Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 

Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 3 (35) Rugpjūčio 10, 2002

Eli Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott Medisense, Berlin Chemie Menarini Baltic, Interlux, Roche Diagnostics atstovybė UAB "Eksmos MTC", Novo Nordisk, WORWAG Pharma GmbH&Co. KG


Mieli skaitytojai, jau pusę metų veikia Diabeto forumas. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Jei jūs sėkmingai pasirinkote darbą
ir įdėjote į jį visą širdį,
tai laimė pati jus suras!


      Prasidėjus vasarai pirmą kartą pabandžiau kaime organizuoti 10 dienų diabeto mokymo stovyklą. Pasirinkta Vytauto Žukausko sodyba Veisiejų regioniniame parke. Tai graži vieta, tinkama pasiilgusiems ramybės, tyro oro, atgaivos sielai. Norėjau, kad jaunimas galėtų pabūti toliau nuo miesto, nuo kasdienybės buities rūpesčių. Stovykloje nebuvo nei televizoriaus, nei kompiuterio, karštą vandenį turėjome tik pirtyje. Gyvenome tradicinėje, senovinės architektūros pirkioje, kurioje buvo gausu autentiškų rakandų, dvelkė mediena, vakarais liepsnojo žvakės ar skaisčiai degė kvepiantis laužas. Dėl to kiekviena diena būdavo romantiška, pasakiška. Mūsų sodyba buvo lyg sugrįžusi senovės sala dideliame nūdienos pasaulyje.
      Už nuostabias su savo auklėtiniais kaime praleistas dienas aš dėkoju sodybos šeimininkui Vytautui Žukauskui. Į savo mažą pasaulėlį jis ,,nepabūgo" įsileisti vietoje nenustygstančių ,,cukrinukų".
      Ačiū visiems rėmėjams, nes be jų dosnumo nebūtų vaikams patirto džiaugsmo.
      Esu dėkinga stovyklos gydytojai Vitai, kuri nuoširdžiai rūpinosi stovyklautojų sveikata.
      Didžiausia laimė - vaikų juokas, džiaugsmas, padėka ir skruostu riedanti aušra atsisveikinant. Taigi ypatinga padėka jiems už puikiai praleistą mūsų laiką.

      Jelena Šimonienė
      Stovyklos vadovė


Puslapis 2

Lietuvos diabeto asociacija – Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:
LDA, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-2600 Vilnius, tel. (8-5) 262 07 83.
Internetas: www.is.lt/diabetas
Elektroninis paštas: diabetas@is.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba šiokiadieniais 9-18 val.

LANKYTOJAI PRIIMAMI:
Pirmadieniais 13-17 val.
Antradieniais 13-17 val.
Trečiadieniais 13-17 val.
Ketvirtadieniais 9-12 val.
Pietų pertrauka 12-13 val.
Teikiama nemokama gydytojo endokrinologo konsultacija
Gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu Lietuvos diabeto asociacijos buveinėje - Vilniuje, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas.

Pirmadieniais 10-15 val.
Trečiadieniais 10-15 val.

Smulkesnė informacija telefonu:
(8-5) 262 54 76Puslapis 3

Jo Ekscelencijai
Lietuvos Respublikos Prezidentui
Valdui Adamkui
KREIPIMASIS

      Dažnai bandoma teigti, kad pacientų organizacijos konfrontuoja su valdžia. Tuo tarpu mes siekiame ne konfrontacijos, o vaisingo bendradarbiavimo su įvairiomis Valstybės institucijomis, kurios priima sergantiesiems aktualius sprendimus.
      2002 m. vasario 23 d. įsigaliojus LR sveikatos apsaugos ministro įsakymui Nr. 85 ,,Sutarčių dėl lėšų kompensuojamiesiems vaistams apimčių, nustatomų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sudarymo ir vykdymo tvarka", kokybiškas ir veiksmingas gydymas tapo sunkiai prieinamas. Nebekreipiama dėmesio į žmogaus sveikatos būklę, nebegalvojama apie tolesnes ligos pasekmes bei lėšų išaugimą artimiausioje ateityje komplikacijoms gydyti. Taupoma ligonių sveikatos sąskaita. Labiausiai yra pažeidžiami interesai ligonių, sergančių sunkiomis, lėtinėmis ligomis, kurioms reikia ilgalaikio ir brangaus gydymo, bei gaunančių mažas pajamas. Ypatingai kenčia kaimuose ir rajonuose gyvenantys pacientai.
      Kreipiamės į Jus, gerbiamas Prezidente, prašydami paskatinti Vyriausybę, Sveikatos apsaugos ministeriją ir Valstybinę ligonių kasą sustabdyti šio įsakymo veikimą.
      Europos Tarybos ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos surengtoje konferencijoje ,,Sveikatos reformos Europoje: nuo teorijos prie praktikos" Vilniuje, 2002 m. balandžio 26 - 27 d. priimtoje Vilniaus deklaracijoje akcentuojama svarba tokių principų, kaip sveikatos priežiūros teisumas, solidarumas, prieinamumas, įtraukiant pacientus kaip lygius ir atsakingus partnerius, priimant sveikatos priežiūros sprendimus. Reali situacija - nėra nė vieno pacientų organizacijos atstovo nei Nacionalinėje sveikatos taryboje prie LR Seimo, nei Privalomojo sveikatos draudimo taryboje (PSDT). Neleidžiama dalyvauti net stebėtojo teisėmis. Pvz., 2002-06-20 PSDT viso posėdžio metu tarpduryje stovėjo du Valstybinės ligonių kasos darbuotojai, neleisdami į salę pacientų organizacijų atstovų, nes buvo svarstomi kompensuojamų vaistų klausimai. PSDT nariai yra sveikatos sistemos reguliuotojai ir paslaugų teikėjai, o niekas neatstovauja paslaugų vartotojams. Ši aplinkybė ir yra priežastis, dėl kurios labiausiai supriešinami sveikatos paslaugų tiekėjai su vartotojais. Nesant kitos išeities, pacientai priversti burtis, ginti teises į brangiausią savo turtą - sveikatą.
      Siūlome papildyti Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnį: į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą įtraukti ne mažiau kaip septynis Pacientų visuomeninių organizacijų tarybos deleguotus atstovus.
      Vykdoma sveikatos priežiūros reforma dėl nepakankamo šios sistemos finansavimo (mažiau nei 5 % BVP) ne tik pažeidžia šalies įstatymus, bet ir užgula pacientų ir medikų pečius, paralyžiuodami pastarųjų darbą.
      Prašome Prezidentą siekti, kad būtų įgyvendinama Lietuvos sveikatos programa (1998-07-02 Nr. VIII-833) ir Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymas (1998-12-01 Nr. VIII-946). Jais numatoma, jog, pereinant į rinkos santykius, net ekonominių sunkumų laikotarpiu išlaidos sveikatos priežiūrai neturi būti mažinamos ir finansavimas turėtų sudaryti ne mažiau kaip 5 procentus bendrojo vidaus produkto (BVP).

      Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė             Vida Augustinienė
      Nacionalinės moterų, sergančių krūties ligomis organizacijų asociacijos prezidentė             Laima Bartkevičienė
      Lietuvos artrito asociacijos viceprezidentė             Ona Telyčėnienė
      Lietuvos astmos asociacijos tarybos narė             Eglė Kvedaraitė
      Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Gyvastis" tarybos pirmininkė             Ugnė Šakūnienė
      Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė             Danutė Kašubienė
      Vilniaus miesto vaikų klubo ,,Daigas" pirmininkas             Gintaras Mažintas
      Vilniaus Alzheimerio ligos klubo pirmininkė             Daiva Andriulienė
      Lietuvos vaikų, sergančių onkohematologinėmis ligomis, tėvų ir globėjų draugijos ,,Paguoda" pirmininkė             Marija Chmeliauskienė
      Lietuvos stomuotų žmonių asociacijos pirmininkas             Juozas Bulota
      Lietuvos sergančiųjų epilepsija ir jų globėjų draugijos pirmininkas             Arūnas Žobakas
      Onkohematologinių ligonių draugijos pirmininko pavaduotojas             Gediminas Treideris


Puslapiai 4-9
LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJOS V SUVAŽIAVIMAS


LDA prezidentė V.Augustinienė, viceprezidentai G.Naidzinavičienė ir J.Danilevičius
      LDA misija yra siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Mūsų tikslas yra padėti sergantiesiems išmokti tinkamai gyventi ir gydytis, kad išvengtų sunkių ligos komplikacijų - aklumo, inkstų funkcijos nepakankamumo, kojų amputacijų, širdies kraujagyslių, nervų ir kitų ligų. Supažindiname visuomenę, valstybės institucijas su plintančiu cukriniu diabetu ir galimybėmis stabdyti šį procesą. Bendradarbiaudami su Tarptautine diabeto federacija ir Pasauline sveikatos organizacija bei remdamiesi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, dalyvaujame diabeto tyrimo bei diagnozavimo programose, padedame įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.
      2002 m. gegužės 24 d. Lietuvos diabeto asociacija pakvietė per 200 žmonių į V suvažiavimą. Renginyje dalyvavo 144 delegatai, Pasaulinės sveikatos organizacijos atstovas Lietuvoje Robertas Petkevičius, Vokietijos komiteto Lietuvos vaikams, sergantiems diabetu, remti pirmininkė Lilly Karn, LR Sveikatos ministerijos atstovė Genovaitė Paulauskienė, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojas Haroldas Baubinas, Lietuvos liberalų sąjungos pirmininkas Eugenijus Gentvilas, LDA pirmasis prezidentas Bronislovas Jonušas, KMU Endokrinologijos instituto prof. Juozas Danilevičius, prof. Antanas Norkus, daug kitų garbingų svečių - gydytojų, slaugytojų, kitomis ligomis sergančiųjų organizacijų atstovų.

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojas H.Baubinas kalba apie medikamentų ir med. paslaugų kompensavimą
      LDA misija yra siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Mūsų tikslas yra padėti sergantiesiems išmokti tinkamai gyventi ir gydytis, kad išvengtų sunkių ligos komplikacijų - aklumo, inkstų funkcijos nepakankamumo, kojų amputacijų, širdies kraujagyslių, nervų ir kitų ligų. Supažindiname visuomenę, valstybės institucijas su plintančiu cukriniu diabetu ir galimybėmis stabdyti šį procesą. Bendradarbiaudami su Tarptautine diabeto federacija ir Pasauline sveikatos organizacija bei remdamiesi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, dalyvaujame diabeto tyrimo bei diagnozavimo programose, padedame įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.
      Suvažiavimą sveikino ir LDA veiklą labai gerai įvertino dalyvavę svečiai, delegatai. Perskaityti sveikinimo laiškai, kuriuos atsiuntė PSO Europos regiono direktorius prof. Isuf Kalo, LR Seimo nariai Kazys Bobelis, Kazimiera Prunskienė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus komiteto generalinė sekretorė Irena Bružienė. Renginyje buvo apžvelgta 3 metų veikla, įteikti padėkos raštai, išklausyta revizijos komisijos ataskaita, papildyti Asociacijos įstatai, patvirtinta taryba bei valdyba, išrinkta prezidentė. Aptarti aktualiausi cukriniu diabetu sergantiesiems klausimai, priimta rezoliucija. Suvažiavimas baigtas nuotaikingu Kelmės diabeto klubo saviveiklos kolektyvo ,,Mes drauge", vadovaujamu Larisos Rarovskajos, koncertu.

      Pagrindinės mintys iš LDA prezidentės ataskaitos:

Kalba LDA videprezidentas Juozas Danilevičius
      LDA misija yra siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Mūsų tikslas yra padėti sergantiesiems išmokti tinkamai gyventi ir gydytis, kad išvengtų sunkių ligos komplikacijų - aklumo, inkstų funkcijos nepakankamumo, kojų amputacijų, širdies kraujagyslių, nervų ir kitų ligų. Supažindiname visuomenę, valstybės institucijas su plintančiu cukriniu diabetu ir galimybėmis stabdyti šį procesą. Bendradarbiaudami su Tarptautine diabeto federacija ir Pasauline sveikatos organizacija bei remdamiesi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, dalyvaujame diabeto tyrimo bei diagnozavimo programose, padedame įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.
      LDA 2002 m. sausio 1 d. vienijo per 5 tūkst. narių, kurie yra susibūrę 49 rajonų diabeto klubuose, bendrijose, draugijose, Lietuvos slaugytojų diabetologių bei Aklųjų ir silpnaregių, diabetu sergančiųjų, draugijose. Organizacijos narių per pastaruosius metus pagausėjo daugiau nei tūkstančiu. LDA yra visuomeninė organizacija, kurios veikla priklauso ir nuo gaunamų lėšų. Prie nuolatinių Asociacijos rėmėjų prisijungė Pfizer H. C. P. Corporation, Abovita, Interlux. Vien LDA, neįskaitant lėšų, kurias tiesiogiai gauna jos kolektyviniai nariai į savo sąskaitas, įvairioms programoms vykdyti kasmet suranda per 200 tūkst. Lt. Tai IRT prie LR Vyriausybės, savivaldybių, kitų rėmėjų parama, laikraščio Diabetas prenumerata, taip pat simbolinis kolektyvinių narių mokestis, kuris sudaro tik apie 4,5 proc. visų gaunamų lėšų. Apie 11 proc. tenka administravimo išlaidoms, kitos lėšos naudojamos programoms vykdyti.

Abovita pristato savikontrolės priemones
      LDA misija yra siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Mūsų tikslas yra padėti sergantiesiems išmokti tinkamai gyventi ir gydytis, kad išvengtų sunkių ligos komplikacijų - aklumo, inkstų funkcijos nepakankamumo, kojų amputacijų, širdies kraujagyslių, nervų ir kitų ligų. Supažindiname visuomenę, valstybės institucijas su plintančiu cukriniu diabetu ir galimybėmis stabdyti šį procesą. Bendradarbiaudami su Tarptautine diabeto federacija ir Pasauline sveikatos organizacija bei remdamiesi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, dalyvaujame diabeto tyrimo bei diagnozavimo programose, padedame įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.

Novo-Nordisk atstovybės vadovas A.Teiberis informuoja apie naują insuliną NovoRapid
      LDA misija yra siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Mūsų tikslas yra padėti sergantiesiems išmokti tinkamai gyventi ir gydytis, kad išvengtų sunkių ligos komplikacijų - aklumo, inkstų funkcijos nepakankamumo, kojų amputacijų, širdies kraujagyslių, nervų ir kitų ligų. Supažindiname visuomenę, valstybės institucijas su plintančiu cukriniu diabetu ir galimybėmis stabdyti šį procesą. Bendradarbiaudami su Tarptautine diabeto federacija ir Pasauline sveikatos organizacija bei remdamiesi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, dalyvaujame diabeto tyrimo bei diagnozavimo programose, padedame įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.

Susidomėta Alperos identifikavimo apyrankėmis
      LDA misija yra siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Mūsų tikslas yra padėti sergantiesiems išmokti tinkamai gyventi ir gydytis, kad išvengtų sunkių ligos komplikacijų - aklumo, inkstų funkcijos nepakankamumo, kojų amputacijų, širdies kraujagyslių, nervų ir kitų ligų. Supažindiname visuomenę, valstybės institucijas su plintančiu cukriniu diabetu ir galimybėmis stabdyti šį procesą. Bendradarbiaudami su Tarptautine diabeto federacija ir Pasauline sveikatos organizacija bei remdamiesi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, dalyvaujame diabeto tyrimo bei diagnozavimo programose, padedame įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.

Kalba Klaipėdos meras E.Gentvilas
      LDA misija yra siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Mūsų tikslas yra padėti sergantiesiems išmokti tinkamai gyventi ir gydytis, kad išvengtų sunkių ligos komplikacijų - aklumo, inkstų funkcijos nepakankamumo, kojų amputacijų, širdies kraujagyslių, nervų ir kitų ligų. Supažindiname visuomenę, valstybės institucijas su plintančiu cukriniu diabetu ir galimybėmis stabdyti šį procesą. Bendradarbiaudami su Tarptautine diabeto federacija ir Pasauline sveikatos organizacija bei remdamiesi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, dalyvaujame diabeto tyrimo bei diagnozavimo programose, padedame įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.
      1999 - 2001 m. surengta daugiau kaip 20 seminarų ir konferencijų aktualiais cukrinio diabeto klausimais sergantiesiems, slaugytojoms diabetologėms, bendrosios praktikos gydytojams, visuomenei, valdžios bei spaudos atstovams. LDA žmonės pranešimus skaitė daugiau kaip 25-iose Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose. Įvyko daugybė susitikimų su Vyriausybės nariais ir LDA svečiais. Svarbiausi iš jų - bendras seminaras su Danijos diabeto asociacija ,,Pasidalijimas darbo rajonuose patirtimi" bei spaudos konferencijos ,,Dėl taupymo sunkiomis ligomis sergantiesiems kompensuojamųjų vaistų sąskaita", ,,Dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti A ir B sąrašų keitimo", ,,Dėl Lietuvos sveikatos apsaugos finansavimo ir pacientų teisių". LDA iniciatyva buvo pakviestos ir kitomis sunkiomis ligomis sergančiųjų organizacijos telktis, daryti įtaką valdžios institucijoms dėl žmonėms palankesnių sprendimų. Tuo tapome stipresni bendroje kovoje už piliečio teises gauti tinkamą kokybišką gydymą. Valdžia deklaruoja, kad pacientai aktyviai kviečiami dalyvauti, priimant svarbius sveikatos priežiūros sprendimus. Tačiau, drastiškomis priemonėmis blogindama sergančiųjų gyvenimą, vengia kontaktų su pacientų organizacijomis. Mūsų aktyvus domėjimasis valdžios veikla dažnai padeda užkirsti kelią neracionaliems, žalingiems jos sprendimams. Pastaraisiais metais buvo net kelis kartus bandoma panaikinti kompensaciją gydomajai mitybai, įvesti priemokas už insuliną. Dabar, limituojant kompensuojamuosius vaistus, norima gydymo ir gyvenimo kokybę grąžinti dešimtmečiu atgal. Pasiekta - kompensacija išliko, už gyvybiškai būtiną insuliną neįteisintos priemokos. Jis kompensuojamas 100 proc. Manau, kad mes visi sutelktomis pastangomis įrodysime valdžios atstovams, kad jų trumpalaikiai lėšų taupymo planai neturi perspektyvos ir yra antisocialiniai.
      LDA misija yra siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Mūsų tikslas yra padėti sergantiesiems išmokti tinkamai gyventi ir gydytis, kad išvengtų sunkių ligos komplikacijų - aklumo, inkstų funkcijos nepakankamumo, kojų amputacijų, širdies kraujagyslių, nervų ir kitų ligų. Supažindiname visuomenę, valstybės institucijas su plintančiu cukriniu diabetu ir galimybėmis stabdyti šį procesą. Bendradarbiaudami su Tarptautine diabeto federacija ir Pasauline sveikatos organizacija bei remdamiesi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, dalyvaujame diabeto tyrimo bei diagnozavimo programose, padedame įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.
      Lietuvos diabeto asociacijai labai rūpi ir visuomenės švietimas. Įvyko renginiai Pasaulinei diabeto dienai pažymėti ,,Diabeto kaina", ,,Diabetas ir gyvensena naujajame tūkstantmetyje", ,,Diabetas ir širdies bei kraujagyslių ligos". Visoje Lietuvoje juos organizavo LDA kolektyviniai nariai, talkino gydytojai, slaugytojos diabetologės, rėmėjai bei daugybė geros valios žmonių, neabejingų ne tik savo, bet ir kitų sveikatai. Per 3 metus atlikta daugiau kaip 14 tūkst. žmonių profilaktinių kraujo tyrimų. 11,4 - 17,7 proc. atvejų gliukozės rasta daugiau už normą. Įtariamiesiems pasiūlyta kuo skubiau pasitikrinti, ar neserga diabetu. Tyrimų duomenys pateikiami SAM, PSO bei TDF. Manau, kad, šviesdama visuomenę, LDA atlieka labai svarbų ankstyvos ligos diagnostikos darbą. Mūsų tyrimai rodo, kodėl svarbi diabeto bei jo komplikacijų prevencija. MSEK duomenimis, kasmet Lietuvoje nustatoma 700 - 900 naujų invalidumo atvejų dėl sunkių diabeto komplikacijų. Todėl svarbu atkreipti valdžios dėmesį, kad būtų skiriama daugiau lėšų profilaktikai.
      LDA prioritetu laiko mokymą kontroliuoti ligądiabetu sergančius vaikus ir jaunuolius, kad jie integruotųsi į visuomenę kaip pilnaverčiai, siekiantys mokslo bei darbingi žmonės. Tuo tikslu jau nuo 1990 m. organizuojamos vasaros diabeto mokymo stovyklos, kuriose kasmet pabuvoja 50 - 80 vaikų ir jaunuolių. Ieškoma galimybių, kad vaikai galėtų dalyvauti tarptautinėse stovyklose. Per pastaruosius 3 metus keletas jų ilsėjosi Latvijos, Švedijos, Rusijos (Sankt Peterburge) stovyklose. Šiemet kai kurių klubų nariai vyks į Suomiją, pas mus atvyks svečių iš Latvijos, Rusijos. Stovyklose vaikai konsultuojami gydytojų, slaugytojų, patys daro svarbius savo ligos valdymo sprendimus. Jie tampa savarankiški. Tai palengvina ne tik jų pačių, bet ir tėvų sunkią rūpesčių naštą.
      Susitikimuose (kurių įvyko per 45) su visų rajonų kolektyviniais nariais sužinome ir bandome mažinti jų vargus. Keitimasis darbo patirtimi padeda įvairinti klubų veiklą, užsimezga glaudesni bendradarbiavimo ryšiai.
      Iš 16 mūsų organizacijų vyresnio amžiaus žmonės dalyvavo II tipo diabetu sergančiųjų mokymo ir ligos kontrolės programoje, LDA buveinėje. HbA1c ir cholesterolio frakcijų tyrimais įrodyta, kad ir vyresniems žmonėms būtinas mokymas bei dažna sveikatos savikontrolė.
      Lietuvos diabeto asociacijoje pastoviai veikia diabeto mokykla, kurioje teikiamos gydytojos endokrinologės konsultacijos, galima nemokamai išsitirti kraujo gliukozę.
      Daug visapusiškos informacijos skelbiama sergantiesiems ir visuomenei Diabeto laikraštyje ir kituose specialiuose leidiniuose. Per 3 metus išleista 4 knygos, kalendorius, videofilmas, mokymo priemonių rinkinys, 8 bukletai sergantiesiems aktualiais klausimais, diabeto kontrolės dienynai, svarbi informacija duodama interneto puslapyje.
      LDA 1999 m. minėjo savo veiklos dešimtmetį.
      Organizacijos darbą pastebėjo LR Seimas, įvertino TDF bei PSO. 1999 m. buvau pakviesta daryti pranešimus apie LDA veiklą St. Vincento deklaracijos dešimtmečio minėjime Stambule, 2000 m. - Europos parlamente Briuselyje. TDF kongrese Meksikoje esu išrinkta Tarptautinio diabeto žurnalų organizacinio komiteto nare Europai. 2001 m. buvau iškelta kandidate į TDF Europos regiono Tarybos narius bei išrinkta nare į vieną iš TDF organizacinių komitetų 2003 m. kongresą, vyksiantį Paryžiuje.
      Čia paminėta veikla atlikta nuoširdžių žmonių - diabeto organizacijų vadovų, jiems talkinančių gydytojų, slaugytojų, šeimos narių, rėmėjų pastangomis. Dėkoju kiekvienam, padėjusiam gerinti Lietuvos diabetu sergančių žmonių gyvenimą. Tikėdamasi, kad ir valdžios atstovai supras, jog mūsų organizacija yra ne priešas, o partneris, įgyvendinant šalies sveikatos programą, oficialiai pakvies dalyvauti, priimant mums visiems labai svarbius sprendimus. Tik abipusiu supratimu ir geranoriškumu įveikiamos kliūtys.

  Naujai išrinkta Lietuvos diabeto asociacijos valdyba.
  Lietuvos diabeto asociacijos V suvažiavimo, įvykusio Vilniuje 2002 m. gegužės 24 d., REZOLIUCIJA.

      Nuoširdžiai dėkojame LDA V suvažiavimo rėmėjams:
      Abbott Laboratories S. A.
      Abovita
      Aventis Pharma International S. A.
      Boehringer Ingelheim
      Deva
      Eksmos MTC
      Eli Lilly (SUISSE S. A.)
      GlaxoSmithKline
      A.Gricevičiaus Lietuvių saldainių fabrikas ,,Rūta"
      Hoffmann-La Roche Ltd.
      Interlux
      Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga
      Novo Nordisk
      Oriola
      Turicum


Puslapis 10

Skaitytojai apie laikraštį
      Lietuvos diabeto asociacijai ir ,,Diabeto" redakcinei kolegijai yra labai svarbi skaitytojų nuomonė apie šį laikraštį. Todėl jame (Nr. 2 (34)) buvo išspausdinta anketa, į kurios klausimus siūlyta atsakyti. Deja, atsakymų sulaukėme tik iš 1 proc. leidinio skaitytojų.

      93 proc. anketas atsiuntusiųjų ,,Diabetą" prenumeruoja, o 7 proc. - nereguliariai užsisako, perka diabeto klube ar Lietuvos diabeto asociacijoje. 79 proc. skaitytojų domisi visa šio leidinio informacija, o 21 proc. - tik maždaug 2/3 naujienų. Labai malonu, kad ,,Diabetą" net 86 proc. skaitytojų kolekcionuoja. Kiti dažniausiai atiduoda skaityti kitiems.
      Daugiau nei pusei skaitytojų laikraštis padėjo suprasti savikontrolės svarbą, 21 proc. - išmokti tinkamos mitybos, reguliuoti vaistų dozes, suvokti psichologinius dalykus, taip pat įsitraukti į LDA klubų veiklą. 57 proc. skaitytojų domisi valstybės teikiama parama diabetu sergantiesiems. Tačiau didžioji jų dalis labiausiai laukia diabeto srities, gydymo naujovių.
      Į klausimą, iš kur ,,Diabeto" skaitytojai sužinojo apie šį leidinį, anketas atsiuntusieji atsakė labai įvairiai: po 14 proc. jų šią informaciją gavo iš gydytojos, iš slaugytojos diabetologės, penktadalis - išgirdo per radiją, televiziją, ar pašte. Dauguma (23 proc.) žmonių apie leidinį sužinojo diabeto klube.
      Šiek tiek daugiau kaip pusė ,,Diabeto" skaitytojų laikraštį vertina gerai, trečdalis jų mano, kad jis yra patenkinamai geras ir tik 14 proc. žmonių juo yra visiškai patenkinti.
      Trečdalis laikraščio skaitytojų pageidauja didesnės ,,Diabeto" prenumeratos. Vieni jų norėtų, kad šis leidinys būtų leidžiamas kas 2 mėn., kiti - kas mėnesį, treti džiaugtųsi gaudami dar dažniau. Pageidauta, kad laikraštį galėtų gauti kiekvienas sergantysis.
      Daugiau nei du trečdaliai ,,Diabeto" skaitytojų norėtų įvairesnių straipsnių. Jiems būtų įdomūs gydytojų patarimai, apie tai, kaip reguliuoti insulino dozes, kaip valdyti, gydyti I tipo diabetą, vengiant komplikacijų, kaip maitintis. Prašo paįvairinti leidinį pokalbiais su rajonų endokrinologais, diabetu sergančiais žmonėmis, ypač dirbančiais, jaunimu, rašyti kaip kas valdo šią ligą. Įdomūs būtų ir pasakojimai, kaip gyvena aklieji, besidializuojantys ar amputuotomis kojomis žmonės. Pageidauta daugiau puslapių jaunimui. Domintų informacija apie naujus vaistus ir kitas gydymo, diabeto tyrimo naujoves, ligos komplikacijas, jų diagnostiką. Prašyta įvairesnių patiekalų receptų. Keletas ,,Diabeto" skaitytojų norėtų, kad laikraštyje būtų pateikta nors keli cukriniu diabetu sergančių žmonių, ypač jaunimo, norinčių susirašinėti, adresai. Laukiama žinių apie cukralige sergančio jaunimo organizacijas. Siūlyta plačiau papasakoti apie kraujo gliukozės matavimo prietaisus, savikontrolės priemonių kainas. Siūlyta kai kuriuos laikraščio puslapius spausdinti tik kartą per metus. Kai kurių sergančiųjų nuomone, reikėtų į leidinį dėti mažiau nuotraukų, nes esą jos kelia tik ,,pasipuikavimą".
      Domėtasi, ar išrastas prietaisas, stabilizuojantis kraujo gliukozės kiekį, ar galima nuo gydymo insulinu laipsniškai pereiti gydytis tabletėmis, koks yra pėdų neuropatijos gydymas ir pan.
      Beveik trečdalis į anketos klausimus atsakiusiųjų kritikavo laikraščio apipavidalinimą. Vieni pageidavo, kad laikraštis taptų spalvingesnis, o viršelis būtų iš kietesnio popieriaus. Kiti teigė, jog leidinys labai geras, patrauklus, jį patogu komplektuoti.
      Iš anketose pateiktų duomenų sužinoma, kad daugiau nei du trečdaliai ,,Diabeto" skaitytojų serga I tipo diabetu, o informacija domisi tiek aukštojo, tiek vidurinio išsilavinimo žmonės, mokiniai. Kad ir kaip būtų keista, daugumą (36 proc.) laikraščio skaitytojų sudaro pensininkai, 27 proc. bedarbiai, 21 proc. I grupės ir apie 7 proc. II grupės invalidų. Tik 1/10 skaitytojų - jauni žmonės, o jiems šios informacijos, mūsų nuomone, labiausiai reikia.
      Dėkojame visiems į anketos klausimus atsakiusiems žmonėms. Atsižvelgsime į jūsų siūlymus. Stengsimės tobulinti laikraštį, daryti įdomesnį, įvairesnį ir patrauklesnį.

      LDA informacija


Identifikavimo apyrankė

      Pranešame, kad diabetu sergantys žmonės gali įsigyti identifikavimo apyrankę. Nelaimės atveju, pvz., ištikus hipoglikemijai, ji padės šalia esantiesiems, taip pat medikams greičiau nustatyti, kad žmogus serga cukriniu diabetu. Apyrankėje išgraviruota ženklelis ,,dia", taip pat sergančiojo vardas, pavardė, telefonas, kuriuo reikėtų pranešti apie žmogaus būklę; nurodomi jo vaistai - insulinas ar tabletės.
      Apyrankių (pasidabruotų, paauksuotų, sidabrinių ar auksinių pagal pageidavimą ir finansines galimybes) galima užsisakyti ar teirautis smulkesnės informacijos adresu:

      UAB ,,Alpera"
      Titnago g. 10, Vilnius 2053
      Tel.: 8 22 311667
      Tel./faksas: 8 22 455012
      Mob. tel. 8 287 16182

      Apyrankių kainos: pasidabruota – 26 Lt, paauksuota – 35 Lt, sidabrinė – 15 Lt už 1 g, auksinė – 60 Lt už 1 g.

      Diabeto klubų, bendrijų, draugijų vadovai kviečiami apie šią galimybę informuoti savo miesto ir rajono sergančiuosius, taip pat padėti gauti apyrankes pageidaujantiesiems. Apie apyrankės reikšmę reikėtų informuoti greitosios pagalbos, policijos darbuotojus bei visą bendruomenę.

      Lietuvos diabeto asociacija


Puslapiai 11-12
Ką rašo Lietuvos rajonų laikraščiai

      Piketuotojai ministro nesulaukė
      Pasvalio rajono medikai įvykdė savo pažadą - vakar gausus jų būrys prie savivaldybės rūmų surengė piketą. Užrašais plakatuose rodytas neigiamas požiūris į sveikatos apsaugos reformą, kuri grasina rajoninių ligoninių sunaikinimu. Bene taikliausiai piketuotojų nuotaikas atspindėjo šis ketureilis: "Dobrovolskis gero būdo, jo kolegija - pikta, pinigėlius padalijo - kaimui liko uodega". Deja, nei sveikatos apsaugos ministro Romualdo Dobrovolskio, nei Valstybines ligonių kasos direktoriaus Sauliaus Janonio rajono medikai nesulaukė. Plojimais buvo palydėtos ligoninės paciento, Namišių kaimo gyventojo Antano Pavilionio, medicinos slaugytojos Janinos Gustienės, ligoninės vyriausiojo gydytojo Antano Matulo, mero Alberto Juozapo Petronio, gydytojų Rolando Rastausko, Viliaus Povilionio kalbos, kuriose reikštas didelis susirūpinimas sveikatos apsaugos įstaigų ateitimi. Piketo dalyviai priėmė rezoliuciją. Ją savivaldybės tarybos posėdyje perskaitė gydytoja Genovaitė Jusaitienė.
      Piketas baigėsi prieš pat savivaldybės tarybos posėdį. Pirmasis jo klausimas - Pasvalio ligoninės restruktūrizacijos planas. Posėdyje dalyvavo ir kalbėjo Valstybinės ligonių kasos atstovas Leonas Alesionka, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Rūta Liaudanskienė ir Panevėžio teritorinės ligonių kasos direktorius Jonas Narbutas.

      Ignas Darulis
      Pasvalys. "Darbas", 2002 m. birželio 11 d.


      Pasvalio žaidynėse - svorio pergalės
      Pasvalyje vykusioje apskrities sporto šventėje labai gerai pasirodė sversčių kilnotojai.
      Rokiškėnas Vidmantas Pilibaitis (LDA klubo narys - mūsų pastaba) svorio kategorijoje iki 75 kg iškovojo trečiąją vietą.

      Audronės Baltreškaitės žinutės santrauka
      ,,Darbas", 2002 m. birželio 15 d.


      Nelinksmi pokalbiai Pasvalyje
      - Nesu gydytoja pagal profesiją - gydau tik pati save,- prisistatė LDA prezidentė Vida Augustinienė, atvažiavusi apie šią dažną ir komplikuotą ligą pasikalbėti su pasvaliečiais. - Lietuvoje išaiškinta per 50 tūkst. sergančių žmonių. Deja, nemažai jų, ypač vyresnio amžiaus, to nejaučia, nes nežino šios klastingos ligos požymių. Kasmet nustatoma apie 700 naujų invalidumo atvejų dėl diabeto komplikacijų, o profilaktinių patikrinimų metu paprastai išaiškėja, jog beveik penktadalis atėjusiųjų išsitirti žmonių jau turėtų gydytis. Todėl ir sveikam žmogui bent kartą per metus būtina pasitikrinti kraujo gliukozės kiekį. Dabar diabetas dažnai ,,išlenda" tik tada, kai žmogus dėl sunkios komplikacijos atsiduria ligoninėje. Tenka patirti psichologinę traumą, skausmus, o komplikacijų gydymas ,,suryja" pinigus, kuriuos būtų galima skirti diabeto kontrolei.

Susitikimas su Pasvalio CD draugija "Sveikata"
      LDA misija yra siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Mūsų tikslas yra padėti sergantiesiems išmokti tinkamai gyventi ir gydytis, kad išvengtų sunkių ligos komplikacijų - aklumo, inkstų funkcijos nepakankamumo, kojų amputacijų, širdies kraujagyslių, nervų ir kitų ligų. Supažindiname visuomenę, valstybės institucijas su plintančiu cukriniu diabetu ir galimybėmis stabdyti šį procesą. Bendradarbiaudami su Tarptautine diabeto federacija ir Pasauline sveikatos organizacija bei remdamiesi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, dalyvaujame diabeto tyrimo bei diagnozavimo programose, padedame įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.
      Kai mes prabylam apie savo problemas ir teises, apie kompensuojamųjų medikamentų poreikį, valdžios vyrai įtariai klausia: ,,Kažin kokios firmos stovi už jūsų nugaros?" Aš visada atsakau, jog ,,firma" - 50 tūkst. cukriniu diabetu sergančių Lietuvos žmonių. Deja, valdančiųjų sprendimai rodo, jog dėl ligonių jiems galvų neskauda. Kokius vaistus skirti savo pacientui, pats gydytojas šiandien spręsti jau nebegali. Diktuoja ligonių kasos. Šį pavasarį, po bendro medikų ir pacientų piketo prie Seimo, kartu su Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentu ėjom pas šalies Premjerą Algirdą Mykolą Brazauską. Norėjome atkreipti Vyriausybės vadovo dėmesį į ligonių bėdas, pasakyti, ką jaučia gydytojas, kai pacientui negali išrašyti reikalingų vaistų. Tačiau mūsų kalbos nesiklausyta. Mums leido suprasti, jog patys esame "kalti", nes sergame ,,brangiai kainuojančiomis" ligomis. Atseit, naująja tvarka ir siekiama sutramdyti ,,savivaliaujančius" medikus, kurie ,,dezinformuoja" ligonius ir dar sukviečia į mitingus... Kai pasiteiravau, ką mums, išėjus iš Premjero kabineto, pasakyti aikštėje susirinkusiems žmonėms, A. M. Brazauskas atsakė ironišku klausimu: ,,Ar šitai masei?" Premjeras, matyt, neturėjo noro žinoti mus užgriuvusių negandų. Ant jo stalo tebežydėjo vestuvinės puokštės, bet mes atėjome ne sveikinti...
      Tai pasakojo LDA prezidentė ir piktinosi, jog Ligonių kasos nuolat primena, kad vieni ar kiti vaistai yra pernelyg brangūs, bet kažkodėl nekalba apie vaistų efektyvumą. Juk, tarkim, insulino būtina susileisti tiek, kiek tuo metu organizmui reikia, ir būtent tokio, kokį organizmas geriausiai toleruoja.
      - Mes paskelbėm telefonus, kuriais žmonės gali skambinti, jei gydytojas atsisako išrašyti kompensuojamųjų vaistų ar, jei pakeitus įprastus vaistus kitais, pablogėja sveikata. Signalai, kurių sulaukiame, kelia didelį nerimą. Baisu ir pagalvoti, kokios gresia tragiškos pasekmės. Visus pokalbius fiksuojame - ši informacija galbūt pravers, jei pacientų teises tektų ginti teisme,- sakė viešnia.

Rašytoja iš Čikagos, memuarų "Cukraus kalnas" autorė Eglė Juodvalkė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje susitiko su draugijos "Sveikata" nariais
      LDA misija yra siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Mūsų tikslas yra padėti sergantiesiems išmokti tinkamai gyventi ir gydytis, kad išvengtų sunkių ligos komplikacijų - aklumo, inkstų funkcijos nepakankamumo, kojų amputacijų, širdies kraujagyslių, nervų ir kitų ligų. Supažindiname visuomenę, valstybės institucijas su plintančiu cukriniu diabetu ir galimybėmis stabdyti šį procesą. Bendradarbiaudami su Tarptautine diabeto federacija ir Pasauline sveikatos organizacija bei remdamiesi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, dalyvaujame diabeto tyrimo bei diagnozavimo programose, padedame įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.
      Nieko paguodžiančio susitikimo Pasvalyje dalyviams negalėjo pasakyti ir ligoninės vyr. gydytojas Antanas Matulas. Gydytoja endokrinologė pernai per mėnesį kompensuojamųjų vaistų išrašydavo už 11 tūkst. Lt, o šiemetinė kvota - 5 tūkst. Lt. Ligoninės vadovas pasvaliečius nuoširdžiai kvietė, kad bent jie patys labiau rūpintųsi savo sveikata.
      - Užleistos ir negydomos ligos pasekmės neretai būna nepataisomos. Neseniai per vieną savaitę ligoninėje dviems pacientėms teko amputuoti kojas - viena iš jų neteko jau antrosios, kitai vieną dar pavyko išsaugoti... - kalbėjo A. Matulas.
      Gydytoja endokrinologė Vida Dragūnienė minėjo, jog Pasvalio rajone cukrinis diabetas diagnozuotas beveik 400 žmonių.
      - Visa bėda, kad neretai žmonės nenori išsiaiškinti savo negalavimų priežasties, bijo sužinoti, kuo serga, tarsi bando slėptis patys nuo savęs. Deja, minties "Kol nežinau, tol nesergu" - yra saviapgaulė. Tiems, kas tvarko Sveikatos apsaugos finansavimą, vertėtų ne tik skaičiuoti, kiek valstybei kainuos kompensuojamieji vaistai, bet suprasti neįkainojamą žmogaus sveikatos vertę, - teigė gyd. Vida Dragūnienė.
      LDA prezidentė Vida Augustinienė susitiko ne tik su Pasvalio krašto visuomene, bet ir su ,,Sveikatos" draugijų nariais.
      Moters, kalbėjusios motinų, auginančių cukralige sergančius vaikus, vardu, nuomone, šalies valdžiai jų vargas nerūpi.
      - Nemokamai skiriamų diagnostinių juostelių užtenka tik 2-3 mėnesiams. Per likusį laiką tenka jas arba pirkti patiems, arba tirtis tik kartą per kelias savaites. O dabar dar kompensuojamųjų vaistų mažiau. Nejaugi teks grįžti prie gyvulinio insulino,- stebėjosi nusivylusi motina. - Mano dukra cukralige serga jau penkerius metus. Ji badėsi jau apie 8 000 kartų. Labai retoje mokykloje yra patalpa, kur vaikas galėtų saugiai susileisti savo vaistus. Kartais tą daryti tenka tualete.
      Kiek daugiau optimizmo buvo girdėti Mindaugo, atstovaujančio jaunimo bendrijai, balse.
      - Beveik visi mes cukriniu diabetu apsirgome vaikystėje, todėl ji nebuvo nerūpestinga. Kasdien tenka paklausti savęs: ar laiku pavalgei, ar nepamiršai susileisti insulino, ar užteks jėgų. ,,Susigyventi" su liga padeda buvimas draugijoje - čia daug ką sužinom, išmokstam.
      Sergančiųjų cukriniu diabetu draugija ,,Sveikata" Pasvalio rajone susikūrė prieš dešimtmetį. Visus tuos metus jos žmones aktyviai veiklai telkė ir visaverčiam gyvenimui kėlė vadovė Vida Vegienė. Ir tik visai neseniai draugijos pirmininko pareigas ji perdavė jaunam ir energingam Krizui Pociui.

      Z. Magelinskienės straipsnio santrauka
      ,,Darbas", 2002 m. birželio 8 d.Puslapiai 13-14
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      Gegužės13 d. LR Seime Liberalų frakcijos surengtoje konferencijoje ,,Kvotų vaistams įvedimo pasekmės pacientams” pranešimą skaitė LDA prezidentė.
      Gegužės 15 d. Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcijos pasitarime tema ,,Pacientų teisės ir sveikatos apsauga” kalbėjo V. Augustinienė.
      Gegužės 21 d. Lietuvos diabeto, Artrito asociacijų ir Psichinėmis ligomis sergančiųjų bendrijos vadovės susitiko su Nacionalinės sveikatos tarybos prie LR Seimo pirmininku J. Pundziumi. Aptartos bendradarbiavimo galimybės. Rugsėjo mėnesį numatyta Pacientų organizacijų atstovams susitikti su Nacionaline sveikatos taryba.
      Gegužės 24 įvyko Lietuvos diabeto asociacijos V suvažiavimas.
      Gegužės 29 d. Vilniaus artrito bendrija minėjo 15 metų jubiliejų. LDA prezidentė, sveikindama šventės dalyvius, dėkojo šiai organizacijai už aktyvų bendradarbiavimą, siekiant pagerinti visomis ligomis sergančiųjų sveikatos priežiūrą.
      Gegužės 31 d. Kauno MU Endokrinologijos institutas šventė savo veiklos trisdešimtmetį. Šia proga vykusios konferencijos dalyvius pasveikino LDA prezidentė.
      Nuo birželio 1 d. gydytoja Eglė Rudinskienė konsultuoja ir moko diabetu sergančiuosius LDA buveinėje 4 dienas per savaitę. Diabeto mokymo programai paramą (metams 10 800 Lt) skyrė Šveicarijos ambasada. Nuoširdžiai dėkojame UAB ,,Turicum” už tarpininkavimą.
      Birželio 5 d. Europos Sąjungos fondų pristatymo konferencijoje Vilniuje dalyvavo V. Augustinienė.
      Birželio 7 d. Aventis Pharma International S. A. į konferenciją ,,Cukrinis diabetas ir kardiovaskuliarinės ligos” pakvietė ir LDA atstoves - gydytoją E. Rudinskienę ir V. Augustinienę.
      Birželio 10 d. Seime aptarti sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo reikalai.
      Birželio 11 - 12 d. LDA vadovė Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto dietistų specialybės kursantams pasakojo apie diabeto kontrolę.
      Birželio 12 d. Seime gvildenti kompensuojamųjų vaistų limitų klausimai. Pranešimą ,,Kvotų vaistams įvedimo pasekmės pacientams” skaitė V. Augustinienė.
      Birželio 18 d. Panevėžio diabeto draugija ,,Viltis” surengė konferenciją. Skaityti pranešimai apie kojų priežiūrą, ortopedinės avalynės privalumus, magnio poveikį ir pan. Į dalyvių klausimus atsakė LDA prezidentė.
      Birželio 20 d. Valstybinėje ligonių kasoje posėdžiavo Privalomojo sveikatos draudimo taryba. Svarstyti kompensuojamųjų vaistų sąrašo pakeitimai. Planuota keisti insulino grupavimo tvarką. Numatyta 100 proc. kompensuoti tik su vienkartiniais švirkštais leidžiamą insuliną. Viso posėdžio metu tarpduryje stovėję 2 VLK darbuotojai LDA prezidentės ir kitų pacientų organizacijų atstovių į salę neleido. Esą, nėra, kur atsisėsti. Į posėdį teko veržtis jėga. Paaiškinus tarybos nariams apie galimas vaistų kompensavimo ribojimo pasekmes, nutarimas dėl insulino ir astmos vaistų nebuvo priimtas.
      Birželio 23 - liepos 2 d. vyko jaunimo diabeto mokymo stovykla Šilainės kaime, Lazdijų rajone. Poilsiavo 11 jaunuolių iš Druskininkų, Pasvalio, Jonavos, Elektrėnų, Vilniaus. Stovyklos vadovė - Jelena Šimonienė, gydytoja - Vita Žėkaitė. Pagrindinis rėmėjas - Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės. Rėmėjai: Pasvalio diabeto draugija ,,Sveikata”, Druskininkų diabeto klubas ,,Atgaja”, Aventis Pharma International S. A., Novo Nordisk, UAB Abovita, Eksmos MTC, firma Deva, A. Kiškio šeima, sodybos savininkas Vytautas Žukauskas ir kt.
      Birželio 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje buvo aptariami diabeto gydymo metodikos klausimai. LDA prezidentė kreipėsi į ministrą dėl galimybės dalyvauti šiame posėdyje. Atsakyta, jog bus leidžiami tik mokslininkai ir endokrinologai.
      Birželio 27 d. LDA buveinėje lankėsi 12 žmonių iš Šilalės diabeto klubo. Rūpimais klausimais svečius informavo gyd. E. Rudinskienė, V. Augustinienė, UAB ,,Abovita” atstovė L. Kaulakienė. Visiems buvo nemokamai atlikti kraujo gliukozės ir HbA1c tyrimai, duota literatūros.
      Birželio 28 - liepos 7 d. diabeto mokymo stovykloje Palangoje (,,Žvorūnėje”) poilsiavo 14 vaikų iš Klaipėdos, Pasvalio, Vilniaus, Radviliškio, Kauno, Panevėžio, Šiaulių. Stovyklos vadovė - Palangos diabeto klubo pirmininkė Irena Zamalienė, gydytoja - Rasa Kiseliūnienė (Vilnius), slaugytoja - Vida Vegienė (Pasvalys). Pagrindinis rėmėjas - Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės. Rėmėjai: Radviliškio, Tauragės, Kelmės diabeto klubai, Aventis Pharma International S. A., Novo Nordisk, firma Deva, UAB Abovita, Eksmos MTC, K. Zakaitės, M. Strakšio, L. Liudvinavičiaus, L. Guoko šeimos.
      Liepos 4 d. ,,Insulos” bendrijos kvietimu Tauragėje lankėsi LDA prezidentė, gyd. E. Rudinskienė, GlaxoSmithKline atstovas gyd. Raimondas Žukas. Nemokamai atlikti kraujo gliukozės, HbA1c tyrimai.
      Liepos 16 d. LDA būstinėje svečiavosi Elektrėnų diabeto klubo nariai. Diabeto kontrolės informaciją suteikė gyd. E. Rudinskienė, V. Augustinienė, L. Kaulakienė. Nemokamai atlikti kraujo gliukozės ir HbA1c tyrimai.
      Liepos 18 - 27 d. Plateliuose, ,,Šaltinėlio” poilsio namuose, veikė diabeto mokymo stovykla. Dalyvavo 18 vaikų ir jaunuolių iš Plungės, Kauno, Šiaulių, Mažeikių, Telšių, Skuodo, Klaipėdos klubų. Stovyklos vadovė - slaugytoja diabetologė Aldona Danylienė. Stovykloje dirbs gydytoja endokrinologė Galina Apanel ir slaugytoja diabetologė Kristina Stroputė. Pagrindinis rėmėjas - Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės. Rėmėjai: Plungės, Mažeikių, Telšių, Skuodo diabeto klubai, Aventis Pharma International S. A., Novo Nordisk, UAB Abovita, Eksmos MTC, T. Jūraičio, I. Kiškytės, D. Ribakovo šeimos.
      Liepos 20 - rugpjūčio 4 d. į Suomijos ,,Liūto” klubo organizuojamą ir remiamą stovyklą išvyko LDA atstovai - panevėžietė Justė Kavaliauskaitė ir skuodiškis Artūras Dauginis. Kelionę rėmė - Novo Nordisk.
      Liepos 24 d. Vilkaviškio bendrija ,,Insula” pakvietė Marijampolės ir Šakių diabeto klubų narius į susitikimą Vilkaviškio krašto muziejuje.
      Rugpjūčio 5 - 14 d. Druskininkuose, ,,Dainavoje”, vyksta Tarptautinė diabeto mokymo stovykla. Poilsiauja 28 jaunuoliai iš Kauno, Druskininkų, Klaipėdos, Radviliškio, Marijampolės, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio, Biržų, Visagino, Latvijos, St. Peterburgo. Pagrindinis rėmėjas - Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės. Rėmėjai: Šiaurės ministrų tarybos informacijos biuras Vilniuje, Aventis Pharma International S. A., Novo Nordisk, firma Deva, UAB Abovita, Eksmos MTC, Radviliškio, Marijampolės, Raseinių, Šakių, Visagino diabeto klubai, Latvijos ir St. Peterburgo diabeto asociacijos, A. Žilinskaitės, P. Pilibavičiaus, D. Stepulaitytės, R. Žaliniakaitės, I. Gudaitytės, R. Galeckaitės šeimos.
      Rugpjūčio 23 - 25 d. Palangoje, ,,Žvorūnėje”, organizuojama Lietuvos diabeto asociacijos kolektyvinių narių vadovų ir slaugytojų diabetologių konferencija.
      Rugsėjo 1 - 5 d. Budapešte (Vengrija) Europos diabeto studijų asociacija pakvies į kasmetinę konferenciją.
      Lapkričio 14 d. - Pasaulinė diabeto diena. 2002 m. tema - ,,Diabetas ir aklumas”.


Puslapis 16
Jubiliejuje neužmiršta kasdienybė

      2002 m. balandžio 12 d. Jonavos rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubo nariai paminėjo savo veiklos dešimtmetį.
      Pirmasis klubo pirmininkas Alfonsas Razma prisiminė organizacijos įkūrimą, veiklą. Jis pasidžiaugė Lietuvos invalidų draugijos Jonavos skyriaus, AB ,,Achema” parama, rajono gydytojų dėmesiu ligoniams. Kalbėtojas labai apgailestavo, kad pastaruoju metu sumažėjo galimybė pasinaudoti reabilitacija Birštone.
      Šventėje dalyvavusi LDA prezidentė Vida Augustinienė susirūpinusi, kad SAM klerkai vis mažiau besidomi pacientų poreikiais. Suklūsta tik tada, kai išeinama į aikštę su plakatais. Ji teigė, jog sutrumpėjus kompensuojamųjų vaistų sąrašui, ligoniai nebegali įsigyti būtinų medikamentų. Komplikacijų gydymo kaina keleriopai didesnė ir ligoniui ir valstybei. Prezidentė sunerimusi dėl gyvulinės kilmės insulino, kurį buvo numatoma skirti II tipo sergantiesiems, taip pat dėl pažeidžiamų paciento teisių. Ji kvietė visus suremti pečius ir būti reiklesniems. ,,Jeigu užkirstas kelias tobulėti sveikatos priežiūrai, privalome bent išsaugoti tai, kas pasiekta”.

Kalba gydytojas Jonas Remėza. Dešinėje - Jonas Laiva
      LDA misija yra siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas. Mūsų tikslas yra padėti sergantiesiems išmokti tinkamai gyventi ir gydytis, kad išvengtų sunkių ligos komplikacijų - aklumo, inkstų funkcijos nepakankamumo, kojų amputacijų, širdies kraujagyslių, nervų ir kitų ligų. Supažindiname visuomenę, valstybės institucijas su plintančiu cukriniu diabetu ir galimybėmis stabdyti šį procesą. Bendradarbiaudami su Tarptautine diabeto federacija ir Pasauline sveikatos organizacija bei remdamiesi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, dalyvaujame diabeto tyrimo bei diagnozavimo programose, padedame įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.
      Profesoriaus A. Norkaus nuomone, sveikatos kokybė labai priklauso nuo to, kokie santykiai yra tarp paciento, ligos ir gydytojo. Susirgus daktaras tampa tik patarėju, o žmogus ligą koreguoti turi visą gyvenimą. Kalbėtojas nerekomendavo žavėtis sveikuolių siūlomomis maudynėmis lediniame vandenyje ar badavimo procedūromis. ,,Tai diabetu sergančiam žmogui gali tik pakenkti”. Gydytojas patikino jonaviečius, kad gyvulinės kilmės insulinas žmonėms kol kas nebus skiriamas.
      Tačiau šventės dalyvius nuliūdino žinia, jog nuo balandžio pradžios Valstybinė ligonių kasa Kauno apskrities pacientams apribojo reabilitacinį gydymą Birštone. Nuo šiol į sanatoriją galima iš visos apskrities pasiųsti tik vieną žmogų per savaitę. Rajono endokrinologas J. Remėza teigė, kad praėjusiais metais reabilitacijoje buvo 12 sergančiųjų. Šiemet šis skaičius sumažintas perpus.
      Beveik 7 m. jonaviečių klubai vadovavosi Rūta Kožemėkaitiene, nuoširdžiai dėkojo prof. A. Norkui už kvalifikuotą paramą, endokrinologui Jonui Remėzai už nuolatinį rūpinimąsi.
      Mintimis apie Tauragės klubo veiklą pasidalijo ,,Insulos” pirmininkas Algirdas Ardinskas. Diskusijose dalyvavo jonaviečiai Jadvyga Briteikienė, Aleksandras Nacevičius, Danutė Lukošaitienė.
      Jubiliejų švenčiantį klubo vadovą Joną Laivą bei visus svečius sveikino UAB ,,Abovita” vadybininkė Laima Kaulakienė, LDA atsakingoji sekretorė Almira Čepaitienė, rajono savivaldybės vicemerė Vitalija Jagelovičienė, bendrosios praktikos slaugytoja Irena Usevičienė, LID Jonavos skyriaus pirmininkė Violeta Neimontaitė.
      Daug gražių dainų ramuviečiams padovanojo Lina ir Algis Žaliagiriai.

      Irena Nagulevičienė

Seminaras Zarasuose

      ,,Vilties” klubas birželio mėnesio pabaigoje surengė diabeto kontrolės seminarą. Jame dalyvavo Medicinos diagnostikos centro specialistė Nijolė Gaižauskienė ir LSDM draugijos pirmininkė Juzefa Uleckienė.
      Visiems renginio dalyviams buvo atlikti glikuoto hemoglobino, o daliai jų - ir cholesterolio bei kiti tyrimai. Išaiškinta, kaip tinkamai prisižiūrėti kojas (patikrinta jų vibracija), kokią avalynę dėvėti.
      Gvildenti dietinės mitybos klausimai. Mokyta apsiskaičiuoti angliavandenių vienetus, pasirinkti maisto produktus, vengiant tų, kurie gausina kraujo gliukozės. Analizuota hipoglikemijos priežastys ir jos vengimo būdai.
      Klubo nariai atnaujino ir papildė sveikatingumo žinias.

      Zina Černovienė
      ,,Vilties” klubo pirmininkė
Prašymas

      Esu II grupės invalidas, man 65 metai. Turiu 53 m. darbo stažą. Turtų neužgyvenau, tik sveikatą praradau. Ligų susirinkau visą eilę. Sergu diabetu, Parkinsono liga, dideliu kraujo spaudimu. Vartoju daug vaistų. Tai taip gyvenu. Dar į šiukšlyną nereikia eiti, bet kas žino - valdžia kasdien spaudžia. Mano gyvenimo credo buvo darbas ir sąžinė.
      Jau 2 metai esu Jūsų laikraščio ,,Diabetas” skaitytojas. Mano nuomone, Jūsų leidiniui trūksta paprastumo. Daugiau reikėtų informacijos, kurią galėtų suprasti kiekvienas žmogus. Šiaip viskas gerai.
      Dabar dėl LDA narystės. Aš su mielu noru įstočiau, bet neturiu galimybės mokėti nario mokestį. Neišgaliu nusipirkti savikontrolės priemonių. Turiu pinigų tik vaistams.
      Dabar kalbama apie rėmėjus. Labai norėčiau, kad tos firmos, kurios reklamuoja kontrolės prietaisus, man padovanotų savikontrolės aparatėlį.
      Nežinau, gal ir gėda prašyti. Visą gyvenimą stengiausi užsidirbti. Bet atejo laikas - nepajėgiu. Už viską tik galiu padėkoti.

      Su pagarba V.M
      Marijampolė


Puslapis 18
Judėjimas - vaistai

      Žinoma, jog diabetu sergantis žmogus turi būti fiziškai aktyvus. Mūsų bendrijoje, deja, retas galėtų tuo pasididžiuoti. Tuo tarpu mankšta yra ,,vaistas”, kuris nieko nekainuoja žmogui, biudžetui nei ,,Sodrai”. Reikia tik valios, noro ir supratimo, kokius pratimus kaip atlikti, kaip derinti fizinį krūvį sergant. Birželio pabaigoje ,,Insulos” bendrija Žalgirių vidurinės mokyklos stadione sergantiesiems ir jų šeimos nariams surengė teorinį praktinį seminarą ,,Gyventi sveikai”. Vadovavo bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas E. Valskis.
      Neįprastai praleidome pavakarę. Išklausėme naudingų patarimų ir praktiškai patyrėme kvėpavimo ir fizinių pratimų malonumą. E. Valskis įvadinėje dalyje išaiškino sveikos gyvensenos privalumus, taip pat kaip reikia taisyklingai kvėpuoti, tinkamai atlikti specialius fizinius pratimus, judesius derinant su alsavimu. Fiziniai pratimai naudingesni taisyklingai kvėpuojant. Paprastai žmogus kvėpuoja paviršutiniškai, tik trečdaliu plaučių. Todėl ryte būtina juos išvėdinti, giliai ir lėtai kvėpuojant apatine, krūtinine bei viršutine plaučių dalimis. Tokiu būdu pašalinama apie 90 proc. toksinų, įgaunama gyvybinės energijos, aktyvinama centrinė nervų sistema, pažadinamas kūnas. Taip pagerėja kraujotaka, nes kraujas tampa mažiau klampus, raumenys ir sausgyslės pasidaro elastingesnės, o sąnariai - paslankesni. Mokė, kaip pabudus lovoje pradėti įvadinius pratimus, kad vėliau įgautume energijos ir valios atlikti sudėtingesnius judesius kambaryje ar lauke. Pratimai buvo daromi ne staigiai, o ramiai, atsipalaidavus. Aiškino ir rodė, kaip sveikai miegoti ant dešinio šono, ant žemos (mažos) pagalvėlės ir standaus pakloto, kad stuburo slanksteliai neužspaustų nervų šaknelių. Pailsėjęs dėl gilesnio miego žmogus būna ne taip sustingęs ryte. Kai kūno neprievartauji, o lengvai atlieki pratimus, išsitempdamas kiekviename judesyje, sąmoningai kvėpuoji, geriau atsipalaidoja raumenys, sausgyslės, tampi lankstus, pagerėja kraujotaka ir tai teikia ramybę, malonumą. Pradėjus nuo pasitempimų, rąžymosi pratimų, pajuntamas gyvenimo džiaugsmas, noras judėti, dirbti, kurti.
      Taigi būti fiziškai aktyviam svarbu kiekvienam, o ypač sergančiajam diabetu. Ne kartą LDA renginiuose profesoriai teigė, jog fizinis krūvis kartu su dieta yra II tipo diabeto gydymo pagrindas. Mūsų bendrijoje iš 88 narių per 80% serga II tipo diabetu. Jiems būtina mankšta. Apie 90% šių žmonių per daug sveria - pratimai padėtų ir mažinti kūno masę. Fizinis krūvis kartu su dieta tinka ir I tipo cukriniam diabetui gydyti.
      Mankšta, judėjimas, saikingas sportas - svarbi profilaktikos priemonė nuo nutukimo ir nuo II tipo diabeto. Svarbu kasdien individualiai derinti glikemijos kontrolę, insulino injekcijas, režimą, dietą, fizinius pratimus.
      Prieš pradėdami mankštintis ar sportuoti žmonės turėtų atsižvelgti į diabeto stažą, amžių, akių, inkstų, būklę. Jei sergama 10 ar daugiau metų, būtina pasitarti su gydytoju dėl mankštos. Tinka bėgimas ristele, ėjimas, važiavimas dviračiu ir pan.
      Mankštintis ar sportuoti pradėti reikia iš lėto, o ne didžiausiu intensyvumu. Einama nuo lengvesnio prie sunkesnio. Pradėti galima 5-10 min. ryte ar po pietų, kai turima laiko, noro, kai kraujo gliukozės ne daugiau kaip 16 mmol/l ir nėra ketonų šlapime.
      Kaip sakė baigdamas renginį E. Valskis, kiekvienas sergantysis turi žinoti, kad fiziniai pratimai, mankšta, treniruotė mažina kraujo gliukozę, aktyvina insulino poveikį, gerina širdies kraujagyslių ir kvėpavimo organų darbą, medžiagų apykaitą. Sąmoninga, tikslinga fizinė veikla - naudinga visapusiškai. Pasijuntame geriau, nes fizinis aktyvumas mažina ir psichologinę įtampą. Pradėti mankštą reikėtų sureguliavus diabetą. Jei sportuojate lauke, turėkite ką nors užkąsti (saldainį, duonos riekę ar kt.). Branginkite nuostabią dovaną - judėti. Judėjimas iš dalies pakeis vaistus, o vaistai judėjimo - niekada.

      Algirdas Ardinskas
      ”Insulos” bendrijos pirmininkas


Puslapis 20
Pasiilgome Šilainės

      Stovykla vyko Šilainės kaimo sodyboje. Mes buvome pirmieji jos svečiai. Šeimininkas Vytautas Žukauskas - labai geros širdies, ir jį mes pamilome. Išvažiuojant jam padarėme malonę staigmeną - didelę širdį iš kankorėžių. Stovyklos vadovė - Jelena Šimonienė labai atsidavusi vaikams, nes pati turi diabetu sergantį sūnų. Geriau pažinti ir kontroliuoti savo ligą mus mokė gydytoja Vita Žėkaitė.
      Pirmą dieną mes ėjome maudytis į Ančios ežerą. Kitą dieną sodybos šeimininkas mus išmokė žaisti kroketą. Vėliau surengėme pirmąjį Lietuvos kroketo čempionatą. Kasdien linksmai leidome laiką: jodinėjome žirgais, plaukiojame valtimis ir plaustu, keliavome 30 km iki Palangėlės upės, kur neapsakomai gražu. Dalyvavome Druskininkų sezono atidaryme, iš ten grįžome lietaus išmaudyti, bet linksmi ir kupini įspūdžių.
      Šeimininkas iškūrendavo pirtį, valgydavome antrame medžiu kvepiančio namo aukšte prie žvakių - romantikos mums netrūko.
      Dėkojame stovyklos vadovei Jelenai Šimonienei, gydytojai Vitai Žėkaitei, sodybos šeimininkui Vytautui Žukauskui už Jūsų dėmesį, gerumą ir nuostabų poilsį.
      Nuoširdi padėka LDA prezidentei Vidai Augustinienei už padovanotus 2 kelialapius (kaina po 600 Lt), Elektrėnų diabeto klubo pirmininkei Renei Galiauskienei ir kitiems rėmėjams. Mes pailsėjome, išmokome geriau valdyti savo liga, džiaugtis gyvenimu.
      Norėtume vėl apsilankyti Šilainėje.

      Moksleiviai:
      Jūratė Smailytė iš Elektrėnų ir
      Gediminas Jacinavičius iš Kietaviškių


Puslapis 21
Dešimt neužmirštamų dienų

      Viskas prasidėjo nuo to, kai ,,Sveikatos” draugija man padovanojo kelialapį į diabeto mokymo stovyklą. Ji vyko nuo šių metų birželio 23 iki liepos 2 d. Šilainės kaime, Lazdijų rajone. Buvau labai laiminga.

      Pirma diena
      Aš jau senovinės sodybos kieme, kur stūkso pirtis, dėmesį traukia daug senovinių daiktų ir labai originalių suoliukų. Juos padarė sodybos šeimininkas Vytautas Žukauskas. Mūsų vadovė Jelena ir gydytoja Vita. Visi nedrąsūs, bandome susipažinti, įsiminti vardus... Po pietų einame prie Ančios ežero. Pakeliui labai smarki liūtis mus permerkia kiaurai, todėl nebesimaudome, grįžtame į sodybą.
      Vakare aptariame dienotvarkę, ruošiamės Joninėms. Sutemus prie Šilainės kaimo kryžiaus sugalvojame norus ir, kad jie išsipildytų, uždegame po žvakutę. Ilgai sėdime, žaidžiame prie laužo.

      Antra diena
      Nusiprausę ir pavalgę, pildome anketas, kurias stovyklautojai jau bemaž moka mintinai. Žaidžiame kroketą. Kadaise šį džentelmenų žaidimą mėgdavo dvariškiai. Kam nesisekė kroketas, tas rinkosi ,,bulvę”.
      Vakare mus aplanko trys merginos iš skautų būrelio. Jos taip pat Vytauto mokinės. Vėl prie laužo dainuojame, kalbamės apie savo pomėgius.

      Trečia diena
      Atsikeliame linksmi ir kuriame pantomimos teatrą. Pavaizduojame daug įvairiausių daiktų, pavyzdžiui, šiaudą, dinozaurą, čiobrelį ir t.t.
      Po pietų plaukiojame plaustu, kuris padarytas iš 1400 plastmasinių butelių ir gali atlaikyti 2,5 t. Iš vietos jį išjudina trys valtys. Trukdė didžiulis vėjas, buvo įdomu.
      Po vakarienės, kroketo ir naktipiečių atliekame įvairias užduotis. Už jas - prizai. Kas gauna kuprinę, kas dėlionę, kas tušinuką. Yra tokių, kurie po kelis prizus pelno. Šaunuoliai!

      Ketvirta diena
      Žygis per Dzūkiją - apie 27 km. Kiekvienas pamėginame joti ant žirgų. Yra ir brikelė, kuri veža mūsų maistą ir labai pavargusius vaikinukus. Aplankome mažąją Palangėlę, Kapčiamiestį. Perbrendame upe. Pastovime prie Emilijos Pliaterytės kapo. Grįžtame pavargę, tačiau kupini smagių įspūdžių. Su šypsena mus pasitinka Vytautas ir labai stebisi, kad buvome taip toli.

      Penkta diena
      Oi oi oi, kaip skauda žygyje nutrintas kojas. Šlubuojame, bet nuotaika gera. Po pusryčių užsakytu autobusu traukiame į Druskininkus. Aplankome Grūto parką, ,,Girios aido” muziejų, grožio šaltinio vandeniu nusiprausiame. Pietaujame ,,Nostalgijos” kavinėje. Užsigardžiavę ledais, nuvykstame susipažinti su mūsų vadovės Jelenos sūnumi Robertu... Šaunus vaikinas! Sugrįžę pasakojame Vytautui savo įspūdžius, dalijamės mintimis apie gyvenimą...

      Šešta diena
      Lyja, bet mes užsiėmę savais darbais. Darome puokštę iš šakų, atvirutę, nes norime nudžiuginti Vytautą. Be to, nusprendėme pataisyti kalendorių, kad birželis turėtų ne 30, o 31 dieną. Nors kiek pailgėtų mūsų stovykla. Sulaukėme svečio iš Novo Nordisk firmos. Visiems jis padarė glikuoto hemoglobino tyrimus. Apdovanojimus gavo už mažiausią rezultatą (5,1%) Gediminas, o už didžiausią (14%) Jūratė. Šiandien mūsų stovykloje didelė šventė - mūsų vadovės Jelenos gimtadienis: ji patiria daug malonių staigmenų. Dar šį vakarą prisimename virvės mazgus, kuriuos išmokė rišti Vytautas.

      Septinta diena
      Pats skaniausias apkepas! O po pusryčių - ,,Pirmasis Lietuvos jaunimo kroketo čempionatas”. Dalyvauja 7 komandos. Čempionatą atidarome šautuvo šūviu. Nuostabu! Be dovanų nelieka nė vienas laimėtojas.
      Po pavakarių važiuojame į Druskininkus. Vakarieniaujame picerijoje. Tada einame pažiūrėti Druskininkų miesto šventės. Grįžtame vėlai.

      Aštunta diena
      Vakar šventėje sulyta, truputį negaluoju. Manimi labai rūpinasi Vita ir kiti.
      Vakare jau einame į pirtį, pirma vaikinai, po jų merginos. Gerai išsikaitinę, vantomis plakame Jeleną už visus jos darbus - nesvarbu ar gerus, ar blogus.
      Grįžę iš pirties, pavalgę naktipiečius, krentame į gilų kūdikio miegą.

      Devinta diena
      Viešnia, Lina Petrauskaitė, pasakoja mums apie insulino pompą, jos veikimą. Visi klausomės išsižioję. Deja, sužinoję pompos kainą ir jos priežiūrai reikiamą pinigų sumą, ironiškai besišypsodami išsiskirstome. Gyvename su viltimi, kad mūsų valstybėlė kada nors padės mums geriau gydytis ir prisižiūrėti.
      Beje, šiandien - ,,Švelniukų diena”. Tai diena, kai privalai padaryti gerą darbą ar suteikti kam nors malonumą, pasakyti gerą žodį. Šiandien visi buvo pamaloninti. Ir Vytautui kiemo viduryje iš kankorėžių sudėstome širdį.
      Jau vakaras. Visi sėdime prieangyje ir dalijamės stovyklos įspūdžiais. Vadovai įteikia mums sertifikatus.
      AČIŪ stovyklos šeimininkui už tai, kad priėmė, AČIŪ vadovams, kad surengė šią stovyklą ir AČIŪ mūsų draugijai, kad aš čia ilsėjausi.

      Gryta Jaškevičiūtė


Puslapis 22
Cukrinis diabetas ir ankstyva pėdų pažeidimo diagnostika

      Cukraligė yra sunki ir klastinga liga, kurios komplikacijas lemia bloga diabeto kontrolė. Diabetinės pėdos sindromas - dažna žmogaus invalidumo priežastis. Jo gydymas kainuoja daugiau nei visų kitų diabeto komplikacijų kartu. Jungtinėse Amerikos Valstijose šiam tikslui kasmet išleidžiama 500 mln. dolerių. Lietuvoje (pagal prof. V. Triponio ir D. Triponienės duomenis) infekuotos ar gangreninės diabetinės pėdos gydymo lėšas sudaro:
      be rekonstrukcinės operacijos - 2 500 Lt,
      su rekonstrukcine operacija - apie 4 500 - 5 000 Lt.
      Per metus gydymas kainuoja 2,5 mln. Lt. Jeigu infekuotos diabetinės pėdos gydymas baigiasi amputacija, tuomet prisideda reabilitacijos, galūnės protezavimo ir invalidumo pensijos išlaidos.
      Kad ir kokia būtų gydymo sąnaudų piniginė išraiška, lėšų infekuotai diabetinei pėdai gydyti išleidžiama dvigubai daugiau nei neinfekuotai. Į šias sąnaudas įeina antibiotikų kaina vienai dienai, priklausomai nuo infekcijos laipsnio, - nuo 6 iki 100 Lt. gydymas trunka iki 6 savaičių ir ilgiau. Nors ir maža infekcija, antibiotikų kursas - daugiau kaip 5 dienos.
      Infekuotos ir neinfekuotos diabetinės pėdos kainų santykis 2 : 1; toks jis yra ir Vakarų Europos šalyse.
      Daugiausia lėšų sutaupo diabetinės pėdos kabinetai, kurių pastangomis gerėja gydymas, trumpinama jo trukmė, retėja amputacijų.
      St. Vincento deklaracija, priimta 1989 m., buvo atsakas į didėjančią šios ligos grėsmę visuomenei. Vienas iš svarbiausių šios deklaracijos akcentų - gydytojų ir ligonių švietimas.
      Kliniškai “diabetinę pėdą” sukelia neuropatija (nervų pažeidimas), periferinė angiopatija (galūnių kraujagyslių patologiniai pakitimai) ir (arba) infekcija. Šios komplikacijos dažnesnės vyresniems žmonėms, sergantiems II tipo diabetu, kojų sąnarių artroze, rūkantiems. Tinkamai negydant, baigtis dažniausiai liūdna - tenka amputuoti dalį pėdos ar galūnės. Net 70% netrauminių amputacijų susijusios su diabetu! Ypač apmaudu, kad bent pusės iš jų būtų buvę galima išvengti.
      Ankstyvos diagnostikos pagrindas - išsami ligonio apklausa ir atidi pėdos apžiūra. Pirmiausiai atkreipiamas dėmesys į nervų pažeidimo požymius - neuropatiją.
      Diabetinę neuropatiją galima įtarti tada, kai ligonis skundžiasi kojų ir pėdų tirpimu, dilgsėjimu ar degimu. Pėda būna sausa, neprakaituoja, sumažėja ar išnyksta skausmo jutimai. Pastebimos nuospaudos ar įvairaus dydžio opelės. Neretas požymis - pėdos kaulų ar sąnarių deformacija, įvairūs minkštųjų audinių pakitimai - trofikos sutrikimai ar infekcinio uždegimo padariniai. Patologijai nustatyti keturiose pėdos vietose specialiu lankstu spaudžiama 10 g slėgiu. Jei pacientas to nejaučia, mėginys teigiamas. Vadinasi, dėl diabetinio nervų pažeidimo labai sumažėjęs pėdos jautrumas.
      Daug tikslesnis neuropatijos diagnostikos metodas - jautrumo nustatymas specialiu prietaisu neurometru; tai atliekama dideliuose centruose. Vertingas tyrimo metodas - kompiuterinė pedabarografija. Ligonis atsistoja ir vaikšto ant specialios pedaborografo plokštelės, kurios davikliai registruoja spaudžiamų pėdos taškų būklę. Pagal tai sužinomos labiausiai pažeidžiamos pėdos vietos, galima parinkti koją tausojančią ortopedinę avalynę.
      Diabetinės pėdos angiopatijos požymiai - išnykusi ar labai susilpnėjusi arterinė pulsacija, kapiliarinės kraujotakos nepakankamumas, protarpinis šlubumas, šaltos pėdos. Dažnai ligoniai skundžiasi kojų skausmu. Oda blizganti, sustorėję pirštų nagai, kartais pažeisti grybelio.
      Diagnozuoti kraujo apytakos sutrikimą padeda segmentinio slėgio nustatymas Doppler metodu. Galima panaudoti ir paprastą kraujospūdžio aparatą. Sveiko žmogaus sistolinis kraujospūdis kojoje lygus ar didesnis negu rankoje. Sergant diabetine kojų angiopatija, kraujospūdis žasto arterijoje didesnis negu pakinklyje arba čiurnos srityje. Jeigu minėtas rodiklis nesiekia 0.5, išgydyti pėdos opos be rekonstrukcinės kraujagyslių operacijos beveik neįmanoma.
      AB Birštono sanatorijoje “Versmė” kompleksinis diabetinės pėdos sindromo gydymas pradėtas 1994 m., kai, remiant “Lilly” kompanijai, buvo įkurta mokymo klasė ir 1995 m. diabetinės pėdos priežiūros kabinetas.
      Atvykęs ligonis yra apžiūrimas gydytojo ir podiatrės, įvertinama kojų būklė pagal Wagner klasifikaciją, nustatomas žaizdos pobūdis, prireikus ištiriama kraujotaka ultragarsiniu Dopper aparatu. Pacientams, kuriems gresia diabetinės opos, rekomenduojama įsigyti ortopedinę avalynę. Viso gydymo komplekso tikslas - išvengti žaizdų, išmokyti ligonį prižiūrėti kojas, esančios žaizdos gydymas, mažinant amputacijos riziką. Neretai pacientus konsultuoja angiochirurgas dėl tolesnio gydymo.
      Vakarų Europoje infekuotos diabetinės opos gydymas trunka nuo 28 iki 60 dienų. Lietuvoje šį laiką riboja nemaža veiksnių. “Versmės” sanatorijoje pacientų diabetinės pėdos sindromas gydomas 20 dienų, nesant sindromo - 16 dienų.
      Diabetinės opos gydymą Birštone sudaro šie veiksniai:
      Glikemijos kontrolė.
      Galūnės apkrovos mažinimas arba pašalinimas.
      Vietinis pėdos trofikos sutrikimų ir infekcijos gydymas.
      Bendras antibakterinis gydymas.
      Pėdos chirurgija.
      Mokymas yra pagrindinė prevencinė priemonė, vengiant arba mažinant komplikacijų, opų ir amputacijų. Daugelio tyrimų rezultatai rodo, kad daugiaprofilinė pagalba, įskaitant profilaktiką, pacientų mokymą bei opų gydymą, mažina amputacijų dažnį nuo 43% iki 85%. Pritaikius profilaktinę avalynę, 60% - 80 % atvejų galima išvengti opų recidyvų.
      Sergančiajam tiktų tarti tokius žodžius: “Žiūrėk, mes esame trys: tu - ligonis, tavo liga ir aš - tavo gydytojas. Jeigu tu sudarysi sąjungą su liga, - liga nugalės. Jei sudarysi sąjungą su manimi, mes abu įveiksime ligą.”

      Eimantė Raišienė
      AB Birštono “Versmės” sanatorijos Endokrinologijos skyriaus vedėja


Puslapis 23
Dirglių kojų ir kojų periodinių judesių sindromai

      Dirglų kojų sindromas - dažnas, bet dar nepakankamai gerai žinomas centrinės nervų sistemos sutrikimas, sukeliantis nemigą ir blogą savijautą dienos metu . Ligonius vargina kojų dirglumas ramybės metu ir užmiegant, verčia judinti galūnes ir keisti jų padėtį.

      Epidemiologija
      Pirmą kartą šį kojų sindromą aprašė A. Ekbonas daugiau kaip prieš 50 metų. Tačiau nemažai gydytojų ir plačiosios visuomenės nėra apie ligą girdėję. Dirglių kojų sindromu serga 2 - 15 proc., vidutiniškai - 6 proc. žmonių. Vaikus šis sindromas vargina retai, bet vyresnių nei 65 m. žmonių iki 10 - 28 proc. Liga vyrams ir moterims vienodai dažna, nors vyrai rečiau kreipiasi pagalbos. Apie 25 proc. pacientų kankina motorinis rankų dirglumas, nemalonūs pojūčiai. Net 94 proc. atvejų dėl to sutrinka miegas.
      Apie 80 proc. žmonių dėl dirglių kojų sindromo miegodami jas judina. Tai kitas, kojų periodinių judesių sindromas, kuris gali pasireikšti ir nesergant dirglių kojų sindromu.

      Ligos priežastis
      Dirglių kojų ir kojų periodinių judesių sindromų priežastys iki šiol nėra tiksliai žinomos. Manoma, kad simptomus gali lemti centrinės nervų sistemos sutrikimas.
      Abu šie sindromai gali būti visiškai nesusiję su kitomis ligomis. Tačiau praktikoje dažnesnė simptominė (antrinė) dirglių kojų sindromo forma.
      Ji nustatoma esant:
      geležies stokos anemijai,
      magnio ir folio rūgšties trūkumui,
      stuburo smegenų pažeidimui,
      inkstų funkcijos nepakankamumui,
      megaloblastinei anemijai,
      reumatoidiniam artritui,
      cukriniam diabetui,
      Parkisono ligai,
      venų varikoziniams išsiplėtimams,
      nėštumui (iki 20 proc. nėščiųjų vargina dirlių kojų sindromas, tačiau daliai liga praeina per 1 mėn.po gimdymo),
      hipotireozei.

      Dirglių kojų sindromo požymiai
      Dirglių kojų sindromu sergantįjį kamuoja nemalonūs pojūčiai, kurie apima kojas (dažniausiai blauzdas), retais atvejais rankas, liemenį ar net visą kūną. Pacientai tai apibūdina kaip:
      ,,kruzdžių lakstymą“,
      ,,vabalų landžiojimą“,
      bauginantį šiurpulį,
      dilgčiojimą,
      ,,burbuliukų galūnėse pojūtį “,
      tempimą,
      badymą,
      virpulį,
      gilų niežulį,
      deginimą,
      ,,vandens sroves“ ir pan.

      Dirglių kojų sindromas dažniausiai būna abipusis, tik iki 42 proc. atvejų simptomai juntami vienoje pusėje. Paprastai šie pojūčiai neapibūdinami kaip skausmingi, tačiau kai kurie pacientai skundžiasi skausmu.Pojūčiai priklauso nuo paciento aktyvumo ir paros laiko. Kai žmogus aktyvus, juda, nemalonumų nejunta, tačiau aprimus, ilsintis liga ima varginti, kelia nenumaldomą norą judinti kojas. Blogiausia būna vakare, atsigulus, todėl sunku užmigti iš vakaro ar prabudus nakties metu. Simptomai jaučiami ir dieną, kai tik mėginama ramiai pasėdėti. Pojūčiai aprimsta ar net išnyksta atsistojus, vaikščiojant.
      Jei sindromas stiprus, gali visiškai sutrikdyti miegą, dėl nuolatinio nuovargio mažinti darbingumą. Nemiga - dažniausia dirglių kojų sindromo komplikacija. Sergantieji pradeda bijoti nakties, kurios metu neretai kelia vaikščioti, nes aprimstama tik judant.

      Kojų periodinių judesių sindromo požymiai
      Šiam sindromui yra būdingi reguliarūs, stereotipiniai judesiai miego metu. Ištempiamas kojos nykštys, sulenkiama ir pakeliama į viršų pėda, lankstoma per kelio sąnarį koja ar net sutraukiami šlaunies raumenys. Judesiai gana lėti, trunka kelias sekundes, grupėmis, kartojasi kas 20 - 40 sekundžių. Pacientai paprastai nejaučia šių judesių, neprisimena, kad buvo prabudę, tačiau dieną esti mieguisti. Sutrikimas nustatomas lengviau, jei žinomos dirglių kojų sindromo ypatybės, jei artimieji papasakoja, kad ligonis miegodamas spardosi,o rytais esti nuvargęs.

      Gydymas
      Svarbu žinoti, kad šios būklės dažnai yra lėtinės ir nepagydomos, tik palengvinamos vaistais.
      Egzistuoja tik simptominis gydymas. Tyrimais įrodytas medikamentinio gydymo veiksmingumas. Prieš pradedant vartoti vaistus, reikia atsisakyti alkoholio, tabako gaminių, kofeino turinčių produktų, vengti miegą trikdančių veiksnių, judrių fizinių pratimų - tai gali didinti nemalonius pojūčius.
      Svarbu sureguliuoti miego režimą, mankštintis, subalansuoti mitybą. Kartais padeda masažas, kompresai pažeistms galūnėms, karšta vonia prieš miegą. Gali būti naudinga dirbti prie aukšto stalo, kelionių ar susirinkimų metu užsiimti vietą prie tako.
      Dėl medikamentų reikėtų tartis su gydytoju.

      Literatūra
      Dr. Bob’s psychopharmacology tips. Restless leg syndrome.
      Clark M.M. Resless legs syndrome // j. Am. Board Fam. Pract. 2001,14(5), p. 368 - 374.
      Worldwide education and awarenessfor movement disorders, detailed online information on restless leg syndrome for physicians and patients. 2002, www.wemove.org

      Gyd. Eglė Rudinskienė


Puslapis 24
Dirglių kojų sindromas

      Vokiečių mokslininkai teigia, kad dirglių kojų sindromą, dėl kurio žmogus naktimis jaučia nuolatinį kojų šiurpulį, sukelia vieno geno defektas.
      Nemalonūs kojų, ypač blauzdų, pojūčiai trukdo išsimiegoti naktį, vargina dieną. Trisdešimtmečių šia liga serga apie 3%, šešiasdešimtmečių - apie 10%. Miuncheno psichiatrijos instituto daktaras Max Planckas nustatė, kad jaunų žmonių šios ligos priežastis yra vienintelis kol kas neidentifikuotas geno defektas . Gydytojas stebėjo 238 sergančiuosius dirglių kojų sindromu ir jų šeimos narius. Pacientus padalijo į dvi grupes pagal tai, ar liga pasireiškė iki 30 metų amžiaus, ar vėliau. Studijuojant ligonių ir jų šeimų genealogiją, nustatyta, kad ligą perduoda vienas genas. Tai ypač būdinga jaunesniųjų pacientų grupei. Vyresnių žmonių susirgimams svarbesni aplinkos poveikiai.

Virusas - diabeto priežastis

      Mokslininkai turi patikimų duomenų, kad vaikų diabetą sukelia virusas. Didžiosios Britanijos tyrinėtojai nustatė, kad sergančių diabetu vaikų, lyginant su sveikųjų, organizmas gerokai stipriau reagavo į virusą coxsackie B4. Jei šie duomenys pasitvirtins, bus įmanoma sukurti vakciną, apsaugančią nuo šios pavojingos ligos.
      Vaikai serga I tipo cukriniu diabetu. Tai autoimuninės kilmės liga, kuri kompensuojama nuolatinėmis insulino injekcijomis. Neadekvačiai gydoma liga kenkia akims, inkstams, širdžiai. Kodėl susergama, nėra aišku. Mokslininkai tik įtarė, kad tai genų defekto ir išorinių veiksnių sąlygota liga. Naujos studijos duomenimis, coxsackie B4 virusas lemia hiperaktyvią organizmo imuninės sistemos reakciją.

      Pagal Lancet, Reuters, BBC, MEDLINE plus internetinius puslapius
      parengė gyd. Eglė Rudinskienė


Puslapis 25
Diabetas ir nervų ligos

      Cukrinis diabetas - viena grėsmingiausių nūdienos negandų, nes sparčiai gausėja sergančiųjų. Dėl ligos komplikacijų žmonės praranda darbingumą ir tampa invalidais.
      Cukrinio diabeto lėtinės komplikacijos: nefropatija, retinopatija, gastroenteropatija ir polineuropatija vargina daugelį sergančiųjų.
      Diabetinė pėda diagnozuojama apie 25% ligonių. Jiems net 15 kartų padidėja komplikacijų grėsmė lyginant su kitais žmonėmis.
      Diabetinės polineuropatijos atveju pažeidžiami nervai. Liga pasireiškia skausminiu, paresteziniu sindromu ar neurologinės veiklos sutrikimu, sukeliančiu patologinius organizmo pakitimus. Ši komplikacija gali vystytis tiek I, tiek II tipo sergantiesiems. Esant hiperglikemijai ligos požymiai pastebimi po 5 - 10 metų. Ji gali būti ir pirmas diabeto simptomas. Polineuropatiją skatina ne tik hiperglikemija, bet ir medžiagų apykaitos periferinių nervų kraujotakos sutrikimai.
      Liga gali prasidėti pamažu arba staiga. Kartais ji esti nežymi, o kartais - ryškiai progresuoja. Aprašomos 3 polineuropatijos klinikinės formos. Dažniausiai pasitaiko rankų ir ypač kojų periferinių nervų sutrikimas.

      Juntamas:
      tarsi badymas adatėlėmis, vabaliukų rėpliojimas, tirpimai, deginimo jausmas (parestezija);
      ,,pirštinių - kojinių” tipo pojūčių sutrikimas;
      pastovus neuralginis skausmas pėdose, blauzdose, deginančio ar maudžiančio pobūdžio, ypač naktį (neretai mažėja vaikštant);
      temperatūros, vibracijos ir spaudimo sutrikimai;
      funkcijų (ypač rankų) sutrikimai;
      raumenų silpnumas, atrofija;
      galūnių pažeidimai dėl nejautrumo (nudegimai ir traumos).

      Ryškiausi - jutimo sutrikimai. Diabetinė neuropatija vienodai, simetriškai pažeidžia abi rankas ir kojas.
      Esant antrajai formai ūmai ar poūmiai sutrinka pavienių nervų (šlauninio, sėdimojo, alkūninio, trišakio, veidinio) veikla.
      Trečioji forma susilpnina tiktai vibracinį jutimą ir Achilo sausgyslės refleksus.
      Dėl sutrikusios apatinių galūnių kraujotakos ir periferinių nervų pažeidimo žmonėms, sergantiems diabetu, gali išsivystyti trofinės opos - diabetinė pėda. Pėdos tampa mažiau jautrios, šaltesnės, įgauna melsvą atspalvį, oda pleiskanoja, pabrinksta ar net patinsta. Nagai praranda blizgesį, esti trapūs, greit lūžta.
      Pagrindinis diabetinės neuropatijos gydymas - glikemijos korekcija. Svarbią reikšmę turi ir reabilitacinis gydymas: speciali mankšta, masažas, elektros procedūros.
      Insultas dažniau ištinka žmones, sergančius II tipo cukriniu diabetu. Diabetas vyrams insulto grėsmę didina 6 kartus, moterims - net 13 kartų. Ligos prognozė po insulto yra 2 kartus blogesnė sergantiesiems diabetu.

      Pagrindiniai galvos smegenų insulto rizikos veiksniai.
      Veiksnys, tiesiogiai susijęs su padidėjusiu tam tikros ligos pavojum, vadinamas rizikos veiksniu, tačiau tas veiksnys ne būtinai yra ligos priežastis.
      Amžius. Senėjant sergamumas galvos smegenų insultu didėja. Pavyzdžiui, tikimybė 45 - 54 m. žmogui susirgti yra 1 iš 1 000; 65 - 74 m. - 1 iš 100, o 75 - 84 m. - 1 iš 50.
      Lytis. Vienos studijų duomenimis, ir vyrų, ir moterų sergamumas insultu yra panašus, tuo tarpu kitų studijų - vyrų sergamumas maždaug 30% didesnis negu moterų.
      Genetinis polinkis. Daugumas tyrėjų mano, jog hemoraginių insultų yra genetinis pagrindas.
      Hipertenzija yra svarbus išeminio ir hemoraginio galvos smegenų insulto rizikos veiksnys. Ja serga nuo 25 iki 40% žmonių. Yra nustatyta, kad hipertenzijos varginamiems vyrams ir moterims insulto grėsmė padidėja 3 kartus. Vienas ketvirtadalis visų galvos smegenų insultų ištinka žmones, kurių yra padidėjęs kraujospūdis, o likę trys ketvirtadaliai - žmonės, nesergantys hipertenzija.
      Cholesterolio koncentracijos kraujo serume gausėjimas yra atvirkščiai susijęs su intracerebrinės hemoragijos ir tiesiogiai - su smegenų infarkto grėsme. Ištirta, kad žmonėms, kurių cholesterolio koncentracija kraujo serume buvo didesnė kaip 5,7 mmol/l, insulto rizika buvo1,31.
      Širdies ligos dar vienas svarbus insultą sąlygojantis veiksnys. Nustatyta, kad tik 13,6% sergančiųjų insultu nesirgo širdies liga. 80,8% sirgo arterine hipertenzija, 32,7% koronarine širdies liga ir 14,5% prieširdžių virpėjimu.
      Rūkymas yra vienas iš svarbiausių insulto rizikos veiksnių. Nustatyta, kad rūkantiesiems ligos grėsmė nuo 1,5 iki 2,9 kartų didesnė. Metus rūkyti padidėjusi insulto rizika išnyksta po 2 metų ir susilygina su niekada nerūkiusiųjų moterų rizika. Didesnė rizika susirgti insultu yra rūkančioms moterims nei rūkantiems vyrams. Didėjant surūkytų cigarečių skaičiui, rizika susirgti insultu didėja.
      Alkoholio, kaip galvos smegenų insulto rizikos veiksnio, reikšmė nėra visiškai aiški. Tarp suvartoto alkoholio kiekio ir hemoraginio insulto rizikos yra priklausomybė.
      Mityba. Yra duomenų, kad polinesočiosios riebiosios rūgštys (žuvies produktai) mažina insulto grėsmę. Nustatyta, kad dažniau valgant daržovių bei vaisių taip pat sumažėja insulto pavojus.
      Tiek I, tiek II tipo cukriniu diabetu sergantiesiems smegenų infarkto pavojus yra padidėjęs, tuo tarpu hemoraginio insulto rizika nesiskiria nuo sveikų žmonių. Didesnė galvos smegenų insulto rizika sergantiesiems cukriniu diabetu nepriklauso nuo kitų rizikos veiksnių, tokių kaip arterinė hipertenzija, rūkymas ir amžius. Įvairių studijų duomenimis, apie 14 - 25% visų insultų ištinka žmones, sergančius cukriniu diabetu. Didėjant gliukozės tolerancijos sutrikimui, didėja ir insulto rizika (ypač vyresnio amžiaus moterims).
      Apibendrinant galima pasakyti, kad pagrindiniai galvos smegenų insulto rizikos veiksniai, kurių lygis gali būti sumažintas gydant, yra hipertenzija, širdies ligos bei cukrinis diabetas. Rūkymas, nesaikingas alkoholio vartojimas, nepakankamas fizinis aktyvumas ir viršsvoris mažiau susiję su insulto rizika. Vis dėlto kiekvienas šių veiksnių didina galvos smegenų insulto pavojų. Širdies ligų kontrolė turėtų mažinti insulto grėsmę.

      Gyd. Vitalija Cholomskienė


Puslapis 26
MODY tipo cukrinis diabetas

      Prieš 25 metus pirmą kartą buvo aprašyta apie 20 atvejų, kai II tipo diabetu susirgo jauni žmonės. Šiandien šis klausimas yra aktualus Pietų Afrikoje, taip pat kitose pasaulio šalyse. Apie tai buvo kalbama ir diskutuojama 2000 m. Meksikoje vykusiame Tarptautinės diabeto federacijos kongrese.
      Etiologinėje cukrinio diabeto klasifikacijoje - MODY tipo diabetas yra įtrauktas į specifinę šių ligų grupę. MODY (anglų k. Maturity onset diabetes of young) reiškia II tipo cukrinis diabetas, kuriuo serga jauni žmonės. Ligą lemia genų defektai. Skiriami keli MODY cukrinio diabeto tipai:
      20-os chromosomos pažeidimas - MODY 1;
      7-os - MODY 2;
      12-os - MODY 3;
      13-os - MODY 4.
      MODY tipo diabetui atsirasti turi reikšmės keletas specifinių genetinių defektų, įskaitant gliukokinazę, HNFa, HNF1a ir IPF-1 genus. Pastaruoju metu vis dažniau nustatomi DNR mitochondrijų defektai paveldint diabetą iš motinos.
      Sergančiųjų MODY tipo diabetu ligos požymiai tokie, kaip ir vyresnių žmonių. Apklausiant ligonius, paaiškėja, kad 92 % turi šeimoje sergančiųjų diabetu, 68 % - per daug sveria, yra nutukę.

      Pavojus sirgti MODY tipo diabetu yra vaikams, kurių:
      šeimoje yra sergančiųjų cukriniu diabetu;
      motinos nėštumo metu sirgo gestaciniu diabetu;
      gimimo metu svoris buvo didesnis kaip 4,5 kg;
      per didelis svoris, o jie mažai judrūs.
      Sergantiesiems MODY tipo diabetu neretai pastebima odos pokyčių, vadinamųjų juodųjų dėmių (acanthosis nigrans). Atsiranda tamsios odos lopų dažniausiai ant kaklo, nugaros ar alkūnių. Tai sąlygoja autoantikūnai prieš savą insuliną. 20% žmonių, sergančių MODY tipo diabetu, skundžiasi arterine hipertenzija. Neretam sutrinka miegas; tai vadinama miego apnėja (apnoea). Šis sindromas pasireiškia trumpalaikiu kvėpavimo sustojimu miegant. Nuo miego apnėjos sindromo kenčia daugelis įvairaus amžiaus nutukusių žmonių. Tiriant kraują, neaptinkama I tipo cukriniam diabetui būdingų antigeninių markerių - antikūnų prieš insuliną, prieš ?-ląsteles, prieš GAD (gliutamininės rūgšties dekarboksilazės) fermentą. Randamas pakankamas kiekis insulino ir C-peptido. Tai būdinga II tipo cukriniam diabetui. Tačiau insulino veikimas periferijoje yra sutrikęs dėl insulino rezistencijos.

      MODY tipo diabetą galima įtarti, jei jaunas žmogus:
      per daug sveria, yra nutukęs;
      jaučia silpnumą, troškulį, dažniau šlapinasi, blogai gyja žaizdos, kraujo gliukozė 7-10 mmol/l, o diabeto dekompensacijos požymiai (ketoacidozė) reti.
      Vaikams šio tipo cukrinis diabetas gali pasireikšti kartu su jo dekompensacija; tai sunkina nustatyti ligą. Diagnozės patikslinimui reikia ištirti hormoną insuliną bei C-peptidą. Jų paprastai kraujyje šios ligos atveju randama pakankamai ar net per daug dėl insulino periferinio neveiklumo ; tai sukelia lėtinę hiperglikemiją.
      Sergantiems MODY tipo diabetu ir blogai kontroliuojantiems kraujo gliukozę žmonėms gresia komplikacijos, kaip ir II tipo diabeto ligoniams. Pavyzdžiui:
      vystosi diabetinė retinopatija, dėl kurios galima apakti;
      sutrinka inkstų veikla (diabetinė nefropatija). Tai gali progresuoti ir sukelti šio organo fukcijos nepakankamumą;
      MODY tipo diabetu itin daug serga japonų, Indianos, Arizonos ir kitų kraštų gyventojų.

      Gydymas
      Amerikos tarptautinė vaistų administracija (FDA) neturi registruotų tablečių MODY diabetui gydyti. Pradžioje insulino terapija yra netikslinga, nes būtina atstatyti insulino jautrumą. Amerikos diabeto asociacija rekomenduoja skirti metforminą. Žinoma, gydymas turi būti parenkamas individualiai, atsižvelgiant į ligos eigą, simptomus, kitus negalavimus. Vėliau gydymui gali būti skiriamos nedidelės insulino dozės, derinamos su metforminu.
      MODY tipo diabetas šiandien tampa neganda . Privaloma sekti vaikus, kurių tėvai serga II tipo diabetu. Svarbu, kad šie tėvai ne tik keistų savo gyvenseną, bet ir pratintų sveikai gyventi savo vaikus. Vadinasi, reikia laikytis tinkamos dietos (atsisakyti riebaus, kaloringo maisto, mažinti angliavandenių), mankštintis, naudoti paskirtus antidiabetinius medikamentus, kontroliuoti kraujo gliukozę.
      Tai buvo skelbiama Meksikoje 2000 m. įvykusiame endokrinologų kongrese.

      Pagal Diabetes Focus (Winter 2001)
      parengė gyd. Eglė Rudinskienė


Puslapis 27
INSULINO TERAPIJA:
pažanga ir rinkimosi įvairovė

      Nuo insulino ištradimo diabeto gydymas nuėjo ilgą kelią, kol galėjo išgelbėti ligonio gyvybę. Šiandieną dėl medicinos pažangos diabeto priežiūra yra tinkamesnė ir patogesnė. Šiame straipsnyje trumpai apžvelgiama imanomos diabeto gydymo insulinu galimybes.

      Išradus insuliną, ortopedijos chirurgui Frederick Banting ir medicinos studentui Charles Best buvo sudėtinga pagaminti net ir mažus jo kiekius. Dar sunkesnė buvo komercinė šio gyvybę gelbstinčio medikamento didelių kiekių gamyba. Tik 1923 m., bendradarbiaujant su chemikais iš Eli Lilly, pagaminta daug insulino tuomet vadinamai ,,jaunatvinei ligai” gydyti. Nuo tada ligos pavadinimas keitęsis keliskart, dabar įvardijamas I ir II tipo diabetu. Glaudus klinikų specialistų, tyrinėtojų bei farmacinių kompanijų bendravimas nenutrūko. Buvo gerinama insulino kokybė, tobulinami švirkštimo prietaisai. Škotas, vardu John Ireland, buvo pirmasis peno išradėjas. Prietaisą pagamino Novo Nordisk kompanija. Jis yra labai patogus ir plačiai naudojamas.

      Saugantis hipoglikemijos
      Žinotina, jog insuliną reikia apdairiai vartoti. Dažnai pasitaikantis insulino terapijos šalutinis poveikis - hipoglikemija (kraujo gliukozės sumažėjimas). Šios ūmios komplikacijos metu sergantysis gali prarasti savo elgsenos kontrolę, susižeisti ir labai retais atvejais netgi mirti. Nenuostabu, kad daugelis sergančiųjų baiminasi hipoglikemijos, todėl palaiko per didelį kraujo gliukozės kiekį.

      Naujos insulino rūšys
      Viena hipoglikemijos priežasčių yra ta, kad insulinų veikimas nėra tolygus, o didėja iki maksimalaus. Jei tai sutampa suo tuomet mažėjančia kraujo gliukoze, sergantįjį ištinka hipoglikemijos priepuolis. Eli Lilly ir Novo Nordisk, remdamiesi genetine inžinerija, pagamino greito veikimo insulinus. Jie vadinami insulino analogais. Dėl greitesnio ir trumpesnio veikimo jie švirkščiami prieš pat valgį, kai trumpo veikimo insulinas turi būti sušvirkštas apie 20 min. prieš valgymą. Nauja insulino rūšis yra daug patogesnė vartoti, nes rečiau sukelia hipoglikemiją dieną ir pirmosiomis nakties valandomis.
      Kitas nepatogumas yra tas, kad pailginto veikimo insulinas, sušvirkštas prieš miegą, stipriausiai veikia antroje nakties pusėje ir sukelia hipoglikemiją anksti ryte. Vaistų kompanija Aventis pagamino ilgo veikimo insulino analogą glarginą. Šis mažina naktinių hipoglikemijų. Netrukus kompanija pagamins minėto medikamento pakankamai, kad patenkintų viso pasaulio vartotojų poreikius. Šiuo metu jis naudojamas Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

      Nauji švirkštimo prietaisai
      Pirmųjų insulino injektorių veikimo principas buvo sudėtingas. Vėliau vartotojams pasiūlyti paprastesnio veikimo injektoriai-penai. Buvo pagaminti ir tokie, kuriais gali naudotis silpnaregiai bei aklieji. Pastarieji itin patogūs II tipo ligoniams, pradedantiems gydytis insulinu. Penų labai plonos adatos, dėl to injekcijos yra neskausmingos. Kai kurie II tipo ligoniai dar vis vengia gydytis insulinu, baimindamiesi injekcijų.

      Nauji insulino įsisavinimo būdai
      Pastaruoju metu visų rūšių insulinai injektoriais ar pompomis turi būti švirkščiami į poodį. Įvairūs tyrinėtojai bandė išrasti insulino rūšį, kurią būtų galima vartoti peroraliniu būdu. Deja, bandymai buvo nesėkmingi, nes skrandyje insuliną veikia rūgštys. Buvo mėginta insuliną įpurkšti per nosį. Tačiau dėl nevienodos preparato absorbcijos galima nepastovi kraujo glikemija.
      Naujausi tyrimai atlikti dideliais inhaliatoriais tiekti insuliną į plaučius. Tai teikia daugiau tikimybių dėl veiksmingo poveikio kraujo gliukozei, tik insulino turėtų būti suvartota daugiau, nei švirkščiant. Manoma, kad didesnės medikamento dozės ilgainiui gali pakenkti plaučiams. Šis metodas dar tikrintinas, atliktina saugumo tyrimų, kad vėliau galėtų būti vartojamas.

      Gydymo insulinu galimybės
      Kaip žinoma, yra dvi insulino veikimo rūšys - trumpo ir ilgo. Kraujo gliukozė jais gali būti įvairiai kontroliuojama. Paskiriant skirtingą insulino rūšį kitu laiku, bandoma imituoti sveiko žmogaus kasos sekrecijos darbą.
      Yra trumpo ir ilgo veikimo insulinų mišiniai, kurie švirkščiami prieš pusryčius ir vakarienę.
      Kitas plačiai taikomas I tipo sergančiųjų gydymo insulinu būdas - trys trumpo veikimo insulino injekcijos dieną ir viena ilgo veikimo - nakčiai. II tipo sergantiesiems taikoma vienos ilgo veikimo insulino injekcijos derinys su tabletėmis.
      Šiuo metu tiriama gydymo galimybė insulino analogo ir ilgo veikimo insulino mišiniu, kuris turėtų būti švirkščiamas tris kartus per dieną prieš pagrindinius valgymus. Tai daug žadantis gydymo būdas, bus plačiai taikomas ateityje, sėkmingai glikemijos kontrolei I ir II tipo ligoniams.
      Pasaulyje yra daug daugiau žmonių, sergančių II tipo diabetu, negu I. Daugeliui jų tabletėmis jau sunku kontroliuoti ligą. Jie turėtų pradėti švirkštis insuliną. Šiuolaikinės rinkimosi galimybės leidžia greičiau apsispręsti.

      Pagal “Diabetes Voice”, No 4/2001, Dr. Miles Fisher straipsnį
      parengė Dainara Kartheiser


Puslapis 28
Padėkos

      Esu dėkingas LDA prezidentei Vidai Augustinienei ir delegacijos vadovei Jelenai Šimonienei už žiemos tarptautinę vaikų ir jaunimo sveikatingumo stovyklą. Joje, Sankt Peterburge, viešėjo mūsų klubo narė Giedrė Valiukaitė. Pasak jos, stovykloje buvo labai įdomu, linksma, pasisemta daug žinių, susirasta draugų iš užsienio. Laikas prabėgo taip greitai, kad buvo gaila su visais skirtis. Nutarta susitikti vasaros stovykloje Druskininkuose.

      * * *
      Savo ir klubo vardu dėkoju ir UAB Eksmos MTC ir UAB Diagnosta firmoms. Suprasdami labai sunkią sergančiojo būklę, vadovai padovanojo ,,Likimo” klubui savikontrolės aparatėlių. Tai didelė parama žmonėms, kurie neturi lėšų įsigyti šioms priemonėms. Ačiū.

      Jeronimas Dambrauskis
      ,,Likimo” klubo pirmininkas
      Radviliškis
Maloniai kviečia

      Kavine-valgykla "DIA". Joje didelis pasirinkimas skaniu patiekalu ne tik diabetu sergantiems, bet ir sveikiems žmonems. Dirbame kasdien (išskyrus šventadienius) 10-17 val.
      Mūsu adresas: Vilniaus g. 29, Vilnius

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K. Kudirkienė, A. Norkus, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė, S. Žukauskaitė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-2600 Vilnius, tel. (8-5) 262-07-83, faks. 261-06-39.