»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 

Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 1 (41) Vasario 10, 2004

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott Medisense atstovas UAB Abovita, Berlin Chemie Menarini Baltic, Interlux, Limeta, Roche Diagnostics atstovybė UAB "Eksmos MTC", Novo Nordisk, WORWAG Pharma GmbH&Co. KG, Vitabalans OY atstovybė.


Mieli skaitytojai, maloniai kviečiame apsilankyti diabeto forume.


"Diabeto" laikraščiui 10 metų


      2004 m. kovo 25 d. sukanka 10 metų, kai buvo išleistas pirmasis ,,Diabeto” laikraščio numeris. Ta proga nuoširdžiai sveikinu visus Lietuvos diabeto asociacijos narius, jų prezidentę, laikraščio vyriausiąją redaktorė Vidą Augustinienę, redkolegijos narius.
      Dėkoju visiems, kas spaudoje bendradarbiavo, dalijosi ligos kontrolės žiniomis, patirtimi, drąsiai reiškė savo nuomonę siekdami vienintelio tikslo - padėti sergantiems žmonėms. Laikraščio rengėjams, leidėjams bendradarbiams, korespondentams linkiu stiprios sveikatos, kūrybinės sėkmės toliau atliekant svarbų visuomenės sveikatai darbą.
      Ta proga noriu atsigręžti į praeitį, prisiminti kelią, kuriuo ėjo į organizaciją besitelksiantys žmonės, nes man, kaip gydytojui endokrinologui, neretai teko būti jų bendrakeleiviu.

      1989 m. buvo priimta garsioji Europos šalių St. Vincento deklaracija, įpareigojanti vyriausybes stabdyti cukrinio diabeto plitimą. Mat pavienių šalių pastangos kovoti su liga buvo menkavertės, lūkesčiai nepasiteisino, ligonių gausėjo nuo 50 iki 190 mln., nors ir buvo gauta gerų gydymo rezultatų.
      Daug dėmesio skirta II tipo diabetui. Pastebėta, kad ši liga atslenka kaip ledkalnis, jo ypatybė ,,nebyli”, latentinė eiga, be žymesnių pagrindinių klinikinių simptomų gali trukti 5-7 ir daugiau metų.
      Lietuvoje yra apie 1 mln. pensinio amžiaus žmonių, kuriems susirgti II tipo diabetu grėsmė 3-5 kartus didesnė, kaip ir sergančiųjų giminaičiams.
      Įsitikinta, kad veiksminga diabeto komplikacijų prevencija galima tik imantis maksimaliai visų priemonių ne pavienių, epizodiškų. Svarbu, kad ligonis sąmoningai, motyvuotai dėtų pastangas išlaikyti darbingumą, gerinti gyvenimo kokybę ir dėl to jausti psichologinį pasitenkinimą. Reikėjo metodinio, sistemingo ligonių mokymo, nuolatinio kontakto su medicinos personalu, kuris šalintų trūkumus, koreguotų įgūdžius.
      1989 m. buvo įsteigta Lietuvos diabeto asociacija (LDA), pradėti kurti sergančiųjų cukriniu diabetu klubai (dabar jų yra 50), 1991 m. - Nacionalinė cukrinio diabeto programa (NCDP). LDA tapo viena iš pagrindinių Nacionalinės programos rėmėju ir vykdytoju. Veiklai koordinuoti su Sveikatos apsaugos ministerija, medicinos įstaigomis, klubais, visuomene reikėjo spaudos žodžio.
      1994 m. kovo 25 d. išleistas ,,Diabeto” laikraštis tapo LDA veiklos ataskaitine tribūna. Šiandien galima teigti, kad jis yra visų mūsų darbo metraštis, ligonių mokykla, kur spausdinami sergančiųjų žmonių laiškai, taip pat gydytojų, slaugytojų diabetologių, farmacinių kompanijų patarimai, informacija apie tiekiamą produkciją. ,,Diabetas” puikiai iliustruoja LDA darbą, jo etapus, žingsnius.
      Laikraštis detaliai nušvietė cukrinio diabeto situaciją Lietuvoje. Skelbė žinias apie mokslo ir klinikinės praktikos pasiekimus (JAV DCCT studija ir Jungtinės karalystės UKPDS). Skaitytojai sužinojo, kad gydymas tobulintinas insulinais (Humalogu, NovoRapidu,, NovoMiksu, Lantusu, Humulinu, Protofanu, Actrapidu), kurie skiriami įvairias deriniais pagal atitinkamą metodologiją ir veikimo trukmę. Be to, reikia: motyvuoti peroralinių preparatų skyrimo keitimo eiliškumą, ištirti kasos Langerhanso salelių B ir C ląstelių rezervus; nustatyti insulino ir C - peptido kiekį prieš gydant peroraliniais vaistais, taip pat pereinant prie gydymo insulinais. Laikraštyje įspėta, kaip saugotis hipoglikemijų, rūpintis neuropatijų prevencija. Aptartas diferencijuotas ir kompleksinis diabetinės hipertenzijos gydymas. Pasakota apie išeminės širdies ligos, inkstų funkcijos nepakankamumo prevenciją, kovojant su rūkymu, reguliuojant kūno masę, koreguojant lipidų apykaitą. Pabrėžta diabetinės pėdos kabinetų ir slaugytojų diabetologių darbo svarba. Kelta būtinybė gerinti diabetu sergančiųjų reabilitaciją, randant finansavimą visų metų laikotarpiui. Pasakota apie profilaktinius gyventojų kraujo gliukozės tyrimus. Dabar keliamas klausimas apie Nacionalinės cukrinio diabeto programos (1991 m.) atkūrimo (eiga buvo sustabdyta 1996 m. - nutrauktas finansavimas).
      Lietuvoje pasiekta didelė pažanga, mokant ir gydant sergančiuosius, aprūpinant juos vaistais. Nemaža dalis Lietuvos diabeto asociacijos narių yra Europos diabeto studijų asociacijos (EASD) bei Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) nariai. Lietuvos progresas diabetologijos srityje yra pažymėtas tiek Europos, tiek ir viso Pasaulio žymiausių korifėjų ir mokslininkų, kurių daugelis lankėsi ir Lietuvoje EASD organizuotose konferencijose Kaune.
      Tačiau kova su klastinga diabeto liga, gresiančia jos epidemija yra ilgas, sunkus, sistemingas procesas, kuriame privalo būti sujungtos visų sveikatos apsaugos institucijų ir pačių sergančiųjų pastangos.
      Užmegzti ir platėja LDA ir laikraščio tarptautiniai ryšiai. Laikraščio vyriausioji redaktorė nuo 2000 m. yra Tarptautinio diabeto žurnalų komiteto darbotvarkės rengimo komiteto narė Europai (ICDM Steering Committee). 2003 m. išrinkta TDF Europos regiono tarybos nare. 1994 m. į laikraščio pristatymo renginį atvyko laikraščio rėmėjai Danijos farmacijos kompanijos Novo Nordisk atstovai, Danijos diabeto asociacijos generalinis direktorius Flemming Kjersgaard Johansen. Svečiai džiaugėsi lietuvių veikla, siekiais diabetologijoje ir sveikino LDA tribūną.
      1994 m. LDA tapo Tarptautinės diabeto federacijos narė. Tai viršūnė Lietuvai. Net kelis kartus (1995, 1997, 1998, 1999 m) LDA lankęsis PSO ekspertas prof. Isuf Kalo labai gerai vertino organizacijos darbus, medikų pasiekimus. 1996 m. Lietuvos sveikatos apsaugos ministras A. Vinkus, pasirašęs St. Vincento deklaraciją duodamas laikraščiui interviu, teigė: ,,Sergantieji diabetu ateityje nebus pamiršti” (deja, visą laiką privalome kovoti, kad nebūtume pamiršti!). Laikraštis prisimena tuos žodžius. 1997 m. Tarptautinės diabeto federacijos prezidentė (TDF), Marija L. de Alva sveikindama lietuvius, pasakė: ,,TDF misija yra dirbti kartu su savo narėmis - asociacijomis, kad būtų geresnis sergančiųjų gyvenimas”. 1997 m. lapkričio 8-15 d. skelbtos kaip nacionalinė diabeto savaitė. Asociacijoje svečiavosi TDF atstovės -viceprezidentė Leena Etu - Seppälä, ryšių su visuomene vedėja Orla Fox.
      1998 m. LDA pirmą kartą surengė Baltijos šalių diabeto asociacijų konferenciją, į kurią atvyko PSO ekspertas Isuf Kalo, TDF Europos regiono viceprezidentas, Švedijos diabeto asociacijos prezidentas Anders Ericson, Suomijos diabeto asociacijos atstovė Tuula Lechto, Latvijos diabeto federacijos delegacija, daug kitų svečių. 2003 m. vykusioje Baltijos šalių diabeto asociacijų IV konferencijoje Druskininkuose viešėjo TDF Europos regiono elect prezidentas Dr. W.H.I.M. Wientjens. Su Lietuvos SAM ministru J. Oleku buvo aptartos vaistų tiekimo aktualijos ir Nacionalinės diabeto programos reikšmė. Visi svečiai vertino Lietuvos medikų, ypač LDA veiklą, mokant sergančiuosius, gerinant jų gydymo kokybę, teikiant jiems psichologinę ir socialinę pagalbą. Per trumpą laikotarpį - per 10 laikraščio gyvavimo metų - LDA tapo pripažinta, žinoma ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Tuo galima didžiuotis, bet tai ir įpareigoja ne tik LDA narius, bet ir valstybines organizacijas. Toliau laukia didelis darbas. Dar daug spręstinų strateginių klausimų. Tai: cukrinio diabeto epidemijos stabdymas; savalaikė cukrinio diabeto diagnozė; ligos ir jos komplikacijų prevencija; ligonių mokymas, reabilitacija; ligos kontrolė ir savikontrolė; slaugytojų diabetologių, kojų priežiūros specialisčių ir gydytojo endokrinologo savalaikės konsultacijos; visuomenės švietimas. Todėl būtina Valstybinė diabeto programa.
      Laikraštyje, lyg panoraminiame filme atspindėti kiekvieni darbo metai, pagerbiami laikraščio rėmėjai. Tai Danijos Novo Nordisk ir JAV Eli Lilly farmacinės kompanijos, kurių įnašas į visą LDA veiklą ir laikraščio leidybą labai reikšmingas. LDA labai dėkinga visoms farmacinėms kompanijoms už nuolatinę paramą, LDA reikmių ir interesų supratimą, už gražų bendradarbiavimą. Leidinyje skelbiama, kad Novo Nordisk ir Eli Lilly kompanijų parama įkurtos diabeto mokyklos ir diabetinės pėdos kabinetai (Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Alytuje, Vilkaviškyje, Plungėje, Marijampolėje, Birštone, Palangoje, Biržuose, Tauragėje, Šakiuose ir kitose respublikos poliklinikose, ambulatorinis centras Kauno universitetinėse klinikose). Minėtų kompanijų insulinai yra svarbiausia mūsų krašto ligonių gydymo priemonė, kaip ir metodikos mokymo priemonės.
      ,,Diabeto” laikraščio leidyba buvo teisingas strateginis LDA žingsnis. Iš laikraščio puslapių matyti ne tik visas nueitas kelias, džiaugsmai ir rūpesčiai, kasdienio LDA klubų veiklos ir darbo organizavimo rodikliai, bet ir bendradarbiavimo platuma, tarptautiniai santykių ryšiai, pripažinimo įrodymas. Per 10 metų akivaizdi visų LDA veiklos krypčių plėtra.
      Laikraštyje daug vietos skiriama sergančiųjų mokymui ir konsultacijoms, skelbiami telefonai ekstrinei informacijai gauti. Kalbant apie sergančiųjų mokymo svarbą reikia pritarti skelbtiems TDF prezidentės Marijos L. de Alvos žodžiams: ,,Diabeto mokymas - raktas, atveriantis duris į gerą diabeto priežiūrą. Durys atskiria gyvenimą nuo mirties”.
      ,,Diabetas” skirtas visos Lietuvos sergantiesiems ir plačiai visuomenei, kuri turėtų labiau domėtis savo sveikata, taigi ir informacija. Parodomos Lietuvos sveikatos reformos sėkmės ir nesėkmės, trūkumai. Ryški LDA kovinga pozicija už ligonių socialines teises, geresnį gydymą, paslaugų teikimą ir gavimą. Išskirtinai būtina pažymėti LDA prezidentės Vidos Augustinienės patriotinį atsidavimą savo pareigoms. Svarbi jos energija, kovingumas, geri ryšiai su visais diabeto klubų pirmininkais, kitomis visuomeninėmis organizacijomis, Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybine ligonių kasa, LR Seimu, taip pat su TDF. Be abejo, tai bendras visų darbas, tačiau vienija pagrindinė iškili asmenybė. Dėl to LDA tapo pripažinta kaip stipri varomoji jėga, vienijanti ligonius, slaugytojas diabetologes, gydytojus ir kitus visuomenės veikėjus veikti drauge, būti stipriais kontroliuojant diabetą. Be savo laikraščio LDA gyventi negalėtų. Tai jos oras, duona ir vanduo.
      Apibendrinant galima kartoti, kad:
      »  ,,Diabetas” yra LDA veiklos metraštis, kronika, programa;
      »  visos LDA ir kiekvieno klubo veidrodis;
      »  LDA tarptautinio ir vidaus bendradarbiavimo rodiklis;
      »  Sveikatos reformos eigos ir ligonių rūpesčių atspindys;
      »  LDA darbo planavimo, ataskaitų, organizuojamų ligonių - vaikų mokymo stovyklų, pirmininkų ir ligonių konferencijų skelbėjas;
      »  Ryšių su SAM, Seimu, Invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės, diabeto dienų atžyma;
      »  Prezidentės visapusiškos veiklos ataskaitos ir darbo gairės, asmeninis indėlis, taip pat kitų Tarybos, laikraščio redakcijos narių darbo vaisius.
      Dar kartą sveikinu LDA prezidentę, jos talkininkus ir viliuosi, kad bendromis mūsų pastangomis skaitytojai ir toliau gaus kuo daugiau svarbios informacijos.

      Juozas Steponas Danilevičius
      Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos klinikos Profesorius


Puslapis 2
Šviesa iš anapus


      Didelė laimė, kad pažinome Žmogų, kurio dvasios saulės, švietusios meile Lietuvai ir sergantiems žmonėms, nepajėgė užgesinti net Amžinybė.
      Minime gydytoją endokrinologą, Lietuvos diabeto asociacijos Garbės narį, Rėmėją, Bičiulį Antaną V. Stepaną. Sausio 9 d. - metai, kai ši Tauri Asmenybė atsisveikino su pasauliu. Bet štai į mūsų organizacijos sąskaitą pervesta Antano V. Stepano Kalėdinė dovana 21 814 Lt. Tai mus begaliniai, iki ašarų sujaudino, tačiau nenustebino, nes šis Endokrinologas visu savo gyvenimu įrodė, kad pacientams aukojasi, juos myli ir žodžiais, ir darbais. Auką naudosime pagal Jo šventą valią.
      Daktaro Antano V. Stepano pėdsakai ryškūs. Vos tik Lietuvoje suplevėsavo Trispalvė, Gydytojas iš Australijos vis lankė Lietuvą, kad padėtų medikams endokrinologams, slaugytojoms diabetologėms, Lietuvos diabeto asociacijos vadovei tobulinti kvalifikaciją Tėvynėje ir užsienyje, o diabetu sergančius žmones paskaitose, kursuose mokė pažangiausių ligos kontrolės būdų, konsultuodamas, dirbdamas ,,Saulės vaikų” stovykloje. Ir prikaustytas prie ligos patalo, turbūt daugiau rūpinosi mūsų negu savo sveikata. Nuolatos džiugino mus savo laiškais, parama, patarimais, naujausia literatūra, gaivindamas tokią brangią ligoniams dovaną, - viltį.
      Šviečia Gerbiamo, Mylimo Žmogaus atminimo žiburėlis. Gydytoją mes minime kaip stiprybės simbolį - Lietuvos ąžuolą. Nemirtingą. Nes jo dvasios spinduliai tebešviečia, o širdies šiluma tebešildo. Tebejuntame Bičiulį šalia.
      LDA narys, buvęs A.V. Stepano auklėtinis mums rašė:

      Kaip norėčiau sugrįžt į stovykloj pražydusią lanką,
      Kur toks geras, protingas ne kartą pamokei mane,
      Aš suspausčiau delnais Tavo tėviškai mylinčią ranką
      Ir laimingas minėčiau saulėtas vaikystės dienas.

      Tai tokį turėjome Mokytoją.

      Nuoširdžiai dėkojame Antano V. Stepano sūnums Pauliui G. Stepanui ir Kaziui M. Stepanui persiuntusiems Mylimo Tėvelio palikimą Lietuvos diabeto asociacijai.

      Vida Augustinienė


Puslapis 4
Psichologiniai diabeto aspektai

      2003 m. spalio 30 d. Lietuvos teisės universiteto psichologijos katedros iniciatyva paskaitą “Diabeto psichologiniai aspektai” skaitė viešnia iš Didžiosios Britanijos Noelle Robertson (Leicester’io universiteto profesorė). Atkreiptas dėmesys į dramatiškai augantį sergančiųjų cukriniu diabetu skaičių. Apžvelgtos galimos šio reiškinio priežastys ir su tuo susijusios ekonominės problemos (cukrinio diabeto gydymui išleidžiama 5% Didžiosios Britanijos nacionalinės sveikatos apsaugos biudžeto). Aptarta diabeto tipai, klinika, komplikacijos, gydymas.
      Psichologinės problemos dalytos į dvi pagrindines grupes: susijusias su nekomplikuotu cukriniu diabetu ir atsirandančias, kai ligonis kenčia nuo komplikacijų. Sergantiesiems depresija pasitaiko 20-30% dažniau negu sveikiems žmonėms. Ji diagnozuojama retai, nes depresijos požymiai gali būti panašūs į glikemijos pokyčių ar gydymo sukeliamus reiškinius. Mažiau ištyrinėtas nerimas, kurį itin dažnai sukelia sunki hipoglikemija. Antra vertus, didelis nerimas stiprina somatinius hipoglikemijos požymius, dėl to galimas neadekvatus gydymas (ypač jeigu nėra pakankama savikontrolė). Dažna psichologinė problema yra nerimtas požiūris į gydymąsi. Yra barjerų kiekvienai cukrinio diabeto gydymo grandžiai. Gali būti injekcijų baimė. Labai opi problema - savikontrolė. Pastovus kraujo gliukozės tyrimas vis primena, kad esi ligonis, o blogi rezultatai sukelia nusivylimą ir bejėgiškumo jausmą. Todėl ligoniai neretai vengia savikontrolės. Kiti labai pasitiki savo pojūčiais ir mano galintys patys įspėti rodiklius. Tai gali būti dėl žinių stokos apie ligos pasekmes (pvz., nori sutaupyti diagnostines juosteles, o ne gerinti sveikatą). Sunkiausia, be abejo, laikytis dietos. Jos reikalavimai gali sukelti sutuoktinių konfliktus. Dėl valgymo sutrikimų gali vystytis anoreksija, bulimija; pastaruoju metu ir šios ligos dažnėja. Požiūris į gydymąsi kinta priklausomai nuo amžiaus. Jaunesni pacientai prisižiūri geriau. Labiausiai pažeidžiami yra paaugliai. Mat šio amžiaus ligonių didėja rezistencija insulinui ir mažėja dėmesys ligos priežiūrai. Paaugliams įtaką daro bendraamžiai, todėl daugelis ligą slepia, apie ją nekalba, jaučiasi socialiai atskirti. Ištirta, kad stresai, susiję su konfliktais šeimoje, kitais nemalonumais blogina diabeto eigą. Taip pat įrodyta, kad žemesniam socialiniam ekonominiam statusui būdinga dažnesnė hospitalizacija.
      Cukrinio diabeto komplikacijų psichologiniai aspektai menkai ištirti. Be abejo, komplikacijos didina psichologinį žmogaus pažeidžiamumą. Labiausiai bijoma apakti. Diabetu sergantieji apanka 23 kartus dažniau negu nesergantys. Šiuo metu Didžiojoje Britanijoje tyrinėjama diabetinė retinopatija, ir profesorė Noelle Robertson pristatė kai kuriuos tyrimų rezultatus. Psichologiniai apakimo aspektai sunkiausi. Būdinga depresija, socialinė izoliacija, dažnos savižudybės. Jeigu regėjimas prarandamas ne staiga, ligoniai atsisako mokytis aklųjų rašto ir kitų dalykų. Tyrimo metu stebimi ir lyginami ligoniai, apakę dėl cukrinio diabeto ir dėl kitų priežasčių. Psichologinės problemos tarp šių grupių ženkliai nesiskyrė, bet buvo kur kas dažnesnės negu populiacijoje (nerimas - 37%, depresija - 47%). Diabetu sergantiesiems kyla vis daugiau sunkumų dėl ligos priežiūros (sunkiau atlikti savikontrolę, injekcijas ir kt.). Pastebėta, kad kuo ankstyvesnė reabilitacija, tuo geresni ligonių adaptacijos rezultatai.

      Gyd. Eglė Jakimavičienė


Puslapis 5

Lietuvos diabeto asociacija – Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


       »  gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
       »  padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
       »  lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:

LDA, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-2600 Vilnius,
tel. (8-5) 262 07 83.
Internetas: www.is.lt/diabetas
Elektroninis paštas: diabetas@is.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis
8 - 17 val., penktadieniais iki 16 val.
Pietų pertrauka 12 - 13 val.
Dėmesio, pasikeitė darbo laikas!
Diabeto mokykla:


Gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu LDA buveinėje - Vilniuje, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinete
 »  pirmadieniais 14 - 17 val.
 »  trečiadieniais 13 - 16 val.
 »  penktadieniais 9 - 14 val.
Smulkesnė informacija telefonu: (8-5) 262 54 76Puslapis 6
Pasaulinė diabeto diena


Europos Parlamente Biuselyje. Iš dešinės: W.Wintjens, TDF Europos regiono prezidentas; M.Banotti, Europos Parlamento narė; V.Augustinienė, LDA prezidentė; G.Paulauskienė, SAM atstovė
      Viena iš sunkiausių cukrinio diabeto komplikacijų yra inkstų veiklos nepakankamumas. Jis vargina trečdalį pacientų, sergančių tiek I, tiek II tipo diabetu. Apie 40% naujų inkstų veiklos nepakankamumo atvejų nustatoma sergantiesiems cukriniu diabetu. Šis pavojus 12 kartų didesnis tiems žmonėms, kurie serga I tipo diabetu, lyginant su II tipo ligoniais. Todėl 2003 m. Pasaulio sveikatos organizacija ir Tarptautinė diabeto federacija lapkričio 14 dieną - Diabeto dieną skelbė: DIABETAS IR INKSTŲ LIGOS. LAIKAS SUSIRŪPINTI!

      Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis šalyje įregistruota beveik 60 tūkst. Sergančiųjų cukriniu diabetu. Cukrinio diabeto paplitimas Lietuvoje - 9,4 proc., tuo metu Europoje paplitimo vidurkis - 7,8 proc., o pasaulyje - 5,1 proc.. Gliukozės tolerancijos sutrikimu atvejų Lietuvoje sudaro 17 proc. Visų gyventojų (Europos-10,2 proc., pasaulio - 8,2 proc.), teigia Tarptautinės diabeto federacijos 2003 m. Diabeto Atlasas. Apskaičiuota, kad cukrinio diabeto priežiūrai reikėtų apie 5-10% visų nacionalinei sveikatos priežiūrai skirtų lėšų.
      Pasaulinė diabeto diena (PDD) svarbi visos žmonijos diabetologinio švietimo kampanija. Jos uždavinys skleisti visuomenei žinias apie cukrinio diabeto priežastis, požymius, gydymą ir komplikacijas. Proginiuose renginiuose plačioji visuomenė informuojama apie šios lėtinės ligos klastingumą ir grėsmę.
      PDD pažymima kasmet lapkričio 14 d. Visame pasaulyje. Šią dieną švenčia visos Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) narės asociacijos daugiau kaip iš 140 šalių. Lietuvos diabeto asociacija taip pat atliko svarbų vaidmenį šioje kampanijoje. Išleistas bukletas ,,Diabetas ir inkstų ligos”, informaciją šia tema spausdino,,Sveikatos” žurnalas, ,,Diabeto”, respublikiniai ir rajonų laikraščiai. Dėmesio skyrė televizijos, radijo laidos. Vyko konferencijos, seminarai. Susitikimuose su visuomene atlikti profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai, kurių rezultatai nedžiugina. Iš rajonų diabeto organizacijų pateiktų duomenų (žr. Diagramą) matome, kad kraujo gliukozę pasitikrino per 5,5 tūkst. Žmonių, iš jų per 1 tūkst. Diabetu sergančiųjų. 40% jų diabeto nekontroliuoja. Beveik 4,5 tūkst. Žmonių kraujo gliukozę tyrėsi profilaktiškai. 12,5% žmonių ji buvo didesnė už normą. Tie, kurių gliukozė per didelė, 92% vyresni kaip 40 m., 85% per daug sveria, 15% turi artimų giminaičių, sergančių diabetu. Visiems šiems žmonėms patarta kuo skubiau kreiptis į gydymo įstaigas išsitirti dėl diabeto diagnozės.
      Pateikiame informacijos, gautos iš Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono būstinės bei rajonų diabeto klubų, bendrijų, draugijų, apie PDD renginius.

      ES diabeto savaitė
      Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono darbuotojai artimai bendradarbiaudami su Europos Parlamento nariais Mary Banotti ir John Bowis lapkričio 1-6 d. Sėkmingai organizavo ES Diabeto savaitės renginius Europos Parlamente Briuselyje. Belgijos diabeto asociacijų pagalba buvo atlikti kraujo gliukozės, spaudimo ir cholesterolio tyrimai. Buvo atlikta per 1200 tyrimų. Sveikatos ir vartotojų teisių gynimo departamento direktorius Fernand Sauer buvo pagrindinis renginio rėmėjas. Pilną spaudos apžvalgą galima rasti www.isf.org/home/index.cfm?Mode=1090 .
      ,,Gyvensenos gerinimas gali užkirsti kelią diabeto epidemijai”,- teigė Komisijos spaudos konferencijoje Pasaulinei diabeto dienai pažymėti Europos sveikatos komisijos narys David Byrne.
      Lapkričio 5 d. Europos Parlamente Briuselyje vyko ES Diabeto darbo grupės ,,Diabetas ir plėtra” konferencija. Čia vykusios diskusijos tarsi apibendrino Europos Diabeto savaitės išvadas. Konferencijoje, surengtoje Mary Benotti ir TDF Europos regiono vadovų dalyvavo ,,Naujų ES” narių šalių (Kipro, Vengrijos, Slovalijos ir Lenkijos) atstovai. Gerus pranešimus perskaitė dr.Laszlo Madacsy (Vengrijos diabeto asociacija) apie diabeto situaciją Centrinėje Europoje ir Vida Augustinienė (Lietuvos diabeto asociacija) apie Baltijos šalis. Europos Komisijos ,,Svarbiausių ligų tyrimo” Generalinis Direktorato vadovas Alain Van Vossel išaiškino diabeto padėties tyrimus. Jis sakė, kad pirmaisiais metais bus skirta 10 mln. Eurų diabeto ir nutukimo tyrimams. Airija atlieka širdies kraujagyslių ligų ryšį su diabetu kaip prioritetinį darbotvarkės klausimą.

      Kuršėnai
      Pasaulinė diabeto diena sutapo su ,,Ventos” klubo 5 metų jubiliejumi.
      Šventėje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius Romualdas Bladžinauskis, Kuršėnų seniūnijos atstovas Vytautas Kirkutis, gydytojai Rima Kazakevičiūtė, Algirdas Vertelis, slaugytoja diabetologė Asta Sprindžiukienė, laikraščio ,,Šiaulių kraštas”, ,,Kuršėnų krašto” redaktorius Algimantas Brikas. Susirinko daug diabetu sergančių žmonių, jų šeimų narių.
      Klubo pirmininkas Klemensas Žadeikis pasveikino svečius, papasakojo apie organizacijos darbą, nuoširdžiai padėkojo visiems už suteiktą klubui paramą.
      Pasaulinės diabeto dienos ir klubo ,,Venta” įkūrimo penkmečio proga kolektyvas buvo apdovanotas Šiaulių rajono savivaldybės Padėkos raštu ir knyga ,,Kuršėnai”. Šventės proga sveikinusi gydytoja endokrinologė Rima Kazakevičiūtė pažadėjo ir toliau konsultuoti kiekvieną sergantį žmogų. Gražiais žodžiais, gėlėmis ir aplodismentais pagerbti klubo nariai švenčiantys 60, 70,75 ir 80 metų jubiliejus. Jiems linkėta ilgų, laimingų metų. Tylos minute prisiminti išėjusieji Anapilin.
      Trečią katrą K. Žadeikis buvo išrinktas ,,Ventos’ klubo pirmininku. Susirinkimo dalyvius džiugino ,,Tornados” jaunimo ansamblis. Šie artistai koncertavo ir surengtoje vakaronėje. Dalijomės džiaugsmu ir rūpesčiais, dainavome, šokome, užkandžiavome.
      ,,Ventos” klubas iš Šiaulių rajono savivaldybės programinio finansavimo lėšų nuo 2003 m. Spalio 1 d. Iki gruodžio 31 d. Atliko profilaktinius Kuršėnų ir Šiaulių rajono gyventojų kraujo tyrimus.
      Gruodžio mėnesį paminėjome neįgalių žmonių metus. ,,Ventos” pirmininkui K. Žadeikiui už diabeto kontrolės gerinimą, sveikos gyvensenos propagavimą ir profilaktinį darbą Šiaulių rajono savivaldybė įteikė Padėkos raštą. Visi gėrėjosi L. Ir P. Kazlauskų nuotaikingomis dainomis, stebėjo projekto autorių Leontinos ir Petro Valskių ,,Kultūra be sienų” pristatymą, žiūrėjo filmuotą medžiaga apie Kuršėnų neįgaliųjų vaikų viešnagę Danijoje. Gera būti kartu.

      Elena Siriūnienė.
      Kuršėnai

      Marijampolė
      Marijampolės klubo nariai, dalyvaujant LR Seimo nariui A. Rimui, Savivaldybės merui V. Braziui, Socialinių reikalų departamento direktorei D. Pankauskienei, paminėjo Pasaulinę diabeto dieną.
      Paskaitos apie diabeto gydymo naujoves skaitė bei įrangą demonstravo Pliva bei Eli Lilly atstovai Lietuvoje gydytojai Povilas Uleckas ir Tomas Rastenis.
      Klubo pirmininkė Genovaitė Naidzinavičienė papasakojo apie diabetą, jo komplikacijas bei būdus, kaip sušvelninti šios ligos pasekmes. Apie tai anksčiau yra pasakoję gydytojai A. Vieversys, J. Kulbokienė, D. Vainauskaitė, slaugytoja diabtologė B. Marčiukaitienė. Informavo susirinkusius apie surengtą akciją ,,Atpažink, padėk, draugaukime”. Jos metu 500 savivaldybės gyventojų buvo atlikti cukraus kraujyje tyrimai. Buvo surengta skanių patiekalų paroda, vaišės. Apskrities visuomenės sveikatos centras diabeto profilaktikai išleido lankstinukų. Ji taip pat dėkojo visiems susirinkusiems aukšto rango pareigūnams už skirtą sergantiems cukralige žmonėms dėmesį, galimybę vasarą keletą dienų už simbolinę kainą pailsėti Jurgežeriuose, o taip pat gydytojams, visiems, visiems, kas nors kiek prisidėjo organizuojant klubo veiklą. Pasaulinės diabeto dienos proga ir, pritarus susirinkimo dalyviams, A. Rimkui buvo suteiktas Marijampolės diabeto klubo garbės nario vardas.
      Buvo pasakyta ir apie klubo planus, apie problemas, su kuriomis susiduria sergantieji. Informacijos apie diabeto kontrolę marijampoliečiai gauna iš Vytauto gatvėje įsikūrusio ,,Diabetikas ABC” klubo narių, gydytojos bei slaugytojos diabetologės. Klubas vienija 350 diabetu sergančių žmonių. Rūpinamasi, kad būtų skirtas diabetinės pėdos kabinetas, taip pat norėtų turėti puslapį internete, todėl prašyta pagalbos iš savivaldybės bei kitų institucijų.
      Savivaldybės meras V. Brazys susitikimo dalyvius patikino, jog valdžia tikrai darys viską, kad daugiau padėtų sergantiems diabetu žmonėms.

      V. Korsakas
      Marijampolė

      Mažeikiai
      Pasaulinės diabeto dienos minėjime dalyvavo klubo nariai, jų šeimos nariai.
      Apie diabeto valdymą, savikontrolės priemones, naujus medikamentus kalbėjo Novo Nordisk firmos atstovas gydytojas R. Savickis. Inkstų ligas, jų gydymą bei profilaktiką aptarė Klaipėdos gydytojas J. Vainauskas. Rajono endokrinologė Z. Vaitiekūnienė supažindino su sveikos mitybos reikalavimais. Savivaldybės atstovai palinkėjo ištvermės. Klubo pirmininkė papasakojo nuveiktus darbus ir veiklos planus.
      Mažeikių aklųjų ir silpnaregių draugijos artistai surengė koncertą, negailėta aplodismentų. Klubo nariai gavo dovanų.
      Vaistinėse, seniūnijose, darbo kolektyvuose atlikti profilaktiniai gyventojų gliukozės tyrimai. Iš 391 patikrintų žmonių dvylikai patarta detaliau pasitikrinti sveikatą.

      Fania Juozėnienė
      ,,Žemaičių spėka” klubo pirmininkė

      Pakruojis

Šventė Pakruojo "Vitos" klube
      Susirinkę paminėti Pasaulinės diabeto dienos ,,Vitos” klubo nariai džiaugėsi galintys pasisemti vieni kitų ligos kontrolės patirties. Apie tai savo pranešime kalbėjo ir klubo pirmininkė A. Dobilienė. Linkėdami sveikatos ir stiprybės, į susirinkusiuosius kreipėsi mero pavaduotojas J. Vaitelis, socialinės rūpybos skyriaus darbuotoja L. Kazokaitienė, invalidų draugijos pirmininkė J. Jurgaitienė.
      Eli Lilly firmos atstovė gydytoja Šukienė demonstravo skaidres, kaip reikia naudotis insulino leidimo penais. Maloniai nuteikė ,,Lemties” ansamblio koncertas bei klubo nariams paruošti šventiniai suvenyrai.
      Už paramą klubo pirmininkė A. Dobilienė dėkojo Pakruojo vaistinės direktoriui V. Mikelevičiui, UAB ,,Linkuvos mėsa” savininkui J. Kaupui, arbatos cecho ,,Acorus Calamus” vadovybei, taip pat Lietuvos diabeto asociacijai - už labai reikalingą šios srities literatūrą. Žinoma, ir Sveikatos fondui, skyrusiam lėšų klubo veiklai.

      Tauragė
      Algirdo Ardinsko iniciatyva Tauragėje paminėta Pasaulinė diabeto diena. Paskaitas ,,Diabetas ir inkstų ligos” skaitė Kauno medicinos universiteto endokrinologijos instituto prof. Antanas Norkus ir Tauragės apskrities ligoninės gydytoja Birutė Unikauskienė.
      Minėjime dalyvavę gydytojai: Birutė Bagdonavičienė, Domas Kuzmarskas, Marija Lapienė, pėdos priežiūros kabineto medicinos darbuotoja Rūta Valinčienė, miesto seniūnas Virgilijus Žilius, apskrities sąnarių ligų bendrijos ,,Žingsnis” pirmininkė Eufruzina Davidonienė, Pagėgių diabeto klubo ,,Rambynas” nariai, kiti svečiai visiems linkėjo nepasiduoti ligai, dalytis patirtimi, lankytis pas gydytojus, rūpintis savo sveikata.
      Marija Lapienė sakė, kad Tauragėje įregistruota beveik 600 diabetu sergančių ligonių, tačiau realiai jų esą 3-4 kartus daugiau. Liga plinta ir progresuoja.
      Klubo pirmininkas už visokeriopą paramą padėkojo rajono savivaldybės merui, savivaldybės gydytojui, UAB ,,Tauragės maistas”, UAB ,,Molupis ir Ko”, ,,Migdulės” vaistinei, Reginai Stankevičienei, Algirdui Čeliauskui, Rimantui Dalinkevičiui, Valerijai Spudvilienei, Linui Daujočiui bei kitiems rėmėjams.
      Pageidaujantys galėjo pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje. Veikė Tauragės apskrities socialinės pagalbos ir invalidų reabilitacijos vaikų darbelių paroda. Koncertavo Tauragės aklųjų draugijos dainų ansamblis.

      Gražina Agapova

      Panevėžys

"Vilties" draugijos pirmininkė D.Kavaliauskienė ir gyd. nefrologė I.Sakalauskienė
      Pasaulinę diabeto dieną gydytoja I. Sakalauskienė minėjimo dalyviams pasakojo apie diabetą ir inkstų ligas, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Buvo atliekami cukraus kiekio kraujuje tyrimai. Visus linksmino senolių choras ,,Sidabrinė gija”. Lietuvos diabeto asociacija ,,Vilties” nariams padovanojo diabeto pasus.
      Draugijos ,,Viltis” nariai lapkričio - gruodžio mėnesiais galėjo lankyti diabeto pamokėles: sužinoti, kaip tinkamai maitintis, prižiūrėti kojas, kaip naudotis savikontrolės priemonėmis. Mokytojos buvo slaugytojos Raimunda Dūdaitė ir Gražina Valiulytė.
      Bendraujant paaiškėjo, jog daugelis sergančiųjų II tipo diabetu yra nepatenkinti tuo, kad pervesti gydytis pas šeimos gydytojus. Pas endokrinologus, kitus specialistus sunku patekti, kaip ir gauti siuntimus tyrimams. O juk tyrimų rezultatus reikia įrašyti į diabeto pasą.
      Jau treji metai, kai ,,Vilties” draugijai vadovauja pirmininkė Danutė Kavaliauskienė. Jos pastangomis įrengtas naujas kabinetas. Organizuojami susitikimai su gydytojais, atliekamas švietėjiškas darbas, rengiamos ekskursijos.

      ,,Vilties” draugijos sekretorė G. Sereikienė

      Šiauliai
      Pasaulinės diabeto dienos proga ,,Lemties” klubas atliko 913 profilaktinių kraujo gliukozės tyrimų miesto gyventojams. Akcijos vyko ne tik klube, bet ir ,,Norfos” prekybos centre, taip pat AB ,,Šiluminiai tinklai”, ,,Bigso”, ,,Venta”.
      Žmonės, kurių kraujo rodikliai kėlė įtarimą, buvo siunčiami konsultuotis į polikliniką, diabeto mokyklą.
      Pasaulinė diabeto diena buvo paminėta savivaldybės salėje. Prisiminti atlikti darbai. Tai seminaras, kuriame apie diabetą ir jo komplikacijų prevenciją kalbėjo prof. J.Danilevičius, doc. A. Šimkus, gyd. Makštutienė, slaugytoja diabetologė J. Uleckienė. Žinios buvo naudingos, nes ,,Lemties” klubas vienija per 350 žmonių, kuriems atsakyta į rūpimus klausimus.
      Visiems geros sveikatos linkėjo klubo veteranė Stefa Ivanauskienė, seniai serganti, bet gebanti kontroliuoti ligos eigą. Klubas rūpinasi geresnėmis sergančiųjų sąlygomis - norėtų turėti psichologą, kurio paslaugų neretai pasigena. Pirmininkė kvietė visus lankytis klube, kuriame konsultacijos teikiamos dukart per savaitę.
      Klubas dėkoja akcijos talkininkams D. Juškinei, I. Balienei, B. Vaitiekaitienei, D. Škurevičienei, I. Žemaitienei, visiems, kas atliko tyrimus ir konsultavo pacientus.
      Minėjimą baigė iš Kelmės atvykęs kolektyvas ,,Intriga”.

      Antanas Kvietkauskas

      Plungė
      Artėjant Pasaulinei diabeto dienai plungiečiams buvo sudarytos galimybės aplankyti seniai juos viešnagėn kvietusius Tukumo diabeto žmonės. Latvijoje atvykusieji šiltai sutikti, sodinti prie vaišių stalo. Bendrauta, pasikeista gydymosi patirtimi ir suvenyrais. Plungietės Agnutė ir Ingutė latviams paskambino kanklėmis, padainavo lietuvių liaudies dainų.
      Tukumiečiai svečiams parodė puikiai įrengtą diabeto mokyklą, supažindino su jos darbuotojais.
      Jų diabeto klubui lėšų iš biudžeto skiriama beveik dvidešimt kartų daugiau. Klubas turi devynių vietų mikroautobusą, masažo bei diabeto pėdos kabinetą su modernia įranga, masažo vonią, vandens čiužinį, treniruoklių ir sporto salę neįgaliesiems, sergančiųjų cukralige palatą su trejetu lovų. Palata gražiai įrengta, yra šaldytuvas, televizorius, viskas, ko reikia neįgaliam žmogui.
      Aplankyta neįgaliųjų stovykla prie jūros, apžiūrėtas Tukumo miestas, paveikslų galerija.

      Stasė Urbonaitė

      Plungė
      Šeimos klinikoje ,,Inesa” buvo surengta konferencija Pasaulinei diabeto dienai paminėti. Į šią gydymo įstaigą susirinkę plungiškiai galėjo pasiklausyti paskaitų apie cukrinį diabetą, inkstų ligas, jų gydymą ir profilaktiką, cholesterolio įtaką organizmui, kaip išvengti aterosklerozės ir kt., o vėliau nemokamai pasitikrinti gliukozės ir cholesterolio kiekį kraujyje bei pasikonsultuoti su gydytoju. Konferencijoje dalyvavo Seimo narys Audrius Klišonis, klinikos direktorė Inesa Klišonienė ir vyr. Gydytoja Irena Taučienė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė, firmos KRKA atstovė, gydytoja Rūta Mažeckaitė, Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubo pirmininkė Laimutė Laukaitienė.
      Kaip sakė konferenciją pradėjusi slaugytoja Aldona Danylienė, cukrinis diabetas tampa globaline problema. Plungės rajone cukraligė diagnozuota 598 žmonėms. Kad išvengtų komplikacijų, pacientai turėtų daug dėmesio skirti diabeto kontrolei, rūpintis, kad jų kraujospūdis ir svoris būtų normalūs, mažinti baltymų ir druskos kiekį, atsisakyti alkoholio ir rūkymo.
      Klubo pirmininkė L. Laukaitienė pristatė savo vadovaujamos organizacijos 2002 - 2003 metų veiklą. Pasak klubo vadovės, jų tikslas - suburti cukralige sergančius žmones, išmokti kontroliuoti savo ligą ir mokytis sveikos gyvensenos, organizuoti renginius, kurių metu žmonės galėtų daugiau sužinoti apie diabetą. Neseniai plungiškiai lankėsi Tukume - Latvijos miesto diabeto klube, kur susitiko su savo likimo draugais, o ateityje norėtų surengti bendrą stovykla su švedais ir vokiečiais. Klubo nariai džiaugiasi, kad klinikoje ,,Inesa” veikia diabeto mokykla.
      Pasaulinei diabeto dienai skirtos konferencijos metu buvo kalbama ir apie aterosklerozę, ją sukeliančias priežastis, šios ligos profilaktiką. Pranešimą tokia tema skaitė iš Klaipėdos atvykusi gydytoja R. Mažeckaitė. Kaip minėjo medikė, aterosklerozė pažeidžia gyvybiškai svarbias kraujagyslss - širdies, aortos, smegenų, inkstų, kojų. Liga nepastebimai prasideda, lėtai vystosi. Ja dažniau serga vyrai nei moterys, tarp jų - nemažai jaunų žmonių. Aterosklerozei, vienai labiausiai išsivysčiusiose šalyse paplitusių ligų, vystytis reikšmės turi padidėjęs kraujospūdis ir cholesterolio kiekis, rūkymas, cukrinis diabetas, antsvoris, judėjimo stoka, gausus alkoholio vartojimas. Dėl per didelio cholesterolio kiekio kraujyje susidaro aterosklerozinės plokštelės, ilgainiui sukalkėja kraujagyslės ir dėl to sutrinka kraujotaka, žmogų gali kamuoti krūtinės angina, ištikti miokardo infarktas ar insultas. Anot gydytojos, vyresniems kaip 20 metų žmonėms vertėtų kartą per penkerius metus pasitikrinti cholesterolio kiekį. Deja, tik 14 iš 150 šiais metais klinikoje pasitikrinusių gyventojų cholesterolio kiekis kraujyje buvo mažesnis nei 5 mmol/l. Vienos svarbiausių profilaktikos priemonių, kaip sakė medikė, - mesti rūkyti, saikingai ir ne per riebiai maitintis, sportuoti, nepiktnaudžiauti alkoholiu arba, jei tai nepadeda, vartoti medikamentus.
      Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė kalbėjo apie diabeto mokymo svarbą ir džiaugėsi, kad Plungėje puikiai darbuojasi slaugytoja diabetologė A. Danylienė, tuo tarpu šalies rajonuose tokių specialistų nėra. Viešnios manymu, daugiau lėšų turėtų būti skiriama diabeto profilaktikai, nes šios ligos ir jos komplikacijų gydymas, ypač inkstų dializės, biudžetui atsieina didžiulius pinigus.
      Seimo narys A. Klišonis konferencijos pabaigoje kalbėdamas pritarė, kad profilaktikos priemonėmis galima nemažai padaryti ir apsisaugojimui nuo ligų reikia skirti daugiau dėmesio, taip pat ir pinigų. Jis patikino, jog tokie susirinkimai, kaip šis, yra ne proginiai, jie reikalingi įvairiomis ligomis sergantiems žmonėms bei bus rengiami ir toliau.

      Rasa Devyžienė

      Radviliškis
      Pasaulinę diabeto dieną Radviliškio pirminės priežiūros aktų salėje, visus susirinkusius pasveikino ,,Likimo” klubo pirmininkas. Palinkėjo sėkmės, geros sveikatos, kuo aktyviau dalyvauti veikloje. Pasidžiaugė, kad ši organizacija vienija 120 narių, yra populiari.
      Daug gerų sveikinimo žodžių pasakė savivaldybės administratorius A. Stavginskas, socialinių paslaugų skyriaus vedėjas D. Brazys, LR Seimo darbuotoja V. Būtvydienė. Gydytojas N. Medvedevas papasakojo apie diabetą ir inkstų ligas, atsakė į klausimus.
      UAB ,,Abovita” konsultantė A. Stončienė visiems atliko kraujo gliukozės tyrimus.
      Linksmoje vakaronėje pasirodė Šeduvos invalidų draugijos ansamblis ,,Verdenė”, kuriai vadovauja pirmininkė V. Puodžiūnienė.
      Džiugu dar paminėti, kad Radviliškio rajono sveikatos bendruomenės fondas ,,Likimo” klubui skyrė lėšų visiems nariams, taip pat koordinaciniams centrams Šeduvoje bei Sidabrave ,,Diabeto” laikraščio prenumeratai. Už tai esame dėkingi savo rėmėjams.

      Paminėta neįgaliųjų šventė
      Šventomis mišiomis buvo pažymėta Pasaulinė žmonių su negale diena Radviliškio bažnyčioje. Vėliau kultūros rūmų salėje susirinkusius pasveikino rajono socialinės paramos skyriaus vedėjas D. Brazys. Koncertavo Šeduvos kaimo kapelos ,,Užuovėja” ir Baisogalos ,,Žvangulis” dainininkai bei šokėjai. Šventėje dalyvavo ir ,,Likimo” klubo žmonės.

      Jeronimas Dambrauskis

Diabetas

Kai sutrinka sveikata,
Nerimsta širdis.
Diabetas - ne liga,
Tūlas pasakys.

Sergant nieko tau neskauda,
Tik pasekmės liūdnos.
Diabetą vardyt bando -
Gyvenimo būdas.

Diabetas neramina,
Reik naudoti vaistus.
Ir į pilvą insuliną
Keliskart dienoj leistis.

Cukraus kiekį kraujyje
Reikia dažnai tirti.
Būki budrus, visada
Dėmesio sau skirki.

Maistą reiks labai skaičiuoti,
Kiek ir ko suvalgyt.
Medų, cukrų patausoti,
Geriau - pasisaugot.

Valgyk rupią juodą duoną,
Žuvį, vaisį rūgštų.
Cukraus jie mažai teduoda,
Valgyk daug kopūstų.

Valgyki gana dažnai,
Bet tik po truputį.
Pataria taip daktarai,
Linki sveiku būti.

Jeigu troškulys kankina,
Lūpos džiūsta, kaista.
Tada žinome gerai
Reik naudoti vaistus.

Saldus cukrus pagausėjęs,
Ar labai jau mažas.
Tai maitinimas sutrikęs,
Pasakys tau dažnas.

Jeigu vienetus skaičiavęs
Per daug sau neleisi,
Su cukralige sutaręs,
Dar ilgai gyvensi.

Kostas Miliauskas
Vilkaviškio raj. bendrijos ,,Insula” narys
      Vilkaviškis
      Pasaulinei diabeto dienai pažymėti rajone buvo organizuota daug renginių. Apie juos iš anksto medicinos įstaigose buvo iškabinti skelbimai, taip pat informuoti gyventojai ,,Santakos” laikraštyje.
      ,,Insulos” tarybos narė V. Dailydienė paruošė viktoriną ,,Ką žinai apie diabetą? Diabetas ir inkstai”. Joje pateikta 15 klausimų ir į juos duota po 3 atsakymus, iš kurių vienas teisingas. Visi viktorinos dalyviai, kurių buvo nemažai, premijuoti.
      Kybartuose ir Pilviškiuose gyventojams buvo atliekami profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai. Patikrinti 138 žmonės; iš jų 24 pasiūlyta kreiptis į gydytoją.
      Vilkaviškio ,,Aušros” vidurinės mokyklos salėje vyko visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Pranešimą skaitė ir atsakinėjo į gausiai susirinkusiųjų klausimus Vilniaus Santariškių Universitetinės ligoninės Nefrologijos Klinikos gydytoja Loreta Vareikienė. Susirinkime dalyvavo ir kalbėjo Novo Nordisk firmos atstovas A. Teiberis ir UAB Eksmos MTC atstovė J. Margelytė. Visus nudžiugino mero pavaduotojas A. Greimas pasakęs apie numatomą rajone įkurti kraujo dializės centrą. Susirinkusiuosius sveikino ir savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja D. Grabauskienė.
      ,,Aušros” vidurinėje mokykloje veikė diabetu sergančių žmonių kūrybos paroda; siuviniai, mezginiai, medžio darbai ir poetinės kūrybos kūrinėliai. Parodoje dalyvavo 9 rankdarbių ir 2 poetinės kūrybos atstovai. Visi jie buvo premijuoti. Koncertą surengė ,,Aušros’ vidurinės mokyklos moksleiviai.
      Šventė toliau vyko prie vaišių stalo, kur gardžiuodamiesi patiekalais, svečiai klausėsi muzikantų ir dainininkų. Buvo dalijamos dovanos: knygelės ir atmintinės ,,Diabetas ir inkstų ligos”, Lietuvos Žemės Ūkio universiteto doc. E. Jarienės parengtus daržovių patiekalų receptus. Pageidaujantieji užsiprenumeravo ,,Diabeto” laikraštį. Visiems klubo nariams nupirkta savikontrolės priemonių (diagnostinių juostelių - po 25 vnt.). Šventėje buvo progos džiaugtis visiems jos dalyviams.

      ,,Insulos” tarybos pirmininkas Juozas Janušaitis

      Šilalė
      Jau dešimtmetis, kai Šilalės rajone veikia diabeto klubas, vienijantis per 60 sergančių žmonių. Klubo veikloje dalyvauja ir medicinos darbuotojai, ligonių šeimų nariai.
      Pasaulinei diabeto dienai Šilalėje buvo surengta konferencija. Joje klubo reikalus aptarė jo pirmininkas Vaclovas Šimkus. Gydytojas endokrinologas iš Klaipėdos Raimondas Savickas papasakojo apie cukrinio diabeto komplikaciją - inkstų ligas ir jų profilaktiką, patarė, kaip vengti mitybos klaidų. Pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja Aldona Šiaudvytienė pristatė naujus vaistus, supažindino su gydymo metodais.
      Susirinkusiuosius pasveikino ligoninės direktorius Vidmantas Alšauskas, savivaldybės gydytoja Dalė Briedienė. Koncertavo Kultūros centro ansamblis ,,Kuplė”, taip pat Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos jaunieji saviveiklininkai.
      Malonus siurprizas buvo LR Seimo nario, susisiekimo ministro Zigmanto Balčyčio paramos ir labdaros fondo dovana - cukraus pakaitalai bei burnos gaivikliai. Esame labai dėkingi už paramą mūsų klubui, kurio veikla - gana plati: mokomosios konferencijos, pasitarimai, išvykos. Aplankytas Vilnius, Nida, Trakai. Sostinėje mus maloniai priėmė Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Aptarėme ne vieną rūpimą klausimą. Kartu lengviau kovoti su liga.

      Vera Kozlovienė
      Šilalės rajono diabeto klubo pirmininko pavaduotoja

      Druskininkai
      Lapkričio 15 d. Savivaldybės salėje įvyko konferencija, skirta Pasaulinei diabeto dienai, taip pat Druskininkų cukrinio diabeto klubo ,,Atgaja” 5 metų jubiliejui paminėti. Dalyvavo Lietuvos diabeto asociacijos sekretorė J. Dainaravičienė, LDA viceprezidentė ir Marijampolės diabeto klubo ,,Diabetikas ABC” pirmininkė G. Naidzinavičienė, Varėnos diabeto klubo ,,Riba” pirmininkas D. Gavėnas, Vilniaus m. Vaikų diabeto klubo ,,Diabitė Plius” pirmininkė E. Jakimavičienė, PSPC vedėja V. Kašėtienė, gyd. R. Balčienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja V. Grigorienė, Socialinių paslaugų centro vedėja L. Grigaravičiūtė, nemaža kitų gydytojų endokrinologų, farmacinių kompanijų atstovų. Gydytojos endokrinologės R. Grinkevičienė, E. Rudinskienė, J. Kulbokienė patarė ligos kontrolės klausimais, Wörwag Pharma gmbh&Co. KG vadovė R. Samuolienė kalbėjo apie naujausias diagnostikos priemones ir padovanojo klubui ,,Atgaja” kamertoną ir monofilamentą. Novo Nordisk atstovas supažindino su insulinų analogais. Klubo pirmininkė J. Šimonienė dėkinga Savivaldybei ir asmeniškai miesto ligoninės direktoriui V. Šimkoniui už įsteigtą endokrinologo etatą. Ji dėkojo svečiams už paskaitas, sveikinimus, paramą ir kiekvienam iš jų įteikė padėkos raštus. Klubo narys Albinas Pilypas sakė ačiū klubui, kuris padėjo jam išmokti valdyti ligą.
      Po konferencijos jos dalyviai pakviesti prie vaišių stalo picerijoje ,,Saulėgrąža”. ,,Pakalnutės” vaistinėje vyko profilaktiniai gyventojų kraujo gliukozės tyrimai, taip pat eksponuota Druskininkų neįgaliųjų organizacijų meninių darbelių paroda.
      Už finansinę paramą ,,Atgaja” dėkinga savivaldybei.

      Elektrėnai
      Lapkričio 21 d. Pasaulinės diabeto dienos minėjimą pradėjo Ona Šakienė, deklamuodama K. Voitylos ir B. Brazdžionio eiles. LDA prezidentė V. Augustinienė kalbėjo apie diabeto mokymo svarbą, pasakojo, ką pavyko pasiekti ligonių labui, kvietė kovoti už save, o savivaldybės institucijas paragino daugiau dėmesio skirti sergantiesiems. KMU prof. D. Reingardienė supažindino konferencijos dalyvius su cukrinio diabeto komplikacijomis, ragino kontroliuoti ir reguliuoti kraujo gliukozę, lipidus, baltymų kiekį šlapime, kraujospūdį. Apie savikontrolės būtinumą ir priemones kalbėjo UAB ,,Abovita” atstovė L. Kaulakienė.
      Klubo pirmininkė R. Galiauskienė padėkojusi visiems už pagalbą, organizuojant klubo veiklą, dėl pablogėjusios sveikatos atsistatydino uš vadovės pareigų. Klubui vadovauti išrinktas A. Sadonis.
      Veikė sveiko maisto paroda, kurios iniciatorė B. Vasiliauskienė. Visi buvo vaišinami skaniais patiekalais, arbata, kava. Patenkinti žmonės ragavo, gyrė, teiravosi receptų, dėkojo šeimininkėms už puikias vaišes. Skoningai papuošti stalai, šiltas O. Šakienės žodis sukūrė jaukią aplinką, kur bendrauti visiems buvo malonu.

      Straipsnį pagal iš diabeto organizacijų gautą informaciją
      Parengė Nijolė Voveraitienė


Puslapis 11
Vilniaus miesto ,,DIA” klubo narių dėmesiui

      Vilniaus m. cukriniu diabetu sergančiųjų klubas ,,Dia” nuo 1989 m. yra Lietuvos diabeto asociacijos kolektyvinis narys. 1996 m. rudenį klubo narių susirinkime pirmininke buvo išrinkta Margarita Nenartonytė-Girskuvienė.
      2003 m. kovo mėnesį į Lietuvos diabeto asociaciją pradėjo kreiptis sunerimę klubo ,,Dia” nariai, teiraudamiesi, kur dingo organizacija, kuri pastaruoju metu dirbo Vilniaus m. Pylimo poliklinikoje.
      Lietuvos diabeto asociacija 2003-03-27 Nr.03-45 raštu kreipėsi į Vilniaus m. Centro poliklinikos vadovą, Socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių, Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir Vilniaus m. savivaldybę, teiraudamiesi informacijos apie šios organizacijos veiklą. Iš jų gauti šie atsakymai:
      2003-04-03 Nr.21-04-01-9666 raštu Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad Vilniaus miesto cukralige sergančiųjų klubas ,,Dia” (kodas 9307752, įmonių rejestre registruotas adresu: Plytinės g. 29, Vilnius) nuo 2000 m. finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia.
      2003-04-04 Nr.01-30-262 raštu Vilniaus miesto savivaldybės viešoji įstaiga Centro poliklinika informuoja, kad 2003 m. vasario 13 d. klubas ,,Dia” veiklą sustabdė. Klubo pirmininkė M. Girskuvienė ir klubo taryba atsistatydino iš pareigų. Klubo veikla Centro poliklinikoje įgavo kitą - mokyklėlės formą. Joje dalyvauja poliklinikos pacientai, jų artimieji. Ateityje planuojama šią mokyklėlę išplėsti, į ją pakviesti ir kitų įstaigų pacientus. Prie rašto pridedama: Klubo narių susirinkimo protokolo kopija (2 lapai) ir klubo pirmininkės paaiškinimo kopija (1 lapas).
      Lietuvos diabeto asociacijos pastaba: pridėta ne klubo narių susirinkimo, o tarybos susirinkimo, vykusio 2003 m. vasario 13 d., protokolo kopija. Pagal Vilniaus miesto cukralige sergančiųjų klubo ,,Dia” įstatus, įregistruotus 1996 m. gegužės 16 d. Vilniaus miesto valdyboje, registravimo Nr.91 (klubo pirmininkė Janina Dainaravičienė), aukščiausias klubo valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Klubo pirmininkas atsiskaito susirinkimui. Revizijos komisija tikrina klubo finansinę veiklą ir atsiskaito visuotiniam susirinkimui. Klubo veikla pasibaigia visuotinio klubo narių susirinkimo arba teismo nutarimu.
      2003-04-10 Nr.305-28-1.19-191 raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės apsaugos departamentas rašo: ,,Atsižvelgdami į Jūsų prašymą, su Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Centro poliklinikos vadovais išsiaiškinome, kad Vilniaus miesto cukralige sergančiųjų klubas ,,Dia”, kuris veikė minėtos poliklinikos patalpose, 2003-02-13 savo veiklą sustabdė.”
      2003-04-10 Nr.3-5-5997 raštu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyrius informuoja: ,,2003-04-01 VSDFV Vilniaus m. skyrius gavo Jūsų raštą, kuriame teiraujatės apie Vilniaus m. cukralige sergančiųjų klubą ,,Dia”. Informuojame Jus, kad minėtas klubas 2003-03-18 pristatė raštą dėl atleidimo nuo įmokų, kurį kaip vadovas pasirašė Margarita Girskuvienė. Rašte nurodytas Jūsų minėtas adresas.”
      Informuojame, kad Vilniaus miesto klubas ,,Dia” pažeidė LDA įstatus, nepatenkinamai vykdė Tarybos ir Valdybos nutarimus, nemokėjo laiku nario mokesčio, sąmoningai nesudarė galimybės Asociacijos vadovams tiesiogiai susirinkimų metu informuoti klubo narius apie organizacijos veiklą, diabetu sergančiųjų teises bei diabeto kontrolės, gydymo naujoves. 2003 m. sausio 22 d. klubo veikla, dalyvaujant jo pirmininkei M. Girskuvienei, buvo svarstyta LDA valdybos posėdyje. Buvo nutarta įpareigoti klubo pirmininkę ir tarybą artimiausiu metu organizuoti visuotinį Vilniaus miesto cukralige sergančiųjų klubo ,,Dia” narių susirinkimą, kuriame klubo pirmininkė atsiskaitytų visiems nariams apie organizacijos veiklą, o revizijos komisija - apie klubo finansinę veiklą, taip pat būtų aptarti tolimesni veiklos organizavimo klausimai, vadovaujantis LDA ir klubo įstatais.
      Iki šiol tai nėra padaryta. Už 2003 m. klubas ,,Dia” visai nemokėjo nario mokesčio, už 2002 m. sumokėjo tik už 282 narius, nors sąraše - beveik 500 narių.
      2004 m. sausio 27 d. LDA Valdyba nutarė pašalinti Vilniaus miesto cukralige sergančiųjų klubą ,,Dia” iš Lietuvos diabeto asociacijos kolektyvinių narių.

      Lietuvos diabeto asociacijos informacija


Puslapis 12
Alio - klausome!
Informacija apie skambučius į LDA


      Per visus 2003 metus Lietuvos diabeto asociacija fiksavo, kas ir kokiu reikalu telefonu kreipiasi į jos būstinę. Šie duomenys buvo suskirstyti į 6 grupes. Taigi skambino:
      »  Sergantieji diabetu ir jų artimieji;
      »  Klubų, bendrijų, draugijų vadovai;
      »  LDA rėmėjai;
      »  VšĮ, VLK, SAM, kitų organizacijų atstovai;
      »  Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos vadovai.
      Suvedus duomenis ir suskirsčius juos į grupes, paaiškėjo, kad vidurkis - 6 interesantai į dieną. Kaip ir priklauso, daugiausia į LDA kreipėsi patys sergantieji, jų artimieji. Jų buvo - 590 žmonių. Dažniausiai teirautasi:
      »  kur galėtų gauti literatūros, informacijos apie mitybą ir ligos kontrolę;
      »  kur galėtų įsigyti (ar pasikeisti) savikontrolės priemonių;
      »  apie gydytojų konsultacijas;
      »  apie vaistų išrašymo tvarką;
      »  apie ilgas eiles gydymuisi ligoninėje, apie sanatorinio gydymo neprieinamumą, apie tai, kad gydytojai nenoriai išrašinėja būtinus vaistus.
      Beveik pusė iš paminėto sergančiųjų diabetu ir besikreipiančių į LDA skaičiaus sudarė klubų, bendrijų bei draugijų vadovai - 265 žmonės. Kreiptasi įvairiais klausimais, o dažniausiai informacijos apie numatomus renginius. Tai buvo gegužės - birželio mėnesiais (vidurkis 28 kartai) prieš Baltijos diabeto asociacijų vadovų konferenciją bei vaikų mokymo stovyklas, rugsėjo - spalio mėnesiais (vidurkis 32 kartai), ruošiantis klubų, draugijų bei bendrijų vadovų konferencijai, o lapkričio mėnesį (27 kartai), pažymint Pasaulinę diabeto dieną.
      Nemažai sulaukta skambučių atstovų iš Valstybinės ligonių kasos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Viešųjų įstaigų bei kitų organizacijų. Dažniausiai buvo kviečiama pokalbiui pati prezidentė. Rezultatyviausi buvo spalis, lapkritis bei gruodžio mėnesiai - iki 32 skambučių.
      139 atvejus sudarė kiti interesantai, kurie nepriskirti jokiai išvardytai grupei. Čia dominuoja Nijolės Voveraitienės bei Marytės Šaltytės -,,Diabeto” laikraščio redakcijos kolegijos narių - pavardės.
      Rėmėjai įvairiais klausimais kreipėsi 112 kartų; daugiausia (15-17 sykių) kalbėta spalio bei lapkričio mėnesiais.
      Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos vadovai per metus skambino 84 kartus, dažniausiai balandžio bei spalio mėnesiais. Aktyviausia iš jų buvo Daiva Andriulienė - Alzheimerio ligos asociacijos pirmininkė.
      Be skambinusių žmonių, į mus kreipėsi daug sergančiųjų, atvykusių iš rajonų. Nuolatos lankosi pacientai pas gydytoją endokrinologę, kuri jau keleri metai veda cukralige sergančiųjų mokyklėlę. Rezultatai mus džiugina - jaučiame, kad mūsų veikla yra labai reikalinga.
      Interesantų duomenys parodė, kad bėdos ištikti žmonės ieško pagalbos ir ją randa. Jie išmokomi pažinti savo organizmą, supranta sveikos gyvensenos, ligos kontrolės svarbą, tuo vengdami komplikacijų bei gerindami savo savijautą. Tik savo patirtimi bei žiniomis gali padėti kitam, tai patyrėme ne kartą. Todėl apgailestautina, kad ne visi žmonės tai įvertina. Asociacija, klubai ir panašios susivienijusių žmonių organizacijos atlieka didžiulį švietėjišką, psichologinį, sveikatos priežiūros, komplikacijų prevencijos darbą. Jaučiame padėką savo konsultantams, rėmėjams, bendraminčiams, talkininkams, nes visų pastangomis lengviname pagalbos reikalingiems sergantiesiems įveikti negandas. Būdami vieningi, būsime stiprūs, neįveikiami.

      LDA sekretorė Janina Dainaravičienė


Puslapis 13
Hiperglikemija ir hipoglikemija
Diabeto kontrolės pamokėlė

      Hiperglikemija
      Hiperglikemija yra tokia diabetu sergančio žmogaus būklė, kad labai padidėja kraujyje gliukozės. Tokią ligonio būklę gali sukelti:
      »  staiga nutrauktas insulino injekcijos ar sumažinta dozė, tabletėmis nebekontroliuojamas cukrinis diabetas;
      »  per vėlyvas diabeto diagnozavimas, netinkamas gydymas, taip pat operacija;
      »  fizinė ar psichinė trauma;
      »  ūminė infekcija;
      »  nėštumas;
      »  širdies ir kraujagyslių ligos (miokardo infarktas, insultas).

      Dažnos hiperglikemijos gali būti diabeto komplikacijų priežastis. Todėl svarbu jausti jų požymius, kuriems esant reikėtų imtis apsaugos priemonių. Hiperglikemiją galima įtarti, jeigu:
      »  padažnėja šlapinimasis;
      »  juntamas silpnumas, troškulys;
      »  sumažėja kūno masė;
      »  kankina pykinimas, vėmimas;
      »  kinta kraujospūdis (gali ir sumažėti);
      »  vargina tachikardija, regėjimo sutrikimai;
      »  apima mieguistumas;
      »  hiperglikemija (kraujo gliukozės >16 mmol/l);
      »  hiperketonemija (ketonų >3 mmol/l);
      »  acidozė ph < 7,2.

      Hiperglikemijos atveju žmogus jokiu būdu negali nutraukti insulino injekcijų. Jis privalo:
      »  kuo dažniau tikrinti kraujo gliukozės kiekį;
      »  pykinimas ar vėmimas (šlapime randamas acetones +3), tai būtina konsultuotis su savo gydančiu gydytoju ar kreiptis į stacionarą.
      »  Didinti insulino dozę . Trumpo insulino dozė didinama priklausomai nuo glikemijos rezultatų. Būtina ištirti kraują pakartotinai po 3 val. po paskutinės injekcijos, ir bandyti didinti insulino dozę.

      Kai nėra acetonurijos.
      »  Jeigu rodiklis 5-9 mmol/l - papildomai insulino nereikia;
      »  jeigu 10-14 mmol/l, susileisti 2-3 VV papildomai trumpo veikimo insulino;
      »  esant 15-19 mmol/l reikėtų 4-6 VV papildomai trumpo veikimo insulino;
      »  esant 20-25 mmol/l, susileistina 6VV papildomai trumpo veikimo insulino;

      Tikslinga žinoti, kad 1 VV trumpo veikimo insulino sumažina gliukozės kiekį - 1,7 mmol/l (2 mmol/l).
      Jei ir tomis priemonėmis nepavyksta pačiam sureguliuoti kraujo gliukozės kiekio, būtina neatidėliojant kreiptis į gydytoją.
      Nustatyta, kad Lietuvoje ketoacidozinę komą dažniausiai sukelia: infekcijos (30%), netinkamas diabeto gydymas (20%), prasidėjęs diabetas (25%). Esant diabeto dekompensacijai, nustatoma ketoacidozė, ketoniniai kūnai, dirginamos visos gleivinės (dirginama pilvaplėvė, perikardas, pleura), kenčiamas skausmas.

      Hipoglikemija
      Hipoglikemija yra tokia sergančio žmogaus būklė, kurios metu staiga sumažėja kraujo gliukozės daugiau kaip iki 3,33 mmol/l. Tačiau žinotina, kad kiekvieno ligonio gali būti kitokia ši riba. Hipoglikemiją gali sukelti šios priežastys:
      »  per didelis insulino ar tablečių kiekis;
      »  per mažai suvalgyta angliavandenių (nereguliarus mitybos režimas);
      »  per didelis fizinis aktyvumas;
      »  alkoholio vartojimas;
      »  inkstų, kepenų funkcijos nepakankamumas ar kai kurios kitos ligos;
      »  viduriavimas, vėmimas, kiti ūmūs negalavimai;
      »  naudojimi salicylatai, beta-blokatoriai, raminantys preparatai;
      »  operuoto skrandžio sindromas (Dempingo sindromas), gastrinoma (Zolingerio-Elisono sindromas), plonųjų žarnų rezekcija, pasieninio membraninio virškinimo sutrikimai;
      »  kasos ligos;
      »  kitos hipoglikemiją sukeliančios endokrininės ligos: Scheano sindromas, antinkščių žievės nepakankamumas, hipertireozė, hipotireozė;
      »  nėščiųjų hipoglikemija;
      »  alkio hipoglikemija.

      Svarbu žinoti, ar ligoniui negresia hipoglikemija, nes tai yra ganėtinai pavojinga sveikatos būklė. Atkreiptinas dėmesys į jos požymius. Tai:
      »  padidėjęs prakaitavimas;
      »  alkis;
      »  nerimas;
      »  drebulys;
      »  nesugebėjimas susikoncentruoti;
      »  dvejinimasis akyse;
      »  neaiškus matymas;
      »  širdies permušimai.

      Kai kurie hormonai gausina kraujyje gliukozės ir sukelia hipoglikeminį-hiperglikeminį Somodžio fenomeną. Tai pohipoglikeminis insulino resistentiškumas - ilgalaikė hiperglikemija. Tokie hormonai yra gliukagonas, adrenalinas, kortizolis, taip pat augimo hormonas.

      Naktinė hipoglikemija ir rytinė hiperglikemija
      29-56% hipoglikemijų įvyksta naktį 2-4 val. Jei vakare kraujyje gliukozė yra mažiau kaip 6 mmol/l, tai hipoglikemijos tikimybė 80%; Jei vakare kraujo gliukozės yra daugiau kaip 6 mmol/l, tikėtina (88%), kad neįvyks hipoglikemija.

      Tik pajutus hipoglikemijos požymius, nedelsiant reikia atlikti vieną iš čia nurodomų veiksmų:
      »  sučiulpti 3 gabalėlius (15 g.) arba 5 po 3 g. tabletes gliukozės;
      »  išgerti 3 šaukštelius cukraus ištirpintus stiklinėje vandens;
      »  ½ stiklinės natūralių sulčių arba 1 stiklinę pieno.

      Jei po 10-15 min. hipoglikemijos požymiai nepraeina, šių produktų galima imti pakartotinai, kol išnyks priepuolio reiškiniai. Vėliau galima suvalgyti ½ riekelės duonos. Būtina prisiminti galimas hipoglikemijos priežastis ir jų vengti.


Puslapis 15
Vaikų kasdienybė ir šventės


Eileraščiai ir dainelės Kalėdų seneliui
      Greitai apsisuko metų ratas. Laikas atsigręžti ir pažvelgti, ką 2003 metais nuveikė Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas “Diabitė plius”. Padaryta tikrai nemažai. Pavasarį susirinkimuose su gyd. E. Rudinskiene pakartoti sveikos mitybos principai. Eksmos atstovai pristatė savikontrolės priemonių naujoves, insulininę pompą Minimed, kalbėjome apie kraujo gliukozės ilgalaikio tyrimo esmę ir naudą. Su firmos Turicum atstove aptarti vaikų, besigydančių insulinine pompa, rezultatai. Surengta viktorina, kurios laimėtojui pasiūlyta išmėginti insulininę pompą. Birželio mėnesį paiškylauta prie Bebrusų ežero. 12 vaikų ir jaunuolių dalyvavo Lietuvos diabeto asociacijos organizuotose diabeto mokymo stovyklose. Rudenį įspūdžių kupini vaikai dalijosi savo mintimis apie gerai praleistą vasarą. Aventis firmos gydytojos informavo klubo dalyvius apie skiepus nuo gripo ir erkinio encefalito, įvyko skiepijimo akcija. Minint Pasaulinę diabeto dieną, klube svečiavosi gyd. Ona Jurkauskienė, kuri papasakojo apie diabetą ir inkstų ligas. Sukurtas klubo internetinis puslapis. http://diabetas.tinklapis.lt/diabite-plius . Kviečiami visi lankytis.
      Šventos Kalėdos organizuotos Žirmūnų boulingo klube. Tėveliai rengė įdomią programą. Prie Kalėdų Senelio nusidriekė didelė eilė vaikučių, norinčių pasakyti eilėraštį ar padainuoti dainelę. Ačiū Seneliui ir Snieguolėms, kurios surengė vaikams įvairiausių turnyrų ir žaidimų. Senelio maišą pripildė ir šventę organizuoti talkino Abbot Medisense atstovybė, firmos Aventis, Turicum, UAB Coca-Cola Botlers LIETUVA, A. Gečo firma Deva, Wörwag Pharma GmbH&Co.KG atstovybė, UAB ,,Posūkis”, Žirmūnų Boulingo klubas. Norintieji galėjo žaisti boulingą. ,,Diabitė plius” yra dėkinga rėmėjams, klubo gydytojai Raselei Kiseliūnienei, slaugytojai Audronei Umbražiūnienei ir visiems linki didžiausios sėkmės 2004 metais.

      Eglė Jakimavičienė
      Klubo ,,Diabitė plius” pirmininkė
Malonu prisiminti

      Kelinti metai Vilkaviškio, Marijampolės ir Šakių rajonų diabetu sergantiems žmonėms tradicija tapo pabūti kartu mokymo seminaruose ar rengti ekskursijas savų klubų nariams.
      Kai dar nebuvo šalta, ,,Insulos” klubo aktyvas surengė ekskursiją į Paberžę pas Tėvą Stanislovą. Pabendravome su kilniu dvasininku, aplankėme Paberžės ir Dotnuvos bažnyčias, apžiūrėjome Tėvo Stanislovo sukauptą meno kūrinių kolekciją, 1863 m. sukilimo dalyvių muziejų, taip pat užsukome į Kėdainius. Kad kelionė būtų turininga, mums padėjo Kėdainių diabeto klubo pirmininkas Rimgaudas Rimošaitis bei jo narė Aušra.
      Eskursija patiko, tad netrukus aplankėme Vilnių. Pabuvome prie Seimo rūmų, Mindaugo paminklo, naujai statomų Valdovų rūmų, užkopėme į Gedimino pilį, pasigėrėjome gražia sostinės panorama. Nusileidome naujuoju keltuvu, matėme restauruotą Gedimino prospektą, naujai įrengtą požeminę mašinų stovėjimo aikštelę. Vaikštinėjome ,,Akropolio” prekybos ir pramogų centre.
      Grįždami sustojome pušyne, vaišinomės prie bendro stalo, maloniai pabendravome, puikią nuotaiką parsivežėme į namus.

      Vilma Dailydienė, Teresė Norkeliūnienė
      Vilkaviškis


Puslapis 16
Sukurti nauji vaistai
Izraelyje Vaicmano instituto medicinos mokslininkai sukūrė naują preparatą I tipo diabetui gydyti. Klinikiniais tyrimasi nustatyta, kad šie vaistai blokuoja kasos beta-ląstelių irimą.

      Preparatas, pavadintas DiaPep 277, daro dvejopą poveikį:
      »  neleidžia vystytis diabetui tų žmonių, kurie yra paveldėję polinkį susirgti;
      »  sustabdo beta-ląstelių irimą, jeigu šis procesas jau prasidėjo.
      Dabar baigtas antrasis preparato bandymas. Trečiasis 2004 m. vyks įvairiuose pasaulio mokslo centruose.
      Peptor Ltd. - biofarmakologinė kompanija, kuri dirba Rechovote, jau nusipirko teisę šio preparato gamybai ir planuoja 2004 m. bandyti gauti sertifikatus.
      Bandymais su pelėmis įrodyti geri rezultatai. Tada tyrimai atlikti 200 žmonių, kurie sėkmingai gydyti nuo diabeto. Vaistai bandyti ne tik Izraelyje, bet ir Anglijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje. Tyrimų duomenimis sukurtas preparatas pavadintas DiaPep 277. Manoma, kad trijų injekcijų, padarytų per pusmetį, užtektų, kad naujai susirgusieji išvengtų ligos progresavimo.
      Šis faktas aprašytas britų medicininiame žurnale ,,The Lancet” (2003 m. rugsėjo 19 d.).

      Straipsnį iš rusų kalbos (Diabet Novosti) išvertė Janina Dainaravičienė


Puslapis 17
Tarptautinės diabeto federacijos kongresas Paryžiuje
(Tęsinys, pradžia Nr. 4.40)

      Tarptautinės diabeto federacijos
      Generalinė Asamblėja

      2003 m. rugpjūčio 27 d. vykusioje Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) Generalinėje asamblėjoje prof. Pierre Lefebvre (Belgija) oficialiai patvirtintas šios organizacijos prezidentu, prof. Martin Silink (Australija) - TDF išrinktuoju prezidentu (elect. presidentu).
      ,,Aš tikiu, kad Tarptautinė diabeto federacija yra pasaulinio masto patarėja visiems sergantiesiems diabetu”, - sakė prof. M. Silink. - ,,Pagrindinis TDF dėmesys turi būti skiriamas diabeto ir jo komplikacijų prevencijai, diabeto mokymui. Kasmet apie 6 mln. žmonių pasaulyje suserga cukriniu diabetu, didelė sergančiųjų šia liga dalis visai nežino apie savo būklę. Todėl prevencijos reikšmė yra lemiama. Šiai negandai užkirsti kelią reikia mokslininkams, ekonomistams, politikams, sveikatos priežiūros tiekėjams - visiems komplesiškai suvienyti pastangas. Kartu su Pasaulio sveikatos organizacija, pramonės atstovais ir pacientų organizacijomis. Aš tikiu, kad stipriausia jėga bus Tarptautinė diabeto federacija - tai 194 mln. žmonių balsas. Visada stipriai palaikysiu sergančiujų savisaugos įgaliojimus”, - kalbėjo naujai išrinktas elect. prezidentas Martin Silink.
      TDF Generalinėje Asamblėjoje Lietuvos diabeto asociacijai atstovavo V. Augustinienė, G. Naidzinavičienė, J. Šimonienė.

      Prancūzijos diabeto asociacija
      Prancūzijos diabeto asociacija (PDA) pagrindinė Tarptautinės diabeto federacijos XVIII kongreso organizatorė. Šios ne pelno siekiančios organizacijos tikslas yra ginti Prancūzijos diabetu sergančių žmonių interesus.
      PDA, įkurta 1938 m. kovo 25 d., 1976 m. buvo pripažinta kaip organizacija, tarnaujanti visuomenės interesams. Ji yra ne tik viena iš seniausių diabeto asociacijų pasaulyje, bet ir viena iš Tarptautinės diabeto federacijos steigėjų. Reguliariai gausėjant narių, 1993 m. paskatino PDA jungtis federaciniais pagrindais. Nors pagrindinė Prancūzijos diabeto asociacijos būstinė yra Paryžiuje, dar yra įkurta 20 regioninių asociacijų, kurios prižiūri 109 Prancūzijai priklausančių lokalių diabeto organizacijų veiklą. Pagrindinis asociacijų uždavinys yra būti kuo arčiau savo narių, nepaisant, kur jie gyvena. Siekiama kuo artimiau bendrauti su žmonėmis ir veiksmingiau jiems padėti. PDA administracinėje taryboje, šiuo metu vadovaujamoje prezidento Jean Merel, yra 30 narių, iš kurių 2/3 yra diabetu sergantys žmonės ir 1/3 sveikatos priežiūros profesionalai (bendrosios praktikos gydytojai, diabetologai ir slaugytojos).
      Prancūzijoje yra apie 2 mln diabetu sergančių žmonių. Maždaug 500 tūkst. sergančiųjų nežino apie savo būklę. PDA 2003 m. vienijo 30 tūkst. narių (tik apie 1,5% visų sergančiųjų).
      Organizacijos veikla sutelkta į 4 pagrindines sritis:
      1. Dokumentinė informacija. Ji skirta ligos prevencijai. Kas du mėnesiai leidžiamas 64 p. prenumeruojamas medicininis žurnalas, knygelės, bukletai įvairiomis temomis ir rekomendacijos diabeto kontrolės klausimais. Organizuojami susitikimai su visuomene kiekvienoje vietinėje asociacijoje; dalyvauja Paryžiuje kasmet eksponuojamoje diabeto parodoje, apie kurią skelbiama spaudoje. Parodą remia Prancūzijos sveikatos ministras; įsteigta telefoninė pagalbos linija, kur į klausimus atsako savanoriai medikai.
      2. Pagalba ir solidarumas. Šios paslaugos daugiausia teikiamos individualiai. Tai tarpusavio pagalba, savikontrolės priemonių skolinimas ar diabetu sergančiųjų sporto kursai.
      3. Gynyba ir teisinė narių apsauga. Šią veiklą koordinuoja specialus departamentas, padedantis spręsti įvairius klausimus, kurie rūpi diabetu sergantiesiems (pvz., vairavimas, profesinis darbas, draudimas). Kur reikia, PDA tarpininkauja narių labui valdžios institucijose, veda derybas su draudimo kompanijomis.
      4. Tyrimai. Atliekami moksliniai tyrimai, ieškant, kaip pagerinti sergančių žmonių gyvenimą. Tyrimus remia įsteigtas specialus fondas.

      Vaikų rėmimo programa
      Šiuo metu Tarptautinė diabeto federacija (TDF) vienija 183 nares - 142 pasaulio šalių asociacijas. TDF misija yra dirbti su savo narėmis asociacijomis: organizuoti sergančiųjų mokymą, visuomenės švietimo kampanijas, keistis diabeto kontrolės žiniomis. Daugiau informacijos žr. internete: www.idf.org
      Tarptautinėje Rotary organizacijoje yra 1,2 mln. narių 31 tūkst. klubų iš 160 pasaulio šalių.
      Eli Lilly kompanija yra viena didžiausių pasaulinių kompanijų, kuri gamina ir tiekia insuliną bei kitus vaistus.
      Tarptautinė diabeto federacija, Eli Lilly kompanija bei Tarptautinė Rotary organizacija bendromis jėgomis vykdo Tarptautinę vaikų rėmimo programą. Šie partneriai besivystančioms šalims per 3 metus skirs 720 tūkst. JAV dolerių vaikų rėmimo programai (aprūpinimui insulinu, savikontrolės priemonėmis, mokymui).

      I tipo diabeto gydymo naujovės
      Apie 10% visų sergančiųjų - I tipo diabetu sergantys žmonės. Dauguma jų yra jauni. Kasdienės insulino injekcijos neišgydo ligos, bet yra vienintelis šio tipo diabeto kontrolės būdas. 1921 m., išradus insuliną, įvyko didžiulė diabeto gydymo srities revoliucija. Per pastaruosius 10 metų daugėja mokslinių tyrimų, atveriančių naujas terapijos galimybes, kurios gerintų sergančių žmonių gyvenimą.
      I tipo diabetas yra kasos beta-ląstelių autoimuninės destrukcijos pasekmė. Šios ląstelės gamina insuliną, vienintelį hormoną, kuris mažina gliukozę. Susirgus diabetu beta-ląstelės šios funkcijos neatlieka. Todėl žmonės patys turi leistis insulino injekcijas. Kad žinotų, kiek preparato leisti, turi pradurti pirštą ir pasitikrinti kraujo gliukozę.
      Mokslininkai ilgą laiką bandė persodinti visą arba dalį sergančio žmogaus kasos. Pirmieji kasos transplantai atlikti 1960 ir 1970 m. 1990 m. buvo geriau patobulinta Largenhanso salelių, kuriose išskiriamas insulinas, persodinimo technika. Bet šis gydymas padidino atmetimo tikimybę. Operacija yra ne tik sudėtinga, bet po jos reikia ilgalaikės imuninės sistemos valdymo. Todėl daug mokslininkų komandų imasi naujų tyrimo būdų pakeisti pažeistas beta-ląsteles sveikomis, paimtomis iš embrionų ar suaugusiųjų giminės ląstelių, ar genų inžinerijos terapijos būdu.
      Visi žmogaus genai yra kiekvienoje kūno ląstelėje, kurių yra dešimtys tūkstančių. Kiekviena iš jų gali tapti kepenų, kraujo, nervų sistemos ar kita ląstele. Besivystydamos jos ,,diferencijuojasi”. Kitais žodžiais tariant, jos ,,specializuojasi” ir turi atlikti skirtingų organų funkciją. Likę nespecializuoti ląstelių genai yra slopinami. Mokslininkai šiandien stengiasi ,,pabudinti” šiuos genus, kad jie transformuotų nediferencijuotas ląsteles į insuliną gaminančias. Tai leistų išgydyti I tipo diabetą.

      PENDRA
      Šveicarijos kompanija Pendragon Medical pristatė pirmą neinvazinį sensorinį-rankinį laikrodį PENDRA gliukozės kiekiui matuoti. Prietaisas nuolat matuoja kraujo gliukozę be kraujo lašo. Jis taip pat signalizuoja apie kritinį hipoglikemijos lygį. Prietaisas aprobuotas 2003 m. gegužės mėnesį. 2004 m. juo jau bus prekiaujama Šveicarijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Graikijoje ir Austrijoje. Prietaiso duomenys gali būti analizuojami kompiuterio programa. ,,Tai padės pagerinti sergančiųjų diabetu gyvenimą, o gydytojams - patikslinti ligos gydymą”,- teigė Pendragon Medical atstovas Dr. Stephan Riether.
      Daugiau informacijos pateikta internete: www.pendragonmedical.com

      Diabeto prevencija: fizinis aktyvumas ir mityba
      Diabetas yra vienas iš pagrindinių XXI amžiaus negandų. Prognozuojama kad šios ligos plitimas didės nuo 5,1% šiandien iki 6,3% 2025 m. Vadinasi, per 25 metus suaugusiųjų, sergančių diabetu, skaičius pasaulyje pašoks nuo 194 iki 333 mln. Akivaizdi pasaulinė epidemija.
      II tipo diabetas yra 10 kartų dažnesnis negu I tipo ir sudaro apie 85-95% visų šios ligos atvejų išsivysčiusiose šalyse ir dar daugiau besivystančiose šalyse. Nuolatinį sergančiųjų gausėjimą lemia gyvensena: miestų plėtra, mitybos įpročių blogėjimas, fizinio aktyvumo stoka. ,,Šiandien 90% diabetu sergančių žmonių yra apkūnūs”, - tvirtino prof. Arnaud Basdevant (Prancūzija). Pasaulyje yra 1,1 bilijono per daug sveriančių, 350 mln. nutukusių žmonių. Reguliuoti kūno masę svarbi ligų prevencijos priemonė.
      ,,Yra galimybė mažinti šią blogybę sveikai maitinantis, ypač daugiau judant”, - sakė dr. Alberto Cormillot (Argentina). Didelė Amerikos studija, Diabeto prevencijos programa (DPP) aiškiai parodė, kad reguliarūs fiziniai pratimai, kartu su kitais gyvensenos gerinimo būdais, dieta, gali mažinti diabeto riziką 50%. ,,Nesvarbu, ar žmogus jaunas, ar vyresnio amžiaus, svarbiausia būti aktyviam”, - tvirtino dr. A. Cormillot. Jis apgailestavo, kad visiems, tiek vaikams, tiek suaugusiesiems trūksta fizinio aktyvumo. Kaip gerą pavyzdį, minėjo Kiniją ir Japoniją, kuriose tarnautojams įrengta kambarių fiziniams pratimams darbo metu atlikti.
      Kitomis studijomis dar aiškiau įrodyta, kad, numetus nors dalį svorio, galima išvengti II tipo diabeto ir tiems žmonėms, kurie turi polinkį juo sirgti. Pvz., pagal Nacionalinę diabeto, virškinimo ir inkstų ligų instituto diabeto prevencijos programą nustatyta, kad svorio metimas dieta ir fiziniu aktyvumu leidžia daugiau kaip 75% 60 m. ir vyresnio amžiaus žmonių išvengti tos sunkios ligos.
      (Straipsnio tęsinį skaitykite 2 (42) numeryje.)

      Pagal spaudos konferencijų informaciją
      straipsnį parengė Dalia Augustinaitė


Puslapis 18
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2003 m. lapkričio 6 d. vyko Pasaulinės diabeto dienos renginiai Ukmergėje. Dalyvavo LDA gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė.
      »  Lapkričio 8 d. Kauno ,,Insula” minėjo PDD.
      »  Lapkričio 11 d. posėdžiavo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba.
      »  Lapkričio 12, 20 d. ir gruodžio 16 d. vyko SAM darbo grupės posėdis tema ,,Dėl bendrųjų ir specialiųjų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo”. Dalyvavo LDA prezidentė.
      »  Lapkričio 12 d. vyko Vilniaus miesto Antakalnio suaugusiųjų poliklinikos ,,Beta” klubo konferencija Pasaulinei diabeto dienai pažymėti. Dalyvavo Vida Augustinienė.
      »  Lapkričio 13 d. transliuotas LDA prezidentės interviu Lietuvos radijo laidoje ,,Dienos žinios”. Šakiuose vyko PDD renginiai.
      »  Lapkričio 14 d. surengta LDA konferencija ,,Diabetas ir inkstų ligos”. Pranešimus skaitė KMU Endokrinologijos klinikos prof. Juozas Danilevičius, VU Urologijos ir nefrologijos klinikos vadovas prof. Balys Dainys. Diabeto dienos renginiai vyko Alytuje, Jonavoje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Pakruojyje, Pasvalyje, Pagėgiuose, Radviliškyje, Raseiniuose, Rokiškyje, Tauragėje, Varėnoje.
      »  Lapkričio 14 d. Lietuvos radijo laidoje ,,Ryto garsai” kalbėjo Vida Augustinienė, Genovaitė Naidzinavičienė, Janina Dainaravičienė, Albinas Pilypas.
      »  Lapkričio 15 d. Šeimos klinikoje ,,Inesa” vyko Plungės diabeto klubo konferencija Pasaulinei diabeto dienai pažymėti. Dalyvavo V. Augustinienė.
      »  Lapkričio 15 d. Druskininkų miesto diabeto klubas ,,Atgaja” savivaldybėje šventė 5 metų jubiliejų, taip pat vyko konferencija Pasaulinei diabeto dienai pažymėti. Dalyvavo LDA viceprezidentė Genovaitė Naidzinavičienė, sekretorė Janina Dainaravičienė. PDD renginiai vyko Šiauliuose, Vilkaviškyje.
      »  Lapkričio 16 d. Lietuvos radijo laidoje ,,Mes moterys” kalbėjo V. Augustinienė.
      »  Lapkričio 17 d. Pasaulinė diabeto diena paminėta Zarasų ,,Vilties” diabeto klube. Dalyvavo LDA vadovė.
      »  Lapkričio 18 d. Pasaulinės diabeto dienos minėjimas vyko Mažeikių diabeto klube ,,Žemaičių spėka”, lapkričio 19 d. - N. Akmenėje. ataskaitos apie
      »  Lapkričio 18 d. LDA būstinėje aptarta ekologiškai užaugintų maisto produktų reikšmė diabetu sergančiųjų mitybai.
      »  Lapkričio 20 d., gruodžio 3, 5 ir 10 d. SAM posėdžiavo ,,Darbo grupės parengti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo programą”. Dalyvavo V. Augustinienė.
      »  Lapkričio 21 d. Elektrėnuose surengtoje konferencijoje pranešimą skaitė prof. Dagmara Raigardienė. Dalyvavo LDA prezidentė.
      »  Lapkričio 21 d. LDA būstinėje svečiavosi Anykščių diabeto klubo delegacija. Buvo atlikti HbA1c tyrimai.
      »  Lapkričio 21 d. Joniškio diabeto klubas minėjo savo veiklos dešimtmetį.
      »  Lapkričio 25 d. Atviros Lietuvos fondo organizuotoje konferencijoje ,,Kas yra gera NVO” dalyvavo LDA prezidentė.
      »  Lapkričio 26 d. Kuršėnų diabeto klubas minėjo savo veiklos 5 metų jubiliejų.
      »  Lapkričio 27 d. vyko Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos susirinkimas.
      »  Lapkričio 28-29 d. Palangoje, konferencijoje ,,Aktualūs diabetologijos klausimai” pranešimą ,,Lietuvos diabeto asociacijos aktualijos” skaitė Vida Augustinienė.
      »  Gruodžio 2 d. Ignalinoje, seminare Pasaulinei diabeto dienai pažymėti, į klausimus apie diabeto klubo steigimą atsakė LDA prezidentė.
      »  Gruodžio 3 d. TV-3 laidoje ,,Vienas prieš vieną” dalyvavo SAM ministras Juozas Olekas ir LDA prezidentė Vida Augustinienė.
      »  Gruodžio 4 d. vyko Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdis. Svarstyta reumatoidinio artrito, Parkinsono ligos, artrozės, chlamidijų sukeltų lytiškai plintančių ligų, gonokokinės infekcijos, sifilio diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš PSDF biudžeto, metodikų projektai; vaistų glaukomos, artrito, Alzheimerio ir kitų ligų gydymui įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą; PSDF biudžeto lėšų skirstymo; atsiskaitymo su ASPĮ ir kiti klausimai. Dalyvavo PSDT narė LDA vadovė Vida Augustinienė.
      »  Gruodžio 9 d. seminare ,,ES socialinė politika ir E-valdžia” dalyvavo LDA prezidentė.
      »  Gruodžio 10 d. Vilniaus miesto glaukoma sergančių žmonių klubo susirinkime informacija apie diabetą ir LDA veiklą dalijosi V. Augustinienė.
      »  Gruodžio 18 d. posėdžiavo Privalomojo sveikatos draudimo taryba. Svarstyti klausimai dėl reabilitacijos ir sanatorinio gydymo organizavimo; kompensuojamųjų vaistų artritui gydyti; PSDF biudžeto ir restruktūrizavimo programos lėšų paskirstymo. Dalyvavo LDA prezidentė.
      »  Gruodžio 18 d. Trakuose vyko SAM ,,Darbo grupės parengti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo programą” seminaras.
      »  Gruodžio 24 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė ir narė Daiva Andriulienė susitikime su SAM ministru Juozu Oleku aptarė aktualius klausimus.
      »  Gruodžio 26-27 d. LDA prezidentė susitiko su Latvijos diabeto federacijos vadovais ir lankėsi ,,Diabeto operoje”. Joje dalyvavo ir Šiaulių krašto diabeto klubo ,,Lemtis” delegacija.
      »  2004 m. sausio 13 d. LDA prezidentė susitikime su SAM Valstybės sekretoriumi Vidmantu Žilinsku aptarė aktualius diabeto kontrolės klausimus.
      »  Sausio 14 d. Pasvalio diabeto draugija ,,Sveikata” kartu su savivaldybe kultūros namuose surengė konferenciją ,,Diabetas - dabartis ir ateitis”. Konferencijoje pranešimus skaitė prof. Juozas Danilevičius, kiti žinomi gydytojai ir LDA prezidentė.
      »  Sausio 16 d. posėdžiavo privalomojo sveikatos draudimo taryba. Svarstyti PSDF biudžeto išlaidų ASPP apmokėjimo, sveikatos programų finansavimo klausimai. Aptartos stacionarinių ASPP bazinės kainos. Kalbėta apie slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti bei apmokėti sutartis. Ieškota būdų, kaip tobulinti brangių tyrimų ir paslaugų apmokėjimo tvarką. Diskutuota dėl galimybės įsigyti greitosios medicininės pagalbos automobilių.
      »  Sausio 27 d. vyko LDA valdybos posėdis. Svarstyta, kaip pasirengti Tarybos posėdžiui.
      »  Sausio 30 d. vyko LDA tarybos posėdis. Pateikta prezidentės ir revizijos komisijos 2003 m. programos vykdymo ataskaitos. Patvirtinta 2004 m. darbo programa. Į LDA nuolatiniais sidabriniais rėmėjais priimta farmacinė kompanija Gedeon Richter LTD. bei Lietuvos ir Šveicarijos UAB Interlux. Pasikeista nuomonėmis aktualiais organizaciniais klausimais.


Puslapis 19
Nagų grybelis

      Paplitimas
      Nagų grybelis (onichomikozė) sudaro trečdalį visų grybelinių odos ligų ir apie 50% visų nagų ligų. Maždaug kas ketvirtas planetos gyventojas yra sirgęs šia liga. Grybelis vis dažniau diagnozuojamas ir Lietuvoje.
      Labiausiai jis paplitęs tarp pagyvenusių žmonių. Vyresnių kaip 60 m. ja serga 19,1-40% gyventojų; 40-60 m. amžiaus grupėje - 5-25%, o jaunesnių kaip 18 m. - tik 2,6% gyventojų. Taip pat žinoma, jog pėdų nagų grybeliu yra užsikrečiama 4 kartus dažniau nei rankų nagų. Onichomikozė yra lėtinė, lengvai plintanti liga, sukelianti komplikacijas, taip pat nemaža psichologinių bei profesinių rūpesčių.

      Nagų grybelio savybės:
      »  tai - užkrečiama, greitai plintanti liga;
      »  sergantysis gali užkrėsti aplinkinius (šeimos narius, bendradarbius ir kt.);
      »  negydoma infekcija greitai išplinta į kitas kūno vietas;
      »  liga yra vėlai diagnozuojama, nes ligoniai nekreipia dėmesio į pradinius ligos požymius;
      »  liga sukelia ligoniui nepatogumų, įvairių deformacijų, skausmą;
      »  netinkamai gydoma, liga dažnai recidyvuoja - prireikia pakartotinių gydymo kursų.

      Negydant, liga tampa lėtine ir progresuoja, todėl:
      »  sutrinka periferinė kraujotaka;
      »  lėtai gyja žaizdos;
      »  paūmėja diabetinės pėdos opos;

      Nagų grybelis gali išprovokuoti:
      »  tromboflebitą;
      »  celiulitą;
      »  urtikariją ir antrinę bakterinę infekciją.

      Grybelis sukelia psichologinių bei profesinių rūpesčių ir blogina sergančiojo gyvenimo kokybę. Dėl šios ligos:
      »  nepatogu stovėti bei vaikščioti;
      »  mažėja fizinis aktyvumas;
      »  sunku rašyti ir spausdinti;
      »  dažnai jaučiamas skausmas, kurį sunku malšinti;
      »  kyla kosmetinių defektų;
      »  vystosi depresija, nepilnavertiškumo jausmas;
      »  neestetiškas vaizdas gali mažinti įsidarbinimo ar pan. galimybes.

      Nagų grybelio eiga:
      »  prasideda nepastebimai, progresuoja lėtai;
      »  vėlai diagnozuojamas, nes ligoniai nesikreipia dėl pradinių pakitimų;
      »  ilgai gydomas, dažni recidyvai;
      »  yra lėtinė liga, nuo kurios savaime nepasveikstama, o negydoma ji progresuoja.

      Didesnė nagų grybelio grėsmė yra žmonėms, kurie:
      »  serga cukriniu diabetu;
      »  turi nepakankamą imunitetą (imunodeficitinės būklės) ir sutrikusią periferinę kraujotaką;
      »  netinkamai prisižiūri kojas ir rankas.

      Gydymas
      »  Nagų grybelio gydymas vietinio poveikio vaistais yra neveiksmingas, nes jie nepakankamai prasiskverbia į nago plokštelę ir guolį. Tačiau dalis autorių nurodo, kad šie preparatai gali mažinti grybelio plitimo tikimybę.
      »  Sisteminis gydymas (geriant tabletes ar kapsules) trunka 3-12 mėnesių (priklausomai nuo vaisto, nago pažeidimo gylio). Sisteminis grybelinės ligos gydymas yra brangus ir ilgas. Visiškai pasveikstama tik po12-18 mėnesių; iš karto po gydymo pasveiksta apie 50-80% ligonių. Deja, praėjus 12 mėnesių ir vėliau, nagų grybelis kartojasi daugiau nei pusei gydytų žmonių.
      »  Kombinuotas gydymas. Sisteminė terapija naujos kartos vaistais nuo grybelio, derinant juos su keratoliziniais preparatais, laikoma efektyvesniu ir trumpesniu gydymo metodu. Atsižvelgiant į pažeidimą, preparatų vartojimas gali būti derinamas su chirurginiu nagų šalinimu. Didesnį gydymo poveikį lemia tai, kad sisteminiai vaistai patenka į dar nepažeistą augantį nagą ir apsaugo jį nuo ligos plitimo.
      »  Chirurginis gydymas kaip pasirinktinis metodas nerekomenduojamas, nes yra kitų, veiksmingesnių ir pacientui patogesnių gydymo būdų.
      Baigus gydyti nagų grybelį (nesvarbu, koks gydymo metodas), kas 3-4 mėnesiai rekomenduojama lankytis pas dermatologą.

      Net ir geriausias gydymas neapsaugoja nuo pakartotinio užsikrėtimo, todėl pacientams būtina priminti elementariausias profilaktikos taisykles. Jiems privalu:
      »  reguliariai rankas ir kojas mazgotis su muilu ir kruopščiai nusausinti;
      »  taisyklingai karpytis nagus (neapvalinant nago kampučių). Negalima patiems kirpti grybelio pažeistos nago dalies;
      »  vengti kojas spaudžiančių kojinių ir batų, kad kojos neprakaituotų (grybelis geriausiai tarpsta drėgnose ir šiltose vietose);
      »  mūvėti kasdien keičiamas medvilnines arba vilnones kojines, nes jos geriau sugeria prakaitą;
      »  didesnės rizikos vietose (baseinuose, dušuose, pirtyse) avėti gumines šlepetes, svečiuose nevaikščioti basomis, neavėti kito žmogaus šlepečių;
      »  kreiptis į specialistą, pastebėjus bet kokius pėdų odos, tarpupirščių ar nagų pakitimus;
      »  nelakuoti pažeistų nagų.
      Šiuo metu jau yra profilaktinio poveikio preparatų, kurie veikia ne tik grybelį, bet ir jo sporas. Jų patariama vartoti sergančiojo šeimos nariams ir po grybelio gydymo, kad liga neatsinaujintų.
      Dar mūsų senoliai sakydavo: ruošk roges vasarą, o vežimą - žiemą. Taigi, jei pajūryje norima pasipuikuoti gražiais ir sveikais nagučiais, reikia rūpintis žiemą.

      Kaip saugotis?
      Grybeliai auga visur, taip pat ant žmogaus odos. Derėtų žinoti, jog ant odos grybelis gali išbūti ištisus mėnesius, kol išsivysto infekcija. Tik tinkama higiena ir reguliari kojų bei rankų priežiūra pastebimai mažina šios infekcijos pavojų.
      Dėl odoje besidauginančių grybelinių ligų sukėlėjų pleiskanoja oda, atsiranda bėrimų, įtrūkinėja ir niežti kojų tarpupirščių odą. Pažeistuose naguose pastebimi gelsvos spalvos ploteliai, nagai gali sustorėti, o kartais ištrupėti.
      Sąlyčio su mikroorganizmais išvengti neįmanoma. Lengviausiai užsikrečiama per grybelių sporas, dėvint jau sergančio asmens batus, drabužius ar naudojantis užkrėstomis prausimosi kempinėmis. Lengvai užsikrečiama, imant nedezinfekuotus bendro naudojimo reikmenis, taip pat viešosiose pirtyse, baseinuose ar bendruose dušuose. Nesisaugant čia esantys guminiai takeliai, medinės grotelės ar suolai, gali būti užkrato šaltinis. Būnant tokiose rizikos zonose, patariama avėti gumines šlepetes.
      Mažinti grybelio grėsmę galima elementariomis higienos priemonėmis. Geriausias būdas užkirsti kelią infekcijoms yra reguliarus rankų bei kojų plovimas su muilu ir šluostymas (sausai).
      Reguliarus ir taisyklingas nagų kirpimas taip pat padeda nesusirgti. Kojų pirštų nagai turi būti kerpami tiesiai, neapvalinant nago kampučių (apvalinant juos, nagai gali įaugti į odą).
      Kaip minėta, svarbi patogi avalynė, kad kojos nevargtų ir neprakaituotų. Kojinės tinka medvilninės, o batai - pagaminti iš ,,leidžiančių kvėpuoti” medžiagų. Kojines bei avalynę patariama kasdien keisti.
      Nesinaudotina svetimu rankšluosčiu rankoms bei kojoms šluostytis. Rankšluostis turi būti skalbiamas karštame vandenyje, švarus, kasdien keičiamas.
      Žmonės, kurių silpna imuninė sistema ar sergantys chroniškomis ligomis, yra mažiau atsparūs grybelio infekcijoms. Jie turi ypač atidžiai laikytis šių nurodymų.

      Susirgus
      Pastebėjus pėdų odos, tarpupirščių ar nagų pakitimus, reikia nedelsiant kreiptis į odos ligų specialistą. Laiku pastebėtas ir neįsisenėjęs grybelis išgydomas greičiau ir pigiau.
      Sergančiojo šeimos nariai taip pat turėtų konsultuotis su odos ligų specialistu. Jei grybeliu serga keli ar visi šeimos nariai, specialistai siūlo gydytis visiems kartu.
      Susirgus, naudotina atskira patalynė, šlepetės, avalynė, rankšluostis, kempinė, šukos ir kiti higienos reikmenys.
      Nešvarūs drabužiai laikomi atskirai ir skalbtini namuose.
      Šių reikalavimų turi laikytis kiekvienas žmogus, gyvenantis kartu su sergančiuoju.

      Įsidėmėtina
      Net ir pats geriausias gydymas neapsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo.

      Dezinfekcija
      Gydytojai pataria ligonio dėvėtą avalynę, kojines bei pirštines išmesti. Jei tokios galimybės nėra, šiuos daiktus būtina dezinfekuoti.
      Avalynė yra dezinfekuojama specialiu tirpalu - vatos tamponas vilgomas 25% formalino ar 40% acto rūgšties tirpale ir dedamas į avalynę. Tada avalynė polietileniniuose maišeliuose, sandariai užrišama ir laikoma dvi paras. Po dezinfekcijos ne mažiau kaip savaitę, kol išnyksta specifinis kvapas, avalynė vėdinama negyvenamoje patalpoje. Derėtų nepamiršti, jog formalinas yra lakus, todėl dezinfekuojamus batus reikia saugoti nuo vaikų.
      Avalynės dezinfekcija yra atliekama kelis sykius: pirmiausia baigus vartoti geriamus vaistus, paskiau - po trijų mėnesių.
      Drabužius, patalynę, baldų uždangalus, medvilnines kojines ar puskojines reikia 15 min. virinti 1% sodos ar skalbimo miltelių (10 g sodos ar skalbimo miltelių - 1 litrui vandens) tirpale.
      Sergančiojo naudotos žirklės ir kiti metaliniai instrumentai bei prausimosi kempinės virintinos ne trumpiau kaip 15 min.
      Praustuvus, voneles, vonią ar vonios kilimėlius derėtų plauti karštu vandeniu su dezinfekuojamąja priemone. Minkšti baldai valytini dulkių siurbliu.
      Patalpų grindys taip pat šluostomos su dezinfekuojamomis medžiagomis.

      Literatūra
      1. Chiritescu MM, Chiritescu ME, Scher RK. Newer systemic antifungal drugs for the treatment of onychomycosis. Clin Podiatr Med Surg 1996; 13: 741-758.
      2. Drake LA, Scher RK, Smith EB, et al. Effect of onychomycosis on quality of life. J Am Acad Dermatol 1998; 38: 702-704.
      3. Gupta AK, Sibbald RG, Lynde CW, et al. Onychomycosis in children: prevalence and treatment strategies. J Am Acad Dermatol 1997a: 36: 395-402.
      4. Lubeck DP. Measuring health-related quality of life in onychomycosis. J Am Acad Dermatol 1998; 38: S64-68.
      5. Marynissen G, Dallas W, De Doncker P. An epidemiological survey to assess the prevalence of foot diseases. Janssen Study Report Part I 1998. 56.
      6. Scher RK. Onychomycosis: a significant medical disorder. J Am Acad Dermatol 1996; 35: S2-S5.

      gyd. Eglė Rudinskienė


Puslapis 21
Linkime skinti laurus

      Vidmantas Pilibaitis ne tik nepasiduoda diabetui, bet ir sporto varžovams svarsčių kilnojimo čempionatuose. Aktyviai sportuojant gerėja sveikata ir lemtis dosni pergalių. O jų 2003 m. nepašykštėjo. Taigi džiaugiamės, kad LDA narys Vidmantas Pilibaitis:
      »  Vasario 22 d. Tarptautiniame veteranų turnyre ,,Žemdirbių taurė” Rokiškyje iškovojo I vietą;
      »  Kovo 1 d. Tarptautinėse veteranų K. Paltaroko taurės varžybose Panevėžio raj. Paistryje pelnė IV vietą;
      »  Balandžio 12 d. Pakruojo raj. Svarsčių kilnojimo pirmenybėse užėmė I vietą;
      »  Birželio 28 d. sporto žaidynėse Mindaugo karūnavimo 750-mečiui paminėti Vilniuje užėmė II vietą;
      »  Rugsėjo 13 d. Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionate Rokiškyje iškovojo I vietą.

      Varžybos vyko gražiai, nugalėtojai apdovanoti medaliais, taurėmis, prizais. Linkime ir 2004 m. mūsų Bičiuliui skinti laurus.

      Lietuvos diabeto asociacija


Puslapis 22
Paryžiuje aptartos gydymo naujovės


      Rugpjūčio 24-29 d. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje įvyko tarptautinės diabeto federacijos suvažiavimas. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 15 tūkst. dalyvių, iš įvairių pasaulio šalių. Tai gydytojai, slaugytojos, pacientų, taip pat vyriausybinių organizacijų atstovai. Šiame tarptautiniame diabetologijos renginyje beveik visi kalbėjusieji teigė, kad staigiai plintantis diabetas yra globalinė neganda. Kasmet vis daugiau diagnozuojama naujų šios ligos atvejų, be to, ne visi sergantieji žino apie tokią savo būklę.
      1985 m. pasaulyje cukriniu diabetu sirgo 30 mln., o šiandien dėl jo kenčia jau apie 190 mln. žmonių. Jeigu neužkirsime kelio epidemijai, 2025 m., šia liga sirgs 330 mln. žmonių. Europoje diabetu serga apie 5 proc. gyventojų. Daugėja jų ir Lietuvoje - 2003 m. sausio mėn. Sveikatos apsaugos ministerijos informacijos centro duomenimis - įregistruota 59 tūkst. Labiausiai plinta II tipo diabetas, todėl Paryžiuje ta tema skaityta daug pranešimų. Aptartos ligos priežastys, vystymosi ypatumai, metabolinio sindromo diagnostika ir gydymo aktualijos. Paskelbta diabeto gydymo naujovių. Visame pasaulyje ieškoma optimaliausių metodų, naujų patogių vartoti vaistų, kurie padėtų geriau kontroliuoti ligą. Kalbėta apie sukurtus insulino analogus (Aspart, dvifazį insuliną Aspart- NovoMix 30FlexPen), ateities inhaliacinius insulinus, taip pat jau vartojamą pompą. Gvildenti socialiniai ir ekonominiai klausimai, kurie vargina sergančius žmones.
      Išsivysčiusiose šalyse diabetas pagal mirties priežastis užima ketvirtą vietą.

      Kaip žinoma, dažniau šia liga suserga žmonės, kurie:
      »  yra vyresnio amžiaus;
      »  neracionaliai maitinasi, per daug vartoja angliavandenių, riebalų;
      »  mažai fiziškai juda, nesimankština-gyvena sėslų gyvenimą;
      »  per daug sveria;
      »  patiria stresų;
      »  paveldėję polinkį sirgti šia liga.

      Svarbiausios II tipo diabeto priežastys yra:
      »  periferinių audinių rezistentiškumas insulinui;
      »  sutrikusi kasos beta-ląstelių veikla.

      II tipo cukriniam diabetui būdinga:
      »  Sulėtėjusi pirmoji insulino sekrecijos fazė. Pavalgius insulino sekrecija yra nepakankama, neatitinka didėjančios glikemijos, todėl vystosi vadinamoji postprandialinė hiperglikemija.
      »  Per vėlyva ilgalaikė padidėjusi insulino sekrecija dėl periferinių audinių rezistentiškumo. Taigi kraujyje esti gausu ir insulino, ir gliukozės.
      »  Negebėjimas kompensuoti nakties metu kortizolio sukeltos hiperglikemijos, nors insulino gausu. Vadinasi, ligonis patiria ir hiperglikemiją, ir hiperinsulinemiją.

      Dabar jau įrodyta, kad padidėjusi glikemija 2 val. po valgio, t.y. postprandialinė hiperglikemija, sudaro grėsmę vystytis komplikacijoms. Ligonį gali varginti:
      »  Širdies bei kraujagyslių ligos. Sergančiuosius diabetu 2-4 kartus dažniau kankina širdies bei kraujagyslių ligos (miokardo infarktas, stenokardija) nei kitus žmones. Be to, jiems yra 40 kartų didesnė mirties dėl širdies bei kraujagyslių ligų grėsmė, lyginant su sveikųjų populiacija.
      »  Inkstų ligos. Kasmet nustatoma 35-40% atvejų inkstų veiklos nepakankamumo, kurio priežastis cukrinis diabetas.
      »  Akių ligos. Diabetas blogina regėjimą, dėl to žmogus gali apakti. 2% žmonių, sirgusų diabetu, po 15 metų apanka. 10% jų labai sutrinka regėjimas. Vienam iš 5 žmonių nustatomi ryškūs diabetinės retinopatijos požymiai dar diagnozuojant šią ligą. Apakimo grėsmė yra 25 kartus didesnė žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu negu kitiems.
      »  Nervų ligos. Jeigu diabetas pažeidžia nervus ir periferines kraujagysles, kartais tenka amputuoti kojas. Sergantiesiems cukriniu diabetu, lyginant su kitais žmonėmis, 15-40 kartų didesnė ši grėsmė.

      Įrodyta, kad žmonėms, sergantiems II tipo diabetu, labai svarbi tinkama mityba, fizinis aktyvumas, kuo normalesnis kūno svoris. Jei to nepakanka, skiriami medikamentai. Jei medikamentinėmis priemonėmis pavyksta sumažinti glikemiją po valgio (postprandialinę hiperglikemiją), dažnai galima sureguliuoti visos paros gliukozę. Atrandami vis nauji medikamentai (insulino analogai-Aspart, NovoMix 30), glikemiją mažinančios tabletės, tobulinamos savikontrolės priemonės-nauji insulino injektoriai, dozatoriai. Visa tai leidžia siekti gerų ligos kontrolės rodiklių. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tai padeda tolinti komplikacijas, lėtina jų progresavimą.

      Siektini glikemijos kontrolės rodikliai:
      »  Ryte nevalgius gliukozės-4,4-6,6 mmol/l;
      »  1 val. po valgio < 10,0 mmol/l;
      »  2 val. po valgio < 7,5 mmol/l;
      »  Vakare ( einant miegoti )-5,5-7,7 mmol/l;
      »  Glikuotas hemoglobinas (HbA1c%)-6,5% (iki 7%).

      Tarptautinės diabeto federacijos suvažiavime daug dėmesio skirta naujiems insulino analogams. Gydymas insulinu yra svarbus sergantiesiems II tipo diabetu, kai geriamieji preparatai tampa neveiksmingi. Tačiau daugelis šių ligonių būgštauja insulino injekcijų, jų atsisako, o gydytojams ne visada pavyksta spręsti apie tos terapijos būtinybę.
      Pagrindinė insulino užduotis - valdyti glikemiją, pakeičiant sveikos kasos sekreciją. Gaminami įvairūs insulino preparatai, kurie imituotų fiziologinį jo išsiskyrimo modelį.
      Biosintetiniai žmogaus insulinai, nors jų struktūra yra identiška žmogaus kasos gaminamam, neveikia taip, kaip sveiko žmogaus organizme. Mat kasoje gaminamas insulinas patenka į kraują, o šis preparatas injekcijomis iš poodžio riebalinio audinio turi rezorbuotis į kraują. Tam procesui reikia laiko, todėl insulino veikimas prasideda tik po 20-30 min., o maksimalus poveikis po 1-3 val. Tai sąlygoja postprandialinę hiperglikemiją (gausią gliukozę 2 val. po valgio). Naudojant insulino analogus: greito veikimo insuliną Aspart (NovoRapid), insulinų analogų mišinį NovoMix 30, šie insulino analogai yra absorbuojami daug greičiau nei Regular. O dėl greito ir trumpo veikimo, monomeriniai insulino analogai sukelia mažiau hipoglikemijų. Greito veikimo insulino analoge Aspart (NovoRapid), jo B28 pozicijoje esantis prolinas pakeistas asparto rūgštimi. Asparto rūgšties poveikis mažina molekulės stabilumą, todėl jis pradeda veikti po 10-20 min., ankstyvas veikimo pikas, trumpas veikimo laikas. Todėl šiuos insulinus vartojant galima išvengti didelės glikemijos po valgio, t.y. postprandialinės hiperglikemijos, bei vėlesnės hipoglikemijos.
      Dėl savo unikalios struktūros, Aspart insulinas turi daug privalumų, palyginti su įprastiniu trumpo veikimo biosintetiniu žmogaus insulinu: veiksmingiau (net 68 proc.) mažina glikemiją po valgio, gerina ilgalaikę metabolinę kontrolę (mažėja HbA1c), slopina hipoglikemijų grėsmę, ypač nakties metu (72 proc.). Po valgio išlieka bemaž nepakitęs kraujo gliukozės kiekis, patogu greitai jį sureguliuoti, galimas laisvesnis mitybos režimas.
      Šie insulinai švirkščiami prieš pat valgį arba tuoj po valgio. Insulinas Aspart veikia greitai, bet trumpai. Todėl norint kuo mažesnių gliukozės pokyčių, jį tektų leistis 4-5 kartus per dieną. Dvifazį insulino analogą-NovoMix 30 galima leistis rečiau, mažėja per parą glikemijos pokyčiai, pagerėja kompensacijos rodikliai. NovoMix 30 sudarytas iš 30 proc. tirpaus insulino Aspart ir 70 proc. kristalizuoto insulino Aspart protamino 100 V/ml santykiu 30/70. Toks dvifazio poveikio preparatas gerai imituoja fiziologinę insulino sekreciją. Palyginus su biosintetiniais žmogaus bifaziais insulinais, NovoMix 30 turi privalumų. Jis:
      »  Veiksmingiau mažina glikemiją po valgio;
      »  Rečiau sukelia hipoglikemijas (50 proc. sumažėja jų rizika);
      »  Laiduoja geresnę ilgalaikę metabolinę kontrolę;
      »  Mažiau didina svorį;
      »  Pasižymi geresniu poveikiu už Mixtard 30/70.
      Sergantiesiems II tipo cukriniu diabetu dvifazio insulino Aspart - NovoMix 30 patariama skirti dvi injekcijas: prieš pusryčius ir prieš vakarienę.

      Dvifazis insulinas Aspart - NovoMix 30 skiriamas sergantiesiems, kurių:
      »  blogi gliukozės rodikliai, vartojus maksimalias peroralinių medikamentų dozes;
      »  didelė postprandialinė hiperglikemija;
      »  dažnos hipoglikemijos;
      »  nepalanki nuostata dėl intensyvios insulino terapijos (jos atsisakoma);
      »  NovoMix30 FlexPen insulinas dažnai skiriamas pacientams, vartojusiems dvifazį biosintetinį žmogaus insuliną Mixtard 30/70.

      Insulino analogą galima vartoti prieš pat valgį ar tuoj po valgio. Šį insuliną galima derinti ir su geriamaisiais medikamentais. Insulinas NovoMix30 FlexPen (dvifazis insulino aspartas) Lietuvoje registruotas. Jis jau taikomas gydymui. Pirmoji patirtis teikia daug sėkmės vilčių.

      Gyd. Eglė Rudinskienė


Puslapis 23
Cukrinis diabetas ir jo sukeltos komplikacijos

      Cukrinis diabetas - tai lėtinė liga, kuri ilgainiui gali pažeisti kai kuriuos audinius ir organus. Labiausiai liga kenkia akims, kraujotakos, nervų sistemai ir inkstams. Komplikacijas sukelia ilgai trunkanti pagausėjusi kraujo gliukozė. Tinkamai gydomam pacientui siekiančiam geros diabeto kontrolės, dažnai pavyksta išvengti ar mažinti komplikacijų. Užleista liga sukelia komplikacijas, dėl kurių kartais net mirštama.
      Kas yra gera diabeto kontrolė? Tai tokie gliukozės kraujyje rodikliai, kurie padeda išvengti komplikacijų ar jų progresavimo. Norint įvertinti gydymo efektyvumą, būtina tirti kraujo gliukozę nevalgius, 2 val. po valgio arba nustatyti glikuotą hemoglobiną. Visi tyrimai yra informatyvūs ir papildo vienas kitą. Kokie jie turėtų būti, norint išvengti komplikacijų pateikti lentelėje ¹:

Glikemija (mmol/l) Gera Patenkinama Bloga
nevalgius 4.4-6.7 mažiau kaip 7.8 daugiau kaip 7.8
2 val. po valgio 4.4-8.9 mažiau kaip 10.0 daugiau kaip 10.0
HbA1c (%) mažiau kaip 6.5 6.5 - 7.5 daugiau kaip 7.5

      Siekiant geros diabeto kontrolės, didėja hipoglikemijos pavojus.
      Hipoglikemija - tai būklė, kai labai sumažėja gliukozės kraujyje (mažiau nei 3.3 mmol/l). Hipoglikemija pasireiškia tipiniais požymiais - alkio jausmu, prakaitavimu, stipriu širdies plakimu, galvos skausmu. Labai sumažėjus kraujyje cukraus, žmogus gali netekti sąmonės, būti varginamas traukulių arba net mirti.
      Kiekvienas ligonis vis kitaip junta hipoglikemiją. Labai svarbu kuo anksčiau atpažinti šią būklę, kad būtų spėjama išvengti sąmonės praradimo.
      Dažniausiai hipoglikemija vargina I tipo diabeto ligonius. Didelė bėda yra ta, kad ši būklė būdinga žmogui miegant. Tuomet ligonis prakaituoja, sapnuoja košmarus, o iš ryto atsikelia skaudančia galva ir labai išalkęs. Paprastai cukraus labiausiai mažėja apie 3 val. naktį. Todėl prieš einant miegoti reikia pasitikrinti kraujo gliukozę. Jei jos mažai, - papildomai pavalgyti. Kai kurie pacientai jokių simptomų nejunta arba tie požymiai kinta ar išnyksta. Kai kada hipoglikemija gali pasireikšti ligoniui pakeitus insulino rūšį. Ilgiau užtrukusi hipoglikemija gali sukelti hipoglikeminę komą. Tai gali pakenkti smegenims (nuo atminties praradimo iki psichikos sutrikimo).
      Cukraus kraujyje gali mažėti dėl:
      »  per didelės vaistų nuo cukraligės dozės;
      »  per didelės insulino dozės;
      »  stokos maisto (pavalgius per mažai arba nuo valgymo praėjus per daug laiko);
      »  per didelio fizinio krūvio (nuo cukrinio diabeto gydomam ligoniui);
      »  alkoholio vartojimo.

      Jei ištiktas hipoglikemijos ligonis nepraranda sąmonės, jam reikia duoti cukraus,saldaus gėrimo, sulčių, ar saldainį. Sąmonės netekusiam ligoniui, nedelsiant kviestinas gydytojas, kuris į veną suleidžia gliukozės, ar į raumenis - gliukagono. Reikia neužmiršti, kad tokiam ligoniui negalima nieko kišti į burną. Apibendrinant tai, kas pasakyta, galima padaryti šias išvadas: visada turėkite cukraus gabalėlių ar gliukozės tablečių, kad pajutę priepuolį išvengtumėte nelaimės.
      Hipoglikemijos riziką ženkliai mažina šiuolaikiniai insulinai, vadinami insulino analogais. Jie ne tik efektyviau mažina kraujyje gliukozės, bet ir hipoglikemijos pavojų. Įrodyta, kad, vartojant greito veikimo insulino analogą, naktinių hipoglikemijų sumažėja net 72% 2. Žmonės, sergantys II tipo diabetu, hipoglikemijos riziką gali sumažinti net 50% 3, jei vietoj įprastinio dvifazio ( mišraus insulino) žmogaus insulino 30/70 vartoja dvifazį insulino analogą 30/70 (mišrų insulino analogą).
      Ne mažiau svarbus ir insulino injektorius. FlexPen yra patikimas, paprastas ir tikslus insulino injektorius. Būtent juo ir galima švirkšti naujuosius insulino analogus, kurie padeda geriau kontroliuoti ligą ( mažiau komplikacijų ir geresnė gyvenimo kokybė), taip pat saugotis nuo hipoglikemijų.

      Informacija nemokamu telefonu 8 800 21222      
      Novo Nordisk A/S atstovybė Lietuvoje      

      Nuorodos:
      1. Valstybės Žinios. 2002, Nr 90,
      2. Heller S Diabetes 2001, 50(2), A137
      3. Boehm BO, Home PD Diabet Med 2002; 19(5) 393-399

      Gyd. Alminas Jarašiūnas


Puslapis 24
Kviečia Diabeto centras


Puikios kvalifikacijos medikės. Iš dešinės Rita Zibalytė, gyd. endokrinologė Ona Regina Jurkauskienė, ketvirta - Gražina Mereškevičiūtė su "Beta" klubo nare Eleonora Miškiniene
      Vilniaus m. Antakalnio poliklinikoje 1999 m. farmacinės kompanijos Eli Lilly lėšomis įkurtas Diabeto centras. Jo tikslas - gerinti diabetu sergančių žmonių medicininę priežiūrą, išaiškinti pacientams svarbiausias žinias apie šią ligą ir jos kontrolę. Išmokęs tinkamos gyvensenos, žmogus geriau jaučiasi ir suvokia, kad sveikatą sąlygoja ir jo paties pastangos bei poelgiai. Centre veikia diabeto mokykla ir diabetinės pėdos priežiūros kabinetas. Čia dirbanti slaugytoja podiatristė Rita Zibalytė atlieka opų prevencinį darbą - gydomąjį pedikiūrą, šalina nuospaudas, gydo odos įtrūkimus, įaugusius nagus ir kitas smulkias pėdos opas. Tuo būdu užkertamas kelias atsirasti pėdose opoms, gangrenai, kojų amputacijoms. Čia gydomos ir pėdų opos. Taigi visi pacientai dėl mažiausių kojų pažeidimų taip pat profilaktiškai privalo kas 1 - 2 mėn lankytis diabetinės pėdos kabinete.
      Atliekant prevencinį darbą, opų Antakalnio poliklinikos pacientams gerokai sumažėja (1 lentelė).
      Net apie 80 % ligonių diabetinių pėdų opos buvo užgydytos ambulatorinėmis sąlygomis, sutaupant valstybės lėšas (2 lentelė). Žinoma, būtina sąlyga - kreiptis į Diabeto centro endokrinologą ar tiesiai į diabetinės pėdos kabinetą, vos tik įtarus odos pažeidimą, o dar geriau, kaip minėta, reguliariai.

      Gydytoja endokrinologė Ona Regina Jurkauskienė

      Antakalnio poliklinikos Diabeto centre 1996 - 2002 m. gydytos pėdų opos:

1 lentelė. Opų skaičius
Metai Antakalnio poliklinikoje registruotų pacientų skaičius Kitų poliklinikų pacientų skaičius Iš viso
1996 85 48 133
1997 47 35 82
1998 37 36 73
1999 31 35 66
2000 28 43 71
2001 18 41 59
2002 15 32 47
Iš viso: 531

2 lentelė. Gydytų opų baigtis
Metai Išgydyta poliklinikoje Išgydyta stacionare Mažosios amputacijos Didžiosios amputacijos
1996 - 1999 291 47 12 4
2000 53 14 3 1
2001 46 9 3 1
2002 32 10 4 1
Iš viso : 422 (79,47 %) 80 (15,06 %) 22 (4,14 %) 7 (1, 33 %)Puslapis 25
Diabetinė pėda

      Diabetinė pėda yra:
      »  polineuropatija, pasireiškianti sensorinių, motorinių ir autonominių kojų nervų pažeidimais;
      »  lėtinė obliteracinė periferinių kraujagyslių liga, pasireiškianti kraujagyslių ateroskleroze.
      Diabetnė pėda skirstoma į: neuropatinę (55 proc.), išeminę (10 proc.), neuroišeminę (35 proc.).
      Jai atsirasti turi įtakos: cukrinio diabeto trukmė, paciento amžius, metaboliniai sutrikimai (gliukozės kraujyje, lipidų apykaitos rodikliai, didelis arterinis kraujospūdis).
      Diabetinė pėda vystosi iš lėto.

      Neuropatinė pėda
      Neuropatinė pėda sutrikdo sensorinių, motorinių ir autonominių nervų funkciją.
      Sensorinių nervų sistemos pažeidimas pasireiškia galūnių tirpimu, “skruzdėlių bėgiojimo“ pojūčiais, vėliau skausminiu sindromu. Skausmai vargina ligonį, esantį ramybės būsenoje, nakties metu. Skausmai simetriniai, įvairaus pobūdžio ir intensyvumo: deginantys, diegiantys, plėšiantys, maudžiantys, graužiantys, taip pat primena danties sopėjimą. Skausmą dažnai lydi parastezijos: varginantis perštėjimas, šaltumas ar karštumas, tirpimas, dilgčiojimas.
      Ligai progresuojant, galūnės darosi nejautrios, silpnėja ar visai išnyksta jutimai - tai “kojinių“ ar “pirštinių“ sindromas. Nors mechaninių, terminių ir cheminių dirgiklių ligonis nejaučia, jį kartais kankina skausmingi dilgčiojimai.
      Esant motorinei neuropatijai, ligoniui gali atrofuotis ir silpnėti atskiri pėdos raumenys, pėdų pirštai, deformuojasi, atsikiša padikaulių galvutės, išryškėja plaktukiniai pirštai, padidėja pėdos keltis. Prarandama galimybė remtis normaliais fiziologiniais pėdos atramos taškais, didėja spaudimas po padikaulių galvutėmis ir pirštais. Formuojasi nuospaudos.
      Autonominės neuropatijos rezultatas - sumažėjusi ar visai išnykusi prakaito liaukų sekrecija kojose. Dėl tos priežasties oda darosi sausa, pleiskanoja.

      Angiopatinė, išeminė pėda
      Šiuo atveju vystosi galūnių kraujagyslių aterosklerozė. Mažėja arterijų spindis, pamažu šiek tiek ar jos visiškai užanka, sutrinka audinių mityba. Ligos požymiai - skausmas blauzdose einant, vadinamasis protarpinis šlubavimas. Ligai progresuojant, skausmai juntami ir ramybės būsenoje.

      Neuropatinės pėdos požymiai:
      »  šilta, sausa oda;
      »  pėdų nejautrumas;
      »  raumenų atrofija, pėdų deformacijos;
      »  įtrūkimai kulnyse;
      »  skausmas nejudant, parastezijos.

      Išeminės pėdos požymiai:
      »  skausmas vaikščiojant;
      »  šaltos kojos;
      »  pakėlus koją - pabalimas;
      »  nuslinkę kojų plaukai;
      »  neužčiuopiamas pėdos arterijų pulsas.

      Diabetinės pėdos neatsparios išopėjimui. Iš diabetu sergančių žmonių 5,3 - 10,5 % kankina kojų opos. Jungtinės Karalystės - ir JAV specialistų tyrimais (1999) nustatyta, kad daugiau nei 63 % pėdų išopėjimo atvejų priežastis yra vadinamoji klinikinė triada:
      »  sensorinė neuropatija;
      »  pėdos deformacijos;
      »  nedidelė pėdos trauma.
      30 % opų atsiranda dėl nuospaudų.

      Diabetinės opos linkusios recidyvuoti. Atlikti tyrimai rodo, kad po vienerių, trejų ar penkerių metų opų kartojimosi dažnis yra atitinkamai 44 %, 61 % ir 70 %. Išopėjimų pavojų didina blogos socialinės sąlygos, nusilpęs regėjimas, ypač jei žmogus gyvena vienas.
      Infekuota diabetinė pėda yra grėsminga, nes 25 - 50 % pacientų baigiasi gangrena ir galūnės amputacija (susilpnėjusios imininės sistemos, metaboliniai sutrikimai ir pan.). Taigi labai svarbu laiku (ne per vėlai) diagnozuoti ir gydyti diabetinės pėdos infekciją.
      Neuropatinės opos dažniausiai yra neskausmingos, gerai gydant išgyja 80 - 90 % žmonių.
      Išeminės opos dažniausiai skausmingos. Ši liga paprastai pažeidžia pėdos kraštus, pirmo piršto sritį, kulnis. Grynų išeminių opų pasitaiko tik ~ 10 %. Gerai gydant pasveikstama apie 70 % atvejų.

      Opų gydymas
      Menkiausius odos paviršiaus sužalojimus ar infekciją (bakterinę ar grybelinę) privaloma intensyviai gydyti. Dauguma opų gydoma ambulatorinėmis sąlygomis. Tai trunka 6 - 14 savaičių. Tačiau komplikuotos opos, išplitus infekcijai, gyja ilgiau ir tokiais atvejais ligonį dažnai tenka hospitalizuoti. Žinotina:
      »  atsiradusi nuospauda turi būti pašalinama: reikia atverti opos dugną, kad ištekėtų pūliai;
      »  būtina antibiotikų terapija;
      »  reikia kojai ramybės, patogios avalynės, gal ramentų, kad nebūtų spaudžiama žaizda;
      »  privaloma gerai kontruoliuoti diabetą;
      »  būtinas gydymas (žaizdos valymas, nekrektomija), kurį atlieka podiatristė;
      »  esant išeminei opai, konservatyvus gydymas ne visada sėkmingas. Vengiant galūnės amputacijos, būtina kraujagyslių rekonstrukcija.

      Diabetinės neuropatijos profilaktika ir gydymas
      Gera diabeto kontrolė yra vienintelė žinoma priemonė, mažinanti diabetinės neuropatijos grėsmę, stabdanti jos progresavimą, taip pat garantuojanti ligonio geresnę savijautą.

      Rekomenduojami medikamentai:
      B grupės vitaminai. Benfotiaminas - veiksminga jo kombinacija su vitaminais B6 ir B12.
      Antioksidantai - alfa lipoinė rūgštis - 60 mg/d.
      Pentoxifilnas. Gerina kraujo apytaką, išplečia kraujagysles, mažina periferinį kraujagyslių priešinimąsi, kraujo klampumą.

      Gydant skausmo sindromą patariama konsultuotis su psichologu. Dėvėtinos aptemptos kojinės, kurios mažina plaukų folikulų judrumą. Esant paviršiniams skausmams, vartotini tepalai (pvz. capsaicin 4 kartus per dieną), taip pat analgetikai (nesteroidiniai priešuždegiminiai), aspirinas. Ligoniui gali būti skiriami ir tokie vaistai:
      »  tricikliniai andidepresantai (amitriptilinas 15 mg per parą);
      »  klonidinas. Jis sukelia mieguistumą ir hipotenziją ( imamas vakare);
      »  karbomazepinas (tegretolis, finleptinas) - 20 mg iki 3 kartų per dieną;
      »  nervo blokada. (lidokaino infuzija);
      »  gapapentinas (naujos generacijos antikolvulsinis), neurontinas.

      Podiatro pareiga yra pašalinti priežastis, kurios turi įtakos opų atsiradimui (gydyti pacientų nuospaudas, įtrūkimus, nagų deformacijas, grybelines ligas ir kt.).

      Pacientui patariama:
      »  kasdien plauti kojas drungnu vandeniu su muilu, švelniai, sausai nušluostyti pėdas, ypač tarpupirščius;
      »  kasdien apžiūrėti pėdas, ar neatsirado žaizdų, pūslių, nuospaudų, ar neparaudo, nepamėlo oda. Tartis su podiatru, kaip gydyti odos sukietėjimus, nuospaudas, lėtai gyjančias žaizdas;
      »  kojų nagus karpyti mažomis žirklutėmis, prieš tai 15 min. pamirkius pėdas drungname vandenyje. Aštrius nagų kampus lyginti dildele;
      »  mūvėti švarias, jei šalta, - šiltas kojines, tokias, kurios nespaustų pirštų ir nesiraukšlėtų batuose;
      »  avėti patogius batus, kurie nepritrintų pūslių ar nuospaudų. Naujus batus geriausia praavėti namie po 2-3 val. Rekomenduojami batai uždarais pirštais ir storais padais;
      »  neūkyti ir stengtis koreguoti kūno svorį.

      Žinotinos ir kitos priemonės kojoms saugoti. Taigi reikia:
      »  neplauti kojų karštu ar šaltu vandeniu;
      »  nešalinti nuospaudų ar odos sukietėjimų patiems ir negydyti jų ,,liaudiškais“ vaistais ir būdais. Visais atvejais būtina kreiptis į endokrinologą siuntimo į Diabetinės pėdos kabinetą pas podiatristą, o pavojingesniais atvejais - į ligoninę specializuotam gydymui.

      Gydytoja endokrinologė Ona Regina Jurkauskienė


Puslapis 26
Magnio papildų svarba


      Pastarųjų metų klinikiniai stebėjimai pateikia vis daugiau duomenų apie magnio reikšmę siekiant atitolinti ar išvengti diabeto ir jo komplikacijų, ypač širdies ir kraujagyslių ligų.
      Tikimybė, kad su maistu negauname kasdienai reikalingo magnio kiekio yra gana didelė. Sergantiesiems diabetu ji dar didesnė, nes speciali dieta, kai kurie vaistai vartojami diabeto gydymui irgi keičia magnio apykaitą. Taip pat padidėja magnio netekimas su šlapimu. Todėl gydytojai vis daugiau dėmesio skiria magnio trūkumo organizme koregavimui ir magnio papildų vartojimui.
      Magnis saugo kraujagysles nuo aterosklerozės, mažina trombų susidarymo ir arterijų užsikimšimo tikimybę, o tai labai svarbu norint išvengti tokių sunkių komplikacijų kaip insultas bei infarktas. Atpalaiduodamas raumenis, reguliuodamas širdies darbą, magnis padeda reguliuoti kraujo spaudimą. pertenzija. Sergantiesiems diabetu ypač svarbu užtikrinti normalų magnio kiekį ląstelėse, nes trūkstant jo atsiranda rezistencija insulinui. O to pasekoje dėl sumažėjusio insulino aktyvumo prasideda arterijų pažeidimai, aterosklerozė, hipertenzija, retinopatijos. Magnis yra tarsi organizmo sargas nuo neigiamo streso poveikio nervams, širdžiai bei visam organizmui. Nustatyta, kad streso būsenoje (bet kuri liga taip pat yra didžiulis stresas organizmui) kraujyje ir ląstelėse sumažėja magnio. Todėl patiriantiems stresą, jaučiantiems padidintą nervingumą, dirglumą, sergantiems lėtinėmis ligomis, rekomenduojama vartoti magnio preparatus. Teigiamą magnio poveikį nervų, širdies ir kraujagyslių sistemai sustiprina vitaminas B6.

      Reikėtų priminti, kad magnio papildai, kaip ir bet kurie kiti vaistai turi būti saugūs, tai yra tinkami sergantiesiems diabetu. Šiuo metu vaistinėse galima įsigyti Suomijoje pagamintus magnio preparatus “Magnex 350 mg”. Tai labai kokybiški, be cukraus, konservantų magnio papildai, kurių didžiają tabletės dalį sudaro reikalingas magnis, magnio oksido junginyje. Magnio oksidas - ilgiausią vartojimo patirtį turintis junginys. Reikėtų priminti, kad pirmiausiai magnio oksidas buvo vartojamas skrandžio rūgštingumui mažinti. Jis patekęs į skrandį greitai susijungia su skrandžio druskos rūgštimi, taip sumažina per didelį rūgštingumą ir rėmenį. Vėliau ištyrus magnio pasisavinimo organizme ypatybes, paaiškėjo kad magnį organizmas pasisavina ne skrandyje, bet žarnyne ir tik gryną (elementinį) magnį. Ir kuo yra didesnis magnio trūkumas, tuo organizmas jo daugiau pasisavina. Taigi magnio oksidas susijungęs su druskos rūgštimi virsta magnio chloridu, iš kurio žarnyne atsipalaidavęs grynas magnis ir pasisavinamas. Tai labai fiziologiškas magnio papildymas. Magnio oksidas - natūralus junginys susidedantis iš magnio ir deguonies. Todėl yra saugesnis nei dirbtinai sukurti organiniai magnio junginai - citratai ar laktatai.Skirtingai nuo dengtų magnio preparatų tablečių (turinčių magnio laktato), kurios ištirpusios žarnyne sudaro nepalankią rūgščią terpę, magnio oksido tabletės neiškreipia žarnyno šarminės terpės, nesukelia žarnyno sudirginimo, alergijos ir todėl jas galima saugiai vartoti ilgą laiką. Rekomenduojamas magnio vartojimo kursas 1-2 mėnesiai, na o sergantieji diabetu labai dažnai turi vartoti ilgiau. Todėl „Magnex 350 mg“ labai tinkami ir saugūs vartoti jei reikia ir labai ilgą laiką.
      Naujausi klinikiniai tyrimai, įrodantys magnio naudą ligų profilaktikai ir gydymui, pasaulyje atliekami su magnio oksidu, dėl dviejų, tiek gydytojui, tiek pacientui svarbių priežasčių. Pirma - šis junginys yra geriausiai iš visų magnio junginių toleruojamas, todėl tinkamiausias vartoti kai reikia didesnių dozių ar ilgesnį laiką. Antra - kadangi magnio oksido junginys turi didžiausią elementinio magnio kiekį, todėl galima greitai ir efektyviai atsatyti magnio trūkumą organizme. „Magnex 350 mg“vienoje tabletėje telpa visa magnio dienos norma. Tai labai patogu pacientui, o gydytojui garantija, kad pacientas tikrai vartos tiek kiek reikia magnio.

      Medicinos daktarė Kristina Borkienė


Puslapis 27
Identifikavimo apyranke


Apyrankių kainos:
pasidabruota - 26 Lt,
paauksuota - 35 Lt,
sidabrinė - 15 Lt už 1 g,
auksinė - 60 Lt už 1 g.
      Pranešame, kad diabetu sergantys žmones gali isigyti identifikavimo apyrankę. Nelaimes atveju, pvz., ištikus hipoglikemijai, ji pades šalia esantiesiems, taip pat medikams greičiau nustatyti, kad žmogus serga cukriniu diabetu. Apyrankeje išgraviruota ženklelis "dia", taip pat sergančiojo vardas, pavarde, telefonas, kuriuo reiketu pranešti apie žmogaus būklę; nurodomi jo vaistai - insulinas ar tabletes.
      Apyrankiu (pasidabruotu, paauksuotu, sidabriniu ar auksiniu pagal pageidavimą ir finansines galimybes) galima užsisakyti ar teirautis smulkesnes informacijos adresu:

      UAB "Alpera"
      Titnago g. 10, Vilnius 2053
      Tel.: 8-5 2311667
      Tel./faksas: 8-5 2455012
      Mob. tel. 8 687 16182

      Diabeto klubų, bendrijų, draugijų vadovai kviečiami apie šią galimybę informuoti savo miesto ir rajono sergančiuosius, taip pat padeti gauti apyrankes pageidaujantiesiems. Apie apyrankes reikšmę reiketu informuoti greitosios pagalbos, policijos darbuotojus bei visą bendruomenę.

      Lietuvos diabeto asociacijaMaloniai kviečia

      Kavinė-valgykla "DIA". Joje didelis pasirinkimas skanių patiekalų ne tik diabetu sergantiems, bet ir sveikiems žmonėms. Dirbame kasdien (išskyrus šventadienius) 10-17 val.
      Mūsų adresas: Vilniaus g. 29, Vilnius


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K. Kudirkienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-2600 Vilnius, tel. (8-5) 262-07-83, faks. 261-06-39.