»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 3 (47) Rugpjūčio mėn., 2005

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott Medisense atstovas UAB Abovita, Aconitum, Sanofi-Aventis Lietuva, Berlin Chemie Menarini Baltic, Convatec, Eksmos MTC, Interlux, Limeta, Novo Nordisk Pharma, Diagnostikos padalinys HOFFMAN - LA ROCHE Ltd. atstovybė, Vitabalans OY atstovybė, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG..


Mieli skaitytojai, maloniai kviečiame apsilankyti diabeto forume.


Lietuvos diabeto asociacijos VI suvažiavimas

      Lietuvos diabeto asociacijos VI suvažiavimas įvyko 2005 m. birželio 10 d. Jame dalyvavo 130 delegatų ir daugiau kaip 50 svečių. Pateikiame svečių kalbs, ataskaitas, vertinimus ir kitą svarbiausią suvažiavimo medžiagą.

      Dr. Isuf Kalo,
      Lietuvos diabeto asociacijos Garbės narys, Pasaulio banko konsultantas, buvęs Pasaulio sveikatos organizacijos St. Vincento deklaracijos bei DAWN studijos ekspertas

Kalba dr. Isuf Kalo
      Lietuvos diabeto asociacija, remdamasi St. Vincento deklaracijos rekomendacijomis, atlieka didžiulį darbą, gerindama sergančių diabetu žmonių gyvenimo kokybę. LDA yra viena iš aktyviausiai ir geriausiai dirbančių organizacijų Europoje. Jūsų organizacijos darbas įvertintas aukštu lygiu, LDA prezidentė išrinkta Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos nare. Tai, kas pasiekta Lietuvoje, sprendžiant diabeto gydymo ir prevencijos uždavinius, yra jūsų visų pastangomis. Esate privilegijuoti, turėdami tokią prezidentę, kuri pati serga diabetu, puikiai žino ligos keliamas negandas ir nenuilstamai kovoja, gindama pacientų teises. Tai yra nuostabu. Gydytojai žino, kas vyksta žmogaus organizmo ląstelėse, bet apie sergančiojo savijautą tegali nujausti. O jums tai ne paslaptis. Sveikinu jūsų prezidentę Vidą Augustinienę, kuri ne tik rašo knygas, bet ir renginiuose dalijasi patirtimi. Šiuo metu visas pasaulis yra reformų kelyje. O sveikatos reformos yra labai prastos, nes jos „kurčios“ pacientams. Iki šiol buvo investuojama tik į mediciną, bet ne į žmogų. Tačiau dabar keliamas klausimas, kad sveikatos sistemos centre būtų pacientas. Gydytojai yra jūsų draugai ir turi būti jūsų partneriai. Būtent toks bendradarbiavimas – sveikatos sistemos siektinas tikslas. Linkiu jums kuo didžiausios sėkmės.

      Raimonda Sadauskienė,
      Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje atstovė
      Dėkoju už kvietimą dalyvauti VI LDA suvažiavime ir džiaugiuosi galimybe jus visus pasveikinti. PSO daug dėmesio skiria diabetui. Kartu su jumis dirbdami ranka rankon, galime daug nuveikti, įgyvendinant sveikatos programas, užkertant kelią diabeto epidemijai. Noriu informuoti, kad PSO atstovybė Lietuvoje labai gerai vertina Lietuvos diabeto asociacijos veiklą, kuri atitinka visas Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Didžiuojamės šios organizacijos aktyvia veikla ir linkime tolimesnės sėkmės.

      Antanas Matulas,
      LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Kalba Antanas Matulas
      Dėkoju už kvietimą dalyvauti suvažiavime, džiaugiuosi, kad tokia organizacija yra. Būdami valdžioje, mes netampame kolegomis ir draugais, o gaminame šūsnis popierių. Dabar buvo Asociacijai didelis smūgis dėl biudžeto lėšų skirstymo. Asociacijos prezidentė ryžtingai gynė sergančiųjų interesus ir, kiek įmanoma, laimėjo pagal susiklosčiusią situaciją. Ruošiant vaistų kompensavimo programą, svarbu, kad žmonėms vaistai taptų prieinami ir deramai kompensuojami.
      Svečias perskaitė LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto sveikinimus, kuriame pažymima, kad diabeto gydymo ir prevencijos rezultatai yra ir LDA nuopelnas. Perskaitė ir kitą, Tėvynės Sąjungos sveikinimą, pasirašytą Tėvynės Sąjungos pirmininko pavaduotojos, LR Seimo narės Rasos Juknevičienės, taip pat Tėvynės Sąjungos Seime frakcijos seniūnės Irenos Degutienės. Atstovas perdavė sveikinimus ir linkėjimus nuo Tėvynės Sąjungos pirmininko Andriaus Kubiliaus. Kalbėtojas džiaugėsi galimybe bendradarbiauti su LDA, jos prezidente Vida Augustiniene, sprendžiant ne tik diabeto, bet ir visų Lietuvos pacientų sveikatos problemas.

      Alfredas Nazarovas,
      Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
      Socialinės integracijos departamento direktorius

      Aš jau antrą kartą dalyvauju jūsų renginyje ir LDA pažįstu kaip svarbią ministerijos partnerę. Asociacija prezidentės vaidmenyje labai profesionaliai gina savo interesus. Jis pažymėjo, kad, LDA siūlymu, ministerija pakoregavo pašalpų mokėjimo sergantiems diabetu vaikams poįstatyminius dokumentus. Kalbėtojas perdavė ministerijos ir ministrės Vilijos Blinkevičiūtės sveikinimus ir kuo geriausius linkėjimus.

      Algis Sasnauskas,

Kalba Rytas Ostrauskas
      Valstybinės ligonių kasos direktorius
      Sveikinu jūsų organizaciją, kuri yra stipri ir plačiai žinoma. VLK labai svarbu, kad pacientai proporcingai gautų kompensuojamųjų vaistų ir kuo geriau būtų patenkinami jų poreikiai. LDA gerai atstovauja diabetu sergančių žmonių interesams. Linkiu tolimesnės sėkmės ir malonaus bendradarbiavimo.

      Dr. Rytas Ostrauskas,
      KMU Endokrinologijos instituto direktoriaus pavaduotojas
      Nuoširdžiai dėkoju už kvietimą dalyvauti šiame suvažiavime. Mes, mokslininkai, ieškome vaistų, kuriais būtų galima išgydyti diabetą, tačiau tenka tik apgailestauti, kad norimų rezultatų dar nepasiekėme, nors tyrimai atliekami labai seniai. Pasaulio mokslininkų vardu jus užtikrinu, kad nenuilstamai ieškosime būdų ir vaistų šiai klastingai ligai įveikti.

      Danutė Kašubienė,
      Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narė, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė
      Sveikinu jus visus ir labai džiaugiuosi, kad Vida Augustinienė vadovauja Lietuvos pacientų organizacijai. Viena organizacija atskirai nepasiekia tiek, kiek pasiekia visos kartu. Vida Augustinienė principingai gina mūsų interesus, tinkamai atstovauja, todėl mes sėkmingiau galime siekti rezultatų.

      Genovaitė Naidzinavičienė perskaitė sveikinimus, telegramas LDA suvažiavimui. Jų gauta iš Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono prezidento Dr. Wim Wintjiens, Kipro sergančių diabetu žmonių asociacijos prezidentės Dinos Constantinides, Latvijos vaikų ir jaunimo diabeto asociacijos prezidentės Inaros Pužulės, Vokietijos komiteto diabetu sergantiems vaikams Lietuvoje remti pirmininkės Lilly Karn, LDA Garbės narės Irenos Grakauskienės.
      Tylos minute pagerbti mirusieji: Dr. Antanas V. Stepanas – Garbės narys, Petras Kontrimas – Varėnos diabeto klubo pirmininkas.
      Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė pateikė suvažiavimui 2002-2005 m. LDA darbo ataskaitą.

      Organizaciniai klausimai

Kalba Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė
      2002 m. LDA persikėlė į naujas patalpas. UAB Sanofi-Aventis Lietuva ir Aconitum tapo auksiniais, o Interlux ir Gedeon Richter Ltd. sidabriniais rėmėjais. LDA gretas papildė Pagėgių savivaldybės diabeto klubas „Rambynas“. Iš organizacijos pašalintas Vilniaus miesto cukralige sergančiųjų klubas „DIA“. Aktualūs klausimai aptarti dešimtyse Tarybos ir Valdybos posėdžių.

      Atstovavimas įvairiose institucijose
      2002 m. įsteigta Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba, kurios pirmininke išrinkta LDA vadovė. 2003 m. Vida Augustinienė LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto sprendimu patvirtinta šio Komiteto neetatine eksperte, Sveikatos apsaugos ministro įsakymu – Privalomojo sveikatos draudimo tarybos, o 2005 m. – SAM Kolegijos nare. Taip pat ji atstovauja pacientų interesams įvairiose SAM ministro įsakymu sudarytose darbo grupėse.
      2000-2003 m. LDA prezidentė buvo Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) 2003 m. vykusio Kongreso Paryžiuje organizacinio komiteto narė. 2003 m. ji išrinkta TDF Europos regiono valdybos ir DEPAC darbo grupės nare, taip pat Tarptautinio diabeto žurnalų komiteto organizacinio komiteto vadove.

      Renginiai diabeto klubuose, bendrijose, draugijose
      2002 m. atkurta Elektrėnų ir Kaišiadorių klubų veikla. Vienerių metų darbo sukaktį pažymėjo Klaipėdos vaikų klubas „Smalsučiai” (2002 m.); penkmečius šventė Druskininkų, Kuršėnų (2003 m.) klubai; dešimtmečiai paminėti Kelmės, Jonavos (2002 m.), Rokiškio, Raseinių, Joniškio, Pakruojo (2003 m.), Ukmergės klubuose; 15 metų jubiliejus šventė Vilniaus „Dia” (2002 m.), Panevėžio (2004 m.), Alytaus klubas ir Lietuvos diabeto asociacija (2005 m.). LDA ir UAB Sanofi-Aventis Lietuva akcijos „Riba <7” vyko Šilutėje, Marijampolėje, Pasvalyje, Vilkaviškyje, Tauragėje, Pakruojyje, Jonavoje, Kėdainiuose, Lazdijuose, Plungėje, Akmenėje, Elektrėnuose, Joniškyje. Atlikti glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimai rodo, kad daugiau kaip 70 proc. ligonių blogai kontroliuoja savo ligą, t.y. jų HbA1c rodiklis viršijo 7 proc. ribą. Kasmet susitikimus rengė Marijampolės apskrities diabeto organizacijos – Marijampolė, Vilkaviškis, Šakiai, taip pat bendrus sambūrius organizavo Plungės, Jonavos ir Tauragės klubai. Pasaulinei diabeto dienai (PDD) pažymėti renginiai vyko visuose rajonuose. 2002 m. PDD tema „Diabetas ir akys. Saugokime regėjimo šviesą”, 2003 m. – „Diabetas ir inkstų ligos”, 2004 m. – „Diabetas ir nutukimas”. Konferencijos, seminarai, kuriuose dalyvavo ir LDA atstovai, vyko Kuršėnų, Raseinių, Vilniaus, Pasvalio, Panevėžio, Tauragės, Šilutės, Skuodo, Kaišiadorių, Rokiškio, Pakruojo, Kėdainių, Ukmergės, Mažeikių, Kelmės, Šiaulių, Švenčionių, Marijampolės, Zarasų, Joniškio, Jonavos, Elektrėnų, Vilkaviškio klubuose. Lietuvos diabeto asociacijoje lankėsi delegacijos iš Šilalės, Elektrėnų, Tauragės, Varėnos, Radviliškio, Šilutės, Kaišiadorių, Anykščių klubų. Daugybė įvairių renginių, seminarų, susirinkimų vyko visuose diabeto klubuose, draugijose, bendrijose.

      Susitikimai su visuomene, įvairiomis valdžios institucijomis, dalyvavimas konferencijose, posėdžiuose, akcijose

Kelmės diabeto klubo ansamblis "Mes drauge"
      Lietuvos diabeto asociacijos veikla eksponuota stenduose Tarptautinėse BaltMedica parodose Litexpo parodų centre, Lietuvos operos ir baleto teatre, sveikatingumo šventėje Siemens arenoje bei atlikti profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai renginių lankytojams ir dalyviams. Skaityti pranešimai slaugytojoms kursantėms Vilniaus centro universitetinėje ligoninėje bei Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, susitikta su LR Prezidentu, Seimo Sveikatos reikalų ir kitų komitetų, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos pareigūnais, įvairių politinių partijų, farmacinių kompanijų, spaudos, kitomis ligomis sergančių žmonių organizacijų atstovais, visuomene ir sergančiaisiais įvairiuose renginiuose rinkiminės kampanijos į LR Seimą metu. Dalyvauta SAM Kolegijos, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos, Nacionalinės sveikatos tarybos prie LR Seimo, Invalidų reikalų tarybos prie LR Vyriausybės, įvairių SAM darbo grupių posėdžiuose, konferencijose. Juose buvo aptariami pacientų teisių, vaistų kompensavimo, paslaugų kokybės ir kiti sveikatos gerinimo klausimai. 2002 m. surengta protesto akcija prie Vyriausybės rūmų dėl kvotų kompensuojamiesiems vaistams panaikinimo. Daug teko įdėti triūso bei patirti skaudžių pažeminimų iš SAM pareigūnų bei jos konsultantų endokrinologų, kovojant dėl kompensacijos gydomajam maitinimui. Deja, 2005 m. SAM neatsižvelgė į LDA prašymus ir jos mokėjimą nutraukė. Tik didelėmis LDA pastangomis išsikovota, kad iš atimtų lėšų būtų kompensuojama daugiau diagnostinių juostelių kraujo gliukozei nustatyti. Organizuota Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) veikla, parengti kreipimaisi į valdžios institucijas įvairiomis ligomis sergantiems žmonėms aktualiais klausimais. Įgyvendinamas projektas „Pacientų organizacijų sutvirtinimas ir jų integracija į Europos Sąjungos bendruomenę”. Organizuoti seminarai „Efektyvus bendravimas su žiniasklaida”, „Įtakos darymas. Derybos”, „Pacientų teisės Lietuvoje”. 2005 m. gegužės 9 d. LPOAT priimta į Tarptautinį pacientų organizacijų aljansą.

      LDA organizuotos konferencijos

Prienų diabeto klubo delegacija
      LDA kolektyvinių narių – diabeto klubų, draugijų, bendrijų – vadovų mokymo cukrinio diabeto klausimais trys konferencijos vyko Palangoje, Anykščiuose ir Plungės raj., Plateliuose. 2002 m. surengta spaudos konferencija BNS „Pacientai prieš kvotas vaistams”; 2003 m. – Sveikatos apsaugos ministerijoje „Cukrinis diabetas – iššūkis Europos Sąjungai ir jos narėms”. Joje dalyvavo TDF viceprezidentas Dr. Wim H. J. M. Wientjens. 2003 m. LDA surengė Baltijos šalių daibeto asociacijų IV konferenciją „Kartu mes esame stipresni”. 2003 m. Vilniuje įvyko respublikinė konferencija „ Diabetas ir inkstų ligos” Pasaulinei diabeto dienai pažymėti, 2004 m. Druskininkuose – pirmoji respublikinė konferencija diabetu sergantiems jaunuoliams. 2005 m. sausio 28 d. Vilniuje konferencija „Cukrinio diabeto strategija. LDA vaidmuo” buvo skirta Lietuvos diabeto asociacijos 15 metų veiklos jubiliejui pažymėti. Kovo 23 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komitete LDA iniciatyva pirmą kartą buvo sukviestas įvairių sveikatos priežiūra besirūpinančių institucijų atsakingų atstovų pasitarimas diabeto klausimais. Komitetas, remdamasis pasitarimo dalyvių kalbomis, priėmė sprendimą (išspausdintas „Diabete” Nr.2, 46).

      Diabeto mokykla, stovyklos
      Pastoviai diabeto mokymas vyksta 3 kartus per savaitę Lietuvos diabeto asociacijos buveinėje. Nemokamai informaciją teikia gydytoja endokrinologė. Kasmet vyko 10 d. trukmės diabeto mokymo stovyklos vaikams ir jaunuoliams Lazdijų raj. Šilainės kaime, Palangoje, Druskininkuose ir Plungės rajone, Plateliuose (kasmet po 70-80 dalyvių). 2003 m. pradėtos rengti 5 d. trukmės diabeto mokymo stovyklos II tipo diabetu sergantiems žmonėms. Jos vyko Vilniuje ir Plungės raj. Plateliuose. Keletas jaunuolių pabuvojo stovyklose Latvijoje, Suomijoje, Rusijoje. LDA stovyklose dalyvavo svečių iš Latvijos, Rusijos.

      Leidyba
      2002 m. išleistas sveikatos pasas „Diabetas”, kalendorius-atmintinė „Gyvenimas ir diabetas”, knygelė „Akys ir diabetas. Saugokime regėjimo šviesą”, 2004 m. – knyga „Sveika mityba. Patarimai diabetu sergantiems žmonėms”, knygelė „Diabetas ir inkstų ligos”. Paminėtas „Diabeto” laikraščio leidybos 10-metis, parengtas mokymo filmas „Cukrinio diabeto ir jo komplikacijų prevencija”, 2004 m. – knygelė „Diabetas ir nutukimas”. Kasmet išleidžiama diabeto kontrolės dienynas, įvairių bukletų visuomenei ir patarimų sergantiesiems aktualiais cukrinio diabeto gydymo, ligos kontrolės bei komplikacijų prevencijos klausimais.


Suvažiavimo dalyviai
      Straipsniai spaudoje, dalyvavimas LR televizijos ir radijo laidose
      Aktuali informacija ligoniams ir visuomenei rūpimais klausimais skleista „Lietuvos ryto”, „Valstiečio”, „Kauno dienos”, „Laiko”, „Paragaukite”, „Sveikatos ABC”, „Ūkininko patarėjo” ir rajonų laikraščiuose bei žurnaluose, Lietuvos televizijos „Spaudos klubo”, „Kryžkelės”, „Visuomenės intereso”, „SOS”, Baltijos TV „Pjūvio”, LNK „Fronto”, „Žodžio laisvės”, TV-3 „Vienas prieš vieną”, „Nesutinku”, Vilniaus TV „Pulso”, LTV II programos žiniose, TV 5 kanalo, Jonavos TV, Lietuvos radijo „Ryto garsų”, „Šeimos rytmečio”, „Dienos naujienų”, „Mes moterys”, Vilniaus, Žinių, Laidinio, Znad Villi radijo laidose.

      Tarptautinė veikla
      LDA atstovai dalyvavo ir darė pranešimus ar eksponavo stendus Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) kongrese Paryžiuje, Prancūzijoje (2002 m.); kasmet – TDF Europos regiono Generalinėse Asamblėjose ir konferencijose „Kartu mes esame stipresni” Kipre, Prancūzijoje, Slovėnijoje; Europos diabeto studijų asociacijos konferencijose Vengrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje; Europos sveikatos forume Austrijoje; Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos posėdžiuose Belgijoje, Vokietijoje, Slovėnijoje, Nyderlanduose; TDF Europos regiono ir Europos Parlamento bei Europos Komisijos konferencijose Belgijoje; TDF Europos regiono DEPAC (naujai įstojusių į Europos Sąjungą šalių) darbo grupės posėdžiuose Belgijoje, Vokietijoje, Slovėnijoje, Lenkijoje; Europos pacientų forumo konferencijose Belgijoje; TDF Tarptautinio diabeto žurnalų komiteto konferencijoje Prancūzijoje; Europos diabeto asociacijų konferencijose Rusijoje, Latvijoje, Baltarusijoje.
      Padėkota organizacijų vadovams, bendradarbiams, šeimos nariams, nuolatiniams organizacijos rėmėjams UAB Eli Lilly Lietuva, Sanofi-Aventis Lietuva, Aconitum, Novo Nordisk Pharma, Abovita, Eksmos MTC, Interlux, Gedeon Richter Ltd. ir kitiems rėmėjams – Lietuvos Invalidų reikalų tarybai prie LR Vyriausybės, Lietuvos kooperatyvų sąjungai ir kt. Aktyviausiems asociacijos bendražygiams įteikti Padėkos raštai.

      Revizijos komisijos ataskaitą pateikė Aldona Danylienė. 44% gautų lėšų sudarė farmacinių kompanijų ir kitų rėmėjų parama įvairiems projektams bei organizacijos veiklai vykdyti, 40% lėšų gauta projektams iš valstybės biudžeto, 5% – už laikraščio prenumeratą, 4% – nario mokestis, 7% – kitos pajamos. Įvairių programų koordinavimui ir Asociacijos veiklos organizavimui išleista 27%, mokymo stovykloms – 21%, diabeto mokyklai – 13%, „Diabeto“ laikraščio leidybai – 12%, kitiems informaciniams leidiniams – 10%, konferencijoms, seminarams – 6%, Pasaulinės diabeto dienos renginiams – 6%, kitos išlaidos – 5%.

      Aldona Goštautienė,

Kalba Aldona Goštautienė
      Joniškio diabetu sergančiųjų klubo „Viltis“ pirmininkė
      Prieš daugelį metų, kai susirgau diabetu, prof. J. Danilevičius pasakė, kad viskas bus gerai, išmoksiu gyventi naujai ir valdyti ligą. Ir tada atsitiko tikras stebuklas – susikūrė Lietuvos diabeto asociacija, vėliau – diabeto klubas Joniškyje. Labai dėkoju Asociacijai, kad mane pakvietė į diabeto mokymo stovyklą. Tai, ką išmokau, padeda gyventi, žinias sėkmingai taikau praktikoje ir mokau kitus sergančiuosius. Gydytojai neturi laiko mūsų mokyti, todėl žinių ieškome patys. LDA yra pagrindas, kurio dėka mes gyvename. Rajone žmones vargina daug problemų: sunku patekti pas specialistus; ilgos eilės ir pas bendrosios praktikos gydytojus; neišrašoma diagnostinių kraujo gliukozės juostelių; sunku gauti reikiamų vaistų, neskiriama reikiamų tyrimų; neįmanoma gauti siuntimo sveikatą grąžinamajam gydymui; nėra kojų priežiūros kabineto.

      Aldona Danylienė,
      Lietuvos slaugytojų diabetologių draugijos narė, Plungės diabeto klubo slaugytoja diabetologė apžvelgė slaugytojų diabetologių darbą Lietuvoje.

Kalba Aldona Danylienė
      Ji pažymėjo, kad šiandien pripažinta, jog cukralige sergančiųjų gydymui svarbiausias mokymas. Pagrindinis slaugytojos diabetologės darbo tikslas – formuoti individualią (arba grupinę) ir pastovią mokymo programą, pagrįstą įsigytų žinių naudojimu praktinėje veikloje. Būtina skatinti aktyvią paties sergančiojo atsakomybę už savo diabeto kasdieninę priežiūrą. Reikia pastebėti ne tik paciento klaidas, bet ir geresnius savikontrolės rezultatus. Lietuvoje parengta slaugytojų diabetologių mokymo programa, pagal kurią specializavosi 396 slaugytojos ir gavo slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro pažymėjimus. Tačiau daugelis jų neturi galimybių dirbti diabetologėmis. Pagrindinė priežastis – Valstybinė ligonių kasa nemoka už slaugytojų diabetologių darbą, o neapmokamos paslaugos teikimas negali laiduoti gero diabeto mokymo Lietuvoje. 44 rajonų 224 gydymo įstaigose atlikta apklausa, kuria buvo siekiama išsiaiškinti, kas trukdo dirbti diabeto mokytoja. 95 % apklaustųjų atsakė, kad nėra slaugytojos diabetologės etato, 5% – administracijos nenoras, nesudaryta darbo sąlygų. Paaiškėjo, kad slaugytojų diabetologių visai nėra Anykščiuose, Jurbarke, Kėdainiuose, Pakruojyje, Pasvalyje, Rokiškyje, Skuode, Širvintose, Švenčionyse, Trakuose. Įvairiose Lietuvos vietose skirtingi darbo krūviai: 0, 25 etato – 14; 0,5 etato – 12; 0,75 etato – 1; 1 etatas – 11. Ligonių mokymas turi didelę ekonominę vertę: sumažėja sveikatos apsaugai skirtų lėšų išlaidos dėl diabeto komplikacijų ir gydymo. Mokant ligonius: mažėja vidutinė stacionarizavimo trukmė per metus, hospitalizacijų skaičius, komplikacijų rizika, pagerėja jau esančių komplikacijų valdymas. Pateikti konkretūs ekonominės naudos pavyzdžiai. Cukralige sergančiųjų mokymas – ne prabanga, o būtinybė. Pasaulio mokslininkai įrodė, kad vien gydymas insulinu, be žinojimo ir savikontrolės, nebus veiksmingas! Komplikacijos nepagydomos, jų būtina išvengti. Žinių stoka kur kas brangiau kainuoja žmogui ir valstybei. Pvz., Švedijoje privačiose klinikose dirbančių slaugytojų diabetologių darbas vertinamas pagal komplikacijų skaičiaus sumažėjimą ir tuo pačiu sutaupytas klinikos lėšas. Siekiant užkirsti kelią diabeto komplikacijoms ir užtikrinti sergančiojo gyvenimo kokybę, būtinas slaugytojų diabetologių statuso pripažinimas, etatų skyrimas, darbo sąlygų sudarymas. Tai su kaupu kompensuotų išlaidas, nes mokslinių studijų įrodyta, kad cukralige sergančiųjų mokymas – sėkmingas gydymas ir kokybiškas žmogaus gyvenimas. Vengiant diabetu sergančių žmonių galūnių amputacijų ir kitų sunkių komplikacijų, privaloma įteisinti slaugytojų diabetologių ir kojų priežiūros specialisčių paslaugų įkainius. Būtina atnaujinti uždarytus ir įkurti naujus diabeto mokymo ir kojų priežiūros kabinetus kiekvieno rajono gydymo įstaigose.

      Larisa Rarovskaja iš Kelmės atkreipė suvažiavimo dalyvių dėmesį į tai, kad gydytojai vietoj 3 dėžučių diagnostinių juostelių kraujo gliukozei nustatyti išrašo tik 2. Siūlo suderinti veiksmus tarp ligonių kasų ir šeimos gydytojų.


Prie stendų Abovita atstovė L.Kaulakienė ir Ukmergės klubo pirmininkas S.Narkūnas
      Lietuvos diabeto asociacijos 2002-2005 m. veiklos ir revizijos komisijos ataskaitos patvirtintos vienbalsiai.

      Aldona Danylienė pristatė prof. J. Danilevičiaus naują poezijos knygą „Toli nuo saulės“, skaitė eiles. Apie knygą ir poeziją kalbėjo ir pats autorius. Visi delegatai atsistoję plojo, gerbdami profesorių ir už jo darbą, ir kūrybą.

      Vytautas Dargis,
      gydytojas endokrinologas, AB „Ortopedijos technika“, Kaunas
      Apžvelgta bendra pacientų sveikatos būklė, demonstruota filmuota medžiaga iš operacinių, kaip chirurgiškai gydomos opos, tvarstoma. Gydytojas pažymėjo, kad yra didelis laimėjimas, jog įteisinta slauga. Pats blogiausias variantas, kai ligonis pradeda gydytis pats, net neturėdamas būtinų žinių. Reikia mokytis patiems prižiūrėti opas, nes nei gydytojas, nei slaugytoja neturi tiek laiko, kad visapusiškai išaiškintų, kaip prižiūrėti žaizdas. Yra apribotas tvarsčių kompensavimas, nors yra kitų tvarsčių rūšių, kurie puikiai papildo ir pagerina gydymą, bet jie neįtraukti į kompensuojamųjų sąrašą. Reikia siekti, kad būtų didesnis tvarsčių pasirinkimas. JAV amputacijų mažėja, vadinasi, ten gydymas ir priežiūra yra geresni. Tai yra pagrindinis rodiklis, kiek dėmesio valstybė skiria žmonėms. Pacientų aplaidumas arba nuomonė, kad žaizdos nepavojingos, nesigydymas didina amputacijų skaičių. Protezavimas – labai svarbi grandis. Lietuvoje yra daug protezavimo įmonių, tačiau joms stinga šio darbo patirties, jų veiklos sąlygos nėra patvirtintos ir visuotinai priimtos. Ne laiku atliktas protezavimas kenkia kokybei. Mūsų ortopedų asociacija parengė protezavimo standartus ir ortopedų kvalifikacijos reikalavimus. Būtinas stacionarinis gydymas po amputacijos. Stinga pacientams informacijos apie reabilitaciją po amputacijos. Sergantieji diabetu gali konsoliduotis. Ortopedų asociacija ir gydytojai atvyktų į susitikimus su ligoniais, į klubus ir konsultuotų, mokytų.
      Į klausimą apie naują itališką opų gydymo metodą kalbėtojas atsakė, kad tas metodas yra nepropaguojamas, tačiau gydytojas gali pats pasirinkti tinkamiausią metodą, kuris kartais netikėtai labai padeda. Tiesiog reikia gerai susipažinti su įvairiais pasaulio praktikoje taikomais metodais ir pasirinkti geriausius.

      Olga Pantelejeva,
      gydytoja reabilitologė, AB „Kauno ortopedijos technika“.
      2005 m. birželio 17 d. pakvietė visus LDA kolektyvinių narių diabeto klubų vadovus atvykti į seminarą Kaune, AB „Ortopedijos technika“ įmonėje, kur bus suteikta informacijos apie įmonės veiklą, supažindinta su pacientams iškylančiomis problemomis, norint gauti siuntimą sveikatą grąžinamajam gydymui, protezavimui. Gydytoja siūlo įtraukti į suvažiavimo rezoliuciją svarbius sergantiesiems diabetu klausimus, kuriuos Asociacija oficialiai pateiktų ministerijai.


Konsultuoja Interlux atstovas A.Pliauckys
      Galina Apanel,
      gydytoja endokrinologė, Vilnius
      Gydytojas priėmime per 10-20 min. negali suspėti ką nors pacientui paaiškinti. LDA rengiami seminarai, stovyklos kompensuoja šį trūkumą. Visur sukurtina infrastruktūra – diabeto klubas ir slaugytoja. Jie mokytų sergančiuosius. Dabar gi mažėja kabinetų, specialistų, ypač provincijoje, tad gydymas tampa labai problemiškas. Diabeto gydymas – ne tik žinios, bet ir draugystė, sergančiųjų tarpusavio parama ir supratimas. Labai svarbūs psichologiniai paciento ir gydytojo bendravimo aspektai. Kabinetų, mokyklų turi būti kuo daugiau. Diabeto gydymas yra menas. Reikia gebėti ne tik aiškinti, bet ir praktiškai pacientą išmokyti ligos prevencijos. Ji yra pigesnė, nei pasekmės ir suluošintų žmonių gydymas. Pateikti sergančiųjų II tipo diabetu mokymo vasaros stovyklose rezultatai.

      Aurelija Jakočiūnienė,
      Lietuvos slaugytojų diabetologų draugijos narė, UAB „Palangos Žvorūnė“ slaugytoja diabetologė
      Sergantysis diabetu gali viską padaryti, tik turi žinoti, kaip. Žmonės neskiria pakankamai dėmesio savišvietai, o privalėtų rūpintis kojų priežiūra ir mokėti valdyti glikemiją. Pėdos reabilitacijai 20 dienų nepakanka. Asociacijai reikėtų kartoti, kad aukštesnės instancijos įteisintų ilgesnį reabilitacijos laiką. Kalbėtoja pateikė duomenų apie pacientų keliamus klausimus diabeto mokykloje, apie kojų pažeidimus, dėl kurių žmonės patenka į reabilitaciją.

      Genovaitė Vrotniakienė (iš Kauno) skundėsi, kad poliklinikose nėra atliekama reikiamų tyrimų, todėl žmonės yra priversti juos nusipirkti. Gydytoja endokrinologė nepaiso paciento pateiktų tyrimų, siunčia juos daryti iš naujo, vadinasi, reikia vėl mokėti pinigus.

      Prof. Juozas Danilevičius oponavo, kad negalima nieko padaryti, kai nežinoma konkrečių gydytojų pavardžių.

      Laima Jucienė (iš Pagėgių) klausė, ką daryti, kai gydytoja išrašo diagnostinių kraujo gliukozės juostelių, o pacientas neturi aparato.
      Vida Augustinienė paaiškino, kad firmos, platinančios savikontrolės priemones, yra suinteresuotos aprūpinti sergančiuosius aparatais su nuolaidomis ar nemokamai. Todėl klubai turėtų informuoti žmones ir padėti jiems įsigyti aparatėlių. Turint matavimo priemones, reikia kreiptis į gydytojus recepto nemokamoms diagnostinėms juostelėms konkrečiam aparatėliui.

      Rimantė Sakalauskienė,
      Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narė, Lietuvos storulių asociacijos prezidentė
      Antsvoris yra diabeto priežastis. Mes dėvime ortopedinę avalynę, tačiau svarbu, kad ji būtų daili, žmogus gražiai atrodytų. Kvietė kartu surengti ortopedinės mados pristatymą. Aišku, šios avalynės gamybos kaštai yra didžiuliai, bet reikia juos mažinti, kad patogi avalynė būtų prieinama kiekvienam. Tai labai svarbu dvasinei žmogaus savijautai. Ji kvietė ir siūlė visuose klubuose surengti storiausių vaikų ir suaugusiųjų šventę, linksmai numesti svorio.

      Suvažiavime svarstyti organizaciniai klausimai, išrinkti organizacijos valdymo organai, priimta rezoliucija.
      Vida Augustinienė pateikė informaciją apie 2004 m. sausio 22 d. patvirtintą naują LR Asociacijų įstatymą Nr. IX-1969. Jis įsigaliojo nuo 2004 m. vasario 14 d. Šio Įstatymo 18 straipsnio 1 punktas nurodo, kad Asociacijų ir visuomeninių organizacijų, įsteigtų iki šio Įstatymo įsigaliojimo, įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja Civiliniam kodeksui, šiam ir kitiems įstatymams; 2 punktas: Iki šio Įstatymo įsigaliojimo įregistruotos asociacijos ir visuomeninės organizacijos yra laikomos juridiniais asmenimis, kurių teisinė forma yra asociacija, be atskiro perregistravimo.

Kalba prof. Juozas Danilevičius
      Vienbalsiai nutarta Lietuvos diabeto asociacijos įstatų nekeisti ir naujai neperregistruoti.

      Prof. J. Danilevičius pristatė vienintelę kandidatę į LDA prezidentus – Vidą Augustinienę, kaip geriausiai organizuojančią darbą, atsakingai ginančią Asociacijos interesus aukštesnėse instancijose ir išmanančią savo darbą. Jos dėka LDA išėjo į tarptautinę areną, LDA pripažinta viena iš geriausiai pasaulyje veikiančių Tarptautinės diabeto federacijos organizacijų.
      Kitų siūlymų ir pristatymų nebuvo.
      Lietuvos diabeto asociacijos prezidente išrinkta Vida Augustinienė. Už ją balsavo 129 delegatai.

      Algirdas Ardinskas perskaitė sąrašą diabeto klubų, draugijų, bendrijų siūlomų kandidatų į LDA tarybą. Siūlyti kandidatai vienbalsiai išrinkti Lietuvos diabeto asociacijos tarybos nariais.
      Į revizijos komisiją vienbalsiai išrinkti: Zita Liašenko – Vilniaus „Beta“ klubo narė; Aurelija Jakočiūnienė – Lietuvos slaugytojų diabetologių draugijos ir Palangos diabeto klubo narė; Vidmantas Pilibaitis – Rokiškio diabeto klubo atstovas.
      Suvažiavimo dalyviams koncertavo Kelmės diabeto klubo ansamblis „Mes drauge”.

      Suvažiavimo organizavimo partneriai ir rėmėjai: UAB Abovita, Aconitum, AB Anykščių vynas, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Wien atstovybė, UAB Eksmos MTC, Eli Lilly Lietuva, Gedeon Richter Ltd., UAB GlaxoSmithKline, Interlux, Lietuvos diabeto asociacija, Lietuvos kooperatyvų sąjunga, Novartis Pharma Services Inc. atstovybė, UAB Novo Nordisk Pharma, Oriola Vilnius, Roche Diagnostics, Rūta, Sanofi-Aventis Lietuva, Vilniaus miesto klubas „Beta”, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „DiaBitė Plius”, WORWAG Pharma GmbH&Co. KG.

      Lietuvos diabeto asociacijos informacija


Puslapis 7

Lietuvos diabeto asociacijos VI suvažiavimo, įvykusio Vilniuje 2005 m. birželio 10 d.,

REZOLIUCIJA
Dėl cukrinio diabeto priežiūros ir profilaktikos strategijos

      Lietuvos diabeto asociacijos VI suvažiavimas išklausė išsamią prezidentės Vidos Augustinienės 2002–2005 m. darbo ataskaitą, taip pat delegatų bei kitų suvažiavimo dalyvių kalbas apie Asociacijos veiklą. Atsižvelgus į Asociacijos narių – sergančiųjų diabetu, jų šeimos narių, medikų bei rėmėjų – išsakytas pastabas, pageidavimus ir pasiūlymus, priimta ši rezoliucija:
      1. Lietuvos diabeto asociacija nepritaria Sveikatos apsaugos ministerijos skubotai priimtam sprendimui panaikinti 20 proc. MGL kompensaciją gydomajam maitinimui diabetu sergantiems žmonėms. Reikalauti, kad LR Seimas, Sveikatos apsaugos ministerija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija artimiausiu metu priimtų sprendimą dėl kompensacijos maisto išlaidoms mokėjimo socialiai remtiniems, gaunantiems mažas senatvės ar invalidumo pensijas, žmonėms.
      2. Reikalauti, kad LR Vyriausybė vykdytų tą visuomenės sveikatos principais pagrįstą cukrinio diabeto priežiūros politiką, kuri yra numatyta Lietuvos 1997 – 2010 m. sveikatos programoje, patvirtintoje LR Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII – 833. Taigi ji privalo aktyviai ir pozityviai veikti sergančių žmonių labui ir garantuoti:
      2.1. Įstatymų numatytą paciento teisę į kvalifikuotą ir prieinamą sveikatos priežiūrą;
      2.2. Šalies piliečių cukrinio diabeto profilaktiką;
      2.3. Sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo, teisingumo ir kitų sektorių veiksmingą bendradarbiavimą – cukrinio diabeto prevencinės veiklos koordinavimą;
      2.4. Lietuvos diabeto asociacijos ir kitų visuomeninių organizacijų aktyvų dalyvavimą, Vyriausybei priimant sveikatos sprendimus, ir šių organizacijų teikiamų paslaugų integravimą į bendrą cukrinio diabeto kontrolės sistemą;
      2.5. Objektyvią ir viešą cukriniu diabetu sergančiųjų sveikatos priežiūros sistemos veiklą.
      3. Kartu su Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT) reikalauti, kad būtų įtrauktas pacientų teises ginančios LPOAT atstovas į Nacionalinę sveikatos tarybą prie LR Seimo.
      4. Siekti, kad visų lygių vykdomosios valdžios institucijos aktyviai bendradarbiautų su sergantiesiems diabetu atstovaujančiomis organizacijomis, kurių veikla ir paslaugos visame pažangiame pasaulyje yra pripažįstamos kaip būtina valstybės sveikatos ir socialines politikos dalis. Šios organizacijos turi būti lygiavertės partnerės ne tik priimant cukrinio diabeto sveikatos politikos sprendimus, bet ir teikiant sveikatos paslaugas. Visame pasaulyje sveikatos apsaugos sistemos yra orientuojamos į pacientą sistemos centre.
      5. Įvertinti akivaizdų epideminį cukraligės plitimą visame pasaulyje. PSO duomenimis, per artimiausius 20 metų diabetu sergančių žmonių skaičius beveik dvigubės, taigi jų daugės ir Lietuvoje. Siūlyti Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijoms, kooperuojant lėšas, remti svarbius šios ligos prevencijos moksliškai grindžiamus inovacinius projektus. Garantuoti tos veiklos tęstinumą ir plėtoti šias paslaugas visoje Lietuvoje. Vyriausybei planuoti išlaidų didėjimą diabeto epidemijai stabdyti.
      6. Inicijuoti Sveikatos apsaugos ministeriją atnaujinti Nacionalinio diabeto komiteto veiklą, kuris, remdamasis St Vincento deklaracijos rekomendacijomis, ryžtingiau siektų svarbiausių tikslų – ilgalaikio žmonių sveikatos bei gyvenimo kokybės gerinimo.
      7. Būtina artimiausiu metu parengti Nacionalinę kompleksinės medicininės ir socialinės pagalbos diabeto programą.
      8. Siekiant tinkamos diabetu sergančiųjų medicininės priežiūros, atitinkančios St Vincento deklaracijos rekomendacijas, taip pat įvertinant nepakankamą bendrosios praktikos gydytojų kvalifikaciją bei patirtį, įteisinti privalomas gydytojo endokrinologo konsultacijas sergantiems diabetu žmonėms ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Reikalauti, kad rajonuose būtų bent 0,5 gydytojo endokrinologo etato. Visi insulinu besigydantys ligoniai, kaip ir anksčiau, turi būti gydytojo endokrinologo, o ne terapeuto priežiūroje.
      9. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybai į kompensuojamųjų vaistų, ligų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą ambulatoriniam gydymui įtraukti insulino pompų keičiamas dalis vaikams; plataus spektro antibiotikus ir tvarsčius diabetinės pėdos žaizdų gydymui; glikuoto hemoglobino (HbA1c) ir mikroalbuminurijos tyrimus; gliukagoną hipoglikemijos bei vaistus polineuropatijų gydymui.
      10. Reikalauti, kad Sveikatos apsaugos ministerija įteisintų slaugytojos diabetologės ir kojų priežiūros specialistės pareigybes visų rajonų gydymo įstaigose, o Valstybinė ligonių kasa – šių pareigybių įkainius.
      11. Reikalauti, kad Sveikatos apsaugos ministerija, apskritims bei savivaldybėms priklausančių gydymo įstaigų vadovai atkurtų panaikintus ir steigtų naujus kojų priežiūros kabinetus bei diabeto mokyklas. Tai ypatingai svarbi diabetu sergančiųjų priežiūros, taigi ir sveikatos, gerinimo priemonė.
      12. Reikalauti, kad Sveikatos apsaugos ministerija oficialiai įteisintų sergančiojo cukralige pasą – dokumentą, kuriame atsispindėtų ligonio gydymas, tyrimų rezultatai ir kita būtina informacija. Pasas yra parengtas Lietuvos diabeto asociacijos, vadovaujantis St Vincento deklaracijos rekomendacijomis.
      13. Išplėsti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos nustatytas indikacijas diabetu sergančiųjų reabilitaciniam ir sveikatą grąžinamajam gydymui, kadangi ankstesnė patirtis akivaizdžiai įrodė šio gydymo gerus rezultatus. Šiuo metu minėtos indikacijos ryškiai sumažintos. Spręsti reabilitacinio gydymo galimybę be hospitalizavimo. Neišnaudojama kvalifikuotų specialistų pagalba, jų bazė, kuri yra seniai įrengta ir specialiai pritaikyta diabetu sergančiųjų veiksmingam gydymui.
      14. Siūlyti Nacionalinei sveikatos tarybai prie LR Seimo aptarti cukrinio diabeto gydymo, tyrimo bei prevencijos politikos strategiją bei išlaidas kartu su visomis suinteresuotomis institucijomis bei sveikatos ir socialinio mokslo atstovais.
      15. Reikalauti,kad apskričių administracijų ir savivaldybių atsakingi atstovai aktyviau imtųsi atsakomybės už cukrinio diabeto kontrolės strategiją regionuose.
      16. Rekomenduoti Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai aktyviau sistemingai skleisti informaciją apie cukrinio diabeto grėsmę.
      17. Siūlyti Nacionalinei radijo ir TV tarybai skirti konkretų laiką cukrinio diabeto prevencijos propagavimui.


Puslapis 8

2005 06 17

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkei D. Mikutienei
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui A. Sysui
LR Ministrui Pirmininkui A. M. Brazauskui
LR sveikatos apsaugos ministrui Ž. Padaigai
LR socialinės apsaugos ir darbo ministrei V. Blinkevičiūtei
Valstybinės ligonių kasos direktoriui A. Sasnauskui


KREIPIMASIS

      2005 m. birželio 17 d. organizuotame bendrame Lietuvos diabeto asociacijos, Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų asociacijos ir AB „Ortopedijos technika“ seminare „ Sergančiųjų cukriniu diabetu amputacijų profilaktika“ aptarti pacientų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis klausimai:
      1. Amputacijų registras.
      2. Protezavimo kokybė.
      3. Naujai įsigaliojantys kompensuojamos ortopedijos techninių priemonių sąrašai.
      4. Lėšų, skirtų ortopedijos techninėms priemonėms, stygius.
            5. Podiatrijos kabinetų finansavimas.
6. Slaugytojų kojų priežiūros specialisčių paslaugų įkainių įteisinimas.

      Kadangi šie metai Tarptautinės diabeto federacijos paskirti diabetinės pėdos ir amputacijų problemoms spręsti, seminare aptarta amputacijų profilaktikos (diabetinės pėdos kabinetų, slaugytojų kojų priežiūros specialisčių paslaugų įkainių, ortopedinės avalynės ir podiatrijos) esama situacija Lietuvoje, protezavimo problemos. Įvertinus pacientų organizacijų, gydytojų reabilitologų, kitų specialistų pasisakymus, konstatuota:
      1. Šiuo metu Lietuvoje neregistruojamos apatinių galūnių didžiosios amputacijos, todėl nėra galimybės turėti tikslų amputacijų registrą, kuris leistų planuoti protezavimui skirtas lėšas ir stebėti amputacijų tendenciją Lietuvoje. Pagal AB „Ortopedijos technika“ duomenis, pacientų, atvykusių į įmonę po amputacijos, skaičius 2003-2004 m. didėja, nors protezavimo ir reabilitacijos paslaugas pradėjo teikti ir kitos protezavimo įmonės bei reabilitacijos įstaigos.
      2. Dėl to, kad pacientas siunčiamas ne laiku į protezavimo įstaigas, protezavimas atliekamas per vėlai, kai nebuvo taikytas sveikatą grąžinamasis gydymas, arba per anksti – sveikatą grąžinamojo gydymo metu. Laiku atliktas ir kvalifikuotas protezavimas užtikrina reabilitacijos efektyvumą. Protezavimas negali būti atliekamas bet kuriose reabilitacijos įstaigose, turinčiose judėjimo atramos aparato paslaugos teikimo licenziją, tačiau neturinčiose patirties protezuoti ligonius po amputacijų. Vakarų šalių patirtis patvirtina faktą, kad ligoniai po amputacijų turi būti gydomi koncentruotai, nes labai svarbi „likimo draugų“ patirtis.
      3. Remiantis AB „Ortopedijos technika“ specialistų atlikta profilaktinių priemonių analize, pacientai, patyrę amputacijas dėl cukrinio diabeto, nepakankamai aprūpinami ortopedine avalyne ir podiatrijos paslaugomis. Tik 14% pacientų, sergančių cukriniu diabetu, prieš amputaciją dėvėjo ortopedinę avalynę. Dėl lėšų stokos pacientai, sergantys cukriniu diabetu, turi galimybę užsisakyti ortopedinę avalynę tik kartą per metus.
      4. Kojų priežiūros paslaugos iš PSDF biudžeto nekompensuojamos, nėra įteisintas slaugytojų kojų priežiūros specialisčių paslaugų įkainis, sveikatos reformos metu nemaža dalis diabetinės pėdos priežiūros kabinetų uždaryta, todėl didelė dalis sergančiųjų neturi galimybės gauti žinių bei pasinaudoti podiatrijos kabinetų paslaugomis ir tik maža jų dalis turi profilaktikos galimybę. Tik 25% pacientų, patyrusių amputacijas ir atvykusių gydytis į AB „Ortopedijos technika“, lankėsi podiatrijos kabinetuose ir tik pusė jų tai darė reguliariai.

      Šių problemų sprendimui siūlome:
      1. Privalomąja tvarka registruoti galūnių amputacijas (sudaryti didžiųjų amputacijų registrą).
      2. Gydomojo protezavimo paslaugas priskirti tretiniam reabilitacijos paslaugų lygiui.
      3. Pacientai po amputacijų, ypač dėl cukrinio diabeto komplikacijų, protezavimui turi būti siunčiami į reabilitacijos įstaigas, kurios turi kvalifikuotus specialistus ir yra sudarytos sąlygos protezavimui. Tuo tikslu patvirtinti specialiuosius reikalavimus protezavimo įstaigoms, teikiančioms šias paslaugas.
      4. Keičiant aprūpinimo ortopedinėmis priemonėmis tvarką, gaminių sąrašus, nepabloginti pacientams paslaugų prieinamumo, nesiaurinti gaminių sąrašo, neišbraukti būtinų galūnių protezų vien dėl to, kad jie brangiai kainuoja.
      5. Padidinti lėšas, skiriamas ortopedijos techninių priemonių kompensavimui.
      6. Įteisinti slaugytojų kojų priežiūros specialisčių paslaugų įkainį.
      7. Atnaujinti ambulatorinių diabetinės pėdos priežiūros kabinetų veiklą.

      8. Podiatrijos kabinetų paslaugas sergantiesiems cukriniu diabetu apmokėti iš PSDF biudžeto.


      Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
      Lietuvos pacientų organizacijų
      atstovų tarybos pirmininkė                   Vida Augustinienė

      Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų
      tiekėjų asociacijos prezidentė               Rūta Garšvienė

      Europos diabeto asociacijos
      diabetinės pėdos grupės
      atstovė Lietuvai                   Olga Pantelejeva


Puslapis 9
Brangūs skaitytojai,

      Ugnis mūsų žvilgsnius traukia vienodai. Deganti žvakė ramina, gesina aistras, įaudrintas neramių kasdienos minčių, o liepsnojantis laužas tarsi išdegina sielą ir palieka joje gaivią erdvę, kaip prieglobstį ieškančiam paguodos ir ramybės. Ne mažiau svarbus ir mažytis žiburėlis tolumoje, kai eini keliu lyg upe, pilna šalto priešpriešos vėjo. Aplink mažiausią ugnelę buriasi geriausios ir gražiausios mintys, bent iš dalies keičiančios žmogaus gyvenimą, nelygu kaip jis pats to nori.
      Ugnį prilyginu žmogaus gerai valiai, kuri pamažu rusena, kol įsiplieskia didi liepsna, nešanti orumo, garbės supratimą ir visaip skatinanti, kad šie tikri jausmai ir su jais susiję žmonijos darbai išliktų, įkvėptų ateinančias kartas atlikti žygdarbius kitų labui, neboti sunkumų, neišduoti savęs, augti ir tvirtėti.
      Prieš penkiolika metų mūsų Asociacija buvo visai mažytė, dabar – svarbi ir galinga jėga. Tai nutiko todėl, kad mes nuolat kurstėme ugnį. Dabar žmonės nesigėdija prisipažinti sergantys diabetu, nes supranta, kad tai ne jų kaltė. Žmonės suvokia esantys pasaulio dalis ir privalantys kalbėti, ginti silpnesniųjų teises, nes tai svarbu visiems, neretai klaidžiojantiems ir ieškantiems naktyje žiburėlio. Ateis metas, jie patys taps ta ugnimi, kuri savo didybe vienodai traukia visus.
      Brangūs skaitytojai, Lietuvos diabeto asociacijos nariai, dėkoju Jums už paramą ir pasitikėjimą manimi. Eikime išvien, kaip iki šiolei. Laimėjimai turi priklausyti mums, o ne partijoms, įvairiems susivienijimams, ministerijoms ar atskiriems, save laikantiems svarbiais, kol kas užimantiesiems aukštas pareigas. Jie taip pat žmonės. Ugnis gali būti jėga pražūtinga arba kurianti, nešanti laimę.
     
      Vida Augustinienė


Puslapis 10

Lietuvos diabeto asociacija - Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


       »  gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
       »  padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
       »  lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:

LDA, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius,
tel. (8-5) 262 07 83.
Internetas: www.dia.lt, el.paštas: info@dia.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis
8 - 17 val., penktadieniais iki 16 val.
Pietų pertrauka 12 - 13 val.
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 50 7044 0600 0103 0696
AB SEB Vilniaus bankas
Įmonės kodas: 9173766
Diabeto mokykla:

Gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu LDA buveinėje - Vilniuje, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinete
 »  pirmadieniais 14 - 17 val.
 »  trečiadieniais 14 - 17 val.
 »  penktadieniais 14 - 16 val.
Smulkesnė informacija telefonu: (8-5) 262 54 76


Puslapis 11
GLUCARDIN 10
lengvina kovą su diabetu

      Cukrinis diabetas kol kas nėra išgydoma liga, tačiau ją galima sėkmingai kontroliuoti, vengti sunkių komplikacijų ir kūrybingai gyventi. Gerai cukrinio diabeto kontrolei būtina tinkama mityba, dozuotas fizinis krūvis, kraujo gliukozę mažinantys vaistai, žinios, savikontrolė. Lietuvos vaistinėse galima įsigyti natūralų preparatą Glucardin 10, kuris ne tik mažina gliukozės kraujyje ir diabetinių komplikacijų riziką, bet pasižymi ir kitomis sveikatą gerinančiomis savybėmis. Glucardin 10 sudėtyje yra 100 mg beta gliukano, 30 mg vitamino C, 30 mg magnio, seleno, mangano, 30 mg kofermento Q10.

      Kaip veikia Glucardin 10?
      Preparato Glucardin 10 sudėtyje esantys beta gliukanai skatina organizmą mažiau įsisavinti angliavandenių, audiniai tampa jautresni insulinui, gerėja medžiagų apykaita, mažėja kraujo cukraus, bendro cholesterolio, stiprėja imuninė sistema. Beta gliukanai gerina žaizdų ir pragulų gijimą, mažina ląstelių pažeidimus, veikiant jonizuojančiajai radiacijai, vartojant cheminius vaistus nuo vėžio (citostatikus), atstato organizmo imuninę sistemą po steroidinių hormonų vartojimo.
      Kofermentas Q10 – stiprus antioksidantas, saugantis ląsteles nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio, dalyvaujantis medžiagų apykaitos reakcijose. Vartojamas didelėmis dozėmis, kofermentas Q10 gerina būklę žmonių, sergančių kardiomiopatijomis, įgimtomis širdies ligomis, aritmijomis, retina stenokardijos skausmus. Jis gerina miokardo (širdies raumens) aprūpinimą deguonimi, mažina arterinį kraujospūdį, stiprina imunitetą, stabdo onkologinių ligų vystymąsi. Vienoje kapsulėje yra net 30 mg kofermento Q10.
      Preparato sudėtyje yra seleno, mangano, vitamino C, kurie sustiprina beta gliukanų poveikį. Magnis mažina kraujospūdį, svarbus insulino sekrecijai ir veikimui, gerina gliukozės toleranciją žmonių, kurie serga diabetu.

      Preparatą Glucardin 10 patariama vartoti:
      »  norint sumažinti kraujyje cukraus ir blogojo cholesterolio,
      »  didinant organizmo atsparumą peršalimui ir navikiniams susirgimams,
      »  gydyti žaizdoms,
      »  gydyti lėtinėms infekcinėms ligoms,
      »  stabdyti dantenų kraujavimui,
      »  esant širdies nepakankamumui, stenokardijai ar padidėjusiam kraujospūdžiui,
      »  gydyti praguloms.

      Dozavimas
      Vartoti po 1 kapsulę 1–2 kartus per dieną.

      Įspėjimas
      Sergančiųjų cukriniu diabetu gali gerokai sumažėti kraujo gliukozės, todėl prieš vartojimą būtina pasitarti su gydytoju dėl būtinybės mažinti vaistų ar insulino dozę.

      Gyd. Greta Parakevičiūtė


Puslapiai 12-13
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2005 m. gegužės 10 d. Joniškio „Vilties” klube surengta Lietuvos diabeto asociacijos ir UAB „Sanofi-Aventis Lietuva” akcija „Riba <7”.
      »  Gegužės 12 d. Vilniuje paminėta Pasaulinė slaugytojų diena. Dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė.
      »  Gegužės 13 d. LDA susitikime su LifeScan kompanijos atstovu iš Švedijos Philippe Sakkalis dalyvavo V. Augustinienė, E. Rudinskienė ir J. Uleckienė.
      »  Gegužės 16 d. aktualiais cukrinio diabeto klausimais Vilniaus televizijos laidoje kalbėjo LDA prezidentė.
      »  Gegužės 17 d. LNK televizijos laidoje aptartos pacientų vaistų pirkimo ligoninėse aktualijos. Dalyvavo V. Augustinienė.
      »  Gegužės 18 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) susirinkime patvirtinta nauja organizacijos Įstatų redakcija.
      »  Gegužės 18 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje aktualiais psichiatrijos klausimais dalyvavo LPOAT atstovės V. Augustinienė ir D. Kašubienė.
      »  Gegužės 19 d. Laidinio radijo laidoje apie racionalią diabetu sergančiųjų mitybą ir nutrauktą jai kompensaciją kalbėjo LDA prezidentė.
      »  Gegužės 24-25 d. Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultete su dietos specialistėmis kursantėmis praktinėmis žiniomis apie mitybą ir diabetą dalijosi V. Augustinienė.
      »  Gegužės 26 d. Jonavos televizijos laidoje apie aktualius diabetu sergančiųjų mitybos klausimus ir panaikintą kompensaciją kalbėjo V. Augustinienė ir Jonavos „Ramunės” klubo pirmininkas J. Laiva.
      »  Gegužės 27 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė su Lietuvos astmos asociacijos prezidente E. Kvedaraite ir medikais aptarė aktualius astmai gydyti vaistų kompensavimo klausimus.
      »  Gegužės 30 d. LPOAT pirmininkė su specialistais diskutavo aktualiais psichinėmis ligomis, taip pat cukriniu diabetu sergantiems žmonėms vaistų kompensavimo klausimais.
      »  Gegužės 31 d. Valstybinėje ligonių kasoje (VLK) vyko Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (PSDT) posėdis. Jame dalyvavo šios tarybos narė LDA prezidentė.
      »  Birželio 2 d. su Art2B atstovu A. Baubliu svarstytas LPOAT projektas „Pacientų organizacijų stiprinimas integruojantis į Europos Sąjungą”.
      »  Birželio 4 d. Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos susirinkime, vykusiame Leusden miestelyje, Nyderlanduose, dalyvavo šios valdybos narė V. Augustinienė. Kalbėta apie Nacionalinių diabeto programų sudarymą, įgyvendinimą, taip pat bendradarbiavimą su Europos Parlamentu ir jo įtaką šalims narėms dėl prioritetinės srities diabetui suteikimo sveikatos programoje.
      »  Birželio 7 d. paskelbtas V. Augustinienės interviu „Ūkininko patarėjuje” vaistų kompensavimo klausimais.
      »  Birželio 8 d. su teisininkais aptartas kompensacijos gydomajam maitinimui panaikinimo klausimas.
      »  Birželio 10 d. įvyko Lietuvos diabeto asociacijos VI suvažiavimas. Dalyvavo LDA Garbės narys, Pasaulio banko konsultantas, buvęs PSO St. Vincento deklaracijos ir DAWN studijos ekspertas prof. Isuf Kalo, PSO Lietuvoje atstovė Raimonda Sadauskienė, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Antanas Matulas, Valstybinės ligonių kasos direktorius Algis Sasnauskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Invalidų integracijos departamento direktorius Alfredas Nazarovas, KMU Endokrinologijos instituto direktoriaus pavaduotojas Rytas Ostrauskas, LPOAT atstovės Danutė Kašubienė ir Rimantė Sakalauskienė, 150 delegatų, 50 svečių – gydytojų, slaugytojų, rėmėjų, kitų organizacijų atstovų. Patvirtintos veiklos ataskaitos, aptartos tolimesnės darbo gairės, priimta rezoliucija, išrinkti valdymo organai. Lietuvos diabeto asociacijos prezidente jau penktai kadencijai išrinkta Vida Augustinienė. Skaitykite nuo 1 p.
      »  Birželio 17 d. Kauno įmonėje „Ortopedijos technika” įvyko seminaras „Cukrinis diabetas ir diabetinė pėda”. Aptarti aktualūs ortopedinės avalynės įsigijimo, diabetinės pėdos priežiūros, ligonių reabilitacijos klausimai, parengtas kreipimasis į valdžios institucijas. Skaitykite 10 p.
      »  Birželio 20 d. paskelbti LPOAT pirmininkės V. Augustinienės atsakymai į „Lietuvos žinių” klausimus.
      »  Birželio 22-23 d. Europos pacientų forumo grupės konferencijoje „Sveikatos mokymas ir susikalbėjimas”, vykusioje Briuselyje, Belgijoje, dalyvavo LDA prezidentė.
      »  Birželio 25 – liepos 4 d. Druskininkuose įvyko vaikų ir jaunuolių diabeto mokymo stovykla. Vadovė – Druskininkų diabeto klubo „Atgaja” pirmininkė Jelena Šimonienė, gydytoja Vita Zupkauskienė. Joms talkino VU Medicinos fakulteto studentas Mindaugas Briedis. Dalyvavo 27 sergantys cukriniu diabetu vaikai ir jaunuoliai iš 15 Lietuvos miestų bei rajonų. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės, rėmėjai – Lietuvos jaunimo turizmo centras, UAB Abovita, Interlux, Mažeikių, Raseinių, Šakių, Vilniaus „DiaBitė Plius” diabeto klubai, stovyklos dalyvių tėveliai ir kt.
      »  Birželio 27 d. LDA prezidentė atsakė į „Kauno dienos” ir „Kurjer Vilenski” klausimus dėl cukriniu diabetu sergančiųjų aprūpinimo kompensuojamomis diagnostinėmis savikontrolės juostelėmis.
      »  Liepos 1 d. V. Augustinienė susitiko su stovyklautojais diabeto mokymo stovykloje Druskininkuose.
      »  Liepos 7 d. V. Augustinienė dalyvavo VLK surengtame Europos sveikatos draudimo kortelės ir leidinio „Ligonių kasa: 2004 m. veiklos apžvalga” pristatyme.
      »  Liepos 15 d. Vilkaviškio rajone, Jono Basanavičiaus gimtinėje, vyko Marijampolės apskrities (Vilkaviškio, Šakių ir Marijampolės rajonų) diabeto organizacijų atstovų susitikimas-mokymo seminaras. Dalyvavo LR Seimo narys Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovai, medikai, rėmėjai, svečiai. Renginį organizavo Vilkaviškio rajono diabeto bendrija „Insula” (pirmininkas Juozas Janušaitis).
      »  Liepos 15 d. įvyko PSDT posėdis. Dalyvavo V. Augustinienė.
      »  Liepos 23-31 d. Lietuvoje lankėsi Vokietijos komiteto Lietuvos vaikams, sergantiems diabetu, remti pirmininkė Lilly Karn. Ji susitiko su LDA diabeto mokymo stovyklų dalyviais, skyrė Lietuvos diabeto asociacijai 1000 Eurų paramai vaikams.
      »  Liepos 24 – rugpjūčio 2 d. Druskininkuose veikė vaikų ir jaunuolių diabeto mokymo stovykla. Vadovė – Druskininkų diabeto klubo „Atgaja” pirmininkė Jelena Šimonienė, gydytoja Eglė Jakimavičienė. Joms talkino Dainara Kartheiser, Tomas Kaulakys, Darija Jarema. Stovykloje dalyvavo 28 sergantys cukriniu diabetu vaikai ir jaunuoliai iš 10 Lietuvos miestų bei rajonų. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės, rėmėjai – UAB Abovita, Interlux, Eksmos MTC, Tauragės, Vilniaus „DiaBitė Plius” diabeto klubai, stovyklos dalyvių tėveliai ir kt.
      »  Liepos 26 – rugpjūčio 4 d. Plungės rajone, Plateliuose, surengta tarptautinė vaikų ir jaunuolių diabeto mokymo stovykla. Stovyklos vadovė Lietuvos slaugytojų draugijos ir Plungės diabeto klubo narė slaugytoja diabetologė Aldona Danylienė, gydytojas Vytautas Danyla. Jiems talkino Kauno medicinos universiteto studentė Agnė Danylaitė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentė Dorota Šutova, Jūratė Krivickienė. Stovykloje buvo mokomi 28 sergantys cukriniu diabetu vaikai ir jaunuoliai iš 11 Lietuvos miestų bei rajonų, taip pat Latvijos vaikų ir jaunuolių diabeto asociacijos. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės, rėmėjai – Audriaus Klišonio klinika „Inesa”, ūkininkė Morta Mikašauskienė, UAB Abovita, Interlux, Eksmos MTC, Prienų, Kuršėnų, Plungės, Šakių, Šiaulių, Radviliškio, Tauragės diabeto klubai, stovyklos dalyvių tėveliai ir kt.
      »  Liepos 30 d. Tauragėje įvyko Jonavos, Plungės, Kelmės, Tauragės diabeto klubų, bendrijų ir Platelių tarptautinės diabeto mokymo stovyklos dalyvių susitikimas. Renginį organizavo Tauragės „Insulos” bendrija (pirmininkas Algirdas Ardinskas).
      »  Rugpjūčio 5-9 d. Plungės rajone, Plateliuose, surengta trečioji ir pirmoji tarptautinė II tipo diabetu sergančiųjų mokymo stovykla. Stovyklos vadovė Lietuvos slaugytojų draugijos ir Plungės diabeto klubo narė slaugytoja diabetologė Aldona Danylienė. Jai talkino Kauno medicinos universiteto studentė Agnė Danylaitė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentė Dorota Šutova, prof. Juozas Danilevičius ir kt. gydytojai. Stovykloje dalyvavo 28 II tipo diabetu sergantys žmonės iš 18 Lietuvos miestų bei rajonų, taip pat Latvijos diabeto federacijos. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės, rėmėjai – Audriaus Klišonio klinika „Inesa”, ūkininkė Morta Mikašauskienė, UAB Abovita, Interlux, Eksmos MTC, Plungės, Radviliškio diabeto klubai, patys dalyviai ir kt.
      »  Rugpjūčio 12-13 d. Plungės rajone, Plateliuose, vyks cukriniu diabetu sergančiųjų seminaras „Cukrinis diabetas ir diabetinė pėda”. Renginį organizuoja Lietuvos diabeto asociacija ir Plungės diabeto klubas. Pagrindinis remėjas Lietuvos invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės. Rėmėjai – Audriaus Klišonio klinika „Inesa”, Convatec, UAB Abovita, Interlux, Eksmos MTC, Plungės diabeto klubas ir kt.
      »  Rugsėjo 10-15 d. Atėnuose, Graikijoje, vyks Europos diabeto studijų asociacijos konferencija.
      »  Rugsėjo 23 d. Vilniuje, Antakalnio poliklinikoje, vyks konferencija sergantiems diabetu vaikams ir jaunuoliams. Renginį organizuoja Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „DiaBitė Plius” ir Lietuvos diabeto asociacija. Konferencijoje dalyvaus svečias iš Vokietijos, Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos narys prof. Helmut R. Heinrichs, kuris skaitys pranešimą apie gydymo insulino pompa aktualijas.
      »  Spalio 5-8 d. Gasteine, Austrijoje, vyks Europos sveikatos forumas.
      »  Spalio 10-12 d. Briuselyje, Belgijoje, vyks Europos pacientų forumo konferencija.
      »  Spalio 14-16 d. Miunchene, Vokietijoje, vyks Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono Generalinė Asamblėja ir konferencija „Kartu mes esame stipresni”.
      »  Lapkričio 14 d. – Pasaulinė diabeto diena. Tema „Cukrinis diabetas ir diabetinė pėda”.


Puslapis 14

OTOČEC DEKLARACIJA
Kvietimas Europos lyderiams veikti – kurti Europos Sąjungos diabeto struktūrą


Tarptautinės diabeto federacijos Europos regionas
      Šiandien dvidešimt penkiose Europos Sąjungos (ES) šalyse cukriniu diabetu serga per 30 mln. žmonių. Diabeto paplitimas čia yra 7,5%. Be to, yra paskaičiuota, kad 50% sergančiųjų liga dar nediagnozuota. Kadangi šie žmonės diabeto nekontroliuoja, jiems vystosi brangiai kainuojančios komplikacijos. Tai rodo žemą žinojimo lygį ir didelę sisteminės diagnozės spragą rizikos grupėse, taip pat atskleidžia dažnai neadekvačią nacionalinę sveikatos priežiūros politiką.
      Diabetas tapo pagrindine žmonių mirčių priežastimi Europoje ir didėjančia nekontroliuojama sveikatos neganda. Jis sukelia 3-4 kartus didesnę pagrindinių širdies bei kraujagyslių komplikacijų grėsmę, yra įprasta priežastis širdies priepuolio, infarkto, periferinių kraujagyslių ligų, neuropatijų (sąlygojančių 20 kartų didesnę amputacijų riziką). Diabetas Europoje – dažniausia apakimo ir dializės priežastis. Žinotina, kad grėsmingai dažnėjantis vaikų nutukimas kelia II tipo diabeto plitimo pavojų ateities kartoms.
      Tarptautinės diabeto federacijos Europos regionas apytiksliai apskaičiavo, kad 43 narės šalys yra užregistravusios per 50 mln. diabetu sergančių žmonių. Numatyta, kad ateityje ikidiabetinės būsenos bus apie 100 mln. žmonių, kurių per 5 metus 50 proc. susirgs diabetu.
      Mes, žemiau pasirašę, esame įsitikinę, kad Europos Sąjunga privalo nedelsdama imtis pagrindinio vaidmens formuoti politikai, kad valstybės narės teiktų adekvačią prevenciją laiku diagnozuoti ir kontroliuoti diabetą. Yra svarbūs visuomenės sveikatos kriterijai, kuriais jau dabar reikia vadovautis, kad būtų išspręstos diabeto plitimo, taip pat asmeninės bei nacionalinės kainų (lėšų) problemos.
      Nors 1989 m. buvo pasirašyta St. Vincento deklaracija, daug dabartinių ir būsimų ES šalių narių neturi parengtų, taigi ir neįgyvendina nacionalinių diabeto planų. Europos Sąjunga neturi bendros visuomenės sveikatos struktūros skleisti geriausiai praktikai ir pažymėti nacionaliniam požiūriui dėl kiekvieno individualaus paciento tiesioginės naudos. Sukurta tokia struktūra galėtų rengti diabeto prevencijos, diagnozės ir kontrolės standartus.
      Mes primygtinai siūlome Europos lyderiams, kad į Europos sveikatos darbotvarkę diabetą įrašytų kaip prioritetą ir nedelsiant įkurtų Europos diabeto struktūrą. Ji būtų naudinga visų 25 Europos šalių gyventojams. Mat tokia struktūra būtų patogi naudoti kaip pavyzdinė visoms ES šalims.
      Mes ypatingai kviečiame Europos Sąjungą skubiai suformuoti ES Tarybos rekomendacijas spręsti diabeto prevencijos, diagnozės ir kontrolės klausimams.


Puslapis 15
Dalyvaukite II konferencijoje vaikams ir jaunimui

      2004 m. liepos 24 d. Druskininkuose įvyko I konferencija cukriniu diabetu sergantiems vaikams ir jaunimui. Joje dalyvavo ir daugelis gydytojų, slaugytojų, diabeto klubų pirmininkų, insulino pompas tiekiančių firmų atstovų. Konferencijos dalyviai pasirašė Kreipimąsi į LR Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, LRS Sveikatos reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo reikalų komitetus, Invalidų reikalų tarybą prie LR Vyriausybės, Valstybinę ligonių kasą. Šiuo dokumentu pavyko pasiekti, kad vaikų cukrinio diabeto diagnozė būtų priskirta vidutinei negaliai ir sergantieji gautų didesnę invalidumo išmoką.
      Šių metų rugsėjo 23 d. 10-17 val. Lietuvos diabeto asociacija ir Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „DiaBitė plius” kviečia į II konferenciją, kuri kartu skirta klubo „DiaBitė plius” veiklos dešimties metų sukakčiai paminėti. Konferencija vyks Vilniuje, Antakalnio poliklinikos salėje, Antakalnio g. 59.
      Konferencijoje numatoma aptarti vaikų cukrinio diabeto plitimą pasaulyje ir Lietuvoje, psichologinius sunkumus, kylančius šeimoms, auginančioms sergančius vaikus, negaluojančiųjų paauglystės ypatumus, diabeto klubų darbo galimybes. Konferencijoje dalyvaus Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos narys iš Vokietijos prof. Dr. Helmut R. Henrichs, kurio specializacija – gydymas insulino pompomis.

      Norintieji dalyvauti kviečiami registruotis iki 2005 m. rugsėjo 10 d.

      Lietuvos diabeto asociacijoje,
      tel. (8-5) 262 07 83
      Adresu: Gedimino pr.28/2, 404 kab. Vilnius
      el. paštu: info@dia.lt
      arba
      tel. 8-682 98555
      („DiaBitė plius“ pirmininkė Eglė Jakimavičienė)
      Adresu: Tuskulėnų g. 1-15, Vilnius 09215
      el.paštu: egle.jakimaviciene@mf.vu.lt


Gerbiami pacientai,

      Pastaraisiais dešimtmečiais sveikatos priežiūros sistemos visame pasaulyje vis daugiau dėmesio skiria pacientų gyvenimo kokybės klausimams. Tai ypač svarbu sergantiesiems lėtinėmis ligomis – gydymo kokybė neretai tampa gyvenimo kokybės sinonimu. Dažnai klaidingai manoma, kad gydymo rezultatatai priklauso tik nuo gydytojų paskirto gydymo bei režimo laikymosi. Tačiau gerai, kad vis daugiau pacientų ima suvokti savo aktyvių pastangų svarbą siekiant kuo ilgesnio pilnaverčio gyvenimo.Lėtinėmis ligomis sergančiųjų klubai – ypač rekšminga sveikatos palaikymo grandis. Visi pastebime, kad gydytojai bei slaugytojos, dažnai skubantys, užimti, ir ne visada gali skirti pakankamai laiko kiekvienam pacientui. Taigi lieka neatsakytų klausimų arba reikiama informacija pamirštama. Klubai, vienijantys ta pačia liga sergančiuosius, turi puikias galimybes šias spragas užpildyti ir padėti kiekvienam spręsti sveikatos klausimus, kurie dažnai būna panašūs. Teko stebėti cukralige sergančių žmonių klubų veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Gydytojai ar profesionalios slaugytojos, kviečiami į susitikimus, turi galimybę bei laiko išsiaiškinti rūpimus medicinos klausimus. Patys pacientai dalijasi patirtimi bei problemų sprendimo būdais. Teko dalyvauti vakaronėse, kuriose buvo degustuojami dietiniai patiekalai, dalijamasi receptais. Neformalus bendravimas ne tik padeda gauti daugiau žinių, bet ir moralinės paramos iš žmonių, turinčių patirties. Sveikiesiems daug sunkiau suvokti sunkumus, varginančius sergančius žmones. Klubuose susirenka tie, kuriuos slegia panašios bėdos, taigi suprasti bei paremti vienam kitą daug lengviau. Rezultatas – didesnis dėmesys savo sveikatai, geriau kovojama su liga, ilgiau išlaikomas darbingumas.
      Norėčiau palinkėti kuo aktyvesnės veiklos organizacijai bei bendradarbiavimo su medicinos darbuotojais, siekiant kuo ilgiau išsaugoti sveikatą ir gyvenimo džiaugsmą.
      Dr. Eglė Žėbienė,
      VšĮ Šeškinės poliklinika


Puslapis 16

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl sveikatos apsaugos ministro
2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr.529
„Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo”
pakeitimo


2005 m. gegužės 4 d. Nr. V-343, Vilnius

      Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr.529 „Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 85-2609; 2004, Nr. 152-5563) patvirtintą Medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašą (C sąrašą):
      1. Išbraukiu žodžius „20 proc. Minimalaus gyvenimo lygio” ir „Sergant cukriniu diabetu kompensacija per mėnesį gydomajam maitinimui”.
      2. Įrašau eilutės „Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti” stulpelyje „Paskyrimo sąlygos” vietoj žodžių „Sergantiesiems cukriniu diabetu, besigydantiems insulinu, – 150 juostelių per metus, nėščiosioms, sergančioms cukriniu diabetu, – 300 juostelių nėštumo laikotarpiu.” Žodžius „Vaikams, sergantiems I tipo cukriniu diabetu, – iki 1800 juostelių per metus; suaugusiesiems, sergantiems I tipo cukriniu diabetu, – iki 600 juostelių per metus; suaugusiesiems, sergantiems II tipo diabetu ir besigydantiems insulinu, – iki 300 juostelių per metus; suaugusiesiems, sergantiems II tipo diabetu ir vartojantiems peroralinius hipoglikemizuojančius vaistus, – iki 150 juostelių per metus.”

      Sveikatos apsaugos ministras
      Žilvinas Padaiga


Lietuvos diabeto asociacijos informacija

      Šis Įsakymas įsigaliojo nuo 2005 m. gegužės 15 d., Valstybės žinios, 2005, Nr.61-2184.
      Kviečiame visus sergančiuosius kuo dažniau tirtis kraujo gliukozę ir naudotis Valstybės kompensuojamomis diagnostinėmis juostelėmis, kuriomis jūs galėsite geriau kontroliuoti savo ligą, gerinti gyvenimo kokybę. Gydytojai privalo išrašyti kompesuojamą receptą juostelėms įsigyti net 3 mėnesių laikotarpiui. Tie, kas dar neturi aparatėlio kraujo gliukozei tirti, jų gali įsigyti vaistinėse su įvairiomis nuolaidomis arba gauti už simbolinę kainą, ar visai nemokamai. Neskubėkite pirkti primygtinai siūlomo pirmo pasitaikiusio prietaiso. Jų įvairovė yra didelė tiek kainos, tiek dizaino ar naudojimo atžvilgiu. Diagnostinės juostelės yra kompensuojamos visiems Lietuvoje įregistruotiems aparatėliams. Daugiau informacijos apie jų įsigijimo sąlygas teiraukitės UAB Abovita telefonu (8 5) 2337141, UAB Interlux (8 5) 2786850, UAB Eksmos MTC telefonu (8 5) 2729718, AB Limeta nemokamu telefonu 8 800 22220 arba (8 5) 2602484, Roche Diagnostics telefonu (8 5) 2362758.
      Jums priklauso nemokamai gauti aukščiau išspausdintame SAM ministro įsakyme nurodytų diagnostinių juostelių kiekis, priklausomai nuo to, kokio tipo diabetu sergate ir kokius vartojate vaistus (pažymėta pajuodintu šriftu). Jei negalite pasinaudoti jums priklausančiomis kompensuojamomis diagnostinėmis juostelėmis dėl to, kad gydytojas neišrašo recepto joms įsigyti, ar dėl kitų priežasčių, būtinai informuokite Lietuvos diabeto asociaciją telefonu (8 5) 2620783.


Puslapis 18
Atostogų fotoalbumas


Išvyka dviračiais

Kelionė garlaiviu

Glikuoto hemoglobino tyrimas

Varžybų sirgaliai

Krepšinis

Vakare


Labai gražus tiltelis, ant kurio mes - iš visos Lietuvos


Puslapis 19
Vasaros šypsenos


Kur vanduo liūliavo, levendrėlės siūbavo
      Šiais metais Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo „DiaBitė plius” nariai į tradicinę vasaros savaitgalio išvyką leidosi, liepai įpusėjus. Vasaros vidurys nešykštėjo saulės, Bebrusų ežero vanduo gaivino, stovyklautojų veidus puošė šypsenos. Džiugu, kad į išvyką susiruošė ne tik klubo senbuviai, bet ir gausus būrys naujokų. Ne pirmus metus sergantieji dosniai dalijosi patirtimi, o naujokams pakako laiko susipažinti, išsikalbėti, susidraugauti. Stovyklautojai dalyvavo įvairiose rungtyse, maudėsi, sportavo. Mamos ir gydytoja Raselė Kiseliūnienė džiaugėsi gerais vaikų cukriukais. Per trejetą savaitgalio dienų klubo narius suspėjo aplankyti svečiai iš UAB Abovita, Roche Diagnostics atstovybės Lietuvoje. Firmų atstovai papasakojo apie diabeto kontrolės ir gydymo naujienas, atsakė į gausius klausimus, pradžiugino vaikus dovanėlėmis.
      Vasara puikus metas ne tik poilsiauti, bet ir bendrauti, draugauti, daugiau sužinoti apie savo ligą. Dėkojame rėmėjams: UAB Novo Nordisk Pharma, Eksma, Abovita.Puslapiai 20-21
Vaikų ir jaunimo, sergančių cukriniu diabetu, stovykla
Druskininkai, Mairionio g. 22, VSMC „Dainava”
2005.06.25-07.04

      Šiais metais Druskininkuose, VSMC „Dainava”, surengtos dvi diabeto mokymo stovyklos. Stovyklos vadovė Druskininkų diabeto klubo „Atgaja” pirmininkė Jelena Šimonienė. Birželio 25 – liepos 4 d. jai talkino gydytoja Vita Zupkauskienė ir VU Medicinos fakulteto studentas Mindaugas Briedis. Liepos 24 – rugpjūčio 2 d. stovykloje dirbo gydytoja Eglė Jakimavičienė, VU studentė psichologė Darija Jarema, Dainara Kartheiser, Tomas Kaulakys. Liepos 26 – rugpjūčio 4 d. Plungės rajone, Plateliuose, įvyko tarptautinė vaikų ir jaunuolių diabeto mokymo stovykla. Rugpjūčio 5-9 d. ten pat vyko trečioji ir pirmoji tarptautinė II tipo diabetu sergančiųjų mokymo stovykla. Jų vadovė Lietuvos slaugytojų diabetologių draugijos ir Plungės diabeto klubo narė slaugytoja diabetologė Aldona Danylienė, gydytojas Vytautas Danyla. Jiems talkino Kauno medicinos universiteto studentė Agnė Danylaitė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentė Dorota Šutova, Jūratė Krivickienė. Stovyklose dalyvavo 83 sergantys cukriniu diabetu vaikai ir jaunuoliai iš 23 Lietuvos miestų, rajonų bei Latvijos vaikų ir jaunuolių diabeto asociacijos, taip pat 28 II tipo diabetu sergantys žmonės iš 18 Lietuvos miestų ir rajonų bei Latvijos diabeto federacijos. Pagrindinis mokymo stovyklų rėmėjas Lietuvos invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės, rėmėjai Lietuvos jaunimo turizmo centras, UAB Abovita, Interlux, Eksmos MTC, Mažeikių, Raseinių, Šakių, Vilniaus „DiaBitė Plius”, Prienų, Kuršėnų, Plungės, Šakių, Šiaulių, Radviliškio, Tauragės diabeto klubai, Druskininkų VSMC „Dainava”, Audriaus Klišonio klinika „Inesa”, ūkininkė Morta Mikašauskienė, stovyklos dalyviai bei jų tėveliai ir kt.
      Kiekvienas stovyklos dalyvis atvykęs ir išvykdamas pildė žinių įvertinimo anketas, pagal jas buvo koreguojama mokymo programa. Gliukozės tyrimai buvo atliekami prieš pagrindinius valgymus ir prieš miegą, taip pat esant reikalui. Stovyklautojai daug važinėjo dviračiais, maudėsi, sportavo, lankė Druskininkų kurorto ir Platelių apylinkių gražiausias, įžymiausias vietas. Vakarus leido prie laužo kalbėdamiesi, dainuodami, vaidindami.
      Pateikiami stovyklos, vykusios Druskininkuose birželio 25 – liepos 4 d., rezultatai.
      Ligos kontrolės rodikliai labai nedžiugina. Gliukozė per parą kito 4,6–12,9, glikuotas hemoglobinas buvo 4,5-10,8 proc. Stovyklavusieji gydėsi įvairiais insulinais (trumpo, greito, vidutinės trukmės ir ilgo veikimo), keli naudojo insulino pompą. Nepriklausomai nuo gydymo, kiekvienoje grupėje buvo ir gerai, ir blogai ligą kontroliuojančiųjų. Nei insulinas „Lantus”, nei insulino pompa nepajėgia duoti gerų rezultatų, jeigu pats sergantysis nesugeba išnaudoti vieno ar kito gydymo privalumų ir jų pritaikyti savo ligos kontrolei. Akivaizdu, kad vaikų ir paauglių cukrinio diabeto eiga yra labai labili. Reikalingos didžiulės pastangos gerai ligos kontrolei pasiekti. Todėl diabeto mokymo stovyklos naudingos ir naujokams, ir „patyrusiems”, ir pirmą kartą dalyvaujantiems, ir pakartotinai atvažiuojantiems žmonėms.

      Lietuvos diabeto asociacijos informacija

      Vadovė Jelena Šimonienė
      Gydytoja Vita Zupkauskienė
      Gydytojos padėjėjas Mindaugas Briedis

Padėka

      2005 m. birželio 25 – liepos 4 d. Druskininkuose vyko vaikų ir jaunuolių diabeto mokymo stovykla. Joje teko dalyvauti ir man. Į stovyklą susirinko 27 cukriniu diabetu sergantys jaunuoliai iš visos Lietuvos. Mums nemokamai buvo atliekamas glikuoto hemoglobino tyrimas, taip pat tikrinama kraujo gliukozė. Buvome skaniai maitinami 6 kartus per parą. Įvairios firmos pristatė naujus gliukomačius ir insulino pompas.
      Stovykloje maloniai leidome laiką, grožėjomės Druskininkų gamta, sportavome, aplankėme Grūto, Medžio skulptūrų parkus, garlaiviu plaukėme Nemunu, daug važinėjomės dviračiais, stebėjome krepšinio varžybas.
      Norėčiau padėkoti Lietuvos diabeto asociacijai, kuri apmokėjo stovyklos išlaidas, vadovei Jelenai Šimonienei, gydytojai Vitai Zupkauskienei, padėjėjams Mindaugui, Kristinai, taip pat rėmėjams. Ačiū ir Joniškio diabeto klubo pimininkei Aldonai Goštautienei už tai, kad siūlė man stovyklauti.

      Eivydas Pranciulis
      Joniškio diabeto klubo „Viltis“ narys


Puslapiai 22-23
Miego sutrikimas – nemiga

      Nemiga – tai nakties miego sutrikimas. Tokiais atvejais iš vakaro sunku užmigti, dažniau prabundama, miegas esti neramus, sutrumpėja daugiau nei 2 val., palyginti su įprastiniu. Dėl to prarandamas dienos budrumas. Nemiga nėra paprastai apibrėžiama pagal tai, per kiek laiko žmogus užmiega ir kokia miego trukmė. Žmonės, kurie skundžiasi nemiga, dieną jaučiasi dirglūs, išsekę, nuvargę, sunkiai sutelkia dėmesį, blogėja atmintis. Taigi nemigos simptomai įvairūs.
      Miegas žmogaus organizmui svarbus. XX a., atlikus daug mokslinių tyrimų, buvo nustatytas miego poveikis nervų sistemos, galvos smegenų veiklai. Miego metu galvos smegenys dirba tarsi sau – susitvarko biocheminiai, bioelektriniai procesai, žmogus net auga miegodamas, gerėja atmintis, formuojasi asmenybė. Literatūroje yra nemažai duomenų apie miegą, ligas, atsirandančias sutrikus miego mechanizmams dėl nervų būklės, taip pat vadinamuosius antrinius miego sutrikimus dėl nervų bei vidaus organų ligų. Suvokiant miego esmę, jo metu vykstančių procesų ypatybes, įmanoma greičiau ir tiksliau šalinti sutrikimus, atsiradusius dėl šios patologijos. Laikinosios smegenų išemijos, insultai, dažnesnės širdies bei kraujagyslių, taip pat vegetacinės krizės nakties metu verčia susirūpinti organizmo būsena, kuri apima trečdalį gyvenimo. Daug žmonių skundžiasi nemiga ar trinkančiu miegu. Mieguistumas dieną daro didelę žalą, nes yra autoavarijų, nelaimingų atsitikimų priežastis. Rytinės depresijos, lėtinis nuovargis, irzlumas, šlapinimasis naktį, naktiniai košmarai ir epilepsijos priepuoliai, lunatizmas – tai vis miego sutrikimai.

      Ar nemiga yra dažnas negalavimas?
      Miego sutrikimus patiria apie 20-40% žmonių. Yra nedideli nemigos paplitimo skirtumai, lyginant skirtingas šalis. Pusė visų žmonių, kuriems kartojasi nemiga, tvirtina kenčiantys dėl to didesnę dalį naktų kiekvieną savaitę ir tai kenkią jų dienos savijautai. Abu šie faktoriai, bloginantys darbingumą dieną ir varginantys daugumą naktų, turėtų versti žmogų kreiptis į gydytoją. Tačiau didžioji dalis besiskundžiančiųjų nemiga neina konsultuotis pas gydytoją.
      Visos moterys ir vyresni nei 65 metų žmonės yra pusantro karto dažniau linkę į nemigą palyginti su kitais. Vieniši žmonės (pvz. našliai, išsituokę, viengungiai) ir atliekantys naktinį ar pamaininį darbą, taip pat labiau rizikuoja patirti nemigą. Galiausiai nemiga yra labiau būdinga žmonėms, sergantiems terapinėmis ar psichinėmis ligomis.
      Nemigą sukelia:
      »  psichikos sutrikimai apie 35 proc. miego sutrikimų atvejų;
      »  psichofiziologiniai veiksniai – 15 proc.;
      »  piktnaudžiavimas vaistais ir alkoholiu – 12 proc.;
      »  sutrikdyti kojų judesiai – 12 proc.;
      »  miego apnėja – 6 proc.;
      »  miego ritmo sutrikimai – 5 proc.;
      »  toksinė aplinka ir vartojami vaistai – 4 proc.;
      »  idiopatiniai smegenų pažeidimai – 1 proc.
      Be to, nemigą gali sukelti:
      »  prasta miego higiena;
      »  baimė, kad bus sunku užmigti;
      »  gausus kofeino vartojimas;
      »  alkoholio gėrimas ar rūkymas prieš miegą;
      »  pastovus snūduriavimas dieną ar vakare;
      »  nereguliarus užmigimo ir kėlimosi laikas.
      Nemiga skirstoma į laikiną ir nuolatinę.
      Laikina ir trumpalaikė nemiga paprastai vargina žmones, kurie laikinai patiria:
      »  stresą;
      »  blogą aplinkos įtaką;
      »  temperatūros pokyčius;
      »  vaistų poveikį.

      Laikina nemiga yra neilgai trunkantis miego sutrikimas (paprastai trumpiau nei savaitę). Kada toks miego sutrikimas kartojasi, jis vadinamas protarpiniu (intermituojančiu). Paprastai jo priežastis yra stresas, miego aplinkos režimo pasikeitimas.
      Kai nemiga kartojasi daugelį naktų ir trunka ilgiau kaip mėnesį, tai sakoma, kad ji yra nuolatinė. Nuolatinės nemigos priežasčių gali būti daug: psichikos sutrikimai ar kitos sveikatos negerovės, kai kurie vaistai, narkotinės medžiagos, nesilaikymas miego režimo. Lėtinė nemiga yra sudėtingesnė ir dažnai sąlygojama fizinių ir psichinių sutrikimų, dažniausiai depresijos. Kitos priežastys gali būti artritas, inkstų ligos, širdies nepakankamumas, astma, miego apnėja (kvėpavimo sutrikimas), neramių kojų sindromas, Parkinsono liga, skydliaukės negalavimas. Kaip minėta, lėtinę nemigą gali sukelti blogi įpročiai: piktnaudžiavimas kofeinu, alkoholiu ar pan.; pažeistas miego režimas dėl staiga atsiradusių papildomų darbų, kitų naktinių veiklų ar stresų.

      Kada reikėtų apsilankyti pas savo gydytoją?
      Prieš kreipiantis į gydytoją, reikėtų įvertinti savo miego režimą. Jeigu jis yra geras, bet miegas vis tiek sutrikęs, laikas pasitarti su gydytoju. Dažnai gydytojui nustatyti miego sutrikimą ir geriausią gydymo būdą gali padėti miego dienynas, kurį reikėtų vesti savaitę iki konsultacijos. Daugeliui pacientų gydytojas gali nustatyti nemigos priežastis ir šią ligą išgydyti.
      Žalingi nemigos padariniai yra:
      »  padidėjęs depresijos pavojus;
      »  padidėjusi širdies bei kraujagyslių ligų rizika;
      »  padidėjusios lėšos sveikatos priežiūrai;
      »  sumažėjusi karjeros galimybė;
      »  sumažėjęs darbo produktyvumas ir saugumas.
      Nemiga pasireiškia įvairiais būdais: sunku užmigti; užmigti lengva, bet dažnai pabundama; per anksti prabundama.
      Dieną juntami nemigos padariniai: mieguistumas, nerimas, negalėjimas susikaupti, suprastėjusi atmintis, irzlumas.
      Kiek valandų žmogus privalo miegoti?
      Tiek, kad dieną jaustųsi budrus. Paprastai reikia nuo 7 iki 9 valandų (kiekvienam žmogui skirtingai) gilaus miego.

      Gydymas
      Nemedikamentinis
      »  Miego higiena
      »  Elgesio terapija, miego restrikcija (ribojimas gulėti lovoje nemiegant), kognityvinė pažintinė terapija.
      Medikamentinis
      »  Trumpalaikei ūminei nemigai gydyti skiriama benzodiazepinų, specifinių migdomųjų vaistų – ciklopirolonų (zopiklono), imidazopiridinų (zolpidemo). Jų gali būti išrašoma trumpam laikui. Jei pacientui išryškėja nerimo, depresijos simptomai, galimi iš karto skirti sedatyvai (raminamieji vaistai). Esant skausmui skiriama analgetikų.

      Vengiant nemigos, svarbu nepažeisti miego higienos taisyklių. Taigi reikia:
      »  Palaikyti nuolatinį miego ir budrumo režimą: atsigulti tuo pačiu laiku, nubudus ryte keltis iš lovos, nors ir neišsimiegota.
      »  Nesnausti dieną. Esant mieguistumui, stengtis judėti, išsiblaškyti. Budrumas dieną gerina miegą naktį.
      »  Atsisakyti ar bent mažinti alkoholio iki minimumo, po pietų ir vakare vengti gėrimų su kofeinu ir sunkaus valgio.
      »  Visada pagalvoti, ar aplinka miegui yra gera. Patalpa turi būti vėsi, gerai išvėdinta, rami ir tamsi.
      »  Jei kamuoja rūpesčiai, verta juos pasižymėti raštu ir atidėti sprendimus rytdienai – numatant patogų laiką.
      »  Nesistengti per greitai užmigti. Neužmigus per 30 min. išlipti iš lovos, atsipalaiduoti (relaksacijos programa ar muzika) ir vėl atsigulti tik tik apsnūdus.
      »  Nesigriebti iš anksto vaistų. Dėl miego sutrikimų guodžiasi žmonės ir skuba gelbėtis migdomaisiais. Deja, pastarieji – prasti pagalbininkai. Jų išgėrus, prabundama skaudančia apsunkusia galva, „vatinėmis” kojomis, pavargus, na, o vakare – ir vėl nemiga.
      »  Stengtis atsikratyti įkyrių minčių dėl patirtų dieną įspūdžių. Neretai nemiga yra iki galo neįsisąmonintų ir nuslopintų dieną patirtų jausmų pasekmė. Kartais pasąmonė neleidžia užmigti, o verčia baigti, kas nesutvarkyta dieną. Pavyzdžiui, šiandien jus įžeidė viršininkas, bet pyktį, susierzinimą paskubėjote nuslopinti, nes „nevalia ant vadovo pykti”. Naktį gali varginti emocijos, „narpliojant“ tai, kas patirta.
      »  Įvardyti konflikto sukeltus jausmus. Jei pavyksta situaciją išanalizuoti, įsisąmoninti joje kilusias emocijas, galima užmigti kūdikio miegu.
      »  Nesigraužti dėl nesėkmingų pastangų užmigti, nes tai sukelia nerimą. Nesikankinti lovoje, skaičiuojant iki milijono aveles, verčiau užsiimti kuo nors maloniu: paskaityti knygą, megzti, klausytis ramios muzikos, džiaugtis, kad netrukdo nei sutuoktinis, nei vaikai. Užmingama tuomet, kai pamirštama, kad reikia miegoti.
      »  Prieš miegą bent pusvalandį pasivaikščioti lauke. Grynas oras vėdina galvą nuo blogų minčių ir jausmų.
      »  Dieną kuo daugiau judėti, kad vakare kūnas būtų fiziškai pavargęs. Labai galimas daiktas, kad nemiga kyla dėl neišeikvotos energijos.
      »  Paklausti savęs, o kodėl taip svarbu užmigti. Nejau vien todėl, jog reikia išsimiegoti? Svarbu žinoti – nemirštama, jei miegota tik trejetas valandų. Žmogus (ir jo smegenys) ilsisi ne tik miegodamas, o ir būdraudamas. Visi žmonės dieną keliskart tampa apsunkę, mieguisti. Štai tuomet organizmas trumpam pereina į poilsio režimą, o šis poilsis, anot mokslininkų, yra ne mažiau svarbus nei nakties miegas.
      »  Vengti gulinėti ir snūduriuoti dieną, net jei naktį ir neteko sudėti bluosto, nes kam tada kūnui nakties miegas.
      »  Išsiaiškinti, kuri kūno dalis signalizuoja apie įtampą. Geriausia į šį signalą atsakyti vandens procedūra (šilto vandens vonele kojoms), stikline šiltos mėtų ar melisų arbatos, lengvu glostomuoju masažu.
      »  Atlikti tokį pratimą, patogiai atsisėdus ir užsimerkus, prisiminti praėjusią dieną. Pradedama nuo momento, kai nusprendžiama atlikti šį pratimą atgaline eiga apžvelgti dieną iki ryto. Dienos įvykiai nevertinami ir nepeikiami, tik stebimi kaip begarsis kino filmas. Šis pratimas padeda įsisąmoninti, kas buvo reikšminga, ar ko nepastebėta. Kuo daugiau dienos apžvalgos pratimo metu patiriama emocijų, tuo lengviau ir greičiau traukia senovės Graikų mitologijos miego dievo Hipno glėbis.

      Pagal užsienio spaudą parengė
      gyd. Eglė Rudinskienė


Puslapis 24
Kviečia „Beta“ klubas

      Viltis trapi kaip gėlė, todėl nuolat puoselėtina
      Žmogų, kuris metų metus nekelia kojos iš namų ar miesto, paskendęs tik savo rūpesčiuose, anksčiau ar vėliau apima neviltis. Jis vysta tartum gėlė be oro, saulės, vėjo ir nematydamas dangumi plaukiančių debesėlių. Su juo nyksta svajonės, džiaugsmas, troškimas siekti daugiau, tiek, kiek jam skirta, geresnio likimo.
      O gyvenimas turi būti įvairus, kupinas gražių įspūdžių, gerų norų, įdomių pokalbių su išmintingais bendraminčiais. Bepigu man dabar taip kalbėti, praėjusiai tikrą pragarą dvasinės sumaišties. Aš visą gyvenimą buvau tarp žmonių, linksma ir džiugi. Tikriausiai tam turėjo reikšmės ir mano guvus būdas bei sangviniškas charakteris. Man reikia šurmuliuojančios, nuolat besikeičiančios aplinkos. Tada jaučiu gyvenimo pulsą ir skonį. Bet, kai susirgau diabetu, dėl liūdesio, baimės ir nežinios aš vengiau žmonių, tarsi atsiskyriau nuo pasaulio. Buvau priversta atsisakyti darbo. Staiga likau viena, sutrikusi ir nežinanti, kaip gyventi. Kančia vargino ilgai, kol ėmė šviesėti ir ryškėti mintis, kad privalau keistis, gyventi taip, kaip man patinka, kaip elgiausi anksčiau. Reikia grįžti į visuomenę, bendrauti su žmonėmis, jų klausytis ir jausti, kaip būties prasmė pamažu, lyg gėlas šaltinio vanduo, gaivina nualintą, sunkių minčių išvargintą sielą.
      Atėjau į Vilniaus „Beta“ klubą. Čia renkasi visi, kas nori gyventi prasmingai, kūrybingai ir džiaugsmingai. Vadinasi, mokėti valdyti diabetą ir sėkmingai išvengti komplikacijų. Regis, viskas taip aišku ir paprasta. Bet tai neduota veltui, reikia pastangų, valios ir atkaklumo, kitaip tariant, būtina ligą nugalėti, savimi pasikliauti ir ryžtis tobulinti save, savo gyvenimą.

      Kelionės skaidrina mintis ir jaunina sielą...

Kryžių kalne
      Gyvenimo pažinimas, nuo kurio prasideda asmenybės raiška ir vidinės laisvės pojūtis, yra toks margas ir įvairiapusis, kad vertinimo kriterijai, paremti tik savo patyrimu ir stebėjimais, jau pačioje pradžioje pasmerkti žlugti. Ne vieną sykį patyriau, o su manimi, tikiuosi, sutiksite ir jūs, kad grįžus iš kelionės, nors ir netolimos, aplankius seną bičiulį ir prisišnekėjus į valias, jautiesi kažkoks lengvesnis, skaidresnis, tarsi pakylėtas, kinta netgi eisena ir poza. Pečiai atsipalaiduoja, išsitiesina, nes mintys atrodo jau nebe tokios slogios, o rūpesčiai neverti dėmesio, nes buvo dirbtinai susikurti tūnant užsidarius.
      Todėl pavasarį, gegužės pradžioje, nusprendžiau savo klubo narius pakviesti ekskursijon į Šiaulių kraštą. Būtent tada Burbiškių dvare, netoli Radviliškio, buvo rengiama kasmetinė Tulpių žydėjimo šventė. Šaltą pavasarį siela ilgėjosi ryškių, gražių spalvų. Mūsų buvo pilnas autobusas: susiruošė „Beta“ klubo aktyviausieji su šeimomis, klubo pirmininke Alma Jusyte. Vėliau prie mūsų prisijungė savo mašina važiavusi vaikų ir jaunimo diabeto klubo „DiaBitė plius“ pirmininkės Eglės Jakimavičienės šeima. Dėkingai mano kvietimą priėmė Laima Kaulakienė – UAB „Abovita“ vadybininkė. Džiaugsmingai nusiteikusi kartu važiavo ir LDA prezidentė Vida Augustinienė, o laikračio „Diabetas“ leidėja Marytė Šaltytė vis kartojo, kad man už tokią kelionę Dievas turėtų atleisti šimtą nuodėmių.
      Diena pasitaikė saulėta iki pat vakaro, nors Vilniuje tada lijo kiaurai. Burbiškių dvare tikėjomės pamatyti didžiules lankas žydinčių tulpių, tačiau jų radome kiek mažiau. Bet ne tai svarbu. Svarbu, kad pats dvaras su keturiolika tvenkinių ir mažomis salelėmis juose pritraukia tiek daug žmonių, kurie veržiasi iš savo įprastos aplinkos, kad namo grįžtų pasiilsėję ir pagražėję. Čia susirinko daugybė įvairiausių amatininkų, siūlančių meniškų ir reikalingų buičiai daiktų, grojo orkestras, skambėjo nuotaikinga muzika, o po atviru dangumi didžiuliuose katiluose ant ugnies garavo raudonasis vynas. Jo siūlė merginos – sėmė ir pilstė ilgakočiais samčiais. Išlikusiame dvaro pastate apžiūrėjome K. Sakalausko iš Panevėžio, bajorų kilmės kolekcionieriaus, veikiančių gramofonų, patefonų, muzikinių dėžučių parodą. Ta ekspozicija – tikras kompiuterinis stebuklas, tik rankų darbo ir sumeistrauta prieš šimtą metų. Reikia ją pamatyti ir pasigėrėti daugybe melodijų, nes įspūdžiai neapsakomi.
      Ilgai svečiuotis dvare stokojome laiko, nes turėjome dar daug kur pabuvoti, juolab, kad buvo sutarta susitikti su pranciškonais vienuolyne prie Kryžių kalno.
      Asketiško veido vienuolis mus sutiko šiltai, ramiai nusivedė į salę ar menę, kurioje meldžiamasi. Jis papasakojo, kaip buvo pastatytas ir įrengtas vienuolynas, kokie čia yra papročiai ir kas jungia čionai atėjusius žmones. Klausiausi jo ir žvelgiau pro didžiulį langą, kuris atstojo įprastą altorių. Jaudino prieš akis dygliuotas kaip kančia kryžiais ir kryželiais nusmaigstytas kalnas, šalia didžiulės pievos, kuriose ganėsi arkliai ir karvės, vaiskiu dangumi plaukė balti, lengvi debesėliai. Širdin liejosi ramybė ir paguoda. Vienuolis pašventino mūsų kryželius, kuriuos palikome Kalne, pasimeldę už save ir artimuosius.

Burbiškėse grožimės tulpėmis
      Labai įdomus ir keistas jausmas apėmė Šiaulių katedroje. Vilniuje mes įpratę prie puošnių, tviskančių bažnyčių. O čia didžiulė ir aukšta katedra viduje atrodė dar erdvesnė, ją puošė neapsakomo grožio vargonai ir keli spalvoti paveikslai. Skliautai ir sienos buvo balti, kolonų šešėliai atrodė lengvi it rūkas. Didinga patalpa neslėgė, o teikė ramybės, skatino šviesias mintis, jaučiausi kaip niekad saugi ir rami. Panašų jausmą išgyvenau ir Šeduvos bažnyčioje, kuri labai priminė Šiaulių katedrą.
      Paskui lankėmės Raudondvaryje, susipažinome su čia gyvenusių dvarininkų baronų fon Ropų gyvenimo istorija.
      Grįžome pro Šeduvos malūną, pakeliui išlipdami ir apžiūrėdami dar keletą architektūros paminklų. Mums pasisekė dar ir todėl, kad gidė Teodora (kelionių agentūros „Titano vartai“ savininkė), anksčiau dirbusi geografijos mokytoja, dabar su didžiausiu malonumu studijuojanti įvairių šalių istoriją ir geografiją, todėl keliautojams visada įdomi pasakotoja, siūlanti ir kitų, neįprastų maršrutų.

      Ateikite!
      Ateikite pas mus į „Beta“ klubą, dalyvaukite bendroje veikloje ir pamiršite bent dalį savo rūpesčių. Draugaudami, mokydamiesi ir keliaudami, jūs įprasite geriau saugoti savo sveikatą ir patarimais padėsite kitiems. Nelikite vieni. Gyvenimas gražus, mokykimės juo džiaugtis ir kasdien su nuostaba juo žavėtis.

      Klubas „Beta“ laukia jūsų kiekvieną antradienį nuo 16 iki 18 val. Antakalnio suaugusiųjų poliklinikoje (Antakalnio g. 59-401), o kiekvieną ketvirtadienį nuo 15 iki 17 val. Šeškinės poliklinikoje (Šeškinės g. 30-135).

      Raimonda Černiauskienė


Puslapis 25
Naujasis
Accu-Chek® GO
jau Lietuvoje!

      Paklausus trijų žmonių: praeivio gatvėje, gydytojo ir cukriniu diabetu sergančiojo, kokias asociacijas jiems kelia Šveicarija, tikriausiai visi paminėtų šveicariškus laikrodžius. Praeivis dar prisimintų šimtametes bankininkystės tradicijas, nepakartojamo skonio šokoladą, gydytojas kalbėtų apie novatoriškus ir veiksmingus vaistus bei puikią šveicarišką diagnostikos aparatūrą, o cukriniu diabetu sergantis žmogus pasakytų negirdėtus daugeliui pavadinimus: Accu-Chek® ir Disetronic*.
      Tikriausiai nėra žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie šveicariškų laikrodžių patikimumą ir tikslumą. Tai pelnytai įgytas šalies gamintojų įvaizdis. Ne išimtis yra ir Roche Diagnostics Accu-Chek® produktai, kurie patvirtina visame pasaulyje vertinamą šveicarišką tikslumą bei patikimumą.
      Pasaulinis lyderis in vitro diagnostikos srityje, kompanija Roche Diagnostics, šiais metais planuoja pristatyti dvi naujoves cukriniu diabetu sergantiems žmonėms Lietuvoje: liepos mėnesį – naująjį Accu-Chek® GO gliukomatį ir metų pabaigoje Accu-Chek® Spirit insulino pompą, kurios laukia daugelis šio prietaiso vartotojų. Abu produktai garantuoja pačias pažangiausias technologijas ir kiekvieno poreikius atitinkančias produkto savybes.
      Kas antras pasaulyje naudojamas gliukomatis yra Accu-Chek® aparatas ir kas antra insulino pompa yra Disetronic/Accu-Chek® gaminys. Patenkintų šiais produktais vartotojų kasmet vis daugiau. Tai nestebina, nes kiekvienas žmogus renkasi tai, kas geriausia saugoti savo, vaikų arba artimųjų sveikatai.
      Naujojo Accu-Chek® GO gliukomačio privalumus lemia keletas svarbiausių jo savybių.
      »  Matavimai atliekami kapiliarinėmis juostelėmis, todėl nereikia lašinti kraujo ant juostelės – patogu ir paprasta!
      »  Mėginiui pakanka 1,5µl dydžio kraujo lašelio.
      »  Atvejais, kai kraujo lašelis nepakankamas, per 15 sek. galima pakartotinai atlikti tyrimą nekeičiant juostelės – taupu!
      »  Matavimas trunka tik 5 sek. – greita!
      »  Kraują tyrimui galima imti iš įvairių kūno vietų – ypač patogu mažyliams!
      »  Aparatėlis įspės apie juostelių galiojimo pabaigą – patogu, nes tai mažina riziką gauti netikslius duomenis!
      »  Unikalus juostelės išmetiklis saugo nuo sąlyčio su panaudota juostele – higieniška!
      »  Didžiulė atmintis ir 7, 14 bei 30 dienų matavimų vidurkiai; atmintyje saugoma net 300 paskutinių matavimų!
      »  Papildomos funkcijos nustatomos pagal kiekvieno vartotojo individualius poreikius. Pvz., aparatėlis gali priminti 3 kartus per dieną, kada atlikti matavimą, laiką ir kiek kartų per dieną norima priminimo. Tai padeda neužmiršti reikiamu laiku išsitirti kraujo gliukozę;
      »  Infraraudonųjų spindulių jungtimi galima analizuoti matavimų rezultatus kompiuteriu – patogu ir labai naudinga matyti visų per metus atliktų tyrimų kreives, vidurkius ir kitą detalią informaciją. Tai labai vertinga pacientui ir jo gydytojui!
      »  Na ir negalima nepaminėti... Accu-Chek® GO – tai šveicariškas tikslumas žmogaus saugumui!
      Tai tik dalis pranašumų, kuriais pasižymi Accu-Chek® GO gliukomatis. Jo privalumas yra tokios savybės kaip greitumas, higiena, saugumas ir patikimumas bei tyrimo galimybė pagal individualius žmogaus poreikius!
      Norintieji gauti daugiau informacijos apie Accu-Chek® GO, kviečiami kreiptis į savo diabeto klubą, gydytoją arba vaistininką.

      Roche Diagnostics
      Diagnostikos padalinys Hoffman – La Roche Ltd. atstovybė Lietuvoje
      * Disetronic insulino pompos taip pat yra produktas su Accu-Chek® prekiniu ženklu.


Puslapiai 26-29
Diabetas, dviratis ir aš

      Kraujo gliukozės rodiklis nevalgius turi būti mažesnis nei 6,7 mmol/l, 1,5-2 val. po pagrindinių valgymų – mažesnis nei 8,9 mmol/l ir glikuotas hemoglobinas iki 7%. Jei rodikliai blogesni, ligonis pasmerktas komplikacijoms. Jį dažniau vargina širdies bei kraujagyslių ligos, regėjimo sutrikimas ar apakimas, inkstų veiklos nepakankamumas, diabetinė pėda ir kt. Taip teigė prof. A.Norkus.
      Aš ilgiau kaip metus (nuo susirgimo pradžios) buvau tarp tų pasmerktųjų. Dar apie metus apgraibomis bandžiau gelbėtis, iki tvirčiau atsistojau pagerėjus sveikatai. Manau, kad mano sukaupta patirtis palengvins ir mūsų bičiuliams greičiau rasti sutarimą su tuo nelemtu gyvenimo palydovu – diabetu.
      Cukraligę drįsčiau palyginti su neseniai pietryčių Azijoje praūžusiu cunamiu, nusinešusiu šimtus tūkstančių gyvybių. Visą pasaulį šiurpino tie siaubingi kadrai, kai minios žmonių, saulėtą, gražią dieną stebėję artėjančią bangą, ne iš karto suvokė, kokia tai grėsmė; deja, trauktis jau buvo vėlu. Ypač įstrigo toks vaizdas. Viešbučio savininkas iš trečio aukšto filmuoja vandens stichiją. Pamatęs iš toli artėjančią siautulingą bangą ir apačioje stovintį žmogelį, filmuotojas šaukia jam, ragina gelbėtis, bėgti, o tas negirdi. Taip ir žuvo vargšas, netgi nespėjęs susivokti, kas įvyko.
      Aš turiu ką pasakyti diabetu sergantiesiems ir norėčiau laiku būti išgirstas. Didelių aukų galima išvengti, laiku įspėjant žmones. Taigi ir cukrinio diabeto epidemiją galima mažinti, švelninti jos pasekmes, laiku ir plačiai imantis veiksmingų priemonių. Mano giliu įsitikinimu, 80 proc. ligonių, pasmerktų komplikacijoms, nėra beviltiškoje būklėje, greičiau atvirkščiai. Jie tik stokoja žinių. Išmokus ligą valdyti ir tai darant, galima pergalė. Apmokymo kokybė lemia diabeto kontrolės sėkmę. Tam sukurta sistema: Tarptautinė diabeto federacija, Lietuvos diabeto asociacija, jos suburti miestų, rajonų klubai. LDA leidžia „Diabeto” laikraštį, daug specialios literatūros. Klubuose ligoniai gauna nemažai informacijos, apmokomi savikontrolės, reguliariai konsultuojami atvykstančių įvairių specialybių medikų. Druskininkų “Atgajos” klubas, kuriam vadovauja energinga pirmininkė Jelena Šimonienė, yra vienas veikliausių Lietuvoje. Čia reguliariai gyventojams atliekami glikuoto hemoglobino tyrimai, sergantieji gauna patarimų, spaudos, lengvatinėmis sąlygomis gali įsigyti gliukomačių, diagnostinių juostelių. Mane ir stebina, ir liūdina neapsakomas žmonių pasyvumas. Savivaldybėje yra apie 300 sergančiųjų cukralige. Klubo narių tik apie 80. Iš jų tik 20-25 daro glikuoto hemoglobino tyrimus. Vadinasi, tik apie pusė jų šiek tiek kontroliuoja savo ligą. Prievarta visų į klubą nesuvarysi. O kur ligonis gaus gyvybiškai svarbias ligos kontrolės žinias, išgirs apie naujausią gydymosi patirtį? Visokios brošiūros, straipsniai, lankstinukai patenka vis į tų pačių 20-25 žmonių rankas, o daugiau kaip 90 proc. ligonių lieka abejingi nuošalyje, susitaikę su savo negalia. Nuostabą kelia patyrus, jog mažai kas iš jų net žino, kas yra glikuotas hemoglobinas. Didelė tikimybė, kad ne ką geresnė padėtis ir kitur. Daugybė žmonių net nežino, kas per liga diabetas, kaip ją kontroliuoti, nuo ko pradėti gelbėtis. Išgyvendamas dėl tokios būklės aš, gerbiami skaitytojai, ryžtuosi jums padėti.
      Papasakosiu apie stiprias asmenybes, kurios, tvirtai siekdamos savo tikslo, džiaugėsi atrodžiusia neįmanoma sėkme. Aš esu paprastas sergantis žmogus, kaip ir jūs, su savo kasdieniais rūpesčiais, silpnybėmis, bet kai kada ir ryžtingas. Esu įsitikinęs, kad jei pažaboti savo ligą išmokau aš, tai galite padaryti ir jūs. Stebuklų būna. Ir juos gali daryti žmogus. Sėdėti nuleidus rankas ir laukti dangaus manų – neprotinga. Dievas padeda tiems, kurie ir patys padeda sau.
      Aš esu jau 65 metų, susirgau prieš 6 metus. Prieš tai 12 metų turėjom su žmona privatų verslą. Sunkūs tai buvo metai. Žlungant Sovietų Sąjungai, norint išgyventi, reikėjo vikriai suktis. Juolab, kad atsirado galimybė mūsų vienturtei dukrai išvykti mokytis į JAV. Buvau sveikas kaip ridikas, dirbau kaip jautis, be jokių švenčių dienų, be atostogų. Apie sveiką gyvenseną nebuvo kada nė svajoti. Nuolatinės kelionės, kilometrinės eilės muitinėse, nežinai, kada ir kiek miegi, kada ir ką valgai. Užsiauginau 15 kg viršsvorio. Nepaisant visko, tai buvo gražiausi, kūrybingiausi ir prasmingiausi mano gyvenimo metai. Ir štai, artėjant šešiasdešimtmečio jubiliejui, dovanėlė, kaip perkūnas iš giedro dangaus, – diabetas. Nublanko spalvos, apsiniaukė dangus, svaigo galva. Daugiau kaip metus vargino slogi nuotaika, prastėjo sveikata, savijauta ir nesuvokiau, ko imtis. Glikemija rytais nevalgius siekdavo 10-12 mmol/l, nors tablečių rydavau didžiausią normą. Kūną bėrė sunkiai gyjantys pūlinukai, net katino įdrėskimą tekdavo gydyti savaičių savaites. Numirti tikriausiai daktarai būtų neleidę, bet vegetuočiau tarp tų 80 proc. pasmerktųjų komplikacijoms. Per tą laiką nė vienoje sveikatos įstaigoje neišgirdau, kad ligą kontroliuoti reikia ir pačiam ligoniui. Geriausiu atveju pataria kasdien bent po pusvalandį mankštintis. Dabar galiu tvirtai pasakyti, kad pusvalandinė mankšta tokiems ligoniams, koks buvau, galėjo padėti kaip mirusiam kompresiukas. Nenuostabu, kad taip mažai ligonių kontroliuoja savo ligą. Susiradau diabeto klubą ir tik čia pagaliau įsižiebė vilties kibirkštėlė. Kibau į klube gautą literatūrą, stengiausi kuo daugiau sužinoti iš čia sutiktų ilgesnį ligos stažą turinčių žmonių. Įsitikinau, kad visi diabeto klausimai nušviečiami išsamiai, išskyrus vieną – fizinį krūvį. Šioje sferoje nėra metodikos, nebent aš jos nesupratau. Žinių teks rankiotis po kruopelytę, išmąstyti ir taikyti sau mokantis iš bandymų ir klaidų. Pavyko rasti dėsningumų. Tačiau tam teko atlikti tūkstančius matavimų. Klysta ligoniai, kurie pasitenkina per mėnesį vieninteliu kraujo gliukozės matavimu. O apie glikuoto hemoglobino tyrimus, kraujo gliukozės matavimą 1,5-2 val. po pagrindinių valgymų neturi nuovokos. Tai jokia ligos kontrolė. Savo samprotavimus noriu pagrįsti pavyzdžiu. Įsivaizduokite, kad važinėjate automobiliu be prietaisų. Neišvengiamai vienas ar kitas agregatas išeis iš rikiuotės, kurį reikės keisti. O žmogus? Remontas, t.y. gydymas, kainuoja nepalyginamai brangiau, o apie agregato, t.y. organo, keitimą – nė kalbos negali būti. Taip nelaiku ir sustoja žmogus, ir jo nebelieka. Tragedija yra, kad diabetu sergančiam žmogui ilgai nieko neskauda, liga progresuoja, naikindama gyvybiškai svarbius organus.
      Svarbūs trys esminiai dalykai: ligos pažinimas, išmintingas mąstymas ir tikėjimas. Man ligos pažinimas truko ilgiau kaip metus, o iki gebėjimo ją valdyti – apie dvejus metus. Žinoma, tikrai pernelyg ilgas laiko tarpas. Labai svarbus yra tikėjimas. Kuo geriau pažįsti diabetą, imiesi jo kontrolės, tuo labiau tiki sėkme. Padeda didžiulis geros sveikatos noras. Nenugalimas noras žvaliau jaustis daro stebuklus. Štai pavyzdys. Prieš kelioliką metų teko skaityti straipsnį apie buvusį kaunietį, žinomą Maskvos cirko artistą J. Dikulį. Vieno pasirodymo metu jis nukrito iš didelio aukščio. Po kurio laiko išgirdo pribloškiančią diagnozę – apatinės kūno dalies paralyžius, prognozė – invalido vežimėlis. Artistui tai buvo nepriimtina. Jis tvirtai tikėjo, kad save įveiks, gebės atsistoti, vaikščioti. Dar gydydamasis ligoninėje, ėmėsi mankštos. Pagaliau įvyko stebuklas, jis pradėjo vaikščioti. Šis artistas vėliau tapo politiku, tekdavo jį matyti televizoriaus ekrane nė kiek nešlubuojantį, be jokios lazdelės žengiantį į tribūną. Neseniai įjungęs radiją išgirdau jį, pasakojantį apie savo klinikos darbą, kurioje pagal paties sukurtą metodą statomi ant kojų sunkiausias traumas patyrę žmonės.
      Pasitaiko laikraščiuose, žurnaluose rasti straipsnių apie diabetu sergančius sportininkus, kurie rungtyniaudami su sveikais, tampa pasaulio čempionatų, olimpiadų nugalėtojai ir prizininkai, apie alpinistus, kopiančius į aukščiausias viršukalnes. Vadinasi, begalinis noras, ryžtas ir tikėjimas priverčia trauktis bet kokią negalią. Tai stiprina ir mūsų visų viltį, tikėjimą tuo, kad gyvenimas gali būti gražesnis, kūrybingas, laimingas. Deja, labai daug žmonių nevaldo savo ligos. Ko trūksta? Noro? Kiekvienas nori būti sveikas – faktas. Žinių? Tikra teisybė. Nėra žinių, nėra tikėjimo, vilties, nėra nė pastangų.
      Žymus mūsų laikų dvasininkas profesorius N.V. Pealas rašo: „Kai jums iškyla problema – nesvarbu, kokia sunki ir gniuždanti, prisiminkite vieną pagrindinį principą ir juo pasinaudokite. Tai atkaklumas, paremtas suvokimu”. Savo knygą jis pavadino labai simboliškai „Tu gali, jei manai, kad gali”.
      Visiems aišku, kad žmogus, kuris ko nors daryti nenori, ras daug priežasčių atsisakyti, teisintis. Kas nori, tas ima ir daro. Lemia tikėjimas pergale. Tačiau įtikinti žmogų kartais esti labai sunku. Neretai kliudo paprasčiausias tingėjimas. Džiaugiuosi, kad jau turiu vieną pasekėją, kurį įtikinau dirbti pagal savo sistemą. Rezultatas vidutiniškas. Šio ligonio glikuotas hemoglobinas jau keleri metai prie 7 proc. ribos. Kad rezultatai būtų geresni, trūksta visai nedaug: tik vakarais pasivaikščioti (toliau rezultatus pateiksiu skaičiais). Šis ligonis, mano požiūriu, per daug laiko leidžia sėdėdamas prie televizoriaus ir mažai būna gryname ore.
      Štai kitas pavyzdys. Prieš dvejus metus viešėjau pas dukrą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kitas pasaulis, kitas maistas, kitos tradicijos. Pagrindinė amerikiečių susisiekimo priemonė – automobilis, pėsti jie beveik nevaikšto. Neišlipdami iš automobilio gali užkąsti, iš bankomato pasiimti pinigų. Ilgai nelaukdamas nusipirkau dviratį. Kadangi šaligatviai ten tušti, tad jais važinėjausi iki soties. Pasiimu žemėlapį, numatau maršrutą, ir pirmyn. Dabar vartydamas dienoraštį, matau, kad viešnagės metu su retomis išimtimis mano kraujo gliukozės rodikliai buvo gana geri.
      Paminėjau dviratį. Tai jis man padėjo gerai sutarti su savo amžinu palydovu – diabetu. Pradėjęs lankytis diabeto klube ir ten pasisėmęs žinių, susidariau planą. Čia padėjo ir dviratis, ir gliukomatis. Pirmas matavimas 1,5 val. po valgio, pirma staigmena – 14,6 mmol/l. Pamyniau 2 val. dviračiu – 6,0 mmol/l – antra staigmena. Taip prasidėjo naujas mano gyvenimo etapas. Tarsi pamačiau tunelio gale šviesą. Iš pradžių viskas vyko chaotiškai, nes planus reikėjo derinti su darbu, teko daug važinėti automobiliu, nežinojau, kada kokį krūvį įveiksiu. Pamažu formavosi sistema. Jos pagrindas toks: po pusryčių, pietų ir vakarienės – dviratis, pasivaikščiojimas arba mankšta. Labiausiai pamėgau dviratį, kuriuo kasdieną riedėdavau 15-25 km ir daugiau. Labai svarbus buvo ir dienoraštis, kuriame žymėdavau glikemiją, taip pat kiek ko suvalgiau, koks buvo fizinis krūvis ir savijauta.
      Pasitaikydavo liūdnų dienų ir nemigo naktų. Pirmas glikuoto hemoglobino tyrimas parodė 9 proc. (11,6 mmol/l). Nelinksmai nuteikė toks trijų mėnesių kraujo gliukozės vidurkis, nes jau daugiau kaip mėnesį buvau mynęs dviračio pedalus. Vadinasi, iki tol šis rodiklis buvo dar blogesnis. O kada jis bus normalus? Kaip patyriau, dar toli buvau iki jo. Dažnai po vakarienės prieš miegą pasimatuoju – 9-10 mmol/l. Visi eina miegoti, o aš sėdu ant dviračio arba pėsčias vaikštinėju kokią valandą po miestą. Kartais ir abejodavau: ko einu, kur einu? Nėra su kuo pasitarti, nei kur paskaityti. Pasimatuoju glikemiją grįžęs – normali. Nuotaika gerėja. Be to, pastebėjau, kad ir rytinę glikemiją gerina vakaro mankšta. Taip susikūriau sistemą. Dienoraštyje užregistruota tokia mano glikuoto hemoglobino dinamika:

Data
HbA1c proc.
HbA1c mmol/l
2001 balandis 9,0 11,6
2001 lapkritis 7,7 9,5
2002 kovas 5,3 5,4
2003 rugpūtis 4,4 <4
2004 kovas 5,5 5,8
2004 spalis 5,2 5,3

      Žinoma, kad sveikų žmonių glikuotas hemoglobinas yra 4,5-6,5 proc. Ligonių, gerai kontroliuojančių diabetą, – 6,5-7 proc. Kai šis rodiklis viršija 7,5, tai laikoma bloga diabeto kontrole. Komentarų, kaip sakoma, nereikia.
      2002 m., po dviejų niūrių vasarų, pagaliau lyg iš naujo pamačiau pražydusias pievas, grožėjausi jų spalvomis, kvėpavau jų nuostabiu aromatu. Vėl pajutau gyvenimo džiaugsmą.
      2003 m. vasarą ir rudenį ištisas dienas leidau miške uogaudamas ir grybaudamas, plaukiodavau ežeruose.
      Kaip aš pagerinau sveikatą? Kaip jau minėjau, labai svarbu turėti gliukomatį. Žinau, kad daugelis sergančiųjų pasitenkina vienu matavimu per mėnesį, nevalgius. Pažiūrėkit, ką tai duoda:

2003.11.28 7 val. namuose nevalgius <5,2 mmol/l
7 val. 25min. poliklinikoje –"– 6,6 mmol/l
7 val. 40min. namuose –"– 7,7 mmol/l
2005.01.21 7 val. namuose –"– 5,2 mmol/l
7 val. 25min. poliklinikoje –"– 6,4 mmol/l
7 val. 50min. namuose –"– 6,8 mmol/l

      Tai pastebėjau atsitiktinai, rezultatai visą laiką panašūs – kuo daugiau judi nevalgęs, tuo didesnė glikemija. Aš, to nežinodamas, gana ilgai rytais atsikėlęs mankštindavausi prieš pusryčius. Rytinis kraujo gliukozės tikrinimas tik parodo mūsų pastangų rezultatus. Ligą valdyti galima tik pavalgius. Tam būtina subalansuota mityba. Šiuo požiūriu literatūros diabeto klubuose užtektinai. Kiekvieno žmogaus skirtinga medžiagų apykaita. Ji priklauso ir nuo įmitimo laipsnio, nes kuo didesnis riebalų sluoksnis, tuo sunkiau įsisavinami angliavandeniai. Čia pagrindinį vaidmenį atlieka fizinis krūvis.
      Taigi mankšta man pagerino ir kitus rodiklius. Cholesterolio kraujyje nuo 6,3 mmol/l sumažėjo iki 4,6 mmol/l (norma <5,2). Numečiau 13 kg viršsvorio. Kūno masės indeksas nuo 27 sumažėjo iki 23 (norma <25). Svoris pradėjo kristi ne iš karto. Pirmuosius tris mėnesius – nė iš vietos, tesumažinau pilvą. Vėliau kas mėnesį lengvėjau po 1 kg. Ką tai reiškia? Iš pradžių tvirtėjo raumenys, ypač kojų. Į dieną suvalgydavau apie 2400 kcal, o sudegindavau 2700 kcal. 300 kcal per dieną, 9000 per mėnesį – tai ir sudaro 1 kg riebalų.
      Sukaupta patirtis dabar man leidžia nujausti glikemijos rodiklį jos nematuojant. Kaip žinoma, kraujo gliukozės kiekis priklauso net nuo nuotaikos, nuo stresų, oro sąlygų ir dar daug nuo ko. Taigi sąžinės nuraminimui retkarčiais pasimatuoju. Medikamentų vartoju minimalią dozę, o kai didesnis fizinis krūvis – visai atsisakau.
      Kokį fizinį krūvį pasirinkti? Geriausia tą, kuris priimtiniausias. Tai bet koks fizinis darbas: malkų skaldymas, šienavimas, daržo, sodo priežiūra, slidinėjimas, važinėjimas dviračiu, ėjimas, plaukimas, bėgimas ir pan.
      Didžiausias sergančiųjų diabetu priešas – tinginystė. Aš ją linkęs suasmeninti – vadinu tinginiu. Tai toks klastingas padaras, kad kiekviena proga stengiasi mums pakenkti. Skaičiau, kad jis mums savo valią diktuoja dar motinos įsčiose. Tai teigiamas dalykas, kol žmogus dar nesąmoningas. Gamta taip sutvėrė, kad visi gyvi padarai be reikalo energijos neeikvoja. Tačiau pasiduoti tinginystei – per didelė prabanga, jei esi sąmoningas. Įsiminė skaitytas epizodas: keliautojas klausia po palmėmis gulinčių čiabuvių, kaip jie nuo taip aukštai nuskina vaisius. Čiabuviai atsako: skinti nereikia, nes vėjas nupučia.
      – O kai vėjo nėra?
      – Tada prasideda badas.
      Ir civilizuoto pasaulio žmogus kartais atsiduria panašioje situacijoje. Svajodamas apie geresnį gyvenimą, stipresnę sveikatą, kurios, deja, vėjas neatpučia.
      Štai pavyzdys. 2004 m. gruodžio 20 d. pusryčiams suvalgiau keptų bulvių, išgėriau stiklinę kefyro, dar smaližiavau baltos duonos rieke su uogiene ir sūriu. Užsiskaičiau laikraščius ir patingėjau pajudėti. Po 2 val. glikemija buvo 8,7 mmol/l. Ką dariau ne taip? „Mitybos elementoriuje sergantiesiems cukriniu diabetu” parašyta, kad maitinantis 5 kartus per dieną pusryčiai sudaro 25 proc. dienos normos. Skaitant laikraščius arba užsiimant panašia veikla, koeficientas K=1,2. Pagal šį koeficientą, atsižvelgiant į ūgį ir svorį, mano dienos norma turėtų sudaryti 2400 kcal (pusryčiai 600 kcal). Racione angliavandenių turi būti 50 proc. arba 75 g, baltymų 17 proc. arba 25 g, riebalų 33 proc. arba 22g. Faktiškai baltymų ir riebalų suvalgiau normaliai, o angliavandenių 90 g, t.y. 15 g arba 60 kcal daugiau. Tiek suvalgyti turi dirbantys lengvojoje pramonėje, sodininkystėje, staliai, valytojos (K=1,5). Dėl to ir buvo tokia glikemija. Padariau eksperimentą. Tą pat pakartojau 2005 m. sausio 4 d. ir 1 val. pavaikščiojau. Po 2 val. pavalgius glikemija rodė 7,2 mmol/l, atitinkamai dar po savaitės, tik vaikščiojau 1,5 val. – 6,8 mmol/l. Vartydamas dienoraštį, radau vieną įdomų įrašą. 2001 m. rugpjūčio 4 d. per pusryčius suvalgiau tiek pat, gerą pusvalandį pavažinėjau dviračiu, glikemija – 8,6 mmol/l. Tuo metu mano viršsvoris buvo apie 10 kg, tai ir nulėmė.
      Valgydamas tikslaus skaičiavimo nedarau, valgau viską daugmaž apytiksliai. Tačiau gausiau pavalgęs, didinu fizinį krūvį. Tuo gaunu trigubą naudą. Kaip žinoma, pagausėjęs kraujo cukrus žadina apetitą. Sumažinęs glikemiją, aš to išvengiu. Antra, fiziniu aktyvumu palaikau normalų svorį. Trečia – judėjimas kelia džiaugsmą. Štai kaip Stefanas Kleinas rašo savo knygoje „Laimės formulė”: „Nuolat sportuojantys žmonės jaučiasi geriau, labiau pasitiki savimi, mažiau bijo ir rečiau serga depresija. Žmogus sukurtas judėti”.
      Gydytojai ir sveikiems žmonėms pataria vakarais pasivaikščioti, o sergantiesiems diabetu – pats Dievas liepė. Ši procedūra nesunki, bet reikia varyti šalin tinginį. Ypač vėlų rudenį, žiemą. Aš jau ir gudrybę sugalvojau. Kad ir kaip kitą kartą tingiu, prisiverčiu išeiti iš namų. Tada jau pačios kojos neša tolyn. Kuo toliau išeini, tuo daugiau nuotolio ir sugrįžti reikia. Sviestu, kaip sakoma, košės nepagadinsi. Grįžtu visada pakilios nuotaikos, tinginį įveikęs, savim patenkintas, gamta pasigėrėjęs, tyru oru pakvėpavęs. Be to, žinau, gerai kontroliuoju diabetą.
      Štai kelios ištraukos iš dienoraščio:

2001 07 11 22 val. 15 min. – 6,1 mmol/l
2001 07 12 6 val. 10 min. – 5,1 mmol/l
2001 07 18 21 val. 10 min. – 5,2 mmol/l
2001 07 19 6 val. – 6,1 mmol/l

      Kai iš vakaro nevaikščiota:

2001 08 29 5 val. 40 min. – 6,8 mmol/l
2001 09 05 7 val. 20 min. – 6,7 mmol/l
2002 03 07 7 val. 35 min. – 7,1 mmol/l
2002 03 24 7 val. – 7,0 mmol/l

      Daug ką gali sportas. Visiems žinoma, kad juo daugiau domisi vyrai. O štai ką rašo mano cituotas mokslininkas J. Kleinas „Laimės formulėje”. „Kad ir kaip būtų keista, sportas ypač naudingas moterims. Atliekant tyrimus, moterys apie dvidešimt procentų dažniau nei vyrai tvirtino, jog po treniruotės jaučiasi geriau. Tokių skirtingų vyrų ir moterų atsakymų priežastys nežinomos. Tinka viskas – bėgiojimas, plaukimas, šokiai, nes judėjimo pobūdis neturi reikšmės. Judėjimas kelia nuotaiką. Susitraukinėjant raumenims, smegenys daugiau išskiria hormonų, serotonino...”.
      Aš pats tuo įsitikinau gana sudėtingoje gyvenimo situacijoje. Kaip minėjau, mūsų dukra, baigdama JAV studijas, ištekėjo už lietuvių kilmės amerikiečio. Pagimdė dukrą, ir močiutė, mano žmona, užpernai vieneriems metams išvyko jos auginti. Pirmą kartą gyvenime likau vienas, su katinu. Vėlų rudenį gana dažnai užeidavo depresinės nuotaikos, tad nerimastingai laukiau šio laiko. Kasdien sportuodavau. Atėjo lapkritis, gruodis, jau ir varnėnai po langu čiulba, o depresijos kaip nėra, taip nėra. Įsitikinau, kad sportas ir depresija sunkiai sugyvena. Pernai rudenį dukra pagimdė anūką, močiutė vėl išskrido. O aš, likęs vienas, linksmai bėgioju po Druskininkus ir laukiu, kada pakvies viešnagėn vaikaičiai.
      Mes dažnai patys nežinome ir neįvertiname savo organizmo galimybių, nors jame – nemaža jėgos. Vėl padariau atradimą, apie kurį turiu papasakoti. Ligos kontrolei tai nėra reikšminga, nes tam priemones turėjau ir turiu.
      Tai šen, tai ten retsykiais tenka matyti bėgantį pagyvenusį žmogų. Pasižiūriu, nieko nevejamas, ramiai tipena, veidas rimtas, iš jo spinduliuoja kažkokia paslaptinga šviesa. Sportininkas žino, ką daro. Aš vis pamanydavau, ar jis jaučia malonumą? Gerokai per keturiasdešimt metų, nuo kariuomenės laikų nebuvau bėgiojęs, todėl 2004 m. sausio 3-iosios rytą nutariau pabandyti. Ristele įveikiau ne daugiau kaip 200 m ir sustojau. Pakirto kojas, pritrūko oro, o širdis rodos išspurdės iš krūtinės. „Ne tau, Martynai, mėlynas dangus”, – pamaniau ir parpėdinau. Toks liūdnas bandymas, kaip vištai skristi, vis tiek nedavė nurimti. Prisiminiau neseniai skaitęs laikraštyje apie jau į devintą amžiaus dešimtį įkopusį senuką, kuris dvidešimt metų kasdien nubėga po 5 km, o per išeigines ir po 7 km. Kadaise skaičiau apybraižą apie štangistą, olimpinį čempioną J. Vlasovą. Po ilgo buvimo didžiajame sporte šio atleto organizmas, liūdnai pripažįstant, pradėjo byrėti. Migdomuosius jis rydavo vos ne saujom, nubėgti tegalėjo vos keliasdešimt metrų. Medicina padėti buvo bejėgė. Didžiulėmis jo valios pastangomis, kasdien pridėdamas po kelis metrus, jis bėgo vis toliau. Užsispyrimas nugalėjo, Vlasovas galop tvirtai pajuto žemę po kojom. Jis tapo žinomu politiku ir man teko ne kartą televizorių ekranuose matyti šį barzdotą tvirtuolį.
      Mano padėtis buvo kur kas lengvesnė, tad nutariau išbandyti jo metodą. Kasdien pridėdavau po dešimt žingsnių ir reikalai pajudėjo. Mintyse jau mačiau save kažkur vasaros pradžioje įveikiantį kilometrą, o realybė pralenkė lūkesčius. Vasario 1 dieną pirmas kilometras jau buvo mano pergalė. Netrukus pasidavė ir antras, o įvasarojus nugalėdavau visus 5 km. Kokius tris mėnesius tas bėgimas buvo nereguliarus, nes gana dažnai po kokių 3 km įskausdavo blauzdų raumenys, iš trasos grįždavau šlubuodamas. Dabar kojos sutvirtėjo, jau geras pusmetis 5-6 kartus per savaitę nubėgu 5 km. Galiu pasakyti, kad tai visai smagus užsiėmimas, ypač kai niekas nesiveja. Bet ir nelengva. Kodėl aš bėgioju? Tegu tai būna mano maža paslaptis. Žinau tik viena – bėgiosiu ir toliau, bėgiosiu, iki leis sveikata ir neš kojos. Gink Dieve, aš neagituoju. Tam turi atsirasti vidinis poreikis. Apie tai pasakoju tik tam, kad priminčiau, kokių jėgų mes savyje turime, tik ne visi apie jas žinom. Taip galima ligą tramdyti. Aš, dar nepradėjęs bėgioti, diabetą jau stipriai laikiau už ragų ir tikėjau, kad jis manęs nenugalės.
      Tuo dar kartą įsitikinau, grįžęs iš Vilniaus, kur konsultavausi Lietuvos diabeto asociacijoje. 22 val. 50 min., ruošdamasis miegoti, pasimatavau glikemiją ir nustėrau – 9,9 mmol/l. Apsirengiau ir išėjau pasivaikščioti, iš to pykčio net nubėgau kilometrą apsnigtu parko taku. 23 val. 30 min. glikemija jau buvo 5,7 mmol/l. Nusiraminęs apsvarsčiau situaciją. Visą dieną valgiau net mažiau normos, nes stigo laiko. Neartimas kelias, blogos vairavimo sąlygos, o dar mano greičio pomėgis. Vadinasi, tik nervinė įtampa lėmė tokį gliukozės „šuolį”. Gyveni ir mokaisi.
      Dar keletas žodžių apie glikuotą hemoglobiną. Nežinau, kodėl apie jį labai mažai ligonių žino ir dar mažiau šį tyrimą daro. O tas tyrimas yra vienintelis būdas sužinoti vidutinį ligonio kraujo gliukozės rodiklį per paskutinius 3 mėnesius. Hemoglobinas – kraujo baltymas. Bet kuris baltymas, esantis kraujyje, yra veikiamas gliukozės, glikolizuojasi („saldėja”). Šis procesas nėra labai spartus. Jis trunka apie 3 mėnesius, kol senasis hemoglobinas pasikeičia. Kuo ilgiau gliukozės koncentracija kraujyje yra didelė, tuo daugiau glikuoto hemoglobino, ir atvirkščiai.
      Dabar analizuoju savo atvejį. Lentelėje matyti, kad 2001 m. balandį mano HbA1c buvo 9 proc. Kol aš mokiausi savo glikemiją kontroliuoti, praėjo 11 mėnesių. Su dabartine savo patirtimi tokį lygį pasiekčiau greičiau. Išvada aiški. Procesas yra kūrybinis, sėkmė laukia kiekvieno, kas deda pastangų, – tuo aš neabejoju. Kovoje su liga yra patikimas ginklas – žinios, kaip priversti ją trauktis į saugų atstumą. Linkiu jums, gerbiamieji skaitytojai, kūrybinės sėkmės kelyje į sveiką gyvenseną.

      Albinas Pilypas
      Druskininkai


Puslapis 30
Identifikavimo apyrankė

      Sergantis žmogus, ištiktas hipoglikemijos, gali būti panašus į išgėrusį alkoholio. Jis svirduliuoja, griūva, praranda sąmonę. Dreba rankos, pilta šaltas prakaitas. Tokiu atveju dažniausiai vietoj skubios medicinos pagalbos iškviečiama policija. O juk kiekvieną uždelstą minutę gresia mirtis.
      Dėl žinių stokos apie cukrinį diabetą sunku atskirti sergantįjį nuo neblaivaus. Dėl to visame pasaulyje diabetu sergantys žmonės nešioja skiriamąjį ženklą - dažniausiai apyrankę. LDA jau nuo 1992 m. pradėjo propaguoti diabetu sergančiojo ženklelį, ragino savo klubus informuoti žmones apie jo svarbą. Toks ženklelis pavaizduotas ir ant LDA nario pažymėjimo. Raidės “dia” reiškia - cukrinis diabetas.
      Lietuvos diabeto asociacijos sukurta apyrankė suteikia informaciją apie ligonį. Joje išgraviruojama: vardas, pavardė, telefonas, kuriuo reikėtų pranešti apie žmogaus būklę; nurodomi ir vaistai: insulinas ar tabletės.
      Ženklelio reikšmę turi suprasti ne tik pats diabetu sergantis žmogus, bet ir medicinos, policijos darbuotojai bei kiekvienas visuomenės narys. Nežinia, kur žmogų gali ištikti priepuolis. Kviečiami visi diabeto klubai informuoti savo rajono sergančiuosius apie jau esamą galimybę įsigyti apyrankę. Jų galima užsisakyti UAB “Alpera”. Jūsų pageidavimu, esti sidabrinių, auksinių, paauksuotų ar pasidabruotų (atitinkamai skirsis kainos). Daugiau informacijos prašoma teirautis UAB “Alpera”. Tel. (8-5) 231-16-67, mob. 8-687 16182.

      LDA informacija


Puslapis 31
Endokrinologai žino naują vaistą

      Diabeto gydymo tikslas – gera ligos kontrolė. Vadinasi, kraujo gliukozė įvairiu paros metu turi neviršyti nustatytų ribų. Kad būtų galima nustatyti, ar diabetas gydomas gerai, būtina matuoti kraujo gliukozę ryte nevalgius ir praėjus 2 val. po valgio. Pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiriama šiam tyrimui po valgio. Ne paslaptis, kad ir sveiko žmogaus organizme kraujo cukraus kiekis kinta iki tam tikrų ribų ir didžiausias jis esti po valgio. Sergant II tipo diabetu, labiausiai ir anksčiausiai nukenčia ta insulino gamyba, kuri mažina gliukozę po valgio. Todėl jau labai ankstyvoje diabeto stadijoje gausėja kraujo cukraus būtent po valgio. Mokslininkai teigia, kad tie gausėjimai, vadinamieji pikais, labai žaloja kraujagysles: lyg bangos keletą kartų per dieną griaudamos „skalauja“ kraujagyslių sieneles. Po kurio laiko kraujagyslės pažeidžiamos – vystosi aterosklerozė, didėja infarkto, insulto rizika. Jei gliukozės kraujyje pagausėja per 11 mmol/l, tai rizika mirti nuo infarkto padidėja daugiau nei 2 kartus. Todėl dabar medikai dažniau pataria matuoti cukraus kiekį kraujyje po valgio, nei ryte atsikėlus.
      Įvertinant diabeto gydymo kokybę arba diabeto kontrolę, labai informatyvus yra glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimas.
      Lentelėje pateikti kraujo gliukozės ir HbA1c rodikliai, kurių pasiekus laiduojama gera savijauta ir galimybė išvengti diabeto komplikacijų:

Cukraus kiekis kraujyje nevalgius (ryte) 4.4 – 6.7 mmol/l
Cukraus kiekis kraujyje 2 val. po valgio Mažiau kaip 8.9 mmol/l
HbA1c Mažiau kaip 7.0%

      Į kompensuojamųjų vaistų sąrašą neseniai įtrauktas naujas medikamentas diabetui gydyti. Iki šiol Lietuvoje šios grupės vaistų nebuvo. Tai nauja grupė, reguliuojanti kraujo gliukozę po valgio. Vaistų veikimo principas pagrįstas tuo, kad skatina kasą gaminti insuliną labai trumpą laiką, o po kelių valandų visas vaistas būna pašalinamas iš organizmo. Šie medikamentai nesukelia insulino pertekliaus organizme, labiau tausoja kasą, kuri ateityje ilgesnį laiką galės gaminti natūralų insuliną. Vaistas geriamas kelis kartus per dieną, t.y. prieš pagrindinius valgymus. Jei valgoma, išgeriama tabletė, jei valgymas atidedamas, atidedama ir tabletė iki valgymo. Taip daug patogiau, nes savo režimą galima adaptuoti prie ligos, o ne atvirkščiai – gyvenimą derinti prie diabeto.
      Naujoji tabletė labai veiksminga – mažina visus kraujo gliukozės rodiklius: cukrų kraujyje po valgio ir nevalgius, taip pat glikuotą hemoglobiną.
      Ne mažiau svarbu ir tai, kad vaistas yra ne tik efektyvus, bet ir saugus. Jis vartojamas kartu su maistu, todėl kur kas rečiau nei kitos tabletės sukelia hipoglikemiją, ypač jei praleidžiams valgymas.
      Naujoji tabletė nedidina svorio. O viršsvoris – didelė bėda sergantiesiems diabetu.
      Daugiau informacijos apie naująją tabletę patariama sužinoti iš gydytojo endokrinologo.


Maloniai kviečia

      Kavine-valgykla "DIA". Joje didelis pasirinkimas skaniu patiekalu ne tik diabetu sergantiems, bet ir sveikiems žmonems. Dirbame kasdien (išskyrus šventadienius) 10-17 val.
      Musu adresas: Vilniaus g. 29, Vilnius


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K. Kudirkienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, B. Urbonaitė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8-5) 262-07-83, faks. 261-06-39.