»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 2 (78) Gegužės mėn., 2013

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, Abovita, Bayer, Berlin Chemie Menarini Baltic, Interlux, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva Diabeto priežiūros padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, VitaCare International Sia/Ltd, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.
Pagrindinis šio numerio rėmėjas - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Cukriniu diabetu sergančio vaiko poreikiai ugdymo įstaigose

      Cukriniu diabetu susirgęs vaikas didžiąją dalį dienos praleidžia ne namie su tėvais, o ugdymo įstaigoje pedagogų ir draugų apsuptyje. Kuo jaunesnio amžiaus cukriniu diabetu sergantis vaikas, tuo daugiau aplinkinių pagalbos ir dėmesio jam reikia.

      Vaikų darželyje ir mokykloje vaikui būtina tam tikru laiku pamatuoti gliukozės kiekį kraujyje, pavalgyti ar užkąsti, sušvirkšti insulino. Tėvai ir vaikas tikisi iš ugdymo įstaigos personalo palaikymo ir pagalbos. Nieko nuostabaus, jei patiems pedagogams neramu, ar jie sugebės pagelbėti įvairiose situacijose, ar jiems pakaks žinių, ar nepakenks vaikui. Dažnai klausiama, kokią pagalbą tokiu atveju reglamentuoja įstatymai, ar ugdymo įstaigos darbuotojai kompetentingi spręsti su cukriniu diabetu susijusias problemas. Padėti tikrai galima, tik reikės šiek tiek žinių apie diabetą, geranoriškumo ir visų ugdymo įstaigos kolektyvo narių bendradarbiavimo (tiek tarpusavyje, tiek su sergančio vaiko šeima). Sergantis cukriniu diabetu vaikas gali lankyti vaikų darželį ir mokyklą, tik jam reikia padėti valdyti diabetą. Rekomenduojama darželio ar mokyklos vadovui organizuoti susirinkimą, kuriame dalyvautų cukriniu diabetu sergančio vaiko šeima, pedagogai (būtinai – kūno kultūros pedagogas), valgyklos darbuotojai, įstaigoje dirbantis sveikatos priežiūros specialistas, psichologas, socialinis darbuotojas. Reikėtų išklausyti sergančio vaiko tėvų lūkesčius, išsiaiškinti poreikius ir pasitarti, kaip kiekvienas kolektyvo narys galėtų padėti. Visiems drauge būtina aptarti problemas, su kuriomis gali susidurti cukriniu diabetu sergantis vaikas. Keletą kartų per dieną reikės pamatuoti gliukozės kiekį kraujyje: mažam vaikiui reikės padėti, o vyresniam – tik tinkamų sąlygų, kad jis tai galėtų padaryti savarankiškai (kad nereikėtų slėptis tualete).
      Tėvams ir vaikui aktualus maitinimosi darželyje ar mokykloje klausimas. Dažniausiai neramina meniu: ar bus valgių, iš kurių galės rinktis (pvz., gauti nesaldžios košės ir arbatos), suvalgyti reikiamą angliavandenių kiekį, pavalgyti tinkamu laiku. Mitybos ypatumus, tinkamus produktus ir patiekalus, valgio laiką reikėtų aptarti su darželio ar mokyklos administracija, valgyklos darbuotojais ir vaiko tėvais.
      Vaikui tam tikrose situacijose (prieš valgį, padidėjus gliukozės kiekiui kraujyje) gali tekti sušvirkšti insulino. Jaunesnio amžiaus vaikams gali reikėti padėti, o vyresni – išmokyti susišvirkšti insuliną patys. Reikėtų numatyti vietą, kur vaikas galėtų pasimatuoti gliukozės kiekį, susišvirkšti vaistų. Ugdymo įstaigos personalas (administracija, sveikatos priežiūros specialistas, pedagogai, treneriai, psichologas, socialinis darbuotojas) turėtų gauti pakankamai informacijos apie diabetą ir žinoti, kaip reikėtų padėti vaikui jį valdyti.
      Paprastai informaciją apie diabetu sergančiojo poreikius ugdymo įstaigos pedagogams suteikia vaiko tėvai, tačiau galima bendradarbiauti ir su gydytoju endokrinologu arba slaugytoju diabetologu. Šie specialistai galėtų plačiau supažindinti pedagogus ir vaiko bendraamžius su diabeto sukeliamomis problemomis ir patarti, kaip jas spręsti.

      Savikontrolė
      Pedagogai (kartais ir vaiko bendraamžiai) gali padėti. Jiems reikėtų susipažinti su pagrindine informacija apie diabetą: kas yra diabetas, kokie jo požymiai, priežastys, kodėl toks svarbus gydymas insulinu ir mitybos planavimas. Vaikui susirgus cukriniu diabetu (dar ligoninėje) tėvai pradeda mokytis, išsiaiškina, kaip gyventi, sergant cukriniu diabetu. Informacijos tikrai daug. Vos nustačius ligą, šeima (bent vienas iš tėvų) privalo lankyti 5 užsiėmimus, kad įgytų žinių ir įgūdžių, reikalingų prižiūrint cukriniu diabetu sergantį vaiką. Vėliau ne rečiau kaip vieną kartą per metus gydymo įstaigoje būtina atnaujinti žinias ir įgyti naujos informacijos. Ne tik vaiko tėvai, ugdymo įstaigos sveikatos priežiūros specialistai, bet ir pedagogai turėtų žinoti, kas yra hipoglikemija ir hiperglikemija, kaip padėti, šioms būklėms prasidėjus.
      Pedagogams reikėtų susipažinti su individualiu vaiko diabeto priežiūros planu: kada matuoti gliukozės kiekį kraujyje, koks jis turėtų būti, kada ir kiek sušvirkšti insulino, kada ir kiek valgyti. Reikia išsiaiškinti, ar tinkamų maisto produktų galima rasti mokyklos valgykloje, kokių produktų vaikas atsineša iš namų. Būtina išanalizuoti įvairias situacijas, kurių metu galėtų prireikti pedagogo pagalbos (galimą hipoglikemiją fizinio aktyvumo metu per kūno kultūros pamokas).
      Pedagogas turėtų aptarti su tėvais ir vaiku, koks bus jo vaidmuo – padėti visa tai atlikti (nes vaikas dar mažas ir pats nesugeba), tik stebėti (įsitikinti, kad iš tiesų vaikas atlieka tai, kas reikalinga), o gal tik priminti vaikui laiką, kada matuoti gliukozės kiekį kraujyje, švirkšti insuliną ir valgyti.
      Pedagogai turėtų žinoti, kad dėl hipoglikemijos ar hiperglikemijos sergančiam cukriniu diabetu vaikui gali būti sunku susikaupti, įsidėmėti informaciją, išspręsti uždavinį, parašyti testą ir pan. Gali būti, kad ugdymo įstaigoje vaikas pasijus blogai.
      Vaikui gali tekti pamokos metu (nesulaukus pertraukos) pasimatuoti gliukozės kiekį kraujyje, suvalgyti gliukozės, atsigerti sulčių (prasidėjus hipoglikemijai), atsigerti vandens ar nueiti į tualetą (esant hiperglikemijai).

      Saugumas
      Remiantis Amerikos diabeto asociacijos rekomendacijomis, už sergantį cukriniu diabetu vaiką mokykloje turėtų būti atsakingi bent du suaugę žmonės. Sergant cukriniu diabetu, gali ištikti ūmios komplikacijos: hipoglikemija ir hiperglikemija. Pedagogai ir bendramoksliai turėtų žinoti šių komplikacijų (ypač hipoglikemijos) požymius, priežastis ir pagalbos būdus.
      Padidėjus fiziniam aktyvumui per išvykas (ypač prie vandens telkinių), keliones, treniruotes, reikėtų dažniau tirti gliukozės kiekį, būti pasiruošus padėti, jei prasidėtų hipoglikemija. Pedagogai turėtų atidžiau stebėti vaiką, domėtis jo savijauta. Nerekomenduojama blogai besijaučiančio cukriniu diabetu sergančio vaiko vieno išleisti iš mokyklos namo.
      Pedagogų bendradarbiavimas su tėvais ir sveikatos priežiūros specialistais būtų labai naudingas, siekiant patenkinti cukriniu diabetu sergančio vaiko poreikius.

      Psichologinės problemos
      Cukriniu diabetu susirgęs vaikas gali pasijausti kitokiu, nei kiti. Tėvus ir vaiką jaudina, kaip žinią apie diabetą sutiks pedagogai ir bendraamžiai. Dažnai kyla dilema, ar sakyti apie diabetą draugams ir bendraamžiams. Jei sakyti, tai tada, kaip tai padaryti, kad vaikai nepasijuoktų, nevengtų bendrauti. Kai kurie vaikai drovisi viešai matuoti gliukozės kiekį kraujyje, insuliną švirkščiasi pasislėpę tualete arba tiesiog praleidžia injekcijas, bijodami, kad kiti gali pastebėti, ne taip suprasti (dažnai palaiko narkomanais) ir pasijuokti. Kartais vaikui būtina užkandžiauti šiek tiek ankščiau ar vėliau, nei tai daro visi kiti grupės ar klasės draugai, ir dėl to sulaukia bendraamžių replikų bei klausimų.
      Jaunesnio amžiaus vaiko tėvams paprastai nebūdinga slėpti ligos nuo pedagogų ir vaiko bendraamžių. Vyresni vaikai jau labai rimtai svarsto, kam reikėtų sakyti apie diabetą, o kam – ne. Pedagogai ir tėvai turėtų pasikalbėti apie tai su vaiku, išklausyti argumentus, patarti. Nors cukrinis diabetas – ne užkrečiama liga, visuomenėje dar sklando mitų, kad ja galima užsikrėsti.
      Pedagogai, atsižvelgdami į vaikų amžių, galėtų paruošti bendraamžius sutikti žinią, kad jų draugas susirgo diabetu ir dalyvauti, pateikiant šią informaciją. Rekomenduojama supažindinti vaikus su diabeto priežiūros priemonėmis (aparatu gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti, insulino injektoriumi ar insulino pompa), mitybos režimo reikšme. Būtina vaikams nurodyti šių priemonių paskirtį ir procedūrų svarbą, paaiškinti hipoglikemijos priežastis, požymius, profilaktiką ir pagalbą jai prasidėjus. Pedagogų padedami vaiko tėvai ir pats vaikas (priklausomai nuo amžiaus) gali supažindinti kitus vaikus su diabeto valdymo ypatumais.
      Kartais vaikai ima manipuliuoti liga: vengia kūno kultūros pamokų, neatlieka užduočių namie ir mokykloje, praleidžia pamokas, tikindami, kad jaučiasi blogai. Kai taip nutinka, situaciją reikėtų aptarti su tėvais ir psichologu.

      Virginija Bulikaitė
      Lietuvos slaugytojų diabetologų draugijos pirmininkė


Puslapis 3
Brangūs skai­ty­to­jai!

      Asmeninės iniciatyvos galimybės yra labai didelės, nepriklausomai nuo pačios asmenybės. Jos gebėjimai ir veiksmai – priimtini ar nepriimtini, visada yra palaikomi didesnės ar mažesnės žmonių grupės, nelygu, kokiu laipsniu yra subrendusi pilietinė visuomenė. Silpnesnės asmenybės, pačios nesugebančios išreikšti ir realizuoti savo minčių, bet dieną naktį trokštančios bet kokia kaina prasimušti į priekį ir būti matomomis, visada palaikys ryžtingesnį savo atitikmenį, kuris sugebės tai padaryti. Tada ateina jų metas, jie jaučiasi reikšmingesni ir protingesni už kitus. Noras valdyti, tvarkyti kitų žmonių likimus yra labai mielas ir saldus, saldesnis už bet kokį saldainį, todėl gyvuoja tol, kol atsiradusi labai neparanki priešinga jėga vėl juos suvaro atgal į pirmykščius urvelius. Taip kalbėdama turiu omenyje mūsų sveikatos ministro viražus ir naivias manipuliacijas, pritariant jau aprašytai ir išskirtai žmonių grupei. Toks susiraizgęs darinys akivaizdžiai iliustruoja didžiųjų pasaulio mąstytojų teiginį, jog valdžia visada siekia būti stipresnė už gamtą, perimti jos funkcijas, kad visuomenė manytų esanti silpna ir verta įvairiausių išsidirbinėjimų. Kada baigsis sklandyti viešojoje erdvėje ministro ir jam pritariančiųjų niekuo nepagrįstos vizijos ir bandymai realizuoti savo ribotas galimybes? Geriausias būdas yra nekreipti į tai dėmesio ir dirbti savo darbą, bet to nepakanka, kai kalbama apie visuomenės gyvenimo kokybę ir sveikatą.
      Įtakingiausia pacientų teises ginanti organizacija Europoje, Europos pacientų forumas, 2013 m. kovo 12 d. oficialiu laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą V. P. Andriukaitį prašydama paaiškinti, kodėl Lietuvos pacientų organizacijos yra paliktos sveikatos priežiūros debatų (diskusijų) nuošalyje. „Buvau šiek tiek nustebintas, kai išgirdau nerimą keliančią naujieną apie situaciją Lietuvoje, paaiškėjus, kad pacientų organizacijos yra paliktos svarbiausios sveikatos klausimus svarstančios ministerijos kolegijos nuošalyje. Rašau jums, kad paaiškintumėte, kas atsitiko. Taip pat siūlau Europos pacientų forumo arba mūsų atstovės Lietuvoje – Pacientų organizacijų atstovų tarybos – pagalbą, sprendžiant šią situaciją“, – laišku į V. P.  Andriukaitį kreipiasi Europos pacientų forumo prezidentas Andersas Olausonas.
      Sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis, tvirtindamas naujos sudėties Sveikatos apsaugos ministerijos kolegiją, iš jos išbraukė pacientus vienijančių organizacijų, gydytojų profesinių sąjungų ir privačių medicinos įstaigų asociacijos atstovus. Taip pat LPOAT atstovo nebeliko ir Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijoje. Manau, kad toks sveikatos ministro poelgis yra atsakas už Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos, kurios nare yra ir Lietuvos diabeto asociacija, išreikštą kritiką ministro planuojamai reformai. Tuo tarpu ministras V. P. Andriukaitis aiškino, kad pacientų ir medikų atstovų kolegijoje neliko todėl, „kad kolegija yra sveikatos apsaugos problemas nagrinėjančių specialistų, taip pat įvairių sričių, kaip konstitucinė teisė, socialinių klausimų, ekonomikos ekspertų patariamoji struktūra, kuri turi vadovautis mokslo žiniomis, tai ne profesinių sąjungų ar organizacijų atstovavimo institucija“, – teigė ministras www.15min.lt.
      O Europos pacientų forumas iki šiol nesulaukė ministro V. P. Andriukaičio atsakymo.

      Su geriausiais linkėjimais,
     
      Vida Augustinienė


Puslapis 4
Garbingas apdovanojimas Larisai Rarovskajai


Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu "Už nuopelnus Kelmės rajonui" apdovanota Kelmės diabeto klubo "Diabetas ABC" vadovė Larisa Rarovskaja
      Larisa Rarovskaja, Lietuvos diabeto asociacijos tarybos narė, jau 18 m. savanoriškai vadovauja Kelmės diabeto klubui „Diabetas ABC“, vienam iš 57 Lietuvos diabeto asociacijos kolektyvinių narių. 2012 m. išrinkta klubo vadove septintai kadencijai. Klubas aktyviai dirba Kelmės mieste ir rajone. L. Rarovskajos rūpesčiu ir pastangomis klubas gavo patalpas su baldais, įsteigta diabeto mokyklėlė, sveikos gyvensenos mokomi suaugusieji ir vaikai ne tik per užsiėmimus klube, bet ir Lietuvos diabeto asociacijos organizuojamose diabeto mokymo stovyklose. Larisa, nors ir turi sunkią negalią, tačiau rūpinasi kitų bėdomis, kasmet surengia ne vieną klubo renginį, per kuriuos salės būna pilnutėlės žmonių. Klubo pirmininkė dažnai gydosi ligoninėje, bet visada pasirūpina, kad diabetu sergantys kelmiškiai nuvyktų į diabeto mokymo stovyklas, susitikimus ir konferencijas, dalyvautų Pasaulinės diabeto dienos minėjimuose ir mokymuose.
      Visa klubo veikla yra nukreipta į sergančiųjų diabetu mokymą ir Kelmės rajono gyventojų švietimą. Daugelis sergančiųjų yra pagyvenę žmonės, gyvenantys iš neįgalumo ar senatvės pensijos ir skaičiuojantys kiekvieną litą, todėl nemažai klubo narių negali atvykti į užsiėmimus. Bet L. Rarovskaja, visų gerbiama, darbšti, paprasta, energinga, veikli moteris, nepamiršta nė vieno, pati nuvyksta pas juos.

Larisą Rarovskają sveikina jos vadovaujamo klubo "Diabetas ABC" nariai
      Larisa puoselėja meilę lietuvių kalbai, Kelmės krašto grožiui, kurį ji išreiškia savo eilėraščiuose. Talentinga, išskirtinių muzikinių ir organizacinių gabumų, ji organizuoja tokius kultūrinius renginius kaip „Dainuok, Žemaitija!“.
      Visų gerų Larisos darbų nesuminėsi. Viską ji daro pasišventusi žmonių labui, su didžiuliu noru ir atsidavimu. Todėl Lietuvos diabeto asociacija ir Kelmės bendruomenės kreipėsi į Kelmės rajono savivaldybę įvertinti L. Rarovskajos nuopelnus.
      2013 m. vasario 16 d. Kelmėje vyko renginiai Lietuvos valstybės atkūrimo 95-osioms metinėms paminėti. Kelmės kultūros centre atidaryta paroda „Valstybės simboliai tautodailininkų darbuose“ ir dokumentų paroda „Vasario 16-oji – mūsų laisvės simbolis“.
      Iškilmingo minėjimo „Vasario 16-oji – vieningos tautos žygis“ metu už ilgametę ir aktyvią visuomeninę veiklą, gerinant Kelmės rajono sergančiųjų diabetu gyvenimo kokybę, Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ apdovanota klubo „Diabetas ABC“ vadovė Larisa Rarovskaja. Apdovanojimą įteikė Kelmės rajono savivaldybės meras V. Andrulis.

      Parengta pagal www.kelmiškis.lt inf.

Puslapis 5
Birutei Bartkevičiūtei – „Dėkingumo“ apdovanojimas


      Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimas Prienuose prasidėjo šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Po pietų Laisvės a. vyko iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, vėliau Prienų krašto meno kūrėjų parodos, skirtos Vasario 16-ajai, atidarymas, Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ įteikimo ceremonija ir šventinis koncertas Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.
      Apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį, kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlyginamus darbus dėl bendruomenės. Šiais metais gyventojai siūlė kandidatus apdovanojimams už nuopelnus kaimo plėtros, kultūros, mokslo ir švietimo, sporto, sveikatos apsaugos, visuomeninės veiklos, pilietiškumo sritims. Pasiūlyti 102 kandidatai, pateiktos 648 anketos. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Apdovanojimų komisija sausio 29 d. svarstė pateiktus pasiūlymus ir išrinko šešis nominantus. Jiems buvo įteikti apdovanojimai „Dėkingumas“. Specialaus, rankiniu būdu šlifuoto ir poliruoto prizo autorė – Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto stiklo specialybės magistrantė A. Andrulevičienė.
      Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje garbinga nominacija „Sveikatos apsauga“ įteikta Birutei Bartkevičiūtei, Prienų ir Birštono diabeto klubo „Versmė“ vadovei.
      Klubas „Versmė“ buria cukriniu diabetu sergančius žmones, jų šeimos narius, artimuosius, medikus. Susirinkimuose stengiamasi žmonėms suteikti kuo daugiau žinių apie diabetą, jo kontrolę, gydymo būdus, naujus vaistus, savikontrolės priemones, vyksta praktiniai mokymai. Taip žmonės skatinami gyventi visavertį gyvenimą, būti savarankiški ir naudingi visuomenei. Klubo pirmininkė aktyviai bendradarbiauja ne tik su medikais, bet ir su Prienų visuomenės sveikatos biuru. Į šio klubo veiklą B. Bartkevičiūtė įsiliejo prieš 9 metus, pakviesta tuometinės klubo vadovės A. Sinkevičienės. Klube skaitomos paskaitos apie tinkamą mitybą, sergant cukriniu diabetu. Klubo veikla neapsiriboja vien tik Prienų rajonu. Bendradarbiaujama ir su kitais diabeto klubais, Lietuvos diabeto asociacija, įgyvendinami bendri projektai, vykdomi mokymai žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu.
      B. Bartkevičiūtė yra slaugytoja diabetologė. Savo profesijos žinias tobulina ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 2011 m. slaugos discipliną ir švedų kalbą studijavo Karolio institute Stokholme, Švedijoje. Šiuo metu studijas tęsia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos fakultete, yra klinikinės slaugos magistrantė.

      Parengta pagal „Naujojo Gėlupio“ inf.

Puslapiai 6-7
Europos pacientų forumo valdybos posėdžiai

      2013 m. vasario 26 ir balandžio 9 d. Briuselyje (Belgija) vyko Europos pacientų forumo (EPF) valdybos posėdžiai.

      Vasario 26 d. posėdyje buvo patvirtintas 2012 m. lapkričio 19 d. EPF posėdžio protokolas, svarstyti naujų narių priėmimo klausimai, diskutuota apie EPF 2014–2020 m. strateginį veiklos planą, pasiruošimą metinei generalinei konferencijai, taip pat apie EPF dešimtmečio minėjimą Dubline (Airijoje), kalbėta apie konferenciją, skirtą sveikatos priežiūros netolygumams naujai įstojusiose į ES šalyse narėse aptarti. Be viso to, aptarti 2013 m. biudžeto klausimai ir veiklos planas.
      Balandžio 9 d. vykusiame valdybos posėdyje svečiavosi Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato (DG SANCO) generalinė direktorė P. T. Coggi. Ji pateikė informacijos sveikatos klausimais. Patvirtintas 2013 m. vasario 26 d. EPF valdybos posėdžio protokolas, aptarti galutiniai pasiruošimo generalinei konferencijai ir kiti einamieji klausimai. Daugiau informacijos apie EPF rasite adresu www.eu-patient.eu.

      Europos pacientų akademijos konferencija „EUPATI: 2020 m. vizija“

EUPATI konferencijoje: iš kairės psichologė L.Bratikaitė, LPOAT atstovės V.Augustinienė ir L.Bužermanienė.
      2013 m. balandžio 19 d. Romoje (Italija) vyko Europos gydymo inovacijų pacientų akademijos (European patients’ Academy on Therapeutic Innovation, EUPATI) organizuota pirmoji konferencija „EUPATI: 2020 m. vizija“ (“EUPATI: A Vision for 2020“). Prieš konferenciją, balandžio 18 d., Mančesterio biomedicinos tyrimų centro mokslininkai organizavo darbo grupes, kuriose buvo dalijamasi patirtimi, kalbama apie tai, kas žinoma apie vaistų tobulinimo procesą, kokios informacijos trūksta. Be to, buvo aptariama, kaip galėtų būti pateikiama informacija apie vaistų tobulinimo procesą. Darbo grupėse buvo diskutuojama ir su kitais sveikatos priežiūros partneriais – politikais, sveikatos profesionalais ir farmacijos bendrovių atstovais.
      EUPATI projekto tikslas – teikti aukštos kokybės, objektyvią, patikimą informaciją apie visus medicinos tyrimus, vaistų kūrimą, rengti mokymus pacientų organizacijoms ir pacientams. Planuojama sukurti mokymo kursą pacientų atstovams, kurie įgytas žinias galėtų perduoti savo šalies pacientams ir organizacijoms, atstovauti jiems, kartu su mokslininkais ir valdžios institucijomis spręsti klausimus, susijusius su moksliniais tyrimais.
      2012 m. rugsėjo 5 d. pacientai iš visos Europos ir kiti suinteresuotieji asmenys buvo sukviesti į Frankfurtą, kur vyko pirmasis EUPATI projekto susitikimas. Jame buvo tariamasi, kaip geriau įgyvendinti projekto tikslus, t. y. šviesti visuomenę ir pacientus, kad jie gebėtų dalyvauti kuriant vaistus ir priimant su tuo susijusius sprendimus. Tikrai mažai žmonių žino, kaip kuriami, vertinami ir patvirtinami vaistai, kaip jie patenka į rinką, kaip priimami sprendimai, kurie vaistai bus kompensuojami. Kokie vaistai turėtų būti kuriami pirmiausia, kurių labiausiai reikia, deja, sprendžia ne pacientai. Yra daug retų ligų, nuo kurių vaistų apskritai nėra arba yra mažai, seniai nekuriama naujų vaistų skurdžiose šalyse paplitusioms ligoms, tokioms kaip maliarija, gydyti. Didėja atsparumas antibiotikams, kyla grėsmė, kad greitai nebus, kuo gydyti infekcijų, o naujų vaistų nesukuriama. Konferencijoje buvo kalbama ir apie tai, kad pacientai turėtų nustatyti mokslinių tyrimų prioritetus ir dalyvauti mokslinių tyrimų procese nuo pat pradžių.
      Pacientai turi turėti pakankamai žinių, kad galėtų būti lygiaverčiai partneriai vykstant diskusijoms dėl mokslinių tyrimų, vaistų kūrimo ir pateikimo rinkai. Tam ir skirtas EUPATI projektas, pradėtas įgyvendinti 2012 m. vasarį.
      EUPATI projektas tęsis 5 metus. Jį finansuoja Naujoviškų vaistų iniciatyva, kurią įgyvendina Europos Komisija kartu su Europos farmacijos bendrovių asociacija. EUPATI projektui vadovauja Europos pacientų forumas. Projekte dalyvauja Europos pacientų organizacijos, akademinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir farmacijos bendrovės.
      EUPATI konferencijoje, kuri vyko Romoje, buvo diskutuojama apie likusių trejų projekto įgyvendinimo metų ateities planus. Buvo aptariamos 3 pagrindinės temos:
      • pacientų įtraukimas į medicinos tyrimus, medicinos tyrimų tobulinimą;
      • kompetencijos ir žinios, susijusios su medicinos tyrimais ir jų tobulinimu;
      • žinių visuomenei apie naujo gydymo naudą ir riziką teikimas.
      Buvo pateikiami aktualūs gerosios praktikos pavyzdžiai, diskutuojama apie platesnį pacientų įtraukimą ir jų įgaliojimą dalyvauti tobulinant gydymą, taip pat apie tai, kaip Pacientų akademija galėtų prisidėti, kad tai būtų naudinga. Kiekvienas konferencijos delegatas turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę, pasidalyti darbo patirtimi. Vertinga informacija buvo pateikiama ir stendiniuose pranešimuose.
      Dalyvavimas konferencijoje padėjo suprasti mokymų, EUPATI parengtos medžiagos ir informacijos vertę. Iš to galima matyti, kaip įvairūs informacijos šaltiniai gali būti taikomi gydymo procesui tobulinti ir kokią įtaką turi informatyvus EUPATI projektas.
      EUPATI projekto tikslas – sukurti ir platinti lengvai suprantamą, patikimą ir objektyvią informaciją apie terapijos naujoves, parengti medicinos naujovių biblioteką septyniomis Europos kalbomis (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, ispanų, italų ir lenkų). Daugiau informacijos apie EUPATI projektą galima rasti adresu: www.patientsacademy.eu

      Vida Augustiniene
      Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
      Lietuvos pacientų organizacijų
      atstovų tarybos pirmininkė
      Europos pacientų forumo valdybos narė


Puslapiai 8-9
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2013 m. vasario 14 d. Ligonių dienos minėjime, organizuotame LR sveikatos apsaugos ministerijoje, dalyvavo Lie­tuvos diabeto asociacijos (LDA) sekretorė S. Kuznecova.
      »  Vasario 15 d. LDA vadovė V. Augustinienė susitikime su „Worwag Pharma GmbH&Co KG“ vadovais aptarė bendradarbiavimo klausimus.
      »  Vasario 21 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkė V. Augustinienė susitiko su UAB „Roche Lietuva“ atstovais ir aptarė bendradarbiavimo klausimus.
      »  Vasario 22 d. į portalo www.15min.lt žurnalistų klausimus apie LR sveikatos apsaugos ministro sprendimą nebeįtraukti Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos atstovų į SAM kolegijos ir Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudėtį atsakė šios tarybos pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Vasario 26 d. LPOAT raštu kreipėsi į LR aukščiausiosios valdžios atstovus: Prezidentę D. Grybauskaitę, Seimo Pirmininką V. Gedvilą ir Premjerą A. Butkevičių dėl LR sveikatos apsaugos ministro V. A. Andriukaičio veiksmų sveikatos apsaugos srityje. Atsakymas gautas iš paties mi­nistro.
      »  Vasario 26 d. kreipimasis dėl LR sveikatos apsaugos mi­nist­ro V. A. Andriukaičio veiksmų sveikatos apsaugos srityje perduotas Europos pacientų forumo prezidentui.
      »  Vasario 26–27 d. Briuselyje, Belgijoje, vykusiuose Europos pacientų forumo valdybos posėdžiuose dalyvavo šios valdybos narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Vasario 28 d. LPOAT pirmininkės V. Augustinienės susitikime su Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro darbuotojais aptartos bendradarbiavimo galimybės, leidinio „Slauga mokslas ir praktika“ leidybos klausimai. V. Augustinienė pakviesta tapti šio leidinio redakcinės kolegijos nare.
      »  Kovo 1 d. į radijo laidos „Laisvoji banga“ žurnalisto A. Brazausko klausimus apie LR sveikatos apsaugos mi­nist­ro konfliktą su Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba dėl jos narių pašalinimo iš sveikatos politikos sistemos sprendimų priėmimo atsakė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Kovo 6 d. Vilkaviškio diabeto bendrijos „Insula“ ataskaiti­niame susirinkime dalyvavusi LDA prezidentė V. Augustinienė suteikė susirinkimo dalyviams naujausią informaciją apie diabetą, atsakė į rūpimus klausimus ir įteikė padėką organizacijos vadovui už aktyvią bendrijos veiklą.
      »  Kovo 6 d. „INIT TV“ laidoje „Nuomonė“ į vedėjo klausimus apie nepagrįstus LR sveikatos apsaugos ministro V. P. Andriukaičio kaltinimus, skirtus pirmininkei, ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos veiklos niekinimą atsakė šios organizacijos vadovė V. Augustinienė.
      »  Kovo 7 d. vykusiame LPOAT Valdybos posėdyje aptarti organizacijos planai dėl pacientų teisių į prieinamą, laiku teikiamą ir kokybišką sveikatos priežiūrą, pacientų teisę rinktis gydymo įstaigą ir specialistą, gauti apmokėjimą iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto toje gydymo įstaigoje, kurią pacientas pats pasirinko.
      »  Kovo 8 d. Vilniuje „Analizės apie galimybę sukur­ti nepageidaujamų įvykių, gydymo klaidų registracijos sis­te­mą“ rezultatų pristatyme dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Kovo 12 d. Europos pacientų forumo (EPF) prezidentas A. Olousonas su nerimu kreipėsi į LR sveikatos apsaugos ministrą V. P. Andriukaitį, prašydamas paaiškinti situaciją dėl Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos kreipimosi. Iki šiol EPF atsakymo iš ministro nesulaukė.
      »  Kovo 13 d. V. Augustinienė atsakė į „Vakarų Lietuvos medicinos“ leidinio (www.vlmedicina.lt) žurnalisto M. Sa­vic­ko klausimus apie LR sveikatos apsaugos ministro V. P. Andriukaičio netinkamą elgesį dėl LPOAT ir jo vykdomos sveikatos reformos galimus neigiamus padarinius Lietuvos žmonėms.
      »  Kovo 15 d. LR Seime vykusioje diskusijoje „Imuninės sistemos ligos ir darbingumas“ dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė ir nariai O. Telyčėnienė ir G. Paltanavičius.
      »  Kovo 15 d. LNK laidoje „Mes Europa“ tema „Kovokime už žmogaus teises“ kalbėjo LPOAT pirmininkė V. Augus­tinienė.
      »  Kovo 19 d. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specia­li­zacijos centre (Rugių g. 1, Vilniuje) vyko žurnalo „Slauga mokslas ir praktika“ redakcinės kolegijos posėdis, kuriame dalyvavo į kolegijos narius pakviesta LPOAT pirmininkė, LDA prezidentė V. Augustinienė.
      »  Kovo 22 d. vykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (PSDT) posėdyje pritarta, kad Teritorinės ligonių kasos (TLK) prisiimami įsipareigojimai neviršytų 2013 metams skirtų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų pagal išlaidų straipsnius ir kad TLK 2013 metams sudarytų sutartis dėl tų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios tai sveikatos priežiūros įstaigai buvo apmokamos PSDF biudžeto lėšomis 2012 metais, išskyrus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių plėtrai skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos arba papildomos PSDF biudžeto lėšos. Posėdyje dalyvavo PSDT narė V. Augustinienė.
      »  Kovo 22 d. LR sveikatos apsaugos ministras V. A. Andriukaitis pakvietė pacientų organizacijas, siekdamas įkurti jam pavaldų ir jį palaikančių pacientų organizacijų forumą. LPOAT viešai pareiškė (www.15min.lt), kad nepritaria pacientų organizacijų nepriklausomos nuomonės reiškimo varžymui.
      »  Kovo 26 d. LPOAT raštu, kurį pasirašė 24 narės organizacijos, kreipėsi į ministrą, prašydamos paaiškinti, dėl kokios priežasties LPOAT atstovai išbraukti iš LR sveikatos ministerijos kolegijos ir Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos narių sudėties. Atsakymo iki šiol negauta.
      »  Balandžio 3 d. į „Lietuvos žinių“ žurnalistės klausimus apie LR sveikatos apsaugos ministro nesiskaitymą su LPOAT atsakė jos pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Balandžio 4 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė davė interviu Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso naujienų portalui www.patientsorganizations.org.
      »  Balandžio 5 d. LR Seime vykusioje Valstybinės ligonių kasos metinėje konferencijoje „Privalomojo sveikatos draudimo vaidmuo atstovaujant viešąjį interesą: tarp valstybinio reguliavimo ir konkurencijos“ dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė ir valdybos narė U. Šakūnienė.
      »  Balandžio 8–9 d. Briuselyje vykusiuose Europos pacientų forumo valdybos posėdžiuose aptarti pasiruošimo metinei konferencijai ir organizacijos 10-mečio minėjimo renginiai, vyksiantys Dubline, Airijoje, kiti svarbūs eina­mie­ji klausimai. Posėdžiuose dalyvavo šios valdybos narė V. Augustinienė.
      »  Balandžio 11 d. LDA būstinėje V. Augustinienė M. Riomerio universiteto studentų grupei skaitė pranešimą apie nevyriausybinių organizacijų, dirbančių sveikatos sistemos srityje, svarbą ir nuveiktus darbus, bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, atsakė į studentų ir jų grupės vadovės klausimus.
      »  Balandžio 17 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė susitiko su LR Premjero A. Butkevičiaus patarėju sveikatos klausimais A. Vinkumi ir aptarė pacientams aktualius klausimus.
      »  Balandžio 18–20 d. Romoje, Italijoje, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė ir narė L. Bužermanienė dalyvavo naujų vaistų kūrimo ir jų tobulinimo bei šiam procesui reikalingos informacijos rengimo darbo grupės posėdžiuose, taip pat pirmojoje EUPATI konferencijoje „EUPATI: 2020 m. vizija“. Daugiau skaitykite 6 p.
      »  Balandžio 22 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė kartu su LR Seimo nariu E. Masiuliu, sveikatos apsaugos minist­ru V. P. Andriukaičiu ir VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės direktoriumi Z. Semenovičiu dalyvavo LRT televizijos laidoje „Įžvalgos“, kurioje buvo diskutuojama pla­nuo­jamos sveikatos reformos klausimais.
      »  Balandžio 23 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdis, kuriame dalyvavo šios tarybos narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Posėdyje patvirtintos 2012 m. PSDF biudžeto apyskaitos, svarstyta dėl 2009–2011 m. išduotų ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų kompensavimo tvarkos, dėl vaistinių preparatų perkėlimo iš Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo bei įrašytų į Rezervinį vaistų sąrašą įtraukimo į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), taip pat kiti aktualūs klausimai.
      »  Balandžio 23 d. Kačerginės vaikų sanatorijoje „Žibutė“ atidaryta „Diabeto virtuvė“, kur sergantieji mokysis gaminti įvairius maisto patiekalus. Atidarymo šventėje sveikinimo žodį tarė LDA prezidentė V. Augustinienė.
      »  Balandžio 24 d. Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje vykusiame pasitarime dėl asmens kodo tvarkymo medicinos dokumentuose nuomonę išsakė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Balandžio 26 d. „Žinių radijo“ laidoje „Dienos naujienos“, skirtoje medicinos darbuotojų dienai paminėti, į žurnalisto klausimus apie padėkas gydytojams atsakė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Balandžio 29 d. LDA prezidentė V. Augustinienė susitiko su „Sanofi-Aventis Lietuva“ ir „Gintarinės vaistinės“ atstovais bei aptarė bendradarbiavimo galimybes.
      »  Balandžio 30 d. LPOAT visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime patvirtinta 2012 m. veiklos ir finansinė ataskaitos, aptartas 2013 m. veiklos planas, svarstytas LPOAT nario, Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos vadovo G. Žižio netinkamas elgesys, kompromituojantis LPOAT veiklą, taip pat kalbėta apie LR sveikatos apsaugos ministro V. P. Andriukaičio veiksmus, varžančius nepriklausomos ir sa­varankiškos LPOAT veiklą.
      »  Gegužės 3 d. Kaune vyko LDA kolektyvinio nario Lietuvos slaugytojų diabetologų draugijos ataskaitinė rin­ki­mų kon­fe­rencija. Draugijos pirmininke perrinkta V. Bu­li­kaitė. Pranešimą apie LDA veiklą skaitė prezidentė V. Augus­tinienė.
      »  Gegužės 7 d. LRT radijo laidoje „Dienos tema“ dalyvavo Valstybinės ligonių kasos direktorius A. Sasnauskas, LR Seimo narė, konservatorė A. Bilotaitė ir LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Diskutuota, ar tai, kad Pasaulio sveikatos organizacijos susitikime Lietuvos sveikatos apsaugos sistema pavadinta pavyzdžiu daugeliui Europos valstybių ir esą Lietuva labai gerai įveikė ekonominį sunkmetį, tik gerai atrodo, ar ir gerai veikia Lietuvos sveikatos apsaugos sistema.
      »  Gegužės 14 d. Šakiuose vyko LDA ir Šakių rajono cukralige sergančiųjų klubo „Linelis“ (pirmininkė B. Jančaitienė) organizuoti mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Pagrindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
      »  Gegužės 15 d. LR Seimo Europos informacijos biure vyko „Europos savaitės“ diskusija „Privati ir valstybinė medicina: nuo konfrontacijos iki partnerystės“. Pranešimą „Teisė pasirinkti“ skaitė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.


Puslapis 10
Šeimos gydytojas: daugiau kompetencijos, daugiau motyvacijos

      Nuo 2013 m. kovo 1 dienos padidinta šeimos gydytojo kompetencija – jam suteikta teisė skirti ir vertinti daugiau nei iki šiol laboratorinių tyrimų.
      Pagal naujai įsigaliojusią tvarką, šeimos gydytojo kompetencijai priskirti šie nauji laboratoriniai tyrimai: kepenų fermentų (ALAT, ASAT, GGT, šarminė fosfotazė), bilirubino, skydliaukės hormonų (TTH, FT4), prostatos specifinio antigeno (pacientams po radikalaus prostatos gydymo), mikroalbumino šlapime ir geležies kraujyje nustatymo. 2013 metais tam skirta 8 mln. litų.
      Sprendimas padidinti šeimos gydytojo kompetenciją priimtas, atsižvelgus į Valstybinės ligonių kasos (VLK) prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės siūlymus. Šioje darbo grupėje dirbo ir savo nuomones pateikė šeimos gydytojai, visuomeninių organizacijų, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, Lietuvos ligoninių asociacijos atstovai ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų vadovai.
      „Anksčiau šeimos gydytojas galėjo skirti ir vertinti tik bazinius tyrimus: kraujo, šlapimo, kardiogramą. Padidinus šeimos gydytojo kompetenciją, užtikrinamas išsamesnis paciento ištyrimas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. Šeimos gydytojas gali greičiau ir tiksliau įvertinti paciento sveikatos būklę bei efektyviau jam padėti. Suteikus teisę šeimos gydytojui skirti ir vertinti daugiau laboratorinių tyrimų, mažiau pacientų dėl šių tyrimų atlikimo siunčiami gydytojo specialisto konsultacijai. Tokiu būdu yra taupomas pacientų laikas, jam nebereikia vaikščioti nuo vieno gydytojo pas kitą, o šeimos gydytojas gali išsamiau ištirti pacientą, įvertinti jo būklę ir greičiau skirti reikiamą gydymą. Be to, lengvinamas gydytojų specialistų darbas, nes pacientai gydytojo specialisto konsultacijai kreipiasi jau išsamiai ištirti pirminėje asmens sveikatos priežiūros grandyje“, – sako VLK Sveikatos priežiūros paslaugų departamento Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vedėja D. Berūkštienė.

      Skatinami už gerus darbo rezultatus
      Siekiant, kad šeimos gydytojų darbas būtų veiksmingesnis, didinama jų kompetencija – suteikiami įgaliojimai skirti ir vertinti daugiau laboratorinių tyrimų. Pažymėtina, kad tai yra tik viena iš šeimos gydytojo institucijos stiprinimo priemonių, diegiamų pastaraisiais metais. Siekiant efektyvesnės sergančiųjų lėtinėmis ligomis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, 2012 m. pradėta mokėti už 3 naujus (praktikoje taikomus nuo 2008 m.) gerų darbo rezultatų rodiklius (hospitalizacijos dėl arterinės hipertenzijos, hospitalizacijos dėl bronchinės astmos bei hospitalizacijos dėl cukrinio diabeto rodiklius).
      „Nors šios priemonės pradėtos taikyti tik pernai, jau matome teigiamų tendencijų. Štai hospitalizacijos dėl arterinės hipertenzijos procentas šalies mastu nuo 2,2 proc. 2011 metais sumažėjo iki 1,8 proc. 2012 metais. Taigi siekiama, kad pirminėje sveikatos priežiūros grandyje – pas šeimos gydytoją – pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, būtų suteikiama kuo geresnė sveikatos priežiūra ir nereikėtų gydyti ligoninėje“, – teigia D. Berūkštienė.
      Siekiant aktyvesnio atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos vykdymo (šios programos vykdymas labai priklauso nuo šeimos gydytojo darbo intensyvumo), 2013 metais gerų darbo rezultatų rodiklių sąrašas papildytas dar vienu nauju gerų darbo rezultatų rodikliu – atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos vykdymu. Tikimasi, kad šis rodiklis toliau skatins ankstyvąją krūtų vėžio diagnostiką. Be to, dar šiemet planuojama pradėti mokėti už šiuo metu stebimą dar vieną gerų darbo rezultatų rodiklį – vaikų dantų profilaktinių tikrinimų intensyvumą – tai turėtų pagerinti mažųjų pacientų odontologinę priežiūrą. Be visų išvardytų gerų darbo rezultatų rodiklių, papildomai mokama dar už 6 šeimos gydytojo gerų darbo rezultatų rodiklius.
      Nuo 2012 m. sausio 1 d. šeimos gydytojai pradėti finansiškai skatinti ir už kiekvieną aptarnaujamą pacientą. Taip pat išplėstas ir skatinamųjų paslaugų sąrašas, suteikiant teisę šeimos gydytojui skirti ir vertinti kraujo tyrimus asmenims prieš planinę operaciją. Už šias paslaugas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms mokama papildomai.

      Nauda ir gydytojui, ir pacientui
      Šeimos gydytoja D. Berškienė įsitikinusi, kad šeimos gydytojų kompetencijos didinimo ir jų skatinimo priemonės naudingos ir jiems, ir jų pacientams. Apsilankymai pas šeimos gydytojus sudaro du trečdalius visų apsilankymų pas gydytojus. Šeimos gydytojai teikia pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas 78,8 proc. (2,35 mln.) šalies gyventojų. Paslaugas teikia daugiau nei du tūkstančiai šeimos gydytojų 165 viešosiose ir 240 privačių gydymo įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Šeimos gydytojo teikiamoms ambulatorinėms paslaugoms apmokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų kasmet skiriama apie 600 mln. litų.

      Parengta pagal www.vlk.lt inf.


Puslapis 12
Kaip turi būti teikiama nemokama odontologinė pagalba

      Kam ir kur teikiama nemokama odontologinė pagalba? Už ką moka ligonių kasos, už ką turi primokėti pacientas? Kas turi teisę į nemokamą dantų protezavimą? Kokia suma bus kompensuota, jei dantis protezuosiu savo lėšomis? Tai klausimai, kuriuos dažniausiai užduoda pacientai. Į juos atsako Vilniaus teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja L. Vitkauskienė.

      Apie pirminę odontologinę pagalbą
      Kam teikiama nemokama odontologinė pagalba? Kur reikia kreiptis dėl nemokamos odontologinės pagalbos?
      Pirmiausiai žinotina, kad nemokamos, o tiksliau – ligonių kasų apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis – sveikatos priežiūros, taip pat ir odontologo, paslaugos gali būti teikiamos tik privalomuoju sveikatos draudimu draustiems asmenims. Kreiptis reikia į gydymo įstaigą, prie kurios asmuo yra prisirašęs, ir susižinoti, kur galima gauti ligonių kasos apmokamas odontologo paslaugas.
      Paprastai pirminio lygio odontologo paslaugos, kaip ir šeimos gydytojo paslaugos, teikiamos toje pačioje įstaigoje. Jei įstaigoje odontologo nėra, ji turi informuoti, koks odontologijos kabinetas ir kur teikia nemokamas odontologines paslaugas prirašytiems toje įstaigoje asmenims. Žinotina, kad teritorinė ligonių kasa (TLK) moka gydymo įstaigai už pirmines odontologines paslaugas pagal įstaigoje prisirašiusių gyventojų skaičių, t. y. nepriklausomai nuo to, kiek kartų jos pacientai lankėsi pas odontologą ir ar iš viso lankėsi.

      Kokios yra pirminės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugos?
      Šioms paslaugoms priskiriamas dantų ėduonies gydymas, pulpito, kai kurių rūšių periodontito gydymas, dantų akmenų nuėmimas, dantų ir dantų šaknų traukimas, ikivėžinių ligų įtarimas, vaikų dantų ėduonies profilaktika, sąkandžio anomalijų išaiškinimas ir profilaktika, laikinų įtvarų uždėjimas gydant dantų traumas ir kt.

      Ar tikrai už dalį poliklinikoje teikiamų odontologo paslaugų pacientui reikia sumokėti?
      Gydantis dantis iš tiesų už kai ką reikia mokėti, pavyzdžiui, už plombines ar kitas odontologines medžiagas, vienkartines priemones. Taigi, ligonių kasa sumoka už gydytojo darbą, o pacientas sumoka už dantims gydyti sunaudotas medžiagas ir vienkartines priemones.
      Išimtis taikoma vaikams, moksleiviams, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau nei jiems sukanka 24 metai, bei socialiai remtiniems asmenims. Tada būtina pateikti gyvenamosios vietos savivaldybės Socialinės paramos skyriaus pažymą, kurioje nurodyta, kad asmuo yra valstybės remiamas ir gauna socialinę pašalpą.

      Apie dantų protezavimą
      Manoma, kad PSDF lėšomis kompensuojamas dantų protezavimas atliekamas tik pensinio amžiaus žmonėms. Ar tikrai? Kas turi teisę į kompensuojamą dantų protezavimą?
      Tokią teisę turi šie apdraustieji:
      • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius,
      • vaikai iki 18 metų,
      • asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.

      Nuo ko pradėti?
      Pirmiausia reikia kreiptis į gydymo įstaigos, prie kurios žmogus yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Gydytojas nustato, ar asmeniui gali būti teikiamos kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos. Beje, galima kreiptis ir į kitos gydymo įstaigos gydytoją odontologą, bet tokiu atveju už suteiktą konsultaciją reikės sumokėti.
      Nustatęs, kad asmuo atitinka indikacijas dantų protezavimui, gydytojas odontologas jam pateikia išvadą (raštu forma 027/a).
      Tuomet, norėdamas gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, gydymo įstaigai, kurioje yra prisiregistravęs, pacientas turi pateikti šiuos dokumentus:
      • prašymą įrašyti į dantų protezavimo laukiančiųjų sąrašus,
      • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba tapatybę patvirtinančią kortelę),
      • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas (pensininko arba neįgaliojo asmens pažymėjimas),
      • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a).
      Paciento dokumentus gavusi įstaiga pateikia gautą prašymą TLK, o ši įtraukia pacientą į savivaldybės gyventojų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą. Sąrašas sudaromas pagal prašymų užpildymo datą. Kiekvienas įtrauktas į sąrašą asmuo gauna pranešimą apie savo numerį eilėje.
      Vaikams, įtrauktiems į sąrašą, dantys protezuojami be eilės.

      Ką reikėtų daryti gavus tokį pranešimą?
      Gavus pranešimą, reikia apsispręsti: arba nelaukti, kol ateis eilė ir pakvietimas protezuoti dantis, ir pačiam sumokėti už protezavimą, arba laukti, kol ateis eilė ir asmuo gaus pakvietimą protezuoti dantis, o paslaugos bus iš karto kompensuojamos.
      Abiem atvejais protezavimo išlaidos kompensuojamos tik atėjus eilei, t. y. asmeniui teisės akto nustatyta tvarka įgijus teisę į kompensaciją.

      Nemažai pacientų, nenorinčių laukti eilėje, už dantų protezavimą sumoka patys, o kompensavimo galimybių ieško vėliau. Kokius dokumentus ir kam pateikti, kad išlaidos būtų kompensuotos?
      Jei žmogus nusprendžia nelaukti, kol ateis eilė, ir už dantų protezavimą sumoka pats, reikia kreiptis į TLK dėl kompensavimo pateikiant:
      • prašymą kompensuoti šias išlaidas, jame turi būti nurodyta asmeninė sąskaita banke, į kurią bus pervedamos lėšos;
      • sąskaitos originalą, kur turi būti išskirta suma, kompensuotina iš PSDF biudžeto;
      • pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą (pranešimo dublikatą, jei savojo pranešimo neišsaugojote, išduos teritorinės ligonių kasos darbuotojas).
      Tuomet, atėjus eilei, TLK išsiųs pranešimą apie kompensavimą ir perves kompensaciją į nurodytą asmeninę sąskaitą banke.
      Jei pacientas nusprendžia laukti savo eilės, tenka laukti TLK pranešimo. Sulaukusiam savo eilės žmogui TLK paštu išsiunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas ir sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK sudarė sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo, sąrašą. Gavus tokią pažymą, reikia ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos išsiuntimo datos kreiptis į vieną iš sąraše nurodytų gydymo įstaigų, ten ir bus atliekamas protezavimas.
      Žinoma, pasitaiko, kad dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių žmonės nori atidėti protezavimą. Tuomet reikia pateikti TLK protezavimo atidėjimo prašymą (ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kvietimo protezuoti dantis išsiuntimo datos) ir gydytojo išvadą apie sveikatos būklę, trukdančią protezuoti dantis. Protezavimo data suderinama iš naujo.
      Jei per tris mėnesius dėl dantų protezavimo nesikreipiama arba nesikreipiama dėl paslaugos atidėjimo, žmogus išbraukiamas iš sąrašo ir praranda teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas.

      Kokios šiuo metu eilės?
      Laikotarpis, kurį asmeniui tenka laukti eilėje dantų protezavimo paslaugoms gauti, priklauso nuo kasmet skiriamų PSDF biudžeto lėšų dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti ir nuo to, kurioje savivaldybėje jis gyvena – tenka laukti nuo vienerių iki kelerių metų.

      Ar numatyta maksimali kompensuojamų išlaidų suma?
      Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal faktines išlaidas, bet apribojimų yra. Pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims šiuo metu kompensuojama iki 1157 litų. Kai kuriais atvejais (asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio) kompensuojama iki 3560 litų. Vaikams kompensuojama iki 3560 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

      Ar ne per mažai kompensuojama?
      Medicinos pagalbai, gydymui, taip pat ir dantų protezavimui, lėšos skiriamos kasmet – skiriama tiek, kiek leidžia PSDF biudžeto galimybės. Kai neužtenka iš PSDF biudžeto skiriamos kompensacijos šioms paslaugoms, pacientui tenka primokėti.

      Parengta pagal www.vlk.lt inf.


Puslapis 14
Sveikos gyvensenos mokykla Kačerginės vaikų sanatorijoje „Žibutė“


Iškilmingas momentas - kerpama Sveikos gyvensenos mokyklėlės atidarymo juosta. Kerpa LDA prezidentė V.Augustinienė su sanatorijos "Žibutė" vadovais.
      Kačerginės vaikų sanatorijoje „Žibutė“ gydomi vaikai, sergantys kvėpavimo sistemos (plaučių uždegimas, bronchinė astma, bronchektazinė liga, cistinė fibrozė, obstrukcinis bronchitas, kvėpavimo organų navikai ir kt.), judamojo ir atramos aparato (osteomielitas, osteochondropatija, nudegimai, kaulų lūžimai, sąnarių uždegimai, po ortopedinių operacijų ir kt.), endokrininėmis (cukrinis diabetas, nutukimas, skydliaukės ligos, hipofizės ligos ir kt.), kraujotakos sistemos (kardiomiopatija, įgimtos širdies ydos, miokarditas, hipertenzija, ūmus reumatas ir kt.), virškinimo sistemos (stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, opinis kolitas, pankreatitas ir kt.) ir odos (atopinis dermatitas, žvynelinė liga) ligomis. Ypač daug dėmesio skiriama vaikams, sergantiems cukriniu diabetu, turintiems antsvorio.
      Balandžio 23 dieną sanatorijoje atidaryta pirmoji Lietuvoje Sveikos gyvensenos mokykla. Šalyje yra daug diabeto mokyklų – ligoninėse, poliklinikose, bet jos – teorinės. Šioje mokykloje sveikos gyvensenos bus mokomasi praktiškai. Diabeto mokytojos kartu su vaikais ir jų mamomis gamins sveiką maistą, skaičiuos kalorijas, kad žinotų, kiek ir ko galima valgyti. Per pirmąją pamoką vaikai su medikėmis ir pedagogėmis kepė keksą ir kopūstų pyragą.
      Tokių mokymų idėją „Žibutės“ sanatorijos darbuotojai parsivežė iš Vokietijos, o ją įgyvendinti padėjo patys sanatorijos darbuotojai, kurie skyrė 2 proc. pajamų mokestį. Už gautus pinigus buvo įrengta virtuvė. Finansiškai mokyklos įsteigimą parėmė ir farmacijos bendrovės Eli Lilly Lietuva, Sanofi-Aventis Lietuva, Abovita.
      Kad vaikams ir tėveliams būtų smagiau mokytis, nutarta rengti stovyklas:
      1) birželio 4–22 d. (vaikams kartu su tėveliais);
      2) birželio 25–liepos 13 d. (vaikams kartu su tėveliais);
      3) liepos 13–rugpjūčio 2 d. (paaugliams);
      4) rugpjūčio 5–23 d. (paaugliams).

      Į stovyklas galima registruotis
      el. paštu sanatorija.zibute@gmail.com
      arba tel. (8 37) 569 296. Vietų skaičius ribotas.

      Parengta pagal gyd. vaikų endokrinologės
      Lilijos Zelmos Krovos inf.


Puslapis 15
Plungės cukrinio diabeto klubo Atvelykio šventė


      Kaip ir kiekvienais metais, per Atvelykį dauguma sergančiųjų cukriniu diabetu susirenka pas Plungės cukrinio diabeto klubo pirmininkę Aldoną Danylienę. Šventiniame susirinkime dalyvauja klubo nariai ne tik iš Plungės, bet ir iš Platelių, Rietavo bei kitų miestelių. Yra ruošiamas vaišių stalas, apžiūrimi sunešti margučiai, bendraujama.
      Šiais metais į šventę atvyko ir Plungės miesto savivaldybės Socialinio paramos skyriaus vedėja G. Vasylienė. Ji papasakojo apie pagalbą, kuri suteikiama žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu. Kalbėta apie aprūpinimą gyvenamąja vieta, neįgaliųjų reikalų sprendimą. Be viso to, aptarta metinė veikla: ligonių lankymas, dalyvavimas renginiuose, naujos pažangiausios gydymo priemonės.
      Kokia gi šventė be margučių? Šventės pabaigoje dalyviai rideno margučius. Džiaugėsi, kad gali būti kartu, prisiminti tuos, kurių daugiau nebesutiks. Nutarta prasmingą susitikimą surengti ir kitąmet.

      Gabrielė Siminauskaitė


Puslapis 16
Sveikatos pasas „DIABETAS“

      Tikslai
      1. Gerinti cukriniu diabetu sergančiųjų priežiūrą.
          • Tai priemonė keistis svarbia informacija tarp sergančiojo, jo artimųjų ir diabeto specialistų.
          • Pase pažymėtos tarptautiniu lygiu (Tarptautinės diabeto federacijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos) pripažintos minimalios diabeto prevencijos ir tikslinės intervencijos priemonės.
      2. Išvengti vėlyvųjų komplikacijų.
          • Šis sveikatos pasas papildo lankstinuką „Sveikatos priežiūra: ligonio teisės ir pareigos“.

      Paso naudojimas
      Sergantysis diabetu sveikatos pasą „Diabetas“ turi nešiotis su savimi.
      Pasą pildo patys ligoniai (kiekvieno sveikatos tikrinimo metu).
      Surašo pagrindinius savo asmens duomenis, medikamentus.
      Kartą per metus su gydytoju aptariami ilgalaikiai gydymo tikslai ir surašomi (dvigubo lapo pirmoje skiltyje).
      Tikslai įgyvendinami kas ketvirtį ar kas pusmetį:
          • svoris (kg);
          • kraujospūdis;
          • gliukozė (nevalgius, 2 val. po valgio);
          • pažymimi sunkios hipoglikemijos atvejai;
          • savikontrolės dažnumas;
          • kojų būklė (pulsas).
      Kartą metuose tiriamas:
          • cholesterolis;
          • DTL (didelio tankio lipidai);
          • MTL (mažo tankio lipidai);
          • trigliceridai;
          • inkstai (kraujospūdis, mikroalbuminurija, kreatinimas serume);
          • akys;
          • kraujagyslės (kojų periferinė ir autonominė neuropatija);
          • elektrokardiograma.

      Kas trys mėnesiai atliekama kontrolė ir rezultatai užsirašomi.
      Aptariami per tris mėnesius įgyvendinti vienas - du gydymo tikslai.
      Tyrimo rezultatais remiamasi imantis būtinų sveikatos gerinimo priemonių.
      Slaugytojai diabetologai turi padėti sergantiesiems cukriniu diabetu pildyti pasą, kol jie patys tai gebės. Jie turi aiškinti sveikatos paso „Diabetas“ svarbą.

      Sveikatos pasą „Diabetas“
      galima įsigyti Lietuvos diabeto asociacijoje ir rajonų diabeto klubuose,
      draugijose, bendrijose.Puslapiai 17-18
Pacientų vaidmuo diabeto priežiūroje

      »  Pilnas straipsnio tekstas


Puslapiai 19-23
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

Į S A K Y M A S

Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-698, Vil­nius

      »  Įsakymo tekstas


Puslapis 23
Sveikata – gamtos dovana mums

      Sveikata – unikali vertybė, gamtos dovana. Nustatyta, kad 50 proc. mūsų sveikatos priklauso nuo gyvensenos, 30 proc. – nuo aplinkos, o tik po 10 proc. – nuo paveldėjimo ir sveikatos apsaugos sistemos. Medicina ir farmacijos pramonė stipriai išsivystė ir tapo labai moderni, bet ligos ir toliau jaunėja, sergamumas jomis auga, tarp jų ir cukrinio diabeto.

      Cukrinis diabetas – tai paslaptinga liga. Daugelis net neįtaria, kad ja serga. II tipo cukrinis diabetas dažniausiai nustatomas vyresniems nei 40 m. žmonėms, turintiems viršsvorio ar nutukusiems, labai dažnai tam įtakos turi mažas fizinis aktyvumas. Sutrikus kasos funkcijai, nors insulino kraujyje esti pakankamai, tačiau dėl įvairių priežasčių jis neatlieka savo funkcijų. Cukrinio diabeto komplikacijos vystosi lėtai, simptomai dažnai nepastebimi. Pažeidžiami inkstai, akys, nervų sistema, širdis ir kraujagyslės. Šis susirgimas padidina infarkto ir insulto išsivystymo riziką. Gydant II tipo cukriniu diabetu sergančius žmones, labai svarbu kontroliuoti (sumažinti padidėjusį) cukraus kiekį kraujyje ir taip apsaugoti nuo komplikacijų. Tam padeda fizinis aktyvumas, sveika mityba, vaistiniai augalai, prireikus – vaistai.
      Sveikatos pagrindas yra mūsų organizmo pusiausvyra. Ją atgauti padeda augalai, nes jie yra gyvi, panašios kaip ir žmonės sandaros. Jie kvėpuoja, auga, maitinasi, miršta. Augalai nuo seno „draugavo“ su žmogumi: jį rengė, maitino, ir gydė. Liaudies medicina nėra farmacijos varžovė, jų tikslas yra bendras – padėti žmogui. Tik jos skirtingai veikia. Augalai davė pradžią ir pirmiesiems vaistams. Hipokratas sakė, kad bet koks gydymas turi būti tarsi gamtos pamėgdžiojimas.
      „GlucosCare“ vaistinių augalų arbatos remiasi ajurvedos ir kinų medicinos patirtimi. Ajurvedos filosofijoje žmogus yra ne organų visuma, bet kūno, proto, juslių, ego, intelekto ir sąmonės derinys. Ajurveda ligą supranta kaip balanso sutrikimą. Vienas iš ajurvedos gydymo būdų yra vaistažolės.
      „GlucosCare“ arbatos sudėtyje yra 2 vaistažolės: kininis arbatmedis (Camellia sinensis) ir miškinė pokštenė (Gymnema Silvestre).
      Kininis arbatmedis yra vienas iš vertingiausių vaistinių augalų, augančių Kinijoje. Nuo seno žinoma, kad šis augalas gali apsaugoti nuo širdies ligų. Tai stiprus antioksidantas, dėl lapuose esančio natūralaus fluoro jis saugo nuo ankstyvo dantų iškritimo, skatina atsikosėjimą, šlapimo išsiskyrimą. Buvo vartojamas viduriavimui, dizenterijai, hepatitui ir gastroenteritui gydyti, išoriškai – žaizdoms plauti, nudegimams, uodų įkandimams gydyti. Kininio arbatmedžio gėrimai tonizuoja, mažina nuovargį, gerina fizinę ir protinę veiklą, padeda stiprinti imunitetą, taip pat mažina cholesterolio kiekį kraujyje, spartina medžiagų apykaitą, riebalų metabolizmą, turi antiseptinių savybių.
      Miškinė pokštenė yra vijoklinis medis, augantis Centrinės ir Pietų Indijos atogrąžų miškuose. Ajurvedos medicinoje ji buvo vartota nuo kirmėlių, temperatūros, atsikosėjimui, virškinimui, vidurių užkietėjimui, dispepsijai, hemorojui, kepenų padidėjimui, uždegimui, nenuolatiniam karščiavimui gydyti, taip pat šlapimo išsiskyrimui skatinti.
      Nustatyta, kad miškinėje pokštenėje esanti gimneminė rūgštis, veikdama liežuvio receptorius, slopina saldumo suvokimą, blokuoja gliukozės pernešimą iš žarnyno į kraują, regeneruoja kasą, paskatina greitesnį insulino išsiskyrimą ir jo veikimą. Be to, miškinė pokštenė turi įtakos galimam sutrikusios kasos funkcijos daliniam ar visiškam atsinaujinimui, insulino aktyvumo atgaivinimui ir kasos beta ląstelių regeneracijai. Padeda kontroliuoti apetitą ir potraukį saldumynams.

      Parengė gyd. R. Samuolienė

      Vartojimas
      Gerti 2–3 kartus per dieną. Į karštą vandenį merkti arbatos maišelį ir palaikyti 2–3 minutes. Gerti šiltą (ne karštą ar šaltą) kaskart pavalgius, per 1 val. po vaistų išgėrimo. Negardinti cukrumi ar medumi.
      Kiekvieną arbatos maišelį galima plikyti keletą kartų. Galima vartoti nutukusiems vaikams nuo 12 metų.
      Arbata rekomenduojama asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, mėgstantiems saldumynus, norintiems sumažinti svorį. Tai lieknėjimo ir kalorijų pasisavinimą mažinanti arbata.
      Priminimas: „GlucosCare“ arbata nerekomenduojama nėščiosioms ir maitinančioms mamoms. Tai papildoma priemonė. Arbatą lengva paruošti, ją galima gerti ilgą laiką.
      Teirautis vaistinėse: „Camelia“, „Universiteto vaistinė“, taip pat „Mano vaistinė“, „Apotheca“.
      Daugiau informacijos teikia gyd. R. Samuolienė,
      tel. 8 640 28040.


Puslapiai 24-25
Ką reikėtų žinoti apie gliukozės kontrolę ir insulino terapiją

      Viena iš labiausiai paplitusių XXI a. ligų visame pasaulyje yra cukrinis diabetas. Tai lėtinė liga, kuri prasideda, kai organizme sutrinka angliavandenių apykaita ir dėl to kraujyje padaugėja gliukozės, taip pat sutrinka baltymų ir riebalų apykaita, pažeidžiami įvairūs organai ir audiniai.
      Dar senovės egiptiečiai žinojo apie cukrinį diabetą, tačiau tik visai neseniai pavyko išmokti veiksmingiau kovoti su šia pavojinga liga. Ilgus dešimtmečius buvo tobulinamos gydymo ir profilaktikos priemonės. Deja, ir šiandien cukrinis diabetas išlieka klastinga liga, nusinešančia į užmarštį šimtus milijonų gyvybių. Sergant cukriniu diabetu, būtina kontroliuoti glikemiją.      Kas yra gera diabeto kontrolė?
      Gydant cukrinį diabetą, stengiamės pagerinti ligonio savijautą, sumažinti ir sureguliuoti gliukozės kiekį kraujyje. Būtina užtikrinti gerus diabeto kontrolės rodiklius. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad gera metabolinė diabeto kontrolė padeda atitolinti komplikacijas, lėtina jų progresavimą.
      Ligonis turi turėti pakankamai žinių ir kasdien mokėti jas taikyti. Visiems ligoniams būtina žinoti tinkamos dietos pagrindus, mankštos sąlygas. Mokymasis gyventi, sergant lėtine liga, turi būti nuolatinis procesas. Sergant cukriniu diabetu ir norint gerai kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje, labai svarbu suderinti mitybą ir gydytojo skiriamus vaistus (tabletes ar insuliną).

      Kaip gydomas diabetas?
      Įrodyta, kad žmonėms, sergantiems II tipo diabetu, labai svarbi tinkama mityba, fizinis aktyvumas, kuo normalesnis kūno svoris. Jei šiomis priemonėmis nepavyksta pasiekti tokių glikemijos kontrolės rodiklių, kurie nurodyti 1 pav., skiriami vaistai: glikemiją mažinančios tabletės ar insulinas. Insulinu gydomi II tipo diabeto ligoniai, kai geriamieji, glikemiją mažinantys preparatai, nebeveikia, t. y. gliukozės kiekis kraujyje padidėja daugiau, nei nurodyta paveiksle. Pagrindinė insulino terapijos užduotis – valdyti glikemiją, imituojant sveikos kasos insulino sekreciją. Gaminami įvairūs insulino preparatai, kad būtų galima imituoti fiziologinį insulino išsiskyrimo modelį ir užtikrinti gerus metabolinius rodiklius: glikemiją nevalgius, glikemiją po valgio (2 val. po valgio), glikuotą hemoglobiną.
      Kas yra insulinas? Insulinas – tai baltyminės kilmės hormonas, kurį išskiria kasos beta ląstelės. Jis padeda gliukozei patekti į raumenis, riebalinį audinį, kepenis, reguliuoja ir mažina gliukozės kiekį kraujyje. Todėl jei mūsų kasa veikia gerai, mes jaučiamės žvalūs ir stiprūs.
      Fiziologinėmis sąlygomis sveiko žmogaus insulinas yra išskiriamas nuolat nedideliais kiekiais tarp valgių, o valgio metu išskiriamas didelis insulino kiekis, priklausomai nuo maisto kiekio bei kokybės ir individualaus žmogaus poreikio. Taigi insulino sekrecija žmogaus organizme yra dviejų fazių: per keletą minučių po maisto suvartojimo, insulinas greitai išskiriamas ir pasiekia pradinį piką po 5–7 min. Ši ankstyvoji insulino sekrecijos fazė trunka ne ilgiau kaip 10–15 min., po to keletą valandų tęsiasi nepertraukiamas ilgalaikis insulino išskyrimas.
      Sergant I tipo diabetu, kasa nebegamina savo insulino. Kai diabetas II tipo, sutrinka ankstyvoji insulino išskyrimo fazė (išnyksta „insulino bangavimas valgio metu“), todėl pradeda kilti gliukozė po valgio, atsiranda diabeto komplikacijų.


1 pav. Siektini glikemijos kontrolės rodikliai
      Insulino poveikis
      Mažina gliukozės kiekį kraujyje:
          • Padidina ląstelės gliukozės pasisavinimą;
          • Padidina gliukozės atsargas (glikogeno kepenyse ir raumenyse);
          • Mažina gliukozės gamybą kepenyse;
      Priešinasi ketonų gamybai kepenyse;
      Skatina baltymų gamybą raumenyse;
      Skatina organizmo riebalų gamybą ir mažina jų skaidumą.
      Kaip vartoti insuliną? Kadangi insulinas yra baltymas, jo negalima gerti, nes jis būtų suvirškintas mūsų skrandyje ir nebeveiktų, todėl insulinas švirkščiamas į poodį.
      Kokių insulino rūšių yra? Šiuo metu genų inžinerijos būdu pagaminti insulinai atitinka natūralią žmogaus insulino sudėtį ir yra labai aukštos kokybės bei naudojami visame pasaulyje. Yra įvairios veikimo trukmės insulino preparatų: greito, trumpo, vidutinės trukmės ir ilgo veikimo bei mišrieji insulinai (sudėtyje yra ir trumpo, ir ilgo veikimo insulino). Šių insulinų veikimo trukmė yra skirtinga – nuo 0,5 iki 24 val.
      Kas yra insulino analogai? Vystantis insulino gamybai, keičiama jo cheminė struktūra, siekiant pakeisti jo veikimo laiką ir kreivę, kuri būtų labai artima natūraliai, todėl gaminami insulino analogai, kurie arba veikia greičiau ir trumpiau nei įprasti insulinai, arba veikia tolygiai ilgiau (iki 24 val. per parą). Patobulinus insulino struktūrą, atsirado galimybė juos vartoti pacientui patogiu laiku – prieš pat valgį, valgio metu ar po jo, tokiu būdu pacientas juos vartoja tada, kai jų labiausia reikia.
      Kaip parenkama insulino dozė? Vaisto dozę rekomenduoja gydytojas, priklausomai nuo paciento gliukozės kiekio nevalgius ir po valgio, paciento ligos sunkumo, mitybos pobūdžio ir valgymo laiko. Diabetą gydant insulinu, svarbu parinkti tinkamiausią jo dozę, todėl būtina bent kartą per tris mėnesius atlikti glikuoto hemoglobino tyrimą.
      I tipo cukrinio diabeto gydymas. Gydant I tipo diabetą, visuomet yra skirtinas insulinas, būtina laikytis dietos, didinti fizinį krūvį. Šiuo metu pacientams rekomenduojama leistis insulino analogus.
      II tipo cukrinio diabeto gydymas. Pradedant gydyti II tipo diabetą, pirmus 2–3 mėnesius yra rekomenduojama laikytis dietos ir didinti fizinį aktyvumą. Jei tai nepadeda kontroliuoti ligos, skiriami geriamieji vaistai, mažinantys gliukozės kiekį kraujuje. Kiekvienas vaistas yra parenkamas labai individualiai, atsižvelgiant į diabeto eigą, komplikacijas, lydinčias ligas.
      Diabetas yra progresuojanti liga, nes organizmo insulino ištekliai palaipsniui senka ir pradeda vystytis diabeto komplikacijos. Tada ateina laikas pradėti gydyti insulinu. Kiekvienam pacientui šis laikas yra individualus – vieniems insulino reikia iš karto, kitiems po 7–9 metų nuo ligos pradžios.

      Kada pradėti gydyti insulinu?
      Gydytis reikia, kai:
      HbA1c > 7,0 %;
      Glikemija nevalgius > 6,7–7,0 mmol/l;
      Glikemija 2 val. po valgio > 8,5 mmol/l.
      Insulino injekcijų baimė? Labai liūdna, bet dažnai žmonės bijo insulino injekcijų. Susirgę pacientai turėtų žinoti, kad jiems ateityje gali prireikti insulino terapijos.
      Kaip jaučiasi žmogus, pradėjęs vartoti insuliną? Pradėjus vartoti insuliną laiku, gerėja medžiagų apykaita, gliukozė vėl tampa ląstelių energijos šaltiniu, vyksta normali baltymų gamyba, todėl didesnei daliai ligonių grįžta gera savijauta, išnyksta troškulys, dažnas šlapinimasis, greitas ar nuolatinis nuovargis, yra galimas įprastas lytinis gyvenimas, moterims – nėštumas ir natūralus gimdymas, garantuojama gera gyvenimo kokybė ir galimybė dirbti norimą darbą.
      Gydymas insulinu yra svarbus, sergantiems II tipo diabetu asmenims, kai gydymas geriamaisiais preparatais tampa neveiksmingas. Pagrindinė insulino terapijos užduotis – valdyti glikemiją, imituojant sveikos kasos insulino sekreciją.
      Vienintelė cukrinio diabeto prevencija – ankstyva jo diagnozė ir gera kontrolė, nes ligos simptomų daug metų galima ir nepastebėti. Tik gera cukrinio diabeto kontrolė sumažina komplikacijų riziką, o kontroliuojant cukrinį diabetą, galima ilgai išsaugoti gerą savijautą ir išvengti nepageidaujamų padarinių.

      Gyd. endokrinologė Eglė Rudinskienė
      Vilniaus rajono centrinė poliklinika


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, E. Baltrušaitienė, J.S. Danilevičius, E.M. Jakimavičienė, O.R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, K.Noreikienė, A. Norkus, R. Ostrauskas, A. Rimkutė, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 5000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.