»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 

Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 3 (39) Rugpjūčio 10, 2003

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott Medisense atstovas UAB Abovita, Berlin Chemie Menarini Baltic, Canderel, Interlux, Limeta, Roche Diagnostics atstovybė UAB "Eksmos MTC", Novo Nordisk, WORWAG Pharma GmbH&Co. KG


Mieli skaitytojai, maloniai kviečiame apsilankyti diabeto forume.

Baltijos šalių diabeto asociacijų IV konferencija
,,Kartu mes esame stipresni”


Baltijos šalių diabeto asociacijų konferencijos dalyviai
      LDA iniciatyva 1998 m. pradėtos organizuoti Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) diabeto asociacijų konferencijos. Š. m. birželio 6 - 7 d. Druskininkuose pradėtas šių susitikimų antras ratas. Į renginį susirinko per 50 Lietuvos ir Latvijos diabeto organizacijų atstovų. Atvyko svečių iš Tarptautinės diabeto federacijos, Kipro diabetu sergančiųjų asociacijos. Dalyvavo LR sveikatos apsaugos ministras, nemažai gydytojų, farmacinių kompanijų, spaudos atstovų.
      Renginys pradėtas nuotaikingu Druskininkų diabeto klubo ,,Atgaja” pirmininkės Jelenos Šimonienės parengtu muzikiniu sveikinimu bei vaizdingu klubo veiklos pristatymu. Paskiau žodis suteiktas Lietuvos diabeto asociacijos prezidentei. Ji pristatė svečius, pasidžiaugė gražia naudingų susitikimų tradicija ir pakvietė konferencijos dalyvius aktyviai bendradarbiauti, dalytis darbo patirtimi. Priminė pagrindinius renginio tikslus - informuoti, kas naujo nuo 2001 m. įvyko diabeto asociacijų veikloje, koks asociacijų vaidmuo šalių sveikatos priežiūros sistemoje; koks Nacionalinės diabeto programos statusas. Priminė, kaip svarbūs yra II tipo diabeto, jo komplikacijų prevencijos klausimai, diabetologinis visuomenės švietimas , sergančiųjų mokymas, insulino bei kitų ligos kontrolės priemonių prieinamumo gerinimas. Kalbėjo apie bendradarbiavimą su savivaldybių , valstybės institucijomis.
      Kipro diabetu sergančiųjų asociacijos prezidentė Dina Constantinides pasveikino konferencijos dalyvius, pasidžiaugė, turėdama galimybę dalyvauti šiame renginyje. Ji labai gerai įvertino Lietuvos diabeto asociacijos ir jos prezidentės Vidos Augustinienės darbą ne tik savo šalyje, bet ir Tarptautinėje diabeto federacijoje. D. Constantinides papasakojo apie savo išgyvenimus, susirgus 8 metų dukrelei, sakė norinti semtis patirties iš kitų tos bėdos ištiktų žmonių. Informavo, kad sergantieji diabetu Kipre turi galimybę gauti nemokamai geriausios rūšies vaistus, neribojamas kompensuojamų savikontrolės priemonių kiekis, žmonės mokomi tinkamai valdyti savo ligą. Pasidžiaugė, kad organizacijos veiklą palaiko Kipro valdžios institucijos.

Juozas Olekas, Lietuvos Respublikos sveikatos ministras
      Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras Juozas Olekas informavo, kad Sveikatos apsaugos ministerija kartu su farmacinėmis kompanijomis intensyviai aptaria į Lietuvą tiekiamų vaistų kainų mažinimo klausimus. Tai sudarys galimybę pigiau įsigyti vaistų. Ministras džiaugėsi, kad sergančių žmonių problemas susivieniję sprendžia ne tik valstybių vadovai, vyriausybių atstovai, bet ir visuomeninės organizacijos. Tarptautinė patirtis, kuria galima dalintis yra labai svarbi. Kartais tokiu būdu galima išvengti klaidų. Ministras priminė, kad netrukus į Druskininkus atvyks Latvijos bei Lenkijos sveikatos apsaugos ministrai. Bus aptarti sveikatos priežiūros gerinimo klausimai. Ministerijos, visuomeninių organizacijų ir farmacinių kompanijų susitikime bus numatomos priemonės, kad žmonės, kuriuos ištinka nelaimė, laiku gautų kokybišką gydymą. Džiaugiamės, kad sveikatos ministras išklausė svarbiausius Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) viceprezidento, TDF Europos regiono elect prezidento , Nyderlandų diabeto asociacijos prezidento Dr. Wim Wientjens bei LDA viceprezidento prof. Juozo Danilevičiaus pranešimus apie dabartinę diabeto kontrolės situaciją bei ateities gaires.
      Dr. W. H. J. M Wientjens padėkojo Vidai Augustinienei už sudarytą galimybę dalyvauti Baltijos šalių diabeto asociacijų konferencijoje bei Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje. Jis teigė, jog tai, kad LR sveikatos apsaugos ministras dalyvavo renginyje, rodo nacionalinės diabeto asociacijos svarbų vaidmenį šalies sveikatos sistemoje.
      Tarptautinė diabeto federacija, dirba kartu su nacionalinėmis diabeto asociacijomis, siekia gerinti diabetu sergančių žmonių gyvenimą. Wim Wientjens pateikė informaciją apie sparčiai plintantį diabetą pasaulyje, pagrindinius uždavinius bei priemones šios ligos, jos komplikacijų, žmonių invalidumo prevencijai. Papasakojo apie Nyderlandų diabeto asociacijos darbo artimiausius TDF Europos regiono veiklos planus. TDF Europos regione gyvena 655 mln žmonių. 22,5 mln serga diabetu. Europos regione yra 56 narės asociacijos, kurios atstovauja 41 šaliai. Viena iš jų yra Lietuvos diabeto asociacija.

Gyd. Saulius Grigonis, VU Santariškių ligoninės endokrinologinio skyriaus vadovas
      Prof. Juozas Danilevičius, kalbėdamas apie Nacionalinės diabeto programos statusą, priminė, kad J. Oleka ir 1991 m., būdamas ministru, pasirašė pirmąją Nacionalinę diabeto programą. Dėl jos buvo labai pagerinta sergančiųjų priežiūra Lietuvoje. Talkinant Danijos vyriausybei ir farmacinėms kompanijoms, įkurti diabeto mokymo, diabetinės pėdos kabinetai, vaikai pradėjo gauti biosintetinį žmogaus insuliną, savikontrolės priemonių. Tuo metu ligoniams buvo patvirtinta dietinės mitybos kompensacija, kurią dabar valdžios nori panaikinti. Profesorius apgailestavo, kad šiuo metu vykdoma sveikatos sistemos reforma, daug pasiekimų sugriovė. Kreipdamasis į sveikatos apsaugos ministrą, J. Danilevičius priminė Valstybinės sveikatos programos diabetu priežiūros prioritetus ir jų įgyvendinimo būdus. Ragino Sveikatos apsaugos ministeriją palaikyti aktyvią Lietuvos diabeto asociacijos veiklą. Prie apvalaus stalo kartu su visų sveikatos priežiūros institucijų atsakingais darbuotojais aptarti strateginius cukrinio diabeto kontrolės klausimus. Juos įteisinti atnaujinamoje Valstybinėje diabeto programoje.
      SAM konsultantas, VU Santariškių ligoninės endokrinologinio skyriaus vadovas gydytojas Saulius Grigonis supažindino konferencijos dalyvius su cukrinio diabeto gydymo naujovėmis. Jis pasidžiaugė, kad Lietuvoje yra galimybė gauti nemokamą gydymą kokybiškais vaistais - insulinu bei tabletėmis. Tikimasi, kad pamažu į kompensuojamų vaistų sąrašą bus įtraukta naujausių vaistų (Insulinas Lantus, tabletės Avandia ir kt.). Tačiau jis apgailestavo, kad tebėra nemaža ligos kontrolės spragų. Vien gerų vaistų nepakanka. Būtina turėti reikiamą kiekį diagnostinių juostelių kraujo gliukozei tirti bei ligoniai turi būti geriau apmokyti valdyti diabetą.
      Latvijos diabeto federacijos (LDF) viceprezidentė Lolita Bredermanė pasidalijo diabeto ir jo komplikacijų prevencijos darbo patirtimi. Parengta cukrinio diabeto ir jo komplikacijų diagnozavimo programa, remiantis St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis. LDF aktyviai reaguoja į valdžios kėslus limituoti vaistų ir savikontrolės priemonių kompensavimą, organizuoja ligos prevencijos akcijas, atlieka profilaktinius žmonių kraujo gliukozės tyrimus, platina literatūrą, leidžia žurnalą ,,Saulė”. Latvijoje nemaža veikia diabetinės pėdos priežiūros kabinetų. Kiekvienais metais rugpjūčio mėnesį visi sergantieji bei jų artimieji susirenka pabendrauti ir pažiūrėti ,,Diabeto” operos, kurioje dainuoja ,,paukščiai”. Ji kvietė apsilankyti joje.

Lolita Bredermanė, Latvijos diabeto federacijos viceprezidentė
      Latvijos diabeto asociacijos (LDA) valdybos narė Inesė Cimermanė įvertino diabeto priežiūros būklės pokyčius nuo 2001 m. iki šiol bei pastangas jai gerinti. Peržiūrėtas ir išplėstas kompensuojamųjų vaistų sąrašas, sergantiesiems prieinami visi naujausi vaistai bei kontrolės priemonės. Deja dalis pakeitimų yra nenaudingi žmonėms, jau kenčiantiems dėl komplikacijų. Antihipertenziniai vaistai vietoj 100 proc. dabar kompensuojami tik 75 proc., antilipidiniai - tik 50 proc. Nuo 2002 m. gruodžio 1 d. kompensuojama tik 50 proc. ir tik insulinu besigydantiesiems diagnostinės juostelės. Anksčiau nemokamai jų gaudavo visi sergantieji. Nekompensuojama insulino pompa. Gydytojams ribojama teisė išrašyti reikiamų vaistų, savikontrolės priemonių. Ribojamos lėšos sergančiųjų diagnostinei apžiūrai bei specialistų konsultacijoms. Valstybė nepakankamai skiria lėšų sveikatos apsaugai. Latvijoje vidutinis atlyginimas tik 200 JAV dolerių, vidutinė pensija - 98,7 JAV dolerio, vidutinis pragyvenimo lygis 2003 m. - 143,62 JAV dolerio. JTO duomenimis, 2002 m. Latvija pagal gyvenimo lygį užėmė 53 vietą pasaulyje. Dėl finansavimo stokos blogėja sergančiųjų gyvenimas, daugėja ūmių diabeto komplikacijų ir invalidumo atvejų.
      Latvijos diabeto asociacija aktyviai gina pacientų teises, informuodama apie diabetą vyriausybę, visuomenę. Dalyvauja įvairiose darbo grupėse, priimant sprendimus; skelbia aktualią informaciją spaudoje, per radiją ir televiziją. Nuo 1993 m. organizuoja Pasaulinės diabeto dienos renginius, leidžia biuletenį ,,Mes ir diabetas”, taip pat įvairių bukletų. Nuo 2003 m. sergantieji diabetu gali legaliai gauti vairuotojo pažymėjimą.

Inesė Cimermanė, Latvijos diabeto asociacijos valdybos narė
      Latvija dar neturi Nacionalinės diabeto programos. Asociacija pastoviai ragina Vyriausybę rengti tokią programą, įsteigti Nacionalinį St. Vincento deklaracijos įgyvendinimo komitetą ir darbo grupę diabeto priežiūrai gerinti. Nesant programos nė lėšų, stokojama dėmesio ligos bei jos komplikacijų prevencijai. LDA pastangomis kasmet nuo 4,4 iki 7,7 proc. profilaktiškai patikrintų žmonių diagnozuojamas diabetas.
      Latvijos diabeto asociacijos Jelgavos padalinio pirmininkė Liudmila Borzaja dalijosi diabeto mokymo patirtimi. Būstinėje 2 dienas per savaitę budi nariai, visą parą veikia pagalbos telefonas, teikiama psichologinė pagalba. Žmonės ateina pasitikrinti profilaktiškai. Vien 2002 m. iš atėjusių 255 žmonių 11- sirgo diabetu. Organizacija palaiko ryšius su Jelgavos valdžios atstovais, atlieka visuomenės švietimo darbą.
      Valmieros diabeto draugijos pirmininkas Alfreds Leitis papasakojo apie užmegztus ryšius su miesto valdžios institucijomis. Prie Valmieros Dūmos įsteigtas visuomeninių organizacijų palaikymo centras ,,Strategija”. Jis rengia įvairius projektus. Prie jo veikia ir pensininkų dienos susibūrimo centras. Jį finansuoja miesto Dūma. Prie socialinės pagalbos centro yra įsteigta Informacinė darbo grupė, į kurią įeina 13 visuomeninių organizacijų. Grupė renkasi reguliarai kas 2 savaitės, aptaria rūpimus klausimus, kuriuos teikia svarstyti Dūmai. Neseniai šios grupės atstovai dalyvavo Latvijos Seimo posėdyje, kur pateikė savo reikalavimus. Mieste, kuriame gyvena apie 60 tūkst. gyventojų, dirba patyręs gydytojas endokrinologas, medicinos sesuo, teikiamos nemokamos konsultacijos. Dirba pedikiūro kabinetas, kuriame sergantiesiems paslaugos pigesnės.
      Liepojos diabeto asociacijos pirmininkė Ritma Malinovska bendradarbiaujanti su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis sakė, kad asociacijoje dirba 4 medicinos seserys. Du kartus per savaitę yra atliekami profilaktiniai gyventojų kraujo tyrimai. Organizuojamos paskaitos, kviečiami įvairių sričių specialistai. Asociaciją remia vaistinės, gydymo įstaigos, įvairios firmos, mokymo centras. Už paslaugas dalinai moka patys pacientai. Stokojama lėšų informacijai rengti bei platinti.
      Lietuvos diabeto asociacijos gydytoja Eglė Rudinskienė kalbėjo apie 2000 m. įsteigta diabeto mokyklą. / rėmė kompanija Novo Nordisk. 2001 - 2002 m. pagrindiniai jos rėmėjai - IRT prie LR Vyriausybės ir Šveicarijos ambasada. 2003 m.- IRT prie LR Vyriausybės. Mokyklą dar remia Abovita, Eksmos MTC, Interlux, Novo Nordisk. Mokymo svarba apibūdinta buvusios TDF prezidentės Marijos L de Alvos žodžiais ,,Diabeto mokymas - raktas, atveriantis duris į gerą diabeto priežiūrą. Durys atskiria gyvenimą nuo mirties”. Eglė Rudinskienė įvertino LDA II tipo cukriniu diabetu sergančiųjų mokymo studijos, atliktos 2001 m., rezultatus. Pateikė duomenis apie 2000 - 2003 m. diabeto kontrolės apmokytus žmones asociacijoje ir rajonų klubuose. Atkreipė dėmesį į daugelio ligonių žinių stoką pagrindiniais diabeto valdymo klausimais. Įvertino vasaros diabeto mokymo stovyklų Lietuvoje rezultatus.
      Vida Augustinienė, apžvelgdama pastarųjų 3 metų Lietuvos diabeto asociacijos veiklą, apgailestavo, kad vykdoma sveikatos reforma labai suvaržė sergančiųjų teises į tinkamą sveikatos priežiūrą. Organizacijai teko daug kartų kreiptis į visas valdžios institucijas, net organizuoti protesto mitingus. Mat, įvedus limitus kompensuojamiems vaistams, medicinos pagalbos priemonėms bei paslaugoms, daugeliui žmonių tai tapo neprieinama. Kol kas užkirstas kelias situacijos blogėjimui, tačiau dar liko daug klausimų, spręstinų bendromis sergančiųjų, sveikatos priežiūros profesionalų, farmacinių kompanijų bei valdininkų pastangomis.
      Valstybė per mažai rūpinasi ligų, jų komplikacijų bei invalidumo grėsmės prevancija. Nevyksta diabetu sergančiųjų mokymas, nes gydymo įstaigose neįteisintas slaugytojų diabetologių bei kojų priežiūros specialisčių paslaugų įkainis. Įvedus apribojimus kompensuojamiesiems vaistams ir paslaugoms, tapo sunkiai prieinamas kokybiškas ir veiksmingas gydymas sergantiesiems, ypač socialiai remtiniems žmonėms. Pavėluotai diagnozuojamas II tipo diabetas. Vykdant sveikatos reformą, pablogėjo sergančiųjų patekimo pas specialistus galimybės, todėl padaugėjo sunkių komplikacijų. Kasmet nustatoma 800-900 naujų invalidumo atvejų dėl diabeto komplikacijų. LDA atliekamų profilaktinių kraujo gliukozės tyrimų metu randama 7 - 17 proc. žmonių su normą viršijinčiais rodikliais. Žmonėms patariama kuo skubiau išsitirti sveikatą dėl diabeto diagnozės.Per paskutinius trejus metus Asociacija persikėlė į naujas patalpas, įvyko V suvažiavimas, kiekvieną vasarą vyko vaikų ir jaunimo diabeto mokymo stovyklos, kasmet organizuotos konferencijos kolektyvinių narių vadovų mokymui, skleista informacija spaudoje, per radiją ir televiziją. Vyko susitikimai, seminarai, konferencijos diabeto klubuose, bendrijose, draugijose. Dalyvauta tarptautinėse konferencijose, parodose, propoguojant organizacijos veiklą. Dalytasi patirtimi bei informuota apie sergančiųjų problemas, rengiant pranešimus gydytojų konferencijose, LR Seime, gydymo bei mokymo įstaigose. Dalyvauta Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos darbo grupių posėdžiuose, sprendžiant sergantiesiems aktualius klausimus. Pastoviai leidžiamas ,,Diabeto” laikraštis, įvairūs bukletai aktualiausiais sergantiesiems diabetu ir visuomenei klausimais. Įgyvendinant St. Vincento deklaracijos svarbiausius uždavinius, parengtas ir išleistas Sveikatos pasas ,,Diabetas”.
      LDA iniciatyva oficialiai įsteigta Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT). Joje šiuo metu vienijasi 16 kitomis sunkiomis ligomis sergančių žmonių organizacijų atstovai. Bendromis pastangomis pasiekta, kad LR Sveikatos draudimo įstatyme įrašytas papildymas: į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą įeina vienas pacientų organizacijų atstovas. LPOAT nariai kviečiami dalyvauti svarstant pacientams aktualius klausimus LR Seime, Nacionalinės sveikatos tarybos prie LR Seimo, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos posėdžiuose, radijo, televizijos laidose. Taryba 2002 m. parengė pasiūlymus dėl sveikatos sistemos gerinimo ir juos aptarė susitikimuose su LR Prezidentu Valdu Adamkumi, 2003 m. su Sveikatos apsaugos ministru Juozu Oleku.
      2003 m. sausio 30 d. Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos posėdyje patvirtinta naujos sudėties Privalomojo sveikatos draudimo taryba. Jos nare tapo LPOAT pirmininkė, LDA prezidentė. 2003 m. sausio 13 d. ji patvirtinta LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatine eksperte.
      Anykščių rajono ,,Atieties” diabeto klubo pirmininkas Antanas Šližys dalijosi bendradarbiavimo su savivaldybe patirtimi. Jis džiaugiasi ir dėkingas savivaldybei, kad ji nėra abejinga savo rajono žmonėms. Kadangi rajone trūksta specialistų, skiria transportą klubui nuvežti žmones konsultacijoms, atlikti tyrimams Vilniuje. Remia klubą, organizuojant Pasaulinės diabeto dienos ir kitus renginius visuomenei, skiria lėšų vaikų mokymo stovykloms, savikontrolės priemonių įsigijimui.
      Šiaulių krašto ,,Lemties” klubo pirmininkė Laima Mikaliūnienė skleidė visuomenės švietimo patirtį. Parengtas leidinėlis, interneto puslapis apie klubo veiklą, vizitinė kortelė padeda pritraukti daugiau žmonių, skatina domėtis liga. Šiuo metu klube vienijasi per 300 narių. Klubo nariai turi galimybę žaisti tenisą, biliardą, nemokamai lankytis baseine, pirtyje, dramos, kino teatre. Klubui mielai talkina medikai. Veikia vaikų ir suaugusiųjų diabeto mokyklos, kojų priežiūros kabinetas, kur paslaugos teikiamos nemokamai. Sergantieji su nuolaidomis gali įsigyti savikontrolės priemonių, pasitikrinti glikuotą hemoglobiną (HbA1c). Labdaros centre klubas nemokamai naudojasi patalpomis, kur atliekami profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai gyventojams. Klubo nariai atlieka tyrimus ir lankydami įvairių įmonių dirbančiuosius. Todėl jos mielai remia klubo veiklą materialiai. Savivaldybė skiria lėšų vaikų diabeto mokymo stovykloms. Klubo organizuojamose konferencijose, seminaruose gali dalyvauti ir ne klubo nariai. Dauguma jų vėliau įsijungia į organizacijos veiklą. Šiaulių ,,Lemties” klubas bendradarbiauja su Latvijos Jelgavos diabeto klubu.
      Konferencijos dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose, dalindamiesi veiklos patirtimi, kviesdami vieni kitus lankytis jų organizacijų renginiuose.
      Kipro diabetu sergančiųjų asociacijos prezidentė Dina Constantinides pasidžiaugė Lietuvos ir Latvijos diabeto organizacijų veiklos rezultatais. Ją labai sujaudino Latvijos vaikų ir jaunimo diabeto asociacijos pavyzdys, kaip vaikai siuntė atvirukus Sveikatos apsaugos ministrei, prašydami suteikti galimybę gauti tinkamą gydymą. Ji pažadėjo parodyti šią atvirutę savo asociacijos nariams, kad jie žinotų, kaip sunku kitose šalyse gauti diagnostinių juostelių kraujo gliukozės kontrolei. Gal žmonės Kipre labiau vertins tai, ką jie gauna nemokamai. Dar pasitaiko atvejų, kad ir turėdami galimybę patys nepakankamai prižiūri savo ligą. Dina kviečia po kelis vaikus iš Latvijos ir Lietuvos DA dalyvauti Kipre organizuojamame kruize laivu nemokamai. Patiems reikėtų susimokėti tik už kelionę į Kiprą. Ją sudomino Latvijos ,,Diabeto” opera, kurią norėtų pasikviesti į Kiprą.
      Pasvalio diabeto ,,Sveikatos” bendrijos pirmininkė Vida Vegienė pasiguodė, kad sunkiai sekasi pritraukti naujų narių, nenoriai talkina klubui ir gydytojai. Ji džiaugiasi, kad mielai padeda savivaldybė. Kiekvienais metais jaunimas turi galimybę dalyvauti LDA diabeto mokymo stovyklose. Skiria paramos kitiems renginiams. Ji yra tarybos, įsteigtos prie savivaldybės, narė. Šioje taryboje svarstomi įvairioms visuomeninėms organizacijoms rūpimi klausimai.
      Vilkaviškio ,,Insulos” bendrijos pirmininkas Juozas Janušaitis, vadovaujantis organizacijai jau 13 metų, patenkintas geranorišku gydytoju bendradarbiavimu, savivaldybės rūpesčiu rajono žmonėmis. Rajone yra per 600 diabetu sergančių žmonių, 230 - bendrijos nariai.
      Marijampolės ,,Diabetikas ABC” klubo pirmininkė, LDA viceprezidentė Genovaitė Naidzinavičienė pasidalijo bendrų mokymo seminarų apskrityje (Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio diabeto klubų) organizavimo patirtimi.
      Kauno ,,Insulos” klubo pirmininkė Irena Railienė pasidalijo informacija apie galimybes klubams gauti lėšų iš rėmėjų.

      Informacija parengta pagal pranešimų medžiagą


Puslapis 2

Lietuvos diabeto asociacija – Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


       »  gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
       »  padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
       »  lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:

LDA, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-2600 Vilnius, tel. (8-5) 262 07 83.
Internetas: www.is.lt/diabetas
Elektroninis paštas: diabetas@is.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis 8 - 17 val., penktadieniais iki 16 val.
Pietų pertrauka 12 - 13 val.
Diabeto mokykla:

Gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu LDA buveinėje - Vilniuje, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinete
 »  pirmadieniais 14 - 17 val.
 »  antradieniais 9 - 16 val.
 »  ketvirtadieniais 13 - 16 val.
 »  penktadieniais 9 - 16 val.
Smulkesnė informacija telefonu: (8-5) 262 54 76Puslapis 3
Cukrinis diabetas - iššūkis Europos Sąjungai ir jos narėms
2003 m. birželio 5 d., Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko konferencija ,, Cukrinis diabetas - iššūkis Europos Sąjungai ir jos narėms’’

      Dalyvavo TDF viceprezidentas, TDF Europos regiono išrinktasis prezidentas dr. Wim H. J. M. Wientjens, taip pat LDA prezidentė V. Augustinienė. Šiame straipsnyje pateikiami svarbiausi konferencijoje skelbti faktai.
      Pasaulyje gausėja žmonių, ilgėja jų gyvenimo trukmė. Daug jų gyvena didmiesčiuose, miestuose gana sėsliai, patiria stresų, maitinasi rafinuotu, riebiu, kaloringu, nesveiku maistu. Tokios gyvensenos pasekmė - lėtinės ligos, dažnėjantis cukrinis diabetas.
      1985 m. pasaulyje cukriniu diabetu sirgo 30 mln. žmonių. Šiandien nuo šios ligos kenčia beveik 180 mln. žmonių: per 15 metų jų pagausėjo 6 kartus.
      Jeigu neužkirsime kelio epidemijai, po 25 metų cukriniu diabetu sirgs 300 mln. žmonių. Deja, daugiau nei pusei diabetu sergančių žmonių ši liga dar nediagnozuota. Vadinasi, apie 50 proc. jų jau gali būti išsivysčiusi bent viena komplikacija. LDA profilaktinių tyrimų duomenimis vien 2002 m. patikrinta apie 8 tūkst. gyventojų: iš jų beveik 18 proc. aptikta, jog kraujo gliukozė viršijo normą.
      Lietuvoje, Sveikatos apsaugos ministerijos informacijos centro duomenimis, 2001 m. buvo įregistruota apie 50 tūkst. diabetu sergančių žmonių, o 2002 m. - jau per 59 tūkst. Medicininės socialinės ekspertizės komisija skelbia, kad 2001 m. užregistruota apie 700 naujų invalidumo atvejų dėl diabeto komplikacijų, o 2002 m. - jau apie 800.
      Saugantis tokių lėtinių ligų, reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas. PSO ir TDF atlieka svarbų vaidmenį - plėtoja, įgyvendina cukrinio diabeto prevencijos ir kontrolės sveikatos programą. Tarptautinės institucijos ieško būdų užkirsti lėtinėms ligoms kelią ir kontroliuoja jų plitimą.
      Per paskutinę dekadą diabeto paplitimas Europoje išaugo beveik 20 %. Tai iššūkis Europos Sąjungai ir jos narėms valstybėms, teigė Europos Sveikatos ir vartotojų apsaugos komisijos narys David Byrne. Pagal naują ES visuomenės sveikatos programą 2003-2008 m. bus stebimos ir analizuojamos ligos tendencijos. Komisija padės narėms valstybėms tirti diabeto plitimo priežastis ir taikyti prevenciją. Praėjusiais metais Europos parlamento nariai sutiko sudaryti neformalią diabeto darbo grupę, kuri spręs visas su šia liga susijusias negandas Europoje. Tikimės, kad šis didžiulis TDF Europos regiono žingsnis skatins ir Lietuvos, besiruošiančios tapti ES nare, politikus, mokslininkus ir visus sveikata besirūpinančius žmones sparčiau spręsti pasaulinės reikšmės epidemijos klausimus.
      Lietuvos diabeto asociacija nuo 1994 m. yra Tarptautinės diabeto federacijos narė. Mes savo veiklą organizuojame remdamiesi PSO ir TDF rekomendacijomis. Todėl LDA prisidės prie diabeto epidemijos stabdymo aktyviai bendradarbiaudama su savo šalies valdžios institucijomis.
      Diabeto prevencijos klausimus aptarsime š.m. birželio 6-7 d. Druskininkuose vyksiančioje Baltijos šalių diabeto asociacijų ketvirtojoje konferencijoje.

      Vida Augustinienė
      Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė


Puslapis 7
Tarptautinės diabeto federacijos vice prezidento kalba

      Aš, žmogus, sergantis diabetu daugiau kaip 52 metus, buvau labai laimingas čia turėjęs galimybę padiskutuoti apie ligonių poreikius su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru Juozu Oleku. Kaip žinoma, TDF, dirbančios kartu su nacionalinėmis diabeto asociacijomis, misija yra - gerinti sergančių diabetu žmonių gyvenimą. Šių ligonių pasaulyje gausėja milžiniškai. Jau dabar diabetas diagnozuotas beveik 200 mln. pasaulio gyventojų. Tai labai pavojinga liga, todėl turi būti gerai gydoma ir valdoma. Sergantiems žmonėms būtinas kokybiškas gydymas ir mokymas kontroliuoti savo ligą. Žmogus, sirgdamas diabetu, iš tikrųjų visada balansuoja kaip energingasis paukštis kolibris, simbolizuojantis TDF ženklą. Sergančiajam diabetu būtinai reikia laikytis griežtos disciplinos, nepailstant kovoti su liga 24 val per parą. Kiekvienas privalo imtis atsakomybės už tinkamą savo priežiūrą ir sveiką gyvenseną.
      TDF pagrindinis uždavinys yra cukrinio diabeto, jo komplikacijų, invalidumo prevencija. Svarbu įgyvendinti tuos uždavinius, teikti sveikatos žinias gyventojams, daryti poveikį sprendimus darančiams valdininkams nacionaliniu, regioniniu bei vietiniu lygiu. Lietuva rengia ir greit pradės įgyvendinti Nacionalinę diabeto programą. Planuojama pasauliniu, o daroma vietiniu lygiu kartu su sveikatos priežiūros profesionalais, politikais, administratoriais, visuomene, sergančiais žmonėmis.
      Nyderlandų diabeto asociacija (NDA), įkurta 1945 m., yra labai aktyvi TDF narė. Ji vienija 55 tūkstančius žmonių ir gina sergančius savo šalies gyventojus. Ji gina visus Nyderlanduose gyvenančius diabetu sergančius žmones. Pagrindinės jos veiklos kryptys: mokymas, įvairūs kursai vaikams, paaugliams, tėvams, suaugusiesiems, pagyvenusiems žmonėms; susitikimai su sveikatos priežiūros profesionalais, pramonės atstovais, politikais, sprendimus priimančiais valdininkais; knygų, brošiūrų, bukletų, žurnalų leidimas, videofilmų, interneto puslapų rengimas; visą parą veikianti telefono linija.
      TDF Europos regiono kitų metų plane - nacionalinės diabeto programos; žmogaus ir socialinės teisės; sveikatos priežiūros teikimas; informacijos, kaip gyventi sergant diabetu, šaltiniai, jų prieinamumas; asociacijų plėtra ir vaidmuo; ryšiai su pramonės verslo atstovais.
      Realus diabeto rezultatas bus tada, kai sveikatos priežiūros profesionalai išgirs sergančių žmonių balsą ir darys išvadas. Tada mes visi būsime stipresni.

      Dr. W. H. M. (Wim) Wientjens
      TDF Europos regiono elect prezidentas
      TDF vice prezidentas
      Nyderlandų diabeto asociacijos prezidentas


Puslapis 8
Kipro diabetu sergančiųjų asociacijos prezidentės
Dinos Constantinides kalba


Iš kairės: Dina Constantinides, Kipro diabetu sergančiųjų asociacijos prezidentė; Vida Augustinienė, LDA prezidentė, Dr. W.H.J.M.Wientjens, TDF viceprezidentas, TDF Europos regiono elect. prezidentas, Nyderlandų diabeto asociacijos prezidentas
      Miela drauge LDA prezidente Vida Augustiniene, gerbiamas pone TDF viceprezidente, TDF Europos regiono elect prezidente, Nyderlandų diabeto asociacijos prezidente Wim Wientjens, gerbiamas pone Sveikatos apsaugos ministre Juozai Olekai, mieli draugai, man didelė garbė šiandien dalyvauti kartu su jumis šiame svarbiame ir įdomiame renginyje. Aš pažįstu LDA prezidentę Vidą Augustinienę nuo 1996 m., tada mes pirmą kartą susitikome tarptautinėje konferencijoje Stokholme. Turėdamos tą patį priešą - diabetą, ir vienodą veiklos kryptį, nuoširdžiai susidraugavome. Ilgus metus stebėjau ją, puikią asmenybę, dalyvaujančią visuose Tarptautinės diabeto federacijos susitikimuose, kalbančią, vadovaujančią spaudos konferencijoms, gerą patarėją, ramaus, bet nepaprastai stipraus charakterio. Ji atkakliai kovoja už sergančiųjų teises ir geresnį gyvenimą. Visoje Europoje ji yra labai gerai žinoma asmenybė, garbingai atstovaujanti savo šaliai ir Lietuvos diabeto asociacijai.
      Kipro diabetu sergančiųjų asociacija, įsteigta 2000 m. lapkričio mėnesį yra labdaringa organizacija. Mūsų misija yra visais galimais būdais padėti sergantiems diabetu žmonėms, mokyti juos, kad išvengtų komplikacijų, taip pat atlikti profilaktinius gyventojų kraujo tyrimus. Svarbiausia, įtikinti žmones, kad jie suprastų savo būklę ir tinkamai prisižiūrėtų.
      Bendradarbiaudami su Kipro endokrinologų draugija, mokslininkais, mes rengiame ir spausdiname naujausią diabetologinę informaciją - bukletus ir vadovėlius. Kartu su sveikatos priežiūros profesionalais organizuojame seminarus. Juos remia Sveikatos apsaugos ministerija. Skleidžiame informaciją - vertingą patirtį žmonėms. Palaikome ryšius su kitomis organizacijomis.
      Asociacija rūpinasi neturtingais žmonėmis, juos šelpia finansiškai. Svarbus projektas yra vasaros mokykla diabetu sergantiems 8 - 16 m. vaikams. 2003 m. organizuosime mokymo programą medicinos seserims ir ligoninės personalui.
      Aš dirbu Asociacijoje savanore dėl to, kad 1980 m. susirgo mano jaunesnioji aštuonmetė dukra. Kipro saloje tuo metu tik keletas žmonių žinojo apie diabetą. Po šio sukrėtimo aš su vaiku išvykau į JAV Joslino kliniką, kur mes daug ko išmokome ir gavome būtinos informacijos. Grįžusi dalijausi patirtimi su kiekvienu žmogumi, kuriam tai aktualu. dirbau su grupele draugų, sergančių diabetu ir turinčių sergančių vaikų. Lankome sergančius kūdikius, teikiame patarimų, padedame jų tėvams.
      Mes kovojame, kad nebūtų diskriminuojami ligoniai, ypač I tipo diabetu sergančios mergaitės.
      Aš vadovauju Marine Equipment and Services kompanijai, kuri priklauso mūsų šeimai. Tuo pačiu aš galiu praleisti keletą valandų su Asociacija. Mano vyras Louis labai daug padeda man ir yra atlaidūs, kai aš ilgai užtrunku darbe.
      Sergančiųjų labui nuveikiau nemažai. Pavyzdžiui, Kipre sergantiesiems diabetu, nepriklausomai nuo jų finansinės situacijos, valstybė nemokamai teikia insuliną, tabletes, diagnostines juosteles, gydytojų konsultacijas, tyrimus ir kt. už tai jaučiu pasitenkinimą - kaip atlyginimą už pastangas. Žinoma, dar yra daugybė darbų, kuriuos reikėtų atlikti, nes visada yra kas tobulintina. Labai greitai jūs gausite spalvotą ,,Diabeto naujienų” laikraštį apie mūsų Asociacijos veiklą ir žmones, dirbančius kartu su manimi.
      Mes turime sūnų Jean, kuris jau yra vedęs ir turi keturis nuostabius berniukus, ir dvi dukteris. Aleksandra yra viešbučio vadovė. Irena dirba mūsų šeimos versle. Aš tikiuosi susitikti su kiekvienu iš jūsų Kipre. Mano kolegos surengs jums įdomią ekskursiją po mūsų salą. Dėkoju už kvietimą į nuostabią jūsų šalį. Linkiu visiems labai didelės sėkmės. Dar kartą - ačiū.


Puslapis 9
Latvijos vaikų ir paauglių diabeto asociacijos (LVPDA) patirtis


Inara Pužulė, Latvijos vaikų ir paauglių diabeto asociacijos prezidentė
      2002 m. naujai išrinktas Latvijos respublikos Seimas, dažna sveikatos ministrų kaita lėmė ne tik sergančių diabetu, bet visų žmonių gyvenimo pokyčius. Vykdoma sveikatos reforma blogino sergančiųjų aprūpinimą ligos kontrolės priemonėmis. Iki 2002 m. gruodžio 1 d. valstybė visiems vaikams 100 proc. kompensavo 150 vnt. diagnostinių juostelių per mėnesį. Vaikai galėjo pasitikrinti kraujo gliukozę 4-5 kartus per dieną. Dabar valstybė kompensuoja tik 50 proc. šių priemonių kainos. Šiuo metu vaikams 100 proc. kompensuojamas tik insulinas bei gliukagonas.
      LVPDA pagrindinė misija yra rūpintis, kad diabetu sergantys vaikai laiku gautų tinkamą sveikatos priežiūrą. Todėl Asociacija raštu kreipėsi į šalies sveikatos apsaugos ministrę, prašydama nebloginti situacijos. Tačiau ministrė į tai neatsižvelgė. 2003 m. kovo ir balandžio mėnesiais buvo organizuota akcija ,,Noriu būti sveikas”. Visi sergantys vaikai, jų tėvai, bičiuliai išsiuntė apie 2 tūkst. atvirukų sveikatos apsaugos ministrei, prašydami leisti vaikams užaugti sveikiems.
      Sveikatos ministrė atsižvelgė į šį kreipimąsi, tačiau tai labai nepatiko finansų ministrui. Tada Asociacija raštu aiškino ministrui, kad valstybei yra pigesnė diabeto komplikacijų prevencija negu jų gydymas. Atsakymo negauta.
      LVPDA įsteigta 1990 m. vasario 3 d. Ji yra Latvijos diabeto federacijos narė. Pagrindinės veiklos kryptys:
      »  vaikų ir tėvų mokymas. Tris kartus per metus organizuojamos paskaitos tėvams, lygiagrečiai - vaikams);
      »  vasaros sveikatingumo stovyklos, kuriose vaikai mokomi savarankiškiau valdyti ligą, o tėvai gali pailsėti;
      »  sporto šventės, kurias organizuoja Latvijos naujų technologijų fondas;
      »  tėvų ir vaikų aprūpinimas ,,Saulės” žurnalu, kurį kas metų ketvirtį leidžia Latvijos diabeto federacija, taip pat kita naujausia literatūra apie cukrinį diabetą.

Latvijos vaikų laiško fragmentas
      LVPDA bendradarbiauja su Švedijos, Lietuvos, Latvijos rajonų diabeto asociacijomis, įvairiomis valstybės institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Pagrindinis rėmėjas - Diabetiker Hilfe Letland-Germany fondas. Asociaciją remia Latvijos vaikų fondas, kompanijos Novo Nordisk, Eli Lilly, Medisense/Farmeko, Invitros ir kt.
      Atviruke, kuris buvo siunčiamas Latvijos sveikatos apsaugos ministrei, rašoma: ,,Aš sergu diabetu. Manimi rūpinasi tėvai. Aš nenoriu vėl pakliūti į ligoninę. Aš noriu būti sveikas ir normaliai gyventi! Man kasdien reikia: ne mažiau kaip 5 kartus švirkšti insuliną; ne mažiau kaip 4 sykius išsitirti kraujo gliukozę, kad žinočiau, kiek preparato švirkštis; privalau daug judėti, sportuoti ir laiku pavalgyti sveiko maisto.
      Tą aš galiu daryti, jeigu: valstybė 100 proc. kompensuoja insuliną, savikontrolės ir kitas būtinas priemones."

      Inara Pužulė
      LVPDA prezidentė
      Latvijos diabeto federacijos sekretorė


Puslapis 10
Rokiškio diabeto klubui - 10 metų


Rokiškiečiai su savo svečiais
      Rokiškio kraštotyros muziejaus dvaro rūmuose rajono diabeto klubas paminėjo savo dešimtmečio jubiliejų. Jo įkūrėja Alfonsa Kondraškienė prisiminė pirmuosius nelengvus veiklos metus, palinkėjo visiems sergantiesiems bendradarbiauti su Lietuvos diabeto asociacija, semtis žinių, kad būtų galima padėti sau ir likimo draugams saugoti sveikatą.
      Klubo pirmininkė Regina Minkevičienė papasakojo apie nuveiktus darbus, dėkojo talkininkams: V.Augustinienei, gydytojams A.Palinauskui, E.Rudinskienei, J.Ginietienei, LSDD pirmininkei J.Uleckienei, įvairių firmų atstovams, savo rajono medikams. Rokiškiečiams sveikatos linkėjo ir LDA atstovės V.Augustinienė, J.Dainaravičienė, taip pat J.Uleckienė.
      Šventės dalyvius nuotaikingu koncertu linksmino Kelmės diabeto klubo kapela ,,Mes drauge”.

      Vidmantas Pilibaitis

Tradicinė savaitgalio išvyka


Pabraidžius Bebrusų bangose
      Vasarą daugiau šviesos ir šilumos, geresnė žmonių nuotaika ir diabetas - lengviau kontroliuojamas. Aktyvus poilsis, maudynės, žaidimai lauke džiugina mūsų klubo vaikus. Sveikesni vaikai - ramesnės jų motinos.
      Birželio 13-15 d. Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo “Diabitė plius” nariai praleido kartu poilsiavietėje prie Bebrusų ežero. Susibūrus atokesniame gamtos kampelyje, smagu buvo pažinti naujus klubo narius, susidraugauti, išsikalbėti, pasiklausinėti, kaip sekasi kontroliuoti ligą. Ne pirmus metus sergantieji diabetu tikrai turi ko pamokyti naujokus - yra pavyzdys kitiems. Bendravimas su panašios dalios draugais sustiprina. Juk neretai net artimieji taip gerai mūsų nesupranta kaip čia vieni kitus. Ir trumpai kartu praleistas laikas praskaidrina nuotaiką.
      Esame dėkingi savo rėmėjams: UAB Eksmos MTC, Abovita už paramą savikontrolės priemonėmis bei p.L.Kaulakienei už apsilankymą mūsų susibūrime.
      Jei nenorite likti vieni su savo skausmu, esate pasirengę bendrauti, draugauti, daugiau sužinoti apie savo ligą - vasara puikus metas.

      Dainara Kartheiser
      Klubo ,,Diabitė plius” pirmininkės pavaduotoja


Puslapis 11
„Lemties” klube

      Šiaulių krašto ,,Lemties” klubas į savo narių susirinkimą pasikvietė med. magistrantą Aurimą Širvinską, kuris paskaitė apie glikemijos HbA1c kontrolę, kaip prevenciją inkstų komplikacijoms. Jis ragino diabetu sergančius žmones stengtis kuo geriau save pažinti, analizuoti ir koreguoti kraujo gliukozės rodiklius įvairiose situacijose. Svarbu išvengti komplikacijų: kraujagyslių pažeidimo, imuniteto silpnėjimo, kepenų veiklos sutrikimo, hipertenzijos. Pakenkus inkstams, gali prireikti dializės. Todėl nors 2 kartus per metus reikia pasidaryti HbA1c tyrimus, tikrintis mikroalbuminuriją ir ketonus. Kiek įmanoma, laikytis dietos, saugoti sveikatą.
      Susirinkime dalyvavusi LDA prezidentė V.Augustinienė pasidžiaugė Šiaulių krašto ,,Lemties” klubo veikla, jos organizuotumu, atliktais darbais, papasakojo apie naujas gydymo bei savikontrolės priemones. Deja, ne visos jos ligoniui yra prieinamos dėl lėšų stokos.
      Apie insulino pompą kalbėjo UAB “Abovita” med. konsultantė Laima Kaulakienė. Šiuo prietaisu mažai kas domisi, nes ir jis pats ir jo naudojimas brangus.
      ,,Lemties” pirmininkė Laima Mikoliūnienė kvietė visus, kurie serga diabetu, dalyvauti klubo veikloje. Papasakojo apie teikiamą socialinę bei psichologinę pagalbą, planuojamus darbus.

      Antanas Kvietkauskas
      ,,Lemties” klubo tarybos narys

Mūsų viltis

      Vis labiau plintantis diabetas klastingai sekina žmogų, didindamas jo negalią. Medicinos įstaigoms trūksta lėšų, patys mokomės kovoti už savo sveikatą, kad išgyventume. Mums padeda diabeto klubai ir mokykla. Jau ne vienerius metus Plungės rajono gyventojus, sergančius diabetu, globoja ir moko slaugytoja Aldona Danylienė, kuriai esame labai dėkingi.
      Sveikatos apsaugos ministerijai vykdant reformas, mažėja lėšų diabeto mokyklai. Pastaruoju metu jos veiklai liko šeštadienio pusdienis. Mūsų viltį sveikiau gyventi atgaivino žinia, jog I.Klišonienės naujai įkurtoje šeimos klinikoje ,,Inesa” kasdien veiks diabeto mokymo kabinetas. Plungės cukriniu diabetu sergančiųjų klubas nuoširdžiai dėkoja naujosios klinikos šeimininkui ir visam jo kolektyvui linki kuo geriausios kloties gydant rajono žmones.

      Povilas Grigola
      Plungės diabetu sergančiųjų klubo tarybos narys


Puslapis 12
,,Vitos” jubiliejus

      Birželio mėnesį Pakruojo poliklinikos salėje ,,Vitos” klubo nariai paminėjo savo dešimtmetį. Pirmasis jo vadovas buvo Z. Babrauskas, vėliau šį vairą perėmė V. Galvanauskienė. Nuo įkūrimo 1993 m. klubo narių skaičius padvigubėjo. Nors ir šiandien čia aktyviai veiklai susibūrę yra tik 70 žmonių (nedidelė dalis visų diabetu sergančių rajono gyventojų). Klubo pirmininkė Adelė Dobilienė mano, jog šiandien rajone jų yra apie 400.
      Į klubą žmonės buriasi toli gražu ne progoms. Apie jas kalbama mažiausiai, kai šiandien kasdieninės būtinybės vaisto - insulino - gydytojai, taupydami lėšas, gali skirti tik mėnesiui; anksčiau iškart jo būdavo galima įsigyti - trims mėnesiams. Sunkiems ligoniams, ypač atokiau gyvenantiems, tai papildomas rūpestis.
      “Vitos” klubo narių sueigos vyksta naujose patalpose kas mėnesį, o konsultuojami nariai 2 kartus per savaitę. Čia daromi tyrimai - ypač jeigu kam pablogėja savijauta, kalbamasi visais rūpimais klausimais. Nuo pat klubo veiklos pradžios čia renkama diabetologinė literatūra, vaizdinės priemonės, žmonės mokomi valdyti ligą. Esant galimybei, sergantiesiems teikiama materialinė parama, už savivaldybės lėšas nuomojama diagnostinė aparatūra. Suorganizuota daug aukščiausios kvalifikacijos gydytojų paskaitų, mokymo seminarų, renginių, siekiant geresnės sveikatos. Visi klubo nariai aprūpinti savikontrolės aparatėliais.
      “Vitos” klubas atliko nemaža darbų. Aplankytos Biržų rajono įdomesnės vietovės, Kauno Pažaislio vienuolynas, Botanikos sodas. Susėsta už vieno stalo su kaimyninio Pasvalio rajono tokio pat likimo žmonėmis. Už lėšas iš rajono savivaldybės ir sveikatos bendruomenės nupirkta diagnostinės aparatūros už 6467 litus; 10 klubo narių dalyvavo LDA suvažiavime.
      Deja, labai trūksta diabeto mokytojos, nors kartą per mėnesį konsultuojančios bent jau apie gydymo naujoves.
      Klubo nariai yra dėkingi už paramą rajono savivaldybės administracijai, socialinės rūpybos skyriui. Padėti niekada neatsisako rajono pirminės sveikatos priežiūros vadovai, vaistinės vedėjas V.Mikelevičius.
      Paramos sulaukiama iš firmų Eksmos MTC, Abovitos, Novo Nordisk, Švedijos labdaros organizacijų, privačių labdarių iš Vokietijos, taip pat iš Lietuvos diabeto asociacijos.
      Lengviau kovoti su nepagydoma liga, kai esame remiami - geradariams dėkojame.
      Jubiliejaus šventėje buvo pasveikinti daugiausia klubui nusipelnę žmonės: Ž.Babrauskas, R.Kvedaras, V.Galvanauskienė, S.Karpavičienė, J.Šumskienė, D.Rutkevičienė, V.Augustinienė, V. Mikelevičius, P.Giriūnas, A.Vinkšnelis. Dėkota ir L. Kaulakienei, G. Šukienei, J. Vaiteliui, V. Misiūnui, L. Mikeliūnienei, A. Šlivinskui, nevyriausybinėms organizacijoms. Visiems linkėta didelės stiprybės, šviesios vilties, visokios sėkmės.

      Adėlė Dobilienė, Aldona Veruitienė, Janina Šaparnienė


Fitocentras ,,Praskovja”


      Rusijos liaudies medicinos laureate Praskovja Jakovlevna Losevskaja gelbėdama savo vyrą jam dėl gangrenos vos nepašalino koją, atrado naują gydymo būdą. Tiesiogiai veikiant fito garais į audinį bei ląsteles, organizmąs išvalomas ir atstatomos organų funkcijos. Fito garus atrado Losevskų šeima Tam naudojama statynė bei gydomosios žoles. Šiam būdui gydyti įvairias ligas nėra analogų nei medicinoje, nei liaudės praktikoje.
      Panašiomis priemonėmis savo karininkus gydė Praskovjos prosenelis. Todėl, ieškodama veiksmingo būdo, galinčio išgelbėti jos vyrą, Losevskaja tobulino šį metodą. Subalansuotas, pagamintas gydantis garų koncentratas surinktas talpiklyje dedamas ant dujinės vyryklės, kurio ugnį galima reguliuoti. Per vamzdelius jis pasiekia hermetiškai uždaryta 300 litrų talpos ąžolinę arba kedro statynę. Joje ant suolelio sėdi sergantysis, kurio galva yra įšorėje, todėl gali laisvai kvėpuoti. Prakaitojant, iš organizmo pasišalina visi toksinai bei kenksmingos medžiagos. Per odos porus ląstelės gauna gydomuosius vaistažolių junginius. Taip išvalomas ligonio organizmas, pagerėja medžiagų apytaka, pagerėja visų organų bei sistemų veikla. Organizmas tampa stipresnis ir atsparesnis. Tokius organizmo pokyčius rodo tyrimai, kurie yra atlikti po gydymo kurso.
      Ruošiant garų koncentratus, naudojami specifiniai ekologiškai išaugintų žolių mišiniai. Gydymui naudojami ir balzamai, užpilai bei kompresai. Jie gaminami iš subalansuotų gerai išdžiovintų žolių mišinių. Pavyksta išgydyti netgi tuos ligonius, kuriems medikai nedavė vilties. Taip yra gydomi žmonės, sergantys psoriaze, gangrena, diabetu, poliartritu, Bechterevo liga.
      Į centrą kreipiasi žmonės iš įvairių šalių. Daug kam Losevskių gydymo būdas - galimybė išgyventi.
      Apie šį metodą sužino vis daugiau ligonių, nes kasmet Rusijos miestuose atidaroma vis naujų gydymo centrų, kuriuose taikomas fito garų metodas.
      Taip įkurtas Rusijos fito centras ,,Praskovja”, kuriame jungiama liaudies išmintiės ir profesionalų žinios.
      Žmonės, kuriems įdomi ši naujovė, platesnės informacijos gali gauti pas LDA sekretorę.

      Pagal Rusijos spaudą straipsnį parengė Janina Dainaravičienė


Puslapis 13
Identifikavimo apyranke


Apyrankių kainos:
pasidabruota - 26 Lt,
paauksuota - 35 Lt,
sidabrinė - 15 Lt už 1 g,
auksinė - 60 Lt už 1 g.
      Pranešame, kad diabetu sergantys žmones gali isigyti identifikavimo apyrankę. Nelaimes atveju, pvz., ištikus hipoglikemijai, ji pades šalia esantiesiems, taip pat medikams greičiau nustatyti, kad žmogus serga cukriniu diabetu. Apyrankeje išgraviruota ženklelis ,,dia", taip pat sergančiojo vardas, pavarde, telefonas, kuriuo reiketu pranešti apie žmogaus būklę; nurodomi jo vaistai - insulinas ar tabletes.
      Apyrankiu (pasidabruotu, paauksuotu, sidabriniu ar auksiniu pagal pageidavimą ir finansines galimybes) galima užsisakyti ar teirautis smulkesnes informacijos adresu:

      UAB ,,Alpera"
      Titnago g. 10, Vilnius 2053
      Tel.: 8-5 2311667
      Tel./faksas: 8-5 2455012
      Mob. tel. 8 687 16182

      Diabeto klubų, bendrijų, draugijų vadovai kviečiami apie šią galimybę informuoti savo miesto ir rajono sergančiuosius, taip pat padeti gauti apyrankes pageidaujantiesiems. Apie apyrankes reikšmę reiketu informuoti greitosios pagalbos, policijos darbuotojus bei visą bendruomenę.

      Lietuvos diabeto asociacija


Puslapiai 14-16
Vitaminai


      Niekam ne paslaptis, kad sveika gyvensena ir tinkama mityba ne tik saugo nuo ligų, bet kai kurių ir padeda atsikratyti. Kad mityba būtų racionali, reikia su valgiu gauti ne tik angliavandenių, baltymų, riebalų, bet ir mineralinių medžiagų, vitaminų. Mokslo tyrimais įrodyta jog:
      »  antioksidantai padeda išvengti koronarinės širdies ligos;
      »  Beta karotinas mažina krūties vėžio riziką;
      »  vitaminas E gerina kraujotaką;
      »  vitaminai E ir C mažina Alzheimerio ligos pavojų;
      »  folio rūgštis (vitaminas Bc) mažina homocisteino, todėl padeda vengti širdies ligų;
      »  flavonoidai, natūralios augalinės medžiagos, mažina išeminės ligos pavojų;
      »  magnis ir kalis saugo nuo inkstų akmenligės.
      RPN (angl. Recommended Daily Allowance) - rekomenduojama vitaminų paros norma. Tai minimalus tam tikros medžiagos, pvz:, vitamino, kiekis, kurį reikia suvartoti norint išvengti ligų. Šis kiekis priklauso nuo žmogaus amžiaus, svorio, lyties. Tačiau neretai susirgus ar pavargus vitaminų poreikis didėja. Ant kai kurių multivitaminų pakuočių nurodoma ne tik ingradientų kiekis, bet ir kokią rekomenduojamo paros kiekio dalį jis sudaro.
      NOAEL (angl. No Observed Adverse Effect Level) raidėmis žymimas didžiausias vitamino ar mineralo kiekis, kurį vartojant žmonėms šalutinių poveikių nepasireiškia.

      Vitaminas A (retinolis)
      Svarbiausi šaltiniai: žuvų taukai, kepenys, kiaušinio trynys, sviestas, grietinėlė, margarinas su vitaminu A. Provitaminų (karotinoidų) yra morkose, tamsiai žaliose lapinėse daržovėse, geltonuose vaisiuose, raudonajame palmių aliejuje.
      Stokojant vitamino A, žmogų vargina vištakumas, hiperkeratozė, kseroftalmija, keratomaliacija.
      RPN: vaikams - 700 mcg, suaugusiesiems - 800 mcg.
      NOAEL: 10 000TV (3000 mcg retinolio ekvivalentų).


      Vitaminas D (cholekalciferolis, ergokalciferolis)
      Svarbiausi šaltiniai. Vitaminas susidaro odoje, veikiant ultravioletiniams spinduliams. Be to, jo yra piene, žuvų taukuose, svieste, kiaušinio trynyje, kepenyse.
      Stokojant vitamino D, kyla rachito (kartais su traukuliais), osteomaliacijos, osteoporozės pavojus.
      RPN: vaikams - 5 - 10 mcg (200 - 400 TV D3), suaugusiesiems - 5 mcg (200 TV D3).
      NOAEL: 800 TV (20 mcg).

      Vitamino E grupė (alfa ir kiti tokoferoliai)
      Svarbiausi šaltiniai: aliejus, kviečių gemalėliai, lapinės daržovės, kiaušinio trynys, margarinas, ankštiniai, riešutai, augalinis aliejus.
      Stokojant vitamino E, galima susirgti kreatinurija, eritrocitų hemolize, kartais sutrinka nervų veikla, raumenyse kaupiasi vaškinės medžiagos.
      RPN: vaikams - 3 - 7 mg, suaugusiesiems - 10 mg.
      NOAEL: 1200 TV (800 mg alfa-tokoferolio).

      Vitamino K grupė (fitochinonai, menachininai)
      Svarbiausi šaltiniai: kiauliena, kepenys, lapinės daržovės, aliejus. Šį vitaminą gamina ir žmogaus (išskyrus naujagimius) žarnyno flora.
      Stokojant vitamino K, gali varginti osteoporozė, kraujavimai dėl protrombino ir kitų krešėjimo veiksnių trūkumo.
      RPN: suaugusiesiems (priklauso nuo amžiaus) - 45 - 80 mcg/d.
      NOAEL: 30 mg.

      Vitaminas B1 ( tiaminas)
      Svarbiausi šaltiniai: mielės, grūdai, mėsa (ypač kiauliena, kepenys), riešutai, ankštiniai, bulvės.
      Stokojant vitamino B1, galima susirgti beriberio liga (periferine neuropatija, širdies nepakankamumu, Vernikės-Korsakovo sindromu). Šiuo metu tiamino trūkumas pasitaiko retai, išimtis - atvejai, kai alkoholis yra pagrindinis su maistu gaunamų kalorijų šaltinis.
      RPN: vaikams - 0,3 - 1,2 mg, suaugusiesiems - 1,1 - 2,3 mg.
      NOAEL: 50 mg.


      Vitaminas B2 (riboflavinas)
      Svarbiausi šaltiniai: pienas, sūris, mėsa, ypač kepenys, kiaušiniai, grūdų produktai su vitaminu.
      Stokojant vitamino B2, gali varginti cheilozė, stomatitas, ragenos vaskuliarizacija, ambliopija, dermatozė.
      RPN: vaikams - 0,4 - 1,4 mg, suaugusiesiems - 1,4 - 1,7 mg.
      NOAEL: 200 mg.

      Vitaminas B3 ir PP (niacinas, nikotino rūgštis, nikotinamidas)
      Svarbiausi šaltiniai: mielės, kepenys, mėsa, žuvis, ankštiniai, rupaus malimo grūdų produktai.
      Stokojant vitamino B3, gali sutrikti virškinimas, kyla pavojus sirgti pelagra, dermatoze, glositu.
      RPN: vaikams - 5 - 13 mg, suaugusiesiems - 14 -21 mg.
      NOAEL (nikotino rūgštis): 500 mg (pamažu atpalaiduojančios nikotino rūgštį formos - 250 mg).
      NOAEL (nikotinamidas): 1500 mg.

      Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis)
      Svarbiausi šaltiniai: visi maisto produktai, ypač gausu grūdiniuose.
      Vitamino B5 stokos nepastebėta, nes jo yra visuose maisto produktuose.
      RPN: vaikams - 3 mg, suaugusiesiems - 9 mg.
      NOAEL: 1000 mg.


      Vitaminas B6 (piridoksinas, piridoksalis, piridoksaminas)
      Svarbiausi šaltiniai: mielės, mėsa, ypač kepenys, rupaus malimo grūdų produktai, žuvis, ankštiniai.
      Stokojančius vitamino B6 vaikus vargina traukuliai, suaugusiuosius - anemija, neuropatija, seborėją primenantys odos pažeidimai. Vitamino poreikis didėja, vartojant kai kuriuos vaistus ir estrogenų preparatus; nustatytos priklausomybės būklės.
      RPN: vaikams - 0,3 - 1,4 mg, suaugusiesiems - 0,7 - 1,6 mg.
      NOAEL: 200 mg.

      Vitaminas B9 ir Bc (folio rūgštis)
      Svarbiausi šaltiniai: šviežios lapinės daržovės, vaisiai, mėsa, ypač kepenys, mielės.
      Stokojant vitamino B9, gali varginti pancitopenija, megaloblastozė (ypač nėščiosioms, vaikams, sergantiems malabsorbcija). Nustatytos priklausomybės būklės.
      RPN: vaikams - 24 - 80 mcg, suaugusiesiems - 300 mcg.
      NOAEL: 1000 mcg.

      Vitaminas B12 (kobalaminai)
      Svarbiausi šaltiniai: mėsa, ypač kepenys, kiaušiniai, pienas ir jo produktai.
      Stokojant vitamino B12, gresia perniciozinė ir megaloblastinė anemija, sisteminiai sutrikimai. Vegetarams būtina šio vitamino vartoti papildomai; nustatytos priklausomybės būklės.
      RPN: vaikams - 0,5 -3,0 mcg, suaugusiesiems - 3 mcg.
      NOAEL: 3000 mcg.

      Vitaminas H (arba B8 (biotinas))
      Svarbiausi šaltiniai: kepenys, inkstai, kiaušinio trynys, mielės, žiediniai kopūstai, riešutai, ankštiniai.
      Stokojant vitamino H, galima susirgti dermatitu, glositu, metaboline acidoze. Nustatytos priklausomybės būklės.
      RPN: suaugusiesiems - 150 mcg.
      NOAEL: 2500 mcg.


      Vitaminas C (askorbo rūgštis)
      Svarbiausi šaltiniai: citrusiniai vaisiai, pomidorai, bulvės, kopūstai, žalieji pipirai, juodieji serbentai, erškėtuogės.
      Stokojant vitamino C, kyla grėsmė susirgti skorbutu (kraujosruvos, dantenų netekimas, gingivitas, kaulų pažeidimas).
      RPN: vaikams - 35 - 45 mg, suaugusiesiems - 60 mg.
      NOAEL: daugiau nei 1000 mg (tikėtina iki 10 000 mg).


Mineralinės medžiagos

      Žmogaus organizme esančios mineralinės medžiagos sudaro apie 4 -5 proc. jo kūno masės (pvz., 2,8 kg, jei žmogus sveria 70 kg). Apie 50 proc. šio kiekio užima kalcis, 25 proc. - fosforas, o 25 % - kiti 5 makroelementai (magnis, natris, chloras, kalis ir siera) bei 14 mikroelementų (geležis, cinkas, varis, jodas, manganas, fluoras, molibdenas, kobaltas, selenas, chromas, alavas, nikelis, vanadis ir silicis). Makroelementų organizme yra daugiau kaip 5 g, o mikroelementų - mažiau nei 5 g.


makroelementai:
      Kalcis
      Svarbiausi šaltiniai: pienas ir jo produktai, žuvis, austrės, kalmarai, sojos pupelės, daržovės (kopūstai, ropių, garstyčių lapai, brokoliai). Iš sojos pupelių kalcis įsisavinamas taip pat kaip iš pieno.
      Stokojant kalcio, vaikams vystosi rachitas, genda dantys, suaugusiems žmonėms gresia osteomaliacija, osteoporozė, sumažėjus kalcio plazmoje - hipokalcemija, traukuliai, didėja nervų ir raumenų dirglumas, sutrinka kraujo krešėjimas. Yra duomenų, kad didėja ir hipertenzijos pavojus.
      RPN: 360 mg - naujagimiams ir kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus; 540 mg - nuo 6 mėn. iki 1 m., 800 mg - nuo 1 m. iki 10 m., 1200 mg - nuo 11 iki 25 m., nėščioms ir kūdikį žindančioms moterims, 1000 - 1500 mg - moterims po menopauzės osteoporozės profilaktikai, 1000 - 1200 mg - suaugusiems vyrams.
      NOAEL: 1500 mg.

      Fosforas
      Svarbiausi šaltiniai: mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, pienas ir jo produktai, riešutai, ankštiniai, grūdiniai. Neorganinį fosforą žmogus geriausiai įsisavina iš mėsos. Augaluose fosforo yra junginiuose, vadinamuosiuose fitatuose. Žmogus neturi fitazės fermento, todėl iš šių junginių fosforą įsisavina blogai. Šiek tiek fitazės gamina žarnyno bakterijos, jų yra ir mielėse.
      Stokojant fosforo, sutrinka adenozintrifosfato (ATF) ir kitų organinių šio makroelemento junginių sintezė, didėja žmogaus dirglumas, silpnėja raumenys, pažeidžiamos kraujo ląstelės, sutrinka virškinimo ir inkstų veikla. Jei fosforo trūksta maiste, jo mažėja kauluose. Jei vartojama pakankamai baltymų ir kalcio, fosforo trūkumas mažai tikėtinas.
      RPN: 900 - 1000 mg.
      NOAEL: 1500 mg.


      Magnis
      Svarbiausi šaltiniai: lapinės daržovės, riešutai, grūdiniai, ankštiniai, šokoladas, jūros gėrybės. Magnio itin gausu tamsiai žaliose lapinėse daržovėse - jis sudedamoji chlorofilo dalis.
      Suaugusio žmogaus organizme yra apie 20 - 28 g magnio. Jis aktyvina daugiau nei 300 fermentų veiklą.
      Stokojant magnio, gali varginti hipomagnezemija, tremoras, raumenų spazmai, anoreksija, pykinimas, vėmimas. Magnio organizmui trūksta retai, nes normali inkstų veikla padeda palaikyti reikiamą jo kiekį. Mažinti magnį gali vartojami diuretikai, sergant blogai kontroliuojamu cukriniu diabetu, kitomis ligomis, trikdančiomis elektolitų balansą. Magnio poreikį didina gausus kalcio, baltymų, vitamino D ir alkoholio vartojimas, psichinis ir fiziologinis stresas.
      RPN: 300 mg.
      NOAEL: 700 mg.

      Kalis
      Svarbiausi šaltiniai: bulvės, grikių kruopos, bananai, slyvos , razinos, pienas, mėsa, ankštiniai.
      Kalis būtinas nervų ir raumenų veiklai, angliavandenių ir baltymų apykaitai, taip pat reguliuoti organizmo skysčių osmosiniam slėgiui, rūgščių ir šarmų balansui, ląstelių sienelių pralaidumui.
      Stokojant kalio, ligonis kenčia dėl hipokalemijos, paralyžiaus, trinkančios širdies veiklos.
      RPN: suaugusiesiems - 2500 mg.

      Natris
      Svarbiausi šaltiniai: valgomoji druska (natrio chloridas) ir sūdyti, konservuoti maisto produktai; natūraliame maiste natrio nedaug.
      Pagrindinis ekstraląstelinis katijonas būtinas vandens, taip pat rūgščių - šarmų balansui ir osmosiniam spaudimui palaikyti.
      Stokojant natrio, gali reikštis, hiponatremija, sąmonės pritemimas, koma.
      RPN: 1500 mg.


      Chloras
      Svarbiausi šaltiniai: gyvuliniai produktai. Chloras ganėtinai paplitęs. Tai pagrindinis ekstraląstelinis anijonas, būtinas rūgščių - šarmų balansui, osmosiniam spaudimui, normaliam raumenų dirglumui, inkstų veiklai. Jis - ir skrandžio sulčių sudedamoji dalis, reikalingas kai kuriems fermentams aktyvinti.
      Stokojant chloro, galima susirgti hipochloremija, hipokalemine alkaloze; sutrinka kūdikų vystymasis.
      RPN: suaugusiesiems 750 - 3000 mg.

      Siera
      Svarbiausi šaltiniai: mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, pupos, brokoliai, žiediniai kopūstai.
      Siera labai svarbi kai kurių fermentų aktyvumui. Ji yra heparino ir kremzlinio audinio sudedamoji dalis, komponentas.
      Apie sieros stokos poveikį duomenų nėra.
      RPN: sieros poreikį lemia amino rūgščių poreikis. Vartojant pakankamai baltymų, sieros pakanka.


mikroelementai:
      Geležis
      Svarbiausi šaltiniai: mėsa, ypač kepenys, austrės, krevetės, kiaušinio trynys, ankštiniai, tamsiai žalios daržovės. Vitaminas C gerina geležies įsisavinimą. Sumažėjus skrandžio rūgštingumui, geležis įsisavinama blogiau.
      Žmogaus organizme yra nuo 3 iki 5 g geležies. Ji būtina normaliai centrinės nervų sistemos veiklai.
      Stokojant geležies, mažėja darbingumas ir gebėjimas mokytis, gali varginti ferodeficitinė anemija, disfagija, koilonichija (šaukštelio pavidalo nagai), enteropatija.
      RPN: 10 mg vyrams, 15 mg - moterims.
      NOAEL: 65 mg.


      Cinkas
      Svarbiausi šaltiniai: mėsa, ypač kepenys, žuvis, paukštiena, pienas ir jo produktai, kiaušiniai, austrės, žemės riešutai, grūdai, pupos. Baltymai, raudonas vynas gerina cinko įsisavinimą. O jį blogina - augalų fitatai.
      Cinkas įeina į insulino ir daugiau nei 50 fermentų sudėtį, skatina ląstelių dauginimąsi ir diferenciaciją, todėl būtinas žaizdų gijimui, augimui.
      Stokojant cinko, lėtėja augimas, žaizdų gijimas, silpnėja skonio jutimas, gali reikštis alopecija, įvairūs odos pažeidimai, imuniteto sutrikimas; antrinis cinko trūkumas galimas, sergant lėtiniu pankreatitu, celiakija, Krono liga.
      Ilgai vartojant daugiau kaip 75 mg cinko, organizmui gali pritrūkti vario.
      RPN: 12 mg.
      NOAEL: 30 mg.

      Varis
      Svarbiausi šaltiniai: paukštiena, inkstai, kepenys, austrės, vyšnios, ankštiniai, šokoladas, riešutai. Varis yra daugelio fermentų komponentas.
      Stokojant vario, gali vystytis mikrocitinė anemija, neutropenija, leukopenija, kaulų demineralizacija, plaukų ir odos depigmentacija, sutrikti elastino gamyba.
      RPN: suaugusiems žmonėms - 1,2 - 3,0 mg. Vario poreikis 1 kg kūno masės vidutiniškai yra apie 17 mcg.
      NOAEL: 9 mg.

      Jodas
      Svarbiausi šaltiniai: jūros produktai (dumbliai), sūriųjų vandenų žuvys, joduota valgomoji druska, kiaušiniai, pienas ir jo produktai, geriamasis vanduo.
      Jodo reikia skydliaukės hormonų gamybai, medžiagų apykaitos intensyvumui kontroliuoti, vaisiaus vystymuisi.
      Stokojant jodo, gali varginti struma, kreatinizmas, įgimta hipotireozė.
      RPN: suaugusiems žmonėms - 0,15 mg.
      NOAEL: 1000 mcg.

      Fluoras
      Svarbiausi šaltiniai: arbata, kava, vanduo su fluoru, ryžiai, soja, špinatai, svogūnai, jūros produktai. Fluoras būtinas kaulams ir dantims formuotis, ėduonies profilaktikai.
      Stokojant fluoro, atsiranda polinkis į dantų ėduonį, osteoporozę.
      RPN: suaugusiems žmonėms 1,5 - 4,0 mg, vaikams ir paaugliams - 0,5 - 2,5 mg.


      Chromas
      Svarbiausi šaltiniai: alaus mielės, austrės, kepenys, bulvės, grūdai, mėsa, sūris, prieskoniai. Chromo reikia angliavandenių, riebalų ir baltymų apykaitai, insulino veikimui gerinti.
      Stokojant chromo, sutrinka gliukozės tolerancija, reiškiasi rezistentiškumas insulinui.
      RPN: suaugusiam žmogui - 25 mcg. kg kūno masės.
      NOAEL: 1000 mcg.

      Kobaltas
      Svarbiausi šaltiniai: paukštiena, kepenys, inkstai, austrės, kalmarai, pienas. Kobalto reikia visų ląstelių, ypač kaulų čiulpų, nervų sistemos, virškinimo veiklai.
      Stokojant kobalto, ima trūkti ir vitamino B12, atsiranda makrocitinė anemija.
      RPN: išreiškiamas pagal vitamino B12 - 2,0 - 3,0 mcg.

      Selenas
      Svarbiausi šaltiniai: mėsa, ypač kepenys, inkstai, paukštiena, riešutai, grūdai, jūros produktai. Vaisiuose ir daržovėse jo nedaug. Selenas įeina į fermentų antioksidantų sudėtį, gerina vitamino E apykaitą, riebalų metabolizmą.
      Stokojant seleno, vystosi kardiomiopatija, silpnėja raumenys.
      RPN: suaugusiam žmogui - 55 - 60 mcg, nėščiosioms - 55 mcg.
      NOAEL: 200 mcg.

      Manganas
      Svarbiausi šaltiniai: grūdai, žalialapės daržovės, riešutai, ankštiniai, vaisiai, arbata, mėlynės.
      Manganas įeina į fermentų sudėtį, aktyvina jų veiklą, padeda susidaryti jungiamajam ir kauliniam audiniui, skatina augimą, reprodukciją, angliavandenių bei lipidų metabolizmą.
      Stokojant mangano, galimas nervų sistemos pažeidimas, sulėtėjęs augimas, reprodukciniai sutrikimai.
      RPN: suaugusiam žmogui - 2,5 - 5,0 mg.
      NOAEL: 10 mg.

      Molibdenas
      Svarbiausi šaltiniai: ankštiniai, mielės, grūdai, tamsiai žalios lapinės daržovės.
      Molibdenas įeina į kofermentų sudėtį.
      Stokojant molibdeno, gali varginti tachikardija, galvos skausmas, pykinimas, sutrikti orientacija.
      RPN: suaugusiam žmogui - 75 - 400 mcg.

      Gyd. Eglė Rudinskienė


Puslapis 17
Ar žinote, kad…

      Maisto priedai mažina pagyvenusių pacientų mirštamumą
      Škotijoje, Glazge, atliktu medicininiu tyrimu metu nustatyta, kad maisto priedai, skiriami stacionare gydomiems pagyvenusiems žmonėms, mažina svorio kritimą ir mirštamumą.
      Buvo tiriamas 381 skubiai paguldytas pacientas. Į tyrimą įtraukti nenutukę, galintys ryti ir nesergantys piktybiniais navikais žmonės. Jiems 3 kartus per dieną skirta 120 ml. geriamų maisto papildų. Rezultatai lyginti su kontroline pacientų grupe. Paaiškėjo, kad žmonės, gavę maisto priedų, priaugo daugiau svorio, palyginti su kontroline grupe. Pacientų, kurie patekę į ligoninę buvo labai menkos mitybos ir grupėje gavusių maisto priedų, mažėjo mirštamumas ( mirė 5 iš 34 šių pacientų ir 14 iš 40 kontrolinės grupės pacientų ). Bendras vartojusiųjų papildus pacientų mirštamumas - 21 iš 186, nevartojusiųjų - 33 iš 195.

      Žmogaus negalavimus sukelia mineralų bei vitaminų stoka
      Žmonėms, kurie neturi apetito, nejaučia skonio, dažniausiai trūksta cinko. Kasdien vartojant reikiamą kalcio paros normą, išvengiama osteoporozės, hipertenzijos, nevargina kojų traukuliai.
      Dėl juosmens skausmų dažniausiai kenčia tie, kam trūksta vario. Didesnis saldumynų noras kyla organizmui stokojant chromo bei vanadžio. Tik susirgus II tipo diabetu ir ilgesnį laiką (apie 6 mėn.) naudojant šiuos mineralus, galima išvengti medikamentų (tablečių bei insulino).
      Saugantis vėžio, kasdien reikia vartoti po 700-1000 mg. vitamino C, teigia gydytojas A.Polas - Nobelio premijos laureatas.

      Pagal Rusijos spaudą parengė Janina Dainaravičienė


Puslapiai 18-19
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

       »  2003 m. gegužės 6 d. Kelmės diabeto klubas Kultūros rūmuose surengė visuomenei konferenciją ,,Cukrinio diabeto ir jo komplikacijų prevencija”. Pranešimus skaitė KMU prof. J. Danilevičius, gydytojas endokrinologas V. Dargis, Abbott Medisense konsultantė Laima Kaulakienė, LDA prezidentė V. Augustinienė. Renginį rėmė Kelmės rajono savivaldybė.
       »  Gegužės 12 d. KMU organizuotoje konferencijoje ,,Slaugytoja ir pacientas: abipusė atsakomybė” pranešimą ,,Paciento teisės ir pareigos: paciento pozicija” skaitė V. Augustinienė.
       »  Gegužės 13 - 14 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete praktinėmis žiniomis apie cukriniu diabetu sergančiųjų mitybą su kursantėmis dalijosi LDA vadovė.
       »  Gegužės 17 d. Šiaulių krašto ,,Lemties” klubo iniciatyva įvyko konferencija diabeto klausimais. Renginyje žmonės sužinojo apie ligos kontrolės svarbą, gydymo naujoves, diabeto organizacijų veiklą. Žiniomis su šiauliečiais dalijosi UAB Abovita (L. Kaulakienė), Diagnosta (A. Širvinskas) atstovai, LDA prezidentė, Šiaulių ir Pakruojo klubų vadovės.
       »  Gegužės 20 d. V. Augustinienė susitikime su Lietuvos premjero patarėju V. Naudužu aptarė LDA galimybes dalyvauti ES finansuojamuose sveikatos projektuose.
       »  Gegužės 22 d. LDA prezidentė dalyvavo SAM posėdyje, kuriame buvo svarstomas ,,Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginti protokolas”.
       »  Gegužės 24 d. Raseinių diabeto klubo dešimtmečio minėjime dalyvavo V. Augustinienė.
       »  Gegužės 27 d. Lietuvos diabeto asociacijoje aptartos bendradarbiavimo galimybes su Plivos atstovybe.
       »  Birželio 5 d. LDA organizuotoje Sveikatos apsaugos ministerijoje spaudos konferencijoje ,,Cukrinis diabetas - iššūkis Europos Sąjungai ir jos narėms”, kalbėjo TDF viceprezidentas, TDF Europos regiono išrinktasis prezidentas, Nyderlandų diabeto asociacijos prezidentas Dr. Wim H. J. M. Wientjens ir LDA prezidentė V. Augustinienė.
       »  Birželio 6 - 7 d. Druskininkuose surengta Baltijos šalių diabeto asociacijų IV konferencija ,,Kartu mes esame stipresni”. Dalyvavo Tarptautinės diabeto federacijos viceprezidentas Dr. Wim H. J. M. Wientjens, Kipro sergančiųjų diabetu asociacijos prezidentė Dina Constantinides, LR sveikatos apsaugos ministras Juozas Olekas, Latvijos diabeto federacijos, Latvijos ir Lietuvos diabeto asociacijų delegacijos. Pagrindinis renginio rėmėjas Abbott Medisense atstovas UAB Abovita, rėmėjai: Aventis Pharma International S. A., firma Deva, UAB Alvas ir Ko, Eksmos MTC, GlaxoSmithKline, ,,Rūta”, VSMC ,,Dainava”, Wörwag Pharma GmbH&Co.KG, renginio dalyviai.
       »  Birželio 9 d. Lietuvos TV II programos žiniose aktualiausiais cukrinio diabeto klausimais kalbėjo V. Augustinienė.
       »  Birželio 10 d. vykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos, kurios nare yra LDA prezidentė, posėdyje buvo aptarti skausmo gydymo paslaugų teikimo reikalavimai ir bazinės kainos; vaikų ir paauglių ankstyvosios reabilitacijos ir psichiatrijos paslaugų bazinės kainos; infektologijos paslaugų teikimo specialieji reikalavimai; intraveninių geležies preparatų centralizuotas pirkimas; hipopituitarizmo ir Turnerio sindromo diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš PSDF biudžeto lėšų, metodika; vaistų poreikio, pagrįsto epidemiologiniais sergamumo rodikliais, analizė; TLK ir ASPĮ sutarčių dėl stacionarinių paslaugų teikimo sudarymas; ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašo dalinis pakeitimas bei papildymas; ūminio nekrozinio pankreatito gydymo paslaugos teikimo reikalavimai, bazinė kaina ir apmokėjimo tvarka.
       »  Birželio 17 d. Pakruojo diabeto klubas ,,Vita” minėjo savo veiklos dešimtmetį. Renginyje dalyvavo LDA prezidentė, Šiaulių krašto ,,Lemties” klubo, kompanijų Abbott Medisense, Eli Lilly, rajono valdžios, gydymo įstaigų, įvairių visuomeninių organizacijų atstovai, žmonės, sergantys diabetu. Renginį rėmė savivaldybė ir kt.
       »  Birželio 17 d. SAM įvyko pasitarimas ,,Savanorio - ne sveikatos priežiūros profesionalo - cukralige sergančiųjų mokymo programa”. Dalyvavo V. Augustinienė, J. Uleckienė, prof. A. Norkus, gyd. A. Palinauskas, SAM, darbo rinkos įstaigos specialistai. Programą parengė doc. E. Janulionytė. LDA prezidentė viešai pasakė savo nuomonę apie doc. E. Janulionytės propaguojamas diabeto kontrolės normas, kurios neatitinka nurodymų nei PSO, nei Lietuvos cukrinio diabeto diagnostikos ir gydymo metodikose nurodymų. Programos projektui nepritarta. Pasiūlyta SAM artimiausiu metu įteisinti kvalifikuotų slaugytojų diabetologių teikiamų paslaugų apmokėjimą.
       »  Birželio 19 d. LR Seimo plenariniame posėdyje buvo skaitomas Nacionalinės sveikatos tarybos 2002 m. pranešimas. Dalyvavo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė, LDA prezidentė V. Augustinienė.
       »  Birželio 22 d. - liepos 1 d. Lazdijų rajone, Veisiejuose, Vytauto Žukausko kaimo turizmo sodyboje, veikė pirmoji šių metų jaunimo diabeto mokymo stovykla. Vadovė - LDA tarybos ir valdybos narė, Druskininkų ,,Atgajos” klubo pirmininkė J. Šimonienė. Jai talkino Šiaulių ligoninės vaikų gydytoja endokrinologė M. Valūnienė bei Skuodo diabeto klubo pirmininkas V. Dauginis. Dalyvavo 13 sergančiųjų diabetu. Pagrindinis stovyklos rėmėjas - Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės. Rėmėjai: UAB Abovita, Eksmos MTC, Interlux, Limeta, firma Deva, Šiaulių ligoninė, Lietuvos diabeto asociacija, Gruskininkų, Kaišiadorių, Skuodo diabeto klubai, p. V. Žukauskas, vilniečių vaikų tėveliai ir kt.
       »  Liepos 2 d. SAM ministras Juozas Olekas pakvietė į susitikimą gydytojų ir pacientų visuomeninių organizacijų atstovus, kurie pasirašė kreipimąsi raginant aptarti stacionarinių paslaugų finansavimo nuo liepos 1 d. keitimą. Sergantiesiems atstovavo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė V. Augustinienė.
       »  Liepos 10 d. VLK vykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje buvo aptarta sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo darbų grafikas, metodinės rekomendacijos apskrities priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planui parengti, stacionarinių paslaugų apmokėjimo tvarka.
       »  Liepos 12 d. V. Augustinienė dalyvavo Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono konferencijoje ,,Ryšių su TDF narėmis internetu gerinimas”. Renginys vyko Zagrebe, Kroatijoje. Kelionę rėmė organizatoriai.
       »  Liepos 13 d. į Vilnių atvyko ,,Lietuvos vaikams, sergantiems diabetu, remti” komiteto pirmininkė p. Lilly Karn ir ,,Liūto” klubo atstovai iš Viesbadeno, Vokietijos.
       »  Liepos 15 - 24 d. Druskininkuose VSMC ,,Dainava” surengta Tarptautinė jaunimo diabeto mokymo stovykla. Vadovė - LDA tarybos ir valdybos narė, Druskininkų ,,Atgajos” klubo pirmininkė J. Šimonienė. Jai talkino gydytojos V. Zupkauskienė ir E. Jakimavičienė iš Vilniaus bei Pasvalio diabeto draugijos ,,Sveikata” narys VU Medicinos fakulteto studentas M. Briedis, taip pat T. Kaulakys iš Vilniaus. Dalyvavo 30 vaikų ir jaunuolių, sergančių diabetu. Iš jų - 2 iš Latvijos. Pagrindinis stovyklos rėmėjas - Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės. Rėmėjai: Valstybinė jaunimo reikalų taryba prie LR Vyriausybės, UAB Abovita, Eksmos MTC, Interlux, Limeta, firma Deva, VSMC ,,Dainava” , Lietuvos diabeto asociacija, Druskininkų, Pasvalio, Radviliškio, Šakių, Tauragės, Visagino diabeto klubai, vilniečių bei jaunuolių iš Latvijos tėveliai ir kt. Svečiai iš Vokietijos . Visiems stovyklautojams padovanojo diagnostinių juostelių, becukrių saldumynų, papasakojo, kaip rūpinamasi diabetu sergančiais vaikais Vokietijoje.
       »  Rugpjūčio 8 - 12 d. Viniuje, ,,Pušyno kelio” sanatorijoje pirmą kartą LDA istorijoje vyksta II tipo diabetu sergančiųjų diabeto mokymo stovykla. Vadovė - Europos seserų diabeto mokytojų federacijos, LDA tarybos ir valdybos narė, Lietuvos slaugytojų diabetologių draugijos pirmininkė J. Uleckienė. Dalyvauja 14 sergančiųjų. Dalyviai iš 26 klubų atsiųstų pageidaujančių dalyvauti sąrašo išrinkti burtu keliu. Pagrindinis rėmėjas - Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės. Rėmėjai - Lietuvos diabeto asociacija, Slaugytojų diabetologių draugija, sanatorija ,,Pušyno kelias”, Abovita, Eksmos MTC ir kt.
       »  Rugpjūčio 16 - 25 d. Plateliuose, ,,Šaltinėlio” poilsio namuose veiks vaikų ir jaunimo diabeto mokymo stovykla. Vadovė - Europos seserų diabeto mokytojų federacijos, Lietuvos slaugytojų diabetologių draugijos, Plungės diabeto klubo narė slaugytoja diabetologė A. Danylienė. Jai talkins gydytoja endokrinologė G. Apanel iš Vilniaus ir Klaipėdos ,,CD” klubo narė, slaugytoja K. Stroputė. Stovykloje dalyvaus 24 sergantys žmonės.
       »  Rugpjūčio 21 - 23 d. Versalyje, Prancūzijoje vyks TDF Tarptautinio diabeto žurnalų komiteto konferencija. Lietuvos diabeto asociacijai atstovaus TDŽK ir šio komiteto organizacinio komiteto 2000 - 2003 m. narė V. Augustinienė.
       »  Rugpjūčio 24 - 29 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, vyks Tarptautinės diabeto federacijos XIII kongresas. Lietuvos diabeto asociacijai atstovauti su balso teise kviečiami 3 delegatai.
       »  Rugsėjo 26 - 27 d. Anykščiuose planuojama konferencija LDA kolektyvinių narių - diabeto klubų, draugijų, bendrijų - pirmininkams.
       »  Spalio 10 d. Antakalnio suaugusiųjų poliklinikoje, Antakalnio g. 59, Vilniuje, vyks Lietuvos slaugytojų diabetologių draugijos konferencija ,,Cukriniu diabetu sergančiųjų mokymas ir problemos”. Kviečiami dalyvauti sergantys diabetu žmonės.
       »  Lapkričio 14 - Pasaulinė diabeto diena. 2003 m. tema: Inkstai ir diabetas.


Puslapis 20
Pagerintos vaikų žinios

      Veisiejuose Vytauto Žukausko sodyboje šiemet 10 dienų stovyklavo 12 d. vaikų ir jaunuolių iš Druskininkų, Vilniaus, Kaišiadorių, Prienų, Klaipėdos, Šakių, Skuodo diabeto klubų. Stovyklą organizavo LDA tarybos ir valdybos narė, Druskininkų ,,Atgajos” klubo pirmininkė Jelena Šimonienė. Kartu dirbo Šiaulių ligoninės vaikų gydytoja endokrinologė Margarita Valūnienė, Skuodo diabeto klubo pirmininkas Vincas Dauginis. Pagrindinis rėmėjas - Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės. Rėmėjai - Abovita, Deva, Eksmos MTC, Interlux, Limeta, Novo Nordisk, Turicum, Šiaulių ligoninė, Lietuvos diabeto asociacija, Druskininkų, Kaišiadorių, Skuodo diabeto klubai, p. Vytautas Žukauskas, vilniečių vaikų tėveliai ir kt.
      Stovykloje jaunimas ne tik ilsėjosi, bet ir mokėsi įveikti ligą. Stovyklautojų žinios bei praktiniai komplikacijų prevencijos gebėjimai įvertinti pagal LDA parengtas anketas (rekomenduotas PSO).
      Čia pateikiami stovyklos duomenys, pagal kuriuos vertinama mokymo nauda.
      Dalyviai visi serga I tipo diabetu. Jų amžiaus vidurkis - 15,5 m. Iš jų 83 proc. moksleivių, 17 proc.- dirbantys. 75 proc. turi invalidumą nuo vaikystės, 17 proc. - II grupės, 8 proc. - III. Pirmą kartą ilsėjosi stovykloje 58 proc. vaikų. 8 proc. iš jų visai nebuvo apmokyti diabeto kontrolės. Iki stovyklos žinių stokojo per 42 proc. žmonių. Stovykloje buvo apmokyti visi. Poilsiavusiųjų ligos trukmė nuo 1 iki 10 metų. Vidutinė sirgimo trukmė - 6 metai.
      Poisiautojai kraujo gliukozę tyrė ne mažiau kaip 4 kartus per parą. Jie tarėsi su gydytoja endokrinologe dėl savo ligos kontrolės: reguliuojant insulino dozę pagal kraujo gliukozę, pasirenkant tinkamą maisto kiekį, vertinant fizinio aktyvumo įtaką savijautai.
      Tikrinant apklaustųjų žinias apie diabetą atvykimo dieną teisingų atsakymų buvo 80 proc., klaidingų - 20 proc. Visi stovykloje žinias pagerino (vidutiniškai 10 proc.). Išvykstant teisingų atsakymų jau buvo 90 proc., klaidingų - 10 proc. Nemaža dalis vaikų anketose nurodė, kad jau yra kelis kartus mokęsi diabeto kontrolės ligoninėje, poliklinikoje ar stovykloje, tačiau žinių tebestokoja. Tik 25 proc. išvykstančių jaunuolių teisingai atsakė į 97 proc. klausimų. Vadinasi, reikia žinias reguliariai atnaujinti ir papildyti. Vyriausybė privalo žinoti, koks yra svarbus ligonių mokymas ir kodėl yra būtinos savikontrolės priemonės. Lyginant stovyklų, vykusių prieš kelis metus rezultatus, galima daryti išvadas, kad vaikų kraujo gliukozės rodikliai stovykloje pagerėja. Pavyzdžiui, kai nebuvo rūpinamasi savikontrole ir nebuvo intensyvios insulino terapijos, glikuoto hemoglobino rodikliai buvo 2-3 kartus didesni už normą. Stovykloje dalyvavę vaikai gydosi biosintetiniu žmogaus insulinu, kurį leidžiasi 4-5 kartus per parą, ar naudoja insulino pompą, o kraujo gliukozę tikrina kelis kartus per parą. Stovyklautojų HbA1c nuo 3,9 - 9,4 proc., grupės vidurkis - 6,4 proc.. Kraujo gliukozės visų stovyklautojų dienos vidurkis - 9,1 mmol/l. 38 proc. žmonių kraujo gliukozės dienos vidurkis buvo iki 8 mmol/l., 15 proc. - iki 6 mmol/l., 38 proc.- per 10 mmol/l.
      Apgailestautina, kad tik kas trečias jaunuolis prenumeruoja ,,Diabeto” laikraštį. Vadinasi, jaunimas dar mažai skiria dėmesio žinioms.
      Nuoširdžiai dėkojame stovyklos vadovams, organizavimo partneriams, rėmėjams gydytojai, sodybos šeimininkui. Linkime visiems, taigi ir stovyklautojams, kuo geriausios sveikatos ir kūrybingo gyvenimo.

      Lietuvos diabeto asociacija


Puslapis 21
Gražios dienos sodyboje

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami - kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.
(J. Marcinkevičius)


Su sodybos šeimininku Vytautu Žukausku (sedi viduryje)
      Gaila, kad taip greitai ir nepastebimai bėga gražiausias vasaros laikas. Neseniai aš ruošiausi stovyklai - o ji jau baigėsi. Prabėgo lyg viena nepakartojama akimirka, per kurią gyvenimas tarsi žydėjo visom vaivorykštės spalvom…
      Vytautas Žukauskas ir šiemet nepabūgo į savo ramų pasaulėlį, kur gyvenvietę supa neaprėpiama Dzūkijos miškų karalija, šildo kaitri saulutė ir glosto melsva padangė, priimti šurmulingas jaunuolių kompanijas. Dėkoju jam, taip pat visiems stovyklą aplankiusiems svečiams: Vidai Augustinienei (LDA prezidentei), Jūratei Margelytei (Eksmos MTC), Laimai Kaulakienei (Abovita), Daliui Lagunavičiui (Novo Nordisk), Linai Petrauskaitei (Turicum), Rasai Verkauskienei (KMU KAK vaikų endokrinologinio skyriaus vedėjai). Esu dėkinga Aivarui Pliauckiui (Interlux) už nemokamai skirtus HbA1c testus, Janinai Dainaravičienei (LDA sekretorei) už talkininkavimą, Algirdui Žilioniui (Eksmos MTC) - už nemokamai skirtus mikroalbuminurijos testus.
      Beje, stovyklą aplankė žinomas bioenergetikas Jonas Markūnas. Jis paskaitė įdomų pranešimą ir visiems padovanojo savo knygą, tuo suteikdamas daug džiaugsmo. Nuoširdus ačiū jam., taip pat stovyklos gydytojai endokrinologei Margaritai Valūnienei už gerą nuotaiką ir begalinį rūpestį stovyklautojais.
      Stovykloje mes padedame jaunuoliams suprasti, kad ne liga mus, o mes ligą privalome valdyti. Žinios, praktika, pastovi savikontrolė, gera nuotaika gali užkirsti kelią komplikacijoms ir padaryti gyvenimą visapusiškai įdomų ir gražų.
      To ir linkiu visiems. Sėkmės!

      Jelena Šimonienė


Puslapis 22
Šeimos klinika ,,Inesa”


Kliniką atidaro gydytoja I.Taučienė
      Plungės cukralige sergančiųjų klubo nariai neseniai skubėjo į tik ką atidarytą ,,Inesos” vardu pavadintą šeimos kliniką. Gražiai šeimininkų papuošta salė su sveikatos linkėjimais nuteikė šventiškai visus. Kiekvienas čia pasijuto esąs laukiamas ir reikalingas. Iš Vilniaus atvyko firmos Abovita atstovai su dovanomis, nemokamai kiekvienam svečiui patikrino kraujo gliukozę, papasakojo apie naują gydymo priemonę - insulino pompą.
      Apie kliniką kalbėjo, išklausė ligonių rūpesčių gyd. I.Taučienė. Sergantiesiems parodytas medikų dėmesys leido pajusti, jog surasti namai, kuriuose šilta ir jauku. Paskambinęs LR Seimo narys A.Klišonis pasiteiravo, ar žmonės patenkinti naujove.
      Įkurta diabeto mokykla, vienijanti sergančiuosius ir medikus. Bus sąlygos gerinti ligos kontrolę, naudotis aktualia informacija. Klinikoje teikiama socialinė ir psichologinė pagalba.
      Svarbu išmokti sėkmingai kontroliuoti diabetą. Reikia žinoti kraujo gliukozės pokyčių dėsningumus sveikame ir sergančiame organizme. Be to, reikia išmokti taikyti gydymą, keičiantis dienos režimui.
      Klubo nariai Nijolė ir Darius rodė, kaip teisingai leistis insuliną, Saulius - kaip atlikti savikontrolę, Stanislava su Danguole sudarė mitybos planą, Laimutė apskaičiavo kūno masės indeksą, Eugenija parodė pratimus kojoms. Povilas, sergantis 45 metus, apžvelgė savo gyvenimą. Būdamas 2,5 metų amžiaus susirgo ir kitokio gyvenimo nepažino. Jeigu tuo metu būtų buvęs mokomas ir gavęs tokį insuliną, kaip šiandien, jo nevargintų tiek daug komplikacijų. Tačiau dėl tvirtos valios, užsispyrimo jis ir šiandien dirba, yra gerbiamas visuomenėje, laukiamas sergančiųjų. Tai įkvepia ryžtą valdyti savo ligą, nepasiduoti gyvenimo sunkumams.
      Diabeto mokykla ,,Inesos” šeimos klinikoje veikia 3 savaites. Per šį laikotarpį čia apsilankė keliasdešimt žmonių. Naujai išaiškinta 13 ligos atvejų. Akivaizdu, jog darbo komandoje gydytojo, slaugytojos diabetologės, psichologo, socialinio darbuotojo veiklos rezultatais visi džiaugiasi.
      Tikrinant žinias apie diabetą, nė vienas neišvengė klaidų. Vadinasi, mokymas turi būti reguliarus. Įgytos žinios užsimiršta, atsiranda naujovių.
      Sergantiesiems cukralige labai svarbi kojų priežiūra. Tikrinant pėdas, tik vienam pacientui neprireikė pagalbos. Todėl ateityje numatoma įrengti ir tokios priežiūros kabinetą.
      Tradicinį susirinkimą baigė klubo narys Albertas, pristatydamas savo žemaitišką kūrybą.
      Džiaugėsi klubo pirmininkė L.Laukaitienė bei buhalterė J.Budrienė organizavusios renginį.

      Slaugytoja diabetologė A.Danylienė


Puslapis 23
Vanduo, inkstai ir sveikata

Kaulai gali lūžti, raumenys atrofuotis, liaukos dykinėti, net galvos smegenys gali eiti miegoti, nekeldamos pavojaus gyvybei. Bet, sutrikus inkstų veiklai, nei kaulai, nei raumenys, nei liaukos, juo labiau galvos smegenys negali išlikti.
H.V.Smitas       »  Inkstai - porinis organas, savo forma primenantis pupelę, o sveria apie 120 g.
       »  Per parą inkstai pašalina iš organizmo apie 35 g medžiagų apykaitos produktų. Tam sunaudoja vidutiniškai 1,5 l vandens, nors gali išsiversti ir su 0,5 l.
       »  60 proc. kūno masės sudaro vanduo. Pvz., 70 kg sveriančio žmogaus - 28 l vandens yra ląstelėse, daugiau kaip 3 l cirkuliuoja su krauju ir apie 11 l yra tarpląstelinių audinių skystyje. Iš viso - apie 42 l vandens.
       »  Inkstams kur kas lengviau gaminti „skystesnį“, ne koncentruotą šlapimą. Štai kodėl, norint palengvinti inkstų darbą, reikia daugiau gerti skysčių, valgyti vaisių ar daržovių, kurių didžiąją dalį sudaro vanduo.
       »  Organizmui apsivalyti pakanka, kad per parą išsiskirtų bent 400 ml koncentruoto šlapimo.
       »  Sveiki inkstai normaliomis sąlygomis funkcionuoja ne visu apkrovimu, o panaudoja tik 1/4 , ar net 1/5 savo pajėgumo (vadinasi, jie turi nemažą rezervą).
       »  Kiek vandens per parą reikia žmogui? 70 kg sveriančiam žmogui minimalus paros vandens kiekis - apie 1800 ml: iš jų 650 ml gaunama su gėrimais, 800 ml - su maistu, 350 ml susidaro organizme, t.y. oksidacinis vanduo.
       »  Žmogus per gyvenimą išgeria apie 40 t vandens!
       »  Vandens iš organizmo pasišalina tiek, kiek jo gaunama (esant sveikam organizmui). Didžioji dalis pasišalina pro inkstus, mažesnė - su prakaitu, todėl oda vadinama antraisiais inkstais. Vanduo pasišalina ir pro plaučius, iškvepiant garus. Ypač daug skysčių netenkama viduriuojant.
       »  Oda yra pats didžiausias žmogaus kūno organas. Ji sveria apie 5,5 kg ir sudaro 1,5 - 2 m2. Tai ištikimiausia inkstų pagalbininkė. Ji kantriai atlaiko visus gyvenimo išbandymus, todėl saugokime ją!

      A. de Sent - Egziuperi apie vandenį yra pasakęs: ,,Negalima sakyti, kad tu būtinas gybybei - tu pats esi gybybė“.

      Geriausias būdas pailginti gyvenimą - jo netrumpinti!
       »  Valgant sūriai, rūgščiai, saldžiai ar su gausiais prieskoniais, vandens reikia daugiau.
       »  Valgant maistą, kuriame gausu angliavandenių ar riebalų, vandens reikia mažiau, nes, jiems oksiduojantis, atsipalaiduoja daugiau vandens.
       »  Valgant baltyminį maistą, vandens reikia daugiau, nes, skaidant baltymus, organizme susidaro daug toksinių jų skilimo produktų.


      Vandens nauda
       »  Nepatariama nuolat gerti virintą ar distiliuotą vandenį (mažai mineralinių druskų).
       »  Neeikėtų nuolat gerti mineralinį, ypač aukštos mineralizacijos, vandenį (nes jame yra daug druskų).
       »  Mineralinį vandenį sveika gerti retkarčiais (mineralinis vanduo - organizmui reikalingų druskų šaltinis).
       »  Per parą suvartojamo skysčio kiekis suaugusiam žmogui turi būti 2,5 - 3 l (įskaitant sriubas, pieną, vaisius ir daržoves).
       »  Didesnis paros skysčio kiekis leidžia išvengti šlapimo kristalizacijos (labai palengvina inkstų veiklą).
       »  Ypač daug skysčių reikia rūkantiems žmonėms (2,5 l išgeriant vandens, 1/3 sumažėja inkstų vėžio grėsmė).
       »  Šaltinio ar šachtinio šulinio vanduo kur kas naudingesnis organizmui.

      Natūralus vaistas - vanduo
      Skysčiai sudaro 2/3 žmogaus organizmo. Suaugęs žmogus karštą vasaros dieną su šlapimu ir prakaitu netenka 3 l. Nekompensavus šio kiekio, gali sutrikti kraujotaka, širdies veikla, todėl per dieną patariama išgerti ne mažiau kaip 2 l skysčių. Sveikiausia gerti natūralų nekarbonizuotą vandenį.

      Naudingi patarimai
       »  Jei karštą dieną jaučiatės suglebę, užvirinkite 1/4 l vandens ir kuo karštesnį siurbčiokite mažais gukšneliais.
       »  Jei, persikaitinus saulėje, skauda galvą ir pykina, lėtai išgerkite 1/2 l vandens.
       »  Jei vargina šleikštulys ir lengvas svaigulys, mažais gurkšneliais išgerkite stiklinę šalto vandens. Giliai kvėpuokite.
       »  Jei užkietėja viduriai, tik atsikėlus ryte mažais gurkšneliais išgerkite stiklinę šalto vandens.
       »  Jei norite išvalyti organizmą, kas valandą išgerkite po stiklinę nekarbonizuoto mineralinio vandens.
       »  Jei norite suliesėti, kiekvieną kartą prieš valgydami išgerkite stiklinę vandens, su keliais lašeliais citrinos sulčių.
       »  Jei laikotės dietos, kiekvieną dieną turėtumėte išgerti apie 3 l nekarbonizuoto mineralinio vandens.
       »  Jeigu norite, kad jūsų oda kuo ilgiau išliktų be raukšlių, kasdien išgerkite iki 2 l vandens.

       »  Jeigu dažnai geriate kavą ar juodą arbatą, po kiekvieno puodelio išgerkite stiklinę vandens.
       »  Jeigu vėmėte ar viduriavote, skysčių kiekį nedelsdami kompensuokite gerdami nekarbonizuotą mineralinį vandenį.
       »  Jei vargina stresas ir nuovargis, gerkite mineralinio vandens, kuriame gausu magnio.
       »  Jei klimakteriniu laikotarpiu vargina karščio priepuoliai, reguliariai šaltu vandeniu vilgykite veidą.
       »  Jei po nakties patino paakiai, užsidėkite šaltame vandenyje mirkytus kompresus.
       »  Jeigu karštą dieną jaučiatės išsekę, kelias minutes rankų riešus palaikykite po tekančiu šaltu vandeniu.
       »  Jei vargina gausus prakaitavimas, nusiprauskite po drungnu dušu.
       »  Jei prakaituoja pėdos, pakaitomis mirkykite jas vėsaus ir karšto vandens vonelėse.
       »  Jei norite grūdintis, reguliariai po kelias minutes braidžiokite vėsiame vandenyje.
       »  Jei pavargusios kojos, jas 15 min. mirkykite šiltame vandenyje, kuriame ištirpyta sauja jūros druskos.
       »  Jei vargina galvos skausmas, kojas pakaitomis vis ilgiau (iki 40 sek.) mirkykite šaltame vandenyje.

      Gyd. Eglė Rudinskienė


Puslapiai 25-27
Diabeto mokymas

      Šiuo metu apie 5 proc. Europos gyventojų serga cukriniu diabetu. 2002 m. pasaulyje liga buvo diagnozuota beveik 170 mln. žmonių. Manoma, kad po 10 m. tokių atvejų bus iki 220 mln. Lietuvoje taip pat sparčiai daugėja diabeto ligonių.
      Kodėl susergama diabetu? Įtakos turi:
       »  neracionali (daug angliavandenių, riebalų) mityba,
       »  mažas fizinis aktyvumas,
       »  nejudri gyvensena,
       »  per didelis kūno svoris, nutukimas,
       »  ilgėjanti žmonių gyvenimo trukmė,
       »  stresas,
       »  paveldimumas.
      Ligai gydyti atrandama naujų medikamentų (insulino analogų, glikemiją mažinančių tablečių). Tobulinamos savikontrolės priemonės, insulino injektoriai, dozatoriai. Gydant cukrinį diabetą, stengiamasi gerinti ligonio savijautą, mažinti bei reguliuoti kraujo gliukozės kiekį.
      Pagrindinis vaidmuo, siekiant geresnių gydymo rezultatų, tenka pačiam ligoniui. Tai išskirtinis šios ligos bruožas. Norint geriau jaustis, nuolat koreguojama gyvensena. Manoma, jog atgyveno tradicija ligą valdyti gydytojui. Žmogus pats turi domėtis savo liga, mokėti ją kontroliuoti, kūrybingai gyventi. Nieko nėra, ko sergantysis negalėtų padaryti - tik turi žinoti kaip.
      Diabetas - valdoma liga. Tinkama gyvensena galima jį “pažaboti”. Todėl reikia žinoti pagrindinius ligos kontrolės būdus. Tai:

      1. Dieta.
      Per parą suvartoti tiek, kiek galima kcal, angliavandenių gramais ar duonos vienetais (1 DV = 15 g angliavandenių);

      2. Fizinis aktyvumas.
      Mankšta - priemonė nuo visų ligų. Fizinis aktyvumas vienas iš galimų profilaktinių priemonių II tipo diabetui išvengti. Naudingas kasdieninis 30 min. trukmės fizinis krūvis ar pasivaikščiojimas. Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktais tyrimais nustatyta, kad nejudrūs žmonės dažniau suserga. Stebėti fiziškai aktyvūs žmonės, kurie per savaitę mankštindamiesi suvartoja 500 kcal. Jiems ligos pavojus sumažėja 6%. Taigi užtektų pasivaikščioti 60 - 90 min. Parengus fizinio krūvio rekomendacijas 50 - 70 m. žmonėms, kurie jų laikytųsi, sumažėtų II tipo diabeto pavojus.

      3. Medikamentai.
      Gali būti skiriamas insulinas, tabletės arba kombinuotas gydymas, derinant abi priemones.

      4. Ligos koregavimas, naudojant savikontrolės priemones.

      5. Mokymas.
      Labai svarbu žinoti apie savo ligą, kad mokėtum ją valdyti. Sergantiesiems turėtų būti sudarytos galimybės kuo geriau prisižiūrėti. Ne mažiau svarbu, kaip tos žinios suteikiamos. Kreiptinas dėmesys į kiekvieno sergančiojo psichologines ir socialines savybes.
      Sergančiųjų cukriniu diabetu mokymas yra pagrindinis ligos valdymo veiksnys. Daugelis žmonių sužinoję, kad serga diabetu, palūžta psichologiškai. Jie dažniausiai prisižiūri taip, kaip supranta, kaip moka, neįgydami tinkamų žinių ir įgūdžių.
      Lietuvoje atliekamas diabetu sergančių žmonių mokymas, tačiau nėra bendrų šio darbo tikslų, programų nė metodikų. Neretai ligoniai skirtingose gydymo įstaigose gauna prieštaringą informaciją. Pasitenkinama žinių teikimų, nekontroliuojant ligonių elgesio, neatsižvelgiama į psichologinius, socialinius jų poreikius, nėra mokymo tęstinumo. Apie 80 proc. ligonių, kurie kreipiasi į gydymo įstaigas, serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Nors daugėja naujų diagnostikos ir tyrimo būdų, nemaža ligonių namuose nesilaiko gydytojo nurodymų. Tyrimų duomenimis, mažiau nei 50 proc. ligonių vartoja visus paskirtus medikamentus. Pastebėta, kad ligoniai dažnai stokoja informacijos, neformuojami jų savikontrolės įgūdžiai. Nors medikai kompetentingai sprendžia diagnostikos ir gydymo klausimus, bet jiems trūksta įgūdžių mokant ligonius valdyti savo ligą; tai neįtraukta į medikų rengimo programas. Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja, kad ligonių mokymas būtų sudėtinė lėtinių susirgimų, taigi ir diabeto, gydymo dalis. Įvairių užsienio klinikų, kuriose sistemingas mokomi ligoniai, duomenimis, šis procesas turi didelį ekonominį efektą - mažina hospitalizacijų skaičių 33 proc. Tai turi nemenką ir psichosocialinę vertę. Ligoniai tampa savarankiškesni, geriau jaučiasi, išsaugo darbingumą, išvengia komplikacijų. Sergančiųjų mokymo nauda, gerinant jų gyvenimo kokybę ir taupant sveikatos apsaugos lėšas, įrodė daugelyje užsienio šalių atliktos klinikinės studijos. Lietuvoje sveikatos apsaugai skiriama mažiau lėšų, todėl antrinė ir tretinė diabeto komplikacijų profilaktika tampa itin svarbi.
      Sveikos gyvensenos programai įgyvendinti reikia metodikos. Jas turėtų rengti ir prižiūrėti sveikatos priežiūros įstaigos: tai visos komandos darbas. Jį kartu atlieka endokrinologas, slaugytoja diabetologė, dietologas, psichologas ir socialinis darbuotojas, fizioterapiautas, gydomosios mankštos specialistas.
      Svarbu nuolat bendradarbiauti ligonui, gydytojui ir slaugytojai. Žinoma, kokybiška diabeto priežiūra labai priklauso ir nuo paties ligonio.
      Mokymas turėtų būti nuolatinis procesas, atliekamas pagal tinkamą metodiką ir esamą situaciją.
      Mokymas gali būti:
       »  individualus. Ligonis turi gebėti aiškiai papasakoti apie savo negalavimus. Tada motyvuotas, tikslinis mokymas padeda rasti sveikos gyvensenos būdus, alternatyvas.
       »  grupinis. Aptariami aktualiausi, dažniausiai kylantys klausimai. Randami jų sprendimo metodai ir būdai. Į grupes suburti žmonės pamokėlėse būna atidesni.
       »  vaikų ir jaunimo vasaros stovyklose. Vaikai mokomi geriau kontroliuoti cukrinį diabetą.
       »  sesijų metu. Aukštos kvalifikacijos specialistai gvildena aktualiausius diabeto klausimus ir galimus jų sprendimo būdus.
       »  konferencijų metu. Diabeto teminės paskaitos.

      Svarbi diabeto kontrolė

      1. Žmogus įsąmoninamas, kad ligos supratimas ir ją kontroliuojanti gyvensena lemia geresnę savijautą.
       »  Gera diabeto kontrolė padeda išvengti komplikacijų arba jas atitolinta.
      Siektini glikemijos rodikliai:
       »  ryte nevalgius 4,4 - 6,6 mmol/l;
       »  1 val. po valgio < 10,0 mmol/l;
       »  2 val. po valgio < 7,5 mmol/l;
       »  vakare (einant miegoti) - 5,5 - 7,7 mmol/l;
       »  Glikuotas hemoglobinas ( HbA1c % ) - iki 7%.
      Tokie pasiekimai laiduoja ne tik gerą savijautą, bet ir saugo nuo komplikacijų. Juos išlaikyti nelengva. Ligonis turi nestokoti žinių, kurias kasdien mokėtų taikyti. Visiems ligoniams būtini žinoti tinkamos dietos pagrindai, mankštos privalumai.
       »  Žmogus įspėtinas apie gresiančias ūmias (hiperglikemiją, hipoglikemiją) ir lėtines diabeto komplikacijas (retinopatiją, nefropatiją, polineuropatiją).
       »  Žmogus turi mokėti gelbėtis hipoglikemijos ar hiperglikemijos atvejais, prisižiūrėti akis, kojas. Mokymasis gyventi turi būti nuolatinis procesas. Taigi labai svarbu kuo ankščiau gebėti savarankiškai valdyti ligą. Užuot dalijusis atsakomybe su gydytoju, reikia imtis jos pačiam.

       2.  sergančiajam privalu mokėti sekti diabeto eigą:
       »  dažnai kontroliuoti kraujo gliukozę;
       »  suprasti sveikatos būklę. Blogėjimo atveju rasti išeitį;
       »  laikytis sveikos gyvensenos principų.

       3.  Privaloma kontroliuoti ir reguliuoti:
       »  kraujo gliukozę;
       »  HbA1c (glikuotą hemoglobiną);
       »  lipidų kiekį;
       »  arterinį kraujo spaudimą;
       »  kūno svorį.

       4.  Greitosios pagalbos stotyse, kitose gydymo įstaigose organizuotinos diabeto mokymo paskaitos (mokoma suteikti pagalbą, atlikti kraujo gliukozės tyrimus).

       5.  Mokyklose vaikai supažindinti su šia liga. Tai padeda išaiškinti naujus diabeto atvejus.

       6.  Labai svarbu numatyti galimus komplikacijų rizikos veiksnius.

       7.  Atliktini profilaktiniai akių tyrimai (akių dugno nuotrauką).

      Kiekvienam sergančiajam reikia individualios mokymo programos. Žinios yra tvirtesnės, jeigu kartu apmokomi ir šeimos nariai, kurie prireikus patartų ar padėtų. Mokymo metodai keistini. Mokymo programas reikia nuolat tobulinti pagal mokslo pasiekimus. PSO siūlo kurti specialistų grupes, atsakingas už skirtingus ligonio mokymo, tyrimų bei gydymo aspektus, galinčius garantuoti optimalią priežiūros kokybę. Diabeto centro užduotys: ruošti profesionalus, diegti naujus tyrimo, gydymo metodus, prižiūrėti ligonius. Svarbu sukurti ligonių mokymo standartus, kurie galėtų būti diegiami ir kitose gydymo įstaigose. Siūloma:
       »  Pritaikyti Lietuvoje sergantiems ligoniams mokymo programas ir žinių įvertinimo klausimus. Paruošti ligonių mokymo standartus, taip pat metodikos priemones medikams ir ligoniams.
       »  Parengti gydytojų ir slaugytojų programas ligoniams mokyti.
       »  Organizuoti diabeto mokymo paskaitas greitosios pagalbos stotyse, kitose gydymo įstaigose.
       »  Paruošti paskaitėles apie diabetą mokykloms.
       »  Diabetu sergantį žmogų mokyti savikontrolės, išaiškinant rizikos veiksnius (nutukimą, nejudrumą, paveldimumą), sveiką gyvenseną.

      Saugantis komplikacijų, svarbu kontroliuoti ir koreguoti:
       »  glikemiją;
       »  kraujo spaudimą;
       »  dietą, kad kūno masės indeksas būtų normalus;
       »  albuminuriją;
       »  cholesterolį ir trigliceridus;
       »  ligonių mokymą, psichologinę pagalbą.
      Labai naudinga diabetu sergantiems žmonėms savalaikė reabilitacija.

      LDA diabeto mokykla

      Žinias apie cukrinį diabetą, sergantysis gauna diabeto mokykloje. Tačiau jos ne visur veikia. Šiuo metu Lietuvos diabeto asociacijos iniaciatyva yra įkurta diabeto mokykla. Čia konsultuoja gydytoja endokrinologė. Žmonės nemokamai pasikonsultuojami gydymo, savikontrolės, fizinės veiklos ir įvairiais socialiniais klausimais.
      Ligoniams ar jų šeimos nariams išaiškinama:
       »  diabeto savybės;
       »  dietos reikalavimai (kiekvienam individualiai sudaromas mitybos planas bei paskaičiuojami per parą suvartotini angliavandeniai);
       »  fizinio krūvio reikšmė kraujo gliukozės kiekiui;
       »  reikiama insulino dozė pagal glikemiją;
       »  savikontrolės priemonėmių nauda.
      Diabeto klubuos skaitomos paskaitos, organizuojami seminarai bei studijos diabeto kontrolės ir priežiūros klausimais.
      Rengiami ir publikuojami sveikatos leidiniuose diabetu sergantiems aktualūs straipsniai.

      Diabeto mokykla buvo įsteigta 2000 m. balandžio 15 d.
      Šiuo metų mokyklą remia Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės, UAB “ Turicum”, Novo Nordisk, PLIVA.

      Visiems patariama rūpintis savo sveikata ir laiku ateiti pasikonsultuoti. Įgytos žinios padeda žmonėms geriau kontroliuoti ligą, saugotis komplikacijų, gyventi ilgai ir kūrybingai.

      Adresas:
      LDA diabeto mokykla
      Gedimino pr. 28/2 404 kab., Vilnius LT 2600,
      Tel. (8 5) 262 54 76

      Gyd. Eglė Rudinskienė


Maloniai kviečia

      Kavinė-valgykla "DIA". Joje didelis pasirinkimas skanių patiekalų ne tik diabetu sergantiems, bet ir sveikiems žmonėms. Dirbame kasdien (išskyrus šventadienius) 10-17 val.
      Mūsų adresas: Vilniaus g. 29, Vilnius

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K. Kudirkienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-2600 Vilnius, tel. (8-5) 262-07-83, faks. 261-06-39.