»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 1 (49) Vasario mėn., 2006

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott daibetes care, UAB Abovita, Aconitum, Berlin Chemie Menarini Baltic, Convatec, Eksmos MTC, Interlux, Limeta, Novo Nordisk Pharma, Sanofi-Aventis Lietuva, Vitabalans OY atstovybė, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.


Mieli skaitytojai, maloniai kviečiame apsilankyti diabeto forume.


Profesoriui Juozui Steponui Danilevičiui – 70
      Pažymėdami didžiai prasmingais darbais paženklintus Profesoriaus gyvenimo metus, linkime,
kad jo kelrodė žvaigždė ir toliau neblėstų. Sėkmės mokslo aukštumose.
Džiaugsmo poezijos baruose. Stiprybės darbščioje kasdienybėje.

      Netrumpą ir nelengvą Lietuvos diabeto asociacijos kūrimosi bei veiklos kelią ėjome kartu su savo gydytoju, patarėju, globėju, talkininku, bičiuliu, hab. med. d. prof. Juozu Steponu Danilevičiumi.
      Juozas Steponas Danilevičius gimė Alytuje. 1963 m. baigė Kauno medicinos institutą. Dirbo Lazdijų rajono Prieštuberkuliozinio dispanserio vyriausiuoju gydytoju. 1964 – 1967 m. buvo Kauno medicinos instituto Hospitalinės terapijos katedros aspirantas, 1967 – 1975 m. – asistentas, 1976 – 1985 m. – docentas, nuo 1986 m.– profesorius. J. S. Danilevičius yra Endokrinologijos katedros steigėjas, 1990 m. – jos vadovas, o 1991 m. ėmė vadovauti Endokrinologijos klinikai. 1997 m. gydytojas buvo paskirtas Endokrinologijos centro vicedirektoriumi klinikiniam darbui, nuo 2001 m. yra Endokrinologijos klinikos profesorius.
      Visą gyvenimą Juozas Steponas Danilevičius ne tik pats mokėsi, bet ir rengė specialistus. 1982 ir 1986 m. gydytojas tobulino savo kvalifikaciją Charkovo (Ukraina) Endokrinologijos institute, 1978 ir 1981 m. – Centriniame gydytojų tobulinimosi bei Endokrinologijos institutuose Maskvoje, 1995 m. – Šveicarijoje, Ženevos universitete. 1990 – 1997 m. endokrinologijos klausimais pranešimus skaitė kartu su užsienio specialistais įvairiuose kursuose, renginiuose Lietuvoje, Danijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Suomijoje.
      Juozas Steponas Danilevičius daug dėmesio skyrė tiek mokslinei, tiek visuomeninei veiklai. 1967 m. apgynė daktaro, o 1981 m. habilituoto daktaro disertacijas. 1987 m. profesorius tapo Respublikinės mokslo premijos laureatu.
      Jis yra vieno išradimo ir vienuolikos racionalizacinių pasiūlymų bendraautoris. Išspausdinta 209 mokslinės publikacijos, daug straipsnių, mokymo metodinių leidinių. Profesorius yra šešių apgintų daktaro disertacijų vadovas. Išleista viena monografija ir du endokrinologijos vadovėliai medicinos studentams. Profesorius skaito diabetologijos mokslinius pranešimus tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose. Jis dalyvavo penkiose klinikinėse II tipo diabeto studijose.
      Prof. Juozas Steponas Danilevičiaus yra vienas iš iniciatorių, kurių dėka 1989m. gruodžio 9 d. įsteigta Lietuvos diabeto asociacija. 1991 – 1996 m. ir nuo 2001 m. iki šiol profesorius yra šios visuomeninės organizacijos viceprezidentas. 1996 m. prof. J. S. Danilevičiui už neįkainojamą visuomeninį darbą ir didžiulę pagalbą diabetu sergantiems žmonėms suteiktas Lietuvos diabeto asociacijos Garbės nario vardas. Gerbiamo mediko padedama, LDA sėkmingai vykdo savo veiklą. 1994 m. Lietuvos diabeto asociacija priimta į Tarptautinę diabeto federaciją. Šiuo metu ji vienija per 6 tūkst. narių ir yra viena iš aktyviausiai dirbančių pacientų organizacijų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.
      1991 – 1996 m. LDA parengė ir Vyriausybei patvirtinus, įgyvendino Lietuvos valstybinės kompleksinės medicininės ir socialinės pagalbos programą sergantiems cukriniu diabetu žmonėms. Jai vadovavo prof. Juozas Steponas Danilevičius. Per tą laikotarpį neatpažįstamai pasikeitė sergančiųjų diabetu gyvenimas. Įsteigtos diabeto mokyklos ir kojų priežiūros kabinetai, pradėtos organizuoti diabeto mokymo stovyklos vaikams ir jaunuoliams, įkurti diabeto klubai beveik visuose Lietuvos rajonuose (šiuo metu LDA vienija 53 rajonų ir 2 respublikines diabeto organizacijas). Tuo pat metu (1992 – 1997 m.) įgyvendinta bendradarbiavimo, vadinamoji „Dvynių”, programa su Danijos diabeto asociacija. Pastaroji ne tik materialiai rėmė sergančius vaikus, nėščias moteris, bet ir padėjo stiprėti Lietuvos diabeto asociacijai, talkino rengiant kvalifikuotus specialistus. Tuo pačiu skatino LDA įrodyti valdžios institucijoms, koks yra svarbus ligonių mokymas, laiku atlikta tinkama ligos kontrolė.
      Prof. J. S. Danilevičius nuo 1994 m. yra Lietuvos diabeto asociacijos leidžiamo laikraščio „Diabetas” redakcijos kolegijos narys, pateikiantis daug aktualių ligos kontrolės straipsnių. Jis yra ir Europos diabeto studijų asociacijos narys, 1993 – 1996 m. Nacionalinio St. Vincento deklaracijos komiteto narys, nuo 1996 m. Lietuvos medikų diabeto sąjungos viceprezidentas, taip pat žurnalų „Lietuvos endokrinologija” bei „Diabeto panorama” redakcijos kolegijos narys.
      Pažinę profesorių kaip daugelio endokrinologijos mokslo publikacijų autorių, jo išleistose dviejose poezijos knygose „Prie kelio” ir „Toli nuo saulės” atrandame jį mums dar artimesnį – didelį savo Motinos ir Tėvynės patriotą. „Mano Tėvynė – mano Gyvybė, mano Tėvynė – mano Širdis”. Šių žodžių prasmę patvirtina nueitas prasmingo gyvenimo kelias. Tėvynė yra jos žmonės. Nėra gražesnio ir garbingesnio tikslo, kaip lengvinti jų kančias, stiprinti dvasią, teikti viltį.

      Lietuvos diabeto asociacija


Puslapis 2
Užkirsti kelią grėsmingai epidemijai – visų pareiga!
      Diabetas – didėjanti pasaulinio masto problema. Tarptautinė diabeto federacija apytikriai apskaičiavo,
kad 2003 m. pasaulyje cukriniu diabetu sirgo apie 194 mln. žmonių.
Prognozuojama, kad 2025 m. šis skaičius išaugs iki 333 mln.

      Apie diabetą
      Diabetas yra pavojinga lėtinė liga, kuri nekontroliuojama tampa tyliuoju žudiku. Laiku nediagnozuota ir tinkamai nevaldoma ji didina komplikacijų grėsmę: inkstų nepakankamumą, amputacijas, aklumą, širdies ir kraujagyslių ligas. Pasaulyje dėl diabeto ir jo komplikacijų miršta daugiau žmonių negu dėl AIDS.
      Daugumos diabeto atvejų bei jo komplikacijų galima išvengti. Tai įrodyta įvairiomis mokslinėmis studijomis. Tik reikia pakeisti gyvenseną, tinkamai prisižiūrėti sveikatą pačiam ir geriau išmokyti kitus, ypač tuos žmones, kuriems būdingi rizikos veiksniai – nutukimas, vyresnis amžius, paveldimumas, mažas fizinis aktyvumas, netinkama mityba. Taigi būtina nedelsiant užkirsti kelią epidemijai ir mažinti žmones alinančių ligų pasekmes. Tam reikia bendros tarptautinės nuostatos, susitelkimo. Privalo bendradarbiauti nacionalinės vyriausybės ir mokslo institucijos, sveikatos priežiūros teikėjai, sergantys žmonės, jiems atstovaujančios organizacijos, pramonės įmonės, visa visuomenė ir privatus sektorius. Visų pareiga stoti į kovą prieš epidemiją.

      Strategijos poreikis

Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono ES diabeto darbo grupės susitikime Europos Parlamente. EP narė Laima Liucija Andrikienė, EP nario Justo Paleckio padėjėjas Kasparas Kemeklis ir Vida Augustienienė
      Vienas iš pagrindinių Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) Europos regiono valdybos ir jos partnerių uždavinių yra dirbti kartu su ES institucijomis bei nacionaliniais partneriais, kad būtų parengta nuosekli ir koordinuota Europos diabeto strategija. ES diabeto darbo grupė siekia, kad Europos Komisija sudarytų Europos diabeto struktūrą - ES Tarybos diabeto prevencijos, diagnozės ir kontrolės rekomendaciją. Kaip jau žinoma, Austrija ES pirmininkavimo metu (2006 m. pirmą pusmetį) sveikatos darbotvarkėje nutarė skirti prioritetą diabetui. Pagrindinė ES diabeto konferencija vyks Vienoje, Austrijoje, 2006 m. vasario 15-16 d. ES diabeto darbo grupės susitikime, vykusiame Europos Parlamente 2005 m. lapkričio 30 d., pagrindinis dėmesys ir buvo skirtas Austrijos pirmininkavimo diabeto darbotvarkės klausimams, diskutuota dėl EP Deklaracijos projekto.
      Įtraukiant diabetą į naują ES sveikatos ir vartotojų apsaugos strategiją bei veiklos planą, yra labai aktualus kiekvienos šalies europarlamentarų pritarimas. Džiugu, kad TDF Europos regiono valdybos ir Lietuvos diabeto asociacijos kvietimą dalyvauti ES diabeto darbo grupės susitikimuose maloniai priėmė EP narė Laima Liucija Andrikienė. Susitikimuose dalyvavo ir Justo Paleckio bei Margaritos Starkevičiūtės padėjėjai. EP narių bendradarbiavimas, sprendžiant visam pasauliui ir Europai aktualius diabeto epidemijos stabdymo klausimus, turėtų sudominti ir Lietuvos valdininkus bei sveikatos priežiūros specialistus, iki šiol nesuvokusius, koks ypatingai svarbus yra visų sveikatos priežiūros partnerių, įskaitant ir sergančiuosius, dalyvavimas rengiant bei įgyvendinant Nacionalinę diabeto programą.

      Partnerystė būtina
      Šių metų lapkričio 4 d. LR Seime vykusioje susitarimo konferencijoje „Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo tarpinis vertinimas” iškelta trūkumų, pasakyta daug kritinių pastabų apie sveikatos gerinimo programų įgyvendinimą. Pranešėjai teigė esantys labai susirūpinę, kad užsibrėžtų tikslų nesiekiama ne tik dėl finansavimo stokos, bet ir dėl atsakomybės, atskaitomybės ir kontrolės nebuvimo. Sprendžiant sveikatos politikos klausimus, nesivadovaujama partnerystės principais su valstybės institucijomis, savivaldybėmis. Ypač nenorima, kad dalyvautų nevyriausybinės organizacijos, bendruomenė. Dažnai įvairios institucijos ar organizacijos net nežino, kad formaliai esančios įrašytos į programos vykdytojų sąrašus.

      Reformos išdavos
      Lietuvos diabeto asociacija, gindama sergančiųjų teisę į geresnę sveikatos priežiūrą, nuolatos kreipiasi į valstybės institucijas, informuodama apie problemas bei siūlydama jų sprendimo būdus. Deja, sveikatos reformos metu panaikinti anksčiau įsteigti diabeto mokymo, kojų priežiūros kabinetai. Iki šiol neįteisinti slaugytojų diabetologių ir kojų priežiūros specialisčių paslaugų apmokėjimo įkainiai. Šių metų gegužės mėnesį SAM nutraukė diabetu sergantiesiems kompensacijos gydomajam maitinimui mokėjimą. Nors LDA ir pavyko iškovoti, kad būtų padidintas kompensuojamųjų diagnostinių juostelių kraujo gliukozei tirti kiekis, tačiau gydytojai jų neišrašo. Atsirado priemokos už gyvybiškai būtinus vaistus – insuliną, diagnostines juosteles, padidėjo priemokos už kitus vaistus. Iki šiol nekompensuojami mikroalbuminurijos tyrimai, antibiotikai, vaistai polineuropatijų bei tvarsčiai kojų opų gydymui. Per vėlai diagnozuojamas II tipo diabetas, ligoniai laiku nesiunčiami specialistų konsultacijoms ar visai pas juos nepatenka. Todėl daugėja komplikacijų, valstybei gausėja išlaidų jų gydymui, o žmonės kenčia skausmus bei pažeidžiama jų teisė gauti tinkamą sveikatos priežiūrą.

      Vietoj epilogo
      LDA, inicijavusi Nacionalinės diabeto programos parengimą, nerimauja, matydama, kad ši programa yra tik priedanga Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kauno endokrinologijos instituto specialistų savanaudiškiems tikslams įgyvendinti. Tuo įsitikinta, gavus 2005 m. rugsėjo 30 d. atsakymą iš SAM. Jame rašoma „ Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 418 „Dėl darbo grupės sudarymo valstybinei cukrinio diabeto programai parengti” sudaryta darbo grupė parengė ir 2005 m. rugsėjo 20 d. pateikė „Nacionalinės cukrinio diabeto kontrolės programos” 2006-2010 m. projektą. Šiuo metu jis yra vertinamas ekspertų”. Paaiškėjo, kad šioje darbo grupėje yra įrašyta ir LDA prezidentė. Vadinasi, rengiant programą, dalyvavo bei ją vykdys ir Lietuvos diabeto asociacija! Deja, mums net nerodyta, vadinasi, nevalia žinoti, kas joje parašyta! Vėliau įsitikinta, kad parengta programa neatitinka nei LR Sveikatos programos nuostatų, nei Tarptautinės diabeto federacijos, nei ES institucijų rekomendacijų. Privalu nedelsiant keisti tokią ydingą praktiką. Užkirsti kelią grėsmingai epidemijai – visų pareiga.

      Vida Augustinienė
      Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
      Tarptautinės diabeto federacijos
      Europos regiono valdybos narė


Puslapis 3
Brangūs skaitytojai,

      Jeigu savo gyvenimą vertinsime kaip kasdien daromų klaidų virtinę, ne per toliausiai nuklysime nuo tiesos, teigdami, kad ieškojimuose ir klaidose slypi civilizacijų pažanga ir gerovė. Dar pridėsiu patarlę – po gulinčiu akmeniu ir vanduo neteka. Vis dėlto kas aišku ir suprantama dabar, rytoj gali atrodyti pražūtinga klaida. Tai ne visada sulaiko nuo netinkamų sprendimų, nes žmogus retai būna įsitikinęs, kad, neprotingai elgdamasis, iš tiesų elgiasi blogai. Rytojus visada atrodo viltingai, nors ši minutė būtų tikras pragaras.
      Taip manant, galima viską pateisinti, kaip ir viską pasmerkti. Kiek daug pastangų mums reikia išsaugoti savo laisvei, apginti kasdien reiškiamai valiai, kurią kantriai telkdami kurstome tiesos, laimės ir pažangos židinį. Į šias vertybes visais laikais kėsinasi palyginti nedidelė visuomenės dalis – išrinktieji į valdžią. Kažkoks siaubingas paradoksas – visi renka sau apinasrį, ir kuo kietesnį. Taigi daugumą išrinktųjų galima vadinti vergais, tarnaujančiais savo asmeniniams interesams. Tie vergai yra tarsi meduotas masalas, prie kurio limpa savanaudiški padarai – labai geidžiantys valdyti kitus ir tenkinti plačius savo norus. Kai tokių piktžolių gausiai prisikeroja, visuomenėje ima išsigimti moralinės vertybės.
      Deja, tai būdinga mūsų šaliai. Įrodymui pasitelksiu labai paprastą, dar nespėjusį pasenti pavyzdį – būk tai nacionalinę diabeto programą. Su nacija, tauta, sergančiaisiais diabetu ši programa mažai kuo susijusi, nebent Kauno endokrinologijos instituto ir Santariškių klinikos, gavusios visą šios programos finansavimą, išras vaistus, išgydančius nuo diabeto ir neleidžiančius juo susirgti, kitaip tariant, sukurs tokią vakciną, už kurią dėkos visas pasaulis, o mūsų valstybė suklestės tarsi vienintelė planetoje deimantų kasykla. Ar galima to tikėtis, jei programos lėšos bus skirtos valdantiesiems? Štai kodėl mes vėl ir vėl turime telktis, jungti jausmus ir protą bendram siekiui – ieškoti racionalumo ir padorumo gydant susikaupusius valstybės gyvenimo skaudulius.
      Kantrybės, sveikatos, laimės jums visiems, ryžto!
     
      Vida Augustinienė


Puslapis 4
Padėkos

      Il­sė­jau­si Drus­ki­nin­kuo­se, kur bu­vo vai­kų iš vi­sos Lie­tu­vos. Mus pri­žiū­rė­jo gy­dy­to­jos ir slau­gy­to­jos, mo­kė pa­žin­ti ir sa­va­ran­kiš­kai li­gą val­dy­ti, lai­ky­tis die­tos, veng­ti kom­pli­ka­ci­jų. Tuo pa­čiu vy­ko­me į eks­kur­si­jas, žai­dė­me, spor­ta­vo­me, pra­mo­ga­vo­me. Ti­kiu, kad to­kios sto­vyk­los bus ren­gia­mos ir at­ei­ty­je. Kol yra to­kia li­ga, tu­ri bū­ti ir sto­vyk­los. Ačiū sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams, klu­bo pir­mi­nin­kei.

      Gre­ta Li­gei­ky­tė


      Aš esu kau­nie­tė, bet sirg­da­ma su­si­pa­ži­nau su Drus­ki­nin­kų dia­be­to mo­ky­mo sto­vyk­los va­do­ve Je­le­na Ši­mo­nie­ne. Tai nuo­šir­dus žmo­gus, su­pran­tan­tis ki­tų ne­vil­tį, no­rin­tis vi­siems pa­dė­ti, su­teik­ti vil­ties. Ačiū Je­le­nai Ši­mo­nie­nei.

      D.Vait­kie­nė


      Esu lai­min­ga, kad il­sė­jau­si sto­vyk­lo­je, pa­si­kro­viau pil­ną ba­ga­žą ži­nių apie dia­be­tą, jo kon­tro­lę, kom­pli­ka­ci­jas, įgi­jau ge­rų drau­gų, įdo­miai lei­dau lais­va­lai­kį. Ačiū Lie­tu­vos dia­be­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tei, kad or­ga­ni­zuo­ja­mos to­kios sto­vyk­los, o klu­bo pir­mi­nin­kei dė­ko­ju, kad pa­te­kau bū­tent aš.

      Vik­to­ri­ja Ma­žo­nai­tė


Puslapis 8
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2005 m. lapkričio 8 d. Švenčionių diabeto klubas surengė konferenciją Pasaulinei diabeto dienai (PDD) pažymėti. Dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė.
      »  Lapkričio 9 d. PDD konferenciją organizavo Akmenės diabeto klubas „Sadutė“. Dalyvavo V. Augustinienė.
      »  Lapkričio 10 d. SAM kolegijos posėdyje dalyvavo LDA prezidentė.
      »  Lapkričio 11 d. Marijampolės diabeto klubas minėjo 15 metų veiklos jubiliejų. Renginyje kalbėjo ir LDA vadovai prof. J. Danilevičius, V. Augustinienė, G. Naidzinavičienė.
      »  Lapkričio 12 d. V. Augustinienė dalyvavo Plungės diabeto klubo PDD šventėje.
      »  Lapkričio 14 d. Pasaulinė diabeto diena. 2005 m. tema „Cukrinis diabetas ir kojų priežiūra“. Lietuvos radijo laidoje „Ryto garsai“ kalbėjo V. Augustinienė, gyd. O. Jurkauskienė ir E. M. Jakimavičienė. Renginius šiai progai pažymėti organizavo visi diabeto klubai, draugijos, bendrijos.
      »  Lapkričio 14 d. Kaune, Dainavos poliklinikoje, vyko LDA ir Sanofi-Aventis Lietuva akcija „Riba < 7“.
      »  Lapkričio 15 d. LDA surengė Pasaulinės diabeto dienos akciją LR Seime (talkino LR Seimo narys A. Matulas). Atlikta per 250 (iš jų 35 Seimo nariams) profilaktinių kraujo gliukozės tyrimų (8% žmonių kraujo gliukozė viršijo normą), skleista informacija apie diabetą, sergantiesiems kylančius sunkumus, demonstruotas filmas apie ligos valdymą, platinti leidiniai, supažindinta su diabeto kontrolės priemonėmis.
      »  Lapkričio 16 d. Šakių „Linelio” klubas šventė 15 metų veiklos sukaktį. Dalyvavo LDA viceprezidentė G. Naidzinavičienė.
      »  Lapkričio 17 - 18 d. Prahoje, Čekijoje, posėdžiavo Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos darbo grupė DEPAC (Diabeto ekspertai iš naujai įstojusių į ES šalių). Dalyvavo TDF Europos regiono valdybos ir DEPAC organizacinio komiteto narė V. Augustinienė ir SAM specialistas konsultantas prof. A. Norkus.
      »  Lapkričio 18 d. Radviliškio „Likimo“ klubas minėjo 10 metų veiklos sukaktį. Šventėje dalyvavo LDA viceprezidentas prof. J. S. Danilevičius.
      »  Lapkričio 19 d. Prahoje, Čekijoje, vyko Centrinės Europos šalių diabeto asociacijų konferencija, kurioje dalyvavo ir LDA vadovė.
      »  Lapkričio 21 d. Tauragėje vyko LDA ir Sanofi-Aventis Lietuva akcija „Riba <7“.
      »  Lapkričio 21 d. ir 2006 m. vasario 7 d. Vilniaus Centro universitetinėje ligoninėje LDA prezidentė V. Augustinienė dalijosi žiniomis su slaugytojų kursų dalyvėmis.
      »  Lapkričio 24 d. VLK Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (PSDT) posėdyje dalyvavo šios tarybos narė V. Augustinienė.
      »  Lapkričio 24 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) susirinkime į valdybą išrinkti E. Kvedaraitė (pirmininko pavaduotoja), D. Kašubienė, J. Dvareckienė ir G. Mažintas.
      »  Lapkričio 25 – 26 d. Palangoje, „Baltijos“ poilsio namuose, Lietuvos endokrinologų konferencijoje V. Augustinienė skaitė pranešimą „LDA vaidmuo diabetu sergančiųjų priežiūroje“.
      »  Lapkričio 30 d. Briuselyje, Europos Parlamente vykusioje TDF Europos regiono valdybos „ES Diabeto darbo grupės“ susitikime dalyvavo V. Augustinienė, EP narė L. Andrikienė ir EP nario J. Paleckio padėjėjas.
      »  Gruodžio 1 d. Briuselyje, TDF Europos regiono biure vyko šio regiono TDF valdybos narių susitikimas su partneriais. Dalyvavo LDA vadovė.
      »  Gruodžio 7 d. LDA ir LPOAT buveinėje svečiavosi OY Swedish Orphan AB atstovės Kirsti Vikki ir Svetlana Vaščiūnienė.
      »  Gruodžio 8 d. vyko LPOAT susirinkimas.
      »  Gruodžio 9 d. V. Augustinienė susitiko su Diagnostikos centro vadovais, domėjosi šio centro teikiamomis paslaugomis.
      »  Gruodžio 13 d. LDA vadovė susitiko su „Gintarinės vaistinės“ atstovais.
      »  Gruodžio 14 d. LDA informacija apie identifikavimo apyrankę išspausdinta „Lietuvos ryto“ priede „Sostinė“.
      »  Gruodžio 17 d. Kaune V. Augustinienė ir kiti LPOAT atstovai dalyvavo KMU ir Lietuvos vaistininkų sąjungos organizuotoje konferencijoje.
      »  Gruodžio 19 d. LDA vadovė ir gydytoja E. Rudinskienė susipažino su Vilniaus Biomagnetinės korekcijos centro teikiamomis paslaugomis. Apie BEMER terapiją informavo centro vadovas gyd. E. Banys.
      »  Gruodžio 20 d. VLK vyko PSDT posėdis. Dalyvavo LDA vadovė.
      »  Gruodžio 22 d. SAM kolegijos posėdyje dalyvavo V. Augustinienė.
      »  Gruodžio 28 d. aktualūs klausimai aptarti LDA valdybos posėdyje.
      »  2006 m. sausio 6 d. ir vasario 10 d. Kaune, sausio 13 d. ir vasario 3 d. Vilniuje, sausio 20 d. Klaipėdoje, sausio 27 d. Šiauliuose KMU surengtuose vaistininkams kursuose pranešimą „Ar vaistininkas pateisina pacientų lūkesčius?“ skaitė V. Augustinienė.
      »  Sausio 11 d. LR Prezidentūroje apskritojo stalo diskusijoje „Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacijos tikslai ir perspektyvos“ dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė ir narys A. Jankūnas.
      »  Sausio 12 d. LDA vadovė ir Sanofi – Aventis Lietuva atstovė R. Fričienė aptarė bendradarbiavimo planus.
      »  Sausio 16 d. Šiaulių krašto „Lemties“ klubas minėjo 15 metų veiklos sukaktį. Šventėje dalyvavo LDA prezidentė, Pakruojo ir Radviliškio diabeto klubų vadovai.
      »  Sausio 18 d. LDA prezidentė ir Abbott atstovai V. Juška ir M. Bruzi aptarė bendradarbiavimo planus.
      »  Sausio 18 d. LDA vadovai V. Augustinienė ir prof. J. Danilevičius susitikime su KMU Endokrinologijos instituto vadovais prof. A. Norkumi ir R. Ostrausku bei Dr. R. Šulcaitė išsakė LDA poziciją Nacionalinės diabeto prevencijos, gydymo ir kontrolės programos kūrimo bei įgyvendinimo klausimais.
      »  Sausio 24 d. Vilniuje, Crowne Plaza viešbutyje, vyko LPOAT apskritojo stalo diskusija „Lietuvos pacientų teisės Europos pacientų teisių chartijos kontekste“. Dalyvavo Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso (IAPO) valdybos narys Rod Mitchell, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė, patarėjai R. Virbalis, A. Bernotienė, SAM viceministras R. Šadžius, visuomeninė ministro patarėja A. Raškauskienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgaliujų integracijos departamento direktorius A. Nazarovas, VLK direktorius A. Sasnauskas, Valstybinio medicinos audito inspekcijos prie LR SAM direktorė R. Navickienė, Europos teisės departamento prie LR teisingumo ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas I. Jarukaitis, Lietuvos gydytojų sąjungos viceprezidentė V. Lukšienė, Nacionalinės sveikatos tarybos prie LR Seimo sekretoriato vadovas R. Žekas, Lietuvos vaistininkų sąjungos valdybos narė V. Gudienė, LPOAT nariai, žurnalistai, kiti svečiai.
      »  Sausio 31 d. LR Seime Nacionalinės sveikatos tarybos prie LR Seimo konferencijoje „Mediko įvaizdžio formavimas visuomenėje“ dalyvavo V. Augustinienė.
      »  Sausio 31 d. Vilniuje, Reval Hotel Lietuva viešame aptarime „Rengiantis ES struktūrinės paramos panaudojimui 2007 – 2013 m.“ dalyvavo LPOAT narys J. Bulota.
      »  Vasario 2 d. VLK vyko PSDT posėdis.
      »  Vasario 8 d. LDA Tarybos susirinkimas.


Puslapis 9

Lietuvos diabeto asociacija - Tarptautinės diabeto federacijos narė
Burkitės Lietuvos diabeto asociacijoje ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi, kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:


       »  gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
       »  padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
       »  lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo stiprėja Asociacija ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės į Lietuvos diabeto asociaciją.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo, kreipkitės adresu:

LDA, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius,
tel. (8-5) 262 07 83.
Internetas: www.dia.lt, el.paštas: info@dia.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis
8 - 17 val., penktadieniais iki 16 val.
Pietų pertrauka 12 - 13 val.
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 50 7044 0600 0103 0696
AB SEB Vilniaus bankas
Įmonės kodas: 291737660
Diabeto mokykla:

Gydytoja endokrinologė Eglė Rudinskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu LDA buveinėje - Vilniuje, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinete
pirmadieniais 14 - 17 val.
Smulkesnė informacija telefonu: (8-5) 262 54 76


Puslapis 10
Cardioglucan įvertintas aukso medaliu

      Lietuvos pramonininkų konfederacijos rengiamame „Metų gaminio“ konkurse šiemet aukso medaliu apdovanotas perspektyvios lietuviškos farmacijos kompanijos „Aconitum“ medicininės paskirties produktas Cardioglucan.
      Cardioglucan Lietuvos farmacijos rinkoje yra palyginti neseniai. Tačiau išskirtinės šio preparato savybės, veiksmingumas, saugumas ir natūralumas buvo įvertintos ir specialistų, ir vartotojų.
      Kaip veikia sudedamosios Cardioglucan dalys?
      Ingrida Jarušaitytė, Kauno šeimos klinikos „Medgintras“ šeimos gydytoja, teigia, kad Cardioglucan sudėtyje yra polisacharido beta gliukano, taip pat stiprių antioksidantų: vitamino C ir seleno bei mikroelementų – magnio ir mangano.
      Beta gliukanų yra miežiuose, avižose, jūros dumbliuose ir medicininiuose grybuose Reishi, Maitake bei Shiitake.
      Daugybė mokslinių tyrimų patvirtina, kad beta gliukanų vartojimas gerina medžiagų apykaitą, mažina angliavandenių įsisavinimą ir didina audinių jautrumą insulinui. Dėl to mažėja gliukozės kraujyje. Beje, beta gliukanai iki 8–10 proc. mažina bendrojo cholesterolio kraujyje, todėl jų patariama vartoti sergantiesiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Beta gliukanai didina T-limfocitų bei makrofagų veiksmingumą, skatina daugiau gamintis interleukino 1 ir interleukino 2, aktyvinančių imuninę sistemą. Todėl greitėja organizmo reakcija į infekciją, greičiau pasveikstama. Kadangi beta gliukanai aktyvina T-limfocitus, jie turi ir antinavikinį poveikį. Nustatyta, kad gydant onkologines ligas citostatiniais preparatais kartu vartojami beta gliukanai didina citostatinių vaistų poveikį vėžinėms ląstelėms ir saugo sveikas ląsteles. Taip pat beta gliukanai saugo organizmą nuo neigiamo spindulinės terapijos bei radioterapijos poveikio.
      Vitaminas C ir selenas, esantys Cardioglucan sudėtyje, stiprina beta gliukano poveikį. Manganas ir magnis taip pat aktyvina beta gliukano veikimą, be to, teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą.
      Kada patariama vartoti Cardioglucan?
      Pasak Ingridos Jarušaitytės, Cardioglucan reikėtų vartoti norint sumažinti cholesterolio bei cukraus kraujyje, pagerinti medžiagų apykaitą, taip pat sustiprinti imuninę sistemą. Cardioglucan tinka ir ūmios ligos atveju, nes padeda greičiau pasveikti, be abejo, ir susirgus onkologine liga, kadangi produkto sudėtyje esančios medžiagos skatina organizmą kovoti su vėžinėmis ląstelėmis. Šis preparatas tiks ir sergantiesiems lėtinėmis ligomis: sinusitu, bronchitu, lėtiniais uždegimais. Veikliosios Cardioglucan medžiagos skatina žaizdų gijimą po traumų ar operacijų, taip pat tinka lėtinių opų, pragulų varginamiems pacientams.
      Cardioglucan ne tik stimuliuoja imuninę sistemą, bet ir apsaugo nuo stiprių alerginių reakcijų.
      Tokio puikaus įvertinimo – aukso medalio – septynerius metus sėkmingai gyvuojanti ir sparčiai besiplečianti kompanija „Aconitum“ siekė dėsningai. Trejus metus iš eilės šios įmonės gaminiai Acosedum, Cardio formula ir Acotinum buvo apdovanoti „Metų gaminio“ diplomais. Pastarieji metai įrodė, kad ir Lietuvos farmacijos produkcija gali būti įvertinta aukščiausiu apdovanojimu. Pasak kompanijos direktoriaus Vinco Viliaus, toks puikus įvertinimas yra viso „Aconitum“ kolektyvo nuopelnas ir brandos įrodymas.
      Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Juozas Magelinskas yra įsitikinęs, kad lietuviškos farmacinės kompanijos turi šviesių perspektyvų. Jų sukurti produktai gali būti paklausūs ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.
      Kasmet kompanija „Aconitum“ Lietuvos farmacijos rinkai pateikia per dešimtį naujų medicininės paskirties produktų bei medikamentų. Numatyta plėsti jų asortimentą ir patiekti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkoms dar daugiau gerų, saugių ir, svarbiausia, lietuviškų preparatų.
      Jau tampa gražia tradicija rengti labdaros akcijas globos namuose gyvenantiems vaikams, pervesti lėšų senelių pensionatams ir ligoninėms. Per 2005 metus farmacijos kompanija „Aconitum“ labdarai skyrė per 470 tūkst. litų.
      Kompanijos vadovai yra įsitikinę, kad pagalba būtina ir sveikiesiems. 2005 m. lapkričio mėnesį „Aconitum“ pasirašė rėmimo sutartį su Alytaus krepšinio komanda. „Du kartus per dieną besitreniruojantiems vaikinams būtina savo racioną papildyti sveikatą stiprinančiais preparatais,“ – teigia įmonės „Savingis“ vadovas Vidas Užalas. Be jėgas grąžinančių preparatų gintis nuo traumų būtų sunku. Krepšininkams būtina stiprinti sąnarius, vartoti vitaminų.
      Sigitas Krukis, krepšinio komandos „Savingis“ treneris, besisukantis krepšinio pasaulyje per 20 metų, penkerius metus treniruoja jaunąją kartą. Jis teigė, jog tai pirmas atvejis, kai krepšininkus remia farmacijos kompanija. Ilgėjant sportininkų amžiui, labai svarbu nuolat stiprinti sveikatą, atgauti per treniruotes ir varžybas prarastas jėgas.
      Praėjusį rudenį Kauno medicinos universiteto klinikose vykusioje konferencijoje „Sveikatos stiprinimas ligoninėje – dešimties metų patirtis“ buvo paskelbti konkurso, skirto medikams, „Mesk ir laimėsi“ nugalėtojai, kuriems atiteko kelionė, televizorius bei savaitgalis poilsio ir sveikatingumo centre. Šią rūkymo metimo akciją parėmė farmacijos kompanija „Aconitum“.
      Prieš pat Naujuosius metus „Aconitum“ labdaros kelias nusidriekė pas socialiai remtinus vaikus ir senelius, gyvenančius Žemaitijoje, Telšių apskrityje. Ateityje farmacijos kompanija „Aconitum“ planuoja padėti labiausiai paramos reikalingoms įstaigoms ir organizacijoms.

      Gyd. konsultantė Greta Parakevičiūtė


Puslapis 11
Kviečia Vilniaus miesto ir rajono diabeto sąjunga

      Plečiantis Vilniaus miesto teritorijai, daugėja mikrorajo-nų bei gyventojų, taigi ir sergančiųjų diabetu. Todėl, LDA prezidentės Vidos Augustinienės manymu, Vilniuje diabeto kubų yra per mažai. Sergantieji kreipiasi į LDA iš įvairių sostinės poliklinikų, norėdami arčiau savo namų turėti diabeto klubus. VšĮ Šeškinės poliklinikoje gydosi apie 2000 diabetu sergančių pacientų. Norint jiems pagelbėti, kreiptasi į Šeškinės poliklinikos direktorių Joną Kairį, kad skirtų patalpas 2005 m. lapkričio 15 d. naujai įregistruotai Vilniaus miesto ir rajono diabeto sąjungai. Poliklinikos direktorius Jonas Kairys labai palankiai priėmė ir patenkino šį prašymą, primindamas, kad po remonto poliklinikoje veiks atnaujintas diabetinės pėdos kabinetas bei reabilitacijos centras.
      Vilniaus centro universitetinės ligoninės Endokrinologijos skyriaus vedėjas Algirdas Masiulionis prašymui, kad jų patalpose veikiančioje diabeto mokykloje galėtų mokytis Diabeto sąjungos nariai, taip pat pritarė iš karto.
      Šeškinės poliklinikos patalpose įsteigtoje Diabeto sąjungoje jau užregistruoti 65 nariai. Lietuvos diabeto asociacijos valdybos posėdyje Vilniaus miesto ir rajono diabeto sąjunga jau priimta kolektyvo nariu.
      Už pagalbą steigiant Vilniaus miesto ir rajono diabeto sąjungą nuoširdžiai dėkojame Lietuvos diabeto asociacijos prezidentei Vidai Augustinienei, Vilniaus m. Šeškinės poliklinikos direktoriui Jonui Kairiui,Vilniaus centro universitetinės ligoninės Endokrinologijos skyriaus vedėjui Algirdui Masiulioniui, UAB Abovita atstovei Laimai Kaulakienei, Šeškinės vaistinės direktorei Stasei Paškevičienei, Pakruojo diabeto klubo „Vita” pirmininkei Adelei Dobilienei , Vilniaus diabeto klubų pirmininkėms Eglei Jakimavičienei, Almai Jusytei.
      Visus sergančius diabetu žmones, jų šeimos narius, medikus ir kitus geros valios asmenis kviečiame apsilankyti Šeškinės poliklinikos 135 kabinete kiekvieną ketvirtadienį nuo 15 iki 17 val.
      Kviečiame sergančiuosius tapti mūsų sąjungos nariais.

      Vilniaus miesto ir rajono
      diabeto sąjungos pirmininkė
      Raimonda Černiauskienė
      Tel: (8-5) 2427579, mob.tel. 8689 33303
      El. paštas: diabetosajunga@post.skynet.lt


Puslapis 12
„Vitos” klubas išsikovojo paramą

      Kai Pakruojo rajono „Vita” klubo pirmininkė Adelė Dobilienė pasileidžia per įstaigas ar seniūnijas tikrinti žmonėms kraujo gliukozės kiekio ir įspėti jų apie sparčiai besiplečiantį diabetą, daugelis neatsistebi ir tuo, iš kur ji turi tiek energijos rūpintis kitų sveikata, ir tuo, kas finansuoja šį nepigų tyrimą, kuris pastaraisiais metais nemokamai buvo atliktas šimtams rajono gyventojų. Tokiems A.Dobilienė paaiškina paprastai: „Kadangi pati sergu cukralige ir gerai žinau šios ligos klastą, mano, kaip ir viso „Vita” klubo, uždavinys mokyti sergančiuosius savikontrolės, vykdyti diabeto prevenciją. Tuo labiau, kad, bendraudama su žmonėmis, įsitikinau, jog šios ligos neišsigąstama netgi tada, kai cukrus kraujyje gerokai viršija normą”. Štai kodėl visi „Vita” klubo pirmininkės projektai skirti diabeto, neretai atimančio ir kojas, ir akių šviesą, mokyklai plėsti ir tobulinti. Vienas iš šių projektų pernai buvo parašytas Dreifuso sveikatos apsaugos ir Ekologijos fondams, kurie jame, matyt, išties įžvelgė didžiulį norą padėti žmonėms, nes paskyrė tam tikslui 1800 litų. Beje, iš 47 tuokart minėtiesiems fondams pateiktų projektų finansavimo sulaukė tik 14.
      „Esu be galo dėkinga minėtųjų fondų vadovybėms už neformalų požiūrį į mūsų veiklą, ypač už tai, kad joms svarbiausia ne pedantiškas dokumentų sutvarkymas, o tai, ką konkretaus padarėme žmonių labui”, – sakė A.Dobilienė.
      Iš viso pagal šį projektą buvo atlikta net 1200 nemokamų gliukozės kraujyje tyrimų. Jų metu išaiškinti net 5 proc. patikrintųjų, sergančių cukralige. Dar 15 proc. ištirtųjų nustatytas padidėjęs kraujo cukraus kiekis. Tarp pastarųjų – nemažai Linkuvos gyventojų, kuriems patarta, kaip koreguoti mitybą. A.Dobilienė džiaugėsi ir socialinės rūpybos skyriaus, savivaldybės vadovybės parama, kadangi nuvykti į tolimesnius rajono kampelius reikia transporto, kurio „Vita” klubas neturi. Pamatę nuoširdų rūpinimąsi ne vien savo, bet ir visų gyventojų sveikata, projektų vykdytojus parėmė firmos Abovita, Eksmos medicinos technikos centras, Lilly, Novo Nordisk, Aventis – medikamentais, savikontrolės priemonėmis ar specialistų paskaitomis, į kurias rinkdavosi vis daugiau žmonių.
      Svarbu nepraleisti progos atsiremti į likimo draugo petį, nes niekas geriau nesupranta už tuos, kurie neša tą patį likimo kryželį.

      P.Kvedarienė

Budėkite, kad nebūtų per vėlu

      Bronius Judžentis atvirai pasakoja iki 45 metų buvęs sveikas. Tačiau dirbdamas statybose susitrenkęs šoną ir į traumą nekreipęs dėmesio. Tuomet net neįtarė, kaip sunkiai susižeidė kasą. Pasekmių ilgai laukti nereikėjo: ėmė varginti troškulys. „Ir tada žmonos neklausiau, pas gydytojus nėjau”, – sako Bronius. Tuomet ir informacijos apie diabetą stokojo, niekas iš giminaičių juo nesirgo. Delsimas baigėsi tuo, kad žmogų, ištiktą diabetinės komos, pas medikus pristatė kaimynai. Cukraus kraujyje buvo 22 (nors norma iki 6 mmol/l). Broniui sušlubavo širdis, padidėjo kraujospūdis, ištiko insultas, teko šuntuoti kraujagysles, pradėjo skaudėti kojas, kairiąją teko amputuoti. Po insulto žmogus nebevaldo ir dešiniosios. Vargina uždegimas, pleuritas, glaukoma – tai vis diabeto pasekmės. Viena sunkiausių – inksto nepakankamumas ir alinančios dializės procedūros.
      Sergančiųjų diabetu nebuvo ir Broniaus žmonos Jolantinos giminėje. Liga nustatyta profilaktinio patikrinimo metu, kraujyje cukraus buvo 9 mmol/l. Ir Jolantina kenčia dėl didelio kraujospūdžio, kojų skausmų, glaukomos, nors dar tik 59 metų. Moterį vargina sunkiai reguliuojamas kūno svoris.
      Šeima sukaupė vaistų sandėlį, pasakoja, kad dabar jau mokosi valdyti ligą, dietiškai maitintis, stengiasi vartoti daug augalinių produktų.
      Tačiau Judženčiai nedejuoja ir nenusimena. „Nuolat sakau sau: laikykis, privalai būti tvirta, viskas bus gerai”, – sako Jolantina. Bronius apgailestauja, kad žmonai tenka juo rūpintis, vežioti į lauką, kad, būdamas statybininkas, negali pats remontuoti būsto. Didžiausia tėvų pagalbininkė – Šilutėje gyvenanti medikė dukra. Bet ne tik ji. Tris vaikus užauginę Judženčiai globoja ir mirusios Jolantinos sesers dukrą Laimutę. Bronius sako, kad vienuolikametė mergaitė esanti „ir rūpestis, ir džiaugsmas, ir geriausia talkininkė”.
      Judženčiai džiaugiasi bendraujantys su labai gerais žmonėmis. Tai gydytojai Žydrė Pikžirnienė, Irena Pranevičienė, Roma Šukliauskienė, klubo „Diabetas ABC” pirmininkė Aldona Vytienė, įmonės „Jomantė” direktorius Edmundas Tulminas.
      Turintys didelę patirtį Judženčiai jaučia pareigą visus žmones įspėti: liga ateina nelaukiama, budėkite, reguliariai tikrinkitės, kad nebūtų per vėlu.

      Vilija Budrikienė


Puslapis 13

Padėkota Kristinai Baniūnienei

      Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių filialo vyriausiajai gydytojai Kristinai Baniūnienei iškilmingai įteiktas Lietuvos diabeto asociacijos prezidentės pasirašytas Padėkos raštas už nuolatinę pagalbą Kaišiadorių klubui „Likimas”. „Likimo” klubo narės tvirtina, kad VSC Kaišiadorių filialo vyriausioji gydytoja ir morališkai, ir finansiškai nuolat remia bei globoja klubo veiklą, skaito paskaitas, dalyvauja diskusijose. Ir K.Baniūnienės tvirtinimu, klubo nariai – labai aktyvūs žmonės, domisi ne tik diabetu, bet ir kitomis ligomis, rūpinasi sveika mityba. Jie daug keliauja po Lietuvą: drauge ilsėjosi Palangoje, aplankė Kryžių kalną, Grūto, taip pat naujai atidarytą Belmonto parką. Kultūrinei veiklai, pažintinėms kelionėms klubas parengė projektą, pagal kurį gavo lėšų iš rajono savivaldybės. Glaudžius ryšius „Likimo” nariai palaiko ir su kitais respublikos klubais, ypač su Druskininkų „Atgaja”, kur lankėsi Pasaulinės diabeto dienos šventėje.
      L.Ramenskaja džiaugiasi, kad klubo veiklą remia rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir socialinės paramos departamento direktorė Lilija Žukauskienė, kuriai klubo nariai dėkingi už naujametines dovanėles.

      Ramutė Šimelienė


Puslapiai 14-26
Paminėta Pasaulinė diabeto diena

      Lapkričio 14–ąją visa žmonija paminėjo Pasaulinę diabeto dieną. Jos tikslas – skleisti visuomenei žinias apie cukrinio diabeto priežastis, požymius, gydymą ir komplikacijas. 2005 metų tema „Diabetas ir kojų priežiūra”.
      Diabetas – didėjanti pasaulinio masto grėsmė. Tarptautinė diabeto federacija prognozuoja, kad 2025 m. šia liga sirgs 6,3 proc. visų pasaulio gyventojų. Kasmet per 3 mln. žmonių miršta dėl diabeto komplikacijų.
      Įvairios studijos parodė, kad daugeliu atvejų ligos bei komplikacijų galima išvengti. To galima pasiekti:
      • sveikiau maitinantis ir daugiau judant;
      • tinkamai prisižiūrint sveikatą;
      • sveikos gyvensenos mokant visus, ypač tuos žmones, kuriems būdingi rizikos veiksniai.
      Nesigydant gali atsirasti įvairių komplikacijų. Iš jų labiausiai apsunkina ligonio gyvenimą ir brangiausiai kainuoja liga, dėl kurios reikia amputuoti koją. Paskaičiuota, kad 70 proc. visų atliktų kojų amputacijų priežastis yra diabetas.
      Žmonės privalo reguliariai apžiūrėti pėdas, nedelsdami gydyti visus kojų pažeidimus, laikytis savikontrolės, kad išvengtų šios nelaimės.
      PDD metu Lietuvoje atlikta per 11 tūkst. profilaktinių kraujo gliukozės tyrimų. Iš 1536 diagnozuotų ligonių beveik 29 % bloga ligos kontrolė. Iš 9504 žmonių, tyrusių gliukozę profilaktiškai, net 12,5 proc. gliukozė per didelė. Iš jų 85,5 proc. vyresni nei 40 m., 80 proc. per daug sveria, per 19 proc. turi giminėje sergančių žmonių.

      Akmenė

Ieva Balabenkovienė sveikina "Sadutės" klubo narius ir svečius
      „Sadutės” klubo pirmininkė I.Balabekovienė garsiai paatviravo: bėda, kad esame ligoniai, o džiaugsmas, kad turime savo šventę – Pasaulinę diabeto dieną. Į tai dienai skirtą renginį Kultūros rūmuose susirinko gausus būrys klubo narių. Medicinos slaugytojos V.Jankienė ir D.Norbukienė patikrino per 60 žmonių kraujo gliukozę. Keletas jų pasiųsti nuodugniau išsitirti sveikatą.
      Novo Nordisk, Abovita ir kitų firmų atstovai pasakojo apie diabeto kontrolės ir medikamentų naujoves. Medikai sakė, kad ligoniams privalu itin rūpintis pėdų priežiūra, nes apie 70 proc. kojų amputavimo atvejų yra blogai kontroliuojamo diabeto pasekmė. Labai svarbu ne per vėlai diagnozuoti ligą, reguliuoti maistą arba vartoti kasos darbą skatinančius preparatus, laiku gydytis insulinu. Sveikatos prevencines priemones gvildeno keliuose pasauliniuose simpoziumuose dalyvavusi endokrinologė N.Bartkevičienė.
      Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V.Augustinienė pasidžiaugė, kad akmeniškiai turi kojų priežiūros kabinetą, kad čia cukrinis diabetas gerai kontroliuojamas, o „Sadutės” klubas yra itin aktyvus. Bendravimas, gera nuotaika – tai geras vaistų papildas. Šiam V.Augustinienės teiginiui pritarė ir Akmenės mero pavaduotoja E.Meškienė. Renginyje dalyvavo Socialinės paramos skyriaus vedėja A.Vismantienė, Naujosios Akmenės ligoninės vyr. gydytojas A.Šalavėjus, miesto seniūnas K.Inta.
      Išgirdę daug naudingos informacijos, pasiklausę pedagoginio darbo veteranės E.Balsevičienės skaitytų savo kūrybos eilėraščių, klubo nariai džiaugėsi „Bočių” kapelos grojimu ir dainomis. Renginį vedė J.Smirnova, popietėje diabetinių saldumynų asortimentą pristatė provizorė I.Elzbergienė. Pasaulinę diabeto dieną klubo nariai baigė maloniu pabendravimu prie pačių suneštų vaišių stalo.

      Julija Sejavičienė


Dėkojame Elzei Balsevičienei iš Naujosios Akmenės už pluoštelį atsiųstų jos eilėraščių. Linkėdami jai kūrybinės sėkmės, spausdiname kelis posmelius.


Elzė Balsevičienė skaito eiles
Savo draugams norėčiau palinkėti
Niekad neleisti sau liūdėti,
Nes nuotaika gera
Mus gydo visada.
            * * *
Vėjelis pučia, medžiai siūbuoja.
Margi drugeliai skraido, plasnoja.
Kaip gera džiaugtis miško vėsa,
Kai žolė kvepia ryto rasa.
            * * *
Visi keliai mus veda
Prie tikslo mūs tautos
Mes turim nuolat puošti
Šalelę Lietuvos.


      Biržai
      2005 m. Pasaulinės diabeto dienos proga „Kranto” klubas susirinko į Biržų kultūros centrą. Rajone buvo užregistruoti 802 diabetu sergantys gyventojai. Per pusmetį padaugėja apie 80 ligonių. Šiuo metu tikslaus ligonių skaičiaus sužinoti nėra galimybės, nes vieni gydosi Biržuose, kiti – Panevėžyje. Statistika buvo įmanoma tik tol, iki buvo mokami pinigai dietiniam maitinimui.
      Nors sergančiųjų daug, ne visi buriasi klubuose. „Kranto” klube tik 21 narys. Visos organizacijos priklauso Lietuvos diabeto asociacijai, šiuo metu vienintelei, kuri tikrai rūpinasi savo nariais. Apie tai kalbėjo Pasaulinės diabeto dienos minėjimo dalyviai. Norintiesiems buvo patikrinta kraujo gliukozė. Tai padarė Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų filialo darbuotojos. Gydytoja Liuda Duderienė papasakojo apie diabetą, jo komplikacijas, atsakė į rūpimus klausimus. Biržų raj. laikraštyje „Šiaurės Rytai” buvo paskelbtas šios gydytojos straipsnis apie Pasaulinę diabeto dieną ir klastingos ligos požymius.

      Birutė Ilginienė


      Druskininkai
      Druskininkų savivaldybėje vienokią ar kitokią negalią turi per 2500 žmonių. 400 druskininkiečių serga cukriniu diabetu. Druskininkų „Atgajos” klubas Pasaulinę diabeto dieną minėjo kartu su savo veiklos septynerių metų sukaktimi. Jelena Šimonienė, sužinojusi, jog jos jaunėlis sūnus Jonukas susirgo cukriniu diabetu, Druskininkuose įkūrė klubą ir tapo jo pirmininke. Čia susibūrę 95 sergantieji, iš jų 7 – vaikai. Sukakties proga klubas miesto bendruomenei suteikė galimybę nemokamai pasitikrinti, ar neserga diabetu. Iš 175 patikrintų trims teks kreiptis į gydytojus. Miesto bendruomenei ir svečiams surengtoje konferencijoje gydytojai pasakojo apie naujas insulino pompas, priminė, kaip prisižiūrėti kojas, žaizdas. Ligos kontrolės pasiekimais dalijosi „Atgajos” narys Albinas Pilypas, renginio metu pristatęs savo knygelę. Klubo narius sveikino Druskininkų savivaldybės gydytojas Eugenijus Žemaitis. Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Ligita Baranauskienė, Kaišiadorių diabeto klubo atstovai. „Atgajos” klubas gina sergančiųjų interesus, skleidžia informaciją apie cukrinį diabetą visuomenei ir šia liga sergantiems žmonėms, kuriems padeda integruotis į visuomenę. „Atgaja” organizuoja sveikatos klausimais seminarus bei konferencijas ne tik sergantiesiems diabetu, bet ir mokytojams, mokyklų bendruomenės slaugytojoms, gyventojams. Klubas siekia sudaryti sąlygas nemokamai profilaktiškai atlikti kraujo tyrimus, vaikams ir jaunuoliams dalyvauti diabeto mokymo ir poilsio stovyklose. Lietuvos diabeto asociacija Druskininkuose per metus organizavo tris vaikų ir jaunimo mokymo ir poilsio stovyklas, kurioms vadovavo J.Šimonienė.
      „Atgajos” klubas pagal PHARE 2002 m. Ekonominės ir socialinės sanglaudos subsidijų programą „Prisitaikymas prie kintančių rinkos sąlygų, naujų gebėjimų bei socialinės integracijos skatinimas” dalyvavo projektuose „Neįgaliųjų įgūdžių formavimas ir realizavimas NVO veikloje” bei „Profesinė žmonių su negalia integracija į visuomenę mokant nuotoliniu būdu Druskininkų mieste”. Pirmame projekte dalyvavę 8 klubo nariai gavo kompiuterinio raštingumo, buhalterinės apskaitos bei internetinių puslapių kūrimo kvalifikacijos pažymėjimus. Penkiems antrojo projekto dalyviams įteikti 4 VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro neformalaus baigimo pažymėjimai.
      Pasak „Atgajos” pirmininkės, cukrinis diabetas nustatomas įvairaus amžiaus žmonėms. Svarbu gliukozę kraujyje reguliariai tirtis. J.Šimonienė sakė, jog į klubą priimami ne tik sergantieji cukriniu diabetu, bet ir geros valios žmonės, besidomintys šia liga bei turintieji idėjų, kaip padėti klubui.
      Aktyviam klubui šventės svečiai linkėjo sėkmės.

      Kristina Platonovienė


      Elektrėnai
      Elektrėnuose diabetu serga apie 500 žmonių.
      Pasaulinės diabeto dienos proga čia vyko diabeto klubo narių susirinkimas. Dalyvavo ir žmonės, kurie domisi šia liga. Visi klausėsi medikų paskaitų, sužinojo, kaip vengti kojų pažeidimų, o prireikus kokiais antimikrobiniais tvarsčiais gydytis. Buvo atliekami kraujo gliukozės tyrimai.
      Renginyje dalyvavo UAB Sanofi-Aventis Lietuva medicinos atstovė Jurgita Sakalienė, pranešimus apie cukraligę ir kojų priežiūrą (pėdos diabetines opas, jų gydymą, įvairius tvarsčius), cukrinio diabeto kontrolę, insulino skyrimą skaitė farmacinės kompanijos konsultantė Ligita Sirtautaitė ir Vilniaus universitetinės ligoninės gydytoja Žydrūnė Visockienė. Diabeto klubo pirmininkui Alfonsui Sodoniui pasiūlius, buvo išrinkta nauja taryba. Pirmininko klubo nariai pakeisti nesutiko. A.Sodonis pasakojo, kad šia liga susirgo prieš 17 metų. Skaito daug literatūros, dalyvauja seminaruose, seka ligos eigą. Savo žiniomis dalijasi su kitais, dirba Lietuvos elektrinėje. Jo rūpesčiu savivaldybė, kaip ir visoms nevyriausybinėms organizacijoms, paskyrė klubui kabinetą.
      Renginio dalyvius linksmino vietos muzikantai. Žmonės dainavo, šoko, ragavo skanumynų.

      Aurimas Gaudutis


      Jonava
      „Ramunės” klubas, kuriam vadovauja Jonas Laiva, vienija 80 narių. Iš aktyvesnės veiklos pasitraukia tie, kurie patiria komplikacijas. Pasaulinę diabeto dieną jonaviečiai paminėjo „Nijolės” kavinėje. Apie klastingą cukraligę, jos simptomus, kontrolę ir gydymą, demonstruodama skaidres, kalbėjo Jonavos endokrinologė Kristina Aglinskienė. Medikė akcentavo, jog daugelis žmonių dirba, vaikšto, nejausdami, kad serga šia pavojinga liga. Todėl kiekvienas gyventojas privalo pasitikrinti.
      Lietuvos diabeto asociacija, kuriai vadovauja Vida Augustinienė, kasmet atlieka visuomenės profilaktinius kraujo gliukozės tyrimus. Rezultatai rodo, jog 9 – 20 proc. patikrintų žmonių gliukozės rodikliai viršija normą. Neseniai Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos institutas pradėjo visus metus truksiančią kampaniją „Pasitikrink cukrų – gyvenimas neapkars”. Jos tikslas raginti gyventojus tikrintis sveikatą, kad užbėgtų už akių galimoms komplikacijoms. Mūsų šalies endokrinologai tikisi pagerinti ankstyvąją cukrinio diabeto diagnostikos situaciją ir pasiekti Europos Sąjungos vidurkį – laiku nustatyti apie 50 proc. visų sergančiųjų šia liga. Apie tai kalbėjo ir Novo Nordisk firmos atstovas Martinas Mūras.
      Minėjime dalyvavęs LR Seimo narys Juozas Jaruševičius gerai vertino Lietuvos diabeto asociacijos prezidentės veiklą, visiems linkėjo sveikos gyvensenos, tvirtybės, o pirmininkui J.Laivai už aktyvų darbą įteikė Padėkos raštą.
      Stipresnės sveikatos renginio dalyviams linkėjo Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Laimutė Šatienė, rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Rita Kertenienė, klubo vadovas Jonas Laiva, jo pavaduotoja Danutė Šimonienė.
      Daug skambių dainų susirinkusiesiems padovanojo „Ramunės” ansamblis, vadovaujamas Nijolės Smolinos.

      Inesa Naglienė


      Joniškis
      Minėdami Pasaulinę diabeto dieną, „Vilties” klubo nariai ne tik džiaugėsi maloniu bendravimu, bet ir dalijosi gyvenimiška patirtimi, kaip kovoja su cukralige. Klastinga liga sparčiai plinta. Per praėjusius metus rajone nustatyta 50 naujų ligonių. Tokią informaciją „Vilties” klubo susirinkime pateikė jo vadovė Aldona Goštautienė. Taigi rajone serga jau apie 500 žmonių. Liga nepaiso amžiaus, daugėja sergančių vaikų. Iš šešių sergančiųjų klubui priklauso keturi. Aldonos Goštautienės nuomone, dažnai vaikai suserga diabetu dėl netinkamos mitybos, nuolat valgo saldumynus, riebų maistą.
      Savivaldybės Sveikatos ir sanitarijos skyriaus vedėja Vitalija Gerikienė minėjo, kad prastai vaikų mitybai įtakos turi mokyklose atsirandantys automatai, kuriuose pardavinėjami tik saldūs valgiai ir gėrimai.
      Taigi „Vilties” klubas rūpinasi ne tik šventėmis, bet ir visuomenei būtinų žinių skleidimu, kad žmonės labiau tausotų savo sveikatą.

      Loreta Ripskytė


      Kaunas
      „Mums labai patinka laikas, kai žmonės susitinka, tada kiekvienas gali būti laimingas. Juk tai tikra pasaka…” (Iš spektaklio „Pelenė”)
      Toks nuostabus ir stebuklingas laikas Pasaulinę diabeto dieną buvo vaikų endokrinologijos skyriuje. Čia džiaugėsi, šypsojosi vaikučiai, jų tėveliai, personalas ir svečiai.
      Pirmiausia renginio organizatoriai paprašė, kad vaikučiai nupieštų paveikslėlį „Mano svajonės ir sapnai”. Vaikai noriai vaizdavo tai, apie ką svajoja ir ką sapnuoja. Daugumas jų svajoja apie labai paprastus dalykus, tokius kaip saldumynai. Jie piešė save, valgančius šokoladą, saldainius… Renginio organizatoriai kiekvienam konkurso dalyviui įteikė dovanėlių prisiminti šiai linksmai popietei.
      Pati įdomiausia šventės dalis – Vilniaus lėlių teatro spektaklis „Pelenė”. Vaikai bendravo su artistais, padėjo pamatuoti Pelenei suknelę ir bandė grąžinti ar greitinti laiką. Linksmino puotos metu pamesto Pelenės batelio paieška. Nė vienai žiūrovei tas batelis netiko…
      Spektaklis taip visiems patiko, kad ilgais plojimais prašyta jį kartoti. Nors artistės vaidinimo nekartojo, bet pakvietė vaikučius pašokti. Šoko ir vaikai, ir artistės, ir medicinos personalas.
      Tuo tarpu Endokrinologijos klinikoje buvusiems žmonėms patikrintas kraujo spaudimas, gliukozė, kūno masės indeksas, apžiūrėta pėda. Jaunieji medikai ištyrė ir konsultavo per 100 žmonių. Išdalijo lankstinukų, kuriuose pateikta visiems būtina sveikatos informacija.
      Renginį organizavo KMUK Endokrinologijos klinika, SMD endokrinologijos būrelis, Sveikatos ugdymo tarnyba. Rėmė Kauno bendrija „Likimas”, Diagnosta, Roche, UAB Novo Nordisk Pharma, Abbot, Sanofi-Aventis, Lietuvos diabeto asociacija ir Rita Garbaravičienė.
      Visiems jiems – nuoširdus šventės rengėjų ir vaikučių ačiū.

      Miglė Francaitė,
      Daiva Vainauskaitė


      Kelmė
      Nors Pasaulinės diabeto dienos minėjimas prasidėjo nuotaikingu koncertu, vėliau sergantieji šia klastinga liga kalbėjo tik liūdnai. Jeigu Kelmės rajono valdžia neatsilieps į diabetu sergančiųjų pagalbos šauksmą, blogins gydymosi sąlygs, teks piketuoti. Apie tai pareikšta Kelmės kultūros centre. Klubo pirmininkė Larisa Rarovskaja perskaitė Kreipimąsi į rajono merą, kuriame prašoma rasti galimybę išsaugoti diabeto mokyklėlę ir kojų priežiūros kabinetą.
      „Suskaičiavau, kad per metus tam reiktų apie keturis tūkst. Lt. Negi tiek daug? Ir diabetu sergantieji turi teisę gyventi, gauti reikiamą pagalbą. Gaila, kad negaliu šio Kreipimosi įteikti tiesiai merui į rankas. Valdžia mums dėmesio nerodo”, – apgailestavo L.Rarovskaja, raštą įduodama minėjime buvusioms Socialinių paslaugų tarnybos direktorei Aldonai Kvintufelienei ir Socialinės paramos skyriaus vedėjai Redai Každailienei.
      Sergantieji siūlė rinkti parašus, eiti pas merą. Galiausiai nusprendė dar kiek palaukti. Dvyliktą kartą minėdami Pasaulinę diabeto dieną, kelmiškiai tylos minute pagerbė Anapilin išėjusį jų likimo draugą Bronislovą Lašinską.
      Klubo pirmininkė Larisa Rarovskaja pateikė skaudžių skaičių. Kas metai nuo cukrinio diabeto pasaulyje miršta 3 mln. žmonių. Baisios diabeto komplikacijos, nuo 40 net iki 70proc. amputacijų padaroma dėl cukrinio diabeto.
      Minėjimo dalyviai piktinosi, kodėl sergantieji nepripažįstami neįgaliaisiais visam gyvenimui, o turi vis vargti. „Negi mes išgydomi? Reikia garsiai skambinti visais varpais”, – sakė kelmiškiai.

      „Šiaulių krašto” inf.


      Klaipėda
      Pasaulinę diabeto dieną bendrovė „Eurofarmacijos vaistinės” ir Klaipėdos klubas „CD” surengė akciją, kurios metu klaipėdiečiai nemokamai galėjo pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje. Vienintelėje Eurovaistinės bazėje vykusi akcija susilaukė netikėto klaipėdiečių antplūdžio. Pirmieji žmonės būriavosi eilėje gerokai prieš 8 val., nors skelbta, kad tyrimai bus atliekami nuo 9 iki 12 val. Patikrinta 150 klaipėdiečių. Pasak klubo „CD” pirmininkės Aldonos Lieškūnienės, trims žmonėms įtartas diabetas, vienuolikai – gliukozės tolerancijos sutrikimas, o dviem – rasta per mažai kraujyje gliukozės. Visiems patarta nedelsiant kreiptis į gydytojus.
      Nemokamų kraujo tyrimų žmonės laukė ilgose eilėse. Tokio žmonių antplūdžio sulaukusi akcija rodo, jog šeimos gydytojai stokoja dėmesio pacientams. Kartą per metus šį tyrimą kiekvienam pacientui nemokamai privalo atlikti šeimos gydytojas. Jūrininkų pirminės sveikatos priežiūros centro vadovas Viktoras Grigalauskas tikino, kad jo įstaigoje kraujo gliukozės tyrimai atliekami nemokamai. Ir nesvarbu, kiek kartų per metus.
      Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pavaduotoja Angelė Ruzgienė sakė, kad tiems, kuriems įtariamas diabetas, tyrimai nemokamai atliekami tiek kartų, kiek tik reikia, o profilaktiškai – kartą per metus. Apytiksliai vienas tyrimas kainuoja 3 litus. Cukrinis diabetas – neišgydoma liga, sukelianti sunkias komplikacijas. Laiku diagnozavus ligą, ji yra kontroliuojama sveikai maitinantis, sportuojant ir atsisakant žalingų įpročių.

      Jolanta Juškevičienė


      Mažeikiai
      Minėdamas Pasaulinę diabeto dieną, Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras organizavo akciją diabetu sergantiems žmonėms. Ligonius konsultavo, glikemijos tyrimus atliko, paskaitą skaitė Šiaulių endokrinologė E. Baltrušaitienė. Vaistinės „Vingiorykštė” darbuotojai pristatė vitaminus,vaistus, skirtus diabetu sergantiems žmonėms.
      E. Baltrušaitienės teigimu, sergančiųjų diabetu statistika nėra tiksli, nes apie pusę sergančiųjų neįtaria ligos ir į gydytojus nesikreipia. Diabetas simptomai reiškiasi pamažu. Žmogų ima varginti troškulys, alkis, pradeda džiūti burna, silpsta regėjimas, tirpsta ar net skauda kojas.
      Diabetas – vyresnio amžiaus žmonių liga. Todėl dėl negalavimų jie dažniausiai „kaltina” savo amžių. Neretai apie tai, kad susirgo, žmonės sužino iš atsitiktinai padarytų kraujo tyrimų. Labai svarbu, kad liga būtų laiku diagnozuota ir pats ligonis ją kontroliuotų.
      E. Baltrušaitienė rekomendavo valgyti dažnai po tuputį, maždaug tuo pačiu laiku, paskirstant maistą 5 – 6 kartus per dieną. Vartoti mažiau riebalų, ypač gyvulinės kilmės. Tinka liesa mėsa, paukštiena, žuvis, liesi pieno produktai, daug daržovių ir nedaug vaisių. Vaisius geriausia išdalyti tarp valgymų. Angliavandeniai (kruopos, duona) turėtų sudaryti apie pusę maisto davinio. Laikantis savikontrolės, diabetą galima pažaboti, – sakė gydytoja.

      Birutė Rudokienė


      Marijampolė

Marijampolės diabeto klubo pirmininkė, LDA viceprezidentė Genovaitė Naidzinavičienė su svečiu LR Seimo nariu Algiu Rimu
      Klubo „Diabetikas ABC” 15 metų jubiliejus sutapo su Pasauline diabeto diena. Ji pradėta šventomis mišiomis Arkangelo Mykolo bazilikoje. Po jų dalyviams klubo salėje G.Naidzinavičienė pasakojo apie klubo įkūrimo aplinkybes, iniciatorius, veiklą. Klubas įkurtas 1990 m. gydytojos Jūratės Kulbokienės ir Česlovo Paleckio iniciatyva. Jis vienijo apie 20 narių, šiandien čia jų jau apie 300. Svarbiausias tikslas buvo ir yra šviesti sergančiuosius, kad gyventų kuo sveikiau, bendrautų, dalytųsi rūpesčiais, padėtų vienas kitam. Nuo 1997 m., mirus Č.Paleckiui, klubo pirmininke išrinkta G.Naidzinavičienė. Nariai renkasi kiekvieną mėnesį į organizuojamus seminarus, akcijas. Lapkričio mėnesį surengtoje akcijoje „Kartu užkirskime kelią cukrinio diabeto plitimui” O.Pantelejeva skaitė paskaitą „Diabetinė pėda”, J.Kulbokienė „Cukrinis diabetas ir jo priežastys”, B.Marčiukaitienė „Diabetas ir sveika mityba”, G.Naidzinavičienė „Aš, diabetas ir mano mityba”. Atlikti profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai. Marijampoliečiams buvo dalijami LDA išleisti lankstinukai, kita literatūra.
      Renginio „ Mažųjų didelės viltys” akcijoje surinkta pinigų, už kuriuos vaikams nupirkta diagnostinių juostelių vieneriems metams. Nuo 2003 m. visi vaikai – klubo nariai (jų 18) – gavo identifikavimo apyrankes. Vasarą vaikai vyksta į diabeto mokymo stovyklą Jurgežerių poilsiavietėje „Gintaras”. Vaikams organizuojamos įvairios akcijos, šventės, juos šefuoja R.Stankevičiaus vidurinės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos E.Jonuškienės. Klubas nuomoja patalpas. Ligoniams labai reikalinga medicinos sesuo. Kol kas sergančiuosius gelbsti bendrosios praktikos slaugytoja B.Marčiukaitienė, vadovaujanti ir diabeto mokyklėlei ligoninėje. Jau laikas galvoti,kaip padėti privačių klinikų klientams. Šiose įstaigose dirbantys medikai sergančiaisiais cukriniu diabetu rūpinasi prastai, ilgai nesiunčia stacionariniam gydymui.

Neretai diskutuojama su LR Seimo nariais
      Į šventę atvyko LR Seimo nariai A.Rimas, R.Turčinskas, miesto meras V.Brazys, administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė D.Pankauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja V.Bružinskaitė, sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, gydytojai R.Čiuplevičienė, A.Kuodienė, R.Jackūnienė, A.Vieversys, Šakių, Vilkaviškio diabeto klubų atstovai. Jie sveikino šventės dalyvius, džiaugėsi prasminga veikla. Renginyje dalyvavę Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V.Augustinienė ir viceprezidentas prof. J.Danilevičius aštriai kritikavo LR Seimą ir Sveikatos apsaugos ministeriją dėl naujos vaistų kompensavimo tvarkos, pagal kurią ligoniai turi primokėti įsigydami gyvybiškai reikalingo insulino. Panaikinta dietinės mitybos kompensacija, uždaryti kojų priežiūros kabinetai, kurių specialistai padėdavo ligoniams saugotis komplikacijų. Renginio dalyviai kreipėsi į LR Seimo narius prašydami išspręsti šiuos svarbius klausimus. Seimo nariai A.Rimas ir R.Turčinskas teigė suprantantys sergančių žmonių bėdas. Jie sakė, kad kartais iš atsakingų pareigūnų girdi visai kitokią informaciją, neatitinkančią tikrovės.
      Šventės pabaiga buvo linksmesnė. Klubo nariai įteikė padėkos suvenyrus, padarytus pačių rankomis, savo gydytojams. Apdovanoti ir bičiuliai pagal iš anksto įsteigtas nominacijas. Vėliau visi klausėsi koncerto, bendravo prie arbatos puodelio.

      Aurelija Baniulaitienė


      Pagėgiai
      Pasaulinei diabeto dienai paminėti Pagėgių „Rambyno” klubo iniciatyva surengtas koncertas, skaityta paskaita „Diabetas ir kojų priežiūra”. Prieš renginį visi norintieji galėjo pasitikrinti kraujo gliukozės kiekį.
      Į Pagėgius iš Vilniaus atvyko UAB Eksmos medicininės technikos centro atstovai. Centro direktorius A.Žilionis sakė, kad Tarptautinės diabeto dienos proga bendrovės atstovai stengiasi aplankyti kuo daugiau miestų, kur yra diabeto draugijų ar klubų. Mat sergantys žmonės turi kuo geriau žinoti apie savo ligą ir mokėti ją valdyti.
      Pasak pirmininkės Laimutės Jucienės, „Rambyno” klubas vienija 35 žmones, bet sergančiųjų diabetu savivaldybėje yra daugiau. Klubo nariai dažnai vyksta klausytis paskaitų į Tauragę, organizuoja susitikimus su medikais, maisto papildus bei vaistus gaminančių firmų atstovais. Neseniai klubo nariai lengvatinėmis sąlygomis galėjo nusipirkti priemonių cukraus kiekiui kraujyje matuoti, nemokamai gavo diagnostinių juostelių.
      Šventės proga „Rambyno” klubo narius sveikino Socialinės paramos skyriaus atstovės Irena Kentrienė, Danguolė Vaitkienė, visuomeninių organizacijų koordinatorius Edmundas Incius, Pagėgių PSPC slaugytoja Irena Levickienė.
      Koncertavo Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos gitarisčių ansamblis ir trombonininkas Darius Valužis, taip pat Neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis.

      „Pagėgių krašto” inf.


      Palanga
      „Diabeto” klubo nariai paminėjo Pasaulinę diabeto dieną „Rūtos” kavinėje. Išklausyta specialistų paskaitų, pasidalyta gydymosi patirtimi, visi norintieji galėjo pasitikrinti kraujo gliukozę.
      „Diabeto” klubo pirmininkės Irenos Zamalienės teigimu, maždaug du trečdaliai susirinkusiųjų buvo sveiki žmonės, kurie norėjo daugiau sužinoti apie ligą ir jos prevenciją. Pirmininkė sakė, jog sergančiųjų daugėja, amžius neturi reikšmės. „Diabeto” klubo veikloje dalyvauja 25 žmonės, organizacija gyvuoja daugiau nei 10 metų. Palangiškius į klubą suburia ne tik noras dalytis naudinga informacija, bet ir psichologinės paramos poreikis. Palangiškių klubas kol kas neturi savo patalpų. Kartais klubo nariai glaudžiasi buvusios „Vilties” mokyklos klasėje. I.Zamalienė neslėpė, jog savivaldybės dėmesio ir paramos sergantieji labai pasigenda.
      Aukščiausi valdininkai taip pat rodo savotišką „rūpestį” tokiais ligoniais, viena ranka duodami paramą, o kita ją atimdami. Žmonės apgailestavo, kad nutrauktas finansavimas gydomajam maitinimui. Anot „Diabeto” klubo pirmininkės, labai svarbu, kad palangiškiai kraujo gliukozę pasitikrintų vos kilus ligos įtarimams. Žmonės gali kreiptis į „Diabeto” klubą, padedama, nors finansavimo kontrolės priemonėms įsigyti negaunama. Tokie tyrimai turėtų būti atliekami ir sveikatos priežiūros centruose. Profilaktinio tyrimo metu vienai palangiškei įtartas diabetas. Moteriai patarta susirūpinti savo gyvensena ir gydymu.
      „Nors pasiūlėme savo priemones, tačiau Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras atsisakė prisidėti prie šios ligos prevencijos akcijos”, – stebėjosi I.Zamalienė. Kokios priežastys galėjo lemti tokią poziciją, „Diabeto” klubo pirmininkė negalėjo įvardyti.

      Jurga Barkauskaitė


      Panevėžys
      Panevėžio „Vilties” draugija Pasaulinę diabeto dieną minėjo ligoninės salėje. Čia susirinko diabetu ir nemaža kitomis ligomis sergančių žmonių, miesto vicemeras Petras Luomanas, Artrito, Ave Vitos organizacijų atstovų. Gydytoja Nijolė Vezbergienė pasveikino susirinkusiuosius, pristatė naujai išrinktą pirmininkę Nijolę Vaitelionienę, palinkėjo visiems rūpintis savo sveikata, geriau valdyti diabetą.
      Endokrinologijos skyriaus vyr. slaugytoja Laisvūnė Petrauskienė išsamiai, naudodama vaizdinę medžiagą, papasakojo apie cukrinio diabeto poveikį galūnėms, apie teikiamą pagalbą kojų priežiūros kabinete, atsakė į dalyvių klausimus. N.Vaitelionienė perdavė iš LDA gautą informaciją, priminė, kad tik nuolat atnaujinant žinias, galima sėkmingai kovoti su savo negalia. Buvo pagerbti seniausiai sergantys draugijos nariai. Jie papasakojo, kaip valdo ligą. Susirinkusiuosius džiugino savo nuotaikinga programa „Jovaro” ansamblis, vadovaujamas Jono Milašausko. Po koncerto kiekvienam dalyviui įteikta literatūros apie diabetą. „Vilties” pirmininkė Nijolė Vaitelionienė davė interviu Aukštaitijos televizijai.

      Irena Beinarauskienė


      Svarbi pagalba Panevėžyje
      Panevėžio endokrinologijos skyriuje veikia diabetinės pėdos kabinetas. Jo specialistai nurodė pagrindines pėdų išopėjimų priežastis ir apsaugos būdus.
      »  Nervų pažeidimas – periferinės neuropatijos pasekmė – sumažėjęs pėdų jautrumas, sustingimas, sausa, linkusi trūkinėti oda. Sužeidimai dažnai neskausmingi ir nepastebimi.
      »  Pėdos deformacijos gali būti paveldimos arba atsirasti dėl neuropatijos, buvusios operacijos ar dėl netinkamos avalynės. Esant deformacijoms, keičiasi eisena, ilgainiui vietose, kur spaudimas didžiausias, gali atsirasti nuospaudų ir opų.
      »  Bloga kraujotaka. Kada pėda nepakankamai aprūpinama krauju, sutrinka jos aprūpinimas deguonimi ir maisto medžiagomis, o tai lėtina žaizdų gijimą, kyla audinių irimo pavojus.
      »  Sužeidimai – gali atsirasti dėl svetimkūnių avalynėje, vaikščiojimo basomis ar nepatogių batų, netinkamos kojų higienos ir šąlančių kojų šildymo.
      »  Laiku pastebėjus pažeidimą, gydymo rezultatai būna geresni.Užleistos opos gyja sunkiai ir ilgai.
      »  Diabetinių opų gydymas brangus ir ilgas (trunka mėnesius ir metus). Kad žaizda geriau gytų, jai reikia ramybės, tvarsčių ir medikamentų. Visai sugyja maža dalis opų. Lieka randų, pėdos deformacijų. Labai dažnai opos atsinaujina. Ligonius vargina skausmas, kasdien reikia žaizdas perrišti, sunku prisitaikyti avalynę.
      »  Saugantis diabetinių opų, svarbus pacientų mokymas, susižalojus laiku suteikta pagalba.

      Jei sergate diabetu, saugokite savo kojas:
      »  Kasdien plaukitės jas ir apžiūrėkite veidrodžiu. Jei tai padaryti sunku, paprašykite kito žmogaus pagalbos. Odą minkštinkite kremu.
      »  Venkite sužeidimų. Mūvėkite medvilnines ar vilnones kojines ir patogią avalynę.
      »  Prieš audamiesi ranka patikrinkite batų vidų.
      »  Atsiradus odos įtrūkimui, susižeidus, pastebėjus odos spalvos pakitimą būtina nedelsiant kreiptis į specialistus.

      Į Panevėžio ligoninės Diabetinės pėdos kabinetą pagalbos kreipiasi ne tik vietiniai, bet ir aplinkinių rajonų gyventojai. Čia profilaktiškai apžiūrimos pėdos, daromas pedikiūras, šalinamos nuospaudos, kerpami nagai, gydomi įskilę kulnai, pėdos opos.
      Kojų priežiūros specialistės pataria, pamoko prižiūrėti žaizdą namuose. Sergantiesiems diabetu paslaugos nemokamos.
      Kabinetas dirba 8-15 val. darbo dienomis.
      Tel. (8-45) 507177.

      Laisvūnė Petrauskienė
      Kojų priežiūros specialistė


      Plungė

Plungės rajono mėras A.Pečiulis sveikina diabeto klubo konferencijos dalyvius
      Pasaulinės diabeto dienos proga klinikoje „Inesa” įvyko konferencija, sulaukta svečių ne tik iš Vilniaus, bet ir iš Latvijos. Klubas kartu su „Inesos” klinika surengė akciją, kurios metu nemokamai atlikti gliukozės kraujyje tyrimai Prūsalių, Paukštakių, Karklėnų, Glaudžių, Juodeikių, Stanelių, Alsėdžių ir Kulių gyventojams. Konferencijoje prisiminti nuveikti darbai. Plungės klubas kartu su Lietuvos diabeto asociacija kiekvieną vasarą rengė Plateliuose vaikų ir II tipo diabetu sergančiųjų mokymo ir poilsio stovyklas. Šiais metais jos veikė M. ir S.Mikašauskų sodyboje. Plateliuose vasarą vyko ir LDA narių mokymo seminaras „Diabetas ir kojų priežiūra”. Jame gilino žinias per 100 žmonių iš visos respublikos. Profesorius J.Danilevičius džiaugėsi geru slaugytojos diabetologės Aldonos Danylienės darbu. Plungiškiai dalyvavo Jonavos, Plungės, Kelmės ir Tauragės diabeto klubų, bendrijų sambūryje „Pilnatvės žiburys”, kurį organizavo Tauragės bendrija „Insula”. Nemaža klubo narių dalyvavo LDA 15 metų jubiliejaus renginiuose bei LDA VI suvažiavime Vilniuje, taip pat rajono invalidų draugijų šventėje „Mes mokam, mes galim”. Rudenį surengtos ekskursijos į Druskininkus, bendrauta su „Atgajos” klubo nariais. Klubo veikla būtų neįmanoma be gerų žmonių paramos. Už ją dėkojame „Inesos” vadovui A.Klišoniui, Socialinės paramos skyriaus vedėjai G.Vasylienei, visuomenės sveikatos tarybos pirmininkui R.Kungiui, R.Daukšos įmonei „Linomeda”, I.Pakalniškienės „Ripa”, UAB „Minija”, „Plungės medis”, gydytojoms G. Šečkuvienei, A.Neimonienei, vaistinės „Naujoji” savininkei D.Narbutienei, individualių įmonių savininkams G.Jurkaitytei, E.Razmai, B.Kaulienei, L.Donielai, P.Pilipauskui. Jų dėka galime sergantiesiems žmonėms sutiekti džiaugsmo. Prisimenu Tanzanijos gyventojų maldą:


Konferencijos dalyviai
      Dalykis duona su kitais, tai valgysi skaniau.
      Dalykis žodžiais su kitais, gal jie vaistas kam.
      Užjauski kenčiantį skausmus ir nepaliksi vienas.
      Šviesa dalykis su kitais, nes daug vargų tamsiųjų.

      Tokį kilnų darbą atlieka mūsų rėmėjai. Ačiū jiems.

      Danutė Kuitienė
      klubo tarybos pirmininkė


      Pakruojis
      „Vitos” klubas Pasaulinę diabeto dieną minėjo Pakruojo kultūros namuose. Iš anksto Linkuvos seniūnijoje „Vitos” atstovai nemokamai tyrė kraują vietos gyventojams. Tokie tyrimai atliekami ne pirmus metus, lėšų gauta laimėjus programų konkursuose. Anot „Vitos” pirmininkės Adelės Dobilienės, Linkuvoje buvo ištirtas 60 žmonių kraujas. Nemažai ištirtųjų rastas per didelis kraujo gliukozės kiekis, patarta išsitirti, ar neserga diabetu. A.Dobilienė pasakojo, jog tyrimai rajono seniūnijose organizuojami vykdant diabeto prevencijos programą. Pirmininkė prisiminė, jog vienai moteriai teko amputuoti koją. Išaiškinta, kad ji sirgo diabetu, tačiau apie savo ligą nė neįtarė. Kraujo tyrimai atliekami ne tik seniūnijose, bet ir per įvairius renginius Pakruojyje. Kuo daugiau informuojama visuomenė apie diabeto požymius, jo eigą bei ligos valdymą. Kviečiami specialistai skaityti paskaitų, pristatyti naujų organizmą stiprinančių preparatų, skelbiama aktuali informacija.
      A.Dobilienė sakė, jog paskutiniųjų renginių tema – kojų priežiūra. Pirmininkė informavo, jog klubo „Vita” nariai gali išsinuomoti diagnostikos aparatus, kuriuos organizacija neseniai gavo iš remiančios firmos.
      Į Pasaulinės diabeto dienos minėjimą Kultūros centro salėn susirinko daug „Vita” klubo narių ir svečių. LR Seimo narys J.Juozapaitis pasidžiaugė, jog yra entuziastų, kurie, patys sirgdami, rūpinasi nuo ligos saugoti kitus. Apie „Vitos” klubo pirmininkės A.Dobilienės gebėjimą ne tik džiaugtis gyvenimu, bet ir „apibėgti kiekvieną tris kartus po tris ratus” gražiai kalbėjo rajono mero patarėja M.Žiubrienė. Stiprybės nebegalintiems gyventi be insulino taip pat linkėjo Novo Nordisk firmos atstovas Donatas Gaurilcikas, Abovitos darbuotoja L.Kaulakienė, LDA tarybos narė R.Černiauskienė, rajono astmininkų klubo pirmininkė V.Liškovska, Linkuvos, Pašvitinio seniūnės K.Bacevičienė, A.Jasiūnienė, Pakruojo seniūno pavaduotoja J.Dirbanauskienė, rajono socialinės rūpybos skyriaus, neįgaliųjų draugijos, taip pat UAB „Retenė” delegatai.
      Dalyvius linksmino ansamblio „Lemtis” ir L.Ragaišienės vadovaujamos „Sidabrinės šarmos” koncertas, o melodingos saviveiklininkų dainos buvo skirtos klubo jubiliatams, kurie jų klausėsi atsistoję. Sujaudintas tokio dėmesio, už šią gražią tradiciją nuoširdžiai padėkojo J.Juodagalvis.
      Po daugybės dėkingumo žodžių, ištartų „Vitos” veiklą stebėtinai išplėtojusiai A.Dobilienei, koncertą vedęs P.Siriūnas juokais patarė klubui nepaisyti bitininkystės tradicijų kas kelinti metai keisti bičių šeimos motinėlę, nes tokios visų motinėlės, kaip šitoji, klubas tikriausiai nesurastų. Tuo tarpu pati „Vitos” pirmininkė atsiliepė, jog viena lauke būtų ne karys, todėl dėkojo klubo darbštuolėms I.Siriūnienei, S.Karpavičienei, I.Lingienei, G.Baikštienei, S.Janavičienei, S.Timinskienei ir niekada padėti neatsisakančiam Z.Maksimavičiui.
      Paskui renginio dalyviai sėdo prie nekasdieniška užkanda nukrautų stalų, už kuriuos jo rengėjai sakė ačiū verslininkams J.Kaupui, A.Medeliauskui, I.Šurnienei, R.Stravinskui, „Kanrugės” savininkams.
      Šiandien klubas „Vita” jungia jau daugiau kaip 150 narių. „Gyvenimą turim, o džiaugsmo ar turim?” – likimo draugų klausė A.Dobilienė, su savo bendraminčiais siekusi, kad šis renginys suteiktų žmonėms nors vieną kitą šviesesnę akimirką.

      P.Kvedarienė


      Radviliškis
      Radviliškio kultūros centre, minėdami Pasaulinę diabeto dieną ir „Likimo” klubo dešimtmetį, gyventojai turėjo progos pasiklausyti ne tik koncerto, bet ir žinomų šios ligos profilaktikos propaguotojų, mokslininkų iš Kauno patarimų. Prof. Juozas Danilevičius priminė sveikos gyvensenos reikalavimus ir sakė, kad „ligoniai diabetą turi pulti kartu su gydytoju”. Daktarė Rita Šulcaitė aiškino, kaip reikia prisižiūrėti kojas, nuo ko priklauso ligos gydymo eiga. Statistika nelinksma: 15 proc. sergančiųjų išsivysto pėdų opos, 15 proc. opų yra pėdų amputacijos priežastis.
      Diabeto klubo jubiliejiniame renginyje sergantieji raginti nepasiduoti, nuolat mokytis koreguoti ligą. Dabar Lietuvoje visiems prieinami naujausi gydymo metodai.
      Prieš dešimtmetį „Likimo” klubą įkūrusi Germina Margaitienė papasakojo apie savo veiklą. Dabartinė klubo pirmininkė Bernadita Aušrinė Švagždienė teigė, kad „diabetas – ne praraja”, ir sakė, kad klubo nariai labiausiai mėgsta ekskursijas.
      Šventės dalyviams koncertavo Radviliškio Lizdeikos gimnazijos moksleiviai, taip pat dainavo jau nebe vien rajone žinomas atlikėjas Romualdas Juzukonis.
      Diabeto klubas sveikintas ir dainomis, ir gėlėmis, ir dovanomis.

      Jadvyga Buivydienė

      * * *

      Pasaulinės diabeto dienos proga surengta akcija „Pasitikrink gliukozės kiekį nemokamai”. Ji vyko „Norfos” prekybos centruose Radviliškyje, Baisiogaloje, Šeduvos prekybos centre „Plusta”, vaistinėje „Apotheca” bei Sidabravo medicinos punkte. Patikrinta apie 300 žmonių, keliems patarta kreiptis į šeimos gydytojus. Radviliškio kultūros centre paminėtas klubo dešimtmetis. Čia buvo rodoma filmuota medžiaga apie LDA ir klubo veiklą. Klubo pirmininkė, kreipdamasi į susirinkusius žmones, linkėjo visiems sėkmės, laimės, geros sveikatos ir perdavė nuoširdžiausius LDA prezidentės V.Augustinienės sveikinimo žodžius.
      Apie kojų priežiūrą kalbėjo mokslų daktarė doc. R.Šulcaitė. Naujausius vaistus, gydymo metodus pristatė firmų atstovai.
      Pagal projektą, padedant LR Seimo narei Zitai Žvikienei bei europarlamentarui Šarūnui Biručiui, jaunimo organizacijoms, klubui buvo suteikta parama įsigyti vaikams ir I tipo sergantiesiems identifikavimo apyrankes. Šventėje dalyvavo pats europarlamentaras Šarūnas Birutis, kuris atvyko iš Briuselio ir įteikė pagal projektą gautas apyrankes. Tarp garbingų svečių buvo ir prof. Juozas Danilevičius, firmų pasiuntiniai, savivaldybės darbuotojai, pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros centro vadovai, visuomeninių organizacijų, Mažeikių, Klaipėdos, Šiaulių diabeto klubų atstovai. Pasibaigus šventiniam koncertui, visi buvo pakviesti į vakaronę pabendrauti ir pasilinksminti.
      Už šį renginį nuoširdžiai dėkingi esame Radviliškio kultūros centrui ir kitiems rėmėjams.

      Jeronimas Dambrauskis


      „Gerumo šviesos” nominantai
      Jau trejus metus Radviliškio kultūros centre organizuojamas renginys „Gerumo šviesa”. Diabeto klubas labai džiaugiasi, kad tarp septynių Radviliškio rajono Savivaldybės specialios komisijos išrinktųjų buvo ir klubo pirmininkė Bernadita Aušrinė Švagždienė.
      35 metus dirbusi su mažaisiais, užauginusi ne vieną kartą, pati susirgusi cukriniu diabetu, buvo priversta palikti pamėgtą darbą. Diabeto klubo narių išrinkta pirmininke. Jos aktyvią veiklą pastebėjo ir rajono valdžios atstovai, kitos visuomeninės organizacijos. Ji sau ir daugeliui kitų įrodė, kad diabetas valdomas ir su juo galima susigyventi, – to moko klubo narius. Atėjusius į klubą žmones sutinka ir palydi šypsena, kiekvienam pataria, kiekvieną užjaučia. Į ją galima kreiptis ir dėl ištikusios bėdos, pasidalyti paslaptimis ir džiaugsmu. „Tai mūsų klubo siela”, – taip apie savo pirmininkę kalba klubo nariai. Mes ja didžiuojamės.
      Visi septyni nominantai, tarp jų vienas iš Prancūzijos, vienas iš Švedijos, buvo apdovanoti „gerumo angelo” statulėlėmis ir diplomais. Jiems buvo skirti sveikinimų žodžiai, gėlės, lyriniai posmai bei rajono meno kolektyvų koncertas.

      Jeronimas Dambrauskis


      Akcija „Riba < 7” Radviliškyje
      „Likimo” klubo ir Sanofi–Aventis firmos dėka rajono gyventojams, sergantiems cukriniu diabetu, buvo suteikta galimybė nemokamai išsitirti glikuotą hemoglobiną. Sausakimšoje Radviliškio verslo informacijos centro salėje sergantiesiems Kauno medicinos universiteto endokrinologijos klinikos docentė E.Varanauskienė skaitė pranešimą apie kojų priežiūrą, naujausius gydymo metodus, diabeto kontrolę, atsakė į klausimus. Rodyta vaizdinė medžiaga, organizuota viktorina, apdovanoti geriausiai išmanantieji savo ligą. Akcijos „Riba-7” metu buvo patikrinta 80 sergančiųjų. Apie 50 proc. jų šią ribą peržengė, kiti net gerokai. Todėl vėl priminta, kad liga nepagydoma, bet kontroliuojama, o tai svarbu norint mažinti komplikacijų.
      Klubas planuoja reguliariai organizuoti tokias akcijas, įsigyti glikuoto hemoglobino aparatą ir testinių juostelių, kad visi galėtų savo ligą kuo geriau valdyti.

      Jeronimas Dambrauskis


      Šakiai
      „Linelio” klubo nariai gražiai paminėjo savo 15 metų jubiliejų, kuris sutapo su Pasauline diabeto diena. Ją minint kalbėta apie ligos plitimą. Šakiuose 2004 m. diagnozuota 120 naujų ligos atvejų, o 2005 m. per 10 mėnesių – 81. „Linelio” klubas gydytojos Bronės Šileikienės iniciatyva buvo įsteigtas 1990 metais. Kaip sakė klubo pirmininkė Birutė Jančaitienė, jų veikla skiriasi nuo kitų organizacijų. Čia labai daug dėmesio skiriama žmonių sveikos gyvensenos mokymui, švietimui. Pasitelkiami gydytojai endokrinologai, kiti specialistai. Klube yra 9 vaikai, kurie dalyvauja LDA diabeto mokymo stovyklose. Žmonės ne tik mokosi valdyti ligą, bet ir rengia ekskursijas, šventes. „Linelį” labdaringai priglaudė Šakių ligoninė, skiria susirinkimams salę. Šakiečiai džiaugiasi ligoninėje turėdami kojų priežiūros kabinetą, kuriame dirba slaugytoja Aušra Drūlienė. Kaip sakė ligoninės vyr. gydytojas Algirdas Klimaitis, kabinetas išlaikomas labdaros. Tik diabetu sergantys žmonės žino, kaip jis reikalingas, nes neretai nedidelę žaizdelę tenka gydyti kelis mėnesius, vengiant kojos amputacijos. Nors rūpesčių „Linelio” klubas turi nemažai, bet šventėje svarbiausia buvo gera nuotaika, gėlės, gražūs žodžiai ir smagus Liepalotų kaimo kapelos koncertas.
      Su jubiliejine įkūrimo data klubo narius sveikino rajono savivaldybės atstovės Rima Rauktienė, Leonora Pocevičiūtė, ligoninės vyr. gydytojas Algirdas Klimaitis, pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyr. gydytoja Rima Laukaitienė, Lietuvos diabeto asociacijos viceprezidentė Genovaitė Naidzinavičienė, UAB Eksmos medicininės technikos centras, rajono neįgaliųjų draugija. Seimo nario Jono Ramono padėjėjas Henrikas Zaremba visus pasveikino parlamentaro vardu ir pranešė, kad kiekvienam klubo nariui bus nemokamai užprenumeruotas laikraštis „Diabetas” 2006 metams. Lietuvos diabeto asociacijos prezidentės Padėkos raštai buvo įteikti klubo pirmininkams – Romui Gabartui ir Birutei Jančaitienei. Pastaroji tarybos vardu dėkojo gydytojoms Dainai Bagdonienei, Bronei Šileikienei, slaugytojai Aušrai Drūlienei, aktyviausiam vyriausiam klubo nariui Jonui Karaliūnui ir patiems mažiausiems Armandui ir Aivarui. Pagerbti žmonės, penkiolika metų dalyvaujantys klubo veikloje.
      Pasaulinės diabeto dienos proga visiems ištirta kraujo gliukozė. Per valandą patikrinta apie 90 žmonių. Šventės dalyviai buvo dėkingi organizatoriams.

      Šakių laikraščio „Valsčius” informacija


      Šilalė
      Šilalės diabeto klubo nariai Kultūros centre paminėjo Pasaulinę diabeto dieną. Kai klubo tarybos nario Kazimiero Gedvilo vadovaujama kapela pasitiko svečius linksma muzika, susirinkusieji pasijuto sveikesni. 2005 m. Pasaulinės diabeto dienos tema – diabetas ir kojų priežiūra. Išsamią paskaitą šia tema perskaitė Novo Nordisk firmos, tiekiančios vaistus nuo diabeto, gydytojas Raimondas Savickas. Jis aiškino, kad blogai kontroliuojamo cukrinio diabeto pasekmė – kojų amputacija. Beveik 50 proc. žmonių, sergančių cukriniu diabetu, nežino apie savo ligą, todėl visiems svarbu laiku pasitikrinti sveikatą, prireikus gydytis, saugotis komplikacijų. Svarbu, kad diabetu sergantys žmonės ir jų šeimos nariai būtų apmokyti šios ligos kontrolės. Pranešėjui buvo pateikta nemažai klausimų, į kuriuos jis išsamiai atsakė.
      Klubo tarybos pirmininkas gyd. Vaclovas Šimkus papasakojo apie organizacijos darbą, narių mokymus, aprūpinimą literatūra. Tarybos iniciatyva buvo suorganizuotos ekskursijos į Nidą, Jūrų muziejų, Druskininkus, Grūto parką, Birštoną. Šiuo metu diabeto klube yra 63 nariai, nors rajone apie 300 sergančiųjų. V.Šimkus dėkojo Zigmanto Balčyčio fondui, rajono savivaldybei, Lietuvos diabeto asociacijai už paramą sergantiesiems, literatūrą. Klubą remia rajono vaistinės, „Apogita”, verslininkai A.Damulis ir V.Rimkus. Aptarti ir sunkumai. Klubo nariai neturi savo patalpų, kur galėtų įsteigti mokyklą, įrengti bibliotekėlę, organizuoti susirinkimus. Aktualius sveikatai klausimus apžvelgė gyd. A.Šiaudvytienė.
      Susirinkusiuosius pasveikino nuotaikingomis melodijomis „Žilvičio” kaimo kapela, anekdotų ir nutikimų paporino K.Gedvilas. Išdalytos LR Seimo nario Zigmanto Balčyčio dovanėlės.
      Rajono laikraščiuose apie diabetą paskelbti gydytojų Aldonos Šiaudvytienės, Vaclovo Šimkaus straipsniai.

      Ona Gudavičienė,
      Aldona Bielicienė


      Šilutė
      Kultūros ir pramogų centre Pasaulinę diabeto dieną minėjo klubas „Diabetas ABC”. Susitikime skaityta paskaita apie cukrinį diabetą ir kojų priežiūrą, pasveikinti klubo jubiliatai, prisiminti išėjusieji Anapilin ir pasidžiaugta vieni kitais.
      Šilutiškių diabeto klubas gyvuoja 16 metų, jam vadovauja Aldona Vytienė. Klubas vienija daugiau nei pusantro šimto žmonių, tačiau tai, anot pirmininkės, tik ledkalnio viršūnė – sergančiųjų diabetu rajone yra beveik tūkstantis. Liga plinta sparčiai, kiekvieną savaitę užregistruojami 2 – 3 nauji ligoniai. Dažniausiai diabetas išaiškinamas profilaktinių tyrimų metu.
      Artėjant Pasaulinei diabeto dienai, klubas kasmet rengia akcijas – gliukozę kraujyje tikrina nemokamai, o atvykus medicinine įranga prekiaujančių firmų atstovams daromi platesni kraujo tyrimai. Kas 2 mėnesiai į klubą atvyksta ir ortopedinės technikos specialistai, kurie priima užsakymus ir siuva specialią avalynę sergantiesiems. Todėl, tapus klubo nariu, kovoti su liga lengviau. Čia susibūrusiems ir jų artimiesiems teikiama ir socialinių paslaugų. Kartą per mėnesį vykstama pasitikrinti sveikatos į Tauragės diabeto centrą.
      Gydytojas A.Kavoliūnas skaitė pranešimą aktualiais diabeto klausimais. Minėjo, jog itin svarbu prisižiūrėti kojas, taip pat vengti akių, nervų, širdies bei kraujagyslių ligų, inkstų veiklos sutrikimų.
      Šventės proga gėlių ir suvenyrų įteikta jubiliatams Stasiui Bizauskui, Gedučiui Lukavičiui, Jonui Bardauskui, Onai Žukienei, Antanui Bružui, Marijonai Drukteinienei, Jonui Savickiui.
      Raudonojo kryžiaus komiteto Šilutės skyriaus pirmininkė Joana Kubaitienė AldonaiVytienei įteikė gėlių ir akcijoje „Padėdami mums – padėsite kitiems” klubui surinktą piniginę paramą. Klubo rėmėjai: Raudonojo kryžiaus Šilutės komitetas, miškų urėdija, uždarosios akcinės bendrovės „Įtampa”, „Energetikos objektų statyba”, „Tima”, „Egmina”, „Molupis ir Ko”, „Grabupėliai”, „Pušelė”, ABF „Šilutės Rambynas”, KB „Šilutės prekyba”, Ligitos Kužmarskienės įmonė, V.Mickevičiaus įmonė, Snieguolė Lukoševičienė.
      Visiems geradariams padėkota.

      Donata Knatauskienė


      Tauragė
      Pasaulinę diabeto dieną „Insulos” nariai šventė Muzikos mokykloje. Prieš minėjimą jo dalyviams buvo atliktas kraujo gliukozės tyrimas. Gydytoja Marija Lapienė sakė, kad Tauragėje yra apie 800 diabetu sergančių žmonių (200 iš jų gydosi insulinu). Į klausimą, ar jos pacientai pakankamai gerai kontroliuoja savo ligą, gydytoja atsakė: „Galėtų geriau kontroliuoti. Apmaudu, kad jie nepasinaudoja galimybėmis, kurioms nenumatyti valstybės apribojimai. Ypač ligoniai turėtų reguliuoti mitybą”. Gydytoja Eglė Varanauskienė pabrėžė, kad svarbi ne tik dieta, bet ir medikamentai, fizinis aktyvumas, ligonių mokymas koreguoti ligą. Medikė sakė, kad bazinis ilgo veikimo insulinas siejamas su perversmu gydant diabetą. Tai vaistas, kuriam veikiant 24 val. nesusidaro insulino koncentracijos piko. Skiriamas įvairiose gydymo schemose, jis padeda geriau išlaikyti glikuoto hemoglobino koncentraciją bei išvengti naktinės hipoglikemijos.
      Renginio metu buvo siekiama įrodyti, kad ir diabetu sergantis žmogus gali džiaugtis visaverčiu gyvenimu. Tik reikia savimi rūpintis ir reguliuoti mitybą. Dėl to organizuotos loterijos prizas buvo V. Augustinienės ir E. Rudinskienės knyga „Sveika mityba”.
      Pasaulinės diabeto dienos proga gydytojos Eglė Varanauskienė bei Marija Lapienė neseniai surengtos akcijos „Riba <7” dalyviams bei viso rajono žmonėms linkėjo sveikatos, stiprybės ir kad rūpintųsi savimi. Veikė neįgaliųjų žmonių rankų darbų paroda ir pardavimas. Tauragės vicemeras Arūnas Gendrolius aktyviausiems organizacijos nariams įteikė savivaldybės Padėkos raštus. Sergančiuosius sveikino, stiprinti sveikatą linkėjo savivaldybės gydytoja Dalia Bartkevičienė. Koncertavo Muzikos mokyklos mokiniai.

      Gražina Agapova,
      Algirdas Ardinskas


      Telšiai
      Pasaulinės diabeto dienos proga bendrijos „Dia Telšiai” iniciatyva buvo atlikti profilaktiniai gyventojų kraujo gliukozės tyrimai.
      Policijos komisariate 30 žmonių patikrino B.Keinienė, centriniame pašte 20 – Z.Jasinskienė, parduotuvėje „Kosmonautai” ir spec. mokykloje 100 – D.Daugnorienė. Poliklinikoje 46 žmonėms kraujo gliukozės ir cholesterolio tyrimus atliko G.Gedeškienė.

      Dalia Daugnorienė


      Vilkaviškis
      Kultūros rūmuose „Insulos” bendrija paminėjo Pasaulinę diabeto dieną. Dalyvavo 85 bendrijos nariai, taip pat Kauno endokrinologijos klinikos gyd. V.Petrenko, slaugytoja diabetologė Iveta Ulpaitytė, Novo Nordisk firmos atstovas Martynas Mūras, UAB Abovitos – Laima Kaulakienė, Vilma Čiuvašovaitė, Algina Giraitienė, LR Seimo nario Algirdo Butkevičiaus padėjėjas Algirdas Neiberka, rajono savivaldybės narė Janina Sabaliauskienė, LDA viceprezidentė Genovaitė Naidzinavičienė, rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Valė Jasionienė. Visi sveikino šventės dalyvius.
      UAB Abovita atstovės 65 nariams atliko glikuoto hemoglobino ir gliukozės kraujyje tyrimus. Sergantiesiems padovanota savikontrolės aparatų ir diagnostinių juostelių, knygelių „Gera kojų priežiūra – apsauga nuo amputacijos”. Buvo prenumeruojamas laikraštis „Diabetas”.
      Susirinkimas vyko prie gražiai serviruotų stalų, vaišinantis savo pasigamintais dietiniais patiekalais, klausantis linksmo vietos muzikantų koncerto.
      Apie Pasaulinę diabeto dieną skelbė rajono laikraščiai „Santaka” ir „Reklamos gidas”. Vilkaviškyje, Kybartuose, Pilviškiuose atlikti profilaktiniai gyventojų kraujo gliukozės tyrimai. Savo kūrybos eilėraščius skaitė K.Miliauskas ir D.Jankauskienė.
      Aktyviausi šventės dalyviai apdovanoti suvenyrais.

      Juozas Janušaitis


      Vilnius. Medicinos diagnostikos centre
      Medicinos diagnostikos centre Pasaulinės diabeto dienos proga vyko gydytojo endokrinologo ir diabeto slaugytojos paskaitos, buvo dalijama literatūra apie cukrinio diabeto profilaktiką ir sveiką gyvenseną. Čia nemokamai atlikti gyventojų cholesterolio, gliukozės ir glikuoto hemoglobino tyrimai. Akcijos metu Centre apsilankė per 180 pacientų, nusprendusių profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Tie, kurie jau žinojo, kad serga, turėjo galimybę atlikti tyrimus Opticum Xceed aparatu. Pacientai pagal pageidavimus galėjo kapiliarinio kraujo tyrimų duomenis, atliktus Opticum Xceed aparatu, palyginti su laboratorijoje padarytų veninio kraujo tyrimų duomenimis. Suteikta informacija, kaip aparatu naudotis ir kur galima jį įsigyti.
      Kas dešimtam patikrintam pacientui nustatytas per didelis kraujo gliukozės kiekis. Iš 160 pacientų 5 serga cukriniu diabetu, iš 96 pacientų 47 sužinojo, jog pagausėjęs jų bendras cholesterolis, 9 – kad padidėjęs glikuoto hemoglobino kiekis.
      Remiantis pasauline praktika, Medicinos diagnostikos centre vyko diabeto mokyklos darbuotojų organizuojami seminarai, nes gydant pacientus itin svarbus jų švietimas. Pacientai buvo mokomi stebėti gliukozės kiekį kraujyje, apskaičiuoti suvartotų angliavandenių kiekį, pasirinkti tinkamą vaistų dozę. Patarta, kokie fiziniai pratimai, mankšta ar treniruotė tinkamiausi.
      Medicinos diagnostikos centras, žinodamas, jog pacientai domisi diabetu, kuris epidemiškai plinta, numato tokio pobūdžio akcijas ir seminarus rengti dažniau.

      Juzefa UleckienėLR Seimo narys Algirdas Monkevičius
      Vilnius
      Minint Pasaulinę diabeto dieną, Lietuvos diabeto asociacija surengė akciją, kurios metu LR Seimo rūmuose kelios medikės visiems norintiesiems atliko gliukozės kiekio kraujyje tyrimus. Buvo keletas tarnautojų, kurių gliukozės kraujyje per daug. Jiems patarta detaliau pasitikrinti sveikatą, – pasakojo Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Išsitirti atėjo apie 300 parlamento rūmuose dirbančių žmonių. Tai LR Seimo nariai Algirdas Sysas, Algis Rimas, Algirdas Butkevičius, Julius Sabatauskas, Algirdas Monkevičius, Rasa Juknevičienė, Rimvydas Turčinskas ir kiti.
      „Gliukozės kiekį kraujyje tikrinuosi pirmą kartą. Anksčiau nemaniau, kad reikėtų atlikti šitokius tyrimus, bet juk visada būna pirmas kartas”, – sakė finansų departamento specialistė Dalia Žimkuvienė. Besitikrinantys LR Seimo darbuotojai užmesdavo akį ir į ekraną, kur demonstruotas filmas apie cukrinį diabetą bei jo komplikacijas.

Sveikatą pasitikrino ir LR Seimo narė Rasa Juknevičienė
      „Iš visų komplikacijų labiausiai ligonio gyvenimą blogina kojų amputacija. Todėl šių metų Pasaulinės diabeto dienos tema – diabetas ir kojų priežiūra”, – sakė V.Augustinienė. Nustatyta, kad pernai amputacijos dėl cukrinio diabeto sukeltų komplikacijų sudarė 36 proc. visų atliktų šių operacijų. Praėjusiais metais Lietuvos diabeto asociacijos iniciatyva patikrinus 11 tūkst. gyventojų, cukraligė įtarta 12,7 proc. žmonių.
      Medikai įspėja, kad savo sveikata turėtų rūpintis ir tie žmonės, kurių giminėje esama sergančiųjų šia liga.

      Sandra Trinkūnaitė
      „Lietuvos ryto” korespondentė


Puslapis 17
Ar Jums gresia diabeto komplikacijos?


      »  Lentelė Word formate


Puslapis 27
Pristatyta
Europos pacientų teisių chartija
ir aptartos Lietuvos pacientų teisės

      2006 m. sausio 24 d., Vilnius. Šiandien Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba surengė apskritojo stalo diskusiją „Lietuvos pacientų teisės Europos pacientų teisių chartijos kontekste”.

      Įžanginį žodį tarusi bei diskusijoje dalyvavusi LR Seimo Sveika-tos komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė pabrėžė, jog būtina sustiprinti informacijos apie pacientų teises ir pareigas sklaidą. Parlamentarė teigė pasigendanti sveikatos priežiūros įstaigose, šalia gausių reklaminių bukletų apie vaistus, paprasta ir pacientams suprantama kalba pateiktos informacijos apie Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo suteiktas galimybes ginti savo teises, gauti reikalingą informaciją bei kokybiškas ir saugias paslaugas.
      Pasak D. Mikutienės, Komitetas nuolat deda pastangas šio įstatymo įgyvendinimo parlamentinei kontrolei.Praėjusių metų rugsėjo mėnesį Komitetas kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu atlikti analizę , kaip yra įgyvendinamas Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas. Komitetas, apibendrinęs gautus skundus, pateikė išsamų klausimyną ministerijai.
      Diskusijoje pagrindinį pranešimą skaitęs Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso valdybos (IAPO) narys Rod Mitchell pabrėžė, jog, kaip pasakyta Europos pacientų teisių chartijoje, „būdami Europos piliečiai, nesutinkame, jog teisės gali egzistuoti teorijoje, o gyvenimo realybė jas paneigia dėl finansų stokos“. Chartija skirta apsispręsti pilietinei visuomenei, nacionalinėms bei ES institucijoms ir kiekvienam žmogui, kuris gali padėti veiksmu ar idėjomis šias teises ginti ar jų laikytis. Šias teises sudaro 14 punktų:
      1. Teisė į profilaktikos priemones.
      2. Teisė į gydymo prieinamumą.
      3. Teisė gauti informaciją.
      4. Teisė duoti sutikimą.
      5. Teisė laisvai pasirinkti.
      6. Teisė į privatumą ir konfidencialumą.
      7. Teisė gerbti paciento laiką.
      8. Teisė tikrinti kokybės standartus.
      9. Teisė į saugumą.
      10. Teisė naudotis inovacijomis.
      11. Teisė išvengti nebūtinos kančios ir skausmo.
      12. Teisė į asmeninį gydymo metodą.
      13. Teisė skųstis.
      14. Teisė į kompensaciją.
      Diskusijos dalyviai kėlė daug Lietuvos pacientams aktualių klausimų: pacientų ir medikų santykių, paciento laiko tausojimo, gydymo pasirinkimo ar prieinamumo ir pan. Pacientų organizacijos dar dažnai vertinamos kaip sunkus, neparankus ar net nepageidaujamas partneris. Šiandieninė diskusija visų pusių buvo pažymima kaip atverianti duris tolesniam dialogui. Viena tokių priemonių galėtų tapti pasiūlyta surengti pacientų ir medikų diskusija.
      Diskusijoje taip pat dalyvavo LR Sveikatos ministerijos viceministras Rimantas Šadžius, Europos teisės departamento prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas Irmantas Jarukaitis, Valstybinio medicininio audito prie SAM direktorė Ramunė Navickienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės integracijos departamento direktorius Alfredas Nazarovas, pacientų bei gydytojų organizacijų, kitų institucijų atstovai.
      Apibendrindamas diskusiją, p. R.Mitchell pažymėjo, „jog pacientų teisės turėtų tapti atspirties tašku, rengiant sveikatos apsaugos sprendimus. Tyrimas atliktas tik keliose ES šalyse parodė, jog reikia sistemingai rinkti informaciją apie pacientų teises. Kita vertus, tai padėtų spręsti naujus uždavinius, iškylančius išsiplėtusioje ES ar esant laisvam pacientų judėjimui.“

      * * *
      Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba vienija 19 įvairiomis ligomis sergančių žmonių asociacijų, kuriose yra per 17 tūkst. narių. Šiandien jie atstovauja daugiau nei 900 tūkst. sergančiųjų astma, artritu, diabetu, epilepsija, osteoporoze, Parkinsono, nefrologinėmis, psichinėmis, onkohematologinėmis ir kitomis įvairiomis onkologinėmis ligomis, žemaūgių, laringektomuotų, stomuotų, neprigirdinčių, nutukusių žmonių interesams.
      Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT) įregistruota 2002 m. spalio 28 d., o 2005 m. gegužės 9 d. priimta į Tarptautinį pacientų organizacijų aljansą.
      Diskusija surengta, vykdant projektą „Lietuvos pacientų organizacijų įtakos stiprinimas integruojantis į ES“, kurį iš dalies remia MSD Tarptautinių subsidijų komitetas.

      Vida Augustinienė
      Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė
      Artūras Baublys
      Ryšių su visuomene konsultantas


Puslapis 28
Akcijos “Riba <7” tyrimai rodo –
kontrolė vis dar nepakankama

      Lietuvos diabeto asociacijos ir farmacijos kompanijos Sanofi–Aventis organizuota akcija “Riba <7” ir vėl susilaukė didžiulio diabetu sergančių žmonių susidomėjimo. Sėkmingai startavę 2004 m. rudenį ir aplankę 7 Lietuvos rajonus, praėjusiais metais akcijos “Riba <7” rengėjai pradžiugino dar daugiau nei pusę tūkstančio renginio dalyvių.
      Akcijos metu, kuri praejusiais metais vyko Elektrėnuose, Plungėje, N.Akmenėje, Lazdijuose, Kėdainiuose, Joniškyje, Radviliškyje, Tauragėje, Druskininkuose ir dukart Kaune, diabetu sergantiesiems nemokamai atlikti glikuoto hemoglobino tyrimai. Medikai skaitė paskaitas ir konsultavo ligonius, kaip reikia gydyti ir kontroliuoti diabetą, vengiant komplikacijų.
      Gydytojai ligoniams ypač akcentavo glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimo svarbą. Anot KMU Endokrinologijos klinikos gydytojos doc. Eglės Varanauskienės, diabetu sergantis ligonis šį tyrimą turėtų atlikti 3-4 kartus per metus, kadangi jis parodo trijų mėnesių diabeto kontrolės kokybę. Optimalus tyrimo rezultatas yra tuomet, kai HbA1c rodiklis yra mažiau kaip 7 proc. Tačiau akcijos metu atliktų tyrimų rezultatai rodė ką kita – paaiškėjo, kad iš 566 ligonių, atlikusių tyrimą, net 61 % blogai kontroliuoja savo ligą, t.y. jų HbA1c rodiklis viršijo 7 proc. ribą.
      Akcijos organizatoriai, norėdami įvertinti diabeto kontrolės naudą, atliko išsamią apklausą, kurioje dalyvavo 439 ligoniai. Paaiškėjo, jog daugumas sergančiųjų diabetu nepakankamai kontroliuoja savo ligą. Vos 8 % apklaustųjų glikuoto hemoglobino tyrimą atlieka 3-4 kartus per metus. Net 28 % respondentų apskritai nėra atlikę šio tyrimo per visą ligos laikotarpį. 16 % respondentų šis tyrimas pirmą kartą atliktas tik akcijos metu. Taigi daugumos žmonių, sergančių diabetu, ligos kontrolė yra nepakankama.
      Cukrinio diabeto geros kontrolės kriterijai labai griežti. Gerai kontroliuoti cukraligę įmanoma tik pasitelkiant šiuolaikines gydymo priemones. Pacientui būtinos gydytojo pateiktos žinios ir pastangos pačiam ligą valdyti. Apklausos duomenys ir akcijos metu atliktų glikuoto hemoglobino tyrimų rezultatai turėtų būti griežtas įspėjimas ligoniams, kad privalu labiau puoselėti savo sveikatą. „Sužinojus apie nepageidaujamus tyrimo rodiklius, patariu žmonėms nedelsiant konsultuotis su savo gydytoju dėl tolimesnės ligos kontrolės,“ – pataria doc. E.Varanauskienė.
      Sergančiųjų diabetu apklausa parodė, kad beveik pusė jų yra patyrę hipoglikemiją. Pasak gyd. E.Varanauskienės, hipoglikemija yra labai pavojinga, ypač jei ji įvyksta naktį, kai žmogus miega ir jos nejaučia. Hipoglikemija sąlygoja negrįžtamus smegenų pakitimus.
      Šiuo metu jau yra preparatų, kurie itin mažina hipoglikemijos riziką. Daugiau kaip 2 metus Lietuvoje sėkmingai naudojamas ilgo veikimo bazinis insulinas, kuris veikia 24 val. (be piko) ir leidžiamas tik kartą per parą. Šis insulinas užtikrina optimalią glikemijos kontrolę tarp valgymų ir nakties metu, taigi padeda išvengti hipoglikemijų. Gydytojos teigimu, daugelis pacientų, išbandžiusių šį naująjį insuliną, liko juo labai patenkinti – ženkliai pagerėjo jų ligos kontrolė, sumažėjo hipoglikemijų, ypač naktinių, pagerėjo savijauta. Gydytoja pataria pacientams nebijoti pradėti gydytis insulinu, svarbu nepavėluoti. Neretai sergantiesiems diabetu trūksta informacijos apie naujausius tinkamiausius gydymo metodus.
      Insulinu gydomi visi ligoniai, sergantys I tipo diabetu. Sergantys II tipo diabetu ligos pradžioje gali būti gydomi dieta ar tabletėmis. Deja, visi, vartojantys geriamus vaistus, turėtų žinoti, jog jie veiksmingi tik apie penkerius metus. Tačiau daugumas tyrimo dalyvių teigė, kad insulinas jiems buvo paskirtas gerokai vėliau – neretais atvejais tik po 10 ar netgi 20 metų nuo ligos pradžios.
      Blogos cukraligės gydymo ir kontrolės pasekmė – akių, kojų, inkstų komplikacijos, dažnesnės širdies ir kraujagyslių ligos – ženkliai apsunkina sergančiojo gyvenimą. Nauji insulino preparatai, naudojant šiuolaikines švirkštimo bei savikontrolės priemones, gali padėti išvengti negandų.

      Agnė Dvarionienė


Puslapiai 29-30
Lietuvos diabeto asociacijos kolektyviniai nariai
(klubai, draugijos, bendrijos)

      »  Pilnas sąrašas Word formate


Puslapis 31
Padeda ilgo veikimo insulinas

      Cukriniu diabetu serga maždaug 5 proc. gyventojų. Statistikos duomenimis, Lietuvoje užregistruota apie 70 000 sergančiųjų, tačiau iš tikrųjų jų yra gerokai daugiau, nes beveik pusė ligonių net nežino apie savo ligą. Liga plinta epidemijos greičiu. Manoma, kad 2025 m. cukralige sirgs 333 mln. pasaulio gyventojų.
      Diabetas – civilizacijos liga. Jai atsirasti reikšmingas paveldimumas, netinkama mityba (gausus riebalų ar lengvai įsisavinamų angliavandenių – saldumynų, baltos duonos, vaisių – vartojimas) nejudri gyvensena, stresai.
      I tipo diabetu dažniausiai serga jauni žmonės, II tipo – vyresni kaip 35 metų, neretai per daug sveriantys žmonės. Šiam diabeto tipui būdingas audinių (ypač raumenų ir kepenų ląstelių) rezistentiškumas insulinui ir šio hormono išskyrimo iš kasos sutrikimas. Ligoniui pavalgius, jo kraujyje smarkiai padaugėja gliukozės. Tai skatina komplikacijų vystymąsi.
      »  Sergančiuosius diabetu 2 – 4 kartus dažniau nei kitus žmones kankina širdies angina, miokardo infarktas, insultas. Šie ligoniai 40 kartų dažniau miršta dėl širdies ir kraujagyslių ligų.
      »  Dėl diabeto kasmet diagnozuojama 35 – 40 proc. naujų lėtinio inkstų nepakankamumo atvejų.
      »  Metaboliniai pakitimai blogina regėjimą. 2 proc. žmonių, sergančių diabetu, po 15 metų apanka, 10 proc. labai sutrinka regėjimas.
      »  Diabetui pažeidus galūnių nervus ir kraujagysles, gali prasidėti pėdos gangrena. Šiems ligoniams 15 – 40 proc. didesnė kojų amputacijos grėsmė.
      1983 – 1993 m. JAV ir Kanadoje vykusio I diabeto tipo kontrolės ir komplikacijų (DCCT) tyrimo rezultatai parodė, kad intensyvus ligos gydymas ženkliai (40 – 60 proc.) sumažino komplikacijų. 20 metų trukusios studijos Jungtinėje Karalystėje nustatė, kad gera II tipo ligos kontrolė sumažina apie 30 procentų kraujagyslinių komplikacijų.
      Gydant diabetą, svarbu laiku atkurti normalų insulino išskyrimo ritmą, atstatyti sutrikusius medžiagų apykaitos rodiklius, koreguoti kraujo spaudimą.
      Labai svarbi tinkama mityba, mankšta, insulino gamybą skatinantys, jo atsparumą ir kraujo lipidus mažinantys preparatai.
      Taip gydantis ilgainiui galima palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Tačiau diabetas yra progresuojanti liga. Kasos ląstelių funkcija silpnėja ir nei dieta, nei tabletės nepadeda, nes ima stigti insulino. Neišvengiamai tenka jį švirkšti.
      Pagal Lietuvoje patvirtintas cukrinio diabeto gydymo taisykles gydymą insulinu reikia pradėti, kai maksimaliomis tablečių dozėmis (nurodytomis vaistų pakuotėje) nepavyksta pasiekti, kad gliukozės kraujyje būtų:
      »  nevalgius - mažiau kaip 6.7 mmol/l,
      »  praėjus 2 val po valgio – mažiau kaip 8.9 mmol/l,
      »  glikuotas hemoglobinas – mažiau kaip 7 %.
      Užsienio šalyse šie rodikliai dar griežtesni.
      Tik esant tokiems rodikliams, galima išvengti sunkių diabeto komplikacijų.
      Niekas neabejoja, kad nauji insulino analogai yra saugesni ir veiksmingesni už senuosius preparatus. Insulino analogų preparatų spektras labai platus. Jų yra greito, mišraus-vidutinio ir ilgo veikimo. Dėl to galima parinkti ligoniui tinkamiausią preparatą.
      Greito veikimo insulinai greičiau nei kiti atstato išnykusią pirmąją insulino išskyrimo fazę. Tai mažina kraujagyslinių komplikacijų, taip pat hipoglikemijų tikimybę.
      Ilgo veikimo insulino preparatai padeda naktį išvengti hipoglikemijų, koreguoti rytinį gliukozės kiekį. Lietuvoje jau yra naujas ilgo veikimo insulinas, kuris pasižymi geromis savybėmis, veikia labai tolygiai visą parą, neskatindamas paciento svorio augimo ir gliukozės pokyčių.
      Taigi šiuolaikinė medicina turi pakankamai priemonių, kad padėtų sergančiam diabetu žmogui veiksmingai kontroliuoti ligą.

      Gyd. Egidija Baltrušaitienė


Puslapis 32
Identifikavimo apyranke

      Sergantis žmogus, ištiktas hipoglikemijos, gali buti panašus i išgerusi alkoholio. Jis svirduliuoja, griuva, praranda sąmonę. Dreba rankos, pilta šaltas prakaitas. Tokiu atveju dažniausiai vietoj skubios medicinos pagalbos iškviečiama policija. O juk kiekvieną uždelstą minutę gresia mirtis.
      Del žiniu stokos apie cukrini diabetą sunku atskirti sergantiji nuo neblaivaus. Del to visame pasaulyje diabetu sergantys žmones nešioja skiriamąji ženklą - dažniausiai apyrankę. LDA jau nuo 1992 m. pradejo propaguoti diabetu sergančiojo ženkleli, ragino savo klubus informuoti žmones apie jo svarbą. Toks ženklelis pavaizduotas ir ant LDA nario pažymejimo. Raides “dia” reiškia - cukrinis diabetas.
      Lietuvos diabeto asociacijos sukurta apyrankė suteikia informaciją apie ligonį. Joje išgraviruojama: vardas, pavardė, telefonas, kuriuo reikėtų pranešti apie žmogaus būklę; nurodomi ir vaistai: insulinas ar tabletės.
      Ženklelio reikšmę turi suprasti ne tik pats diabetu sergantis žmogus, bet ir medicinos, policijos darbuotojai bei kiekvienas visuomenės narys. Nežinia, kur žmogų gali ištikti priepuolis. Kviečiami visi diabeto klubai informuoti savo rajono sergančiuosius apie jau esamą galimybę įsigyti apyrankę. Jų galima užsisakyti UAB “Alpera”. Jūsų pageidavimu, esti sidabrinių, auksinių, paauksuotų ar pasidabruotų (atitinkamai skirsis kainos). Daugiau informacijos prašoma teirautis UAB “Alpera”. Tel. (8-5) 231-16-67, mob. 8-687 16182.

      LDA informacija


Maloniai kviečia

      Kavine-valgykla "DIA". Joje didelis pasirinkimas skaniu patiekalu ne tik diabetu sergantiems, bet ir sveikiems žmonems. Dirbame kasdien (išskyrus šventadienius) 10-17 val.
      Musu adresas: Vilniaus g. 29, Vilnius


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, D. Kartheiser, L. Kaulakienė, K. Kudirkienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, N. Voveraitienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8-5) 262-07-83, faks. 261-06-39.