,iš akies”, žiūrint, ką vaikas veiks. Jei eis miegoti, mažiname angliavandenių kiekį,jei eis į lauką žaisti,- didiname. Jei atmosferos slėgis krenta (artėja lietus, apniuko oras, kyla vėjas), angliavandenių reikia mažinti, nes šis veiksnys gausina gliukozės. Jei slėgis kyla (oras giedrėja, nurimo vėjas, mėnulio pilnatis), angliavandenių reikia didinti. Kylant atmosferos slėgiui, mažėja gliukozės kraujyje. Kiekvieną kartą koreguoti angliavandenius yra būtina, kitaip nebus gerų rezultatų. Pavyzdžiui, prie tos pačios insulino dozės angliavandenių kiekis kinta iki 30 proc. Tačiau sunkiausia reguliuoti gliukozę naktį. Veikia įvairūs faktoriai. Kad būtų tikriau, kartkartėmis ją matuojame ir vidury nakties.
      Dar viena problema, su kuria susidūrėme, yra tai, kad kepyklos ne visada tiksliai užrašo pyrago gaminių angliavandenių kiekį. Pvz., tos pačios kepyklos bandelės su aguonomis, varške ir su džemu: 38.3 g angliavandenių. Tai aiškiausia klaida: turėtų būti apytiksliai nuo 43 g iki 60 g. Arba ant šakočio parašo 78 g, o turėtų būti apie 50 g angliavandenių 100-te gramų produkto.
      Žinotina, kad optimistinės ir ramios nuotaikos šeimoje - geriausia visų ligų profilaktika. Vaiką saugo ir ugdo tėvų kuriamas psichologinis- energetinis laukas. Mūsų sūnelis iš karto atsako į padidėjusią tėvų tarpusavio įtampą sveikatos sutrikimais ir kartais gliukozės pokyčiais. Antra vertus, kad vaikas netaptų mažuoju vampyru, visokeriopai skatiname jo savarankiškumą ir iniciatyvą.
      Fizinis aktyvumas - fizinės sveikatos pagrindas. Mes labai džiaugiamės, kai Algelis šėlsta, tik stengiamės jį saugoti nuo traumų ir energiją kreipti į naudingus jam žaidimus. O labiausiai vaiką reikia saugoti nuo močiučių, kurios, besikišdamos į aktyvius žaidimus, visaip anūką slopina ,,nelakstyk, geriau ramiai pasėdėtum, ko taip garsiai rėki” ir t.t. Labai svarbu, kad vaikas nebūtų kompleksuotas. Mes stengiamės, kad sūnus žinotų, ko negalima daryti, ir tuo pačiu nieko nebijotų. Buvo toks pokalbis su vaiku (jam 5m.). Jis pasakė: ,,Kaip man atsibodo tas matavimas ir leidimas.” Mes jam atsakėme: ,,Galima nematuoti ir neleisti, bet po dviejų dienų numirsi. Rinkis.” Vaikas susimąstė, bet greitai atsakė: ,,Gerai, gali matuoti ir leisti.”

      Algelio motina


Puslapis 21
Kas yra glikuotas hemoglobinas?

      Gali kilti klausimas apie nevienodus kraujo tyrimo rezultatus: kraujo gliukozės duomenys yra blogi, o glikuoto hemoglobino (HbA1c) geri. Ką reiškia šie skaičiai, kontroliuojantys cukrinio diabeto ligą?

      Skaičiai, rodantys diabeto kontrolę
      Žinoma, kaip pamatuoti kraujo gliukozės kiekį. Praduriamas piršto galiukas ir kraujo lašas ištiriamas gliukomačiu. Šiuo metu yra gliukomačių, kurie atmintyje išlaiko 250 rodiklių. Panaudojant kompiuterinę programą, galima rasti apie 800 gliukozės tyrimo duomenų. Glikuotą hemoglobiną taip paprastai pamatuoti negalima.
      Dauguma (bet ne visi) baltymų organizme geba jungtis su gliukoze (vyksta baltymų nefermentinis glikolizavimas). Šis procesas vyksta nuolat. Jį (baltymų glikolizavimą) galima apibūdinti paprastai – baltymų ,,susicukravi- mas”. Jeigu organizme ilgą laiką yra gausu gliukozės, tai galima tiriant aptikti didesnę dalį ,,susicukravusių”(glikuotų) baltymų.
      Praktiškai, tiriant glikuotą hemoglobiną, šis procesas nuolat kinta. Todėl gaunami skirtingi rezultatai.
      Eritrocitų – baltymo hemoglobinas gyvena apie 120 dienų. Todėl matuojant HbA1c (glikuotą hemoglobiną), galima nustatyti, koks buvo kraujo gliukozės kiekis apytiksliai prieš 60 dienų (apie 2 mėn.), t.y. pusė eritrocitų gyvenimo laiko.

      Lyginami du rezultatai
      Svarbu žinoti, kaip gaunami du cukrinio diabeto kontrolės rezultatai, ir kaip juos reikėtų palyginti. Prieš kelerius metus gydytojas Dr. Wathau (JAV) pateikė paprastą formulę, kaip perskaičiuoti vidutinį gliukozės kiekį pagal HbA1c (glikuotą hemoglobiną).

      Pateikiama lentelė
HbA1c
Gliukozės kiekis
5%
80 mg/ dl – 4.4 mmol/ l
6%
120 mg/ dl – 6.6 mmol/ l
7%
150 mg/ dl – 8.25 mmol/ l
8%
180 mg/ dl – 9.9 mmol/ l
9%
210 mg/ dl – 11.55 mmol/ l
10%
240 mg/ dl – 13.2 mmol/ l
11%
270 mg/ dl – 14.85 mmol/ l
12%
300 mg/ dl – 16.5 mmol/ l
13%
333 mg/ dl – 18.3 mmol/ l
14%
360 mg/ dl – 19.8 mmol/ l
      Iš glikuoto hemoglobino (HbA1c) galima nustatyti, kokia buvo vidutinė kraujo gliukozė prieš 2 – 3 mėn.
      Du pagrindiniai parametrai, t.y. kraujo gliukozės kiekis ir glikuotas he- moglobinas, rodo diabeto kontrolės kokybę.

      Prieštaraujantys rezultatai
      Kartais ligoniui yra neaišku, kodėl HbAlc rezultatas yra blogas, nors gliukozės kiekis yra pakankamai geras. Reikia prisiminti, kad HbAlc rodo vidutinį gliukozės kiekį prieš 2 mėn. Gliukozės kiekis yra visada kintantis, prieš valgį mažesnis, po valgio glikemija didėja, t.y. vadinamoji postprandiali- nė hiperglikemija. Tai turi įtakos glikuoto hemoglobino parodymams.
      Kitos priežastys, sukeliančios HbAlc didėjimą: prieš kelias savaites buvęs peršalimas, gripas, stresas ar dietos pažeidimas, dėl kurių gausėjo gliukozės. Jeigu HbAlc yra didelis, vadinasi, prieš du mėn. kraujyje buvo daug gliukozės. Reikėtų koreguoti gydymą, kad kraujo gliukozės pokyčiai būtų mažesni.
      Jeigu glikuoto hemoglobino rezultatas yra labai geras ir mažesnis už normaliai leistiną, reikia pagalvoti, ar negresia hipoglikemija. Jeigu yra mažas glikuotas hemoglobinas, tai gali būti dėl eritrocitų patologijos: įgimta sferocitozė, kai kurios anemijos, inkstų ir kitos ligos, kraujo perpylimas taip pat gali sukelti mažą HbAlc.
      Svarbu suprasti kraujo gliukozės kiekio ir glikuoto hemoglobino tyrimų rezultatus. Tai padeda kontroliuoti cukrinio diabeto eig¹.

      Pagal ,,Diabetes Forecast” May, 2001
      parengė gyd. Eglė Rudinskienė


Puslapiai 22-23
Hipoglikemija ir fizinis krūvis

      Sunkios hipoglikemijos cukralige sergantys žmonės dažnai bijo ne mažiau, kaip diabeto komplikacijų.

      Būdingiausios hipoglikemijos priežastys yra:
      maisto stoka,
      per didelė insulino dozė,
      fizinis aktyvumas,
      alkoholis,
      netolygus insulino įsisavinimas iš poodinių audinių.

      Klinikiniai hipoglikemijos požymiai: prakaitavimas, drebulys (šalčio jutimas), silpnumas, pablogėjęs regėjimas, alkis, širdies plakimo sutrikimas, lūpų tirpimas, nerišli kalba, negebėjimas koncentruotis, galvos skausmas, svaigimas, irzlumas, euforija, pykinimas. Jiems esant paprastai kraujo gliukozė < 3,0 mmol/l tik 11% atvejų, todėl ligoniai neturėtų pasikliauti vien savo pojūčiais.
      Užsienio mokslininkų duomenimis, nesunkios hipoglikemijos insulinu gydomus žmones ištinka vidutiniškai 2 kartus per savaitę, sunkios – 1 – 2 sykius per metus.
      Svarbu pastebėti pirmuosius hipoglikemijos požymius ir laiku suvalgyti lengvai įsisavinamų angliavandenių, kad priepuolis nesutrikdytų smegenų veiklos.
      Žmogaus organizmas, savo ruožtu, taip pat stengiasi atstatyti sumažėjusį kraujo gliukozės kiekį, gausiau išskirdamas kontrainsuliarinių hormonų (gliukagono, adrenalino, kortizolio ir augimo hormono). Iš šių ,,gelbėtojų” gliukagonas yra pats fiziologiškiausias, tačiau nuo insulino priklausomiems ligoniams jo gamyba kasoje yra sutrikusi. Trūkstant gliukagono, jo vaidmenį gana patenkinamai atlieka adrenalinas, greit gausindamas kraujo gliukozės.
      Augimo hormonas ir kortizolis taip pat padeda likviduoti hipoglikemiją, tačiau jie daro ir ,,meškos paslaugą”. Mat, šie hormonai sukelia ilgalaikį (6 – 8 val.) pohipoglikeminį insulino rezistentiškumą, taigi ir hiperglikemiją.
      Fiksuojant ligonių kraujo gliukozės pokyčius, pastebėta, kad dažniausiai (29 - 56% atvejų) hipoglikemija ištinka naktį 2 – 4 val. Reikšmingas yra kraujo gliukozės tyrimas prieš miegą. Jeigu 23 val. šis rodiklis yra < 6 mmol/l, nakties hipoglikemijos rizika yra 80%. Tuo tarpu, jei gliukozės koncentracija > 6 mmol/l, galimybė išvengti priepuolio yra 88%.
      Naktinės hipoglikemijos dažnai nepastebimos, tačiau besikartojančios ar ilgai trunkančios gali pakenkti ligonio smegenims.
      Nemaža gydytojų skatina savo pacientus reguliariai sportuoti. Vis dėlto žinotina, kad ligonio organizmas gali įvairiai reaguoti į intensyvų fizinį krūvį. Pasekmės priklauso nuo dviejų aplinkybių: glikemijos iki sportuojant ir insulino kiekio organizme.
      Idealu, jei pacientas mankštinasi esant glikemijai 6 – 11 mmol/l.
      Tačiau, esant didelei glikemijai iki mankštos ir stokojant organizme insulino, raumenyse gliukozės sunaudojama mažai, o kepenyse jos produkcija didėja (katecholaminų efektas). Pasekmė – hiperglikemija ir ketoacidozė.
      Esant nedaug kraujo gliukozės prieš krūvį ir gausiai insulino koncentracijai, fizinis krūvis gali sukelti hipoglikemiją. Ji gali ištikti net už 6 – 15 val. po mankštos. Šio reiškinio priežastis – padidėjęs insulino receptorių jautrumas ir gliukozės sunaudojimas, atstatant raumenų bei kepenų glikogeną.
      Alkoholis slopina gliukozės susidarymą, bet ne glikogeno skilimą, todėl sukelia hipoglikemijas tik tiems pacientams, kurių kepenyse mažai glikogeno.
      Alkoholis ne tik stiprina hipoglikemizuojantį insulino poveikį, bet ir slopina smegenų reakciją į sumažėjusį gliukozės kiekį.
      Ligoniai, besigydantys insulinu, alkoholį galėtų vartoti tik po truputį ir retsykiais.

      Saugantis hipoglikemijos:
      1. Ligonis turi vengti intraraumeninių insulino injekcijų, nemotyvuoto leidimo vietos kaitaliojimo, šios vietos masažo ar šildymo.
      2. Neplanuoto fizinio krūvio metu reikėtų suvalgyti papildomai 12 – 24 g (1 – 2 AV) angliavandenių. Jeigu mankštinamasi ilgiau, kas 30 min. - dar po 12 g angliavandenių.
      3. Jeigu fizinis krūvis planuojamas, keistina insulino dozė. Numatant trumpalaikį (iki 2 val.) fizinį aktyvumą ne vėliau kaip po 3 val. nuo trumpo veikimo insulino injekcijos, šio preparato dozė sumažintina 30 - 50%. Nepatariama mažinti dozės, jeigu mankšta planuojama 4 val. po valgio ar vėliau, kad glikemija nebūtų ilgai per didelė.
      4. Įveikus intensyvesnį fizinį krūvį, patariama 10% (ar net 25%) sumažinti pailginto insulino dozę nakčiai.
      5. Tirtina kraujo gliukozė prieš mankštą, mankštos metu ir po jos, pagal rezultatus planuotinas maistas ir tolesnės insulino injekcijos.
      6. Jei kraujo gliukozė > 13,3 mmol/l, sportuoti ar intensyviai dirbti nepatariama.
      7. Jeigu prieš miegą kraujo gliukozė < 6 mmol/l, reikėtų papildomai suvalgyti lėtai įsisavinamų angliavandenių (duonos, kruopų).
      8. Vengti alkoholio.

      Hipoglikemijų gydymas
      Nesunkios hipoglikemijos atveju patariama suvartoti 10 g gliukozės, tada suvalgyti 10 g lėtai įsisavinamų angliavandenių.
      Sunki hipoglikemija, kai sutrinka sąmonė, gydoma gliukozės injekcijomis į veną arba gliukagono injekcijomis po oda ar į raumenis (šis preparatas netinka alkoholio sukeltai hipoglikemijai gydyti).

      Gyd. endokrinologė Egidija Baltrušaitienė


Puslapiai 24-25
Visada šalia
Tęsinys. Pradžia Nr.2/30

      Nepalūžom
      Dažnai svarstau: ,,Kodėl Dievas man ir mano šeimai skyrė tokią didelę bausmę?” Labai ilgai mąstau, bet atsakymo nerandu. O jeigu aklai pataikau į tinkamą, tai šis kelia kitus klausimus. Ir taip be galo, užburtas ratas… Sunku. Bet bandau gilintis į šį nelemtą klausimą.
      Kartais galvoju: ,,Kaip būtų susiklostęs mūsų šeimos gyvenimas, jei ne šita nelaimė?” Jau sukūriau tūkstančius atsakymų… Turbūt aš būčiau visiškai sveikas vaikas, kuris nuo pat pirmųjų dienų džiaugtųsi gyvenimu ir džiugintų artimuosius. Vaikas, kuris, užuot patyręs sunkius išbandymus, žaistų ir lietų ne liūdesio, o džiaugsmo ašarėles. Vaikas, kuris saulėtą pavasario dieną, vietoj mankštos, galėtų su draugais žaisti kieme. Sportininkas, kuris, bėgdamas per rasotą žolę, savomis kojomis įmuštų įvartį. Turbūt mamos gyvenimas nebūtų toks sunkus. Juk kai atsitiko ši nelaimė, ji buvo vos dvidešimties metų – visas gyvenimas prieš akis, siela kupina jaunystės šėlsmo, dar daug paslapčių neatrasta, įdomu. Tikriausiai ji turėtų daugiau laisvo laiko, kitokį gyvenimo ritmą – valiūkiškesnį, džiaugsmingesnį. Jai nereikėtų ašaroti, matant, kaip draugių vaikai nerūpestingi žaidžia, laksto. Jai nereikėtų ištisus metus sėdėti šalia manęs. Mama galėtų, užuot mankštinusi mane, nueiti į kiną, kavinę ar dar kur nors prasiblaškyti. Motinai nereikėtų būgštauti, kad sūnus nesukluptų užkliuvęs už menko žolės kupstelio. Mums einant gatve nereikėtų kentėti pastebimos kitų užuojautos, gailesčio ar susidomėjimo. Jūs pasakysite, kad taip elgiasi tik nenuovokūs žmonės. Tačiau aš mačiau taip dirsčiojančius solidžiai atrodančius ponus ir ponias. Mane pasiekdavo jų vogčiomis lydintys žvilgsniai. Ilgainiui aš prie to pripratau ir dabar manęs toks dėmesys nė žodžiai nejaudina. Suprantu, kad toks žingeidumas yra paikas. Žinoma, dabar mūsų visuomenė tapo korektiškesnė.
      Lieka viltis, kad jeigu gyvenimas pakryptų kita vaga, jis būtų šviesesnis...
      Reikia laiko mašinos. Remdamiesi vienas į kitą, vis dėlto nepalūžom.

      Mano motina - šeimos lobis
      Norėčiau plačiau papasakoti apie savo motiną. Dienos rutinoje išaiškėja tikrasis žmogaus veidas, jo privalumai ir trūkumai.
      Ankstyvas rytas. Visi šeimos nariai dar miega. Ji viena pakilusi. Lyg koks vijurkas aplanko visus miegančius ir žadina keltis. Paskui greitai stoja prie viryklės ir gamina visai šeimynai pusryčius. Malonus valgio kvapas sklinda per visus kambarius ir skatina greičiau rinktis prie stalo. Visi lyg kokie meškinai sliūkina į virtuvę. Pusryčiai jau patiekti. O kai pavalgome, nebandykime nueiti nuo stalo nepadėkoję! Kiekvienas sakome ačiū. Ji jau tvarkosi kambarius. Čia mama yra tikras siaubas nevaloms. Tik pabandytų kas trukdyti jai švarintis – iš karto užsitrauktų nemalonę. Kai visi kambariai švyti, ji prie viryklės gamina pietus. Pluša kaip bitutė. Virtuvėje yra kapitonė, ir niekas jai nesimaišo. Užklydęs pašalietis čia ilgai neužsibūna, ten jos karalija. Atokvėpis prasideda per pietus, kai visi valgom. Tačiau poilsio laikas greitai baigiasi, ir ji puola prie naudotų indų stirtos. Čia dažniausiai talkina ir šeimos narys, paskutinis pakilęs nuo stalo. Suplovusi indus, imasi kitų darbų, kurie nėra jau tokie nuobodūs. Kartais mezga, komponuoja puokštes, o kartais šį laiką leidžia su knyga.
      Pavakare mama vėl gamina valgį. Vėl – prie vyryklės, kuri, rodos, tik jos ir telaukia. Dažnai vakare šeimininkauja ir tėvas, duodantis jai šiek tiek atsipūsti nuo nesibaigiančios visų moterų ruošos. Nors dažnai mes dėl tokių nuostatų sulaukiame mamos priekaištų. Jos manymu, moteris neturi visą laiką skirti vien namų ruošai, tačiau nevalia atsipalaiduoti, apleisti savo būstą. Kaip sakoma: ,,Pažiūrėk į tvarką kambaryje, ir žinosi, kokia yra šeimininkė.” Aš visiškai suprantu savo mamą. Tačiau mūsų šeimoje vienintelis žmogus, galintis puikiai atlikti namų darbus, yra ji. Mes esame labai dėkingi ir visada įvertiname jos triūsą, kuris nesibaigiantis ir pragariškai sunkus, pasiaukojantis.
      Mano motina – tikras šeimos lobis, dėmesinga mums, trims vyrams, namų apyvokos daiktams, gėlėms, juodajam katinui, net vėžliukui. Ir, žinoma, mano mankštai – tegu ją skradžiai!
      Švenčių dienomis visos moterys stengiasi atrodyti gražiai, elegantiškai. Mama irgi laikosi šios taisyklės. Prieš artėjant pokyliui ar puotai, visada ilgiau gražinasi. Dažnai jos klausdavau: ,,Kodėl moterys taip nori būti gražios?” O mama atsakydavo, esą, moterys neturi teisės slėpti savo grožio, kuriam išryškinti visos priemonės yra pagalbinės. Nenorėdamas daugiau mamos erzinti, aš atsisėsdavau šalia ir stebėdavau. Man gana įdomu žvelgti į moteriškus dalykus vyro akimis. Ji graži ne tik per šventes, bet ir šiokiadieniais. Tačiau šventės dieną – tiesiog švyti, spindi iš laimės. Jos veidas – lyg marios džiaugsmo. Akys žaižaruoja kaip rubinai. Kambarys pašviesėja, kai ji įžengia. Draugams mama atrodo linksma, nerūpestinga, žavi, guvi, tačiau aš kartais įžvelgiu net ir švytinčiame veide slypinčią didelio rūpesčio raukšlelę.

      Motinos globėjas
      ,,Nelaimė viena nevaikšto.” Būtent šis posakis tinka mano šeimai. Prieš ketverius metus broliukas pradėjo siaubingai liesėti, jį kankino troškulys, nuovargis. Mūsų miesto medikai motiną tikino, kad čia tik laikina nervinio streso pasekmė… tačiau jie klydo. Pagal visus požymius jam buvo prasidėjusi cukraligė. Ir mes tai sužinojome tik iš giminaičių, kurie apie tą ligą buvo skaitę ,,Šeimos daktare”. Išaiškėjo, kad Jonukas serga I tipo cukriniu diabetu.
      Tai buvo labai didelis smūgis visai mūsų šeimai. Sveikas pramuštgalvis staiga susirgo sunkia liga. Baigėsi jo nerūpestinga vaikystė. Viskas… Mama ypač sunkiai išgyveno šią brolio negalią. Pirmos dienos buvo tikras košmaras. Juk taip sergant, reikėjo penkis kartus per dieną leistis vaistus, valgyti atitinkamą kiekį maisto (skaičiuojamo angliavandeniais, riebalais, baltymais). Broliukas turėjo išmokti tai daryti įvairiuose patiekaluose, kad suvalgytų tinkamą normą. Jis, šešerių metų vaikas, drįso sau darytis insulino injekcijas. Sužinojo apie visus pavojus, kurie tyko dėl įkyrios ir pavojingos ligos. Jis privalėjo pirmus šešis mėnesius tikrinti keturis kartus per dieną cukraus kiekį kraujyje. Tokiems tyrimams reikia paimti iš piršto kraują. Pirmąjį mėnesį pats negalėdavo atsukti čiaupo – nuo kasdienių dūrių skaudėjo pirštus.
      Motinai buvo labai sunku dėl vaiko ligos. Ji labai jaudinosi. Tačiau nebuvo viena. Ją palaikė tėvas. Visą šį laiką jis nė karto nepalikdavo mamos liūdnos, visada ją drąsindavo, guosdavo, teikdavo stiprybės. Kartą aš paklausiau motinos:
      - Kas tau padėjo ištverti šias negandas?
      Ji man atsakė:
      - Visa šeima, bet labiausiai tėvas. Be jo aš šito siaubo nebūčiau ištvėrusi. Jis buvo mano gelbėjimosi ratas – skausmą dalijosi su manimi.
      Ir man buvo labai sunku susitaikyti su brolio negalia. Nors aš neišsidaviau, tačiau labai gailėjau, kad broliukas, nieko niekam nenusikaltęs, tapo neįgaliu. Juk lemties nubaustas esu aš. ,,O už ką jį? Už ką?”…,,Kas taip rūsčiai baudžia mūsų šeimą?… Kodėl?”… Kol kas dar nėra būdo pagyti nuo šios ligos. Mano bėda nėra tokia bauginanti – nereikia sergėti, kad cukraus kraujyje būtų ne per mažai, ne per daug, saugantis komos. Aš, eidamas viduriu gatvės, negaliu nugriūti. Man nereikia nustatytu laiku valgyti, leistis vaistų, kad neapalpčiau. Man šių taisyklių laikytis nereikia, o jam – taip, ir reikės visą likusį gyvenimą arba iki nebus išrasta priemonė, išgydyti nuo cukrinio diabeto… Telieka viltis… Viltis…

      Robertas Šimonis
      Druskininkų „Ryto" vidurinės mokyklos 10h klasės mokinys

      Tęsinys kitame numeryje.


Puslapiai 26-27
Suradau geriausią gydytoją

      ,,Aš atsisakiau pirmojo savo endokrinologo paslaugų, nes norėjau patarėjo, o ne policininko,”- taip pasakojo ponia Zinkil.
      Jos antrasis pasirinkimas buvo puikus. Gydytojas ja rūpinosi kaip žmogumi, o ne tik kaip paciente, kuriai nustačius kraujo gliukozę tik skiriama kita kontrolės konsultacija.

      Skaudi žinia
      Zinkil buvo Floridos universiteto 21 metų studentė, kai sužinojo, jog serga I tipo cukriniu diabetu. Ši žinia jaunuolę pribloškė.
      Ji jautėsi prastai, turėjo grįžti namo atlikti visus medicinos tyrimus. Mergina kartais skųsdavosi gydytojui dėl negalavimų. Bet apie diabetą jai nė karto nebuvo kilusi mintis. Šeimoje šia liga niekas nebuvo sirgęs. Studentė pamažu taikėsi su šia diagnoze, domėjosi viskuo apie tą ligą, mokėsi ją kontroliuoti, sėkmingai baigė universitetą. Po 1,5 metų absolventė ištekėjo. Sutuoktiniai pakeitė gyvenamąją vietą, ir moteris turėjo lankytis pas apylinkės gydytoją.

      Ryžtas keisti gydytoją
      Ponia Zinkil susirado endokrinologą netoli savo namų, bet greitai juo nusivylė. ,,Gydytojas nesidomėjo mano savijauta ir ateities planais,”- sakė ji. ,,Aš norėjau stropiai, atkakliai kontroliuoti savo ligą, naudoti insulino pompą, bet mano gydytojas apie tai net nenorėjo tartis. Tuo tarpu gydytojas pacientei privalėjo sakyti, kaip ji turėtų elgtis.
      ,,Aš bendravau su gydytoju, kuris stengėsi kontroliuoti diabeto ligą, bet nepaisė mano pageidavimų.” Po kiekvieno vizito Zinkil nuotaika prastėjo, nes nežinojo savo ateities. Tada moteris nutarė, kad viskas yra jos pačios rankose. Ji ryžosi ieškoti kito gydytojo, galinčio įgyvendinti jos idėją – pritaikyti gyvenimui insulino pompą. Per draudimo kompaniją ji susirado endokrinologą – Louis B. Chaykin.
      Tai buvo sėkmingas žingsnis į kitokį pasaulį.

      Pagerėjo gyvenimas
      ,,Aš esu laiminga. Mano gyvenimą pakeitė naujas gydytojas. Jis paisė mano norų ir dirbo kartu. Jis neskubėdavo ir įdėmiai išklausydavo apie mano sveikatos pokyčius.”
      Chaykin yra vienas iš gydytojų, kurie įsteigė Amerikos diabeto asociaci- ją. Gydytojas sakydavo, jog esti atvejų, kai yra komplikuotas gydytojo ir paciento bendravimas. To neturėtų būti. Tik draugiškas tarpusavio supratimas padeda kontroliuoti ligą.
      Jeigu pacientas skambindavo gydytojui, o šis būdavo užimtas, tai skambinusysis labai greitai sulaukdavo šio gydytojo telefono skambučio. Kiekvienam ligoniui jis skirdavo apie 20 minučių.

      Insulino pompa
      Su Chaykin pagalba Zinkil pradėjo naudoti insulino pompą. Ją įsigyjant iš firmos, gydytojas tarpininkavo.

      Kūdikis
      Netrukus Zinkil sulaukė didžiausio džiaugsmo – tapo mama. Gimdyvės sveikata rūpinosi jos gydytojas. Jis globojo gimdyvę visą nėštumo laiką, padėjo gerai kontroliuoti kraujo gliukozę. Jis davė savo namų telefono numerį, kad Zinkil galėtų konsultuotis bet kuriuo paros laiku. ,,Bendradarbiavo su mano ginekologu, nes insulino poreikiai visą nėštumo ir pogimdyminį laiką kito”- sakė moteris. 1997m. balandžio 26 d. Zinkil gimė sveikas berniukas, o motinos kraujo gliukozė greitai tapo normali.

      Moterų maratonas
      1999 m. Zinkil papasakojo gydytojui apie kitą savo svajonę – bėgti moterų maratone ir rinkti pinigų diabeto tyrimams. Jos idėja – suburti Amerikos diabeto asociaciją į komandą ir dalyvauti 1999 m. balandžio menesį Londono maratone. Gydytojas, išgirdęs apie pacientės norą, prisipažino pats dalyvavęs tokiame renginyje. Pagrindinis ir svarbiausias klausimas buvo, koks turėtų būti Zinkil kraujo gliukozės kiekis prieš startą ir maratono gale. Rūpėjo ir tai, ar bėgant 36 mylias (apie 58 km) reikia išjungti insulino pompą. Gydytojas paaiškino, kad bėgimo metu pompa turi visą laiką teikti insuliną, nors labai mažomis dozėmis: pagal kitą programą.
      Maratoną Zinkil bėgo su veikiančia insulino pompa, reguliariai sustodama ir pasitikrindama kraujo gliukozę. Taip buvo pataręs gydytojas. Kartais sustodavo atsigerti.
      Su savo gydytoju Zinkil kirto finišo liniją, tik jo rezultatas buvo geresnis. Tai buvo didelis moters laimėjimas.

      Apžiūra
      Jau 8 metai, kai Zinkil savo daktaro pacientė, pas jį apsilanko kas trys mėnesiai. Kiekvieną sykį jis atlieka HbA1c (glikuoto hemoglobino) tyrimą, apžiūri pacientės kojas, išklauso širdies darbą, tikrina kepenis, inkstus. Prireikus atlieka papildomus tyrimus, pasiunčia pas okulistą, ginekologą ar kitus gydytojus.
      Moteris visada nešasi gydytojui parodyti sūnaus nuotrauką, nes žino, jog medikas ja domisi ir kaip žmogumi.
      Zinkil rūpestingai kontroliuoja diabetą, mokosi aukštojoje mokykloje, mankštinasi, žaidžia tenisą, bėgioja, vaikščioja. Jos sūnui jau 3,5 metų, todėl planuoja turėti antrą kūdikį. Ji vėl žada dalyvauti ir maratone. Puikus moters gydytojas padės įgyvendinti ir šias jos svajones.
      Taigi ieškoti gero gydytojo buvo sėkmingiausias jos gyvenimo sprendimas.

      Gero gydytojo paieška
      Praktiškai ieškant kompetentingo gydytojo, teiraujamasi kitų medikų ar draugų, besigydančių cukraligę (pas ką gydosi ir kokie atsiliepimai), diabeto klubo, netgi interneto puslapiuose. Esant galimybei, galima apsilankyti pas keletą gydytojų ir pasirinkti. Svarbiausia yra gydytojo ir ligonio bendravimas, tarpusavio supratimas. Svarstoma, ar gydytojas pacientui:
      individualiai parenka gydymą, priežiūrą;
      vizito metu pakankamai skiria laiko ir dėmesio;
      išsamiai atlieka tyrimus;
      pataria apsilankyti pas kitus specialistus ir atsižvelgia į jų rekomendacijas.

      Asmeniška patirtis. Svarbu įvertinti:
      ar gydytojas domisi pacientu, jo planais, netgi slaptesniais norais (tapti motina, tėvu), padeda susitvarkyti režimą, apskaičiuoti mitybos planą (pagal savo gyvenimo būdą);
      ar sutariate su gydytoju diabeto režimo klausimais;
      ar gydytojas suprantamai paaiškina didelės ar mažos gliukozės kraujyje priežastis, ar pataria, ką daryti;
      kaip jūs jaučiatės gydytojo kabinete. Ar galima telefonu pasitarti dėl neaiškumų.

      Pastaba: Jeigu vargina ne tik diabetas, bet ir artritas, širdies ligos, emociniai negalavimai, geriausia gydytis pas atitinkamus specialistus ar klinikose.

      Rengiantis pas gydytoją, pravartu iš anksto:
      ant lapo susirašyti rūpimus klausimus ir turėti vizito metu;
      esulaukus aiškaus atsakymo, klausti dar kartą;
      priminti gydytojui, kad, be diabeto, dar jaučiate kitų negalavimų;
      parodyti naujus gliukozės duomenis per pastarąsias 3 dienas, suvalgyto maisto sąrašą. Atsižvelgdamas į tai, gydytojas skiria tinkamą režimą ir gydymą;
      pateikti gydytojui žinias apie kitus naudojamus medikamentus (antidepresinius ar pan.), žolių preparatus;
      papasakoti apie savo savijautą ir pasidomėti, kodėl gydytojas skyrė kitus medikamentus.

      Pagal ,,Diabetes Forecast” June, 2001
      parengė gyd. Eglė Rudinskienė


Anonsai:

Oda – sveikatos veidrodis

      Diabetu sergantys žmonės turi prižiūreti savo odą. Sakoma, kad sveika, skaisti oda yra geros sveikatos veidrodis. Nuolatinė rūpestinga odos priežiūra padeda saugoti odą nuo galimų pažeidimų, raukšlių, netgi per vėlai diagnozuoto odos vėžio.
      Sergantiesiems diabetu yra didesnė tikimybė užsikrėsti grybeliu, įvairiomis bakterijomis, niežuliu ar pan. Išsigydyti esti sunkiau, negu kasdien prisižiūrėti odą. Svarbiausia- gerai sureguliuoti kraujo gliukozės kiekį: kai jos ilgai gausu, mažėja apsauginės odos savybės.

      Straipsnį galėsite perskaityti lapkričio mėnesio numeryje...


Apie lytinį gyvenimą

      Moterys yra jautresnės, jausmingesnės. Joms yra svarbus darnus seksualinis gyvenimas. Diabetas neturėtų keisti šios nuostatos. Kartais moterys lytinį gyvenimą supranta kaip naujos gyvybės pradėjimą. Bet šis supratimas būdingas ne visoms ir per siaurai apibrėžtas. Iš tikrųjų šis gyvenimas – tai draugystė, tarpusavio supratimas, meilė, intymumas, pasitikėjimas, tvirtas dviejų žmonių ryšys.
      Intymumas yra ne tik romantinis vakaras prie žvakių, vyno, meilė. Sakoma, kad meilė ne žiūrėjimas vienam į kitą, bet žiūrėjimas ta pačia kryptimi. Geriausiai artimus santykius apibūdina tai, kad du žmonės žino apie savo jautriausias vietas, gali pasikalbėti apie viską, kas juos liūdina ar džiugina.
      Amžius neturėtų vaidinti didelės reikšmės. Intymumas neretai esti svarbus moteriai, jeigu jai 30 ar 60 metų.

      Straipsnį galėsite perskaityti lapkričio mėnesio numeryje...


Tausokime širdį

      Širdies ir kraujagyslių ligos yra didelė neganda. Jos ardo žmonių sveikatą, trumpina gyvenimą. 1998 m. Amerikoje išleista apie 300 bilijonų dolerių gyventojų sveikatos priežiūrai, taigi ir širdies ligų profilaktikai.

      Rizikos veiksniai
      Pagrindiniai rizikos veiksniai, skatinantys širdies ir kraujagyslių ligas, yra:
      nekontroliuojamas diabetas;
      didelis arterinis kraujo spaudimas;
      cholesterolio gausumas kraujyje;
      per didelis svoris, nutukimas;
      mažas fizinis aktyvumas;
      rūkymas.

      Straipsnį galėsite perskaityti lapkričio mėnesio numeryje...

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, O.R. Jurkauskienė, D.Kartheiser, L. Kaulakienė, D. Kvedaravičienė, A. Norkus, E. Rudinskienė, M.Šaltytė, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė, S.Žukauskaitė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Didlaukio g. 45-108, 2057 Vilnius, tel. 76 88 84, faks. 76 92 91.