»  Ankstesnių laikraščio numerių archyvas  English version 


Laikraštis Diabetas
Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Nr. 3 (79) Rugpjūčio mėn., 2013

Lilly - pagrindinis rėmėjas.
Laikraštį remia: Abbott diabetes care, Abovita, Bayer, Berlin Chemie Menarini Baltic, Interlux, Microlife, Novo Nordisk Pharma, Roche Lietuva Diabeto priežiūros padalinys, Sanofi Aventis Lietuva, VitaCare International Ltd, Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.
Pagrindinis šio numerio rėmėjas - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Stiprus pacientų balsas skatina geresnę sveikatos priežiūrą

      Pastaruoju metu visame pasaulyje skatinama į pacientą centre orientuota sveikatos priežiūra. Čia svarbus vaidmuo tenka pacientams ir jų interesams atstovaujančioms organizacijoms. Todėl pacientų balsas turi būti išgirstas kiek­vie­noje šalyje. Kad sergantys žmonės kartu su gydytojais galėtų nuspręsti, kaip tinkamai gydytis, būtina kokybiška informacija apie jiems skiriamus vaistus ir gydymą. Tai svarbiausias dalykas, siekiant užtikrinti į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą.

      Pacientas – tai asmuo, sergantis kuria nors lėtine ar kita liga, sindromu, turintis kokią nors negalią ir pan. Žmonėms, turintiems negalią ar sergantiems kuria nors liga, dažnai nepakanka vien tik medicininio gydymo. Gali tekti juos perkelti į kitą gyvenamąją aplinką ar teikti ilgalaikę fizinę ar emocinę paramą. Holistinis požiūris į tokių pacientų priežiūrą padeda jiems stiprėti, grįžti prie kūrybingo, aktyvaus gyvenimo. Kad gydymas būtų kokybiškas, ir pacientas, ir medikas turi gebėti suprasti ir gerbti vienas kitą. Visų pripažinta, kad informacijos ir komunikacijos technologijos bei e. sveikatos sprendimai atlieka svarbų sveikatos priežiūros vaidmenį. Nepaprastai svarbu, kad pacientai ir jiems atstovaujančios organizacijos būtų tinkamai konsultuojami bei įtraukiami į visus informacijos ir komunikacijos technologijų plėtros etapus. Jų sprendimus būtina pritaikyti pacientų poreikiams.
      Europos šalių bendruomenės ir jų sveikatos sistemos jaučia didžiulį spaudimą dėl ekonominės krizės, senstančios visuomenės ir augančios lėtinių ligų, tokių kaip širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemos ligų, vėžinių susirgimų ir diabeto. Smunkanti ekonomika turi įtakos sveikatos priežiūros biudžetams. Gausybė su gydymu susijusios informacijos, pri­ei­namos įvairiausiais žiniasklaidos šaltiniais ir internetu, taip pat didina gydytojų, pacientų, žiniasklaidos ir visuomenės lūkesčius. Taigi taip atsiranda naujų iššūkių vaistų tiekėjams, siekiantiems patenkinti visuomenės poreikius.
      Tarptautiniuose renginiuose pristatytas naujas projektas ­EUPATI (European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation), kurį koordinuoja Europos pacientų forumas. Per artimiausius penkerius metus pacientų vadovaujama akademija rengs mokymo medžiagą, kursus ir visuomenei skirtą biblioteką internete, skelbs informaciją apie asmeniniams poreikiams pritaikytus ir prognozuojamus vaistus, klinikinius tyrimus ir jų kūrimą, vaistų saugumą ir riziką, prieinamumą bei farmacijos ekonomiką ir, žinoma, pacientų įtraukimą į vaistų tobulinimą. EUPATI mokymo informacija bus rengiama 7 Europos kalbomis, kuriomis kal­bama mažiausiai 12 šalių.
      Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) pagrindinis tikslas – atstovauti pacientų teisėms, ginti jų interesus.
      LPOAT misija – bendras stiprus pacientų balsas dėl geresnės sveikatos apsaugos ir priežiūros. Taryba, bendradarbiaudama su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis, padeda spręsti pacientų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psi­cho­logines ir socialinės adaptacijos problemas. LPOAT teikia pasiūlymus Lie­tuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybės bei savivaldos institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ir papildant jau priimtus teisės aktus, tie­siogiai su­si­jusius su sergančių žmonių interesais. LPOAT palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis.
      Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba įregistruota 2002 m. spalio 22 d. Nuo 2005 m. gegužės 9 d. LPOAT yra Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso narė (IAPO). Ji 2007 m. birželio 9 d. tapo ir Europos pacientų forumo (EPF) nare. Šiuo metu LPOAT vienija 30 organizacijų (artrito, astmos, Bechte­re­vo, diabeto, epilepsijos, krūties, galvos smegenų, prostatos vėžio, nefrologinėmis, onkohematologinėmis, osteoporozės, sutrikusios psichikos, Parkinsono ligomis sergančių, žemaūgių, storulių, laringehtomuotų, stomuotų žmonių, nacionalinę donorų asociaciją, celiakijos ir maisto netoleravimo draugiją, cistine fibroze, akromegalija ir kitomis hipofizės bei retomis onkologinėmis ligomis sergančiųjų asociacijas). Apie 20 tūkst. jų narių atstovauja daugiau nei 1 mln. įvairiomis sunkiomis ligomis sergančiųjų interesams.
      LPOAT padeda spręsti sergantiems žmonėms aktualius klausimus dalyvaudama LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto, Priva­lo­mojo sveikatos draudimo tarybos, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos, Vilniaus ir Kauno regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų bei įvairių darbo grupių veikloje. Ji rūpinasi laiku gauti iš valdžios institucijų pacientų organizacijoms reikiamą objektyvią informaciją. Glaudus bend­radarbiavimas su LR Seimu, Socialinės apsaugos ir darbo bei kitomis ministerijomis, Valstybine ligonių kasa, dalijantis abiem pusėms vertinga informacija, aptariant svarbiausius klausimus, padeda rasti optimaliausius uždavinių sprendimo būdus. LPOAT veiklą gerai vertina tarptautinės organizacijos. 2009 m. LPOAT pirmininkė išrinkta Europos pacientų forumo valdybos nare, 2011 m. perrinkta antrai, o 2013 m. – trečiai kadencijai.
      Malonu pažymėti, kad prieš vienuolika metų užsimezgęs glaudus bendradarbiavimas su Valstybine ligonių kasa tęsiasi iki šiol. Mums labai svarbu, kai tariamasi ir atsižvelgiama į siūlymus.
      2012 m. toliau buvo plėtojamos pacientams labiau priimtinos, ekonomiškai efektyvios sveikatos priežiūros paslaugos. 2012 m. buvo pradėtos kompensuoti naujos paslaugos, pavyzdžiui, spindulinė terapija (dienos stacionaras), taip pat pozitronų emisijos tomografija (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos). 2012 m. buvo pradėta kompensuoti ir 20 naujų vaistų, skirtų žmogaus imunodeficito viruso sukeltai ligai, onkologinėms ir kitoms ligoms gydyti. Iš jų 9 vaistai buvo perkelti iš Galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto apmokamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo, atsižvelgiant į jų tinkamumą efektyviam ambulatoriniam gydymui, į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą.
      Vis daugiau dėmesio skiriama ligų prevencijai. Pastaruoju metu vykdomos keturios onkologinių ligų (gimdos kaklelio, krūties, priešinės liaukos ir storosios žarnos vėžio), širdies ir kraujagyslių ligų bei kitos prevencinės programos, kurios padeda laiku diagnozuoti ir pradėti gydyti ligas. Tačiau naujausi vaistai dėl didelio kainų skirtumo, didelių priemokų ar jų išrašymo apribojimų daugumai pacientų dar yra neprieinami.
      Sveikatos apsaugos sistemos problemas būtina spręsti kompleksiškai. Todėl siūlau ir toliau plėsti Pirminės sveikatos priežiūros (PSP) paslaugas, skatinti medicinos personalą už laiku vykdomą ligų ir jų komplikacijų prevenciją, kokybiškai teikiamas paslaugas, pagarbą ir dėmesį pacientui. Būtina vertinti PSP paslaugų poreikį ir užtikrinti paskirstymą visoje Lietuvoje. Be viso to, reikia spartinti privačios praktikos plėtrą, įgyvendinant PSP politiką, strategiją ir programą, tai skatintų laisvą kokybiškų paslaugų pasirinkimą ir laiku užtikrinamą prieinamumą, trumpėtų sveikatos paslaugų laukimo eilės. Sveikatos paslaugų prieinamumas pacientams gerėtų, di­di­nant PSDF biudžeto pajamas, atsižvelgiant į bendrojo vidaus produkto augimą, ir tolygiau skirstant lėšas gydymo įstaigoms. Privalome siekti, kad sveikatos paslaugų įkainiai būtų ne mažesni negu Europos Sąjungos šalių vidurkis. Valstybė turi priimti strateginį sprendimą dėl papildomo sveikatos draudimo įvedimo ir palankių sąlygų jam veikti sudarymo. Sveikatos priežiūra turi būti orientuota į pacientą.
      Daugėjant senyvo amžiaus žmonių, didėja ir PSD išlaidos. Todėl būtina dalytis atsakomybe tarp sveikatos ir socialinio sektoriaus, įvertinti realaus slaugos ir palaikomojo gydymo bei globos poreikį senyvo amžiaus žmonių sveikatos ir socialinės priežiūros plėtrai. Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos turėtų nuolat bend­radarbiauti su pacientams atstovaujančiomis organizacijomis (1–2 kartus kasmet rengti susitikimus) ir keistis objektyvia informacija. Tiek pacientų, tiek medikų ir sprendimus priimančių valdžios atstovų tikslas turi būti bendras – tobulesnė sveikatos apsauga ir priežiūra.
      Tikimės ir tolesnio malonaus bei efektyvaus bendradarbiavimo ne tik su Valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis, bet ir su Sveikatos apsaugos ministerija bei kitais sveikatos priežiūros partneriais. Norėtųsi tikėti, kad dabartinė Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybė, išsižadėjusi glaudaus bendradarbiavimo su teisiškai įregistruota, 30 didžiausių pacientų organizacijų vienijančia LPOAT, artimiausiu metu pripažins savo didžiulę klaidą ir įtrauks jos atstovus į Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisiją bei įvairias darbo grupes ir taip nepažeis pacientų bei ­jiems atstovaujančių organizacijų, kaip lygiaverčių partnerių, teisių aktyviai dalyvauti, priimant sveikatos sistemos politikos sprendimus, kartu su kitais sveikatos priežiūros atstovais.

      Vida Augustinienė
      Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė
      Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
      Europos pacientų forumo valdybos narė

      Tel. (8~5) 2620 783, mob. 8 652 115 55
      El. p.: info@pacientutaryba.lt, info@dia.lt,
      www.pacientutaryba.lt


Puslapis 2
Nuo švirkšto prie tabletės

      Cukrinis diabetas yra dažna ir sunki liga, kuria sergama visą gyvenimą. Didelė dalis šia klastinga liga sergančių žmonių yra priversti visą likusį gyvenimą švirkštis vaistus. Gana dažnai ši liga pasireiškia vaikystėje. Anksti ją diagnozavus, parinkus tinkamą gydymo būdą, kurio vienas pagrindinių tikslų – užtikrinti gerą glikemijos kontrolę, galima atitolinti lėtinių diabeto komplikacijų vystymąsi. Egzistuoja I ir II tipo cukrinis diabetas, kurį lemia kompleksinės priežastys.
      Naujausių tyrimų duomenimis, daliai asmenų, kuriems dia­gnozuotas I tipo diabetas, nerandama antikūnų prieš kasą, tai leidžia įtarti monogeninį diabetą. Monogeninis diabetas dažniausiai yra susijęs su vieno geno mutacija ar pažaida. Ši diabeto forma gali būti nustatyta tik atlikus genetinius tyrimus. Tai yra iššūkis, nes šie tyrimai yra brangūs ir techniškai sudėtingi, todėl ši liga labai dažnai lieka tiesiog nediagnozuota. Daugumą monogeniniu diabetu sergančių pacientų galima gydyti geriamaisiais sulfonilšlapalo preparatais ir (ar) vien tik die­ta, todėl nebereikia dažnų ir daug problemų sukeliančių insulino injekcijų. Tai yra labai reikšmingas atradimas, ženkliai gerinantis šių pacientų kasdienį gyvenimą. Be to, šiems pacientams paskyrus tinkamą gydymo būdą, pasiekiama daug geresnė ligos kontrolė, o tai leidžia pristabdyti lėtinių diabeto komplikacijų vystymąsi ir užtikrinti efektyvią jų prevenciją bei prailginti gyvenimo trukmę.
      Šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Endokrinologijos institute vykdomas tarptautinis Lie­tuvos ir Šveicarijos programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projektas „Genetinis diabetas Lietuvoje“, kurio tikslas – ištirti visus diabetu sergančius vaikus ir suaugusiuosius iki 25 metų dėl galimo genetinio diabeto. Nustačius genetinį diabetą, ge­riau­si Lietuvos gydytojai endokrinologai spręs dėl galimybės atsisakyti leidžiamų insulino preparatų ir tolesnio gydymo ge­ria­maisiais vaistais. Tyrimai atliekami nemokamai, sutartu laiku atvykus į Kauno klinikas. Daugiau informacijos rasite internete adresu: www.cdgenas.lt.

      Registracija vizitui
      Kontaktiniai telefonai pacientų registracijai ir išsamesnei konsultacijai:
      Vaikų endokrinologai:
      Rimantė Dobrovolskienė, Edita Jašinskienė: +370 37 326801
      Slaugytojos: Ramutė Pilkauskienė +370 37 326101, Nijolė Kryževičienė +370 37 327021.
      Suaugusiųjų endokrinologai:
      Evalda Danytė +370 687 12838,
      Dovilė Ražanskaitė-Virbickienė +370 618 43793.
      Bendras Endokrinologijos klinikos registratūros tel.: +370 37 326570, +370 37 326729.

      Lietuvos sveikatos mokslų universiteto inf.


Puslapis 3
Brangūs skai­ty­to­jai!

      Šiandien noriu atsakyti į visus elektroninius laiškus, netgi ir į tą, kur nepažįstamas žmogus kitame pasaulio krašte siūlo man didžiulį palikimą. Aišku kaip dieną – jis nori mane apgauti ir išvilioti visas santaupas. Žinoma, būtų geriau, jei jam nieko neatsakyčiau, tada jis galvotų, kad to laiško negavau arba neužkibau kaip kokia lengvatikė. Bet man pasidarė linksma pagalvojus, kaip tas žmogus apsidžiaugs, gavęs mano laišką, nors ir be asmens duomenų, kurių prašė: mat reikalas skubus, jis jau prie mirties ir reikia suspėti viską sutvarkyti. Aš jam parašiau! Ir ką jūs manot, dėkingai priėmęs mano užuojautą bei padrąsinimą, jis atrašė ir kaip dovaną pridėjo Heraklito mintį: „Į tą pačią upę neįbrisi du kartus.“ Heraklito priminimas buvo labai netikėtas ir džiugus ne tik todėl, kad tai yra vienas mano mėgstamiausių senovės graikų filosofų. Jis mane guodė ir ramino, gyvenimą lygindamas su upe, kuri nuolat kinta, bet atrodo lygiai tokia pati, kaip ir prieš metus, daugelį metų... Pastovumas – štai kas mane žavi. Jis liudija susivaldymą, pasitikėjimą savo jėgomis, ryžtą. Jam reikia dirbti kasdien ir labai daug. Tekėti lyg upei savo vaga. Kad pastovumas netaptų sunkia našta, reikia įgūdžių, kasdieninių, neatidėliotinų. Sergant diabetu, tie įpročiai ir jų pastovumas mums reiškia gyvenimą. Dieną ir naktį, be atostogų, nepaisydami metų kaitos, mes budime prie savo gyvenimo krantų. Tad tegul ši ir visos kitos dienos jums būna ypatingos ir įsimintinos!

      Su geriausiais linkėjimais,
     
      Vida Augustinienė


Puslapis 4
Naujovė: nuo šiol pacientams bus teikiama informacija, kiek kainavo jų gydymas

      Nuo rugpjūčio 1 d. visi pacientai, kurie gulėjo ligoninėse ir gydėsi, galės gauti išsamią informaciją apie tai, kiek už jų gydymą sumokėjo valstybė Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Tokius duomenis jiems pateiks teritorinės ligonių kasos (TLK), apibendrinusios gydymo įstaigų pateiktą informaciją. Tai įtvirtinta sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio pasirašytame įsakyme.

      Tai unikali naujovė, nes iki šiol nebuvo galimybės pacientui pateikti informacijos apie jo gydymo kainas. Šis svarbus žingsnis pasitarnaus tobulinant sveikatos priežiūros sistemą, mažinant korupcijos apraiškas joje ir stiprinant paciento vaidmenį.
      Sveikatos apsaugos ministro V. P. An­driukaičio nuomone, tai labai reikšmingas pokytis, nes keičiama per daugybę metų nusistovėjusi tvarka. „Pacientai turi aiškiai žinoti, ką gauna nemokamai, o už ką turi susimokėti. Nežinojimas dažnai yra ta priežastis, kodėl žmonės moka už gydymą ar medicinines priemones, nors mokėti jiems nereikia nė cento. Tik aiškumas ir skaidrumas leis sukurti sąžiningą sveikatos apsaugos sistemą“, – tvirtino ministras V. P. Andriukaitis.
      Užtikrinti sklandų šios naujovės įgyvendinimą ministras patikėjo Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK).
      VLK direktoriaus Algio Sasnausko teigimu, nuo šiol visi pacientai išrašymo iš ligoninės dieną gaus Paciento atmintines, kuriose bus paaiškinta, kad informaciją apie savo gydymą ir jo kainą ligoninėje jis gali gauti keliais būdais – pateikęs prašymą TLK, TLK atstovui savivaldybėje arba apsilankęs internete.
      „Iš TLK pacientas gaus popierinę ataskaitą, kurioje jis ras informaciją apie tai, koks gydymas jam buvo taikytas gulint ligoninėje ir kiek jis kainavo. Ligoninėms paprastai yra apmokama bendra kaina už visas paciento gydymo metu suteiktas paslaugas – tyrimus, operacijas, vaistus. Tačiau jei tokio gydymo metu buvo skirti brangūs tyrimai, vaistai ar medicinos pagalbos priemonės, kurie nėra įskaičiuojami į bendrą gydymo atvejo kainą ligoninėje, šią informaciją taipogi bus galima gauti“, – pasakojo A. Sasnauskas.
      Panašią informaciją apie gydymo metu suteiktas paslaugas ir jų kainas galima gauti ir internetu. Reikės tik užsukti arba į Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt, arba į savo elektroninės bankininkystės sistemą. Kol kas internetu teikiama informacija bus šiek tiek kitokio formato nei popierinė. Tačiau artimiausiu metu elektroninės ataskaitos taps identiškos popierinėms, kadangi elektroninių paslaugų spektras yra nuolat plečiamas.

      Detalesnė informacija gyventojams teikiama
      visose ligonių kasose bendruoju informacijos telefonu
      8 700 88 888 ir el. paštu info@vlk.ltPuslapis 5
Šilalėje vyko mokymai, skirti sergantiesiems diabetu

      Birželio 19 d. Šilalės kultūros centre vyko mokymai, skirti cukri­niu diabetu sergantiems žmonėms. Juos organizavo Lie­tuvos diabeto asociacija drauge su klubu „Diabetas“, veikiančiu Šilalės rajone, kuriam vadovauja V. Kozlovienė. Iki pat 17 valandos vakaro vykusi konferencija suteikė vertingų žinių, jos metu nemokamai arba už simbolinę kainą buvo at­lie­kami įvairūs tyrimai.

Šilalės rajono diabeto klubo "Diabetas" pirmininkė V.Kozlovienė ir gydytoja L.Sosevičienė
      Konferencija pradėta M. Petrausko ir jo mokinių koncertu. Po jo žodis suteiktas Šilalės rajono savivaldybės merui J. Gudauskui ir mero pavaduotojui R. Vaitiekui. Rajono valdžios atstovai patikino, kad diabetas – aktuali problema, į kurią ir mūsų rajone atkreiptas dė­mesys – jau šiemet VšĮ Šilalės rajono ligoninėje turėtų atsirasti Dia­betinės pėdos kabinetas. Pastarąja naujove Šilalės ligoninėje, labai pagelbėsiančia diabetu sergantiems rajono gyventojams, pasidžiaugė ir jos l. e. p. direktorius A. Damulis. Jis sakė, kad už lėšas, gautas iš rajono savivaldybės, šiuo metu perkama speciali įranga ir medicininiai instrumentai, numatytas Diabetinės pėdos kabinete dirbsiantis specialistas, šiuo metu baigiantis diabetologo kursus.
      Savo ruožtu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Šilutės skyriaus slaugytoja, būsima diabetologė V. Mačijauskienė pasidžiaugė Šilalės rajono ligoninės vadovo pastangomis diabetu sergan­tiems pacientams įsteigti be galo reikalingą paslaugą, nors ji ir neatneša pelno. Šilutės ligoninės vadovybė po ilgų ir nevaisingų derybų atmetė galimybę steigti analogiškas paslaugas vien dėl mažo paslaugos įkainio. Pažymėtina, kad Šilalės gydymo įstaigoje svarbiausias yra pacientas, o ne pinigai.
      Diabetas yra lėtinė liga, kuria susergama dėl nepakankamos insulino gamybos kasoje arba sutrikusio jo veikimo audi­niuose. Labiausiai paplitęs yra II tipo diabetas, kuriuo serga apie ­90–95 proc. visų diabeto pacientų. Šiam ligos tipui būdingas insulino neįsisavinimas ir jo trūkumas.
      Prieš 25 metus pasaulyje cukriniu diabetu sirgo tik apie 35 mln. žmonių, o šiuo metu sergančiųjų skaičius siekia apie 366 mln. Prognozuojama, kad 2030 m. šis skaičius pasaulyje pasieks 552 mln.
      Ligos paplitimas mūsų šalyje šiuo metu yra maždaug 5 proc., o registruotas sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius per pastaruosius 50 metų padidėjo net 25 kartus. Pavojaus varpai skamba ir vaikams – pastaruoju metu vis daugiau jų suserga II tipo diabetu, nors paprastai jis būdingas vyresnio amžiaus žmonėms.
      Diabetu sergančiam žmogui neužtenka vien stebėti cukraus kiekį kraujyje. Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė papasakojo, kad cukrinis diabetas skiriasi nuo kitų ligų tuo, kad, siekiant teigiamų gydymo rezultatų, pagrindinis vaidmuo tenka pačiam ligoniui. O kad jis galėtų siekti teigiamų rezultatų – labai svarbus mokymas. Beje, konferencijoje akcentuota, kad būtų nau­dinga, jei sergantieji savo patirtimi dalytųsi su sveikaisiais, suteiktų jiems progą pasimokyti iš žalingų savo gyvenimo įpročių, turėjusių įtakos susirgimui. Svarstyta, kad toks apsikeitimas žiniomis galėtų vykti netrukus Šilalės rajono ligoninėje atsirasiančiame Diabetinės pėdos kabinete. Juk iki 80 proc. II tipo diabeto atvejų galima išvengti tinkamai maitinantis, daugiau judant, mankštinantis ir sveikai gyvenant.
      Surengtų mokymų tema buvo „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Diabeto sukeltos komplikacijos pasaulyje sudaro 6 proc. mirties priežasčių (lygiai tiek pat, kaip ir nuo AIDS). Dalyviams suteikta informacijos apie galimas diabeto komplikacijas, kenkiančias akims ir regėjimui, papasakota, kaip tiksliau atlikti gliukozės tyrimus, kuo svarbus vitaminas D.
      Gydytoja endokrinologė A. Šiaudvytienė kalbėjo apie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Šilalėje. Ji akcentavo, kad diabetu sergantis asmuo negali susidoroti vienas su savo liga, todėl privalo savo aplinkoje ieškoti žmonių, kurie visuomet pasiruošę padėti.
      Aktualios informacijos pateikė Valstybinės ligonių kasos ats­tovai S. Leščinskienė ir G. Jankus. Apie vitamino D svarbą papasakojo V. Jakuška, Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų atstovas. Pranešimą „Akių komplikacijos ir jų prevencija sergant cukriniu diabetu“ skaitė akių klinikos „Lirema“ vadovė gydytoja L. Socevičienė.

Slaugytoja diabetologė E.Montvilienė (kairėje) ir Šilalės rajono savivaldybės gydytoja D.Briedienė
      Šilalėje svečiavosi ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Endokrinologijos instituto prof. habil. dr. A. Norkus, kuris kalbėjo apie individualizuotą sergančiųjų cukriniu diabetu gydymą, įvairius atliktus tyrimus, laboratorinius matavimus.
      „Microlife“ atstovė I. Sudeikytė-Ostapenko pristatė krau­jospūdžio aparatus ir aptarė tinkamus jo matavimosi būdus. Gliu­kozės kiekio kraujyje savikontrolės sistemų skirtumus nagrinėjo G. Mameniškienė ir A. Giraitienė iš „Abovitos“.
      A. Vilčinskas, bendrovės „Bayer“ atstovas, teigė, kad dar senovės egiptiečiai žinojo apie cukrinį diabetą, tačiau tik visai neseniai pavyko išmokti veiksmingiau kovoti su šia pavojinga liga. Ilgus dešimtmečius buvo tobulinamos gydymo ir profilaktikos priemonės. Deja, ir šiandien diabetas išlieka klastinga liga, nusinešančia į užmarštį šimtus milijonų gyvybių. Sergant cukriniu diabetu būtina kontroliuoti glikemiją.
      D. Šiliuvienė, „Roche Lietuva“ Diabeto priežiūros padalinio atstovė, kalbėjo apie tai, kad diabetu sergantys asmenys privalo jausti atsakomybę už savo sveikatą, kasdien kontroliuoti diabetą, tinkamai naudotis savikontrolės priemonėmis, saugotis galimų komplikacijų.
      Renginio pabaigoje Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė ir Šilalės „Diabeto“ klubo pirmininkė V. Kozlovienė padėkojo renginio dalyviams ir rėmėjams: Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, „Abovitai“, „Bayer“, „Gintarinei vaistinei“, Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijai, „Microlife“, „Roche Lietuva“ Diabeto priežiūros padaliniui, „Wörwag Pharma GmbH & Co. KG“, Šilalės rajono savivaldybei ir Šilalės rajono ligoninei.
      Tos pačios dienos popietę Šilalės rajono ligoninės l. e. p. direktorius A. Damulis palydėjo V. Augustinienę į susitikimą su meru J. Gudausku. Susitikimo metu aptartos pacientų proble­mos, kalbėta apie Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus atkūrimą Šilalės rajono ligoninėje, Diabetinės pėdos kabineto steigimą. Prezidentė, kuri kartu yra ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė, Europos pacientų forumo valdybos narė, buvo nustebusi ir sužavėta, kad rajono valdžia tiek daug dėmesio skiria pacientams ir jų gydymui, sveikatos kokybės gerinimui.

      Eglė Daubaraitė, „Šilalės žinios“
      Šilalės rajono ligoninės atstovė
      ryšiams su visuomene


Puslapis 6
Mokytis niekada nevėlu


      Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Lemtis“ nariai birželį aplankė Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ ir Mažeikių rajono diabetikų klubo „Žemaičių spėka“ bendruomenes. Pakruojyje ir Mažeikiuose vyko cukriniu diabetu sergančiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai. Diabeto klubo „Lemtis“ sergantieji dalyvavo seminaruose „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“, kur vyko įvairios medikų paskaitos, buvo atliekami tyrimai. Lie­tuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė davė naudingų patarimų, žinių apie diabetą, sveikatos priežiūros prieinamumą, supažindino su vertinimo anketų rezultatais. Prezidentė pasidalijo min­timis apie kitų pasaulio šalių sveikatos priežiūrą, ligos kontrolę. Esame dėkingi prezidentei už supratingumą, žinias, organizuotus seminarus. Taip pat dėkojame abiejų klubų pirmininkėms – Adelei Dobilienei ir Fainai Juozėnienei – už pakvietimą bei nuoširdų priėmimą. Tikiuosi, kad tokių seminarų bus ir daugiau. Visiems ačiū!

      Antanas Kvietkauskas
      Diabeto klubo „Lemtis“ pirmininkas


Puslapis 7
Diabeto mokymo stovyklos Pervalkoje

      Kaip jau tapo tradicija, ir šią vasarą diabeto stovykloje Pervalkoje netrūko sergančiųjų diabetu. Kupini smalsumo ir su nekantrumu visi laukė stovyklos pradžios.
      Birželio 10–16 d. vyko I tipo ser­gančiųjų stovykla. Joje dalyvavo ligoniai iš Klaipėdos, Joniškio, Rietavo, Šilutės, Šiaulių, Mažeikių, daugiausiai dalyvių atvyko iš Plungės. Amžius taip pat buvo labai įvairus: nuo 22 iki 55 metų. Taigi stovyklautojai sėmėsi patirties ne tik iš vadovės, gydytojų, firmų atstovų, bet ir tikrai nemažą ligos patirtį turinčių dalyvių.

      Stovyklai vadovavo Europos slaugytojų diabetologų federacijos, Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) Garbės ir valdybos, Slaugytojų diabetologų draugijos narė, Plungės diabeto klubo pirmininkė slaugytoja diabetologė A. Danylienė. Jai talkino gydytojas V. Danyla ir padėjėja I. Jokūbauskaitė. Mokymai stovykloje vyko pagal LDA parengtą programą.
      Buvo mokoma pagrindinių ligos valdymo principų: taisyklingai maitintis, apskaičiuoti suvalgyto maisto angliavandenių kiekį gramais, angliavandenius skaičiuoti vienetais, pasirinkti tinkamą insulino dozę pagal nustatytą gliukozės kiekį kraujyje ir planuojamą suvalgyti angliavandenių kiekį, mokėti teisingai leistis insuliną ir žinoti tam tinkamiausias kūno vietas, suprasti hipoglikemijos ir hiperglikemijos bei ketoacidozės priežastis, tinkamai elgtis atsiradus pirmiesiems gliukozės mažėjimo ar gausėjimo kraujyje simptomams. Buvo organizuotos kultūrinė ir poilsio programos, įvairūs susitikimai su medikais, ligos kontrolės priemonių specia­lis­tais. Stovyklų dalyviai laisvalaikį leido sportuodami, kurdami, vykdami į ekskursijas ir tiesiog kalbėdamiesi.
      Daugiausia informacijos suteikė stovyklos vadovė A. Danylienė. Ji teorines žinias visada siejo su praktika. Kasdien mažiausiai po keturis kartus buvo matuojamas gliukozės kiekis kraujyje, pildomas die­nynas, pagal kurį skaičiuojamas galimas suvalgyti angliavandenių bei turimas susileisti insulino kiekis. Keliaujant, ištikus hipoglikemijai, gauta naudingų žinių, kaip teisingai elgtis. Naudinga visada su savimi turėti gliukozės ir suvalgyti šiek tiek angliavandenių turinčio maisto: riekę duonos ar sausainių. Šių dalykų vadovė kelionės metu niekada nepamiršdavo turėti su savimi.
      Stovyklos metu patirta daug įspūdžių. Žygių metu aplankyti žymiausi Neringos miestai: Nida ir Juodkrantė. Nidoje suorganizuota kelionė laivu prie Parnidžio kopų, aplankytas Saulės laikrodis, V. Kernagio skulptūra, Nidos etnografinės kapinės. Prie saulės laikrodžio atsivėrė nuostabus vaizdas: iš vienos pusės matėsi Baltijos jūra, iš kitos – Kuršių marios. Tai vienintelė vieta Lietuvoje, kur saulė leidžiasi ir teka nuo vandens paviršiaus.
      Stovyklautojai turėjo progą pasidžiaugti kitu Neringos stebuklu – Raganų kalnu Juodkrantėje. Kalnas tarsi padalytas į dvi dalis: šviesiąją ir tamsiąją. Šviesiojoje dalyje stovi įžymūs veikėjai: milžinė Ne­rin­ga, dvylika brolių juodvarniais lakstančių su se­su­te Elenute ir dar daugiau pasakų veikėjų. Einant toliau kelias siaurėja, čia sutinkami velniai, slibinas, prieinami pragaro vartai. O nusileidus taku žemyn pasirodo giedančio gaidžio skulptūra, ir velnystės baigiasi.
      Smagus laikas prabėgo ir pajūryje besidžiaugiant saulės spindu­liais. Dvi dalyvės iš Šiaulių pasidalijo masažo meno subtilybėmis. Visi iki vieno tuo metu buvę pajūryje pasilepino jų atliekamu masažu.
      Visgi pramogos ir žygiai užėmė tik dalį dienos. Kasdien stovyklautojai dalyvavo mokymuose. Buvo atvykęs plastikos chirurgas R. Bagdonas, kuris supažindino, kaip gydyti kojose atsiradusias žaizdas. Nemažai informacijos pateikė ir gydytoja D. Tamošiūnienė apie polineuropatiją. Labai malonu buvo pamatyti ir pačią Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) prezidentę V. Augustinienę, kuri pasidalijo savo patirtimi ir domėjosi, kaip mums sekasi leisti laiką stovykloje.
      Į stovyklą atvyko net keli firmų atstovai, kurie koncentravo dalyvių dėmesį į gerą diabeto kontrolę. „Roche Lietuva“ Dia­beto priežiūros padalinio atstovė D. Šiliuvienė pristatė gliukomačius, mokė pildyti gliukozės kiekio kraujyje analizės formas, jas naudojant akivaizdžiai matosi, ar gera kontrolė, nes tik ji padeda užkirsti kelią komplikacijoms. Firmos „Abovita“ atstovės atliko glikuoto hemoglobino tyrimą. Taip pat pristatė naujausius gliukomačius, ragino pabandyti naudoti insulino pompą. Išties gerą įspūdį visiems paliko „Optifarmos“ atstovė R. Jurkūnaitė, kuri ne tik pristatė gliukomačius, maisto papildus sergantiems diabetu, akcijas, bet ir organizavo varžybas su prizais, o po jų patikrino visų gliukozės kiekį kraujyje.
      Sporto varžybas ir kultūrinius vakarus organizuodavo ir padėjėja I. Jokūbauskaitė. Turėjome progą parodyti savo talentus: kas rožes mokė lankstyti iš servetėlių, kas puokštes iš lauko gėlių darė, o ir dainingų žmonių būta. Nebuvo laiko nuobodžiauti. Atšventėme ir vieno dalyvio iš Mažeikių gimtadienį, kuris gavo išties originalią dovaną su palinkėjimais.
      Stovykla prasidėjo ir baigėsi anketinėmis apklausomis, taip buvo siekiama įvertinti, kokias žinias turėjo atvykę dalyviai ir su kokiomis jau išvyko. Rezultatai išvykstant buvo gerokai geresni, nes gydytojai ir diabetologai suteikė daug naudingos ir naujos informacijos.
      Visi stovyklos dalyviai be galo dėkingi vadovei A. Danylienei. Jos rūpestis, noras pasidalyti turimomis žiniomis ir atsidavimas savo darbui jautėsi kiekviename žingsnyje. Net išlydėdama pasidomėjo, ar visi turi gliukozės, davė sausainių, juk nežinia, kada staiga prireiks papildomų angliavandenių, jei ištiks hipoglikemija. Taip pat esame dėkingi ir gydytojui V. Danylai, kuris nepamiršdavo patikrinti kraujospūdžio, su kuriuo malonu kiekvienam pakalbėti ne tik diabeto temomis. Aišku, negalima pamiršti ir virėjos. Nors galimas suvalgyti angliavandenių kiekis buvo įdėmiai skaičiuojamas, tačiau maisto skoniu mėgautasi.
      Aš, šio straipsnio autorė, esu labai dėkinga savo likimo draugams, buvome tarsi šeima, vienas kitu rūpinomės, dalijomės patirtimi, užjausdavome, naikinome iš namų atsivežtą liūdesį, juk visgi esame ne vieni, kaip gal atrodė iki šiol...

      Jurgita Neverdauskaitė
      Stovyklos dalyvė iš Klaipėdos miesto
      sergančiųjų cukriniu diabetu klubo „CD“

* * * * *

      Birželio 3–9 d. Pervalkoje vyko stovykla II tipo cukriniu diabetu sergantiems žmonėms. Į ją suvažiavo ligonių iš įvairių Lietuvos vietovių: iš Elektrėnų, Jonavos, Kauno, Kuršėnų, Mažeikių, Panevėžio, Pasvalio, Šakių, Šiaulių, Šeduvos, Šilutės ir kt.
      Stovyklai vadovavo griežta, reikli, bet kartu ir labai miela diabetologė A. Danylienė. Jai talkino puikus gydytojas V. Danyla, padėjėja I. Jokūbauskaitė. Jiems teko mokyti diabetu sergančius žmones susidraugauti su viena klastingiausių pasaulio ligų – diabetu, kuris nevaldomas gadina visą kūną, apkartina sielą. Ypač skaudžios diabeto komplikacijos: galūnių amputavimas, apakimas, širdies, inkstų ir kt. ligos.
      Mokymo stovykloje kasdien po kelis kartus buvo matuojamas gliukozės kiekis kraujyje. Vyko paskaitos įvairiomis diabeto temomis. Visi, sergantys šia liga, turėtų atsiminti, kad labai svarbu, stengiantis susidraugauti su šia liga, yra mityba, fizinis aktyvumas, vaistai (insulinas ar tabletės), savikontrolė ir mokymasis.
      Į stovyklą atvykdavo įvairių firmų atstovų. „Abovitos“ kon­sultantė K. Židulytė tyrė glikuotą hemoglobiną. „­Worwag ­Pharma GmbH & Co KG“ atstovė D. Tamošiūnienė papasakojo apie vaistus, vitaminus ir kt. Dalyvavo „Roche Lietuva“ Diabeto priežiūros padalinys.
      Daug dėmesio ir nuoširdaus susirūpinimo mumis parodė į stovyklą atvykusi Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) prezidentė V. Augustinienė. Prezidentė mielai atsakė į stovyklautojų klausimus. Išgirdome daug naudingų dalykų. Ji plačiau papasakojo apie LDA veiklą, diabeto gydymo, kontroliavimo naujienas.
      Diabeto stovykloje ne tik mokėmės, bet ir ilsėjomės. Nidoje apžiūrėjome Parnidžio kopą ir Saulės laikrodį, Gintaro galeriją, katalikų ir evangelikų liuteronų bažnyčias, stabtelėjome prie V. Kernagio suolelio. Plaukiojome net laivu. Visus sužavėjo Juodkrantės Raganų kalnas. Nors gyvenome nameliuose prie Kuršių marių, Baltijos jūrą taip pat matėme, maudėmės jos bangose.
      Mūsų dienotvarkė buvo griežta: rytais mankštindavomės, o vakarais dalyvaudavome kultūrinėje programoje, kurią vesdavo Ingutė. Kiek talentų ji atrado! Tarp mūsų buvo įvairių profesijų atstovų: statybininkų, prekybininkų, buhalterių, virėjų, ūkininkų, mokytojų, siuvėjų, vairuotojų ir kt. Skambėjo muzika, dai­nos, eilės. Netrūko gražių pokštų ir juokų. Alvydas iš Jonavos iš rankų nepaleido akordeono: grojo, dainavo ir savo, ir kitų sukur­tas dainas. Kuršėniškės Nastazija, Rima, Laimutė ir Zita mums šoko. Birutė iš Šiaulių traukė čigonišką romansą esperanto kal­ba. Nijolė iš Kauno ir Zita iš Šeduvos persirengė šiuolaikinėmis raganaitėmis ir liepė visiems piešti – norėjo tarp mūsų tapytojus – ir M. K. Čiurlionį, ir Pikaso – rasti. Kiekvienas stovyklos dalyvis buvo ypatingas ir išskirtinis.
      Be viso to, mus stebino šeimininkės Janinos išradingumas – per septynias stovyklos dienas valgėme vis kitokius gardžius patiekalus.
      Esame dėkingi stovyklos organizatoriams. Namo grįžome pažvalėję ir džiaugsmo sklidinomis sielomis. Tai bent įspūdžių ir žinių bagažą dovanojo Pervalka!

      Danutė Povilonytė
      Stovyklos dalyvė iš Panevėžio
      diabeto draugijos „Viltis“


Puslapis 8
Gailėkitės ne prarastų pietų...

      Dvi pagyvenusios diabeto klubo „Vita“ narės, nedalyvavusios Pakruojyje vykusioje konferencijoje apie galimybę išvengti cukrinio diabeto komplikacijų, apmaudavo nežinojusios, kad visi konferencijos dalyviai galės nemokamai papietauti „Kruojos“ restorane.

      Klubo vadovės A. Dobilienės manymu, gailėtis reikėtų ne prarastos porcijos, o tų naujienų, kurias susirinkusieji išgirdo iš renginyje dalyvavusių šios ligos žinovų: Lietuvos diabeto aso­cia­cijos (LDA) prezidentės V. Augustinienės ir daugybės medikų, kurie kalbėjo ir apie mitybos ypatumus, ir apie vitamino D naudą organizmui, ir apie savarankiško kraujospūdžio matavimo problemas, ir apie tai, kaip reikia atpažinti diabetinę neuropatiją... Ne veltui į konferenciją buvo atvažiavusios net aštuonių artimesnių rajonų diabeto klubų delegacijos.
      Kai LDA prezidentė peržvelgė renginio dalyvių atsakymus į anketą apie diabetą, paaiškėjo, kad sergantieji šia liga dar daug ko nežino. LDA Garbės narė J. Uleckienė pasidžiaugė, kad galėjo jiems padovanoti neseniai išleistą knygą „Nuo A iki Z“, kurioje diabeto ligoniai, ras, kaip tiksliai apskaičiuoti angliavandenius, kalorijas ir daug kitos naudingos informacijos.
      Renginyje buvo galima nemokamai išsitirti gliukozės kiekį kraujyje, glikuotą hemoglobiną, bendrąjį cholesterolio kiekį. Be to, atsirado norinčių atlikti vėžio žymenų, kepenų, inkstų, kasos, skyd­liaukės tyrimus, nors už juos teko mokėti.
      Konferenciją surengti padėjo LDA ir Pakruojo rajono savivaldybė.

      Pranė Kvedarienė
      „Auksinė varpa“


Puslapisi 9-10
Mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“

      2013 m. Lietuvos diabeto asociacija (LDA) surengė šešis vienos dienos trukmės savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymus rajonų ­diabeto klu­buose „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“.

      Mokymai gegužės 14 d. vyko Šakiuose (126 dalyviai), gegužės 29 d. – Anykščiuose (110 dalyvių), gegužės 30 d. – Vilniuje (85 dalyviai), birželio 5 d. – Pakruojyje (141 dalyvis), birželio 12 d. – Mažeikiuose (111 dalyvių), birželio 19 d. – Šilalėje (90 dalyvių). Iš viso LDA surengtuose mokymuose dalyvavo 663 žmonės. Mokymus padėjo organizuoti diabeto klubai: „Linelis“ (Šakių r., pirmininkė B. Jančaitienė), „Ateitis“ (Anykščių r., pirmininkė I. Gokienė), „Vita“ (Pakruojo r., pirmininkė A. Dobilienė), „Žemaičių spėka“ (Mažeikių r., pirmininkė F. Juozėnienė), „Diabetas“ (Šilalės r., pirmininkė V. Kozlovienė) ir Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos diabetu sergančiųjų klubas „Beta“ (pirmininkė D. Bartusevičienė). Į mokymus atvyko diabetu sergančių žmonių iš 29 Lietuvos rajonų: Alytaus, Anykščių, Biržų, Elektrėnų, Jonavos, Joniškio, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Kuršėnų, Marijampolės, Mažeikių, Naujosios Akmenės, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Rokiškio, Šakių, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Ukmergės, Vilkaviškio, Vilniaus.

Mokymo Šakiuose dalyviai ir svečiai
      Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymus aplankė daug svečių: LDA prezidentė V. Augustinienė; LDA valdybos ir Garbės, Slaugytojų diabetologų draugijos, Europos slaugytojų diabetologų federacijos narė, slaugytoja diabetologė A. Danylienė; LDA Garbės narė, Medicinos diagnostikos centro Diabeto mokyklos slaugytoja diabetologė, Lietuvos slaugytojų diabetologų draugijos narė, Europos diabeto seserų federacijos narė J. Uleckienė; Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas D. Krikštaponis; Pakruojo rajono savivaldybės merė A. Jasiūnienė; Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius J. Puodžiukaitis; Šilalės rajono savivaldybės meras J. Gudauskas ir mero pavaduotojas R. Vaitiekus; Šakių ligoninės vyr. gydytojas A. Klimaitis ir jo pavaduotoja D. Bagdonienė; Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyriausiasis gydytojas D. Vaiginas; VšĮ Antakalnio poliklinikos l. e. p. direktorė I. Savickienė; VšĮ Šilalės rajono ligoninės l. e. p. direktorius A. Damulis; Šakių visuomenės sveikatos biu­ro direktorius V. Lebedžinskas; Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų koordinatorė V. Ratkevičienė; Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Z. Neniškienė; Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja D. Rutkevičienė; Telšių visuomenės sveikatos centro Mažeikių skyriaus vedėja I. Macijauskienė; Ma­žeikių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė D. Gailiūnienė; VšĮ Šilalės rajono ligoninės gydytoja endokrinologė A. Šiaudvytienė ir daug kitų valdžios institucijų, ligoninių, poliklinikų bei kitų gydymo įstaigų, žiniasklaidos, įvairių nevyriausybinių or­ga­nizacijų atstovų ir kitų žmonių, norin-čių kuo daugiau sužinoti apie cukrinį diabetą.
      Pranešimus cukrinio diabeto ir jo komp­likacijų profilaktikos, diagnostikos, gydymo, kontrolės ir mokymo klausimais skaitė ir praktinius patarimus teikė LDA prezidentė V. Augustinienė, prof. habil. dr. A. Norkus, med. m. dr. L. Zabulienė, gyd. endokrinologės J. Bernotaitė-Davydovienė, O. Jurkauskienė, R. Arlauskienė ir A. Šiaudvytienė, gyd. nef­rologas K. Skebas, gyd. L. Socevičienė, slaugytoja diabetologė J. Uleckienė ir kt.
      LDA prezidentė V. Augustinienė akcentavo, kad sergantie­siems cukriniu diabetu svarbu žinoti apie galimybę valdyti savo ligą, pabrėžė cukriniu diabetu sergančiųjų mokymo įtaką ligos kontrolei, supažindino su ligos aktualijomis pasaulyje ir Lietuvoje, kalbėjo apie teisinius sergančiųjų cukriniu diabetu klausimus.
      Prof. habil. dr. A. Norkaus pranešimas apie individualizuotą sergančiųjų cukriniu diabetu gydymą sulaukė ypač didelio klausytojų susidomėjimo – kilo daug klausimų ir diskusijų. Med. m. dr. L. Zabulienė ir gyd. endokrinologė J. Bernotaitė-Davydovienė savo pranešimuose akcentavo diabeto priežiūros svarbą. Gyd. nef­rologas K. Skebas kalbėjo apie inkstų patologiją, sergant cukriniu diabetu. Gyd. endokrinologė O. Jurkauskienė mokymų dalyvius mokė, kaip atpažinti diabetinę neuropatiją, aiškino apie diabetinę pėdą ir diabetines mikroangiopatijas. Apie akių komplikacijas ir jų prevenciją kalbėjo akių klinikos „Lirema“ vadovė gyd. L. Socevičienė. Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos prezidentė gyd. D. Meškelevičiūtė-Babenskienė ir asociacijos valdybos pirmininkė E. Marciuškienė priminė apie tyrimus, būtinus atlikti cukriniu diabetu sergantiesiems, aiškino apie vitamino D reikšmę. D. Milkevičius, E. Vitkauskienė ir I. Sudeikytė-Ostapenko mokė, kaip teisingai savarankiškai ma­tuo­ti kraujospūdį. J. Uleckienė atkreipė dalyvių dėmesį į mitybą ir savikontrolę sergant cukriniu diabetu. M. Gelžinis, O. Zizaitė ir A. Tvarušis pasakojo mokymų dalyviams, ką jie turėtų žinoti eidami į vaistinę.

Lukšių saniūnas, Zyplių dvaro šeimininkas Vidas Cikana ir LDA prezidentė Vida Augustinienė
      Teritorinių ligonių kasų atstovai: Kauno teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė gydytoja A. Urbonienė, Panevėžio teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja L. Sakalauskienė, Vilniaus teritorinės ligonių kasos Kontrolės ir ekspertizės poskyrio skyriaus vedėja A. Dumšienė ir vyriausioji specialistė D. Januševičienė, Šiaulių teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus vedėja D. Ozolienė, Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė S. Leščinskienė suteikė vertingos informacijos ir išsamiai atsakė į visus rūpimus klausimus.
      Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacija, vykstant cukriniu diabetu sergančių žmonių mokymams, atliko įvairius tyrimus: cholesterolio, vėžio žymenų, kepenų, inkstų, kasos, skydliaukės, infekcinių susirgimų, vitamino D ir kt. Plačiau apie vitaminą D skaitykite straipsnyje „Kodėl svarbu kaupti vitamino D atsargas?“ (17 psl.).
      Per mokymus, kaip ir kiekvienais metais, buvo tiriamas glikuotas hemoglobinas. Iš viso atlikti 223 tyrimai. 25,6 proc. tikrintų žmonių glikuotas hemoglobinas buvo normalus (HbA1c siekė iki 6 proc.); 6,1–6,5 proc. – 18,4 proc. tirtųjų. 14,8 proc. žmonių šis rodiklis buvo patenkinamas (HbA1c siekė 6,6–7,0 proc.). Net 23,8 proc. tikrintų žmonių glikuotas hemoglobinas siekė nuo 7,1 iki 8,0 proc. (2012 m. šis procentas buvo beveik per pusę mažesnis – tik 12,2 proc. pasitikrinusiųjų). 15,2 proc. jis buvo labai blogas – didesnis nei 8 proc. Net 2,2 proc. asmenims, kuriems buvo tiriamas glikuotas hemoglobinas, šis rodiklis buvo didesnis nei 10 proc. (plg. 2012 m. – 1,3 proc. pasitikrinusiųjų).
      Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. V-159 „Dėl cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ siektinas glikuoto hemoglobino procentas yra ? 7,0 proc. (be sunkių hipoglikemijų) (individualiais atvejais, vertinant hipoglikemijų ir diabeto komplikacijų riziką, galima siekti tikslinio ? 6,5 proc.). Visi, kurių gliukozės rodiklis blogas, turi susirūpinti ir atidžiai peržiūrėti ne tik mitybos planą, bet ir gydymą. Nepamirškite šį tyrimą atlikti savo poliklinikoje kas 3 mėnesius! Atliekant gliukozės ir glikuoto hemoglobino tyrimus, talkino „Abovitos“ atstovai.
      Mokymų dalyviams, sergantiems diabetu, buvo pateiktos paslaugų prieinamumo ir žinių apie diabetą įvertinimo anketos. Su anketų duomenimis, t. y. su kokiomis problemomis susiduria cukrinio diabeto ligoniai, ar pasinaudoja pacientams priklausomais tyrimais, ar trūksta žinių ir kokių, kaip valdyti šią ligą, laikraščio „Diabetas“ skaitytojus supažindinsime kitame nu­me­ryje, išeisiančiame lapkričio mėnesį.
      Mokymų dalyviai turėjo galimybę įsigyti įvairių knygų, pavyzdžiui: „Cukrinis diabetas ir mityba“, „Gyvenimo dovanos“, „Kaip gyventi sergančiajam diabetu“, „Nuo A iki Z. Kaip tiks­liai suskaičiuoti angliavandenius ir kalorijas“, bukletų, laikraščių „Diabetas“, kitos spausdintos informacijos, plačiau susipažino su diabeto kontrolės priemonėmis.
      Visi mokymų dalyviai ne tik įgijo žinių, patirties, kaip valdyti ligą, bet ir naudingai pabendravo, pailsėjo, pasiklausė nuostabių koncertų, kuriuos dovanojo Pakruojo neįgaliųjų moterų vokalinis ansamblis „Šiladis“, folklorinis ansamblis „Valaukis“, Šakių meno kolektyvas „Bočiai“, Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“, menų mokyklėlė „Debesėliai“, M. Petrauskas ir jo mokiniai.
      Pagrindinis renginių rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Mokymus rėmė UAB „Abovita“, „Bayer“, „Gintarinė vaistinė“, „Microlife“, „Novo Nordisk Pharma“, „Roche Lietuva“ Diabeto priežiūros padalinys, „Eli Lilly Lietuva“, „Wörwag Pharma GmbH & Co“, „Optifarma“, Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacija, Mažeikių, Šilalės, Šakių, Anykščių rajonų savivaldybės, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras, VšĮ Antakalnio poliklinika, Šilalės rajono savivaldybės ligoninė ir kiti rėmėjai.
      Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie talkino ir padėjo LDA dalytis aktualiomis žiniomis apie cukrinį diabetą.

      Svetlana Kuznecova


Puslapis 11
Kompensuojamųjų vaistų kainyne – daugiau pigesnių vaistų

      Nuo š. m. liepos 20 d. įsigalioja kompensuojamųjų vaistų kainyno pakeitimai. Įrašius į kainyną naujus, pigesnius vaistinius preparatus, pacientai galės įsigyti jų mokėdami mažesnes priemokas. Be to, tikimasi, kad kainyno pakeitimai leis sutaupyti apie 1,8 mln. Lt Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų.


      Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašas papildytas 8 naujais bendriniais pavadinimais. Šie vaistai, skirti endokrininės, nervų, kraujotakos, kvėpavimo, urogenitalinės sistemų ligoms gydyti, taip pat esant mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimams, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligoms.
      Vaistinis preparatas Sorafenibum skirtas onkologinėms bei onkohematologinėms ligoms gydyti perkeltas į kainyną iš cent­ralizuotu būdu perkamų vaistų sąrašo. Anksčiau Valstybinė ligonių kasa šiuos vaistus pirko centralizuotu būdu, ir pacientai jį gaudavo gydymo įstaigose, dabar šiuos vaistus bus galima įsigyti vaistinėse.
      Į kainyną taip pat įrašyti 63 nauji vaistiniai preparatai prekiniais pavadinimais. Vaistų, skirtų glaukomai gydyti grupėje Brimonidino tartratas įrašytas pigesnis generinis vaistas. Nors grupės bazinė kaina nesumažėjo, paciento priemoka atitinkamos dozuotės vaistui sumažėjo nuo 17,94 Lt iki 8,95 Lt. Vaistinių preparatų Lercanidipinum, skirtų hipertenzinėms ligoms gydyti, grupėje įrašius pigesnius vaistus, grupės bazinė kaina sumažėjo nuo 66,31 Lt iki 61,20 Lt, paciento priemoka – nuo 19,30 Lt iki 15,12 Lt. Kraujotakos sistemos ligoms gydyti vaistinių preparatų Atorvastatinum grupėje įrašyti pigesni generiniai vaistai, grupės bazinė kaina sumažėjo nuo 24,42 Lt iki 23,99 Lt, paciento prie­moka – nuo 7,45 Lt iki 6,52 Lt. Psichikos ir elgesio sutrikimams gydyti vaistų Olanzapinum grupėje įrašius pigesnius vaistus, grupės bazinė kaina sumažėjo nuo 29,35 Lt iki 22,78 Lt, paciento prie­moka – nuo 8,38 Lt iki 5,81 Lt už pakuotę ir pan.
      Sumažinus vaistinių preparatų gamintojo deklaruotas kainas vaistų, skirtų epilepsijai gydyti Oxcarbazepinum grupėje, bazinė kaina sumažėjo nuo 62,24 Lt iki 55,89 Lt, paciento prie­moka pigiausiam grupės vaistui sumažėjo nuo 3,04 Lt iki 2,77 Lt. Dializuojamiems ligoniams ir po inkstų persodinimo skiriamų vaistų Fluconazolum grupėje, sumažinus gamintojo dekla­ruotas kainas, bazinė kaina sumažėjo nuo 27,03 Lt iki 26,19 Lt, paciento priemoka pigiausiam vaistui – nuo 12,94 Lt iki 2,35 Lt.
      Į kainyną taip pat įrašyta 12 naujų lygiagretaus importo vaistinių preparatų. Jie yra pigesni už originalius vaistus, todėl ir paciento priemoka mažėja. Pvz., originalaus vaisto Azithromycin Sandoz paciento priemoka yra 4,69 Lt, o lygiagretaus importo – 2,79 Lt. Už originalaus vaisto Berotec 200 inhaliacines dozes pacientas primoka 11,18 Lt, lygiagretaus importo – 9,09 Lt ir pan.
      Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad vaistininkai privalo informuoti gyventojus apie jam reikalingų vaistų grupės kainas, sudaryti galimybes rinktis.

      Parengta pagal www.vlk.lt inf.


Puslapis 12
Lietuvos diabeto asociacijos kronika

      »  2013 m. gegužės 20 d. Ženevoje (Šveicarija) vyko Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso metinis generalinis susirinkimas, kuriame Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybai (LPOAT) atstovavo pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Gegužės 22–24 d. Dubline (Airija) vyko Europos pacientų forumo (EPF) metinė generalinė asamblėja, EPF 10-mečio minėjimas, konferencija „Efektyviai sveikatos priežiūrai būtina rūpintis gera mityba“ („Effective Health Care Requires Good Nutritional Care“), Airijos pacientų forumo organizuota apskritojo stalo diskusija „Pacientų saugos paktas“. Renginiuose dalyvavo EPF valdybos narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė, LPOAT valdybos narė, asociacijos „Gyvastis“ prezidentė U. Šakūnienė ir jaunimo atstovas S. Stončius. V. Augustinienė išrinkta Europos pacientų forumo valdybos nare trečiai kadencijai.
      »  Gegužės 29 d. Anykščiuose vyko Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) ir Anykščių rajono cukralige sergančiųjų klubo „Ateitis“ (pirmininkė I. Gokienė) organizuoti mokymai „Gera cukri­nio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Pagrindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
      »  Gegužės 31 d. Vilniuje vyko LDA ir Vilniaus miesto Anta­kal­nio poliklinikos diabetu sergančiųjų klubo „Beta“ (pirmininkė D. Bartusevičienė) organizuoti mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Pagrindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
      »  Birželio 3–9 ir 10–16 d. Pervalkoje vyko LDA mokymo stovyklos I ir II tipo diabetu sergantiems žmonėms. Mokymo stovykloms vadovavo Europos slaugytojų diabetologų fede­ra­cijos, LDA Garbės ir valdybos, Lietuvos slaugytojų diabetologų draugijos narė ir Plungės diabeto klubo pirmininkė, slaugytoja diabetologė A. Danylienė. Jai talkino gydytojas V. Danyla, Plungės diabeto klubo jaunimo atstovė I. Jokūbauskaitė. Pagrindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
      »  Birželio 4 d. „Veido“ redakcijoje vyko apskritojo stalo diskusija „Viešojo ir privataus sektoriaus paslaugų finansavimas“. Kokios sveikatos apsaugos sistemos reformos būtinos po Konstitucinio Teismo nutarimo šiuo klausimu? Diskusijoje dalyvavo LR sveikatos apsaugos ministras V. Andriukaitis, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas dr. L. Gudžinskas (daktaro disertacijoje jis analizavo Lietuvos ir Estijos sveikatos priežiūros sistemas), JAV tarptautinio investicinio banko direktorė R. Jurevičiūtė-Laukien (ji specializuojasi sveikatos priežiūros sektoriuje), Šeškinės poliklinikos direktorius dr. J. Kairys, pirmos Lietuvoje privačios klinikos „Bendrosios medicinos praktika“ direktorius V. Sa­mui­tis ir „Veido“ leidėjas, teisininkas dr. A. Šindeikis.
      »  Birželio 5 d. Pakruojyje vyko LDA ir Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ (pirmininkė A. Dobilienė) organizuoti mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Pagrindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
      »  Birželio 6 d. LDA prezidentė V. Augustinienė susitiko su II tipo diabetu sergančiais žmonėmis mokymo stovykloje Pervalkoje.
      »  Birželio 7 d. asociacija „Sveikatos forumas“ pakvietė ir LPOAT į Kaune kartu su LSMU profesorių klubu organizuotą apskritojo stalo diskusiją „Optimalios sveikatos priežiūros prieinamumas Lietuvoje“, kuriai pirmininkavo prof. V. Grabauskas. Renginyje dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Kaip paaiškėjo, renginys buvo skirtas LR sveikatos apsaugos ministrui V. Andriukaičiui liaupsinti, nes kalbėtojų sąrašas buvo iš anksto specialiai parengtas, nieko panašaus į diskusijas nevyko.
      »  Birželio 11 d. vyko Europos pacientų forumo valdybos posėdis-telekonferencija. Pokalbyje dalyvavo V. Augustinienė. Jos buvo paprašyta pateikti informaciją apie LR sveikatos apsaugos ministro V. Andriukaičio vykdomą sveikatos politiką Lietuvoje, jo bendradarbiavimą su LPOAT.
      »  Birželio 12 d. Mažeikiuose vyko LDA ir Mažeikių rajono diabeto klubo „Žemaičių spėka“ (pirmininkė F. Juozėnienė) organizuoti mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Pagrindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
      »  Birželio 13 d. LDA prezidentė V. Augustinienė susitiko su I tipo diabetu sergančiais žmonėmis mokymo stovykloje Pervalkoje.
      »  Birželio 14 d. Vilniuje vykusiame Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetų finansų srityje viešinimo ren­gi­nyje socialiniams partneriams dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Birželio 19 d. Šilalėje vyko LDA ir Šilalės rajono diabeto klubo „Diabetas“ (pirmininkė V. Kozlovienė) organizuoti mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Pagrindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
      »  Birželio 25 d. į „Žinių radijo“ žurnalisto klausimus dėl LR sveikatos apsaugos ministro V. Andriukaičio veiklos svarstymo LR Seime atsakė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Birželio 26 d. Vilniuje vyko LDA valdybos posėdis ir tarybos susirinkimas, per kurį patvirtinta 2012 m. LDA veiklos ir finansinės ataskaitos, aptarta 2013 m. veikla.
      »  Liepos 1 d. LDA prezidentė V. Augustinienė susitiko su mokymo stovyklos dalyviais ir jų tėveliais Kačerginės sanatorijoje „Žibutė“. Tėvai informavo, kad gydytojai nenoriai siunčia vaikus reabilitaciniam gydymui. Vilniuje viena šeima susidūrė su problema dėl sergančio cukriniu diabetu vaiko priėmimo į vaikų darželį. Džiugu pažymėti, kad dauguma tėvelių yra patenkinti bendravimu su medikais.
      »  Liepos 8 d. Vilniuje vykusiame LDA valdybos posėdyje priimtas sprendimas dėl Kauno bendrijos „Likimas“ (pirmininkė L. Vitkauskienė) pašalinimo iš LDA kolektyvinių narių sąrašo, remiantis LDA 2012 m. birželio 18 d. įstatų 4.8. punktu: „Asociacijos narys, nesilaikantis šių įstatų, nevykdantis Asociacijos suvažiavimo, tarybos ar kitų valdymo organų sprendimų, ar dvejus metus iš eilės nesumokėjęs kasmetinio nario mokesčio, gali būti pašalintas iš Asociacijos. Lietuvos diabeto asociacijos kolektyvinio nario deleguotas tarybos narys, nesilaikantis šių įstatų, nevykdantis suvažiavimo, tarybos ar kitų valdymo organų sprendimų ir nekorektišku elgesiu valdymo organų susirinkimų ar kitų renginių metu kompromituojantis Lietuvos diabeto asociacijos ir jos kolektyvinių narių veiklą, gali būti pašalintas iš tarybos. Sprendimus pašalinti iš Asociacijos ir tarybos priima valdyba paprastąją balsų dauguma. Toks sprendimas gali būti skundžiamas Tarybai, kurios sprendimas yra galutinis.“
      »  Liepos 9 d. Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykusiame pasitarime dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo ir valstybės biudžeto lėšų veiksmingesnio panaudojimo didinant informacijos prieinamumą ir teikiant informaciją neįgaliesiems dalyvavo LDA vadovė V. Augustinienė ir sekretorė S. Kuznecova. Neįgaliųjų reikalų departamento vadovė G. Paliušienė teigiamai įvertino Lie­tuvos diabeto asociacijos laikraščio „Diabetas“ leidybos klausimus.
      »  Liepos 16 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė išsakė nuomonę pacientų teisių bei pacientų sveikatai padarytos žalos klausimais „LNK“ televizijai.
      »  Liepos 17 d. į „Žinių radijo“ žurnalisto klausimus dėl Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo tvarkos keitimo atsakė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
      »  Liepos 18 d. Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykusiame pasitarime dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo keitimo dalyvavo LDA vadovė V. Augustinienė ir sekretorė S. Kuznecova.
      »  Liepos 22 d. LDA prezidentė V. Augustinienė susitiko su diabetu sergančio jaunimo mokymo stovyklos dalyviais Kačerginės sanatorijoje „Žibutė“.
      »  Liepos 22–28 d. Tirėnijoje (Italija) Tarptautinės diabeto fe­de­ra­cijos Europos regiono organizuotoje jaunimo mokymo stovykloje dalyvavo LDA, Plungės diabeto klubo narė, LDA mokymo stovyklų Pervalkoje vadovės padėjėja I. Jo­kū­bauskaitė.
      »  Liepos 24 d. „Žinių“ radijui nuomonę dėl profilaktinių sveikatos programų išsakė LPOAT vadovė V. Augustinienė.
      »  Liepos 25 d. V. Augustinienė susitikime su Lietuvos Premjero A. Butkevičiaus patarėju sveikatos klausimams A. Vinkumi aptarė pacientams aktualius klausimus.
      »  Liepos 27 d. Akmenės rajono diabeto klubas „Sadutė“ (pirmininkė I. Balabekovienė) Akmenėje surengė LDA kolektyvinių narių susitikimą „Pabūkime kartu“. Renginyje dalyvavo 12 rajonų diabeto orgaanizacijų delegacijos ir LDA prezidentė V. Augustinienė.
      »  Rugpjūčio 1 d. V. Augustinienė dėl kompensuojamųjų vaistų išrašymo atsakė į DELFI, o dėl pacientams teikiamos informacijos, kiek kainavo jų gydymas, – LRT „Panorama“ žurnalistų klausimus.
      »  Rugpjūčio 6 d. LDA prezidentė V. Augustinienė susitiko su diabetu sergančio jaunimo mokymo stovyklos dalyviais Kačerginės sanatorijoje „Žibutė“.


Puslapis 13
Gerbiami skaitytojai!

      Tai jau šešta mokomojo turinio knyga, skirta žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, ir jų artimiesiems. Tai puiki pagalbinė priemonė, padėsianti apskaičiuoti pasirinktų maisto produktų ir patiekalų energinę vertę ir taip kontroliuoti cukrinio diabeto eigą.

      Šiandien turime daug galimybių keliauti, pažinti naujas šalis, maitintis įvairesniais maisto produktais. Lietuvoje atsiranda vis daugiau kitų šalių maitinimo įstaigų. Galime paskanauti kinų, graikų, ispanų, japonų, indų ir kitų šalių nacionalinių virtuvių patiekalų. Šios knygos tikslas – padėti įvertinti įvairių patiekalų baltymų, riebalų ir angliavandenių kiekį gra­mais bei kilokalorijomis. Čia suprantamai ir patraukliai pavaizduotos maisto grupės, aprašyti angliavandenių vienetai – taškai. Tie, kurie gydosi insulinu, žinodami suvalgytų angliavandenių kiekį gramais, pavertę juos į angliavandenių vienetus (1 AV = 10 g angliavandenių) ir žinodami gliukozės kiekį kraujyje, galės tiksliau pasirinkti reikalingą insulino dozę. Vadovaujantis knygoje pateikta informacija, apskaičiavus planuojamo suvartoti maisto angliavandenių vienetus, galima sėkmingai išlaikyti nekintančią glikemiją.
      Kiekvieno sergančiojo diabeto eiga labai priklauso nuo jo pastangų valdyti ligą. Be galo svarbi savikontrolė. Žinios apie mitybos ypatumus, gebėjimas apskaičiuoti suvalgyto maisto kiekį, padės siekti, kad gliukozės kiekis kraujyje visada būtų normalus. Mieli skaitytojai, supažindinkite su šia knyga savo šeimos narius, artimuosius, kad prireikus jie galėtų Jums tinkamai padėti. Tikimės, kad pateikti tinkamos mitybos „receptai“ virs praktiniais įgūdžiais ir prisidės prie geros Jūsų savijautos bei puikios nuotaikos.
      Už pagalbą išleidžiant knygą dėkojame „Berlin Chemie Menarini Baltic“.

      Juzefa Uleckienė
      Slaugytoja diabetologė,
      Lietuvos slaugytojų diabetologių draugijos narė,
      Europos diabeto seserų federacijos narė


Puslapis 14
Vaikų diabetas: hipoglikemija po valgio

      Reaktyvioji (postprandinė) hipoglikemija yra žema glikemija po valgio, paprastai pasireiškianti per 4 valandas pavalgius. Postprandinės hipoglikemijos dažniausi simptomai yra alkis, silp­numas, drebulys, mieguistumas, prakaitavimas, širdies plakimas, svaigulys, irzlumas, sumišimas. Vaikas gali staiga pabalti, pradėti skųstis neryškiu, susiliejančiu matymu, tapti irzlus, neramus. Kartais į postprandinės hipoglikemijos simptomus panašūs simptomai pasireiškia ir nesant sumažėjusiai cukraus koncentracijai kraujyje, todėl pasijutus blogai svarbu pasimatuoti glikemiją ir įsitikinti, ar ji tikrai žema. Tikroji postprandinė hipoglikemija su žema glikemija ir tipiškais simptomais vaikams pasitaiko gana retai, suaugusiesiems – dažniau, ypač tiems, kuriems buvo operuotas virškinamasis traktas.

      Maži vaikai dažnai sunkiai atskiria hipoglikemijos ir hiperglikemijos simptomus, jie gali jausti tuos pačius simptomus ir ­esant aukštai, ir esant žemai glikemijai. ­Esant aukštai glikemijai, jie gali jausti alkį, silpnumą, suirzimą, tuštumą skrandyje. Daugumai vaikų, kurie jaučia hipo­glikemijos po valgio simptomus, priežastis yra neaiški, tačiau gali būti susijusi su tuo, koks maistas buvo suvalgytas, su tuo, koks yra vaiko žarnyno peristaltikos aktyvumas tuo metu, maisto slinkimo žarnynu ir maisto medžiagų pasisavinimo greitis.
      Pajutus hipoglikemijos po valgio simptomus, reikėtų pasima­tuo­ti cukraus kiekį kraujyje ir sužinoti, ar jis tikrai žemas. Sie­kiant įsitikinti, kad glikemija tikrai normalizavosi, būtina pamatuoti gliukozės kiekį kraujyje pakartotinai simptomams praėjus. Vėliau glikemija matuojama arba ne, priklausomai nuo atsiradusios hipoglikemijos sunkumo laipsnio bei simptomų išreikštumo.
      Daugumai pacientų šiai postprandinei hipoglikemijai, atsiradusiai po valgio, koreguoti gydymo vaistais neprireikia, užtenka suvalgyti keletą gliukozės tablečių ar išgerti stiklinę sulčių. Jei glikemija sumažėja labai ženkliai, gali tekti panaudoti gliukagono injekciją. Tačiau, norint atsikratyti šių varginančių simptomų, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ką valgote, kada ir kaip valgote, ir pirmiausia pakoreguoti savo dietą. Galite kreiptis į dietologą ar jus gydantį endokrinologą ir detaliai aptarti mitybą bei sudaryti individualų maitinimosi planą.

      Keletas patarimų, kaip išvengti hipoglikemijos po valgio
      1. Užkandžiaukite ne rečiau kaip kas 3 valandas dienos metu.
      2. Stenkitės, kad jūsų dieta būtų itin gerai subalansuota, valgykite kuo daugiau liesų, neriebių produktų bei ne mėsiškos kilmės baltymingų produktų (brokolių, ankštinių produktų, avokadų ir kt.), taip pat daug skaidulų turinčio maisto, viso grūdo produktų, šviežių vaisių ir daržovių.
      3. Atsisakykite arba ribokite savo racione daug cukraus turintį maistą, ypač tada, kai esate alkani.
      4. Jei esate paauglė (-ys) ir dalyvaujate vakarėlyje, norėdami išgerti šiek tiek alkoholio, būtinai prieš tai nors kiek užkąskite, venkite saldžių gėrimų (pvz., „miksų“, sidrų, limonado).
      5. Sportuokite kiekvieną dieną – tai padės normalizuoti glikemiją.

      Lina Orlovskaja
      Vaikų endokrinologė,
      VŠĮ Centro poliklinika


Puslapis 16
Pėdų priežiūros patarimai sergantiesiems cukriniu diabetu

      Diabetinė pėda yra lėtinė cukrinio diabeto komplikacija, pažeidžianti minkštuosius audinius, kartais ir kaulus. Ši komplikacija atsiranda dėl pažeistų nervų ir kraujagyslių. Negydoma diabetinė pėda gali baigtis kojos amputacija. Todėl būtina atkreipti dėmesį net į smulkiausius pokyčius. Svarbiausia tinkama glikemijos kontrolė, kuri padės išvengti komplikacijų. Taip pat labai svarbu tinkamai prižiūrėti kojas. Kasdien prieš prausdamiesi apžiūrėkite savo pėdas, kad laiku pastebėtumėte pažeidimus. Jei sunku pasilenkti, paprašykite artimųjų pagalbos arba naudokitės veidrodžiu. Plauti kojas reikia su muilu ir vandeniu, kurio temperatūra turėtų būti ne didesnė nei 37 laipsniai. Nusiplovę pėdas būtinai jas sausai nusišluostykite su minkštu, gerai sugeriančiu vandenį rankšluosčiu. Taip pat nepamirškite išsausinti tarpupirščių. Jei kojų oda labai sausa, patepkite ją drėkinamuoju kremu (tarpupirščių tepti nereikia). Kojines būtina keisti kas­dien. Atkreipkite dėmesį, kad gumytės neužspaustų čiurnos. Kaskart prieš audamiesi kojines jas išverskite į blogąją pusę ir kruopščiai išpurtykite, apžiūrėkite vidų. Geriausiai avėti vilnones, medvilnines kojines.
      Kaip pirkti avalynę? Geriausia apavą pirkti antroje die­nos pusėje, kai koja jau yra pabrinkusi. Pirmiausia į batą reikėtų kišti ne koją, o ranką, nes rankų pirštai jautresni ir jais galima apčiuopti bato vidaus trūkumus, dėl kurių jie gali trinti, gali atsirasti nuospaudų (tai įvairūs mazgeliai, iškilimai, atsiklijavęs ir susiglamžęs vidpadis ir kt.).
      Kojų odos nuospaudas ar sukietėjimus šalinkite pemza. Nagus trumpinkite dilde. Pėdų priežiūrai nenaudokite aštrių įrankių, elektros prietaisų ar cheminių priemonių. Niekuomet nesiaukite batų ant plikų pėdų – visuomet avėkite puskojines. Nešildykite pėdų karšto vandens pūslėmis ar elektriniais prietaisais. Geriau apsiaukite vilnones kojines. Niekada nevaikščiokite basomis. Į upę ar ežerą, jūrą briskite apsiavę guminėmis šlepetėmis, specialiai pritaikytomis vandeniui. Nepamirškite kasdien daryti pėdų mankštelės. Pėdas masažuoti galima ne tik rankomis, bet ir specialiais guminiais kamuoliukais-ežiukais. Jeigu sėdite, skaitote, žiūrite televizorių, kojas pakelkite ir laikykite širdies lygyje. Jei tik pastebėsite nerimą keliančių pėdos pokyčių, skubiai kreipkitės į gydytoją ar diabetinės pėdos specialistą, ribokite vaikščiojimą. Kontroliuokite savo cukraus kiekį kraujyje, nerūkykite!

      Aurelija Jakočiūnienė
      Slaugytoja diabetologė,
      Lietuvos slaugytojų diabetologų draugijos narė,
      Europos diabeto seserų federacijos narė


Puslapiai 17-18
Kodėl svarbu kaupti vitamino D atsargas?


      Medikai rekomenduoja vasarą pabūti saulėje ir taip kaupti vitamino D atsargas žiemai. Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijai priklausančių laboratorijų duomenimis, 2012 m. net 88,9 proc. tirtų kraujo mėginių buvo nustatytas organizmui svarbaus vitamino D stygius. Pasak medikų, vitamino D ypač trūksta ­paaug­liams ir vyresniems žmonėms.

      Šiais metais Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) mokymų „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“ metu buvo galima pasitikrinti bendrojo vitamino D kiekį kraujyje. Tai padaryti pasiryžo nedaugelis, tačiau tie, kurie atliko šį tyrimą, sužinojo, kad per vasarą ir saulėtomis rudens dienomis reikės pabūti saulėje, o jeigu saulės neužteks – vartoti vitamino D maisto papildų. Tik taip šie žmonės galės sustiprinti savo sveikatą ir galbūt išvengti kai kurių komplikacijų.
      Apie tai, kaip reikėtų degintis vasarą saulėje ir kaupti vitamino D atsargas žiemai, kalbamės su Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos valdybos pirmininke, medicininių tyrimų laboratorijos „Sostinės diag­nostika“ direktore, gydytoja Egle Marciuškiene.

      – Sakoma, kad vitamino D atsargas reikia kaupti vasarą, kai yra galimybė gauti daugiau saulės. Ar tikrai saulė ne­kenksminga, kai dažnai kalbama apie saulės ligų pavojų.
      – Visi gerai žinome, kad vitaminas D vadinamas saulės vitaminu, nes 90 proc. vitamino D pasigaminame dėl saulės poveikio ir tik 10 proc. gauname šio vitamino su maistu. Mūsų mitybos įpročiai yra tokie, kad su maistu gaunamo vitamino D yra labai mažai, todėl kyla klausimas, iš kur gauti vitamino D? Gydytojų rekomendacijos būti saulėje vidurdienį, kai saulė pikčiausia, ir 15 min. atidengti ketvirtadalį kūno, kad gautume dienos vitamino D dozę yra teisinga. Bet saulė yra ta priežastis, kuri sukelia odos pažeidimus. Saulė dažnai yra laikoma odos vėžio – melanomos – priežastimi, todėl daugelis baiminasi, ką gi daryti? Ir saulės norisi, ir vitamino D reikia... Yra parengtos kovos su vėžiu, ypač odos vėžiu, rekomendacijos – būtina nepiktnaudžiauti saule, naudotis apsaugos priemonėmis. Bet iš kur gi gauti vitamino D? Akivaizdu, kad vitamino D reikia gauti su saule ir su maistu, o jeigu atlikus tyrimą nustatomas deficitas – vartoti papildus, retais atvejais – medikamentus.

      – Kodėl vis tik yra svarbus vitaminas D?
      – Vitaminas D svarbus normaliai dantų ir kaulų būklei, jis padeda sumažinti kaulų lūžių riziką. Be to, vitaminas D reikalingas normaliai raumenų funkcijai, imuninės sistemos veiklai palaikyti. Šio vitamino trūkumas siejamas su osteoporoze, cukri­niu diabetu, arterine hipertenzija, širdies ligomis, vėžiu ir autoimuniniais susirgimais.

      – Prekybos centruose padaugėjo lentynų, kuriose prikrauta įvairių gamintojų ir įvairių stiprumų apsauginių kremų nuo saulės. Ar būtina tokia apsauga ir kokio stiprumo kremus patartumėte rinktis atostogaujantiems Lietuvoje? Kaip reikėtų saugotis saulės, kad patektų į organizmą norimas vitamino D kiekis?
      – Kremai nuo saulės turi tam tikrus filtrus, kurie išreiškiami procentais. Jeigu mes naudosime 15 proc. apsauginius kremus ir didesnius, tai jie sustabdo 99 proc. ultravioletinių B tipo spindulių, todėl šiuo atveju liksime be vitamino D. Bet pavojingiausi yra ultravioletiniai A tipo spinduliai, kurių mes gauname ir šiaip vaikščiodami. Daugelis autorių teigia, kad vitaminas D yra sezoninis vitaminas, todėl kyla klausimas, ar galime sukaupti vitamino D atsargų vasarą? Kaip poetas Eduar­das Mieželaitis yra pasakęs: „Čia Lietuva, čia lietūs lyja.“ Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad vitamino D sezoniškumo nėra, ir mes su Lietuvos saulėtomis dienomis jo negalime labai daug prisisotinti. O gauti tų pavojingų A tipo spindulių galime. Būnant saulėje vis dėlto reiktų naudoti apsauginius kremus, bet labai trumpai ir atsakin­gai, ne daugiau nei 15 min. pasimėgauti saule be apsauginių kremų. Jeigu žmogus turi normalų vitamino D kiekį, t. y. jo vitamino D kiekis yra optimalus, aišku, reikalingą dienos dozę jis pasiga­mins. Bet jeigu žmogus turi vitamino D trūkumą, tai nei saulė, nei maistas jo nepapildys. Jie gali tik padėti palaikyti esamą vitamino D kiekį. Esame tyrę po atostogų ar darbo Ispanijoje grįžusių lietuvių kraują, iš kurio sužinojome, kad per ilgesni laiką būnant saulėje vis tik galima sukaupti vitamino D atsargų. Bet tai džiugi žinia pietiečiams, nuolat gyvenantiems saulėtuose kraštuose, o Lietuvoje tų saulėtų dienų ko gero mažiau nei lietingų.

      – Ar galima perdozuoti vitamino D ilgai būnant saulėje be apsaugos? Ką manote apie soliariumus žiemą?
      – Su saule ir su maistu perdozuoti vitamino D yra neįmanoma, nes organizmas pasigamina ir iš maisto pasiima tiek vitamino D, kiek jam reikia. Aišku, vartojant vitamino D papildus didelėmis dozėmis, tikimybė yra tokia ir pakankamai didelė, ypač sergant tam tikromis ligomis. Mano pačios patirtis rodo, kad jeigu atsa­kin­gai žmonės elgiasi su solia­riu­mais ir jais nepiktnaudžiauja, tų žmonių vitamino D kiekis yra didesnis, negu tų, kurie nesilanko soliariumuose. Bet mes turime nepamiršti, kad tiek būnant saulėje, tiek lankantis so­lia­riumuose reikalingos apsaugos priemonės ir saikas. Lietuva yra šiaurinė šalis ir pažiūrėkime į lietuvaičius – mes esame baltaodžiai, šviesiaplaukiai, dalis su strazdanėlėmis. O šie žmonės gali greičiau nudegti, pažeisti odą, kas gali lemti me­lanomos išsivystymą. Būtent baltaodžiai, šviesiaplaukiai yra didesnės rizikos grupėje. Kita vertus, kai kurie žmonės nuolat dirba lauko sąlygomis, gauna daug saulės, tačiau neserga me­la­noma. Todėl, kad jie nuolat gauna ir didina pripratimą prie saulės. Vieni teigia, kad nereikia su solia­riu­mais pradėti pratintis prie saulės, nes mes skatiname melanomos išsivystymą, ir yra iš vienos pusės teisūs, tačiau kiti, kurie sako, kad reikia pratintis po truputį ir didinti ultravioletinių spindulių poveikį minutėmis kiekvieną dieną, taip pat yra teisūs, nes oda iš tikrųjų turi priprasti prie saulės. Ir, kaip aš sakau, kiekviena problema, kaip ta lazda, turi du galus, svarbu – neperlenkti.

      – Kadangi Lietuva patenka į šalių, kur vitamino D trūkumo rizika yra didelė, sąrašą, ar yra įmanoma sukaupti šio vitamino D atsargų žiemai per gana trumpą lietuvišką vasarą?
      – Lietuvoje saulėtų dienų yra labai mažai, ypač Rytų Lie­tuvoje. Kiek vitamino D atsargų pavyko sukaupti, gali paro­dyti tik kraujo tyrimas. Tačiau po atostogų, pasimėgavus saule, nepatartina atlikti bendrojo vitamino D tyrimo, o geriau palaukti ne mažiau nei šešias savaites, kad vitamino D kiekis stabilizuotųsi organizme. Tik tada galėsime matyti tikrąsias atsargas.

      – Dažnai raginama pasitikrinti vitamino D kiekį, kad žinotume, ar jo trūksta. Ar yra įmanoma tiksliai sužinoti, kokios vitamino D atsargos yra organizme?
      – Vitaminas D žmogaus organizme turi dvi formas: yra vitaminas D3 ir vitaminas D2. Vitaminą D3 pasigaminame dėl saulės poveikio, o vitaminą D2 gauname su maistu. Nors Lietuvoje nėra registruota vitamino D2 papildų, tačiau dauguma Lie­tuvos gyventojų yra kompiuterizuoti, naudojasi elektroninėmis parduotuvėmis, daug keliauja ir parsivežti vitamino D2 papildų turi visas galimybes. Be to, vartodami daugiau vitamino D turinčio maisto, gauname daug vitamino D2. Ir jeigu mes pasidarysime tik vitamino D3 tyrimą, nežinosime, kiek turime vitamino D2. Taigi šiuo atveju yra ri­zi­ka, kad nustačius vitamino D3 trūkumą ir žmogui pavartojus dar daugiau vitamino D3, galima perdo­zuo­ti ir apsinuodyti vitaminu D, nes nebuvo įvertintas vitamino D2 kiekis.

      – Vienos laboratorijos matuoja tik vitamino D3, o kitos atlieka bendrojo vitamino D kraujo tyrimus. Kuo šie tyrimai vie­nas nuo kito skiriasi?
      – Vienos laboratorijos atlieka vitamino D bendrąjį tyrimą, t. y. tyrimą, kuris apima tiek vitamino D3, tiek vitamino D2 formas. Tyrimas, kuriuo nustatoma tik vitamino D3 koncentracija, nerodo vitamino D2 koncentracijos. Norint sužinoti vitamino D atsargas organizme, būtina atlikti bendrojo vitamino D tyrimą, kai nustatomas ir D2, ir D3 kiekis. Darytis vien tik vitamino D3 tyrimo nereikėtų, nes neištiriamos vitamino D2 atsargos organizme, o pats tyrimas nėra informatyvus. Neatlikus bendrojo vitamino D tyrimo, neaišku, kokios iš tikrųjų yra vitamino D atsargos organizme.

      – Kokiomis ligomis sergantiems ypač rekomenduotumėte pasitikrinti bendrojo vitamino D kiekį organizme ir kaupti jo atsargas vasarą būnant dažniau saulėje? Kas neleidžia organizmui kaupti vitamino D atsargų?
      – Kaip žinome, vitamino D gauname būdami saulėje ir su maistu. Tačiau dažna problema, ypač menopauzę pasiekusioms moterims, kai pakinta odos struktūra ir gebėjimas gaminti vitaminą D odoje sumažėja. Mes galime netgi kaitintis saulėje, bet vitamino D nepasigaminsime.
      Sergant kai kuriomis virškinamojo trakto ligomis, pavyzdžiui, cistine fibroze, celiakine liga, Krono liga, vitamino D pasisavinimas per virškinamąjį traktą taip pat būna sutrikęs. Vitamino D skaidymas vyksta kepenyse ir inkstuose. Dauguma kepenų ir inkstų ligų lemia tai, kad sutrinka vitamino D metabolizmas, ir žmogaus organizme ima trūkti šio vitamino. Vitamino D skaidymą gali stabdyti vaistai. Tačiau kiekvienu atveju reikia klausti gydytojo arba vaistininko ir išsiaiškinti, ar vaistai veikia vitamino D apykaitą. Vieni iš tokių vaistų – kortikosteroidai. Ne paslaptis, kad vartojantiems kor­tikosteroidus išsivysto osteoporozė ir ima lūžti kaulai.


Puslapis 19
Išlikite sveiki vasarodami

      Vasara – iškylų metas. Šiltos gražios dienos išvilioja miestiečius į iškylas prie vandens telkinių, į mišką. „Nieko nėra linksmiau, kaip su būriu draugų žygiuoti miško keliukais, maudytis vėsiame ežero vandenyje, stovyklauti, kepti bulves laužo žarijose. Tačiau nepamirškite ir apie pagrindinius pavojus sveikatai gamtoje ir kaip jų išvengti“, – primena Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja L. Ručinskaitė.

      Nerekomenduojama į iškylą prisikrauti per daug maisto. Greit gendantys produktai (virtos dešros ir dešrelės, žuvis, pieno produktai) karštą vasarą tampa pavojingi sveikatai. Suvalgius tokio maisto galima apsinuodyti arba susirgti užkrečiamomis žarnyno ligomis. „Geriausia į iškylą  pasiimti sausų maisto ga­minių (makaronų, kruopų, duonos, sausainių be kremo įdaro, riešutų), šaltai rūkytų mėsos gaminių, konservų. Vaisius ir daržoves susidėkite iškart gerai nuplovę, kad netektų jų plauti upių, ežerų, neprižiūrimų šulinių vandeniu. Maistą sudėkite į sandarią uždarą tarą“, – teigia L.Ručinskaitė.
      „Labai svarbu atminti pagrindines asmens higienos taisykles – švarios rankos ir švari aplinka. Miške nelabai pavyks jų laikytis, todėl pasirūpinkite, kad iškyloje turėtumėte drėgnų servetėlių, kuriomis labai patogu  kuo dažniau valyti rankas. Labai pravers ir vienkartinės nosinės, servetėlės ar popieriniai rankšluosčiai“, – pataria visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialistė A. Mikalauskienė. Išvykai įsidėkite vienkartinių indų ir nenaudokite jų pakartotinai.
      Per didelės dozės tiesioginių saulės spindulių gali sukelti odos nudegimus. Iškylaujant vertėtų saugoti odą naudojant apsaugines priemones su UV filtrais (pasirinkite įvertinę savo odos tipą), dėvint tinkamą aprangą, akinius nuo saulės. Keliauti pasirinkite paros laiką, kai saulė nėra labai aktyvi (iki 10 val. ir po 16 val.). Tiesioginiai saulės spinduliai, kaitinantys nepridengtą galvą ir sprandą, dirgina galvos smegenų dangalus, todėl padidėja smegenų temperatūra ir sutrinka jų funkcija. Būtinai patikrinkite krepšį, ar nepamiršote įsidėti kepuraitės.
      Karštomis vasaros dienomis daug judant ir geriant mažai vandens, organizme susikaupia šilumos perteklius. Šilumos smūgis ištinka tuomet, kai kūnas neprakaituoja, todėl nepajėgia išgarinti šilumos. Norint išvengti iškylos metu saulės ir šilumos smūgių būtina gerti daug skysčių. Geriausia troškulį malšinti vandeniu. Saugiausi gėrimai – fasuotoje taroje (negazuotas mineralinis ar geriamas vanduo, sultys). Vanduo atkuria skysčių balansą, vėsina, atgaivina. Rekomenduojama atsisakyti gėrimų su saldikliais.
      Maloniausias būdas atsigaivinti keliaujant – maudynės. Tačiau iškylų metu dažniausiai maudytis tenka ežeruose ar upėse, kur nėra įrengtų nei paplūdimių, nei gelbėjimo postų. „Norint  išvengti nelaimingų atsitikimų, reikia į vandenį lipti pamažu, kad iš lėto apsemtas kūnas prisitaikytų prie temperatūros pokyčių, nepalikti vaikų vienų, kai jie maudosi ar žaidžia greta vandens, irstantis valtimi dėvėti gelbėjimosi liemenes, nevartoti svaigiųjų gėrimų, nesimaudyti lyjant lietui ar griaudėjant perkūnijai, vengti maudytis vietose, kur pakrantės iki vandens paviršiaus užžėlusios augalais, nešokinėti į vandenį žemyn galva“, – dar kartą primena ir pataria įsidėmėti taisykles visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė A. Ivoškienė.
      Neatskiriami palydovai poilsio metu  – uodai ir erkės. Gamtoje nuo kraujasiurbių vabzdžių įkandimų patartina naudoti repelentus (purškalus, kremus, losjonus, atbaidančius vabzdžius). Patartina įsigyti tepalo, mažinančio įkandimo sukeltą niežulį.

      Šiaulių miesto savivaldybės
      visuomenės sveikatos biuro Visuomenės
      sveikatos stiprinimo skyriaus inf.


Pabūkime kartu

      Akmenės rajono diabeto klubas „Sadutė“ rugpjūčio 27 d., tęsdamas gražią tradiciją, jau vienuoliktą kartą sukvietė visus į šventę „Pabūkime kartu“. Pirmasis susitikimas įvyko Plungės rajone. Šiais metais šventė surengta Naujojoje Akmenėje.
      Net dvylikos klubų narius pasveikino Akmenės r. diabeto klubo pirmininkė I. Balabekovienė. Gražių žodžių ir palinkėjimų negailėjo ir Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė. Džiaugiamės, kad ji visada randa laiko pabūti kartu. Renginyje dalyvavo ir daug svečių – tai laikraščio „Vienybė“ redaktoriaus pavaduotoja J. Sejavičienė, gydytoja endokrinologė N. Bartkevičienė, kurioms Akmenės r. diabeto klubas be galo dėkingas. Apsilankė ir firmos „Bayer“ atstovas A. Vilčinskas, kuris pristatė savo produkciją.
      Renginio metu klubai rodė menines programėles – vaidino, skaitė poeziją, o kiek muzikalių žmonių būta. Šventėje netrūko muzikos, šokių, juoko, visi draugiškai ir linksmai leido laiką, rasdami laiko ir pasiplepėjimams su senais savo bičiuliais iš kitų klubų. Pirmininkai keitėsi originaliomis, dauguma net savo gamybos dovanėlėmis.
      Už nuostabiai praleistą laiką nuoširdžiai dėkojame Akmenės r. klubo pirmininkei I. Balabekovienei.

      Jurgita Neverdauskaitė
      Plungės diabeto klubo narė


Puslapiai 20-21
Sąskrydis Plateliuose


      Liepos 17 d. prie Platelių ežero vyko sąskrydis „Kelias į sveikatą ir pažinimą“. Į jį susirinkti pakvietė Lie­tu­vos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Plungės rajono filialas. Be neregių ir silpnaregių iš Plungės ir Rie­tavo savivaldybių, Klaipėdos miesto, Mažeikių, Skuodo, Telšių rajonų, sąskry­dy­je dalyvavo Plungės diabeto klu­bas ir bendrija „Viltis“.
      Sveikinimo žodį tarė ir renginį atidarė Plungės rajono meras A. Klimas. Šven­te džiaugėsi Platelių se­niū­nė D. Rapolavičienė, bend­ruomenės pirmininkė V. Lu­ka­vičienė, Žemaitijos regioninio parko direktorius R. Lydis, kiti svečiai ir renginio rėmėjai. Sąskrydis prasidėjo visuotine mankšta, kurioje dalyvavo apie 150 renginio dalyvių. Vėliau susirinkusius linksmino LASS filialų ir svečių meniniai kolektyvai. Per sąskrydį buvo demonstruojamos UAB „Biomedika“ regos kompensacinės priemonės, kurias buvo galima įsigyti. Visi, pasilinksminę ir prisimankštinę, vaišinosi kareiviška koše, namine gira ir komandiniais prizais – arbūzais. Sąskrydžio rengėja J. Rupšienė ir VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro direktorė D. Vitkauskienė nuoširdžiai dėkojo visiems dalyviams ir asmenims, padėjusiems surengti regioninį sąskrydį.

      Aldona Danylienė
      Plungės sergančiųjų cukriniu
      diabetu klubo pirmininkė


Keliai į harmoniją

      Gražiame gamtos kampelyje, po aukštomis pušimis Panemunėje, Vaidilos g. 27, jau keletą metų veiklą vykdo Kauno diabetikų klubas „Insula“. Nuo 2013 m. kovo mėnesio jis kartu su Kauno miesto V. Kudirkos viešosios bibliotekos Panemunės padaliniu pradėjo įgyvendinti naują, kūrybiškumą skatinantį projektą. Kadangi klubo aplinka labai tinka tapybos plenerams, pagyvenusios „Insulos“ narės gamtoje tapė paveiks­lus. Joms įminti tapymo paslaptis padėjo dailininkė S. Juškevičiūtė. Birželio–liepos mėnesiais buvo surengta paroda „Kelyje į harmoniją“.
      Meno vadovė S. Juškevičiūtė teigia, kad kūryba – tai toks procesas, kai susijungia širdis, protas, siela... Tik dalijantis savo menine patirtimi, tapyba įgauna prasmę. Kuriantis žmogus – tai sveikstantis žmogus. Jis tarsi nusikelia už kasdienybės rutinos. „Mokydama „Insulos“ klubo nares tapybos paslapčių, stebėjau nuostabius dalykus: drąsą, tapant pirmą kartą, darną su savimi ir aplinka, šypseną veide, nerimą, peraugantį į vidinę ramybę, džiaugsmą ir kitus dalykus, kurie matomi tik „sielos“ akimis...“ – prisimena dailininkė.
      Meno terapijos nauda neįkainojama, vertinga ir prasminga, nes sakoma, kad gijimas prasideda nuo minčių darnos ir tikėjimo.

      Liubovė Trakimienė
      Kauno diabeto klubo „Insula“ pirmininkė


Neįgaliųjų popietė

      Gegužės 24-osios vakarą į Plungės rajono savivaldybės viešąją biblioteką, įsikūrusią Oginskio dvaro parko pakraštyje, rinkosi svečiai. Čia vyko Plungės krašto neįgaliųjų renginys „Neišmintingas liežuvis pikta daro“, kurį organizavo Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė V. Skierienė ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Plungės viltis“ pirmininkė R. Rimkuvienė. Šventėje dalyvavo ir Plungės cukrinių diabetu sergančiųjų klubas bei sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“.
      Renginys „Neišmintingas liežuvis pikta daro“ buvo labai gražus: dainavome, šokome, rodėme spektaklius. Cukrinio diabeto klubo narė D. Šatrauskienė papasakojo visiems susirinkusiesiems pasaką be galo, o L. Laukaitienė – pasaką apie tai, kaip nereikia būti gobšiam ir nelaikyti kito žmogaus kvailes­niu už save. Pasibaigus vakarui, buvome pakviesti į ekskursiją po trijų aukštų bibliotekos patalpas.

      Stanislava Urbonienė
      Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu
      klubo tarybos narė


Diabeto ligonių susibūrimas


Autorės nuotraukoje: Margoje renginio minioje - 12 rajonų diabeto organizacijų atstovai
      Vienuoliktą kartą šalies regionų cukrinio diabeto ligoniai susirinko draugėn. Šį kartą renginys „Pabūkime kartu“, kurį organizavo diabeto klubo „Sadutė“ vadovė I. Balabekovienė bei valdybos nariai, visus sukvietė į Naująją Akmenę.
      Į susitikimą atvyko Joniškio, Jonavos, Kelmės, Mažeikių, Pakruojo, Radviliškio, Tauragės, Plungės, Telšių, Šiaulių, Pasvalio ir Akmenės rajonų atstovai iš 12 klubų ir bendrijų. Su cukrinio diabeto ligoniais kalbėjosi ir sveikatos linkėjo Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė, Naujosios Akmenės ligoninės gydytoja endokrinologė, savivaldybės tarybos narė N. Bartkevičienė, Akmenės krašto diabeto klubo „Sadutė“ vadovė I. Balabekovienė, diabeto ligoniams specifinėmis priemonėmis prekiaujančios firmos atstovas A. Vilčinskas ir kiti. Svečiai džiaugėsi, kad Akmenės krašto diabeto ligoniai turi „Pėdos“ kabinetą ir kad jis įrengtas vienas iš pirmųjų šalyje.
      Susėdę prie kukliomis ir pačių atvežtomis vaišėmis nukrautų stalelių, diabeto ligoniai dalijosi mintimis apie mitybos ypatumus, apie cukrinį diabetą. Visų rajonų diabeto organizacijos paruošė menines programas. „Sadutės“ klubo scenos mėgėjai parodė spektakliuką, kurį režisavo D. Kvaukienė, jonaviškiai padainavo ir pagrojo, telšiškiai apdovanojo vaistingų žolelių rinkiniais. Meninio pasirodymo dalyje nepralenkiami buvo Kelmės rajono atstovai. Jie, persirengę čigonų rūbais, atidarė „būrimo saloną“, linksmino smagiomis čigoniškomis dainomis. Aidint muzikai, visi diabeto ligoniai išsirikiavo mankštai, pajudino kaulus ir raumenis, po to šoko, užtraukė bendrą dainą.
      Ant naujaakmeniškių ir svečių stalų puikavosi daug sveikuoliškų patiekalų. Tuo pasirūpino „Sadutės“ klubo narė Z. Bartkienė, paga­minusi nor­vegiškų salotų, iškepusi grybų, svogūnų, „suspaudusi“ kepenėlių tortą. „Sadutės“ klubo vadovė I. Balabekovienė už rūpinimąsi ir pagalbą suvenyrais padėkojo V. Augustinienei, gydytojai endokrinologei N. Bartkevičienei ir kitiems. Renginį vedė V. Saukaitė.

      Julija Sejavičienė
      „Vienybė“


Ar visada visos durys uždarytos?
Kartais reikia tik pasibelsti...

      „Nesitikėjau, kad pavyks. Bet tuo metu galvojau, kad einu tei­sin­giausiu keliu“, – kalbėjo Kelmės klubo „Diabetas ABC“ vadovė L. Rarovskaja, neslėpdama džiaugsmo ir nuoširdžios šypsenos. Ji sakė esanti laiminga, nes galėjo padėti negalios ištiktam mažyliui ir jo mamai, atėjusiai ieškoti pagalbos, patarimo, pamokymų ir užuojautos. Dvidešimt aštuonerių moteris buvo labai sutrikusi ir sunkiai tvardėsi: jos ketverių metukų sūneliui Nedui diagnozuotas I tipo cukrinis diabetas. Vaiko kasa dirbo vangiai, per dieną reikėjo 6 kartus švirkšti insuliną. Ieškodama pagalbos mažajam Nedukui jauna mama kreipėsi į artimiausią diabeto klubą. L. Rarovskaja suteikė visą reikalingą informaciją, davė Lie­tuvos diabeto asociacijos išleistą knygą „Vaikas serga cukralige“, ramino, guodė Vaidą, kalbėjo, kad nors ši liga nėra išgydoma, tačiau su ja ga­li­ma susidraugauti ir normaliai gyventi.
      Išklausiusi jauną mamą, klubo „Diabetas ABC“ vadovė suprato, kad šeimą užklupo ir daugiau negandų. Nedo tėvelis negyvena kartu, moka tik alimentus, tad viskuo rūpintis tenka vie­nai Vaidai. Moteris neturi savo pastogės. Ją su sūneliu priglaudė geri žmonės, gyvenantys šalia Kelmės esančiame kaime. Tačiau rūpintis malkomis ir kitais buities dalykais vienišai moteriai yra per sunku. Visa tai neramino ir liūdino... Anksčiau berniukas lankė darželį. Dabar darželis nebeįsipareigoja rūpintis sergančiu vaiku, kuriam būtina visai kitokia priežiūra ir maistas.
      Norėdama padėti, klubo vadovė Larisa pagalbos paprašė Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojo K. Biliaus. Moteris su sūneliu buvo apgyvendinta Kelmės profesinio rengimo centro bendrabutyje, kur galės nebijoti žiemos šalčių.

      Parengta pagal Janinos Skeberdienės straipsnį, spausdintą „Ūkininko patarėjuje“


Puslapis 22
Masažai reikalingi visiems

      Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Lemtis“ nariai turėjo galimybę už simbolinį mokestį mėgautis masažo malonumus. Po masažų sergantieji pasijuto geriau, pagerėjo savijauta. Ypač masažais džiaugėsi vaikučiai.
      Masažas yra skirstomas į bendrąjį ir dalinį. Bendrasis masažas yra toks, kai tam tikra tvarka iš eilės masažuojamas visas kūnas, dalinis – kai masažuojamos atskiros kūno dalys, pavyzdžiui, nugara, rankos, kojos ir kitos kūno vietos. Masažuojama įvairiai: glostant, trinant, maigant. Dažniausiai masažuoti pradedama glostant, po to pereinama prie trynimo, po kurio audinius jau galima maigyti. Į maigymą įterpiama vibracija. Masažuojama iš periferijos į centrą, pagal limfos tekėjimo kryptį. Patyręs masažuotojas parenka tinkamiausią būdą.
      Masažas veikia kraujo ir limfos sistemas, pagreitina tiek kraujo, tiek limfos tekėjimą. Masažas sužadina kapiliarų išsiplėtimą, atveria rezervinius kapiliarus. Padidėja kraujo apykaita. Žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, dažniausiai rekomenduojama darytis apatinių galūnių masažą. Šis masažas apima kojų pirštų, čiurnos sąnario, blauzdos, kelio sąnario, šlaunies, sėdmenų, klubo sąnario ir stambiausių nervinių kamienų masažą. Masažo poveikis žmogaus organizmui yra neginčijamas.
      Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių miesto „Aronijos“ direktorei J. Giedraitienei ir puikiam kolektyvui: masažuotojoms I. Sa­lo­piok ir L. Pavinkšnienei, kineziterapeutei V. Bokaitei ir administ­ratorei D. Aleinikovai.


Diabeto klubo „Lemtis“ narių pramogos gamtoje


      Liepos 1 d. Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Lemtis“ bendruomenė rinkosi pailsėti prie Rėkyvos ežero Šiauliuose, prie jų prisijungė Seimo narys E. Žakaris, Šiaulių miesto meras J. Sartauskas bei Rėkyvos bendruomenė. Renginį rėmė „Optifarmos“, „Gintarinės“ ir „Norfos“ vaistinių tinklai. Dainomis, pašmaikštavimais susirinkusius linksmino ansamblis „Širdies melodijos“ ir pagyvenusių žmonių asociacijos ansamb­lis „Rudenėlis“. Dia­be­to klubo „Lemtis“ atstovė B. Žukauskaitė sudomino atlie­kama daina esperanto kalba. Renginį vedė S. Paseckienė.
      Prie ežero ne tik ilsėjomės, bet ir žaidėme įvairius žaidimus, mėgavomės šašlykais, kuriuos kepė S. Amirzianas. Visi norintys turėjo galimybę paplaukioti kateriu, pasigrožėti Rėkyvos ežeru ir jo gamta.

      Antanas Kvietkauskas
      Diabeto klubo „Lemtis“ pirmininkas


Puslapis 23
Ketoacidozė

      Dėl kraujyje ypač didelio ketonų kiekio ­organizme pagausėja rūgščių, ir žmogų ­vargina ketoacidozė. Ketonų atsiranda tada, kai ­organizmui trūksta insulino.
      Kas yra ketoacidozė?
      Jeigu organizmas negauna pakankamai insulino ir pradeda gamintis ketonai:
      »  gliukozės kiekis kraujyje ir toliau gausėja;
      »  kraujyje kaupiasi ketonai, ir organizmo audiniai darosi per rūgštūs;
      »  žalojamos organizmo ląstelės, o tai sunkina ligą ir gresia pavojus gyvybei.
      Ketoacidozė gali reikštis labai greitai, ypač tuo atveju, kai žmogus serga sloga, gripu ar kita užkrečiama liga. Štai kodėl, jei susergate, labai svarbu reguliariai keliskart per dieną kontroliuoti gliukozę kraujyje ir ketonus šlapime.

      Ketoacidozės požymiai
      Jūs turite kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje ir ketonus šlapime, jeigu:
      »  kankina neįprastas troškulys ar alkis;
      »  dažnai šlapinatės;
      »  staiga netenkate daug svorio, nors normaliai valgote ir nedidinate fizinio krūvio;
      »  jaučiatės neįprastai pavargęs ar mieguistas;
      »  vemiate ar vargina pilvo skausmas;
      »  kankina vidurių skausmai;
      »  iškvepiate acetonu dvelkiantį orą;
      »  greičiau ir giliau kvėpuojate.

      Kaip gydyti ketoacidozę?
      Jei gliukozės kraujyje yra itin gausu (daugiau nei 13,3 mmol/l) ir yra ketonų šlapime, nedelsdami kvieskite gydytoją. Nesistenkite ketoacidozės gydyti pats!
      Gydytojas patars, kiek daugiau jums reikia susileisti insulino, gerti skysčių ar vykti į stacionarą. Jei negalite pasitarti su savo gydytoju, skubėkite į artimiausią ligoninę.

      Svarbu:
      »  Tiksliai laikykitės gydymosi insulinu rutinos. Kasdien nustatytu laiku jo švirkškitės reikiamą kiekį.
      »  Reguliariai tirkitės kraujo gliukozę ir užsirašykite duomenis.
      »  Tikrinkite ketonus šlapime, kai:
      – gliukozės kraujyje yra daugiau kaip 13,3 mmol/l;
      – sergate sloga, gripu ar kita infekcine liga;
      – vemiate ar jaučiate skrandžio skausmus;
      – juntate hiperglikemijos ar ketoacidozės požymius;
      – patiriate didelį stresą.
      Nesimankštinkite, jei šlapime yra ketonų.
      Jei ketonų daug, kvieskite gydytoją.

      Lietuvos diabeto asociacijos inf.


Puslapis 26
Sveikatos pasas „DIABETAS“

      Tikslai:
      1. Gerinti cukriniu diabetu sergančiųjų priežiūrą.
      »  Tai priemonė keistis svarbia informacija tarp sergančiojo, jo artimųjų ir diabeto specialistų.
      »  Pase pažymėtos tarptautiniu lygiu (Tarptautinės diabeto federacijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos) pripažintos minimalios diabeto prevencijos ir tikslinės intervencijos priemonės.
      2. Išvengti vėlyvųjų komplikacijų.
      »  Šis sveikatos pasas papildo lankstinuką „Sveikatos priežiūra: ligonio teisės ir pareigos“.

      Paso naudojimas
      »  Sergantysis diabetu sveikatos pasą „Diabetas“ turi nešiotis su savimi.
      »  Pasą pildo patys ligoniai (kiekvieno sveikatos tikrinimo metu).
      »  Surašo pagrindinius savo asmens duomenis, medikamentus.
      »  Kartą per metus su gydytoju aptariami ilgalaikiai gydymo tikslai ir surašomi (dvigubo lapo pirmoje skiltyje).
      »  Tikslai įgyvendinami kas ketvirtį ar kas pusmetį:
      svoris (kg);
      kraujospūdis;
      gliukozė (nevalgius, 2 val. po valgio);
      pažymimi sunkios hipoglikemijos atvejai;
      savikontrolės dažnumas;
      kojų būklė (pulsas).
      »  Kartą metuose tiriamas:
      cholesterolis;
      DTL (didelio tankio lipidai);
      MTL (mažo tankio lipidai);
      trigliceridai;
      inkstai (kraujospūdis, mikroalbuminurija, kreatinimas ­serume);
      akys;
      kraujagyslės (kojų periferinė ir autonominė ­neuropatija);
      elektrokardiograma.
      »  Kas trys mėnesiai atliekama kontrolė ir rezultatai už­si­rašomi.
      »  Aptariami per tris mėnesius įgyvendinti vienas–du gydymo tikslai.
      »  Tyrimo rezultatais remiamasi imantis būtinų sveikatos ge­rinimo priemonių.
      »  Slaugytojai diabetologai turi padėti sergantiesiems cukriniu diabetu pildyti pasą, kol jie patys tai gebės. Jie turi aiškinti sveikatos paso „Diabetas“ svarbą.

      Sveikatos pasą „Diabetas“
      galima įsigyti Lietuvos diabeto asociacijoje ir rajonų diabeto klubuose,
      draugijose, bendrijose.Puslapis 27
Iden­ti­fi­ka­vi­mo apy­ran­kė

      Pra­ne­ša­me, kad dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės ga­li įsi­gy­ti iden­ti­fi­ka­vi­mo apy­ran­kę. Ne­lai­mės at­ve­ju, pvz., iš­ti­kus hi­pog­li­ke­mi­jai, ji pa­dės ša­lia esan­tie­ms, taip pat me­di­kams grei­čiau nu­sta­ty­ti, kad žmo­gus ser­ga cuk­ri­niu dia­be­tu. Apy­ran­kė­je iš­gra­vi­ruo­tas žen­kle­lis „dia“, taip pat ser­gan­čio­jo var­das, pa­var­dė, te­le­fo­nas, ku­riuo rei­kė­tų pra­neš­ti apie žmo­gaus būk­lę; nu­ro­do­mi jo vais­tai – in­su­li­nas ar tab­le­tės.
      Apy­ran­kių (pa­si­dab­ruo­tų, pa­auk­suo­tų, si­dab­ri­nių ar auk­si­nių pa­gal pa­gei­da­vi­mą ir fi­nan­si­nes ga­li­my­bes) ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ar tei­rau­tis smul­kes­nės in­for­ma­ci­jos ad­re­su:

      UAB „Alpera“
      Titnago g. 10, LT-02300 Vilnius
      Tel.: 8 5 2311667. Tel./faksas: 8 5 2455012
      Mob. tel. 8 687 16182

      Dia­be­to klu­bų, ben­dri­jų, drau­gi­jų va­do­vai kvie­čia­mi apie šią ga­li­my­bę in­for­muo­ti sa­vo mies­to ir ra­jo­no ser­gan­čiuo­sius, taip pat pa­dė­ti gau­ti apy­ran­kes pa­gei­dau­jan­tie­siems. Apie apy­ran­kės reikš­mę rei­kė­tų pa­skelbti ra­jo­no grei­to­sios pa­gal­bos, po­li­ci­jos dar­buo­to­jams bei vi­sai ben­druo­me­nei.

      Lietuvos diabeto asociacija


Vyr. redaktorė Vida Augustinienė
Redakcijos kolegija: D.Augustinaitė, V.Bulikaitė, J.S.Danilevičius, E.M.Jakimavičienė, O.R.Jurkauskienė, L.Kaulakienė, S.Kuznecova, K.Noreikienė, A.Norkus, R.Ostrauskas, A.Rimkutė, E.Rudinskienė, M.Šaltytė, A.Šimkus, J.Uleckienė, B.Vilutienė, Ž.Žiukaitė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 5000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28/2, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 07 83, faks. 261 06 39.